05.08.2016 Zawiadomienie przez Z. Kękusia RPO A. Bodnara o stawiennictwie w dniu 11 sierpnia 2016 r. celem odbioru dokumentów

Kraków, dnia 5 sierpnia 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pan

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

 

Sygn. akt: IV.510.63.2015 /uprzednio: IV RPO 398574/

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o moim stawiennictwie w dniu 11 sierpnia 2016 r. po odpowiedź na mój wniosek z pisma z dnia 8 października 2015 r. /Załącznik 1/ do adresata niniejszego pisma: „(…) II. Wniosek – na podstawie art. 12.1 i art. 1.4 ustawy z dnia 15.07.1987 r. o RPO – o:
  1. wydanie mi w dniu 22 października 2015 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich kserokopii dokumentów poświadczających, że prof. Andrzej Zoll gdy był Rzecznikiem Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej, zanim obciążył mnie zeznaniami uczynił mnie przestępcą, rozpoznał zgłoszoną mu przeze mnie pismami z dnia 21 stycznia 2002 r. i 20 kwietnia 2002 r., a następnie, do końca sprawowania przez niego kadencji RPO, wielokrotnie ponawianą przeze mnie kolejnymi pismami sprawę pozbawienia przez sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Ewa Hańderek, SSR del. Agata Wasilewska-Kawałek, SSA Jan Kremer, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Maria Kus –Trybek – mojego wtedy małoletniego, chorego na choroby okresu dojrzewania, skoliozę, lordozę i garba żebrowego syna Michała Kękuś możności korzystania z konstytucyjnych i ustawowych praw do ochrony zdrowia, lub
  2. wydanie mi w dniu 22 października 2015 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oświadczenia, że w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich brak dokumentów, jak w pkt. II. 1.”

ponawiany:

  1. pismami z dnia 8 stycznia 2016 r. /Załącznik 3/, 18 stycznia 2016 r. /Załącznik 4/, 2 maja 2016 r. /Załącznik 5/, 25 maja 2016 r. /Załącznik 6/,
  2. podczas mojego spotkania w dniu 18 stycznia 2016 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich z głównym specjalistą Mariolą Bielawską – Załącznik 7.
 1. Zawiadomienie, że w przypadku odmowy w dniu 11 sierpnia 2016 r. przez Rzecznika wydania mi dokumentów, jak w moim piśmie z dnia 8 października 2015 r.:
  1. rozpocznę w dniu 11 sierpnia 2016 r. prowadzone całodobowo przed Biurem RPO oczekiwanie na ich wydanie mi,
  2. w dniu 16 sierpnia 2016 r. połączę oczekiwanie z prowadzonym protestem głodowym – nie będę jadł, będę pił wodę i soki,
  3. po dniu 16 sierpnia 2016 r. o kolejnych z mojej strony działaniach w oczekiwaniu przed Biurem RPO na wydanie mi dokumentów będę informował Rzecznika odrębnymi pismami.
 2. Zawiadomienie, że:
  1. kopie dokumentów poświadczających zdarzenia opisane w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Rzecznikiem może być obywatel polski wyróżniający się wiedzą prawniczą, doświadczeniem zawodowym oraz wysokim autorytetem ze względu na swe walory moralne i wrażliwość społeczną.”

Artykuł 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich

 

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela

określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych”

Artykuł 208.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

W Polsce jest faszyzm”

Maciej Maleńczuk, w: TVN 24, 14 listopada 2014 r., godz. 09:45

 

W Polsce jest judeofaszyzm,

a rządzący się Żydzi faszyści stanowią, razem z wysługującymi się im pseudokatolikami śmieciami1,

zorganizowaną grupę przestępczą niszczącą Polaków nieżydów.”
Zbigniew Kękuś

Uzasadnienie

 

Pismem z dnia 8 października 2015 r. skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich złożyłem – Załącznik 1: „Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o realizowaniu wobec mnie i moich dzieci przez niektórych funkcjonariuszy publicznych, w tym sędzię Sądu Rejonowego w Dębicy Beatę Stój działań wypełniających definicję ludobójstwa zamieszczoną w Konwencji ONZ z dnia 9 grudnia 1948 r. w sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobójstwa.
 2. Wniosek – na podstawie art. 12.1 i art. 1.4 ustawy z dnia 15.07.1987 r. o RPO – o:
  1. wydanie mi w dniu 22 października 2015 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich kserokopii dokumentów poświadczających, że prof. Andrzej Zoll gdy był Rzecznikiem Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej, zanim obciążył mnie zeznaniami uczynił mnie przestępcą, rozpoznał zgłoszoną mu przeze mnie pismami z dnia 21 stycznia 2002 r. i 20 kwietnia 2002 r., a następnie, do końca sprawowania przez niego kadencji RPO, wielokrotnie ponawianą przeze mnie kolejnymi pismami sprawę pozbawienia przez sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Ewa Hańderek, SSR del. Agata Wasilewska-Kawałek, SSA Jan Kremer, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Maria Kus –Trybek – mojego wtedy małoletniego, chorego na choroby okresu dojrzewania, skoliozę, lordozę i garba żebrowego syna Michała Kękuś możności korzystania z konstytucyjnych i ustawowych praw do ochrony zdrowia, lub
  2. wydanie mi w dniu 22 października 2015 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oświadczenia, że w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich brak dokumentów, jak w pkt. II. 1.

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 8 października 2015 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara –

Załącznik 1

 

Pismo jak wyżej wysłałem przesyłką listową poleconą priorytetową, numer (00)559007734038219481; patrz: Potwierdzenie Nadana przesyłki listowej poleconej – Załącznik 1:

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 8 października 2015 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara –

Załącznik 1

 

Przesyłka listowa polecona wpłynęła do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 9 października 2015 r., co potwierdzają:

 1. data „09.10.2015 r.” umieszczona przez pracownicę Biura RPO Zofię Jezierską na Potwierdzeniu Odbioru przesyłki listowej poleconej nr (00)559007734038219481 – Załącznik 12:
  Dowód: Potwierdzenie Odbioru w dniu 9 października 2015 r. przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

przesyłki listowej poleconej nr (00)559007734038219481 – Załącznik 12

 1. wyjaśnienie głównego specjalisty Zespołu Prawa Karnego Biura RPO Krystyny Kupczyńskiej zamieszczone w jej piśmie do mnie z dnia 22 października 2015 r. – Załącznik 11:„Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Zespół Prawa Karnego II.511.1223.2014.K.Ku Warszawa 2015.10.22 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 9 października 2015 r., (…) Odnośnie Pana żądania w pkt II pisma, dotyczącego wydania dokumentów, z uwagi na to, że wskazane wpływy Pana pism z dnia 21 stycznia 2002 r. i 20 kwietnia 2002 r. dotyczyły sprawy prowadzonej w Zespole Prawa Cywilnego ozn. IV RPO 398574 (obecnie IV.510.63.2015), w tym zakresie kopia Pana pisma z dnia 9.10.2015 r. przekazana została do tej sprawy. Główny Specjalista mgr Krystyna Kupczyńska”
  Dowód: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Zespół Prawa Karnego, sygn. akt II.511.1223.2014.K.Ku,

pismo głównego specjalisty Krystyny Kupczyńskiej z dnia 22 października 2015 r. – Załącznik 11

 

Przypomnę, że o wydanie mi przez Rzecznika Praw Obywatelskich dokumentów jak w pkt. II.1 lub II.2 w.w. pisma z dnia 8 października 2016 r. prosiłem:

 1. Rzecznika Irenę Lipowicz pismem z dnia 27 czerwca 2011 r. Załącznik 2:
  Dowód: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt RPO 398574-IV/02/MN, pismo Z. Kękusia z

dnia 27 czerwca 2011 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz – Załącznik 2

oraz kolejnymi pismami kierowanymi do RPO Ireny Lipowicz w tej sprawie.

 1. dyrektora Zespołu Prawa Cywilnego i Gospodarki Nieruchomościami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Kamilę Dołowską, osobiście, podczas spotkania w dniu 27 czerwca 2011 r. w Biurze RPO, zorganizowanego wspólnie przez RPO Irenę Lipowicz i prezesa Stowarzyszenia „Przeciw Bezprawiu” Jerzego Jachnika – obecnie poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
  Dyrektor K. Dołowska zobowiązała się w obecności prezesa Jerzego Jachnika oraz kilkunastu innych uczestników w.w. spotkania, w tym członków Stowarzyszenia „Przeciw Bezprawiu”, trojga dyrektorów Zespołów Biura RPO i red. Marka Podleckiego do sporządzenia i doręczenia mi odpowiedzi na wnioski z w.w. pisma do RPO Ireny Lipowicz z dnia 27.06.2011 r. Na prośbę dyr. Kamili Dołowskiej podyktowałem jej sygnaturę akt sprawy.
 2. Adresata niniejszego pisma pismami z dnia 8 stycznia 2016 r. /Załącznik 3/, 18 stycznia 2016 r. /Załącznik 4/, 2 maja 2016 r. /Załącznik 5/ i 25 maja 2016 r. /Załącznik 6/,
 3. osobiście, w dniu 18 stycznia 2016 r., głównego specjalistę w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Mariolę Bielawską. Zgodnie z zapowiedzią z pisma z dnia 8 stycznia 2016 r. w dniu 18 stycznia 2016 r. stawiłem się osobiście, w towarzystwie Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofa Łapaja i redaktora Rafała Gawrońskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Spotkała się z nami główny specjalista Mariola Bielawska-Górna. Poinformowała nas, że nie zna sprawy, zgłaszanej przeze mnie Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Adresatowi niniejszego pisma w.w. pismami z dnia 8 października 2016 r. i 8 stycznia 2016 r. Sporządziła „Protokół z Przyjęcia Interesanta”, w którym podała – Załącznik 7: „Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Wpłynęło dnia 18.01.2016 r. Protokół z Przyjęcia Interesanta W dniu 18 stycznia stawił się Zbigniew Kękiuś w obecności Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofa Łapaja i redaktora Rafała Gawrońskiego prosząc o wydanie odpowiedzi na wnioski skierowane pismem z dnia 9 października 2015 roku, a następnie ponowione pismem z dnia 8 stycznia 2016 roku.

Zbigniew Kękuś wnosi o sporządzenie i udzielenie przez RPO odpowiedzi bez zbędnej zwłoki na dwa z pośród wniosków skierowanych wyżej wymienionymi pismami z dnia 9 października 2015 i 8 stycznia 2016 roku. Wnioski te Zbigniew Kękuś ponowił pismem złożonym osobiście w BRPO w dniu 18 stycznia 2016 roku.

Poinformowany przez Panią Mariolę Bielawską-Górną w dniu 18 stycznia podczas spotkania w BRPO, że okres rozpoznawania spraw przez Rzecznika sięga nawet roku, przyjmując tę informację ze zrozumieniem Zbigniew Kękuś wnosi o sporządzenie i udzielenie przez RPO odpowiedzi na wszystkie wnioski z pisma z dnia 9 października 2015 roku, natomiast z uwagi na znaczenie dla niego prosi o rozpoznanie wniosków ponowionych pismem z dnia 18 stycznia, bez zbędnej zwłoki, w terminie nieprzekraczającym 30 dni, co oznaczać będzie, że sprawy zgłoszone przez Zbigniewa Kękusia po raz pierwszy pismem z 9 października 2015 roku zostaną rozpoznane po ponad 4 miesiącach.
Protokół sporządziła Główny Specjalista Mariola Bielawska”
Dowód: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, protokół spotkania w dniu 18 stycznia 2016 r. sporządzony

przez głównego specjalistę Mariolę Bielawską-Górną – Załącznik 7

 

Do dnia sporządzenia niniejszego pisma nie otrzymałem dokumentów, o których wydanie mi proszę rzecznika praw Obywatelskich – Irenę Lipowicz, a następnie adresata niniejszego pisma – od dnia 27 czerwca 2011 r.

 

Przypomnę, że:

 1. rzecznik praw obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll obciążył mnie zeznaniami i uczynił wyrokiem wydanym w dniu 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 407/13/ przez sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmę przestępcą winnym znieważenia /art. 226 § 3 k.k./ i zniesławienia /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej w jego, A. Zolla pełniącego ten urząd, osobie,
 2. zeznaniami w sprawie Sądu Rejonowego w Dębicy do sygn. akt II K 451/06 obciążyli mnie i uczynili wyrokiem sędziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., przestępcą winnym ich znieważenia w związku z pełnieniem obowiązków służbowych /art. 226 § 1 k.k./ i zniesławienia /art. 212 § 2 k.k./:
  1. sędziny Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny, SSO Ewa Hańderek i SSR del. Agata Wasilewska-Kawałek,
  2. sędziowie Sądu Apelacyjnego w Krakowie, SSA Jan Kremer, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Maria Kus-Trybek, którzy

którzy wcześniej pozbawili mojego małoletniego wtedy, chorego na choroby okresu dojrzewania, skoliozę, lordozę, garba żebrowego, syna możności korzystania z konstytucyjnych i ustawowych praw do ochrony zdrowia,

 1. po uchyleniu w.w. wyroku sędziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 września 2010 r., sygn. akt II Ko 283/10, i przekazaniu sprawy Sądowi Rejonowemu w Dębicy do ponownego rozpoznania, w dniu 15 marca 2016 r. sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Beata Stój wydała postanowienie, sygn. akt II K 407/13, którym:
  1. przypisała mi sprawstwo czynu opisanego jako znieważenia /art. 226 § 3 k.k./ i zniesławienia /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej w osobie pełniącego ten urząd prof. dr. hab. Andrzeja Zolla,
  2. przypisała mi popełnienie przestępstw zniesławienia w.w. sędziów /art. 212 § 2 k.k./ oraz zmieniwszy kwalifikację prawną zarzutów z art. 226 § 1 k.k. w art. 216 § 2 k.k., przypisała mi także zarzuty ich znieważenia.

 

Akt oskarżenia w sprawie rozpoznawanej przeciwko mnie przez Sąd Rejonowy w Dębicy do sygn. akt II K 451/06 /następnie II K 854/10, II K 407/13/ sporządziła prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosława Ridan.

 

Przypomnę także, że Rzecznik Praw Obywatelskich gromadził do sygn. akt RPO 398574-IV/02 /tj. od 2002 roku/ dokumenty w wyżej wymienionej, zgłoszonej przeze mnie RPO Andrzejowi Zollowi pismami z dnia 21 stycznia 2002 r. i 20 kwietnia 2002 r. – a następnie kolejnymi pismami wielokrotnie ponawianej – sprawie pozbawienia przez sędziny Sądu Okręgowego w Krakowie, SSO Ewę Hańderek i SSR del. Agatę Wasilewską-Kawałek oraz przez sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie, SSA Jana Kremera, SSA Annę Kowacz-Braun i SSA Marię Kus-Trybek mojego małoletniego, chorego na choroby okresu dojrzewania, skoliozę, lordozę, garba żebrowego, syna możności korzystania z konstytucyjnych i ustawowych praw do ochrony zdrowia. Sędziny Ewa Hańderek i Agata Wasilewska-Kawałek, które kolejno rozpoznawały sprawę o rozwód pomiędzy mną i moją żoną przez łącznie 10 miesięcy nie rozpoznały – mimo 7 w tym czasie przeprowadzonych posiedzeń – mojego wniosku o wyrażenie zgody, żebym mógł zabierać syna na jeden raz w tygodniu 45-minutowe, nakazane przez lekarza specjalistę rehabilitacji, pediatrę, zajęcia rehabilitacyjne na basenie, ostatecznie sędzia A. Wasilewska-Kawałek oddaliła ten wniosek, a moje zażalenie na jej postanowienie o jego oddaleniu oddalili SSA Jan Kremer, SSA Anna Kowacz-Braun i SSA Maria Kus-Trybek. Wyjaśnili w uzasadnieniu, że chore dziecko ma czekać z rehabilitacją do… zakończenia sprawy o rozwód pomiędzy mną i moją żoną.

Pismem z dnia 20 sierpnia 2002 r., sporządzonym w odpowiedzi z dnia na w.w. zgłoszoną przeze mnie RPO Andrzejowi Zollowi sprawę, poinformowała mnie dyrektor Zespołu Prawa Rodzinnego Biura RPO Grażyna Rdzanek-Piwowar – Załącznik 8: „Warszawa 20 sierpnia 2002r. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich RPO-398574-XI/02/MK Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/Szanowny Panie Z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich /prof. Andrzej Zoll – ZKE/ w odpowiedzi na Pana pisma z dn. 21.01.2002r., 20.04.2002r., 29.04.2002r., 03.06.2002r., 19.06.2002r. i 18.07.2002r., opierając się o wyjaśnienia Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie dotyczące sprawy z Pana udziałem – sygn. I 1 C 1115/97/R /w 2004r. zmienione na XI CR 603/04 – ZKE/ uzyskane w dn. 15.04.2002r., uprzejmie wyjaśniam, że akta sprawy rozwodowej od dn.20.02.2002r. były w dyspozycji Sądu Apelacyjnego w Krakowie, któremu zostały przekazane celem rozpoznania Pana zażalenia. W związku z powyższym Prezes Sądu Okręgowego udzielił oczekiwanych informacji żądanych pismem z dn.06.03.2002r. dopiero w dn. 08.05.2002r. Do pisma zawierającego wyjaśnienia załączył dokumentację dotyczącą tej sprawy.

Uprzejmie informuję, że ani Minister Sprawiedliwości, ani Rzecznik Praw Obywatelskich, czy Prezes Sądu Okręgowego nie są powołani do ścigania sprawców przestępstw. Doniesienia, czy skargi dotyczące zasadności wszczęcia postępowania karnego należy zaadresować do prokuratora właściwego ze względu na miejsce zdarzenia, w opisanej sprawie – do Prokuratora Rejonowego, w okręgu którego jest siedziba RODK.

Uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z art. 173 i następnymi Konstytucji RP sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz a sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu podlegają wyłącznie ustawom. Orzecznicza działalność Sądu podlega wyłącznie kontroli judykacyjnej, sprawowanej przez sąd wyższej instancji w trybie postępowania przewidzianym przepisami prawa. Jakakolwiek inna ingerencja w czynności orzecznicze sądu jest niedopuszczalna, albowiem stanowiłaby naruszenie konstytucyjnych gwarancji niezależności sądu i sędziowskiej niezawisłości.

Uprzejmie informuję, że niezależnie od zabezpieczonych kontaktów bezpośrednich z synami konieczne jest utrzymywanie kontaktów pośrednich, tj. telefonicznych. Ubolewać należy, że w postanowieniu zabezpieczającym Pana kontakty bezpośrednie pominięto okres wakacji i świąt. Wszak oczywiste jest, że synowie część wolnego od nauki czasu powinni spędzać z ojcem i krewnymi z ojca strony.

Zgodnie z art. 43 § 1 prawa o ustroju sądów powszechnych sąd może ukarać winnego „ciężkiego naruszenia powagi, spokoju lub porządku czynności sądowych, albo ubliżenia sądowi, innemu organowi państwowemu lub osobom biorącym udział w sprawie”, podobnie – za ubliżenie sądowi w piśmie lub użycie wyrazów obraźliwych.

Uprzejmie informuję, że wnioski o wyłączenie sędziego również mogą skutkować ukaraniem grzywną. Zgodnie bowiem z art. 53 Kpc sąd ukarze zgłaszającego w złej wierze wniosek o wyłącznie sędziego grzywną w wysokości 500 zł.

Pismo z dn. 20.40.2002r. zawierające krytyczne uwagi dotyczące wydanej opinii oraz sposobu przeprowadzenia badań i kompetencji biegłych powinno stanowić uzasadnienie ewentualnego wniosku Pana o dopuszczenie dowodu z opinii innego rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego lub biegłych sądowych z listy Prezesa Sądu Okręgowego.

Generalnie nadmienić należy, że podniesione przez Pana twierdzenia i argumenty w istocie stanowią polemikę z wnioskami złożonymi przez pełnomocnika żony /adw. Wiesława Zoll – ZKE/ Ocena zasadności wniosków, jak i zebranego w sprawie materiału dowodowego – jak również odmowy poddania się przeprowadzenia dowodu – należy do niezawisłego sądu. W tym miejscu ubolewać należy, że cofnął Pan wcześniej wyrażoną zgodę na poddanie się badaniom psychiatrycznym i tym samym uniemożliwił przeprowadzenie dowodu tak istotnego dla tej sprawy.

Zarzuty dotyczące rzekomych uchybień proceduralnych należy podnieść w ewentualnej apelacji od wyroku, zostaną one ocenione przez Sąd II instancji.

W związku z żądaniem zawartym w piśmie z dn. 18.07.2002r. wyjaśniam, że nie strona lub jej pełnomocnik, ale Sąd doręcza stronie przeciwnej lub jej pełnomocnikowi odpisy złożonych pisma procesowych i załączników.Przepisy nie mówią nic o obowiązku doręczenia przez stronę drugiej stronie odpisów pism, zwłaszcza pism, których nie przedstawiła Sądowi, a jedynie na treść których w piśmie się powołuje, nie odnosi się to zwłaszcza do pism autorstwa drugiej strony, czy dokumentów doręczonych stronie wcześniej.

Reasumując, należy wyrazić nadzieję po 17 terminach rozpraw wyznaczonych w tej sprawie, że postępowanie wkrótce się zakończy przed Sądem I instancji i wszelkie zastrzeżenia do postępowania tego Sądu będzie mógł Pan przedstawić Sądowi Apelacyjnemu w ewentualnej apelacji.

Uprzejmie informuję, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie oczekuje od Pana dalszej korespondencji w tej sprawie i ewentualne kolejne pisma pozostaną bez odpowiedzi.

Z poważaniem Dyrektor Zespołu Grażyna Rdzanek-Piwowar”

Dowód: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt RPO-398574-XI/02/MK, pismo Dyrektora Zespołu, Grażyny Rdzanek-Piwowar z dnia 20 sierpnia 2002 r. – Załącznik 8

 

Rzecznik Praw Obywatelskich Andrzej Zoll nie rozpoznał zatem zgłoszonej mu przeze mnie sprawy. Zamiast tego rekomendował mi:

 1. utrzymywanie z chorym synem kontaktów pośrednich czyli telefonicznych,
 2. poddanie się badaniom psychiatrycznym.

 

Poza tym:

 1. groził mi możliwymi do nałożenia na mnie karami,
 2. poinformował mnie: „Uprzejmie informuję, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie oczekuje od Pana dalszej korespondencji w tej sprawie i ewentualne kolejne pisma pozostaną bez odpowiedzi.”

 

W tym stanowisku wytrwał Andrzej Zoll do lutego 2006 r., gdy zakończył kadencję RPO.

W tzw. międzyczasie o tym, że Rzecznik Praw Obywatelskich A. Zoll odmawia rozpoznania sprawy pozbawienia przez w.w. sędziów mojego syna możności korzystania z konstytucyjnych i ustawowych praw dziecka do ochrony zdrowia informował mnie kierowanymi do mnie pismami zastępca rzecznika A. Zolla, Stanisław Trociuk.

Ponieważ potem RPO A. Zoll i w.w. sędziowie obciążyli mnie zeznaniami przed prokurator Radosławą Ridan, a ta na podstawie ich zeznań sporządziła w dniu 12 czerwca 2006 r. akt oskarżenia przeciwko mnie przypisując mi popełnienie przedstawionych wyżej przestępstw kierowałem pisma do następcy A. Zolla na urzędzie RPO Janusza Kochanowskiego o rozpoznanie sprawy, której RPO A. Zoll nie rozpoznał.

W odpowiedzi otrzymałem m.in. pismo z dnia 11 września 2007r. Dyrektora Zespołu Prawa Cywilnego i Gospodarki Nieruchomościami z Biura RPO Dariusza Chacińskiego o treści – Załącznik 9: „Warszawa, 11 wrzesień 2007r. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, RPO-398574-IV/02/MN Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/. Szanowny Panie W związku z Pana pismem z dnia 27.08.2007r. zawierającym prośbę o przesłanie kserokopii pisma Rzecznika Praw Obywatelskich, dotyczącego zgłoszonej przez Pana w 2002r. sprawy obrazy przez sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie konstytucyjnych i ustawowych praw pana dziecka do ochrony zdrowia, Rzecznik Praw Obywatelskich załącza kserokopie odpowiedzi z dnia 20.08.2002r. Chciałbym Pana poinformować, iż podtrzymuję moje stanowisko odnośnie odmowy podjęcia niniejszej sprawy, czego powody zostały Panu przedstawione w poprzednich pismach. Ponadto pragnę zwrócić Pana uwagę, iż wszelkie odpisy dokumentów składanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach sądowych z Pana udziałem, może Pan uzyskać we właściwych sądach. Z poważaniem Dyrektor Zespołu Dariusz Chaciński. Załącznik: Pismo z dnia 20.08.2002r. /Załącznik 8 – ZKE/„

Dowód: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt RPO-398574-IV/02/MN, pismo dyrektora Zespołu, Dariusza Chacińskiego z dnia 11 września 2007r. – Załącznik 9

 

Dyrektor D. Chaciński potwierdził zatem, że Rzecznik Praw Obywatelskich odmówił podjęcia sprawy do sygn. akt Biura RPO: RPO-398574-IV/02/ – „Chciałbym Pana poinformować, iż podtrzymuję moje stanowisko odnośnie odmowy podjęcia niniejszej sprawy, czego powody zostały Panu przedstawione w poprzednich pismach.”

Do pisma z dnia 11.09.2007 r. dołączył D. Chaciński zacytowane wyżej pismo dyrektor Grażyny Rdzanek-Piwowar z dnia 20 sierpnia 2002 r. – Załącznik 8 – którym RPO A. Zoll nie rozpoznał sprawy, którą mu zgłosiłem pismami z 21.01.2002 r. i 20.04.2002 r.

 

Po tym, gdy sędzia Tomasz Kuczma wydał w.w. skazujący mnie wyrok z dnia 18.12.2007 r. kierowałem kolejne pisma do RPO Janusza Kochanowskiego o rozpoznanie sprawy, której nie rozpoznał jego poprzednik RPO Andrzej Zoll.

W odpowiedzi na kolejne z nich zawiadomiła mnie pismem z dnia 7 kwietnia 2010 r. radca w Zespole Prawa Cywilnego i Gospodarki Nieruchomościami Biura RPO Monika Nowak – Załącznik 10: „Warszawa, 07.04.2010r. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich RPO-398574/IV/02/MN /adres – ZKE/ Zespół Prawa Cywilnego i Gospodarki Nieruchomościami Szanowny Panie W związku z Pana wizytą z dnia 12.03.2010r., dotyczącą pisma z dnia 26.02.2010r., z przykrością informuję, iż Rzecznik odmawia podjęcia postulowanych przez Pana działań. Stanowisko Rzecznika było Panu wielokrotnie przedstawiane w dotychczasowej korespondencji.

Pragnę podkreślić, iż w wyniku zbadania Pana sprawy nie stwierdzono naruszenia konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela przez organ władzy publicznej.

W celu ponownego zapoznania się z uzasadnieniem stanowiska odsyłam Pana do wcześniejszych odpowiedzi. W konkluzji chciałabym podnieść, iż Rzecznik odmawia podjęcia danej sprawy zgodnie z art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 15.07.1987r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U z 2001r., Nr 124, poz. 147) uznając ją za wyjaśnioną. Dalsza Pana korespondencja oraz wizyty w BRPO nie przyczynią się do zmiany stanowiska Rzecznika w niniejszej sprawie, dlatego też będą bezcelowe. Z poważaniem mgr Monika Nowak Radca”

Dowód: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt: RPO 398574-IV/02/MN, pismo Radcy w Zespole Prawa

Cywilnego i Gospodarki Moniki Nowak z dnia 7 kwietnia 2010 r. – Załącznik 10

 

Okazuje się, że jednak Rzecznik Praw Obywatelskich zbadał sprawę, w której gromadził od 2002 roku dokumenty do sygnatury RPO 398574-IV/02.

Skoro Rzecznik Praw Obywatelskich zbadał – jak podała radca M. Nowak w piśmie z dnia 7 kwietnia 2010 r., sygn. RPO-398574/IV/02/MN – zgłoszoną przeze mnie sprawę naruszenia praw człowieka i obywatela przez organ władzy publicznej, to w Biurze Rzecznika muszą się znajdować dokumenty potwierdzające jej zbadanie, ustalenia Rzecznika Praw Obywatelskich i wnioski.

 

Jak wspomniałem, w odpowiedzi na mój wniosek z pisma z dnia 8 października 2015 r. /data wpływu 9 października 2015 r./ do adresata niniejszego pisma, pismem z dnia 22 października 2015 r. zawiadomiła mnie główny specjalista w Biurze RPO Krystyna Kupczyńska – Załącznik 11: „Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Zespół Prawa Karnego II.511.1223.2014.K.Ku Warszawa 2015.10.22 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 9 października 2015 r., (…) Odnośnie Pana żądania w pkt II pisma, dotyczącego wydania dokumentów, z uwagi na to, że wskazane wpływy Pana pism z dnia 21 stycznia 2002 r. i 20 kwietnia 2002 r. dotyczyły sprawy prowadzonej w Zespole Prawa Cywilnego ozn. IV RPO 398574 (obecnie IV.510.63.2015), w tym zakresie kopia Pana pisma z dnia 9.10.2015 r. przekazana została do tej sprawy. Główny Specjalista mgr Krystyna Kupczyńska”
Dowód: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Zespół Prawa Karnego, sygn. akt II.511.1223.2014.K.Ku, pismo

głównego specjalisty Krystyny Kupczyńskiej z dnia 22 października 2015 r. – Załącznik 11

 

Dokumenty, o których kserokopie proszę adresata niniejszego pisma od dnia 9 października 2015 r. – a Rzecznika Praw Obywatelskich od dnia 27 czerwca 2011 r. – znajdują się zatem w aktach Biura RPO sygn. IV.510.63.2015.

Wnoszę oraz informuję jak na wstępie.

 

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: załączniki od 1 do 17 do ściągnięcia tutaj.

 1. Pismo Z. Kękusia z dnia 9 października 2015 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara
 2. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt RPO 398574-IV/02/MN, pismo Z. Kękusia z dnia 27 czerwca 2011 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz
 3. Pismo Z. Kękusia z dnia 8 stycznia 2016 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara
 4. Pismo Z. Kękusia z dnia 18 stycznia 2016 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara
 5. Pismo Z. Kękusia z dnia 2 maja 2016 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara
 6. Pismo Z. Kękusia z dnia 25 maja 2016 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara
 7. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, protokół spotkania w dniu 18 stycznia 2016 r. sporządzony przez głównego specjalistę Mariolę Bielawską-Górną
 8. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt RPO-398574-XI/02/MK, pismo Dyrektora Zespołu, Grażyny Rdzanek-Piwowar z dnia 20 sierpnia 2002 r.
 9. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt RPO-398574-IV/02/MN, pismo dyrektora Zespołu, Dariusza Chacińskiego z dnia 11 września 2007r.
 10. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt: RPO 398574-IV/02/MN, pismo Radcy w Zespole Prawa Cywilnego i Gospodarki Moniki Nowak z dnia 7 kwietnia 2010 r.
 11. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Zespół Prawa Karnego, sygn. akt II.511.1223.2014.K.Ku, pismo głównego specjalisty Krystyny Kupczyńskiej z dnia 22 października 2015 r.
 12. Potwierdzenie Odbioru w dniu 9 października 2015 r. przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich przesyłki listowej poleconej nr (00)559007734038219481

 

1 ŚMIEĆ”«o kimś bezwartościowym, lichym; byle kto»; Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1006