24 sierpnia 2016 r. Pismo Z. Kękusia do prokurator rejonowego w Łańcucie Marka Jękota

Kraków, dnia 24 sierpnia 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pan

Marek Jękot

Prokurator Rejonowy w Łańcucie

ul. Grunwaldzka 10

37-100 Łańcut

 

Sygn. akt: PR Ds. 477.2016

 

Do wiadomości:

 1. Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny, Prokuratura Krajowa, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa
 2. Pan Jerzy Dybus, Prokurator Regionalny w Rzeszowie, ul. Hetmańska 45D 35-078 Rzeszów
 3. Pan Łukasz Harpuna, Prokurator Okręgowy w Rzeszowie, ul. Hetmańska 45D 35-078 Rzeszów
 4. Pan Zbigniew Śnigórski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 28, 35-001 Rzeszów
 5. Pan Tomasz Wojciechowski, Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Plac Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów
 6. Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa
 7. Pan Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
 8. Pan Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa
 9. Pani Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
 10. Pan Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 11. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 12. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 13. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
 14. Pan Michał Olszewski, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków
 15. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Kraków”, ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków
 16. inni; www.kekusz.pl, www.aferyprawa.eu, www.monitor-polski.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty wpływu niniejszego pisma – postanowienia z dnia 28 lipca 2016 r. o wszczęciu śledztwa w sprawie do sygn. akt PR Ds. 477.2016.
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty wpływu niniejszego pisma – wyjaśnienia, kto, wnoszę o podanie imienia i nazwiska, złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, jak w Zawiadomieniu z dnia 28 lipca 2016 r. – Załącznik 1.
 3. Zawiadomienie, że w przypadku odmowy doręczenia mi – jako pokrzywdzonemu – w terminie tygodnia od daty wpływu niniejszego pisma postanowienia jak w pkt. I złożę skargę na Pana do adresatów kopii niniejszego pisma:
  1. prokuratora regionalnego w Rzeszowie Jerzego Dybusa,
  2. prokuratora okręgowego w Rzeszowie Łukasza Harpuna.
 1. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl

 

Uzasadnienie

 

W dniu 23 sierpnia 2016 r. doręczono mi pismo Prokuratury Rejonowej w Łańcucie o treści – Załącznik 1: „Prokuratura Rejonowa w Łańcucie /adres – ZKE/ Sygn. akt PR Ds. 477.2016 Łańcut, dnia 28 lipca 2016 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE o wszczęciu śledztwa Sekretariat Prokuratury zawiadamia Pana jako pokrzywdzonego, że postanowieniem Prokuratora Rejonowego w Łańcucie /prokurator Marek Jękot – ZKE/ z dnia 28 lipca 2016 r. wszczęte zostało śledztwo pod sygnaturą PR Ds. 477.2016 w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienie obowiązków w nieustalonym miejscu i czasie przez sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy oraz Prezesa i Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie w związku z prowadzeniem postępowania sygn. II K 407/13 i działania na szkodę interesu prywatnego Zbigniewa Kękuś, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk. Starszy Referent Marta Siewierska-Sołtys”
Dowód: Prokuratura Rejonowa w Łańcucie, sygn. akt PR Ds. 477.2016, Zawiadomienie z dnia 28 lipca 2016 r.

starszego referenta Marty Siewierskiej-Sołtys – Załącznik 1

 

Nie ja złożyłem zawiadomienia w sprawie, w której Prokurator Rejonowy w Łańcucie wszczął śledztwo postanowieniem z dnia 28 lipca 2016 r..

Jeśli chodzi o sprawę prowadzenia postępowania Sądu Rejonowego w Dębicy do sygn. akt II 407/13 od dnia 27 sierpnia 2013 r. przez sędzię nieuprawnioną – Beatę Stój – do grona wskazanych przez Pana podejrzanych dołączę jeszcze jednego sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy oraz byłego ministra sprawiedliwości.

Chciałbym ich dołączyć przed tym, zanim Pan przeprowadzi kolejne czynności, w tym – na przykład – wyda postanowienie o umorzeniu śledztwa.

Proszę nie ukrywać przede mną postanowienia w sprawie, w której nadał mi Pan status pokrzywdzonego.

Wnoszę oraz informuję jak na wstępie.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: od 1 do 2 do ściągnięcia tutaj

 1. Prokuratura Rejonowa w Łańcucie, sygn. akt PR Ds. 477.2016, Zawiadomienie z dnia 28 lipca 2016 r. starszego referenta Marty Siewierskiej-Sołtys