07.06.2016 Skargi Zbigniewa Kękusia na prokuratora rejonowego w Krakowie Krowodrzy Małgorzatę Lipską i prokurator Dorotę Baranowską

Kraków, dnia 7 czerwca 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pan

Rafał Babiński

Prokurator Okręgowy w Krakowie

ul. Mosiężnicza 2

30-965 Kraków

 

Sygn. akt Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza: 2 D. 542/14

 

Dotyczy:

 1. Skarga na:
  1. prokuratora rejonowego w Krakowie Krowodrzy Małgorzatę Lipską
  2. prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Dorotę Baranowską

z powodu pozbawienia mnie możności korzystania z prawa określonego w art. 51.4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Wniosek o zobowiązanie prokuratora rejonowego w Krakowie Małgorzaty Lipskiej do skierowania wniosku do biegłych z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarzy psychiatrów Katarzyny Bilskiej-Zaremby i Mariusza Patli o:
  1. usunięcie z Opinii sądowo-psychiatrycznej z dnia 3 czerwca 2014 r., sygn. 2 Ds. 542/14 poświadczającego nieprawdę tekstu zamieszczonego na str. 3 Opinii, pkt. 2: „uprzednio podejmowanego leczenia”,
  2. złożenia do akt sprawy przeciwko mnie sygn. 2 Ds. 542/12 Opinii sądowo-psychiatrycznej pozbawionej tekstu: „uprzednio podejmowanego leczenia”.
 2. Zawiadomienie, że:
  1. kopie dokumentów poświadczających fakty przedstawione w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza prowadzi od dnia 6 maja 2014 r. postępowanie przeciwko mnie do sygn. akt 2 Ds. 542/14. Od co najmniej czerwca 2015 r. referentem jest prokurator Dorota Baranowska.

W sprawie tej biegi z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie lekarze psychiatrzy, Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla po kilkuminutowym spotkaniu ze mną w dniu 7 maja 2014 r. sporządzili – mimo braku mojej zgody na poddanie mnie wtedy badaniom i nie poinformowawszy mnie, że mnie badają – w dniu 3 czerwca 2014 r. Opinię sądowo-psychiatryczną, w której podali między innymi – Załącznik 1: „2/ Obraz psychopatologiczny uzyskany w trakcie badania, analiza akt sprawy i uprzednio podejmowanego leczenia sugeruje psychotyczne zaburzenia psychiczne być może z kręgu schizofrenii lub organicznych zaburzeń psychicznych. Nie można jednak wykluczyć reakcji sytuacyjnej lub przyjęcia przez opiniowanego postawu celowo obronnej.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, Opinia sądowo-psychiatryczna biegłych Katarzyny Bilskiej-Zaremby i Mariusza Patli z dnia 3 czerwca 2014 r. – Załącznik 1

 

Przesłuchiwany w dniu 16 października 2014 przez sędzię Katarzynę Kaczmarę biegły Mariusz Patla przyznał się – Załącznik 2: „Na pytanie Prokuratora biegły Mariusz Patla podaje: Nie posiadaliśmy danych odnośnie uprzedniego leczenia psychiatrycznego opiniowanego, w związku z tym należy uznać, że stwierdzenie z punktu 2 wniosku jest omyłką, nie potrafię w tej chwili powiedzieć jaka była myśl przewodnia tego stwierdzenia i na czym polegało to przejęzyczenie,na pewno informacji o wcześniejszym leczeniu psychiatrycznym nie posiadaliśmy.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, protokół posiedzenia Sądu Rejonowego

dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny w dniu 16 października 2014 r., sygn. akt IX Kp 300/14/K – Załącznik 2

 

W związku z powyższym, pismem z dnia 19 października 2015 r. złożonym do akt sprawy sygn. 2 Ds. 542/14 złożyłem – Załącznik 3: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza oś. Kościuszkowskie 2 31-858 Kraków Sygn. akt: 2 Ds. 542/14 Dotyczy: I. Wniosek – na podstawie art. 51.4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – „Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą.” – o skierowanie przez Prokuraturę, która będzie rozpoznawała sprawę przeciwko mnie do sygn. akt 2 DS. 542/14 po rozpoznaniu moich wniosków o wyłączeniu wszystkich prokuratorów Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza, wniosku do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział II Karny o skierowanie żądań do biegłych z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarzy psychiatrów, Katarzyny Bilskiej-Zaremby i Mariusza Patli:

 1. usunięcia z Opinii sądowo-psychiatrycznej z dnia 3 czerwca 2014 r., poświadczającego nieprawdę tekstu zamieszczonego na str. 3 Opinii, pkt. 2: „uprzednio podejmowanego leczenia”.,
 2. złożenia do akt sprawy przeciwko mnie Opinii sądowo-psychiatrycznej pozbawionej tekstu: „uprzednio podejmowanego leczenia.

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo Z. Kękusia z dnia 19

października 2015 r. – Załącznik 3

 

Ponieważ przez kilka miesięcy Prokuratura nie uczyniła zadość mojemu wnioskowi pismem z dnia 17 marca 2016 r. skierowanym do prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej złożyłem – Załącznik 4:„Małgorzata Lipska Prokurator Rejonowy Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza oś. Kościuszkowskie 2 31-858 Kraków Sygn. akt: 2 Ds. 542/14 Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie:
  1. art. 51.4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – „Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą.”,
  2. informacji o uprawnieniach Prokuratora Rejonowego zamieszczonej w piśmie do mnie adresatki niniejszego pisma z dnia 1 marca 2016 r.

o zobowiązanie przez prokuratora rejonowego, adresatkę niniejszego pisma, prokurator Doroty Baranowskiej, referenta w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14, do skierowania żądania do biegłych z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarzy psychiatrów, Katarzyny Bilskiej-Zaremby i Mariusza Patli:

  1. usunięcia z Opinii sądowo-psychiatrycznej z dnia 3 czerwca 2014 r., sygn. 2 Ds. 542/14 poświadczającego nieprawdę tekstu zamieszczonego na str. 3 Opinii, pkt. 2: „uprzednio podejmowanego leczenia”.,
  2. złożenia do akt sprawy przeciwko mnie sygn. 2 Ds. 542/12 Opinii sądowo-psychiatrycznej pozbawionej tekstu: „uprzednio podejmowanego leczenia”.
 1. Wniosek o zobowiązanie prokurator Doroty Baranowskiej do sporządzenia i wyekspediowania pism do biegłych Katarzyny Bilskiej-Zaremby i Mariusza Patli zawierających żądanie, jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego pisma.
 2. Wniosek, w przypadku nieobecności prokurator Doroty Baranowskiej w pracy, o sporządzenie i wyekspediowanie pism do biegłych Katarzyny Bilskiej-Zaremby i Mariusza Patli zawierających żądanie, jak w pkt. I przez adresatkę niniejszego pisma, w terminie, jak w pkt. II.
 3. Wniosek o doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego pisma – kserokopii pism, które:
  1. prokurator referent w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 Dorota Baranowska lub
  2. prokurator rejonowy, adresatka niniejszego pisma,

wyekspediuje do biegłych Katarzyny Bilskiej-Zaremby i Mariusza Patli w sprawie, jak w pkt. I.

 1. Zawiadomienie, że w przypadku niedoręczenia mi odpowiedzi na niniejsze pismo w terminie tygodnia od daty jego złożenia:
  1. złożę skargę na Panią do ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro,
  2. skarga jak w pkt. V.1 zostanie opublikowana w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.
 2. Zawiadomienie, że:
  1. kopie dokumentów poświadczających fakty przedstawione w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo Z. Kękusia z dnia 17 marca 2016

r. do prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej – Załącznik 4

 

Do dnia złożenia niniejszego pisma prokurator rejonowy Małgorzata Lipska nie odpowiedziała na moje wnioski z pisma do niej z dnia 17 marca 2016 r.

 

Wskazać należy, że moje „uprzednie leczenie” było potrzebne biegłym Katarzynie Bilskiej-Zarembie i Mariuszowi Patli dla uzasadnienia „zdiagnozowanej” przez nich u mnie „schizofrenii”

Gdy biegli spotkali się ze mną na kilka minut w dniu 7 maja 2014 r. miałem 56 lat. Tymczasem schizofrenię diagnozuje się u mężczyzn do 25 roku życia. Oto opinie w tej sprawie lekarzy psychiatrów:

 1. Bartosz Łoza /prezes elekt Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego/, prof. Agata Szulc /kierownik Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego/, rozmowa: Według Światowej Organizacji Zdrowia ponad 21 milionów ludzi na świecie cierpi na schizofrenię. W większości przypadków choroba rozwija się między 15. a 30. rokiem życia.

Źródło: http://www.biznes.newseria.pl/news/70_proc_osob,p911254614

 1. Stanisław Porczyk: 60-70% zachorowań następuje przed 30 r.ż. Objawy narastać mogą szybko (przez kilka, kilkanaście dni) albo miesiącami a nawet latami. Jednak u 2/3 chorych od momentu ujawniania się pierwszych objawów do ich pełnego rozwinięcia upływa nie więcej niż pół roku.”
  Źródło: http://online.synapsis.pl/Schizofrenia-podstawowe-informacje/Przebieg-schizofrenii.html
 2. Joanna Borowiecka-Kluza: „Ryzyko zachorowania na schizofrenię w ciągu całego życia wynosi około 1%. Równie często chorują kobiety, jak i mężczyźni. Jest to choroba ludzi młodych – ponad połowa zachorowań rozpoczyna się przed 30. rokiem życia. Mężczyźni zaczynają chorować średnio w nieco młodszym wieku (15.–24. roku życia) niż kobiety (25.–34. rokiem życia).”

Źródło: http://psychiatria.mp.pl/choroby/78549,schizofrenia

 1. Kamila Drozd: „Wieloletnie obserwacje i badania, mające na celu wykazać, jak rozwija się schizofrenia, udowodniły, że najwcześniejsze objawy schizofrenii pojawiają się we wczesnej fazie dorosłości. U mężczyzn okres ten przypada zazwyczaj między 18. a 22. rokiem życia. Nieco później wyznacza się go u kobiet. W ich przypadku pierwsze objawy schizofrenii występują najczęściej w wieku dwudziestu kilku lat lub bezpośrednio po ukończeniu 30. roku życia.”

Źródło: https://portal.abczdrowie.pl/objawy-schizofrenii

 1. Psychiatria.pl, artykuł: „Ryzyko zachorowania na całym świecie ocenia się na ok. 1 % i jest najwyższe w trzeciej dekadzie życia. Tak samo często chorują mężczyźni i kobiety. Pierwszy epizod u mężczyzn występuje zwykle pomiędzy 15-25 rż., natomiast u kobiet odpowiednio: 25-35 rż.”
  Źródło: http://www.psychiatria.pl/artykul/zaburzenia-schizofreniczne/625.html

 

Wskazać zatem należy, że gdy miałem 24 lata kończyłem z wynikiem bardzo dobrym studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie – obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Władze Uczelni zaproponowały mi – po 4 latach obserwowania mnie przez kadrę naukową AE – podjęcie pracy w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego, tj. asystenta. Pracowałem w Akademii przez 10 lat, w tym prowadziłem zajęcia dydaktyczne z, łącznie, kilkoma tysiącami studentów, obroniłem rozprawę doktorską. Współpracując z TNOiK oraz PTE prowadziłem zajęcia z członkami kadr kierowniczych firm i instytucji mających siedziby na terenie Małopolski.

W 1992 roku zrezygnowałem – z przyczyn finansowych, miałem na utrzymaniu niepracującą żonę i dwoje dzieci – z pracy w AE i przez następnych kilkanaście lat, korzystając ze składanych mi ofert pełniłem kierownicze i dyrektorskie funkcje w polskich przedstawicielstwach zagranicznych firm i instytucji finansowych, zarządzając zespołami pracowników liczącymi kilkaset osób i budżetami o wartości kilku miliardów złotych.

Chyba ktoś by się wyznał wcześniej na „zdiagnozowanej” u mnie w 56 roku życia przez biegłych z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Katarzynę Bilską-Zarembę i Mariusza Patlę…

Ponieważ biegli K. Bilska-Zaremba i M. Patla z całą pewnością… „przejęzyczyli się” podając w Opinii z dnia 3 czerwca 2014 r. „(…) analiza (…) uprzednio podejmowanego leczenia, a prokurator referent w sprawie przeciwko mnie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 Dorota Baranowska i prokurator rejonowy w Krakowie –Krowodrzy Małgorzata Lipska pozbawiając mnie możności skorzystania z prawa określonego w art. 51.4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:„Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą.” nie chcą ich zobowiązać do usunięcia „przejęzyczenia” wnoszę jak na wstępie.

 

Z poważaniem,

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, Opinia sądowo-psychiatryczna biegłych Katarzyny Bilskiej-Zaremby i Mariusza Patli z dnia 3 czerwca 2014 r.
 2. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, protokół posiedzenia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny w dniu 16 października 2014 r., sygn. akt IX Kp 300/14/K
 3. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo Z. Kękusia z dnia 19 października 2015 r.
 4. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo Z. Kękusia z dnia 17 marca 2016 r. do prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 7 czerwca 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pan

Rafał Babiński

Prokurator Okręgowy w Krakowie

ul. Mosiężnicza 2

30-965 Kraków

 

Sygn. akt Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza: 2 D. 542/14

 

Dotyczy:

 1. Skarga na prokuratora rejonowego w Krakowie Krowodrzy Małgorzatę Lipską z powodu ukrywania przede mną, który z prokuratorów Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza sprawuje na podstawie art. 326 k.p.k. nadzór nad postępowaniem do sygn. akt 2 Ds. 542/14.
 2. Wniosek o zobowiązanie prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej do sporządzenia i doręczenia mi – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty wpływu niniejszego pisma – wyjaśnienia, który z prokuratorów Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza sprawuje na podstawie art. art. 326 k.p.k. nadzór nad postępowaniem do sygn. akt 2 Ds. 542/14.
 3. Zawiadomienie, że:
  1. kopie dokumentów poświadczających fakty przedstawione w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza prowadzi od dnia 6 maja 2014 r. postępowanie przeciwko mnie do sygn. akt 2 Ds. 542/14. Wszczął je prokurator Bartłomiej Legutko. Od co najmniej czerwca 2015 r. referentem jest prokurator Dorota Baranowska.

Pismem z dnia 25 lutego 2016 r. skierowanym do prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej złożyłem – Załącznik 1:

Prokurator Małgorzata Lipska Prokurator Rejonowy Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza oś. Kościuszkowskie 2 31-858 Kraków Sygn. akt: 2 Ds. 542/14 Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, kto – wnoszę o podanie imienia i nazwiska – jest prokuratorem nadzorującym postępowanie prowadzone przeciwko mnie przez prokurator Dorotę Baranowską do sygn. akt 2 Ds. 542/14.
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, jak w pkt. I. bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego pisma.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo Z. Kękusia z dnia 25 lutego 2016

r. do prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej – Załącznik 1

 

W odpowiedzi prokurator Małgorzata Lipska poinformowała mnie pismem z dnia 1 marca 2016 r. – Załącznik 2: Prokuratorem bezpośrednio przełożonym nad prokuratorami Prokuratury Rejonowej w Krakowie Krowodrzy jest Prokurator Rejonowy w Krakowie – Krowodrzy Małgorzata Lipska. Prokurator referent danej sprawy przy wykonywaniu czynności określonych w ustawach jest niezależny, przy czym jest zobowiązany do wykonywania poleceń, zarządzeń, wytycznych prokuratora przełożonego, które nie mogą dotyczyć treści czynności procesowej.

Odnośnie Pana wniosku o objęciem przez Prokuratora Rejonowego w Krakowie – Krowodrzy „nadzorem administracyjnym” postępowania w sprawie 2 D 542/14, stwierdzam, iż przepisy nie przewidują możliwości objęcia „nadzorem administracyjnym” postępowania przez Prokuratora Rejonowego, natomiast Prokurator Rejonowy sprawuje nadzór służbowy nad postępowaniami toczącymi się w Prokuraturze, w tym zakresie ma prawo, między innymi, do zapoznawania się z aktami sprawy, żądania ustnych informacji o przebiegu postępowania, udzielania pisemnych lub bezpośrednich uwag prowadzącemu postępowanie, dodam, że także w sprawie 2 Ds. 542/14 Prokurator Rejonowy sprawuje nadzór w zakresie wyżej wskazanym, przy zachowaniu zasady, że prokurator referent sprawy jest niezależny przy wykonywaniu czynności określonych przez ustawę.

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, 2 Ds. 542/14, pismo prokuratora rejonowego Małgorzaty

Lipskiej z dnia 1 marca 2016 r. – Załącznik 2

 

Wskazać należy, że artykuł 326 k.p.k. stanowi: „§ 1. Prokurator sprawuje nadzór nad postępowaniem przygotowawczym w zakresie, w jakim go sam nie prowadzi; prokurator może także objąć nadzorem postępowanie, o którym mowa w art. 307.

§ 2. Prokurator jest obowiązany czuwać nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem całego nadzorowanego przez siebie postępowania.

§ 3. Z tytułu sprawowanego nadzoru prokurator może w szczególności:

1) zaznajamiać się z zamierzeniami prowadzącego postępowanie, wskazywać kierunki postępowania oraz wydawać co do tego zarządzenia,

2) żądać przedstawienia sobie materiałów zbieranych w toku postępowania,

3) uczestniczyć w czynnościach dokonywanych przez prowadzących postępowanie, osobiście je przeprowadzać albo przejąć sprawę do swego prowadzenia,

4) wydawać postanowienia, zarządzenia lub polecenia oraz zmieniać i uchylać postanowienia i zarządzenia wydane przez prowadzącego postępowanie.

§ 4. W razie niewykonania przez organ nie będący prokuratorem postanowienia, zarządzenia lub polecenia wydanego przez prokuratora sprawującego nadzór, na jego żądanie przełożony funkcjonariusza wszczyna postępowanie służbowe; o wyniku postępowania informuje się prokuratora.”

 

W związku z powyższym, pismem z dnia 17 marca 2016 r. skierowanym do prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej złożyłem – Załącznik 3: „Małgorzata Lipska Prokurator Rejonowy Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza oś. Kościuszkowskie 2 31-858 Kraków Sygn. akt: 2 Ds. 542/14 Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, kto – wnoszę o podanie imienia i nazwiska prokuratora /ew. imion i nazwisk prokuratorów/ – sprawuje nadzór nad postępowaniem przeciwko mnie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 na podstawie art. 326 k.p.k.
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wniosek, jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego pisma.
 3. Zawiadomienie, że w przypadku niedoręczenia mi odpowiedzi na niniejsze pismo w terminie tygodnia od daty jego złożenia:
  1. złożę skargę na Panią do ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro,
  2. skarga jak w pkt. V.1 zostanie opublikowana w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl wraz z uzasadnieniem.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo Z. Kękusia z dnia 17 marca 2016

r. do prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej – Załącznik 3

 

Do dnia złożenia niniejszego pisma nie otrzymałem odpowiedzi na w.w. pismo z dnia 17.03.2016 r. do prokuratora rejonowego M. Lipskiej.

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

Proszę o zobowiązanie prokuratora rejonowego M. Lipskiej do niezwłocznego sporządzenia i doręczenia mi wyjaśnienia na mój wniosek z pisma do niej z dnia 17 marca 2016 r.: „Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, kto – wnoszę o podanie imienia i nazwiska prokuratora /ew. imion i nazwisk prokuratorów/ – sprawuje nadzór nad postępowaniem przeciwko mnie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 na podstawie art. 326 k.p.k.

Czekam nań już półtora miesiąca.

 

Z poważaniem,

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: do ściągnięcia – wszystkie

 1. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo Z. Kękusia z dnia 25 lutego 2016 r. do prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej
 2. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, 2 Ds. 542/14, pismo prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej z dnia 1 marca 2016 r.
 3. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo Z. Kękusia z dnia 17 marca 2016 r. do prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx