Rządy Żydów w Polsce – ostatnia misja masona kard. Stanisława Dziwisza, szopka A. Dudy, B. Szydło, A. Maciarewicza, czy rozjuszyli ISIS…?

Wszyscy chrześcijanie, którzy jako nowe stworzenie dzięki odrodzeniu z wody i z Ducha Świętego nazywają się dziećmi Bożymi i są nimi, mają prawo do wychowania chrześcijańskiego. (…) Niechaj uczą się chwalić Boga Ojca w duchu i w prawdzie (por. J 4,23), zwłaszcza w kulcie liturgicznym, niechaj zaprawiają się w prowadzeniu własnego życia wedle nowego człowieka w sprawiedliwości i świętości prawdy (Ef 4,22-24).”

Źródło: Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim “GRAVISSIMUM EDUCATIONIS”; http://www.katecheza.episkopat.pl/index.php/menu/dokumenty-na-temat-wychowania-i-katechezy/67-deklaracja-o-wychowaniu-chrzescijanskim-gravissimum-educationis

 

Szanowni Państwo,

 

Niniejszego e-mail’a kieruję do Państwa w interesie społecznym.

Załączam do niego pismo, które skierowałem w dniu dzisiejszym do przedstawicieli władz i mediów Krakowa.

W Kurii Metropolitalnej w Krakowie odmówiono mi przyjęcia jego kopii.

 

Za cztery dni rozpoczynają się w Polsce Światowe Dni Młodzieży.

Prezentuję zachowanie jedynego odpowiedzialnego za ich organizację kard. Stanisława Dziwisza oraz prezydenta Andrzeja Dudy, premier Beaty Szydło i ministra obrony narodowej Antoniego Maciarewicza.

Kard. Stanisław Dziwisz zignorował krytyczne opinie ekspertów o Brzegach jako lokalizacji ŚDM i odmówił mi udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy jego dotyczy dokument wydany przez Loggia Eliseo Vatican I P2.

Prezydent A. Duda, premier B. Szydło i minister A. Maciarewicz poinformowali świat w dniu 4 lipca br., że Polska weszła tego dnia w stan wojny z Państwem Islamskim, choć okazało się to nieprawdą.

Czy Metropolita Krakowski kard. S. Dziwisz, prezydent A. Duda, premier B. Szydło i minister A. Maciarewicz są posiadają zdolność rozpoznawania znaczenia swoich czynów….?
Z poważaniem,

 

Zbigniew Kękuś

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 22 lipca 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

Państwo:

 1. Mieszkańcy Archidiecezji Krakowskiej
 2. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 3. Pan Józef Pilch, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
 4. Panowie: Bogusław Kośmider, Dominik Jaśkowiec, Marek Lasota, Sławomir Pietrzyk – Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 5. Pan insp. Tomasz Miłkowski, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
 6. Pan insp. Janusz Barcik, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków
 7. SSA Krzysztof Sobierajski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków
 8. SSO Beata Morawiec Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
 9. Pan Marek Woźniak, Prokurator Regionalny w Krakowie, ul. Cystersów 18, 31-553 Kraków
 10. Pan Rafał Babiński, Prokurator Okręgowy w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków
 11. Pan ppłk Grzegorz Szczukocki, Dyrektor Delegatury ABW w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
 12. Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa
 13. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 14. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 15. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
 16. Pan Michał Olszewski, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków
 17. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Kraków”, ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków
 18. Pan Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
 19. Pan Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa
 20. Pani Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
 21. Pan Antoni Macierewicz, Minister Obrony Narodowej, ul. Klonowa 1, 00-909 Warszawa
 22. Pan Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
 23. Pan gen. broni Mirosław Różański, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, ul. Żwirki i Wigury 103/105, 00-912 Warszawa
 24. Pan nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
 25. Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 

Do wiadomości:

 1. Ks. kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
 2. Abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
 3. Pani kpt. Marzena Rostecka, p.o. Naczelnika Wydziału Postępowań Karnych Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Krakowie Wydział Postępowań Karnych, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
 4. inni; www.kekusz.pl, www.aferyprawa.eu, www.monitor-polski.pl

 

Dotyczy:

 1. Światowe Dni Młodzieży – ostatnia misja masona kard. Stanisława Dziwisza,
 2. Czy wybrańcy Jarosława Kaczyńskiego (Kalkstein):
  1. prezydent Andrzej Duda,
  2. premier Beata Szydło,
  3. minister obrony narodowej Antoni Macierewicz

posiadają zdolność rozpoznawania znaczenia swoich czynów oraz czy są świadomi ich możliwych skutków dla Narodu Polski?

 1. Reakcja YouTube na film: „Apel Zbigniewa Kekusia do Państwa Islamskiego ISIS o nieagresję.”; https://www.youtube.com/watch?v=SDv3-E2FVCM
 2. Zawiadomienie, że materiały poświadczające zdarzenia opisane w niniejszym piśmie są umieszczone:
  1. na stronie www.kekusz.pl,
  2. na kanale www.monitorpolski-YouTubekopia niniejszego pisma zostanie umieszczona na stronie www.kekusz.pl.

Ludzie władzy trzymają z ludźmi władzy.”

„Jeśli media o czymś nie mówią, to tego nie ma.”

Szanowni Państwo,

 

Pragnę poinformować, że pismem z dnia 19 lipca 2016 r. skierowanym do Metropolity Krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza złożyłem – Załącznik 1: Ks. kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkańska 3, 31-004 KrakówDotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie do dnia 21 lipca br. odpowiedzi na wniosek z mojego pisma z dnia 3 czerwca 2016 r. /data wpływu 7 czerwca 2016 r./ do Eminencji – Załącznik 1: „Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy Waszej Eminencji dotyczy dokument wydany przez Loggia Eliseo Vatican I P2.”
 2. Zawiadomienie, że:
  1. po odpowiedź Eminencji na wniosek, jak w moim piśmie z dnia 3 czerwca 2016 r. stawię się osobiście w czwartek 21 lipca br. o godz. 12:00 w Kancelarii Kurii Metropolitalnej w Krakowie,
  2. jeśli nie otrzymam w dniu 21 lipca br. odpowiedzi Eminencji na wniosek jak w pkt. I:
   1. zaapeluję za pośrednictwem dostępnych mi mediów do młodych katolików z całego świata o zaniechanie uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie ze względu na zagrożenie dla ich zdrowia i życia, a do ich rodziców o przekonanie ich do rezygnacji z udziału w ŚDM,
   2. rozpocznę w dniu 21 lipca br. o godz. 12:00 prowadzone całodobowo przed Kurią Metropolitalną w Krakowie, ul. Franciszkańska 3, oczekiwanie na odpowiedź, które będę prowadził do dnia jej wydania mi.
 3. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi – w terminie miesiąca od daty złożenia niniejszego pisma – wyjaśnienia, dlaczego uparł się Eminencja na zorganizowanie Światowych Dni Młodzieży w Brzegach mimo:
  1. negatywnych o tej lokalizacji opinii:
   1. Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,
   2. ekspertów Politechniki Krakowskiej,
   3. prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego,
   4. ekspertów policji,
   5. antyterrorystów,
  2. dwukrotnie kierowanej do Eminencji prośby przez prezesa Rady Ministrów Beatę Szydło o zmianę lokalizacji.
 4. Wniosek o odwołanie przez Eminencję Światowych Dni Młodzieży:
  1. z powodu nieodpowiedzialnego zachowania Eminencji, sprzecznego z listem pasterskim Eminencji przed światowymi Dniami Młodzieży, odczytanym w kościołach Archidiecezji Krakowskiej w niedzielę 10 lipca 2016 r.,
  2. z powodu zagrożenia terrorystycznego, w tym spowodowanego m. in.:
   1. nieodpowiedzialnymi działaniami najwyższych rangą przedstawicieli władz Rzeczypospolitej Polskiej:
    1. w przeszłości,
    2. obecnie,
   2. skazaniem Polski przez Europejski Trybunał Praw Człowieka wyrokiem z dnia 24 lipca 2014 r. za nieludzkie traktowanie dwóch osób przetrzymywanych w więzieniu CIA w Starych Kiejkutach.
  3. z powodu zakazanego ogłoszoną na polecenie papieża Jana Pawła II deklaracją Kongresu Doktryny Wiary z 1983 r. członkostwa papieża Franciszka w loży masońskiej Rotary International w Buenos Aires,
  4. z powodu prawdopodobnego członkostwa Eminencji w Loggia Eliseo Vatican I P2,
  5. przez wzgląd na bezpieczeństwo Polski i Polaków oraz uczestników ŚDM z innych państw.
 5. Prezentacja wyjaśnienia, dlaczego uważam, że Żydzi – w tym Żydzi w Prawie i Sprawiedliwości, w tym Jarosław Kaczyński – oraz wysługujący im się nie-Żydzi przygotowują Polakom Holokaust.
 6. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 19 lipca 2016 r. do Metropolity Krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza –

Załącznik 1

 

W załączeniu przesyłam:

 1. kopię pisma z dnia 3 czerwca 2016 r. do kard. Stanisława Dziwisza zawierającego – Załącznik 2: „Ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski Kuria Metropolitalna ul. Franciszkańska 3 31-004 Kraków Dotyczy: I. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy Waszej Eminencji dotyczy dokument wydany przez Loggia Eliseo Vatican I P2Załącznik 1.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 3 czerwca 2016 r. do Metropolity Krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza –

Załącznik 2

 1. kopię dokumentu wydanego dla Stanislao Dziwisz przez Loggia Eliseo Vatican I P2Załącznik 3:

Źródło: Kopia dokumentu wydanego dla Stanislao Dziwisz przez Loggia Eliseo Vatican I P2 – Załącznik 2

 

Zgonie z zapowiedzią z pisma z dnia 19 lipca 2016 r. stawiłem się w obecności dwóch towarzyszących mi osób w Kancelarii Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Obecnych było w niej trzech księży. Rozmawialiśmy z ks. Krzysztofem Tekieli. Wyjaśnił nam, że nie ma odpowiedzi na moje pismo z dnia 03.06.2016 r. do kard. Stanisława Dziwisza oraz że jej nie otrzymam w najbliższym czasie.

Moje wyjaśnienie, że chodzi o sprawę poważną, bo ewentualne członkostwo Metropolity Krakowskiego organizatora Światowych Dni Młodzieży kard. Stanisława Dziwisza w masońskiej zbył lekceważącym uśmiechem i takim samy wyjaśnieniem, że naszą sprawą jest, że wierzymy w takie informacje.

Mam wierzyć…

Nie zdziwiło zachowanie mojego rozmówcy. W taki sam sposób, według „zasady strusia”:

 

Struś, gdy znajdzie się w potrzasku

Zaraz chowa głowę w piasku.”
Małgorzata Gintowt, „Struś”, Wydawnictwo Liwona Sp. z o.o., 2008 r.

 

traktują mnie od wielu lat podwładni wysokich rangą przedstawicieli władz świeckich, gdy zgłaszam sprawy poddające w wątpliwość ich autorytet fachowy i/lub moralny.

No bo… co im mogę zrobić? Nic! A oni mnie mogą… Na przykład umieścić w szpitalu psychiatrycznym, gdybym nalegał.

Obsługa kard. S. Dziwisza podąża tropem obsługi świeckich VIP’ów.

 

Przed opuszczeniem w dniu 21 lipca 2016 r. Kancelarii Kurii Metropolitalnej złożyłem kolejne pismo w w.w. sprawie – Załącznik 4: „Ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski Kuria Metropolitalna ul. Franciszkańska 3 31-004 Kraków Dotyczy:

 1. Zawiadomienie, że:
  1. zgodnie z pismem do Eminencji z dnia 19 lipca 2016 r., od dnia 21 lipca 2016 r., godz. 14:00, będę prowadził przed Kurią Metropolitalną w Krakowie oczekiwanie na sporządzoną przez Eminencję na piśmie odpowiedź na wniosek z mojego pisma z dnia 3 czerwca 2016 r. /data wpływu 07..06. 2016 r./ do Eminencji: „Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy Waszej Eminencji dotyczy dokument wydany przez Loggia Eliseo Vatican I P2.”, tj. dokument potwierdzający nadanie Stanislao Dziwisz przez Loggia Eliseo Vatican I P2 najwyższego, 33 stopnia wtajemniczenia,
  2. więcej informacji na temat sprawy zgłoszonej przeze mnie Eminencji pismami z 13 czerwca 2016 r. i 19 lipca 2016 r. jest umieszczonych w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl oraz na kanale www.monitorpolski-YouTube.
 2. Wniosek – jeśli wydany przez Loggia Eliseo Vatican I P2 dokument jak w pkt. I dotyczy Eminencji – o odwołanie przez Eminencję Światowych Dni Młodzieży w dniach 26 – 31lipca 2016 r., w Krakowie i Brzegach.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 21 lipca 2016 r. do Metropolity Krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza –

Załącznik 4

 

Skoro kad. Stanisław Dziwisz odmawia mi od ponad miesiąca sporządzenia… jednozdaniowej odpowiedzi – bo taka przecież by wystarczyła – to znaczy, że najpewniej na prawdzie polega informacja, że jest masonem 33 stopnia Loggia Eliseo Vatican I P2 i… boi się do tego przyznać.

Kard. Stanisław Dziwisz przyzwyczaił nas, że podczas publicznych wystąpień buduje konstrukcje zdaniowe z użyciem słów prawda, odwaga, męstwo itp. takie, że dech w piersiach z zachwytu zapiera. Szkoda, że za słowami nie idą czyny.

Z uwagą będę śledził jego wystąpienia podczas Światowych Dni Młodzieży. Ciekaw jestem, co powie młodzieży z całego świata, którą zaprosił do Krakowa, skoro ukrywa prawdę o sobie samym.

A przecież jest obowiązkiem każdego chrześcijanina żyć w świętości prawdy. Tak o tym obowiązku w Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim “GRAVISSIMUM EDUCATIONIS”:

 

Wszyscy chrześcijanie, którzy jako nowe stworzenie dzięki odrodzeniu z wody i z Ducha Świętego nazywają się dziećmi Bożymi i są nimi, mają prawo do wychowania chrześcijańskiego. Wychowanie to zdąża nie tylko do pełnego rozwoju osoby ludzkiej, dopiero co opisanego, lecz ma na względzie przede wszystkim to, aby ochrzczeni, wprowadzani stopniowo w tajemnicę zbawienia, stawali się z każdym dniem coraz bardziej świadomi otrzymanego daru wiary. Niechaj uczą się chwalić Boga Ojca w duchu i w prawdzie (por. J 4,23), zwłaszcza w kulcie liturgicznym, niechaj zaprawiają się w prowadzeniu własnego życia wedle nowego człowieka w sprawiedliwości

i świętości prawdy (Ef 4,22-24).”

Źródło: Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim “GRAVISSIMUM EDUCATIONIS”; http://www.katecheza.episkopat.pl/index.php/menu/dokumenty-na-temat-wychowania-i-katechezy/67-deklaracja-o-wychowaniu-chrzescijanskim-gravissimum-educationis

 

Ciekawe, że sprawy ewentualnego członkostwa kard. S. Dziwisza w loży masońskiej nie chciała zbadać Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Pismem z dnia 13 czerwca 2016 r. skierowanym do szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego prof. dr. hab. Piotra Pogonowskiego złożyłem – Załącznik 5: „Pan Prof. dr hab. Piotr Pogonowski Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ul. Rakowiecka 2a 00-993 Warszawa za pośrednictwem: Pan ppłk Grzegorz Szczukocki, Dyrektor Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków Dotyczy:

 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie, czy metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz jest masonem należącym do Loggia Eliseo Vatican I P2.
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wniosek jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki – ze względu na organizowanie przez kard. S. Dziwisza Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, w dniach 26 – 31 lipca 2016 r. – nie później niż w terminie miesiąca od daty złożenia niniejszego pisma.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 13 czerwca 2016 r. do szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego prof. dr. hab.

Piotra Pogonowskiego w sprawie kard. S. Dziwisza – Załącznik 5

 

W uzasadnieniu podałem m.in.: „Wyjaśnienie, czy metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz jest masonem nabiera szczególnego znaczenia wobec organizowania przez niego Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w dniach 26 – 31 lipca 2016 r. A także jego, jako organizatora, zachowania budzącego ogromne wątpliwości co do jego troski – a raczej beztroski – o bezpieczeństwo uczestników ŚDM, opisanego przeze mnie w piśmie z dnia 1 czerwca 2016 r. do papieża Franciszka – Załącznik 2.”

Dyrektor Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Krakowie ppłk Grzegorz Szczukocki nie przekazał mojego pisma z dnia 13.06.2016 r. szefowi ABW prof. dr. hab. Piotrowi Pogonowskiemu. Jego podwładna p.o. naczelnik Wydziału Postępowań Karnych Delegatury ABW w Krakowie kpt. Marzena Rostecka skierowała do mnie pismo z dnia 28 czerwca 2016 r., którym mi wyjaśniła – Załącznik 6: „Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Krakowie Wydział Postępowań Karnych KR-34288/2016 Kraków, 28 czerwca 2016 r. Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Dot. odpowiedzi na wniosek

W odpowiedzi na Pana wniosek w sprawie przeprowadzenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie, czy metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz jest masonem należącym do Loggia Eliseo Vatican I P2 informuję, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie posiada, zgodnie z art. 5¹ ustawy „Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu” (tekst jednolity Dz.U.2015.19290, właściwości rzeczowej do podjęcia czynności w przedmiotowej sprawie.”
Źródło: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Krakowie Wydział Postępowań Karnych, KR-

34288/2016 Kraków, pismo z dnia 28 czerwca 2016 r. p.o. naczelnika Wydziału Postępowań Karnych Delegatury ABW w Krakowie kpt. Marzeny Rosteckiej – Załącznik 6

 

To dziwne, bo ekspert ds. terroryzmu A. Mroczek informuje za pośrednictwem „Faktu”:

 

Jeśli chodzi o ŚDM, to ABW analizuje wszelkie zagrożenia i informacje, które do niej spływają.”
Źródło: Andrzej Mroczek, ekspert ds. terroryzmu; „Fakt”, 16-17 lipca 2016, s. 7

 

Stanowisko kpt. M. Rosteckiej tym bardziej dziwi, że w przypisie 1 pisma z 28.06.2016 r. podaje zakres zadań ABW zamieszczony w art. 5¹ ustawy „Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu”. Jeśli należy do zadań ABW – Załącznik 6: „rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz jego porządek konstytucyjny, a w szczególności w suwerenność i międzynarodową pozycję, niepodległość i nienaruszalność jego terytorium” /art. 5.1.1 w.w. ustawy/, to ABW posiada właściwość rzeczową do podjęcia w niej czynności.

Jeśli jedynym organizatorem Światowych Dni Młodzieży, imprezy, w której uczestniczyć może około 2 milionów młodych katolików jest mason, a:

 1. w deklaracji „Kongresu Doktryny Wiary” z 1983 roku podpisanej przez prefekta kard. Józefa Ratzingera – potem papież Benedykt XVI – przyjętej przez papieża Jana Pawła II i ogłoszonej na jego polecenie podano m.in.: Negatywna ocena Kościoła o wolnomularskich zrzeszeniach pozostaje wciąż niezmienna, ponieważ ich zasady były zawsze uważane za nie do pogodzenia z nauką Kościoła i dlatego też przystąpienie do nich pozostanie nadal zabronione. Wierni, którzy należą do wolnomularskich zrzeszeń, znajdują się w stanie grzechu ciężkiego i nie mogą przyjmować Komunii św.,
 2. jak powszechnie wiadomo głównym celem masońskich lobbystów jest m.in. – Załącznik 7: „budowanie Nowego Porządku Świata (New World Order) na zasadzie łączenia wszystkich religii w jedną (o czym już wyżej była mowa), wynarodowienia i zderzenia ze sobą odmiennych cywilizacji. To wszystko pod przykrywką pacyfizmu i fałszywego miłosierdzia,”

to ABW z całą pewnością powinna podjąć czynności w sprawie, którą jej zgłosiłem.

Tym bardziej, że kard. Stanisław Dziwisz zachowuje się w sprawie ŚDM irracjonalnie.

 

Przypomnę, że papież Franciszek – według „Warszawskiej Gazety” chluba lóż masońskich, honorowy członek Rotary International w Buenos Aires1 – informację o tym, że ŚDM w 2016 roku odbędą się w Krakowie ogłosił podczas mszy w dniu 28 lipca 2013 r. kończącej 28. Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro.

Kard. Stanisław Dziwisz ogłosił, że Brzegi będą miejscem ŚDM w 2016 roku. Zaraz po tym negatywne opinie o Brzegach jako lokalizacji spotkania około 2 milionów młodych ludzi z całego świata zaprezentowali eksperci wszystkich dziedzin z zakresu organizacji imprez masowych. Jak podawały media krytyczne o Brzegach raporty sporządzili:

 1. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa,
 2. eksperci Politechniki Krakowskiej,
 3. władze Krakowa.

 

Negatywne opinie prezentowali policja, antyterroryści i prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. A jednak kard. Stanisław Dziwisz uparł się na Brzegi i nie uległ nawet kierowanym do niego dwukrotnie przez premier Beatę Szydło o zmianę decyzji. „Fakt” informował:

 

Hierarchów nie przekonała nawet szefowa rządu! Premier Szydło dwa razy spotkała się z kard. Dziwiszem (w styczniu i marcu). I w każdej rozmowie – jak wynika z naszych ustaleń – namawiała go do zmiany lokalizacji. –Jednak kardynał nie chce słyszeć o przenosinach. Wierzy, że Bóg się wszystkim zajmie – załamują ręce nasi informatorzy z otoczenia pani premier. Rząd ma związane ręce i bez woli organizatora nic zrobić nie może.”
Źródło:Radosław Gruca, „Dziwisz nie uległ Szydło. Uparł się na Światowe Dni Młodzieży w Brzegach”; „Fakt”, 7-8 maja 2016 r. s. 2

 

Irracjonalne to zachowanie kardynała. Ujawnił całkowity, karygodny brak troski o bezpieczeństwo młodych katolików z całego świata, których sam przecież zapraszał do Krakowa.

„Fakt” informował i pytał:

 

W marcu 2015 r. dochodzi do spotkania przedstawicieli rządu i Episkopatu Polski. Ówczesny szef Kancelarii Premiera Jacek Cichocki (44 l.), a jednocześnie świeżo upieczony przewodniczący zespołu mającego przygotować pielgrzymkę papieża Franciszka (79 l.) do Polski informuje, że będzie to wydarzenie na niespotykaną skalę – bo może przybyć nawet 2 mln pielgrzymów.

(…) W sierpniu 2015 r. kard. Stanisław Dziwisz (77 l.) podpisuje umowę z burmistrzem gminy Wieliczka Arturem Kozłem (49 l.). Jak to się stało, że z „wydarzenia na niespotykaną skalę robi się sprawa, którą może załatwić burmistrz niewielkiej gminy z hierarchą kościelnym?
Źródło: Agnieszka Burzyńska, Łukasz Maziewski, „To przez nich ten bałagan”; „Fakt”, 23-24.04.2016, s. 2

 

Jak mnie poinformował jeden z radnych Krakowa, stało się to możliwe za sprawą premier Ewy Kopacz, która nadała Światowym Dniom Młodzieży status imprezy… o charakterze lokalnym i wyposażyła kard. S. Dziwisza w prawo do jednoosobowego podejmowania decyzji o organizacji ŚDM.

Uparty kard. S. Dziwisz w pełni korzystał z przyznanych mu uprawnień.

Jak podawały media premier Ewa Kopacz ani raz nie odwiedziła Brzegów.

Żeby tylko ona… W Brzegach nie stawił się ani raz także wojewoda małopolski Jerzy Miller, powołany na szefa najważniejszego zespołu roboczego”

 

W marcu 2015 r. dochodzi do spotkania przedstawicieli rządu i Episkopatu Polski. (…)

Na spotkaniu jest wielu ministrów i wiceministrów. Powstają dwa zespoły robocze. Na czele odpowiedzialnego za bezpieczeństwo, finanse i zabezpieczenie medyczne staje wojewoda małopolski Jerzy Miller (64 l.).”
Źródło: Agnieszka Burzyńska, Łukasz Maziewski, „To przez nich ten bałagan”; „Fakt”, 23-24.04.2016, s. 2

 

Asekuracja Jerzego Millera sięgnęła absurdu… „Fakt” informował:

 

Jerzy Miller. Choć jako wojewoda był najbliżej sprawy,

nigdy nie podpisał się pod żadnym dokumentem dotyczącym organizacji ŚDM w Brzegach
Źródło: Agnieszka Burzyńska, Łukasz Maziewski, „To przez nich ten bałagan”; „Fakt”, 23-24.04.2016, s. 2

 

O ile zachowanie ekipy Platformy Obywatelskiej trzeba nazwać mocno asekuracyjnym, to ocenę zachowania tzw. „biało-czerwonej drużyny dobrej zmiany PiS” i prezydenta Andrzeja Dudy pozostawię Państwu. Sam natomiast zaprezentuję fakty.

W wydaniu z dnia 5 lipca 2016 r. „Fakt” zamieścił informację pt. „Polscy żołnierze wylecieli na wojnę z ISIS”Załącznik 8:

 

Na lotniku w Janowie minister obrony narodowej Antoni Macierewicz (68 l.) pożegnał polskich pilotów, którzy mają wesprzeć na Bliskim Wschodzie międzynarodową koalicję walczącą z Państwem Islamskim. – Nasi żołnierze rozpoczynają dziś misję solidarności, misję wsparcia – mówił minister i podkreślił, że będzie to pierwsza zagraniczna misja polskich myśliwców F-16.”
Źródło: „Polscy żołnierze wylecieli na wojnę z ISIS”; „Fakt”, 5 lipca 2016 r., s. 4 – Załącznik 8

 

We wspomnianym wyżej piśmie z dnia 19 lipca 2016 r. do kard. S. Dziwisza tak to zachowanie władz Rzeczypospolitej Polskiej skomentowałem: „Ogłoszono to na trzy tygodnie przed rozpoczęciem organizowanego przez Eminencję spotkania około 2 milionów młodych katolików z całego świata. To li tylko szczyt beztroski, czy też Himalaje głupoty…?”

Jest jednak jeszcze gorzej niż by sobie można wyobrazić… Oto bowiem w wydaniu z dnia 21 lipca 2016 r. „Fakt” zamieścił informację pt.: „Polskie F-16 nie walczą z ISIS”; – Załącznik 9:

 

Dwa tygodnie po oficjalnym pożegnaniu cztery polskie F-16 nadal nie wyleciały na wojnę z Państwem Islamskim! – donosi TVN 24. – Nasi piloci rozpoczynają dziś misję, w ramach której będą latać nad innym niebem – mówił 4 lipca minister obrony Antoni Macierewicz (68 l.) na lotnisku w Janowie. I to by było na tyle!

Bo choć od uroczystości minęło kilkanaście dni, samoloty nie wzbiły się w powietrze, by dolecieć do bazy USA w Kuwejcie. MON przyznaje, że przesunięcie wylotu nastąpiło ze względów bezpieczeństwa. Panie ministrze, więc po co była ta cała szopka na lotnisku?
Źródło: „Polskie F-16 nie walczą z ISIS”; „Fakt”, 21 lipca 2016 r., s. 5 – Załącznik 9

Ta „cała szopka” na lotnisku w Janowie w dniu 4 lipca 2016 r., słowa ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza „Nasi żołnierze rozpoczynają dziś misję solidarności, misję wsparcia.”, to było przecież wręcz „zaproszenie” ISIS przez władze Rzeczypospolitej Polskiej do skorzystania z pierwszej nadarzającej się okazji do odwetu. Taką okazją – najlepszą z możliwych – są Światowe Dni Młodzieży, bo w Polsce przez kilka dób będą przebywały setki tysięcy młodych katolików z całego świata.

Już po tym, gdy zapoznałem się z informacją z dnia 4 lipca przyszło mi do głowy kilka określeń wartościujących dla opisania zachowania przedstawicieli najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. prezydenta Andrzeja Dudy,
 2. premier Beaty Szydło,
 3. ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza,

 

Narażali przecież nie tylko nasze, Polaków, ale także naszych gości, młodzieży katolickiej z całego świata bezpieczeństwo.

Po tym, gdy zapoznałem się z zacytowaną wyżej informacją słusznie zakończoną pytaniem redakcji „Faktu”: „Panie ministrze, więc po co była ta cała szopka na lotnisku?” przyszły mi do głowy wobec prezydenta Andrzeja Dudy, premier Beaty Szydło i ministra Antoniego Macierewicza jeszcze bardziej dosadne niż za pierwszym razem określenia.

Nie podzielę się jednak nimi z Państwem. Moje doświadczenia z ostatnich lat dowodzą, że gdybym Państwa o nich poinformował mógłbym zostać umieszczony przez jakiegoś sędziego w szpitalu psychiatrycznym, żeby wskazani przez niego lekarze psychiatrzy sprawdzili, czy posiadam zdolność rozpoznawania znaczenia swoich czynów.

Bo na to, żeby z powodu informacji podanych przez „Fakt” z dnia 5 lipca 2016 r. /Załącznik 8/ i z dnia 21 lipca 2016 r. /Załącznik 9/ lekarze psychiatrzy zbadali, czy – narażając Polaków i uczestników ŚDM na skutki odwetu ISIS za nasz udział w wojnie z nim – zdolność do rozpoznawania znaczenia swoich czynów posiadają Andrzej Duda, Beata Szydło i Antoni Macierewicz, nie wpadnie z całą pewnością żaden z funkcjonariuszy publicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeśli chodzi o wybrankę Jarosława Kaczyńskiego na premiera Beatę Szydło, to ona jest w ogóle… „out of control”. Jak wiadomo, gdy już była funkcjonariuszką publiczną Rzeczypospolitej Polskiej skorzystała, w 2004 roku, ze złożonej jej przez Departament Stanu USA oferty i uczestniczyła w zorganizowanym specjalnie dla niej – na terenie USA – szkoleniu “The International Visitor Leadership Program”, o którym na stronie Ambasady USA w Warszawie podano: „Wytypowane osoby odbywają podróż do Stanów Zjednoczonych, aby wziąć udział w starannie przygotowanych programach, które odpowiadają ich zainteresowaniom zawodowym, jak również celom polityki zagranicznej USA.

To mogłoby stanowić wyjaśnienie dla jej samej oraz niektórych z jej ministrów zachowań, które dokonując zapożyczenia od Radosława Sikorskiego trzeba nazwać „robieniem loda tudzież laski Amerykanom”2.

Dopiero po przeszkoleniu jej przez Departament USA Beata Szydło rozpoczęła – tak samo, jak inni, w innych niż ona terminach uczestnicy szkolenia “The International Visitor Leadership Program”, w tym Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Aleksander Kwaśniewski, Hanna Suchocka i Kazimierz Marcinkiewicz – wielką karierę polityczną. Jarosław Kaczyński przyjął ją do PiS i został jej coach’em, mentorem i promotorem.

Pismem z dnia 13 czerwca 2016 r. skierowanym do szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego prof. dr. hab. Piotra Pogonowskiego złożyłem – Załącznik 10: „Pan Prof. dr hab. Piotr Pogonowski Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ul. Rakowiecka 2a 00-993 Warszawa za pośrednictwem: Pan ppłk Grzegorz Szczukocki, Dyrektor Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków Dotyczy:

 1. Wniosek o przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego postępowania wyjaśniającego w sprawie zgodności z zasadami bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej sprawowania urzędów:
  1. Posła na Sejm Rzeczypospolitej,
  2. Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

przez uczestniczkę w 2004 roku w USA zorganizowanego dla niej w USA przez Departament Stanu USA szkolenia “The International Visitor Leadership Program” Beatę Szydło.

 1. Zawiadomienie o odmowie przez prezesa Rady Ministrów Beatę Szydło udzielenia mi odpowiedzi na skierowane przeze mnie do niej pismem z dnia 5 kwietnia 2016 r. /Załącznik 1/, w oparciu o art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.” – wnioski dotyczące jej uczestnictwa w “The International Visitor Leadership Program”
 2. Zawiadomienie, że “The International Visitor Leadership Program” służy realizacji celów polityki zagranicznej USA.
 3. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy jest w zgodzie z zasadami bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej sprawowanie urzędów:
  1. Posła na Sejm Rzeczypospolitej,
  2. Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

przez uczestniczkę w 2004 roku w USA zorganizowanego dla niej w USA przez Departament Stanu USA szkolenia “The International Visitor Leadership Program” Beatę Szydło.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 13 czerwca 2016 r. do szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego prof. dr. hab.

Piotra Pogonowskiego w sprawie premier Beaty Szydło – Załącznik 10

 

Dyrektor Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Krakowie ppłk Grzegorz Szczukocki nie przekazał mojego pisma z dnia 13.06.2016 r. szefowi ABW prof. dr. hab. Piotrowi Pogonowskiemu. Jego podwładna p.o. naczelnik Wydziału Postępowań Karnych Delegatury ABW w Krakowie kpt. Marzena Rostecka skierowała do mnie pismo z dnia 28 czerwca 2016 r., którym mi wyjaśniła – Załącznik 11: „Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Krakowie Wydział Postępowań Karnych KR-34287/2016 Kraków, 28 czerwca 2016 r. Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Dot. odpowiedzi na wniosek

W odpowiedzi na Pana wniosek w sprawie przeprowadzenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego postępowania wyjaśniającego w sprawie zgodności z zasadami bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej sprawowania urzędów przez Prezesa Rady Ministrów RP – Beatę Szydło informuję, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie posiada, zgodnie z art. 5¹ ustawy „Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu” (tekst jednolity Dz.U.2015.19290, właściwości rzeczowej do podjęcia czynności w przedmiotowej sprawie.”
Źródło: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Krakowie Wydział Postępowań Karnych, KR-

34287/2016 Kraków, pismo z dnia 28 czerwca 2016 r. p.o. naczelnika Wydziału Postępowań Karnych Delegatury ABW w Krakowie kpt. Marzeny Rosteckiej – Załącznik 11

 

Nie tylko dobrych trenerów miała Beata Szydło – z Departamentu Stanu USA – dobrego ma promotora, Jarosława Kaczyńskiego, ale i obrończynię znalazła…

Jakkolwiek Adresatka kopii niniejszego pisma kpt. Marzena Rostecka jest wysokiej rangi funkcjonariuszką ABW, to jednak przeczytała moje pismo bez zrozumienia.

Ja nie złożyłem wniosku o przeprowadzenie „przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego postępowania wyjaśniającego w sprawie zgodności z zasadami bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej sprawowania urzędów przez Prezesa Rady Ministrów RP – Beatę Szydło, ale wniosek… jak wyżej – Załącznik 10.

To chyba nie jest dobrze dla Polski, że premierem i posłem jest osoba – Beata Szydło – która już jako funkcjonariuszka publiczna Rzeczypospolitej Polskiej szkolona była na terenie USA, przez służby USA, w zakresie realizacji celów polityki zagranicznej USA.

Z podanych wyżej przyczyn, tj. ponieważ prezydent Andrzej Duda – nawiasem mówiąc także wybraniec Jarosława Kaczyńskiego – oraz szkolona kiedyś w USA z zakresu realizacji polityki zagranicznej USA premier Beata Szydło i jej minister Antoni Macierewicz zachowali się w opisany wyżej sposób, tj. poinformowali w dniu 4 lipca 2016 r. /Załącznik 8/ – jak ujawniła TVN 24 w dniu 20 lipca 2016 r., a za nią „Fakt” w dniu 21 lipca 2016 r. /Załącznik 9/… awansem – Państwo Islamskie tuż przed Światowymi Dniami Młodzieży, że Polska wypowiada mu wojnę, podjęliśmy, razem z red. Markiem Podleckim, działania na rzecz odwiedzenia jego przywódców od ewentualnego odwetu za tę decyzję.

Nagraliśmy w dniu 21 lipca mój apel w tej sprawie do nich. Ponieważ postawili nas – i naszych gości, setki tysięcy młodych katolików z całego świata – prezydent A. Duda, premier B. Szydło i minister A. Macierewicz – w dramatycznej wręcz sytuacji długo zastanawiałem się, jaką wybrać formę perswazji.

Rozpocząłem od „Szanowni Państwo, przywódcy ISIS…” – patrz: „Apel Zbigniewa Kekusia do Panstwa Islamskiego ISIS o nieagresję.”; https://www.youtube.com/watch?v=SDv3-E2FVCM

Nie wiem, czy dobrą obrałem taktykę, ale przecież czego by ktokolwiek w tej sprawie nie zrobił, to i tak gorzej od Andrzeja Dudy, Beaty Szydło i Antoniego Macierewicza nie można się zachować.

Niestety dla red. Marka Podleckiego, nie otrzyma on żadnej gratyfikacji za jego wysiłek. Zaraz po umieszczeniu w.w. materiału w Internecie doręczono mu zawiadomienie od YouTube: „Wyłączyliśmy możliwość generowania przychodów przez twój film ponieważ zawiera on treści, które mogą być nieodpowiednie dla celów reklamowych YouTube.”

 

A prezydent Andrzej Duda, premier Beata Szydło i minister Antoni Macierewicz dostaną wynagrodzenie za to, że nas – oraz uczestników ŚDM – „wystawili” ISIS ich opisanym wyżej zachowaniem. Wypełniali przecież obowiązki funkcjonariuszy publicznych, za co pobierają wynagrodzenie. Z płaconych przez Państwa podatków. Ja nie płacę, odkąd mnie rządzące się w Polsce żydostwo pozbawiło pracy.

Są nawet tacy, co twierdzą, że za pracę dla nas należą im się ogromne podwyżki…

Mam za sobą kilkanaście lat w korporacjach. Gdybym któregoś z moich pracodawca na takie zagrożenie wystawił, jak Andrzej Duda, Beata Szydło i Antoni Macierewicz Polskę, w opisanej wyżej sytuacji, to – co oczywiste – wyleciałbym z pracy. W „zarządzie” i „radzie nadzorczej” „Firmy” Polska inne jednak panują zwyczaje. Może dlatego, że w roli „head-huntera” występuje partyjny kacyk, który dobiera ich obsadę według innych niż kwalifikacje – fachowe i moralne – kryteriów. Mają być podatni na jego wytyczne. Dokąd nas zaprowadzi…?

Co do prezydenta Andrzeja Dudy, wskazać należy, że razem z małżonką Agatą z domu Kornhauser zapraszają – wykonując gesty, które mają budować zaufanie do nich – ze strony internetowej Światowych Dni Młodzieży katolicką młodzież z całego świata do przyjazdu do Krakowa.

A przecież nie dość, że „palcem nie kiwnął” – jak całe państwo, bo Ewa Kopacz, gdy była premierem uznała, że ŚDM z udziałem kilku milionów pielgrzymów to impreza lokalna i pozbyła się jej organizacji na rzecz upartego kardynała, masona(?), Stanisława Dziwisza – żeby zapewnić uczestnikom bezpieczeństwo, to na trzy tygodnie przed rozpoczęciem wydarzenia poinformował ISIS, że Polska jest z nim w stanie wojny.

Nie mamy szczęścia do ludzi, których nam podsuwa Jarosław Kaczyński. Brat Lecha, który sprowadził do Polski zdelegalizowaną w 1938 roku lożę masońską Independent Order of B’nai B’rith, loża Polin, zdelegalizowaną przez Prezydenta Ignacego Mościckiego dekretem z dnia 22 listopada 1938 r.i który podczas zamkniętego spotkania w dniu 11 września 2006 r. w Izraelu z izraelskimi politykami, żydowskimi intelektualistami polskiego pochodzenia tak potwierdził… rzeczywisty stan faktyczny:

 

(…) A więc dlatego, żeby pokazać, że nam na stosunkach z Izraelem na sojuszu zależy w sposób szczególny armia Polska jest obecna w Iraku /w Iraku straciło życie 22 polskich żołnierzy – ZKE/ w dużym stopniu ze względu na nasze związki z waszym państwem. Nasza armia jest obecna ale będzie w znacznie większej liczbie obecna w Libanie z tych samych względów. Nasze odpowiednie służby współpracują na licznych odcinkach z waszymi też ze względu na to o czym przed chwilą mówiłem. Tak jest i mogę państwa zapewnić, że chociaż rządy w Polsce się zmieniają, jak w każdym demokratycznym państwie, raz jedni wygrywają, a raz drudzy, ostatnio wygraliśmy my, ale nie jest wykluczone, że w przyszłości wygra ktoś inny, nie chcielibyśmy tego oczywiście, nie można tego wykluczyć,

to polityka wobec Izraela się nie zmieni.

Źródło: Lech Kaczyński, wystąpienie w dniu 11 września 2006 r. podczas zamkniętego spotkania z izraelskimi politykami, żydowskimi intelektualistami polskiego pochodzenia; https://forumemjot.wordpress.com/2015/03/11/prezydent-lech-kaczynski-zdrada-panstwa-i-narodu-polskiego-mason-kryptosyjonista-w-izraelu/

 

Może dlatego się nie zmienia, że najwyższymi dostojnikami Rzeczypospolitej Polskiej zostają osoby przeszkolone przez Departament Stanu USA, Żydzi i/lub małżonkowie Żydów.

Nawiasem mówiąc, nie wiem, za co Jarosław Kaczyński chce swojemu bratu pomnik w Warszawie postawić…

 

xxx

 

Jak dowodzą moje z ostatnich kilkunastu lat doświadczenia z przedstawicielami podstawowych rodzajów władzy, tj. – kolejność według hierarchii ważności – media, korporacje, władze konstytucyjne /ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza/ obowiązują wśród nich zasady:

 

Jeśli media o czymś nie mówią, to tego nie ma.”

 

Ludzie władzy trzymają z ludźmi władzy.”

 

Co do zasady „Jeśli media o czymś nie mówią, to tego nie ma.”, to w kontekście Światowych Dni Młodzieży z całą pewnością założyć można, że ani telewizja Kurskiego, ani Tellenbacha słowem nawet nie wspomną o zagrożeniach, które przed setkami tysięcy ich uczestników z winy prezydenta Andrzeja Dudy, premier Beaty Szydło, ministra Antoniego Macierewicza i upartego kardynała, masona, Stanisława Dziwisza.

Przed kardynałem ostatnia misja – Światowe Dni Młodzieży. Po nich przejdzie na emeryturę, na której powinien być od ponad dwóch lat. Szkoda, że papież Franciszek nie przyjął jego wniosku w tej sprawie przed dwoma laty. Może inny Metropolita Krakowski więcej troski by wykazał o młodych katolików z całego świata, których papież Franciszek zaprosił w 2013 roku na ŚDM w 2016 roku do Krakowa na wniosek kard. S. Dziwisza.

 

Zgodnie z drugą z w.w. zasad, tj. że „Ludzie władzy trzymają z ludźmi władzy.” kardynał Stanisław Dziwisz, hierarcha Kościoła katolickiego, co najmniej jednego łajdaka /Donald Tusk/ i co najmniej jedną miernotę /Andrzej Duda/ na najwyższych dostojników państwowych wypromował, udzielając im w czasie prowadzonych przez nich kampanii przedwyborczych swojego majestatu przyjaciela papieża Jana Pawła II.

Łajdaków, których promował, wcześniej najpewniej rozgrzeszał z ich łajdackich uczynków, a miernoty lansował okazując im miłosierdzie.
Ergo… nie miał kardynał Stanisław Dziwisz szczęśliwej ręki dla Polaków.

Dla Żydów jest użyteczny, dla nieżydów ma tylko krasomówcze popisy. Szczególnie, gdy prosi o datki na Kościół.

 

Oby nie doszło do zamachu terrorystycznego podczas Światowych Dni Młodzieży – nie można oczywiście wykluczyć tzw. „operacji fałszywej flagi”, czyli, po prostu, prowokacji.

Jeśli do niego jednak dojdzie, wyłączną winę za to ponosić będą rządzący się w Polsce Żydzi i kardynał Stanisław Dziwisz. Wszystko – „certyfikat” /Załącznik 3/ i zachowanie kardynała – wskazuje, że mason.

Już dzisiaj niektórym nazwa Polska coraz częściej się myli z nazwą Polin, a infrastrukturę prawną – w tym prawo dla funkcjonariuszy służb obcych państw i żołnierzy obcych wojsk do bicia nas w Polsce i strzelania do nas – oraz broń potrzebne do przekształcania nas w Judeopolonię już sobie przygotowali. Jakby czekali na okazję do realizacji planów żydostwa wobec Polski.

Więcej na ten temat w materiałach umieszczonych na kanale www.monitorpolski-YouTube oraz na stronie www.kekusz.pl.

 

Z zainteresowaniem będę się przysłuchiwał temu, co będzie mason kard. Stanisław Dziwisz opowiadał swoim młodym gościom, których zaprosił do Polski. Lekceważąc z wyłącznie sobie tylko znanych przyczyn opinie ekspertów pokazał przecież jak bardzo ma ich bezpieczeństwo, zdrowie i życie, a także ich rodziców, którzy go obdarzyli zaufaniem zezwalając swoim dzieciom na uczestnictwo w Światowych Dniach Młodzieży, w – przepraszam za kolokwializm ale oddaje sedno sprawy – d… „Mieć w d…”«nie liczyć się z kimś, czymś, lekceważyć kogoś, coś»; Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005r., s. 165.

Przed laty Adam Michnik /Aaron Szechter/ powołując się na nauczanie Jana Pawła II pouczał i strofował Polaków:

 

W przesłaniu Jana Pawła II był szacunek dla drugiego człowieka. (…) Jednocześnie we wszystkim, o czym mówił Jan Paweł II, było wezwanie do odwagi, do męstwa, ale nigdy do przemocy.
A już zupełnie nigdy do zemsty i odwetu. (…) I ostatnia uwaga, pesymistyczna. Marcin Król pytał, czy Polacy przyjęli naukę Jana Pawła II. Jak obserwuję dziś, to co się dzieje, ten jazgot, te nagonki nietolerancji, to myślę, że gdyby Polacy mieli wybierać papieża, to Karola Wojtyły by nie wybrali.”

Źródło: Adam Michnik w: „Świat po papieżu”, „Gazeta Wyborcza”, 6-7 grudnia 2008r., s. 17

 

Michnik /Szechter/ by wybrał…

Uważam, że młodzież, którą zaprosił kard. Stanisław Dziwisz do Krakowa i tak wielką beztroskę wykazał o jej – a przy okazji wszystkich Polaków – bezpieczeństwo, powinna go pytać, czy jest masonem. Niech mężnie, odważnie odpowie.

 

Z poważaniem,

 

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: od 1 do 19 do ściągnięcia tutaj

 1. Pismo Z. Kękusia z dnia 19 lipca 2016 r. do Metropolity Krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza
 2. Pismo Z. Kękusia z dnia 3 czerwca 2016 r. do Metropolity Krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza
 3. Kopia dokumentu wydanego dla Stanislao Dziwisz przez Loggia Eliseo Vatican I P2
 4. Pismo Z. Kękusia z dnia 21 lipca 2016 r. do Metropolity Krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza
 5. Pismo Z. Kękusia z dnia 13 czerwca 2016 r. do szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego prof. dr. hab. Piotra Pogonowskiego w sprawie kard. S. Dziwisza
 6. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Krakowie Wydział Postępowań Karnych, KR-34288/2016 Kraków, pismo z dnia 28 czerwca 2016 r. p.o. naczelnika Wydziału Postępowań Karnych Delegatury ABW w Krakowie kpt. Marzeny Rosteckiej
 7. Ks. Jarosław Gluziński, „Abdykacja Franciszka już wkrótce”; „Warszawska Gazeta”, 10 – 16 czerwca 2016 r.,
 8. s. 20-21 „Polscy żołnierze wylecieli na wojnę z ISIS”; „Fakt”, 5 lipca 2016 r., s. 4
 9. Polskie F-16 nie walczą z ISIS”; „Fakt”, 21 lipca 2016 r., s. 5
 10. Pismo Z. Kękusia z dnia 13 czerwca 2016 r. do szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego prof. dr. hab. Piotra Pogonowskiego w sprawie premier Beaty Szydło
 11. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Krakowie Wydział Postępowań Karnych, KR-34287/2016 Kraków, pismo z dnia 28 czerwca 2016 r. p.o. naczelnika Wydziału Postępowań Karnych Delegatury ABW w Krakowie kpt. Marzeny Rosteckiej

 

1 Źródło: Ks. Jarosław Gluziński, „Abdykacja Franciszka już wkrótce”; „Warszawska Gazeta”, 10 – 16 czerwca 2016 r.,

s. 20-21 – Załącznik 7

2 „Sikorski: Wiesz, że polsko-amerykański sojusz to jest nic niewarty. Jest wręcz szkodliwy. Bo stwarza Polsce fałszywe poczucie bezpieczeństwa. (…) Bullshit kompletny. Skonfliktujemy się z Niemcami, z Rosją i będziemy uważali, że wszystko jest super, bo zrobiliśmy laskę Amerykanom. Frajerzy. Kompletni frajerzy. (…) Szef MSZ Radosław Sikorski (…): Sojusz Polska – Stany Zjednoczone jest: „nic niewartym robieniem loda Amerykanom, którzy traktują nas jak murzynów” – Źródło: BAŁ, „Zrobiliśmy laskę Amerykanom”, „Fakt”, 23.06.2014, s. 2

Robienie laski«Rodzaj aktywności dyplomatycznej. Uprawia ją minister Sikorski w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, a także premier Orban w – nomen omen – stosunkach z Władimirem Putinem»; „Słownik afery taśmowej”; „Fakt”, 28-29.06.2014, s. 6