24 sierpnia 2016 r. – Wniosek Z. Kękusia do ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniew Ziobry o godne zachowanie

Kraków, dnia 24 sierpnia 2016 r.

Zbigniew Kękuś

Panowie:

 1. Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny, Prokuratura Krajowa, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa
 2. Krzysztof Domagała, Prokuratura Krajowa, Departament Postępowania Sądowego, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa

 

Sygn. akt:

 1. Prokuratury Krajowej: PK IV Ksk 1046.2016
 2. Sądu Rejonowego w Dębicy II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/

Dotyczy:

 1. Wniosek o:
  1. przedstawienie w kasacji, którą Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny wniesie do Sadu Najwyższego na moją korzyść od postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt II K 407/13, zarzutów przedstawionych przeze mnie temu postanowieniu w pkt. I, II pisma z dnia 13 czerwca 2016 r. – Załącznik 2,
  2. złożenie w kasacji, którą Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny wniesie do Sądu Najwyższego na moją korzyść od postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt II K 407/13, wniosku jak w pkt. III mojego pisma z dnia 13 czerwca 2016 r. – Załącznik 2.
 2. Zawiadomienie, że po odbiór kasacji jak w pkt. I stawię się osobiście w Prokuraturze Krajowej w dniu 1 września 2016 r. o godz. 13:00.
 3. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

W dniu 4 sierpnia 2016 r. doręczono mi pismo z dnia 27 lipca 2016 r. prokuratora Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu delegowanego do Prokuratury Krajowej Krzysztofa Domagały, o treści – Załącznik 1: „Warszawa, dnia 27.07.2016 r. Rzeczpospolita Polska Prokuratura Krajowa Departament Postępowania Sądowego /adres – ZKE/ PK IV Ksk 1046.2016 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Uprzejmie informuję, że Pana wniosek o wywiedzenie kasacji od postanowienia Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 15.03.2016 r., sygn. II K 407/13 zostanie rozpoznany po zbadaniu akt głównych, które zostały przesłane na żądanie tutejszego Departamentu z Sądu Rejonowego w Dębicy (łącznie 33 tomy).

Z uwagi na znaczny wzrost wpływu spraw, w tym konieczność zachowania w innych sprawach nieprzekraczalnych terminów wywodzenia kasacji na niekorzyść, sprawa II K 407/13 (w której można wnieść kasację w każdym czasie) – zostanie zbadana w miesiącu sierpniu 2016 r. Krzysztof Domagała prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu delegowany do Prokuratury Krajowej”
Dowód: Prokuratura Krajowa Departament Postępowania Sądowego, sygn. akt PK IV Ksk 1046.2016, pismo

prokuratora Krzysztofa Domagały z dnia 27 lipca 2016 r. – Załącznik 1

 

Pismo jak wyżej dotyczy moich wniosków z pisma z dnia 13 czerwca 2016 r. do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego – Załącznik 2: „Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Prokuratura Krajowa ul. Rakowiecka 26/30 02-528 Warszawa Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie:
  1. art. 521 k.p.k., art. 523 § 1 k.p.k., art. 526 § 1 k.p.k., art. 537 § 1 i 2 k.p.k.
  2. kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 23 sierpnia 2011 r., sygn. akt PG IV KSK 699/11, wniesionej na moją korzyść od wyroku sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06 – Załącznik 13,
  3. wyroku wznowieniowego Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt IV KK 272/11, wydanego na moją korzyść od wyroku sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06 – Załącznik 14,
  4. postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 11 grudnia 2012 r., sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06, następnie II K 407/13/ – Załącznik 21,
  5. wskazania doktryny prawnej, według którego Rzecznik Praw Obywatelskich będąc organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej

o wniesienie przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego do Sądu Najwyższego kasacji na moją korzyść od postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ o umorzeniu postępowania z powodu ustania karalności czynów /art. 17 § 1 k.p.k., w zw. z art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k./ – Załącznik 22.

 1. Wniosek o przedstawienie przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Sądowi Rejonowemu w Dębicy w kasacji jak w pkt. I zarzutów rażącego i mającego wpływ na treść postanowienia z dnia 15 marca 2016 r. naruszenia:
  1. prawa procesowego określonego w art. 366 § 1 k.p.k. w przypadku każdego z 18 przypisanych mi czynów,
  2. prawa materialnego określonego w art. 226 § 3 k.k., w przypadku czynu przypisanego mi w pkt. II.17.
 2. Wniosek o złożenie w kasacji jak w pkt. I wniosku do Sądu Najwyższego o wydanie wyroku uniewinniającego mnie od każdego z 18 czynów przypisanych mi przez sędzię Sądu Rejonowego w Dębicy Beatę Stój w postanowieniu z dnia 15 marca 2016 r., z powodu:
  1. w przypadku każdego z 18 przypisanych mi czynów rażącego i mającego wpływ na treść postanowienia naruszenia prawa procesowego określonego w art. 366 § 1 k.p.k., w tym – patrz: pkt III.2
  2. w przypadku czynu przypisanego mi w pkt. II.17 postanowienia rażącego i mającego wpływ na treść postanowienia naruszenia:
   1. prawa procesowego określonego w art. 366 § 1 k.p.k oraz
   2. prawa materialnego określonego w art. 226 § 3 k.k.”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 13 czerwca 2016 r. do ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego

Zbigniewa Ziobry – Załącznik 2

 

W dniu 23 sierpnia 2016 r. doręczono mi pismo Prokuratury Rejonowej w Łańcucie o treści – Załącznik 3: „Prokuratura Rejonowa w Łańcucie /adres – ZKE/ Sygn. akt PR Ds. 477.2016 Łańcut, dnia 28 lipca 2016 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE o wszczęciu śledztwa Sekretariat Prokuratury zawiadamia Pana jako pokrzywdzonego, że postanowieniem Prokuratora Rejonowego w Łańcucie /prokurator Marek Jękot – ZKE/ z dnia 28 lipca 2016 r. wszczęte zostało śledztwo pod sygnaturą PR Ds. 477.2016 w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienie obowiązków w nieustalonym miejscu i czasie przez sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy oraz Prezesa i Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie w związku z prowadzeniem postępowania sygn. II K 407/13 i działania na szkodę interesu prywatnego Zbigniewa Kękuś, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk. Starszy Referent Marta Siewierska-Sołtys”
Dowód: Prokuratura Rejonowa w Łańcucie, sygn. akt PR Ds. 477.2016, Zawiadomienie z dnia 28 lipca 2016 r.

starszego referenta Marty Siewierskiej-Sołtys – Załącznik 3

 

Ja nie złożyłem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. przez sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy oraz prezesa i wiceprezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie w związku z prowadzeniem przez Sąd Rejonowy w Dębicy postępowaniem do sygn. akt II K 407/13.

Jakkolwiek Prokuratura Rejonowa w Łańcucie nadała mi status pokrzywdzonego w sprawie do sygn. akt PR Ds. 477.2016, to nie doręczono mi postanowienia z dnia 28 lipca 2016 r.

Z Zawiadomienia z dnia 28 lipca 2016 r. /Załącznik 3/ wniosek, że osoba, która złożyła zawiadomienie, na podstawie którego Prokuratura Rejonowa w Łańcucie wszczęła postępowanie do sygn. akt PR Ds. 477.2016 mogła uczynić to w zamiarze spowodowania, żeby Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny wniósł kasację na moją korzyść od postanowienia sędzi Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r., z przyczyn innych niż podane przeze mnie w pkt. I. II pisma z dnia 13 czerwca 2016 r. /Załącznik 3/. Na przykład z powodu wydania postanowienia z dnia 15 marca 2016 r. przez sędziego nieuprawnionego.

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie, tj. jak w pkt. I i II, str. 1.

 

 

Zbigniew Kękuś

Załączniki: od 1 do 5 plików do ściągnięcia tutaj

 1. Prokuratura Krajowa Departament Postępowania Sądowego, sygn. akt PK IV Ksk 1046.2016, pismo prokuratora Krzysztofa Domagały z dnia 27 lipca 2016 r.
 2. Pismo Z. Kękusia z dnia 13 czerwca 2016 r. do ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry
 3. Prokuratura Rejonowa w Łańcucie, sygn. akt PR Ds. 477.2016, Zawiadomienie z dnia 28 lipca 2016 r. starszego referenta Marty Siewierskiej-Sołtys