Rządy Żydów w Polsce – żydostwo z ING Banku Śląskiego S.A. i jego butne, aroganckie sługusy w instytucjach wymiaru sprawiedliwości

ING Bank Śląski. Liczą się ludzie

Marek Kondrat, spot reklamowy ING Banku Śląskiego S.A.

Sam Bartkiewicz zapytany o cechy dobrego szefa wymienia dwie:

Musi lubić ludzi i być porządnym człowiekiem.”

Źródło: Nina Hałabuz, „Bartkiewicz awansuje do pierwszej ligi” ; „Gazeta Wyborcza”, 2 listopada 2009r., s. 23

Tylko Żydzi są ludźmi, goje nie są ludźmi, tylko bydłem”

Talmud, Keritot 6b

W czasie procesu sądowego wolno oszukiwać, żeby Żyd zawsze wygrał.”

Talmud, Baba Kamma, 113b

Dlatego też postanowiłem nazwać rzeczy po imieniu i – jak ujął to jeden z przedwojennych satyryków –

«przestać uważać bydło za niebydło»

Władysław Bartoszewski

 

Szanowni Państwo,

 

Niniejszego e-mail’a kieruję do Państwa w interesie społecznym.

Ku przestrodze.

W uzupełnieniu do wcześniejszych dotyczących ING Banku Śląskiego S.A. prezentuje kolejne dowody doskonałej współpracy autorytetów o nieskazitelnych charakterach z instytucji wymiaru sprawiedliwości z żydostwem z kierownictwa Banku w trosce o jego – żydostwa z kierownictwa Banku – wizerunek.

Reklamując ING Bank Śląski S.A. Marek Kondrat informuje nas od dawna, codziennie od rana do wieczora, ze spotów reklamowych emitowanych przez telewizje, że: „ING Bank Śląski. Liczą się ludzie.

Nie wiem, czy zauważyliście Państwo, jak Żydzi uwielbiają podkreślać ich przynależności do tego samego co nie-Żydzi rodzaju.

Nie wiem dlaczego. Uważam, że człowiek, to – po prostu – człowiek i nie powinien to być szczególny powód do obnoszenia się. Może przed innymi, istotami ale przecież te – np. psy, koty, papugi, kanarki, czy też rybki tudzież żółwie w akwariach – nawet jeśli są w pomieszczeniach, w których ich właściciele oglądają telewizję, a z niej Marek Kondrat z tym: „ING Bank Śląski. Liczą się ludzie, i tak nic z tej informacji nie rozumieją.

Nie rozumiem i ja, co nam chce przekazać zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informując nas wiele razy dziennie za pośrednictwem Marka Kondrata, że: „ING Bank Śląski. Liczą się ludzie.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. inwestuje miliony złotych, żeby nas informować o tej oczywistej – że oferta Banku nie jest skierowana do nie-ludzi – oczywistości, a prezes zarządu ING Banku Śląskiego S.A. Małgorzata Kołakowska, która te wydatki akceptuje zarabia rocznie 3,84 mln zł /Źródło: „Fakt”, 9.02.2016, s. 3/. A przecież powinno być – wydawało by się – oczywiste dla każdego homo sapiens – poza biedakami upośledzonymi umysłowo, debilami /„DEBIL”: «człowiek niedorozwinięty umysłowo»; Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 125/ – że każdego banku klientami są ludzie. Skąd zatem, i do kogo adresowane, ING Banku Śląskiego S.A.: Liczą się ludzie?

Dziwi mnie, że zarządy innych banków w Polsce nie oprotestowały spotu ING Banku Śląskiego S.A. To przecież reklama dyskryminująca inne banki. Ma kreować wyobrażenie, że ING Bank Śląski S.A. tym się wyróżnia, że liczy się z ludźmi, szanuje ludzi.

Ma szczęście zarząd ING Banku Śląskiego S.A., że prezesi innych banków nie zachowują się jak Brunon Bartkiewicz – obecnie zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. – gdy był prezesem zarządu Banku. Tak jego wtedy działania komentowano:

 

Naraził się też swoim kolegom z branży zarzucając bankom nierzetelne reklamy, mydlenie klientom oczu i nieuczciwą komunikację na temat opłat i prowizji. –Rzuca kamieniem, a sam ma nieźle za uszami –

komentowali rozzłoszczeni tą manifestacją finansiści.”

Źródło: Nina Hałabuz, „Bartkiewicz awansuje do pierwszej ligi” ; „Gazeta Wyborcza”, 2 listopada 2009r., s. 23

 

Wspomnieć należy także o stosunku do ludzi tego, który nas od dawna przekonuje wiele razy dzień po dniu, że: „ING Bank Śląski. Liczą się ludzie, tj. Marka Kondrata, którego Żyd Brunon Bartkiewicz zatrudniłi, gdy był prezesem zarządu ING Banku Śląskiego S.A., celem zmiany wizerunku Banku.

Marek Kondrat taki ujawnił opinii publicznej jego samego stosunek do ludzi:

Ludzie zostali przeze mnie rozpoznani już jakiś czas temu. już wiem, kim są.

(…) Czasem przyglądam się ludziom i buduję ich scenariusze życiowe, kojarzę ich w swojej przestrzeni z drugimi osobami. Wymyślam, jaki mają temperament, jaki to obiekt jest na wydaniu publicznym, a jaki istnieje prywatnie. To mnie bardzo, ale tylko bawi. (…) Od zwierzeń mam psa Bodzia. Lubię jego bezinteresowność, czułość w oczach, coraz więcej zrozumienia.”

Źródło: „Od zwierzeń mam psa Bodzia – wywiad z Markiem Kondratem”; „Sens”, nr 10, 25 październik 2010 r. s. 10 do 16

 

Ludzie jako bawiące Marka Kondrata „obiekty” i pies Bodzio od zwierzeń…

Ciekawe, czy po ożenku przed kilkoma miesiącami zamienił – w kwestii zwierzeń – Marek Kondrat psa na małżonkę.

Dla samego Marka Kondrata, który wiele razy dziennie informuje nas ze spotu reklamowego, że jeśli chodzi o jego pracodawcę, ING Bank Śląski S.A. to: „Liczą się ludzie”, ludzie najwyraźniej się nie liczą.

Co przykre, że to dla jego pracodawcy ING Banku Śląskiego S.A. też nie.

Może zatem w tym „ING Bank Śląski. Liczą się ludzie chodzi o to, li tylko, że Żydzi z najwyższego kierownictwa ING Banku Śląskiego S.A. potrzebują dowartościowania samych siebie…?

Wmawiając nam, że dla nich „Liczą się ludzie”, mają nie-Żydów w największej pogardzie i lekceważeniu. A my przecież też ludzie. Jedna z podstawowych ksiąg judaizmu Talmud inne ma wprawdzie na ten temat zdanie i naucza m.in., że:

 1. Tylko Żydzi są ludźmi, goje nie są ludźmi, tylko bydłem” Talmud, Keritot 6b
 2. Wszystkie nieżydowskie dzieci są zwierzętami (Talmud, Yebamoth 98a)

ale, jeśli trzymać się nomenklatury Michała Piróga z jego komentarza do nałożenia na Dodę kary za obrazę uczuć religijnych: „Co do kwestii Dody i wyroku za obrażanie uczuć religijnych. To jakaś paranoja … jakiś kilkunastu kolesi na zlecenie nowo istniejącej firmy za grubą kasę napisali zbiór bajek. Źle przetłumaczyli wstęp, potem nazmyślali co im się po kilkuset latach wydawało a teraz na ten zbiór opowiadań nic nie można powiedzieć. Na filozofii to dzieło jest rozbierane na czynniki proste i postrzegane jako bardzo popularna książka, która innymi słowami niż inne religie (bajki) stwarza własny symboliczny kodeks prawno cywilny. Nie dajmy się zwariować. To tylko KSIĄŻKA!!!!!!!!!!!”, to stwierdzić należy, że Talmud, to – we fragmentach – bajka dla potłuczonych, pisana – we fragmentach – przez z całą pewnością bardzo mocno potłuczonych.

Niestety dla ortodoksyjnych Żydów wiele z jego nauk, to jak imperatywy. Jak nie tylko te zacytowane wyżej, ale i ta:

 

W czasie procesu sądowego wolno oszukiwać, żeby Żyd zawsze wygrał.”

Talmud, Baba Kamma, 113b

 

Słuszności mojego stanowiska co do imperatywu, że przed sądem Żyd musi zawsze wygrać, a że cel uświęca środki, to i oszukiwać wolno, dowiodę na mojej relacji z żydostwem z ING Banku Śląskiego S.A. i zaangażowaniem w tę relację nieskazitelnego charakteru autorytetów moralnych o nieskazitelnych charakterach z instytucji wymiaru sprawiedliwości tzw. – artykuł 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej.

 

Jak Państwa informowałem we wcześniejszych e-mail’ach, w dniu 6 listopada 2006 r. Żyd Brunon Bartkiewicz, wtedy prezes zarządu ING Banku Śląskiego S.A. wyrzucił mnie z pracy. Zatrudnił mnie trzy robocze dni wcześniej na stanowisku Dyrektor Banku Dyrektor Pionu Usług.

W doręczonym mi później piśmie wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego S.A. Marlies van Elst wyjaśniła mi – Załącznik 1: „Pana działania są niezgodne z istniejącą w Banku polityką Compliance i przyjętymi zasadami rekrutacji pracowników, które nie pozwalają na zatrudnianie osób, których postępowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym.”

Myślał by kto…

Przyczyną wyrzucenia mnie z pracy był sporządzony przeciwko mnie w dniu 12 czerwca 2006 roku przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławę Ridan akt oskarżenia, którym ta oskarżyła mnie o to, że w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r., w Krakowie, za pośrednictwem Internetu znieważyłem i/lub zniesławiłem 15 sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, adw. Wiesławę Zoll i konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, rzecznika praw obywatelskich w osobie Andrzeja Zolla oraz że w tym samym czasie rozpowszechniałem za pośrednictwem Internetu wiadomości z prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny postępowania o rozwód pomiędzy mną i moją żoną.

Czegóż to sędziowska dzicz z najbardziej chyba zdemoralizowaną, zdegenerowaną wśród rodzin prawniczych w Polsce, Wiesławą i Andrzejem Zollem z moimi dziećmi i ze mną nie wyrabiali.

Ale… sza! Nie wolno o tym mówić. Bydło – „BYDLĘ”«przen. pogard. o człowieku z podkreśleniem jego stron ujemnych»; Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 75 – w tym żydowskie, jak poniemiecki Żyd Andrzej Zoll może zrobić człowiekiem, nawet z dzieckiem, nawet, gdy ono chore, co mu się rzewnie podoba, traktować je wyłącznie jako narzędzie pomnażania rodzinnych dochodów ale musi pozostać bezkarne.

Też imperatyw. I następny… konsekwencje patologii bydła mają ponosić wyłącznie jej ofiary. Ono samo, raz namaszczone przez swoje środowiska na „autorytety moralne” ma za takowe uchodzić do końca swoich dni.

 

Osoby, które mnie rekrutowały do ING Banku Śląskiego S.A. kilka tygodni przed rozpoczęciem przeze mnie pracy wiedziały – ode mnie – o w.w. akcie oskarżenia. Informacje o nim „wisiały” w Internecie od jego sporządzenia.

Mógł mnie zatem zarząd Banku poinformować o jego polityce Compliance i przyjętych zasadach rekrutacji pracowników, które: „nie pozwalają na zatrudnianie osób, których postępowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym.” Zachowałbym szansę na kontynuowanie pracy u poprzedniego pracodawcy.

Samochwała „porządny człowiek”, „lubiący ludzi” Żyd Brunon Bartkiewicz – skłonność do mówienia bardzo dobrze o samych sobie, a zarazem zachowywanie się całkowicie przeciwnie do tych samoocen to cecha wyróżniająca Żydów kokietów, ortodoksów – wolał jednak wyczekać aż dobiegnie końca okres wypowiedzenia u mojego poprzedniego pracodawcy, pozwolił mi popracować przez trzy dni i wyrzucił mnie z pracy.

Wiedział, żydowskie, ortodoksyjne bydlę, że miałem wtedy dwoje dzieci na utrzymaniu.

Trzeba było widzieć moich synów i moją matkę gdy im powiedziałem, że mnie wyrzucono z pracy…

Od tego czasu zaczęła się nieprzerwana, do dnia wysłania niniejszego e-mail’a, seria kłamstw, oszustw ze strony Żyda tchórza Brunona Bartkiewicza i jego następczyni na stanowisku prezesa zarządu ING Banku Śląskiego S.A. Żydówki Małgorzaty Kołakowskiej oraz pobłażliwości, wyrozumiałości dla nich, łaskawości okazywanej im przez prokuratorów i sędziów, którzy w obronie interesu żydostwa z Banku, solidaryzując się z nim, kłamią, oszukują i naruszają prawo oraz pozbawiają mnie możności korzystania z moich praw.

Co zabawne to, że w trosce o wizerunek ING Banku Śląskiego S.A. wyrzucił mnie pracy Brunon Bartkiewicz, sprawca największego skandalu w historii bankowości w Polsce, który tak opisała Nina Hałabuz w opublikowanym w wydaniu z dnia 2 listopada 2009 r. „Gazety Wyborczej” artykule pt. „Bartkiewicz awansuje do pierwszej ligi”: „(…) W 1990r. został dyrektorem w Banku Śląskim. Miał zbudować biuro maklerskie i razem z prezesem Marianem Rajczykiem przygotować bank do wejścia na warszawską giełdę. Szybko awansował do zarządu, o czym – zdaniem jego ówczesnych współpracowników – zdecydowała głównie znajomość angielskiego.

Wszystko szło dobrze aż do debiutu. Potem rozpętała się nawałnica – chętni na akcje banku drobni inwestorzy ustawiali się w kolejkach, żeby za 50 zł kupić akcje. I mieli nosa – już pierwszego dnia notowań kurs wzrósł 13,5-krotnie w stosunku do ceny emisyjnej. Problem w tym, że nie mogli swoich papierów sprzedać – okazało się, że świadectwa depozytowe 800 tys. drobnych akcjonariuszy potwierdzające, że wpłacili pieniądze na zakup akcji, nie zostały zarejestrowane w biurze maklerskim. Za to najmniejszych problemów ze sprzedażą papierów nie mieli pracownicy biura ani szefostwo baku – zadbali, żeby ich akcje zostały na czas zarejestrowane na rachunkach.
Drobni akcjonariusze wpadli we wściekłość – chcieli, żeby Rajczyk i Bartkiewicz stanęli przed sądem i z własnej kieszeni zapłacili za ich straty. Prywatyzację badała sejmowa komisja, a oskarżenia sięgały najważniejszych osób w państwie. Kariery Rajczaka i wiceprezesa Bartkiewicza zawisły na włosku. Rajczak rzeczywiście odszedł.

Ale dla Brunona to był punkt zwrotny – rada nadzorcza powierzyła mu kierowanie bankiem najpierw jako p.o. prezesa, a po kilkunastu miesiącach był już pełnoprawnym szefem banku.

Źródło: Nina Hałabuz, „Bartkiewicz awansuje do pierwszej ligi”; „Gazeta Wyborcza”, 2 listopada 2009r., s. 23. –

Załącznik 2

 

Albo beztroski, niefrasobliwy ignorant, albo świadomy celu swoich działań oszust.

Sprawę badała powołana w tym celu sejmowa komisja śledcza. Sąd Okręgowy w Katowicach nałożył na B. Bartkiewicza karę w kwocie 500 tys. zł. Karę nałożyła na ING Bank Śląski S.A. Komisja Nadzoru Finansowego. Przed prokuratorem B. Bartkiewicz usprawiedliwiał się, że … system informatyczny nie zadziałał. A on przecież zadziałał, tylko wybiórczo. Tak ię złożyło, że z korzyścią dla pracowników biura maklerskiego, któremu szefował Brunon Bartkiewicz – być może także on sam zarobił wtedy swój „pierwszy milion” – oraz dla szefostwa /zarząd, Rada Nadzorcza/ Banku.

Prokuratorzy wybaczyli Brunonowi Bartkiewiczowi, że to z jego winy system zadziałał wybiórczo, czyniąc niektórych krezusami finansowymi, i po tym nie mającym precedensu w historii bankowości w Polsce skandalu, a przy tym ogromnych stratach wizerunkowych Banku, jego władze uczyniły ignoranta albo świadomego celu swoich działań oszusta Brunona Bartkiewicza prezesem zarządu.

800 tys. Polaków, drobnych akcjonariuszy ufnych w profesjonalizm kadry instytucji najwyższego zaufanie publicznego poniosło straty, a ich sprawca Żyd Brunon Bartkiewicz rozpoczął wielką karierę bankiera.

Jego następny awans, w 2010 roku do centrali ING, tak opisywała N. Hałabuz:

 

Bartkiewicz awansuje do pierwszej ligi.

Miał 33 lata, kiedy stanął za sterami Banku Śląskiego, jednej z największych instytucji finansowych w Polsce.

Z przerwami kierował nim dziesięć lat, a teraz wyjeżdża, aby zarządzać biznesem ING Direct

w Anglii, we Francji, w Hiszpanii i we Włoszech.Kim jest Brunon Bartkiewicz?

W Polsce osiągnął wszystko, o czym może marzyć menedżer – w ubiegłym roku zarobił ponad 3 mln zł,

kieruje jednym z największych banków notowanych na warszawskiej giełdzie, zatrudnia 7 tys. pracowników.

Od stycznia wchodzi do międzynarodowej ligi. Polaków, którzy w niej grają,

można policzyć na palcach jednej ręki.

Źródło: Nina Hałabuz, „Bartkiewicz awansuje do pierwszej ligi”; „Gazeta Wyborcza”, 2 listopada 2009r., s. 23 – Załącznik 2

 

Duma żydostwa polskiego.

Takich, jak Brunon Bartkiewicz rzeczywiście można policzyć na palcach jednej ręki… Co do jego, po opisanej wyżej prywatyzacji Banku Śląskiego, kariery zawodowej wskazać należy, że jest regułą, że im większy z Żyda ignorant i/lub okrutnik, im większą krzywdę wyrządzi Polakom nie-Żydom, tym większą robi karierę w dziedzinie, którą się para – politycy zbierają Ordery Orła Białego, prawnicy tytuły „prawnika ileśtam lecia” itd. – i tym lepszy mu robią PR żydowskie media.

 

Ponieważ działania z lat 2006 – 2015 zrealizowane przez prokuratorów i sędziów, którzy prowadzili postępowania z moich zawiadomień spowodowanych zniszczeniem mi kariery zawodowej i życia przez zarząd ING Banku Śląskiego S.A., w tym jego prezesa B. Bartkiewicza oraz z powodu działań zrealizowanych wobec mnie przez jego następczynię Małgorzatę Kołakowską opisałem w poprzednich e-mailach obecnie przedstawię ostatnie, tj. jak interesu cwanego i kłamliwego żydostwa z ING Banku Śląskiego S.A. broni sędzia Sądu Rejonowegodla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Wioletta Niepsuj.

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty zaangażowała sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie XXI Wydział Pracy Bożena Rzewuska, która rozpoznaje sprawę z mojego powództwa przeciwko ING Bankowi Śląskiemu S.A. o odszkodowanie.

Skierowała doń wniosek – nie wiedzieć czemu i po co – o przesłuchanie mnie w sprawie w ramach tzw. pomocy prawnej.

Wydaje się, że wybrała ten właśnie Sąd wyłącznie ze względu na zatrudnioną w nim SSR Wiolettę Niepsuj.

Ja nie mieszkam bowiem w dzielnicy Nowa Huta i Sąd, który wybrała sędzia B. Rzewuska jest niewłaściwy miejscowo. Pracuje w nim jednak SSR Wioletta Niepsuj…

Pismem sprzed czterech miesięcy, z dnia 11 stycznia 2016 r. złożyłem – Załącznik 3.1: „Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków Sygn. akt: IV Po 162/15/N Dotyczy: Wniosek o przygotowanie dla mnie na wtorek 12 stycznia 2016 r. w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla

Krakowa-Nowej Huty w Krakowie kserokopii – z pieczęcią Sądu poświadczającą za oryginał na każdej ze stron – pisma z dnia 6 sierpnia 2015 r. Sądu Okręgowego w Warszawie do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, karta 2 akt sprawy, obydwie strony.

W związku z posiedzeniem w dniu 13 stycznia 2015 r. w sprawie do sygn. akt IV Po 162/15/N wnoszę jak wyżej. Informuję, że po odbiór kserokopii stawię się w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 12 stycznia 2016 r., po godz. 12:00.”

Dowód: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w KrakowieWydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn.

akt IV Po 162/15/N, pismo Z. Kękusia z dnia 11 stycznia 2016 r. – Załącznik 3.1

 

Do pisma jak wyżej załączyłem „Potwierdzenie dokonania opłaty sądowej” z dnia 11 stycznia 2016 r., potwierdzające dokonanie przeze mnie w dniu 11.01.2016 r. opłaty w kwocie 12,00 zł – Załącznik 3.2:

Dowód: Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie, „Potwierdzenie dokonania opłaty sądowej” z dnia

2016.01.11 – Załącznik 3.2

 

Pismo, za którego wydanie mi kserokopii zapłaciłem to zestaw pytań do mnie przygotowanych przez sędzię Bożenę Rzewuską.

Sprawa, którą Sąd Okręgowy w Warszawie prowadzi z mojego powództwa jest sprawą cywilną. A jednak:

 1. cztery miesiące upłynęły od daty uiszczenia przeze mnie opłaty w kwocie 12,00 zł za wydanie mi kserokopii w.w. pisma oraz od złożenia wniosku o jej wydanie mi,
 2. artykuł 9 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi: „§ 1.Rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt.”
 3. artykuł 51.43 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi: „Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa.”

a sędzia Wioletta Niepsuj nie doręczyła mi kserokopii.

 

Wyznaczyła za to posiedzenie na dzień 26 kwietnia 2016 r., na które wezwała mnie wezwaniem o treści – Załącznik 3.3: : „Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych /adres – ZKE/ Data: 18 marca 2016 Sygnatura akt: IV Po 162/15/N Termin: 26 kwietnia 2016 r. o godz. 13:30 sala E-421 (…) Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ WEZWANIE do osobistego stawiennictwa

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wzywa Pana do osobistego stawiennictwa, na posiedzenie w dniu 26 kwietnia 2016 r. o godz. 13:30 sala E-421, gdzie będzie Pan przesłuchiwany w charakterze strony w sprawie z powództwa Zbigniewa Kękuś przeciwko ING Bank Śląski S.A. w Warszawie.

Stawiennictwo obowiązkowe pod rygorem pominięcia dowodu z przesłuchania w charakterze strony.

Na zarządzenie Sędziego Referenta z upoważnienie Kierownika Sekretariatu Protokolant Kaja Kajkowska”

Zauważyliście Państwo tę – Stawiennictwo obowiązkowe pod rygorem pominięcia dowodu z przesłuchania w charakterze strony.” – groźbę….?

Powszechnie stosowana przez sędziowską dzicz wobec stron postępowań, które prowadzą metoda: „na huki”.

Jedynymi, którzy w sądach muszą przestrzegać prawa są strony postępowań. Sędziowie nie muszą. Jak go zresztą mają przestrzegać jeśli bardzo często go nie znają…?

A przy tym to Sędziego Referentaz dużym „S” i dużym „R”.

Połączenie opisanej wyżej buty, arogancji z megalomanią.

Sędzia to z całą pewnością jedyny zawód w Polsce, którego nazwę osoby go wykonujące oraz ich podwładni piszą rozpoczynając – w środku zdania – od dużego „S”. Ci, jakże często „mali” ludzie w ten sposób się dowartościowują. Megalomania nie spotykana w żadnej innej grupie zawodowej.

Nie megalomania jest jednak w tym przypadku najważniejsza… Ona jest tylko śmieszna..

Ważniejsze jest to, że sędzia Wioletta Niepsuj ośmiela się grozić mi, że gdy nie stawię się na posiedzenie w dniu 26 kwietnia 2016 r., to w sprawie z mojego powództwa przeciwko ING Bankowi Śląskiemu S.A. zostanie pominięty dowód z mojego przesłuchania, podczas gdy sama przed tym posiedzeniem pozbawiła mnie możności skorzystania z zacytowanego wyżej prawa ustawowego i konstytucyjnego uniemożliwiają mi – w interesie ING Banku Śląskiego S.A. – przygotowanie się do przesłuchania.

Ukrywa przede mną dokument w sprawie, która mnie dotyczy. Nie jest sprawa karna.

W dodatku moich 12,00 zł potraktowała SSR Wioletta Niepsuj jako… darowiznę na rzecz jej pracodawcy, Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w KrakowieWydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Jak może samej siebie aż tak nie szanować autorytet moralny o nieskazitelnym charakterze Wioletta Niepsuj, sędzia Sądu Rejonowego Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 26 kwietnia 2016 r….?

Z podanych wyżej przyczyn w dniu 25 kwietnia 2016 r. złożyłem:

 1. wniosek o wyłączenie sędzi Sądu Rejonowego Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychWioletty Niepsuj – Załącznik 3
 2. usprawiedliwienie niestawiennictwa na posiedzeniu Sądu Rejonowego Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 26 kwietnia 2016 r. – Załącznik 4
 3. wniosek o doręczenie mi opłaconej przeze mnie kserokopii pisma z dnia 6 sierpnia 2015 r. Sądu Okręgowego w Warszawie do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Załącznik 5
 4. zawiadomienie o popełnieniu przez SSR Wiolettę Niepsuj przestępstwa z art. 231 § 1 i § 2 k.k. – Załącznik 6

 

Poinformuję Państwa o prawnych skutkach wyżej wymienionych.

 

Z poważaniem,

 

Zbigniew Kękuś

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 25 kwietnia 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie

Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

 

Sygn. akt: IV Po 162/15/N

 

Dotyczy:

 1. Wniosek, na podstawie art. 49 k.p.c., o wyłączenie sędzi Wioletty Niepsuj – z powodu budzącego moje uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności pozbawienia mnie możności skorzystania z prawa określonego w art. 9 § 1 k.p.c. i w art. 51.3 Konstytucji – od rozpoznawania sprawy do sygn. akt IV Po 162/15/N.
 2. Zawiadomienie, że pismem z dnia 25 kwietnia 2016 r. skierowanym do Prokuratora Regionalnego w Krakowie Marka Woźniaka złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przez SSR Wiolettę Niepsuj przestępstwa z art. 231 § 1 i § 2 k.k. – Załącznik 4.
 3. Zawiadomienie, że:
  1. kopie dokumentów poświadczających fakty przedstawione w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Czyżeście sędzio Wioletto Niepsujochu…ły?! Poje…ło was sędzio Wioletto Niepsuj?!

Zbigniew Kękuś, na podstawie: „Słownik afery taśmowej”; „Fakt”, 28-29.06.2014, s. 5, 6

 

Część I Przepisy prawa

 

 1. Artykuł 49 Kodeksu postępowania cywilnego: „Niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 48, sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie.”

 

Część II Uzasadnienie

 

Pismem z dnia 11 stycznia 2016 r. złożyłem – Załącznik 1: „Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków Sygn. akt: IV Po 162/15/N Dotyczy: Wniosek o przygotowanie dla mnie na wtorek 12 stycznia 2016 r. w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla

Krakowa-Nowej Huty w Krakowie kserokopii – z pieczęcią Sądu poświadczającą za oryginał na każdej ze stron – pisma z dnia 6 sierpnia 2015 r. Sądu Okręgowego w Warszawie do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, karta 2 akt sprawy, obydwie strony.

W związku z posiedzeniem w dniu 13 stycznia 2015 r. w sprawie do sygn. akt IV Po 162/15/N wnoszę jak wyżej. Informuję, że po odbiór kserokopii stawię się w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 12 stycznia 2016 r., po godz. 12:00.”

Dowód: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w KrakowieWydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn.

akt IV Po 162/15/N, pismo Z. Kękusia z dnia 11 stycznia 2016 r. – Załącznik 1

 

Do pisma jak wyżej załączyłem „Potwierdzenie dokonania opłaty sądowej” z dnia 11 stycznia 2016 r., potwierdzające dokonanie przeze mnie w dniu 11.01.2016 r. opłaty w kwocie 12,00 zł – Załącznik 2:

Dowód: Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie, „Potwierdzenie dokonania opłaty sądowej” z dnia

2016.01.11 – Załącznik 2

 

Zgodnie z zapowiedzią z pisma z dnia 11 stycznia 2016 r. /Załącznik 1/, w dniu 12 stycznia 2016 r. stawiłem się w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych celem odbioru kserokopiiw.w. pisma z dnia 6 sierpnia 2015 r. Sądu Okręgowego w Warszawie do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty Wydział IV Pracy Ubezpieczeń Społecznych.

Pracownica Sekretariatu poinformowała mnie – oraz towarzyszącą mi osobę – że nie otrzymam kserokopii w.w. dokumentu ponieważ sędziemu referentowi przysługuje minimum 2-tygodniowy termin na rozpoznanie mojego wniosku, a Sekretariatowi Sądu przysługuje 2-tygodniowy termin na wykonanie zarządzenia sędziego.

 

W dniu 26 kwietnia 2016 r. odbędzie się posiedzenie, na które wezwano mnie Wezwaniem z dnia 18 marca 2016 r. o treści – Załącznik 3: „Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych /adres – ZKE/ Data: 18 marca 2016 Sygnatura akt: IV Po 162/15/N Termin: 26 kwietnia 2016 r. o godz. 13:30 sala E-421 (…) Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ WEZWANIE do osobistego stawiennictwa

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wzywa Pana do osobistego stawiennictwa, na posiedzenie w dniu 26 kwietnia 2016 r. o godz. 13:30 sala E-421, gdzie będzie Pan przesłuchiwany w charakterze strony w sprawie z powództwa Zbigniewa Kękuś przeciwko ING Bank Śląski S.A. w Warszawie.

Stawiennictwo obowiązkowe pod rygorem pominięcia dowodu z przesłuchania w charakterze strony.

Na zarządzenie Sędziego Referenta z upoważnienie Kierownika Sekretariatu Protokolant Kaja Kajkowska”
Dowód: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

sygn. akt IV Po 162/15/N, wezwanie z dnia 18 marca 2016 r. – Załącznik 3

 

Sędzia Wioletta Niepsuj wyznaczyła posiedzenie na dzień 26 kwietnia 2016 r., mimo że do dnia złożenia niniejszego pisma nie doręczyła mi kserokopii dokumentu, o której wydanie złożyłem wniosek pismem z dnia 11 stycznia 2016 r. /Załącznik 1/ i której wydanie mi opłaciłem w dniu 11 stycznia 2016 r. /Załącznik 2/.

 

Wskazać należy, że:

 1. Artykuł 9 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi: „§ 1.Rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt.”
 2. Artykuł 51.43 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi: „Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa.”

 

Skoro Sąd już 18 marca 2016 r. wyznaczył termin posiedzenia w dniu 26 kwietnia 2016 r., to tego samego dnia mógł wyekspediować do mnie kserokopię w.w. dokumentu.

 

Sędzia Wioletta Niepsuj chroni interes strony pozwanej, ING Banku Śląskiego S.A. Pozbawiła mnie możności skorzystania przed posiedzeniem wyznaczonym na dzień 26 kwietnia 2016 r. z prawa określonego w:

 1. art. 9 § 1 k.p.c.,
 2. art. 51.4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

nie doręczając mi opłaconej przeze mnie w dniu 11.01.2016 r. kserokopii pisma z dnia 6 sierpnia 2015 r. Sądu Okręgowego w Warszawie do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty WydziałIV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i uniemożliwiając mi przez to przygotowanie się do posiedzenia w dniu 26 kwietnia 2016 r., podczas którego zamierza przeprowadzić czynność przesłuchania mnie.

Takie zachowanie sędzi Wioletty Niepsuj budzi moje uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie, tj. o wyłączenie SSR Wioletty Niepsuj od rozpoznawania sprawy do sygn. akt IV Po 162/15/N.

Informuję, że w przypadku ewentualnej wymiany, bez poinformowania mnie o tym, w sprawie do sygn. akt IV Po 162/15/N SSR Wioletty Niepsuj na innego sędziego, niniejszy wniosek o wyłączenie dotyczy, z podanych wyżej powodów – pozbawienia mnie możności skorzystania przed posiedzeniem wyznaczonym na dzień 26 kwietnia 2016 r. możności skorzystania z prawa określonego w art. 9 § 1 k.p.c. i w art. 51.4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – także tego sędziego.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w KrakowieWydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn. akt IV Po 162/15/N, pismo Z. Kękusia z dnia 11 stycznia 2016 r.
 2. Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie, „Potwierdzenie dokonania opłaty sądowej” z dnia 2016.01.11
 3. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn. akt IV Po 162/15/N, wezwanie z dnia 18 marca 2016 r.
 4. Pismo Z. Kękusia z dnia 25 kwietnia 2016 r. do Prokuratora Regionalnego w Krakowie Marka Woźniaka

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 25 kwietnia 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie

Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

 

Sygn. akt: IV Po 162/15/N

 

Dotyczy:

 1. Usprawiedliwienie niestawiennictwa na posiedzenie w dniu 26 kwietnia 2016 r.
 2. Zawiadomienie, że:
  1. kopie dokumentów poświadczających fakty przedstawione w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia niniejszego pisma oraz kopia odpowiedzi na nie zostaną umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

W dniu 26 kwietnia 2016 r. odbędzie się posiedzenie, na które wezwano mnie Wezwaniem z dnia 18 marca 2016 r. o treści – Załącznik 1.3: „Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych /adres – ZKE/ Data: 18 marca 2016 Sygnatura akt: IV Po 162/15/N Termin: 26 kwietnia 2016 r. o godz. 13:30 sala E-421 (…) Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ WEZWANIE do osobistego stawiennictwa

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wzywa Pana do osobistego stawiennictwa, na posiedzenie w dniu 26 kwietnia 2016 r. o godz. 13:30 sala E-421, gdzie będzie Pan przesłuchiwany w charakterze strony w sprawie z powództwa Zbigniewa Kękuś przeciwko ING Bank Śląski S.A. w Warszawie.

Stawiennictwo obowiązkowe pod rygorem pominięcia dowodu z przesłuchania w charakterze strony.

Na zarządzenie Sędziego Referenta z upoważnienie Kierownika Sekretariatu Protokolant Kaja Kajkowska”
Dowód: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

sygn. akt IV Po 162/15/N, wezwanie z dnia 18 marca 2016 r. – Załącznik 1.3

 

Informuję, że pismem z dnia 25 kwietnia 2016 r. skierowanym do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych złożyłem wniosek o wyłączenie sędzi referenta SSR Wioletty Niepsuj – Załącznik 1: „Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznychul. Przy Rondzie 731-547 Kraków Dotyczy:

 1. Wniosek, na podstawie art. 49 k.p.c., o wyłączenie sędzi Wioletty Niepsuj – z powodu budzącego moje uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności pozbawienia mnie możności skorzystania z prawa określonego w art. 9 § 1 k.p.c. i w art. 51.3 Konstytucji – od rozpoznawania sprawy do sygn. akt IV Po 162/15/N.
 2. Zawiadomienie, że:
  1. kopie dokumentów poświadczających fakty przedstawione w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.”

Dowód: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w KrakowieWydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn.

akt IV Po 162/15/N, pismo Z. Kękusia z dnia 25 kwietnia 2016 r. – Załącznik 1

 

Wskazać należy, że:

 1. artykuł 50 § 3 k.p.c stanowi: „Aż do rozstrzygnięcia sprawy o wyłączenie sędzia może spełniać tylko czynności nie cierpiące zwłoki.”
 2. artykuł 51 k.p.c. stanowi: „Sędzia powinien zawiadomić sąd o zachodzącej podstawie swego wyłączenia i wstrzymać się od udziału w sprawie.”

 

Informuję, że w związku z moim wnioskiem z pisma z dnia 25 kwietnia 2016 r. o wyłączenie SSR Wioletty Niepsuj – bądź sędziego, na którego Sąd wymienił ewentualnie SSR Wiolettę Niepsuj nie zawiadomiwszy mnie o tym – nie stawię się na posiedzenie w dniu 26 kwietnia 2016 r.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w KrakowieWydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn. akt IV Po 162/15/N, pismo Z. Kękusia z dnia 25 kwietnia 2016 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 25 kwietnia 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie

Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

 

Sygn. akt: IV Po 162/15/N

 

Dotyczy:

 1. Wniosek, na podstawie art. 9 § 1 k.p.c. i art. 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, o doręczenie mi kserokopii – z pieczęcią Sądu poświadczającą za oryginał na każdej ze stron – pisma z dnia 6 sierpnia 2015 r. Sądu Okręgowego w Warszawie do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, karta 2 akt sprawy, obydwie strony.
 2. Zawiadomienie, że:
  1. kopie dokumentów poświadczających fakty przedstawione w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki

przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.”

Artykuł 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Część I Przepisy prawa

 

 1. Artykuł 9 Kodeksu postępowania cywilnego: „§ 1.Rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt.”

 

Część II Uzasadnienie

 

Pismem z dnia 11 stycznia 2016 r. złożyłem – Załącznik 1: „Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków Sygn. akt: IV Po 162/15/N Dotyczy: Wniosek o przygotowanie dla mnie na wtorek 12 stycznia 2016 r. w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla

Krakowa-Nowej Huty w Krakowie kserokopii – z pieczęcią Sądu poświadczającą za oryginał na każdej ze stron – pisma z dnia 6 sierpnia 2015 r. Sądu Okręgowego w Warszawie do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, karta 2 akt sprawy, obydwie strony.

W związku z posiedzeniem w dniu 13 stycznia 2015 r. w sprawie do sygn. akt IV Po 162/15/N wnoszę jak wyżej. Informuję, że po odbiór kserokopii stawię się w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 12 stycznia 2016 r., po godz. 12:00.”

Dowód: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w KrakowieWydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn.

akt IV Po 162/15/N, pismo Z. Kękusia z dnia 11 stycznia 2016 r. – Załącznik 1

 

Do pisma jak wyżej załączyłem „Potwierdzenie dokonania opłaty sądowej” z dnia 11 stycznia 2016 r., potwierdzające dokonanie przeze mnie w dniu 11.01.2016 r. opłaty w kwocie 12,00 zł – Załącznik 2:

Dowód: Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie, „Potwierdzenie dokonania opłaty sądowej” z dnia

2016.01.11 – Załącznik 2

 

Zgodnie z zapowiedzią z pisma z dnia 11 stycznia 2016 r. /Załącznik 1/, w dniu 12 stycznia 2016 r. stawiłem się w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych celem odbioru kserokopiiw.w. pisma z dnia 6 sierpnia 2015 r. Sądu Okręgowego w Warszawie do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty Wydział IV Pracy Ubezpieczeń Społecznych.

Pracownica Sekretariatu poinformowała mnie – oraz towarzyszącą mi osobę – że nie otrzymam kserokopii w.w. dokumentu ponieważ sędziemu referentowi przysługuje minimum 2-tygodniowy termin na rozpoznanie mojego wniosku, a Sekretariatowi Sądu przysługuje 2-tygodniowy termin na wykonanie zarządzenia sędziego.

 

Do dnia złożenia niniejszego pisma Sąd nie doręczył mi kserokopii pisma z dnia 6 sierpnia 2015 r. Sądu Okręgowego w Warszawie do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty Wydział IV Pracy Ubezpieczeń Społecznych.

 

Pismem z dnia 25 kwietnia 2016 r. złożyłem – Załącznik 3:„Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków Sygn. akt: IV Po 162/15/N Dotyczy: I. Wniosek, na podstawie art. 49 k.p.c., o wyłączenie sędzi Wioletty Niepsuj – z powodu budzącego moje uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności pozbawienia mnie możności skorzystania z prawa określonego w art. 9 § 1 k.p.c. i w art. 51.3 Konstytucji – od rozpoznawania sprawy do sygn. akt IV Po 162/15/N.”

Dowód: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w KrakowieWydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn.

akt IV Po 162/15/N, pismo Z. Kękusia z dnia 25 kwietnia 2016 r. – Załącznik 3

 

Wskazać należy, że artykuł 50 § 3 k.p.c stanowi: „Aż do rozstrzygnięcia sprawy o wyłączenie sędzia może spełniać tylko czynności nie cierpiące zwłoki.”

Ponieważ opłatę za kopię pisma z dnia 6 sierpnia 2015 r. Sądu Okręgowego w Warszawie do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty Wydział IV Pracy Ubezpieczeń Społecznych uiściłem w dniu 11 stycznia 2016 r., tj. ponad 3 miesiące temu, a Sąd wciąż mi jej nie doręczył, wnoszę o potraktowanie jej doręczenia mi jako czynności nie cierpiącej zwłoki i jej wyekspediowanie do mnie przed rozpoczęciem procedury rozpoznawania wniosku o wyłączenie SSR Wioletty Niepsuj.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w KrakowieWydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn. akt IV Po 162/15/N, pismo Z. Kękusia z dnia 11 stycznia 2016 r.
 2. Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie, „Potwierdzenie dokonania opłaty sądowej” z dnia 2016.01.11
 3. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w KrakowieWydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn. akt IV Po 162/15/N, pismo Z. Kękusia z dnia 25 kwietnia 2016 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 25 kwietnia 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pan

Marek Woźniak

Prokurator Regionalny w Krakowie

ul. Cystersów 18

31-553 Kraków

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o popełnieniu przez sędzię Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Wiolettę Niepsuj w sprawie do sygn. akt IV Po 162/15/N przestępstwa z art. 231 § 1 i § 2 k.k.
 2. Wniosek o przekazanie niniejszego zawiadomienia do rozpoznania prokuraturze właściwej miejscowo.
 3. Wniosek o doręczenie mi kopii pisma, przy którym Prokurator Regionalny w Krakowie prześle niniejsze zawiadomienie prokuraturze właściwej miejscowo.
 4. Zawiadomienie, że:
  1. kopie dokumentów poświadczających fakty przedstawione w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Część I Przepisy prawa

 

 1. Artykuł 231 Kodeksu karnego: „§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.”
 2. Artykuł 115 § 4 Kodeksu karnego:Korzyścią majątkową lub osobistą jest korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo innego.”
 3. Artykuł 115 § 13 Kodeksu karnego:„Funkcjonariuszem publicznym jest: (…) 3) sędzia

 

Część II Uzasadnienie

 

Pismem z dnia 11 stycznia 2016 r. złożyłem – Załącznik 1: „Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków Sygn. akt: IV Po 162/15/N Dotyczy: Wniosek o przygotowanie dla mnie na wtorek 12 stycznia 2016 r. w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla

Krakowa-Nowej Huty w Krakowie kserokopii – z pieczęcią Sądu poświadczającą za oryginał na każdej ze stron – pisma z dnia 6 sierpnia 2015 r. Sądu Okręgowego w Warszawie do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, karta 2 akt sprawy, obydwie strony.

W związku z posiedzeniem w dniu 13 stycznia 2015 r. w sprawie do sygn. akt IV Po 162/15/N wnoszę jak wyżej. Informuję, że po odbiór kserokopii stawię się w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 12 stycznia 2016 r., po godz. 12:00.”

Dowód: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w KrakowieWydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn.

akt IV Po 162/15/N, pismo Z. Kękusia z dnia 11 stycznia 2016 r. – Załącznik 1

 

Do pisma jak wyżej załączyłem „Potwierdzenie dokonania opłaty sądowej” z dnia 11 stycznia 2016 r., potwierdzające dokonanie przeze mnie w dniu 11.01.2016 r. opłaty w kwocie 12,00 zł – Załącznik 2:

Dowód: Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie, „Potwierdzenie dokonania opłaty sądowej” z dnia

2016.01.11 – Załącznik 2

Zgodnie z zapowiedzią z pisma z dnia 11 stycznia 2016 r. /Załącznik 1/, w dniu 12 stycznia 2016 r. stawiłem się w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych celem odbioru kserokopiiw.w. pisma z dnia 6 sierpnia 2015 r. Sądu Okręgowego w Warszawie do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty Wydział IV Pracy Ubezpieczeń Społecznych. Pracownica Sekretariatu poinformowała mnie – oraz towarzyszącą mi osobę – że nie otrzymam kserokopii w.w. dokumentu ponieważ sędziemu referentowi przysługuje minimum 2-tygodniowy termin na rozpoznanie mojego wniosku, a Sekretariatowi Sądu przysługuje 2-tygodniowy termin na wykonanie zarządzenia sędziego.

 

W dniu 26 kwietnia 2016 r. odbędzie się posiedzenie, na które wezwano mnie Wezwaniem z dnia 18 marca 2016 r. o treści – Załącznik 3: „Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych /adres – ZKE/ Data: 18 marca 2016 Sygnatura akt: IV Po 162/15/N Termin: 26 kwietnia 2016 r. o godz. 13:30 sala E-421 (…) Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ WEZWANIE do osobistego stawiennictwa

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wzywa Pana do osobistego stawiennictwa, na posiedzenie w dniu 26 kwietnia 2016 r. o godz. 13:30 sala E-421, gdzie będzie Pan przesłuchiwany w charakterze strony w sprawie z powództwa Zbigniewa Kękuś przeciwko ING Bank Śląski S.A. w Warszawie.

Stawiennictwo obowiązkowe pod rygorem pominięcia dowodu z przesłuchania w charakterze strony.

Na zarządzenie Sędziego Referenta z upoważnienie Kierownika Sekretariatu Protokolant Kaja Kajkowska”
Dowód: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

sygn. akt IV Po 162/15/N, wezwanie z dnia 18 marca 2016 r. – Załącznik 3

 

Sędzia Wioletta Niepsuj wyznaczyła posiedzenie na dzień 26 kwietnia 2016 r., mimo że do dnia złożenia niniejszego pisma nie doręczyła mi kserokopii dokumentu, o której wydanie złożyłem wniosek pismem z dnia 11 stycznia 2016 r. /Załącznik 1/ i której wydanie mi opłaciłem w dniu 11 stycznia 2016 r. /Załącznik 2/.

 

Wskazać należy, że:

 1. Artykuł 9 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi: „§ 1.Rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt.”
 2. Artykuł 51.43 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi: „Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa.”

 

Skoro Sąd już 18 marca 2016 r. wyznaczył termin posiedzenia w dniu 26 kwietnia 2016 r., to tego samego dnia mógł wyekspediować do mnie kserokopię w.w. dokumentu.

 

Sędzia Wioletta Niepsuj chroni interes strony pozwanej, ING Banku Śląskiego S.A. Pozbawiła mnie możności skorzystania przed posiedzeniem wyznaczonym na dzień 26 kwietnia 2016 r. z prawa określonego w:

 1. art. 9 § 1 k.p.c.,
 2. art. 51.4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

nie doręczając mi opłaconej przeze mnie w dniu 11.01.2016 r. kserokopii pisma z dnia 6 sierpnia 2015 r. Sądu Okręgowego w Warszawie do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty WydziałIV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i uniemożliwiając mi przez to przygotowanie się do posiedzenia w dniu 26 kwietnia 2016 r., podczas którego zamierza przeprowadzić czynność przesłuchania mnie.

 

Działanie sędzi Wioletty Niepsuj wyczerpuje znamiona czynu określonego w art. 231 § 1 i § 2 k.k.

Mimo że w dniu 11.01.2016 r. uiściłem kwotę 12,00 zł jako opłatę za kserokopię w.w. dokumentu sędzia Wioletta Niepsuj działając na szkodę mojego interesu prywatnego niedopełniła obowiązku doręczenia mi go. Dopuściła się czynu określonego w art. 231 § 1 k.k. w celu osiągnięcia korzyści osobistej w jej rozumieniu, jak w art. 115 § 4 k.k., tj. w celu osiągnięcia korzyści dla ING Banku Śląskiego S.A. przez uniemożliwienie mi przygotowania się do przesłuchania mnie w sprawie z mojego powództwa przeciwko ING Bankowi Śląskiemu S.A.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: wszystkie od 1 do 12 do ściągnięcia

 1. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w KrakowieWydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn. akt IV Po 162/15/N, pismo Z. Kękusia z dnia 11 stycznia 2016 r.
 2. Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie, „Potwierdzenie dokonania opłaty sądowej” z dnia 2016.01.11
 3. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn. akt IV Po 162/15/N, wezwanie z dnia 18 marca 2016 r.
 4. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w KrakowieWydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn. akt IV Po 162/15/N, postanowienie SSR Dominiki Augustyn, SSR Anety Tomasik-Żukowskiej, SSR Marcina Gawrona z dnia 20 stycznia 2016 r.

 

 

 

 

i Postanowił zmienić wizerunek Śląskiego – nowoczesnego banku dla szanującej swoje pieniądze klasy średniej – i w tym celu zatrudnił aktora Marka Kondrata.”Źródło: Nina Hałabuz, „Bartkiewicz awansuje do pierwszej ligi” ; „Gazeta Wyborcza”, 2 listopada 2009r., s. 23