07.09.2016 Wniosek Z. Kękusia do prokuratora regionalnego w Krakowie Marka Woźniaka i prokuratora okręgowego w Krakowie Rafała Babińskiego w sprawie prokuratora rejonowego Anny Rokickiej-Lis

Kraków, dnia 7 września 2016 r.

Zbigniew Kękuś

Panowie:

 1. Pan Marek Woźniak, Prokurator Regionalny w Krakowie, ul. Cystersów 18, 31-553 Kraków
 2. Pan Rafał Babiński, Prokurator Okręgowy w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków

 

Sygnatura akt Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód: 4 Ds. 292/14/uprzednio: 4 Ds. 256/13/

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o wydanie polecenia prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa Śródmieścia Zachód Annie Rokickiej-Lis wydania mi w dniu 5 października 2016 r. kopii dokumentów jak w moim piśmie do niej z dnia 5 września 2016 r. – Załącznik 1.
 2. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

Pismem z dnia 5 września 2016 r. skierowanym do prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieście Zachód Anny Rokickiej-Lis złożyłem – Załącznik 1: „Pani Anna Rokicka-Lis Prokurator Rejonowy Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód ul. Mosiężnicza 2 30-965 KrakówDotyczy:

 1. Wniosek o przygotowanie dla mnie na dzień 5 października 2016 r. kserokopii – z pieczęciami Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód poświadczającymi za zgodność z oryginałami – dokumentów sporządzonych w sprawie rozpoznawanej przez prokuratora Dariusza Furdzika do sygn. akt 4 Ds. 292/14, /uprzednio 4 Ds. 256/13/, tj.:
  1. protokołu z dnia 27 września 2013 r. przyjęcia ustnego zawiadomienia od Wiesławy Zoll o popełnieniu przeze mnie przestępstwa na jej szkodę,
  2. protokołu z dnia 27 września 2013 r. przyjęcia ustnego zawiadomienia od Andrzeja Zolla o popełnieniu przeze mnie przestępstwa na jego szkodę,
  3. postanowienia prokuratura Dariusza Furdzika z dnia 2 października 2013 r.: „Postanowienie o objęciu ściganiem z urzędu czynu prywatnoskargowego”,
  4. pisma biegłego Andrzeja Wsołka z dnia 10 marca 2014 r. do Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód,
  5. pisma prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 14 marca 2014 r. do biegłych sądowych, Andrzeja Wsołka i Kingi Zoły,
  6. wniosku biegłych sądowych z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie lekarzy psychiatrów, Andrzeja Wsołka i Kingi Zoły o poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej /k. 42, tom V akt sprawy/,
  7. postanowienia prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 22 lipca 2015 r. o umorzeniu dochodzenia.
 2. Zawiadomienie, że:
  1. po odbiór kserokopii jak w pkt. I zgłoszę się w dniu 5 października 2016 r. w Sekretariacie prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Zachód,
  2. opłatę za kserokopie jak w pkt. I uiszczę w dniu ich odbioru, 5 października 2016 r. w kasie Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód.
 3. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 5 września 2016 r. do prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Zachód

Anny Rokickiej-Lis – Załącznik 1


Ponieważ prokurator Anna Rokicka-Lis jest obrończynią interesu naruszającego prawo oraz nieznającego prawa prokuratora Dariusza Furdzika – wnoszę jak na wstępie.

 

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Pismo Z. Kękusia z dnia 5 września 2016 r. do prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Zachód Anny Rokickiej-Lis

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 5 września 2016 r.

Zbigniew Kękuś

Pani

Anna Rokicka-Lis

Prokurator Rejonowy

Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód

ul. Mosiężnicza 2

30-965 Kraków

Sygnatura akt: 4 Ds. 292/14/uprzednio: 4 Ds. 256/13/

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o przygotowanie dla mnie na dzień 5 października 2016 r. kserokopii – z pieczęciami Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód poświadczającymi za zgodność z oryginałami – dokumentów sporządzonych w sprawie rozpoznawanej przez prokuratora Dariusza Furdzika do sygn. akt 4 Ds. 292/14, /uprzednio 4 Ds. 256/13/, tj.:
  1. protokołu z dnia 27 września 2013 r. przyjęcia ustnego zawiadomienia od Wiesławy Zoll o popełnieniu przeze mnie przestępstwa na jej szkodę,
  2. protokołu z dnia 27 września 2013 r. przyjęcia ustnego zawiadomienia od Andrzeja Zollao popełnieniu przeze mnie przestępstwa na jego szkodę,
  3. postanowienia prokuratura Dariusza Furdzika z dnia 2 października 2013 r.: „Postanowienie o objęciu ściganiem z urzędu czynu prywatnoskargowego”,
  4. pisma biegłego Andrzeja Wsołka z dnia 10 marca 2014 r. do Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód,
  5. pisma prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 14 marca 2014 r. do biegłych sądowych, Andrzeja Wsołka i Kingi Zoły,
  6. wniosku biegłych sądowych z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie lekarzy psychiatrów, Andrzeja Wsołka i Kingi Zoły o poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej /k. 42, tom V akt sprawy/,
  7. postanowienia prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 22 lipca 2015 r. o umorzeniu dochodzenia.
 2. Zawiadomienie, że:
  1. po odbiór kserokopii jak w pkt. I zgłoszę się w dniu 5 października 2016 r. w Sekretariacie prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Zachód,
  2. opłatę za kserokopie jak w pkt. I uiszczę w dniu ich odbioru, 5 października 2016 r. w kasie Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód.
 3. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

Wnioski o wydanie mi przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Zachód niektórych spośród dokumentów jak wyżej /pkt. I,1, I.2, I.3/ składałem wielokrotnie podczas prowadzonego przez prokuratora Dariusza Furdzika postępowania przygotowawczego. Prokurator D. Furdzik za każdym razem mi odmawiał. Wydał łącznie 7 zarządzeń o odmowie udostępnienia kserokopii z akt postępowania. Były to zarządzenia jak niżej:

 1. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt4 Ds. 292/14, /uprzednio 4 Ds. 256/13/, Zarządzenie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 11 kwietnia 2014 r.
 2. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt4 Ds. 292/14, /uprzednio 4 Ds. 256/13/, Zarządzenie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 9 października 2014 r.
 3. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt4 Ds. 292/14, /uprzednio 4 Ds. 256/13/, Zarządzenie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 12 stycznia 2015 r.
 4. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt4 Ds. 292/14, /uprzednio 4 Ds. 256/13/, Zarządzenie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 16 stycznia 2015 r.
 5. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt4 Ds. 292/14, /uprzednio 4 Ds. 256/13/, Zarządzenie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 12 lutego 2015 r.
 6. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt4 Ds. 292/14, /uprzednio 4 Ds. 256/13/, Zarządzenie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 5 marca 2015 r.
 7. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt4 Ds. 292/14, /uprzednio 4 Ds. 256/13/, Zarządzenie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 16 marca 2015 r.

 

W uzasadnieniach prokurator Dariusz Furdzik podawał jak w pierwszym z w.w. zarządzeń, tj. w Zarządzeniu z dnia 11 kwietnia 2014 r. – Załącznik 1: „Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód /adres – ZKE/ Kraków, dnia 11 kwietnia 2014 r. 4 Ds. 256/13 Zarządzenie o odmowie udostępnienia kserokopii akt Dariusz Furdzik – prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód w Krakowie po rozpoznaniu wniosków podejrzanego Zbigniewa Kękusia z dnia 9 i 10 kwietnia 2014 r. o udostępnienie kserokopii poszczególnych kart z akt postępowania przygotowawczego o sygn. 4 Ds. 256/13 zarządził odmówić Zbigniewowi Kękusiowi udostępnienia kserokopii z akt postępowania przygotowawczego o sygnaturze 4 Ds. 256/13

Uzasadnienie

Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód w Krakowie prowadzone jest dochodzenie sygn. 4 Ds. 256/13 w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi o przest. z art. 212 § 1 k.k. i art. 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 w zw. z art. 12 k.k.

W dniu 9 i 10 kwietnia 2014 r. podejrzany Zbigniew Kękuś złożył do Prokuratury wnioski o wydanie mu kserokopii poszczególnych kart z akt prowadzonego przeciwko niemu dochodzenia. Na obecnym etapie postępowania przygotowawczego udostępnienie kserokopii kart z akt postępowania nie jest zasadne i może negatywnie wpłynąć na prawidłowość podejmowanych w sprawie czynności procesowych. Powielanie kart postępowania przygotowawczego, które objęte jest zasadą tajności, przed jego zakończeniem, a następnie przekazywanie ich podejrzanemu niesie ze sobą ryzyko zapoznania się z nimi przez osoby postronne, co może mieć negatywny wpływ na wyniki prowadzonych w sprawie czynności procesowych. Mając na względzie zapewnienie prawidłowego toku dochodzenia zarządzono jak na wstępie. Odmowa udostępnienia kserokopii kart z akt postępowania przygotowawczego nie narusza uprawnień procesowych podejrzanego w zakresie realizacji jego prawa do obrony. Podejrzany zgodnie z art. 321 k.p.k. może zaznajomić się z aktami dochodzenia po jego zakończeniu i wówczas złożyć wniosek o wydanie mu kserokopii poszczególnych kart z akt sprawy.

Ponadto zaznaczyć przy tym należy, iż zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy za wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy pobiera się opłatę w wysokości 1 zł za jedną stronicę kserokopii a zgodnie z § 2 Rozporządzenia za wydanie uwierzytelnionego odpisu z akt sprawy pobiera się opłatę w wysokości 6 zł za każdą stronicę. Prokurator Dariusz Furdzik

Pouczenie: Na odmowę udostępnienia akt w postępowaniu przygotowawczym przysługuje stronom zażalenie, na zarządzenie prokuratora przysługuje zażalenie do prokuratora bezpośrednio przełożonego /art. 159 k.p.k./ Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne /art. 122 § 1 i 2 i art. 460 k.p.k./. Zarządzenie: Na podstawie art. 100 § 2 k.p.k. i art. 140 k.p.k. odpis zarządzenia doręczyć podejrzanemu – Zbigniew Kękuś, obrońcy podejrzanego – adw. Ewelina Słabosz”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście, sygn. akt 4 Ds. 256/13, Zarządzenie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 11 kwietnia 2014 r. – Załącznik 1

 

Zaskarżałem zarządzenia prokuratora D. Furdzika jak wyżej, a moje zażalenia oddalały przełożone prokuratora D. Furdzika, dwie kolejne prokurator rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Zachód Lucyna Czechowicz i adresatka niniejszego pisma. Oddalałyście Panie moje zażalenia – tj. utrzymywałyście w mocy zarządzenia prokuratora D. Furdzika – postanowieniami „o nieuwzględnieniu zażalenia na zarządzenie o odmowie udostępnienia kserokopii akt” z dnia:

 1. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt4 Ds. 292/14, /uprzednio 4 Ds. 256/13/, Postanowienie prokuratora rejonowego Lucyny Czechowicz z dnia 8 maja 2014 r.
 2. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt4 Ds. 292/14, /uprzednio 4 Ds. 256/13/, Postanowienie prokuratora rejonowego Anny Rokickiej-Lis z dnia 13 lutego 2015 r.
 3. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt4 Ds. 292/14, /uprzednio 4 Ds. 256/13/, Postanowienie prokuratora rejonowego Anny Rokickiej-Lis z dnia 19 lutego 2015 r.
 4. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt4 Ds. 292/14, /uprzednio 4 Ds. 256/13/, Postanowienie prokuratora rejonowego Anny Rokickiej-Lis z dnia 8 kwietnia 2015 r.

 

W uzasadnieniach podawałyście Panie, jak Pani w postanowieniu z dnia 13 lutego 2015 r. – Załącznik 2: „Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód /adres – ZKE/ 4 Ds. 292/14 Kraków, dnia 12 lutego 2015 r. POSTANOWIENIE o nieuwzględnieniu zażalenia na zarządzenie o odmowie udostępnienia kserokopii akt , Anna Rokicka-Lis – Prokurator Rejonowy Kraków Śródmieście Zachód w Krakowie po rozpoznaniu zażalenia Zbigniewa Kękusia na zarządzenie z dnia 12 stycznia 2015 r. o odmowie udostępnienia kserokopii akt dochodzenia o sygn. 4 Ds. 292/14 działając na podstawie art. 465 § 2 k.p.k., art. 159 k.p.k. postanowił nie uwzględnić zażalenia i zaskarżone zarządzenie utrzymać w mocy.

UZASADNIENIE W Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód w Krakowie prowadzone jest dochodzenie sygn. 4 Ds. 292/14 w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i art. 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
Podejrzany Zbigniew Kękuś złożył do Prokuratury wnioski o wydanie mu kserokopii poszczególnych kart z akt prowadzonego przeciwko niemu dochodzenia.

Zarządzeniem z dnia 12 stycznia 2015 r. referent sprawy prokurator Dariusz Furdzik odmówił udostępnienia kserokopii akt wskazanej sprawy, argumentując, iż jest to podyktowane dobrem prowadzonego postępowania.

Zażalenie Zbigniewa Kękusia nie zasługuje na uwzględnienie.

Postępowanie przygotowawcze rządzi się zasadą tajności, a przewidziane od tego odstępstwo w art. 156 § 5 k.p.k. ma charakter wyjątkowy, wymagający zgody prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Wszelkie wątpliwości w tym zakresie mogące wpływać na wynik podejmowanych w postępowaniu przygotowawczym czynności, winny być eliminowane. Tak jak już przy poprzednich wnioskach podejrzanego wskazywano udostępnianie kserokopii akt postępowania osobom trzecim przed jego formalnym zakończeniem może negatywnie wpływać na prowadzone w sprawie czynności.

Podejrzany ma natomiast prawo zaznajomić się z materiałami prowadzonego przeciwko niemu postępowania po jego zakończeniu a następnie złożyć wniosek o uzyskanie odpisów poszczególnych kart z akt sprawy.

Charakterystyczną cechą postępowania przygotowawczego jest poszukiwanie dowodów i weryfikacją poszczególnych wersji zdarzeń, co uzasadnia kompetencje prokuratora do ograniczenia dostępu stronom do materiałów znajdujących się w aktach sprawy. /vide: postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 kwietnia 2008 r. sygn. II AKz 246/08/. Prawo odmowy udostępniania akt w toku prowadzonego dochodzenia jest więc arbitralnym prawem prokuratora, który sam decyduje, czy ujawnienie materiału dowodowego innym osobom nie tylko stronom, przez ostatecznym zakończeniem postępowania przygotowawczego jest zasadne. Stąd postanowiono jak na wstępie. Prokurator Rejonowy Anna Rokicka-Lis”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt4 Ds. 292/14, /uprzednio 4 Ds. 256/13/,

Postanowienie prokuratora rejonowego Anny Rokickiej-Lis z dnia 13 lutego 2015 r. – Załącznik 2

 

W dniu 22 lipca 2015 r. prokurator Dariusz Furdzik wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zachodzi zatem – od ponad roku – przesłanka podana przez Panią w postanowieniu z dnia 13 lutego 2015 r. – Załącznik 2: „Podejrzany ma natomiast prawo zaznajomić się z materiałami prowadzonego przeciwko niemu postępowania po jego zakończeniu a następnie złożyć wniosek o uzyskanie odpisów poszczególnych kart z akt sprawy.

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: do ściągnięcia tutaj

 1. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście, sygn. akt 4 Ds. 256/13, Zarządzenie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 11 kwietnia 2014 r.
 2. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt4 Ds. 292/14, /uprzednio 4 Ds. 256/13/, Postanowienie prokuratora rejonowego Anny Rokickiej-Lis z dnia 13 lutego 2015 r.