15.09.2016 – Wniosek Z. Kękusia do sędziego Waldemara Żurka o rezygnację z funkcji rzecznika prasowego KRS i Sądu Okręgowego w Krakowie.

Kraków, dnia 15 września 2016 r.

Zbigniew Kękuś

Pan

Waldemar Żurek

Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Krakowie

Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Sądownictwa

Sąd Okręgowy w Krakowie

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

 

Do wiadomości:

 1. Pani Katarzyna Matuszewska, Telewizja Polska S.A., Program „Studio Polska”, ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa
 2. Pani Maciej Pawlicki, Telewizja Polska S.A., Program „Studio Polska”, ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa
 3. Pan Dariusz Zawistowski, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa
 4. SSO Beata Morawiec Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
 5. SSA Krzysztof Sobierajski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków
 6. SSA Barbara Baran, Sąd Apelacyjny w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków
 7. Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa
 8. Pan Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
 9. Pan Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa
 10. Pan Stanisław Piotrowicz, Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
 11. Pani Małgorzata Wassermann Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Biuro Poselskie ul. Wilhelma Feldmana 4 lok. 3 31-130 Kraków
 12. Pani Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
 13. Pan Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 14. Pan Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa
 15. Pani Małgorzata Gersdorf, Prezes Sądu Najwyższego, Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa
 16. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 17. Pan Józef Pilch, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
 18. Panowie: Bogusław Kośmider, Dominik Jaśkowiec, Marek Lasota, Sławomir Pietrzyk – Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 19. Pan insp. Janusz Barcik, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków
 20. Pan Marek Woźniak, Prokurator Regionalny w Krakowie, ul. Cystersów 18, 31-553 Kraków
 21. Pan Rafał Babiński, Prokurator Okręgowy w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków
 22. Pan adw. Robert Bryk, Kancelaria Adwokacka, ul. Kraszewskiego 5, 39-200 Dębica
 23. Pan adw. Wojciech Wandzel, Kancelaria Adwokacka, ul. Rakowicka 7, 31-511 Kraków
 24. Pan Marek Jękot, Prokurator Rejonowy w Łańcucie, ul. Grunwaldzka 10, 37-100 Łańcut
 25. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 26. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 27. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
 28. Pan Michał Olszewski, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków
 29. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Kraków”, ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków
 30. Pan Piotr Bachurski, Redaktor Naczelny, „Warszawska Gazeta”, ul. M. Konopnickiej 6, lok. 226, 00-491 Warszawa
 31. Pan Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Telewizja Polsat S.A., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa
 32. Pan Jacek Karnowski – Redaktor Naczelny, „wSieci”, ul. Saska 9a, 03-968 Warszawa
 33. Pan Jacek Kurski, Prezes Zarządu Telewizji Polskiej S.A., ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa
 34. Pan Robert Feluś, Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa
 35. Pan Markus Tellenbach, Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa
 36. inni; www.kekusz.pl, www.aferyprawa.eu, www.monitor-polski.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o rezygnację przez adresata niniejszego pisma z funkcji:
  1. rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie,
  2. rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa.
 2. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto: (…)

2) jest nieskazitelnego charakteru.”

Artykuł 61 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

 

Uzasadnienie

 

Pragnę poinformować, że w sobotę 9 września 2016 r. oglądałem program TVP Info pt. „Studio Polska”, poświęcony sędziom. Z uwagą przysłuchiwałem się wypowiedziom wszystkich uczestników, a szczególnie Pana, rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa i jednocześnie rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie.

W związku z zapowiedzią prowadzących program „Studio Polska” red. Katarzyny Matuszewskiej i red. Macieja Pawlickiego zorganizowania kolejnego odcinka poświęconego sędziom, w dniu 14 września 2016 r. skierowałem pismo do zawierające – Załącznik 1: „Państwo:

 1. Katarzyna Matuszewska, Telewizja Polska S.A., Program „Studio Polska”, ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa
 2. Maciej Pawlicki, Telewizja Polska S.A., Program „Studio Polska”, ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa

Dotyczy:

 1. Wniosek o:
  1. zaproszenie rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa, a zarazem rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie, adresata kopii niniejszego pisma sędziego Waldemara Żurka, do następnego odcinka programu „Studio Polska” poświęconego sędziom,
  2. zadanie sędziemu Waldemarowi Żurkowi podczas programu „Studio Polska” pytań:
   1. czy był autorem pisma do mnie z dnia 10 sierpnia 2012 r. – Załącznik 21,
   2. dlaczego jako sędzia, rzecznik pasowy Sądu Okręgowego w Krakowie, nie podjął żadnej interwencji po tym, gdy go pismem z dnia 7 sierpnia 2012 r. /Załącznik 14/ poinformowałem, że od dnia 26 lipca 2012 r. prowadziłem protest głodowy przed Sądem Okręgowym w Krakowie,
   3. dlaczego jako rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Krakowie dopuścił do oszukania przez pracownicę Biura Prasowego Sądu Anetę Rębisz, redakcji „Gazety Krakowskiej”,
   4. dlaczego jako rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Krakowie nie sprostował nieprawdziwej informacji podanej przez Anetę Rębisz redakcji „Gazety Krakowskiej” i opublikowanej w wydaniu „Gazety” z dnia 14-15 sierpnia 2012 r. – Załącznik 17.
 2. Prośba o zaproszenie – z przyczyn podanych w niniejszym piśmie – do udziału w następnym odcinku programu „Studio Polska”, dedykowanego sędziom mnie oraz:
  1. sędzię Sądu Apelacyjnego w Krakowie, byłej prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Barbarę Baran,
  2. byłego rzecznika praw obywatelskich Andrzeja Zolla /obecnie A. Zoll jest członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości/,
  3. prezesa Sądu Rejonowego w Dębicy, referenta w sprawie przeciwko mnie do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ sędzię Beatę Stój,
  4. prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie sędziego Wojciecha Sobierajskiego,
  5. prokuratora rejonowego w Łańcucie Marka Jękota,
  6. ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę,
  7. rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara.”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 14 września 2016 r. do red. Katarzyny Matuszewskiej i red. Macieja Pawlickiego

Załącznik 1

 

Informuję nim dziennikarzy prowadzących program „Studio Polska” o realizowanej w okresie od 24 listopada 2009 r. do 10 sierpnia 2012 r. przez prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzię Barbarę Baran, wiceprezesów tego Sądu, sędzię Lilianę Kaltenbek-Skarbek i sędziego Michała Niedźwiedzia oraz zastępcę przewodniczącego Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie sędzię Teresę Dyrgę próbie ograbienia mnie z mieszkania przez zastosowanie metody, którą nazywam „wymuszenie sądownicze”.

Zapobiegłem realizacji zamiaru w.w. sędziów prowadząc w okresie od dnia 26 lipca 2012 r. do dnia 10 sierpnia 2012 r. protest głodowy przed Sądem Okręgowym w Krakowie.

W piśmie z dnia 14 września 2016 r. do red. Katarzyny Matuszewskiej i red. Macieja Pawlickiego prezentuję także Pana zachowanie w okresie prowadzenia przeze mnie protestu głodowego oraz działania pracowników kierowanego przez Pana Biura Prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie, w tym:

 1. potwierdzoną przez Pana, sędziego, osobiście podpisanym przez Pana pismem z dnia 10 sierpnia 2012 r. /Załącznik 1.21/ – odpowiedzią na moje pismo do Pana z dnia 7 sierpnia 2012 r. /Załącznik 1.7/- odmowę podjęcia jakichkolwiek działań w związku z prowadzonym przeze mnie od dnia 26 lipca 2012 r. przed Sądem Okręgowym w Krakowie protestem głodowym,
 2. oszukanie przez pracownicę kierowanego przez Pana Biura Prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie Anetę Rębisz redakcji „Gazety Krakowskiej” w sprawie przyczyn prowadzenia przeze mnie w.w. protestu głodowego,
 3. niesprostoanie przez Pana – mimo mojego wniosku w tej sprawie zawartego w piśmie do Pana z dnia 16 sierpnia 2012 r. /Załącznik 1.22/ nieprawdziwej informacji przekazanej przez Anetę Rębisz redakcji „Gazety Krakowskiej” i opublikowanej w wydaniu „Gazety” z dnia 14-15 sierpnia 2012 r. w artykule red. Marcina Karkoszy pt. „Protestował 16 dni, sąd umorzył sprawę”. /Załącznik 1.17/.

 

Uważam, że nie spełnia Pan wymogu określonego przez ustawodawcę w art. 61 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych:

Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto: (…)

2) jest nieskazitelnego charakteru.”

Artykuł 61 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

 

Uważam – prezentuję tego dowody w w.w. piśmie z dnia 14.09.2016 r. do red. Katarzyny Matuszewskiej i red. Macieja Pawlickiego – że nie posiada Pan, obrońca interesu sędziów złodziei, a także oszustów z Biura Prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie, kwalifikacji moralnych do pełnienia funkcji rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa oraz rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie.

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

 

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Pismo Z. Kękusia z dnia 14 września 2016 r. do red. Katarzyny Matuszewskiej i red. Macieja Pawlickiego