01.08.2016 Wniosek Z. Kękusia do szefa ABW Piotra Pogonowskiego o przeprowadzenie postępowania w sprawie ewentualnych związków Kornela i Mateusza Morawiekich z WSI ZWOP we Wrocławiu

Kraków, dnia 1 sierpnia 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pan

Prof. dr hab. Piotr Pogonowski

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

ul. Rakowiecka 2a

00-993 Warszawa

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie:
  1. czy polega na prawdzie przekazana przez ministera ds. informacji w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie, byłego prokuratora, Pana Andrzeja M. Czyżewskiego e-mail’em z dnia 6 listopada 2015 r. redakcji portalu „wPolityce.pl” w sprawie:
   1. posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kornela Morawieckiego
   2. wicepremiera, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego,

informacja – Załącznik 1: „Cała kariera, nie tylko zawodowa, p. M. Morawieckiego i polityczna aktywność jego ojca związana jest z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.”,

  1. na czym – jeśli polega na prawdzie informacja jak w pkt. I.1 – polegały związki:
   1. Kornela Morawieckiego,
   2. Mateusza Morawieckiego

Z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.

 1. Zawiadomienie, że na kanale www.monitorpolski-YouTube.pl jest umieszczony przeprowadzony przeze mnie i przez red. Marka Podleckiego wywiad z Panem Andrzejem Czyżewskim pt. „Prokurator Andrzej M. Czyżewski: kariery panów Morawieckich są związane z oficerami WSI” – link: https://www.youtube.com/watch?v=rrzzqY3V_Rw
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy jeśli polega na prawdzie informacja, że: „Cała kariera, nie tylko zawodowa, p. M. Morawieckiego i polityczna aktywność jego ojca związana jest z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.”, jest w zgodzie z zasadami bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. sprawowanie przez Kornela Morawieckiego mandatu Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. pełnienie przez Mateusza Morawieckiego urzędów:
   1. Wiceprezesa Rady Ministrów
   2. Ministra Rozwoju.
 3. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wniosek, jak w pkt. VI bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty wpływu niniejszego pisma.
 4. Zawiadomienie, że:
  1. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia odpowiedzi na niniejszy wniosek zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

W listopadzie ubiegłego roku minister ds. informacji w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie, były prokurator, Pan Andrzej Czyżewski przysłał mi kopię e-mail’a, którego w dniu 6 listopada 2015 r. skierował do redakcji należącego do Tygodnika „wSieci” portalu „wPolityce.pl”. Oto jego treść – Załącznik 1: „Von: Andrzej M. Czyzewski [mailto:andrzej.m.czyzewski@gmx.de]

Gesendet: Freitag, 6. November 2015 11:41
An: ‘redakcja@wpolityce.pl’
Betreff: WG: Z wielkiego banku do PiS – M. Morawiecki / artykuł p. Andrzeja Potockiego

Andrzej M. Czyżewski /adres – ZKE/

Hamburg, 06.11.2015 r.

Pan Andrzej Potocki Tygodnik „wSieci” Redakcja w Polityce.pl

Pani Marzena Nykiel

Warszawa

Szanowni Państwo,

poniżej uprzejmie przesyłam, licząc się z tym, że nie zostanie zauważony – w niedawnej przeszłości byłem ze strony Redakcji wielokrotnie ignorowany – scan mojego opracowania z 2010 r. zawierający moje stanowisko i jednocześnie odpowiedz na inicjatywę p. Kornela Morawieckiego, starającego sie po 10.04. o poparcie polityczne i powrót razem z synem panem Mateuszem Morawieckim do tzw. „wielkiej polityki”.

Tekst, którego pełną wersją, łącznie ze zdjęciami załączam, ma swoja prehistorię.

Powstał on m.in. po rozmowach z prof. J. Przystawą, który jak mało kto znał środowisko tzw. Solidarności Walczącej i rodzinę Morawieckich.

Proszę zatem starannie przeczytać ten tekst i obejrzeć z uwaga załączone do tekstu zdjęcia. Przedstawiają one m.in. skutki przestępczej działalności p. Mateusza Morawieckiego, członka zarządu BZ WBK SA, wykreowanego przez WSW/WSI i występujących w jego imieniu osobników.

Cała kariera, nie tylko zawodowa, p. M. Morawieckiego i polityczna aktywność jego ojca związana jest z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.

“Oficerem prowadzącym” z ramienia WSW/WSI od lat 80-tych ub. wieku był miedzy innymi mjr dr /imię i nazwisko – ZKE/, którego akta, obejmujące także listę osób zwerbowanych do współpracy na Uniwersytecie Wrocławskim i innych uczelniach wyższych Dolnego Śląska i Wielkopolski, znajdują się w dziale zastrzeżonym IPN, a poza dostępem środowiska, z którego wywodzi się m.in. obecny Prezes Rady Nadzorczej BZ WBK SA i były Prezes Zarządu BZ WBK SA, są w każdym czasie, o czym mogli się przekonać pan Grzegorz Braun i sp. prof. Jerzy Przystawa, dostępne w Urzędzie des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik in Berlin.

Zainspirowany stanowiskiem Państwa przedstawionym wlaśnie w artykule Pana Andrzeja Potockiego, w którym dostrzeglem autorskie votum separatum wobec jak się wydaje juz podjętej przez pana J. Kaczyńskiego i tzw. Komitet Polityczny decyzji personalnej i to w odniesieniu do obu panów Morawieckich, pragnę z Państwem podzielić się opinią, iż jeszcze bardziej wyrazistym sygnałem „przemian politycznych” byłoby postawienie wprost na takich „fachowców” jak pan mjr dr /imię i nazwisko – ZKE/, na którego ślady skutecznej aktywności trafić można także dzisiaj w „centralach” wszystkich wielkich banków krajowych, oraz korporacji przemysłowo-finansowych powoływanych z udziałem sp. dr Jana Kulczyka.

Pozdrawiam Andrzej M. Czyżewski”

Dowód: e-mail Pana Andrzeja M. Czyżewskiego z dnia 6 listopada 2015 r. do redakcji portalu w.Polityce.pl –

Załącznik 1

 

Zanonimizowałem doręczoną mi przez Pana A. M. Czyżewskiego kopię jego e-mail’a przez usunięcie imienia i nazwiska osoby przedstawionej przez niego jako „pan mjr dr (…)” ponieważ nie dotyczy wniosków jak w pkt. I i III str. 1 niniejszego pisma.

 

Pragnę poinformować, że wnioski, jak w pkt. I i III str. 1 niniejszego pisma złożyłem skierowanym do Adresata niniejszego pisma pismem z dnia 13 czerwca 2016 r. Złożyłem je w Biurze Podawczym Delegatury Agencji Bezpieczeństwa w Krakowie. Podałem w nim – Załącznik 2: „Pan Prof. dr hab. Piotr Pogonowski Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ul. Rakowiecka 2a, 00-993 Warszawa za pośrednictwem: Pan ppłk Grzegorz Szczukocki Dyrektor Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków Dotyczy:

 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie:
  1. czy polega na prawdzie przekazana przez ministera ds. informacji w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie, byłego prokuratora, Pana Andrzeja M. Czyżewskiego e-mail’em z dnia 6 listopada 2015 r. redakcji portalu „wPolityce.pl” w sprawie:
 1. posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kornela Morawieckiego,
 2. wicepremiera, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego,

informacja – Załącznik 1: „Cała kariera, nie tylko zawodowa, p. M. Morawieckiego i polityczna aktywność jego ojca związana jest z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.”,

  1. na czym – jeśli polega na prawdzie informacja jak w pkt. I.1 – polegały związki:
   1. Kornela Morawieckiego,
   2. Mateusza Morawieckiego

Z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.

(…)

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy jeśli polega na prawdzie informacja, że: „Cała kariera, nie tylko zawodowa, p. M. Morawieckiego i polityczna aktywność jego ojca związana jest z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.”, jest w zgodzie z zasadami bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. sprawowanie przez Kornela Morawieckiego mandatu Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. pełnienie przez Mateusza Morawieckiego urzędów:
   1. Wiceprezesa Rady Ministrów,
   2. Ministra Rozwoju.”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 13 czerwca 2016 r. do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego prof. dr.

hab. Piotra Pogonowskiego – Załącznik 2

 

Dyrektor Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Krakowie ppłk Grzegorz Szczukocki nie przekazał mojego pisma z dnia 13.06.2016 r. Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Sprawę, którą ja zgłosiłem do rozpoznania Szefowi ABW polecił rozpoznać p.o. naczelnika Wydziału Postępowań Karnych Delegatury ABW w Krakowie kpt. Marzenie Rosteckiej, która skierowała do mnie pismo z dnia 28 czerwca 2016 r. – Załącznik 3: „Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Krakowie Wydział Postępowań Karnych KR-34285/2016 Kraków, 28 czerwca 2016 r. Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Dot. odpowiedzi na wniosek

W odpowiedzi na Pana wniosek w sprawie przeprowadzenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie, czy prawdziwe są informacje dotyczące posłów na Sejm RP m- Kornela Morawieckiego i Mateusza Morawieckiego o tym, iż cała ich kariera zawodowa i polityczna jest związana z Wojskowymi Służbami Informacyjnymi – Zwiadem Wojsk Ochrony Pogranicza Oddział we Wrocławiu – informuję, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie posiada, zgodnie z art. 5¹ ustawy „Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu” (tekst jednolity Dz.U.2015.19290, właściwości rzeczowej do podjęcia czynności w przedmiotowej sprawie.”
Źródło: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Krakowie Wydział Postępowań Karnych, KR-

34285/2016 Kraków, pismo z dnia 28 czerwca 2016 r. p.o. naczelnika Wydziału Postępowań Karnych Delegatury ABW w Krakowie kpt. Marzeny Rosteckiej – Załącznik 3

 

Jakkolwiek kpt. Marzena Rostecka jest wysokiej rangi funkcjonariuszką ABW, to dowiodła jej karygodnej ignorancji. Mateusz Morawiecki nie sprawuje mandatu posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Jest wiceprezesem Rady Ministrów oraz ministrem rozwoju. Podałem zresztą w w.w. piśmie z dnia 13.06.2016 r. – kilkukrotnie – /Załącznik 2/ informację o urzędach pełnionych przez Mateusza Morawieckiego.

 

Uważam, że byłoby groźne dla Polski i Polaków, gdyby mandat posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej sprawowała osoba – Kornel Morawiecki – która mogła być w przeszłości związana z Wojskowymi Służbami Informacyjnymi.

Tak samo groźne byłoby dla Polski i Polaków, gdyby urzędy wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Rozwoju sprawowała osoba – Mateusz Morawiecki – która mogła być w przeszłości związana z Wojskowymi Służbami Informacyjnymi.

Z zakresu zadań ABW określonych w przywołanym przez kpt. Marzenę Rostecką piśmie z dnia 28.06.2016 r., sygn. akt KR-34285/2016 /Załącznik 2/ art. 5¹ ustawy „Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu” (tekst jednolity Dz.U.2015.19290) jednoznacznie wynika, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego posiada właściwość rzeczową w sprawie, którą zgłosiłem pismem z dnia 13.06.2016 r. i którą wobec odmowy przez kpt. Marzenę Rostecką jej rozpoznania ponawiam niniejszym pismem.

Wnoszę jak na wstępie.

 

Z poważaniem,

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: od 1 do 7 tutaj.

 1. e-mail Pana Andrzeja M. Czyżewskiego z dnia 6 listopada 2015 r. do redakcji portalu w.Polityce.pl
 2. Pismo Z. Kękusia z dnia 13 czerwca 2016 r. do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego prof. dr. hab. Piotra Pogonowskiego
 3. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Krakowie Wydział Postępowań Karnych, KR-34285/2016 Kraków, pismo z dnia 28 czerwca 2016 r. p.o. naczelnika Wydziału Postępowań Karnych Delegatury ABW w Krakowie kpt. Marzeny Rosteckiej