16.08.2016 Pismo Z. Kękusia do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego w sprawie ewentualnego członkostwa kard. S. Dziksza w Loggia Eliseo Vatican I P2

Kraków, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

Abp Stanisław Gądecki

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 6

01-015 Warszawa

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o wezwanie Metropolity Krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza do sporządzenia i doręczenia:
  1. Adresatowi niniejszego pisma,
  2. mnie

odpowiedzi na mój wniosek z pisma do niego z dnia 3 czerwca 2016 r. – Załącznik 1: „Ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski Kuria Metropolitalna ul. Franciszkańska 3 31-004 Kraków Dotyczy: I. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy Waszej Eminencji dotyczy dokument wydany przez Loggia Eliseo Vatican I P2

 1. Wniosek o skierowanie wezwania jak w pkt. I do Metropolity Krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty wpływu niniejszego pisma.
 2. Wniosek o zobowiązanie Metropolity Krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza do sporządzenia i doręczenia odpowiedzi jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty wpływu do Kurii Metropolitalnej w Krakowie pisma Adresata niniejszego pisma zawierającego wezwanie jak w pkt. I.
 3. Wniosek o doręczenie mi kopii pisma, którym Adresat niniejszego pisma skieruje wezwanie do Metropolity Krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza jak w pkt. I.
 4. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

Pismem z dnia 3 czerwca 2016 r. skierowanym do Metropolity Krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza złożyłem – Załącznik 1: „Ks. kard. Stanisław DziwiszMetropolita Krakowski Kuria Metropolitalna ul. Franciszkańska 3 31-004 Kraków Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy Waszej Eminencji dotyczy dokument wydany przez Loggia Eliseo Vatican I P2Załącznik 1.
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie późnej niż w terminie tygodnia od daty wpływu niniejszego pisma.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 3 czerwca 2016 r. do Metropolity Krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza –

Załącznik 1

 

Kopię pisma jak wyżej skierowałem do Eminencji, Adresata niniejszego pisma.

Przesyłka listowa polecona, którą ją wysłałem wpłynęła do Biura Konferencji Episkopatu Polski w dniu 6 czerwca 2016 r.

Wniosek, jak w piśmie z dnia 3 czerwca 2016 r. skierowałem do Metropolity Krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza jeszcze dwukrotnie, pismami z dnia 19 lipca 2016 r. /Załącznik 2/ i z dnia 21 lipca 2016 r. /Załącznik 3/.

Ostatecznie odmówił mi jej udzielenia w dniu 21 lipca br. zatrudniony w Kancelarii Kurii Metropolitalnej w Krakowie ks. Krzysztof Tekieli, w okolicznościach opisanych w moim piśmie z dnia 22 lipca 2016 r. do przedstawicieli władz i mediów, zawierającym – Załącznik 4: „Dotyczy:

 1. Światowe Dni Młodzieży – ostatnia misja masona kard. Stanisława Dziwisza.
 2. Czy wybrańcy Jarosława Kaczyńskiego (Kalkstein):
  1. prezydent Andrzej Duda,
  2. premier Beata Szydło,
  3. minister obrony narodowej Antoni Macierewicz

posiadają zdolność rozpoznawania znaczenia swoich czynów oraz czy są świadomi ich możliwych skutków dla Narodu Polski?

 1. Reakcja YouTube na film: „Apel Zbigniewa Kekusia do Państwa Islamskiego ISIS o nieagresję.”; https://www.youtube.com/watch?v=SDv3-E2FVCM

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 22 lipca 2016 r. do przedstawicieli władz i mediów; www.kekusz.plZałącznik 4

 

W Kurii Metropolitalnej w Krakowie odmówiono mi przyjęcia kopii w.w. pisma z dnia 22.07.2016 r. skierowanej do kard. Stanisława Dziwisza. Wyjaśniono, że mogę je… wysłać pocztą.

 

Wskazać należy, że dokument, którego kserokopię załączyłem do w.w. pisma z dnia 22 lipca 2016 r. potwierdza nadanie przez Loggia Eliseo Vatican I P2 urodzonemu w dniu 27 Aprile /kwiecień/ 1939 Stanislao Dziwisz 33 stopnia wtajemniczenia. Umieszczono na nim podpis: „Stanisław Dziwisz” – Załącznik 5.

 

Przypomnę, że deklaracji „Kongresu Doktryny Wiary” z 1983 roku podpisanej przez prefekta kard. Józefa Ratzingera – potem papież Benedykt XVI – przyjętej przez papieża Jana Pawła II i ogłoszonej na jego polecenie podano m.in.: Negatywna ocena Kościoła o wolnomularskich zrzeszeniach pozostaje wciąż niezmienna, ponieważ ich zasady były zawsze uważane za nie do pogodzenia z nauką Kościoła i dlatego też przystąpienie do nich pozostanie nadal zabronione. Wierni, którzy należą do wolnomularskich zrzeszeń, znajdują się w stanie grzechu ciężkiego i nie mogą przyjmować Komunii św..

Jeśli kard. S. Dziwisz jest masonem, to odprawianie przez niego mszy świętych oraz udzielanie sakramentów jest ich profanacją. Kard. S. Dziwisz znajduje się bowiem w stanie grzechu ciężkiego.

 

Przypomnę także, że zgodnie z nauką Kościoła katolickiego chrześcijanie mają zaprawiać się w prowadzeniu własnego życia w świętości prawdy:

 

Wszyscy chrześcijanie, którzy jako nowe stworzenie dzięki odrodzeniu z wody i z Ducha Świętego nazywają się dziećmi Bożymi i są nimi, mają prawo do wychowania chrześcijańskiego. Wychowanie to zdąża nie tylko do pełnego rozwoju osoby ludzkiej, dopiero co opisanego, lecz ma na względzie przede wszystkim to, aby ochrzczeni, wprowadzani stopniowo w tajemnicę zbawienia, stawali się z każdym dniem coraz bardziej świadomi otrzymanego daru wiary. Niechaj uczą się chwalić Boga Ojca w duchu i w prawdzie (por. J 4,23), zwłaszcza w kulcie liturgicznym, niechaj zaprawiają się w prowadzeniu własnego życia wedle nowego człowieka w sprawiedliwości

i świętości prawdy (Ef 4,22-24).”

Źródło: Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim “GRAVISSIMUM EDUCATIONIS”; http://www.katecheza.episkopat.pl/index.php/menu/dokumenty-na-temat-wychowania-i-katechezy/67-deklaracja-o-wychowaniu-chrzescijanskim-gravissimum-educationis

 

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

 

Z poważaniem,

 

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Pismo Z. Kękusia z dnia 3 czerwca 2016 r. do Metropolity Krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza
 2. Pismo Z. Kękusia z dnia 19 lipca 2016 r. do Metropolity Krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza
 3. Pismo Z. Kękusia z dnia 21 lipca 2016 r. do Metropolity Krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza
 4. Pismo Z. Kękusia z dnia 22 lipca 2016 r. do przedstawicieli władz i mediów
 5. Kserokopia dokumentu wydanego dla Stanislao Dziwisz przez Loggia Eliseo Vatican I P2