Zamknięcie strony

“.. Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że zobligowani zostaliśmy do zablokowania treści na stronie http://kekusz.pl, a także powołując się na art. 14 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 19 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204) informujemy, że „Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych” ..”

1 Komentarz

Komentowanie jest wyłączone.