Rządy Żydów w Rzeczypospolitej opresyjnej – jak mnie sędziowie chcieli ograbić z mieszkania, a prokurator umieścić w szpitalu psychiatrycznym

Pani Barbara Danuta Baran uzyskała bardzo dobrą ocenę kwalifikacyjną sporządzoną przez sędziego

Jerzego Bessa wizytatora do spraw cywilnych Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Sędzia wizytator podkreślił,

że kandydatka jest osobą bardzo pracowitą, rzetelną, sumienną, o szerokiej wiedzy, dbającą o wizerunek stanowiska sędziego i reprezentowanej jednostki, (…).”
Źródło: „Uchwała nr 1032/15 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 10 września 2015 r. w przedmiocie przedstawienia wniosku

o powołanie sędzi Barbary Baran do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego w Krakowie – Załącznik 35

 

Szanowni Państwo,

 

Niniejszego e-mail’a kieruję do Państwa w interesie społecznym.

„Reformujący” wymiar sprawiedliwości minister sprawiedliwości – prokurator generalny Zbigniew Ziobro ogłosił – a życzliwe mu niektóre media głównego nurtu, w tym przede wszystkim TVP Jacka Kurskiego mu wtórują – przełom w pracy komorników.

Koniec z ich patologią ma polegać na tym, że… komornicy będą podlegać sędziom, a sędziowie będą z większą niż dotychczas częstotliwością kontrolować ich pracę.

Zbigniew Ziobro i jego apologeci najwyraźniej nie wiedzą, na czym przede wszystkim polega praca komornika. Polega na egzekwowaniu orzeczeń… sędziów.
A to głównie oni, sędziowie, stanowią źródło patologii.

Celem sprowadzenia hurraoptymistów „na ziemię” w niniejszym e-mail’u przedstawię Państwu historię niedoszłej kradzieży realizowanej konsekwentnie przez kilka lat przy zastosowaniu metody, którą nazywam „wymuszenie sądownicze”.

Ograbić mnie z mieszkania chciał nie jeden sędzia, ale trzódka sędziów. Nie byle jakich, „dream team” tzw. autorytetów moralnych o tzw. nieskazitelnych charakterach. Troje członków najwyższego kierownictwa Sądu Okręgowego w Krakowie, prezes Barbara Baran i wiceprezesi, Michał Niedźwiedź i Liliana Kaltenbek-Skarbek. Razem z nimi zastępca przewodniczącego Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie Teresa Dyrga, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział I Cywilny Ewa Olszewska oraz sędzia Marzena Lewicka z Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział I Cywilny.

A żeby im ułatwić zadanie, gdy celem zapobieżenia grabieży rozpocząłem protest głodowy przed Sądem Okręgowym w Krakowie, życzliwa wyżej wymienionym prokurator Marta Suchodolska z Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza postanowiła im dopomóc i umieścić mnie w szpitalu psychiatrycznym. Żebym nie mógł obronić mieszkania przed grabieżą.

Do pracy komornika – Rafał Nowicki de Poraj – nie mogę mieć zastrzeżeń. On realizował przez dwa lata zlecenie sędziów na mnie. To znaczy na moje mieszkanie. W ramach posiadanych uprawnień rozpoznawał moje wnioski.

Sędziowska mafia zmuszała go jednak do zlicytowania mojego mieszkania. W tym sędzia Marzena Lewicka w czasie prowadzonego przeze mnie protestu głodowego, który miał zapobiec grabieży mieszkania oddaliła moją słuszną skargę na czynności komornika, a wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Michał Niedźwiedź także w czasie tegoż protestu sporządził pismo, w którym podał – w sprzeczności z prawem – że prezes sądu nie może interweniować u komornika w sprawie, w której ten sąd jest wierzycielem.

Prawo stanowi inazcej, że… tylko prezes – ewentualnie upoważniony przez niego pracownik sądu – jest uprawniony do interweniowania w takim przypadku.

Słuszności mojego stanowiska dowiódł… 9 dni później, 10 sierpnia 2012 r., ten sam wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Michał Niedźwiedź, który sporządzonym tego dnia i wręczonym mi pismem poinformował mnie, że wystąpił do komornika z wnioskiem o umorzenie prowadzonego przeciwko mnie od marca 2010 r. postępowania egzekucyjnego z powołaniem się na zgłaszaną przeze mnie prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Barbarze Baran przez dwa… lata przesłankę przedawnienia egzekwowanego ode mnie roszczenia.

„Wygłodowałem” na sędziach mieszkanie – tj. prowadzonym przez 16 dób przed Sądem Okręgowym w Krakowie zapobiegłem grabieży mieszkania – na które wcześniej pracowałem przez kilka lat.

Zaprezentuję Państwu także w działaniu, znaczy w pracy, nieskazitelnego charakteru sędziego Waldemara Żurka, rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie i Krajowej Rady Sądownictwa. Częstego gościa programów większości stacji telewizyjnych.

Wspomnę także o człowieku szmacie, nazywającym siebie „Sitting Bullem” Jarosławie Gowinie. Informuję:

 

SZMATA” – «pogardliwie o człowieku mającym słaby charakter»

Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 993

 

W załączeniu przesyłam skierowane pismem z dnia 22 lutego 2017 r. do prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Małgorzaty Tyżuk – Załącznik I: „Pani Małgorzata Tyżuk Prokurator Rejonowy Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód ul. Mosiężnicza 2 30-965 Kraków Dotyczy: I. Zawiadomienie o popełnieniu w dniu 1 sierpnia 2012 r., w Krakowie, przez sędzię Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy Wydział I Cywilny Marzenę Lewicką przestępstwa z art. 231 § 1 i § 2 k.k., niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę mojego interesu prywatnego, w celu osiągnięcia korzyści osobistej, tj. korzyści dla:

 1. zastępcy przewodniczącego Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Teresy Dyrgi,
 2. prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Barbary Baran.”

 

Prezentowałem Państwu już kilkukrotnie moje oparte na moich doświadczeniach od 1997 roku stanowisko, co do podstawowych zasad funkcjonowania instytucji wymiaru sprawiedliwości, tj. że:

 1. każda jednostka organizacyjna sądu i prokuratury ma „na stanie” dyżurnego, dyspozycyjnego tumana/łajdaka – na podstawie moich doświadczeń z powołanym przez Zbigniewa Ziobrę do Prokuratury Krajowej prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód Dariusza Furdzika nazywam takowych umownie „Furdzikami” – a im większy tuman, tym większy zarazem łajdak, takowym powierzane są sprawy osób, których sobie sędziowie i/lub prokuratorzy wybiorą na ofiary, do:
  1. pozbawienia możności korzystania z praw i/lub – patrz: pkt. I.2,
  2. okradzenia, pozbawienia dorobku życia i/lub – patrz: pkt. I.3,
  3. uczynienia przestępcą i/lub – patrz: pkt. I.4,
  4. umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym.
 1. w sądach i prokuraturach promowanie na stanowiska funkcyjne oraz do sądów i prokuratur wyższych instancji odbywa się w drodze selekcji opartej na kryteriach negatywnych.

 

Co do tumanów sędziów i prokuratorów, to ich cechą charakterystyczną jest nie tylko to, że im większy tuman, to tym większy także łajdak, ale i to, że gdy tumanowi sędziemu lub prokuratorowi udowodnić, że z niego bezmyślny tuman, to się mści na obywatelu, który mu udowodni intelektualną niemoc. Stąd moje określenie „tumany mściwe”.

 

Sędzi Marzeny Lewickiej nie można nawet tumanem nazwać. To członkini ferajny, świadoma skutków jej czynów kumpela sędziów złodziei.

Informowałem Państwa w poprzednich e-mailach, jak po tym, gdy mnie piętnaścioro tumanów mściwych z Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar /była Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie/ SSO Ewa Hańderek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawałek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Kłosińska, SSR Izabela Strózik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Małgorzata Ferek, SSA Włodzimierz Baran /były Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kuś-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, obecnie zawieszony ze względu na postawione mu zarzuty/ – oraz prezentujący taki sam, jak w.w. sędziowie potencjał intelektualny i moralny rzecznik praw obywatelskich Żyd Andrzej Zoll i jego małżonka adwokat Wiesława Zoll uczynili przestępcą za słowa prawdy o nich publikowane w Internecie przez inne niż ja osoby i jak mnie z tego powodu dwukrotnie wyrzucono z pracy i ze zrujnowaną na rynku pracy opinią nie pracowałem od kilku lat, dwie Żydówki złodziejki, przewodnicząca Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie, jedna z tych, co mnie uczyniła przestępcą, tuman mściwy sędzia Teresa Dyrga, i prezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Barbara Baran postanowiły, że mnie jeszcze dodatkowo ograbią z mieszkania. W którym mieszkają moje dzieci z moją byłą żoną.

Postanowiły, że zlicytują to mieszkanie, żeby wyegzekwować ode mnie kwotę… 8.750,00 /słownie: osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt/ zł.

Przez ponad dwa lata tłumaczyłem prezesowi złodziejce Barbarze Baran w kierowanych do niej pismach, że roszczenie, które razem z sędzią Teresą Dyrgą zaczęły egzekwować ode mnie w dniu 24 listopada 2009 r., uległo przedawnieniu siedem miesięcy wcześniej w dniu 11 kwietnia 2009 r.

Nie pomagało. złodziejka Barbara Baran użyła przeciwko mnie narzędzia terroru sądowego, komornika sądowego Rafała Nowickiego de Poraj.

A że ze mnie wcześniej w.w. ferajna piętnaściorga tumanów mściwych oraz A. W. Zoll przy pomocy życzliwych im prokuratorów i sędziów zrobiła bezrobotnego dziada, to najęty przez złodziejkę komornik mógł uczynić zadość jej żądaniu sprzedając moje mieszkanie.

Gdy zlecił biegłemu sądowemu sporządzenie wyceny mieszkania, w dniu 26 lipca 2012 r. rozpocząłem prowadzony całodobowo przed kierowanym przez sędzię Barbarę Baran Sądem Okręgowym w Krakowie protest głodowy.

W piątym dniu prowadzonego przeze mnie protestu sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział I Cywilny, wspomniana wyżej Marzena Lewicka rozpoznała moją skargę z pisma z dnia 5 kwietnia 2012 r. na czynności komornika.

Postanowiła – Załącznik 9: „oddalić skargę”.

Krótko, zwięźle. Dla mnie, dla moich dzieci i mojej byłej żony „oddalić skargę” oznaczało… utratę mieszkania. Żeby wyegzekwować od mnie 8.750,00 zł.

Sędzia Marzena Lewicka nie wyjaśniła, z mocy którego prawa postanowiła pozbawić mnie mieszkania. Nie podała podstawy faktycznej rozstrzygnięcia.

Sąd – sędzia Marzena Lewicka – postanowiła…

Zaraz potem, tj. po zaledwie kolejnych 10 dobach mojego protestu głodowego okazało się, że moja skarga była zasadna. Bo i protest głodowy był słuszny.

Uratowałem mieszkanie przed grabieżą.

O ile wcześniej na nie przez kilka lat pracowałem, to potem, na przełomie lipca i sierpnia 2012 r. „wygłodowałem” je na sędziach, wydarłem go im protestem głodowym.

W dniu 10 sierpnia 2012 r. wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Michał Niedźwiedź wręczył mi pismo, w którym przyznał mi rację, tj. podał – Załącznik 10: Po zapoznaniu się z treścią Pana pisma z dnia 10 sierpnia 2012 r. uprzejmie informuję, iż uznaję podniesiony w nim zarzut przedawnienia roszczenia o zwrot kosztów sądowych orzeczonych w punkcie VII wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22 listopada 2004 r. sygn. akt XI CR 603/04 utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie w dniu 10 kwietnia 2006 r. w kwocie 8.750 zł.
Jednocześnie informuję, iż wystąpiłem do Komornika przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Rafała Nowickiego de Poraj Kancelaria komornicza w Krakowie przy al. Pokoju 29 B/48 w sprawie o sygn. III KMs 98/10 z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego wobec uwzględnienia zarzutu przedawnienia podniesionego przez dłużnika.”

Skutkiem wniosku skierowanego przez SSO M. Niedźwiedzia do komornika R. Nowickiego de Poraj ten wydał w dniu 17 sierpnia 2012 r. postanowienie o umorzeniu prowadzonego przeciwko mnie przez ponad dwa lata – od marca 2010 r. – postępowania egzekucyjne, a wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie Liliana Kaltenbek-Skarbek w piśmie do mnie z dnia 7 września 2012 r. /Załącznik 12/ poświadczyła, że właściwe podawałem w moich pismach kierowanych do prezes B. Baran oraz w skardze, którą rozpoznała i postanowiła oddalić sędzia Marzena Lewicka:

 1. uzasadnienie dla moich kierowanych wielokrotnie wniosków o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego z mieszkania,
 2. podstawy prawne moich wniosków.

 

Sędziowie mieli jednak swoje wobec mnie plany i je konsekwentnie realizowali.

Z pomocą prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Marty Suchodolskiej, która sama, z własnej woli, z urzędu, w drugim dniu rozpoczętego przeze mnie w dniu 26.07.2012 r. protestu, tj. 27 lipca 2012 r. skierowała wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o podjęcie działań na rzecz… umieszczenia mnie w szpitalu psychiatrycznym celem poddania tam przymusowemu leczeniu. Oto treść jej pisma z dnia 27.07.2012 r. do MOPS w Krakowie – Załącznik 13: Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza Os. Kościuszkowskie 2, 31-858 Kraków,

Kraków, dnia 27 lipca 2012 r., sygn. Pc 318/12

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Działając na podst. art. 42 i art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 4 o prokuraturze (tj. Dz. U. 08.7.39) i art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 12 maca 2004 r. o pomocy społecznej w związku z informacją ING Bank Śląski powzięto informację o trudnej sytuacji bytowej, w tym w szczególności sytuacji zdrowotnej Zbigniewa Kękusia.

W związku z powyższym zwracam się o objęcie Zbigniewa Kękusia zam. Kraków /…/ pomocą MOPS w zakresie odpowiednim do potrzeb wymienionego celem umożliwienia przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie jest w stanie pokona, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. W szczególności proszę o ustalenie, czy stan zdrowia i okoliczności życiowego osoby nie uzasadniają poddania przymusowemu leczeniu lub innej formie wsparcia dla poprawy zdrowia.

O podjętych środkach i ustaleniach proszę mnie poinformować do sygn. akt Pa 818/12.

Prokurator Marta Suchodolska”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza, sygn. akt Pa 318/12, pismo z dnia 27 lipca 2012 r.

prokurator Marty Suchodolskiej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie – Załącznik 13

 

MOPS odmówił prokurator Marcie Suchodolskiej wykonania wnioskowanych przez nią czynności. Gdyby nie odmówił… zostałbym umieszczony w szpitalu psychiatrycznym, gdzie by mnie „leczono”, a w czasie poddawania mnie „leczeniu” komornik zakończyłby egzekucję, tj. sprzedał mieszkanie.

Czyli… wyszedłbym ze szpitala „wyleczony” i bez mieszkania. W którym, nawiasem mówiąc, nigdy nie mieszkałem i w którym mieszkają moje dzieci z moją byłą żoną. O czym informowałem prezes B. Baran kilkukrotnie, po tym, gdy postanowiła wyegzekwować ode mnie w.w. kwotę 8.750,00 zł przez zlicytowanie mieszkania.

Pewno udałoby się sędziom złodziejom i prokurator Marcie Suchodolskiej zrealizować ich cel, gdyby nie media.

O prowadzonym przeze mnie proteście informowały liczne portale internetowe i lokalne dzienniki, „Gazeta Krakowska” i „Dziennik Polski”. W dniu 8 sierpnia 2012 r., tj. w 14 dobie prowadzonego przeze mnie protestu. red. Hanna Lis podała w głównym, o godz. 18:30 wydaniu Panoramy TVP:

 

Od dwóch tygodni głoduje przed krakowskim sądem Zbigniew Kękuś. Były nauczyciel akademicki śpi na ulicy i pije tylko wodę. A to wszystko dlatego, że czuje się oszukany przez sąd, który niesłusznie jego zdaniem obarczył go kosztami procesowymi podczas rozwodu. Codziennie wysyła więc listy, w których opisuje swoją sytuację i czeka aż ktoś na nie odpowie.”

Źródło: Panorama TVP, 8 sierpnia 2012 r., godz. 18:30, kanał www.monitor-polski-YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=5hT24Rl8hiQ

 

Wtedy jeszcze sędziowie stanowczo trzymali się ich wersji. W wywiadzie na temat mojego protestu udzielonym Panoramie TVP wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie Michał Niedźwiedź powiedział:

 

Te sprawy zostały zakończone wiele lat temu i w tym momencie w drodze administracyjnej

nie ma możliwości zmiany tych orzeczeń.”

Źródło: Panorama TVP, 8 sierpnia 2012 r., godz. 18:30, kanał www.monitor-polski-YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=5hT24Rl8hiQ

 

A jednak, informacje w mediach oraz osobista interwencja red. Krystyny Górzyńskiej, publicystki m.in. „Warszawskiej Gazety”, oraz redaktora naczelnego portalu „Afery Prawa” Zdzisław Raczkowskiego i red. Heleny Fleszar z „Afer Prawa” w dniu 9 sierpnia 2012 r. u prezesa Sądu Apelacyjnego Andrzej Struzika i wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Michała Niedźwiedzia skutkowały zmianą stanowiska sędziów i przyznaniem mi racji.

 

Co się tyczy wstępu prokurator M. Suchodolskiej do wniosku z pisma z dnia 27.07.2012 r. do MOPS w Krakowie: „Działając na podst. art. 42 i art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 4 o prokuraturze (tj. Dz. U. 08.7.39) i art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 12 maca 2004 r. o pomocy społecznej w związku z informacją ING Bank Śląski powzięto informację o trudnej sytuacji bytowej, w tym w szczególności sytuacji zdrowotnej Zbigniewa Kękusia. pragnę wyjaśnić, że ING Bank Śląski S.A. był pierwszą z w.w. firm z których wyrzucono mnie z pracy – drugą była Spółka Skarbu Państwa Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. – z powodu postępowania karnego prowadzonego przeciwko mnie z powodu krzywd, którr rzekomo wyrządziłem w.w. ferajnie, 15 sędziom oraz A. i W. Zollom.

Od czasu, gdy mnie wyrzucił z pracy prezes zarządu ING Banku Śląskiego S.A. Żyd Brunon Bartkiewicz z powołaniem się na rzekome przeze mnie naruszenie jakiegoś prawa – prezes B. Bartkiewicz nie wyjaśnił, które konkretnie prawo naruszyłem – mimo że to on sam oczywiście i rażąco naruszył prawo pracy, bo tak mu było spieszno do wyrzucenia mnie, że niedopełnił ustawowego obowiązku zawarcia ze mną umowy o pracę, celem żydostwa z ING Banku Śląskiego S.A. stało się wykreowanie mi wizerunku osoby chorej psychicznie.

Jak poznałem zwyczaje panujące wśród Żydów, w tym ich stosunek do nie-Żydów, stwierdzam, że… oni tak mają. Ich ofiara musi być niepoczytalna, chora psychicznie, żeby oni mogli świecić blaskiem autorytetów fachowych i moralnych.

Tak samo potraktowała mnie Żydówka Barbara Baran. Gdy już musiała przyznać się do klęski i rezygnować z zamiaru ograbienia mnie z mieszkania, to… zaprezentowała mnie czytelnikom „Gazety Krakowskiej” jako rzadki okaz idioty.

W wydaniu z dnia 15-16 sierpnia 2012 r. „Gazeta Krakowska”, która na bieżąco informowała o prowadzonym przeze mnie proteście podała – Załącznik 14, Załącznik15:

 

Protest: sposób na sąd”„Po 16 dniach pikietowania krakowianin dowiódł, że ma rację. (…) Przez trzy lata krakowianin Zbigniew Kękuś usiłował dowieść, że ponad 10 tys. zł, które na wniosek sądu usiłował ściągnąć od niego komornik, to przedawnione koszta. Słał pisma i skargi. Bezskutecznie. Pomógł dopiero protest przed siedzibą krakowskiego Sądu Okręgowego. Po 16 dniach pikietowania budynku przy ul. Przy Rondzie mężczyzna doczekał się umorzenia prowadzonego przeciw niemu postępowania komorniczego.”

Źródło: Marcin Karkosza, „Protest: sposób na sąd”; „Gazeta Krakowska”, 14-15 sierpnia 2012, s. 1 – Załącznik 14

 

Protestował 16 dni, sąd umorzył sprawę„Dziś 20. dzień protestów przed siedzibą Sądu Okręgowego w Krakowie.

Zbigniew Kękuś, który akcję prowadził przez 16 dni, odniósł sukces: sąd umorzył prowadzone wobec niego postępowanie komornicze. (…) – Cieszę się, że po trzech latach mojej walki sąd w końcu przyznał się do błędu – mówi Zbigniew Kękuś – Smutne jest jednak to, że potrzebny był protest i interwencja mediów.

Przedstawiciele sądu twierdzą, że protest był niepotrzebny. Gdyby pan Kękuś wcześniej złożył odpowiednie pismo, sprawa mogła być załatwiona już dawnomówi Aneta Rębisz z Sądu Okręgowego w Krakowie.

Źródło: Marcin Karkosza, Protestował 16 dni, sąd umorzył sprawę „Gazeta Krakowska”, 14-15 sierpnia 2012, s. 4 – Załącznik 15

 

Redakcja i czytelnicy „Gazety Krakowskiej” dowiedzieli się, że ja zamiast złożyć „odpowiednie pismo”, po którym sprawa zostałaby załatwiona, prowadziłem przez 16 dób protest głodowy. W taki sposób zachować mógł się tylko bezmyślny idiota.

A czymże innym, jak nie „odpowiednim pismem” była – na przykład – skarga, którą pismem z dnia 5 kwietnia 2012 r. /Załącznik 6/ złożyłem na czynności komornika R. Nowickiego de Poraj, co do której sędzia Marzena Lewicka podała w postanowieniu sporządzonym w 5-ym dniu prowadzonego przeze mnie protestu głodowego, tj. erpnia 2012 r., że postanawia – Załącznik 9: „oddalić skargę”? Nie zdobywszy się nawet na wyjaśnienie, dlaczego ją oddala i na podanie podstawy prawnej jej decyzji – patrz: Załącznik 9.

Napisałem „na przykład”, bo skarga z 05.04.2012 r. była tylko jednym z wielu „odpowiednich pism”, które kierowałem w ciągu dwóch lat – od daty wpływu do Kancelarii Komorniczej „Zlecenia Egzekucyjnego” z dnia 2 marca 2010 r. /Załącznik 4/ do 17 sierpnia 2012 r. – prowadzenia przeciwko mnie przez komornika Rafała Nowickiego de Poraj postępowania egzekucyjnego.

Przede wszystkim kierowałem wnioski do przedstawiciela wierzyciela, tj. do prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Barbary Baran.

Pismem do niej z dnia 11 sierpnia 2011 r. – Załącznik 16: „Kraków, dnia 11 sierpnia 2011 r. Pani SSO Barbara Baran Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Dotyczy: I. Wniosek – na podstawie: 1. art. 25 Ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych /Dz. U. z dnia 20 czerwca 1967 r., Nr 24, poz. 110/ (…) o umorzenie roszczenia Sądu Okręgowego w Krakowie wobec mnie w kwocie 8.750,00 /słownie: osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt/ zł orzeczonej jako uzupełnienie wpisu ostatecznego wyrokiem z dnia 22 listopada 2004 r. /sygn. akt XI CR 603/04/ sędzi Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny SSO Teresy Dyrga, utrzymanym w mocy wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2006 r. Sądu Apelacyjnego w Krakowie /sygn. akt I ACa 1633/05/ w składzie SSA Andrzeja Struzik, SSA Pawła Rygiel, SSO del. do Piotra Rusin.

Uzasadnienie

(…) W tym miejscu wskazać należy, że artykuł 25.1 Ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r.o kosztach sądowych w sprawach cywilnych /Dz. U. z dnia 20 czerwca 1967 r., Nr 24, poz. 110 stanowi: „Prawo Skarbu Państwa do żądania kosztów sądowych przedawnia się z upływem lat trzech licząc od dnia, w którym koszty należało uiścić.

Prawo Skarbu Państwa do żądania ode mnie kwoty 8.750,00 zł przedawniło się w dniu 10 kwietnia 2006 r.”
Źródło: Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. akt L-050-76/11, pismo z dnia 11 sierpnia 2011 r. do Prezesa SSO

Barbary Baran – Załącznik 16

 

W odpowiedzi otrzymałem pismo z dnia 19 sierpnia 2011 r. wiceprezesa Sądu Liliany Kaltenbek-Skarbek – Załącznik 17:
„Sąd Okręgowy w Krakowie, Kraków, dnia 19 sierpnia 2011 r. L-050-76/11 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ W odpowiedzi na Pana pisma z 10 i 11 sierpnia 2011 r. uprzejmie informuję, iż na poruszane w nich kwestie udzielone zostały odpowiedzi do skargi o sygn. L-050-118/07, natomiast rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów postępowania sądowego leżały w gestii niezawisłych sądów i zarzuty co do tych decyzji nie mogą być rozpoznawane w ramach nadzoru administracyjnego. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Liliana Kaltenbek-Skarbek”
Źródło: Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. akt L-050-76/11, pismo z dnia 19 sierpnia 2011 r. Wiceprezesa Sądu

Liliany Kaltenbek-Skarbek – Załącznik 17

 

Ależ kłamstwo… Bezczelne.

 

Pismem z dnia 11 kwietnia 2012 r. skierowanym do prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Barbary Baran złożyłem – Załącznik 18: „Kraków, dnia 11 kwietnia 2012 r. Sędzia Barbara Baran Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie (…) Dotyczy: Wniosek o zażądanie przez wierzyciela Sąd Okręgowy w Krakowie –na podstawie art. 825 ust. 1 K.p.c, art. 823 K.p.c. i art. 25.1 Ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych umorzenia postępowania egzekucyjnego /sygn. akt III KMS 98/10/ prowadzonego przez komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafała Nowickiego de Poraj na podstawie tytułu wykonawczego, wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny z dnia 22 listopada 2004 r., sygn. akt XI CR 603/04.”
Źródło: Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. akt L-050-76/11, pismo z dnia 11 kwietnia 2012 r. Z. Kękusia do

prezesa Sądu sędzi Barbary Baran – Załącznik 18

 

W odpowiedzi otrzymałem pismo z dnia 27 kwietnia 2012 r. prezes Barbary Baran – Załącznik 19: „Uprzejmie informuję, iż pisma Pana z dnia 11 i 12 kwietnia 2012 r. zostały przekazane do sprawy egzekucyjnej o sygn. III KMS 98/10 jako pismo procesowe w sprawie. Jednocześnie informuję, że Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie nie jest uprawniony do rozpoznania wniosków o umorzenie egzekucji.Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Barbara Baran

Źródło: Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. akt L-050-76/11, pismo prezesa Sądu Barbary Baran z dnia 27 kwietnia

2012 r. – Załącznik 19

 

Też oszustwo… Bezczelne.

W piątym dniu – tj. w piątej dobie – prowadzonego przeze mnie od dnia 26.07.2012 r. przed Sądem Okręgowym w Krakowie protestu głodowego, wiceprezes Sądu Michał Niedźwiedź sporządził pismo dla mnie, w którym podał – Załącznik 20: „Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie L-050-76/11 Kraków, 1 sierpnia 2012 r. Pan Zbigniew Kękuś (…) Odnośnie Pana pismach z dnia 6 lipca i 20 lipca 2012 r. uprzejmie informuję, iż na poruszane w nim kwestie udzielone zostały Panu odpowiedzi w skardze o sygn. L-050-118/07 natomiast rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów postępowania sądowego leżą w gestii niezawisłych sądów i zarzuty co do tych decyzji nie mogą być rozpoznawane w ramach nadzoru administracyjnego. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Michał Niedźwiedź

Źródło: Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. L 050 – 76/11, pismo z dnia 1 sierpnia 2012 r. Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Michała Niedźwiedzia – Załącznik 20

 

Następny – trzeci! – członek najwyższego kierownictwa Sądu Okręgowego i następne bezczelne kłamstwo, oszustwo.

 

W związku ze stanowiskiem zaprezentowanym redakcji „Gazety Krakowskiej” oraz jej czytelnikom przez reprezentującą prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzię Barbarę Baran Anetę Rębisz – Załącznik 15:

 

Przedstawiciele sądu twierdzą, że protest był niepotrzebny. Gdyby pan Kękuś wcześniej złożył odpowiednie pismo, sprawa mogła być załatwiona już dawnomówi Aneta Rębisz z Sądu Okręgowego w Krakowie.

Źródło: Marcin Karkosza, Protestował 16 dni, sąd umorzył sprawę „Gazeta Krakowska”, 14-15 sierpnia 2012, s. 4 – Załącznik 15

 

zaprezentuję stanowisko… nie moje – mogę być posądzany o stronniczość – ale egzekutora decyzji sędziów, komornika Rafała Nowickiego de Poraj z pisma do mnie, które sporządził w dniu 4 czerwca 2012 r., półtora miesiąca przed rozpoczęciem przeze mnie w dniu 26 lipca 2012 r. protestu głodowego. Podał komornik R. Nowicki de Poraj – Załącznik 21: „Kraków, dnia 04-06-2012 (…) Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj Kancelaria Komornicza w Krakowie /adres – ZKE/ sygn. akt III KMS 98/10 Kękuś Zbigniew /adres – ZKE/ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy w postępowaniu egzekucyjnym z wniosku wierzyciela Sąd Okręgowy w Krakowie /adres – ZKE/ działając na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22-11-2004 sygn. akt XI CR 603/04, zawiadamia, że wierzyciel wysłuchany w trybie art. 827 kpc. na okoliczność złożenia przez dłużnika wniosku w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego z powołaniem się na okoliczność przedawnienia – wniósł o kontynuowanie postępowania.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj”

Źródło: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj, sygn. akt III KMS 98/10, pismo z dnia 4 czerwca 2012 r. – Załącznik 21

 

Poświadczył zatem funkcjonariusz publiczny, komornik sądowy Rafał Nowicki de Poraj, że:

 1. ja przed dniem sporządzenia przez niego w.w. pisma, tj. przed 4 czerwca 2012 r., a zatem także:
  1. przed dniem 26 lipca 2012 r., gdy rozpocząłem protest głodowy
  2. przed dniem udzielenia przez Anetę Rębisz zacytowanej wyżej i opublikowanej przez „Gazetę Krakowską” w wydaniu z dnia 14-15 sierpnia 2012 r. informacji redakcji „Gazety Krakowskiej”: „Przedstawiciele sądu twierdzą, że protest był niepotrzebny. Gdyby pan Kękuś wcześniej złożył odpowiednie pismo, sprawa mogła być załatwiona już dawnomówi Aneta Rębisz z Sądu Okręgowego w Krakowie.

złożyłem wniosek o umorzenie postępowania przeciwko mnie z powołaniem się na okoliczność przedawnienia egzekwowanego ode mnie roszczenia,

 1. wierzyciel, Sąd Okręgowy w Krakowie – Załącznik 21: „wysłuchany w trybie art. 827 kpc. na okoliczność złożenia przez dłużnika wniosku w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego z powołaniem się na okoliczność przedawnienia – wniósł o kontynuowanie postępowania.”

 

Zapoznawszy się z takim stanowiskiem wierzyciela, komornik Rafał Nowicki de Poraj w dniu 4 czerwca 2102 r.:

 1. wydał postanowienie – Załącznik 22: „Kraków, dnia 04-06-2012 (…) POSTANOWIENIE Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy w postępowaniu egzekucyjnym z wniosku wierzyciela Sąd Okręgowy w Krakowie (…) POSTANAWIA oddalić wniosek dłużnika w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego. (…) Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj”

Źródło: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj, sygn. akt III KMS 98/10, Postanowienie z dnia 4 czerwca 2012 r. – Załącznik 22

 1. wydał postanowienie – Załącznik 23: „Kraków, dnia 04-06-2012 (…) POSTANOWIENIE Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy w postępowaniu egzekucyjnym z wniosku wierzyciela Sąd Okręgowy w Krakowie (…) POSTANAWIA oddalić wniosek dłużnika o wstrzymanie egzekucji z nieruchomości w powyższej sprawie. (…) Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj”

Źródło: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj, sygn. akt III KMS 98/10, Postanowienie z dnia 4 czerwca 2012 r. – Załącznik 23

 1. wydał postanowienie o dokonaniu wyceny mieszkania – Załącznik 7: „Kraków, dnia 04-06-2012 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj Kancelaria Komornicza w Krakowie /adres – ZKE/ sygn. akt III KMS 98/10 Biegły Sądowy Hubert Dziewoński /adres – ZKE/ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy w postępowaniu egzekucyjnym z wniosku wierzyciela Sąd Okręgowy w Krakowie /adres – ZKE/ przeciwko dłużnikowi: Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ w związku z poleceniem Pani Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy /sędzia Barbara Kursa – ZKE/ oraz zamiarem powołania Pana do wyceny nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym zwracam się z prośbą o przedstawienie pisemnej kalkulacji dotyczącej wysokości ewentualnego wynagrodzenia za sporządzenie wyceny.

Wycena ma dotyczyć spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego /adres – ZKE/.

Akta sprawy egzekucyjnej znajdują się do wglądu w kancelarii komornika.

Dowód: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj, sygn. akt III KMS 98/10, Postanowienie z dnia 4 czerwca 2012 r. – Załącznik 7

 

Komornik kontynuował zatem zleconą mu przez prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzię Barbarę Baran kradzież mojego mieszkania, stosując metodę, którą nazywam „wymuszenie sądownicze”.

Nie ma na tę zbójecką metodę pasożytów społecznych i złodziei innego ratunku niż protest głodowy.

Potem wyjaśnił mi, na mój wniosek, komornik Rafał Nowicki de Poraj, który z sędziów wniósł o kontynuowanie… przedawnionego roszczenia. W piśmie do mnie z dnia 10 września 2012 r. podał – Załącznik 24: „Kraków, dnia 10.09.2011 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj, Kancelaria Komornicza w Krakowie, al. Pokoju 29 B/48, 31-564 Kraków, sygn. akt III KMS 98/10

Kękuś Zbigniew/adres – ZKE/ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym z wniosku wierzyciela: Sąd Okręgowy w Krakowie /adres – ZKE/ działając na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22.11.2004 r. sygn. akt XI CR 603/04 w odpowiedzi na Pana pismo informuje, że na pismo komornika z dnia 15.05.2012 skierowane do Sądu Okręgowego w Krakowie w przedmiocie złożonego przez Pana wniosku o umorzenie postępowania z powołaniem się na okoliczność przedawnienia roszczenia uzyskano odpowiedź Sądu z dnia 24.05.2012 o odmowie umorzenia kosztów sądowych, podpisaną przez SSO Ewę Olszewską, która dnia 29.10.2010 r. została upoważniona do reprezentowania w postępowaniu egzekucyjnym Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj

Dowód: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj, sygn. akt III KMS 98/10, pismo z dnia 10 września 2012 r. – Załącznik 24

 

Rzeczywiście, w dniu 24 maja 2012 r. sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział I Cywilny Ewa Olszewska sporządziła skierowane do komornika Rafała Nowickiego de Poraj pismo o treści – Załącznik 25: Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny /adres – ZKE/ sygn. akt XI C 603/04 Nr karty dł. 1464/2009/C/O III KMS 98/10 Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj /adres – ZKE/ WNIOSKI EGZEKUCYJNE Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny Księga Należności odmawia umorzenia kosztów sądowych w sprawie Zbigniew Kękuś /data urodzenia, adres – ZKE/ SSO Ewa Olszewska

Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny, sygn. akt XI C 603/04, pismo z dnia 24 maja 2012 r. sędzi Ewy Olszewskiej – Załącznik 25

 

Po prostu odmówiła sędzia Ewa Olszewska.
Taki akurat miała kaprys w dniu 24 maja 2012 r.

Kaprys, bo nie wyjaśniła, dlaczego odmówiła… zachowania się w zgodzie z prawem.

Dzisiaj sędzia Ewa Olszewska jest zastępcą przewodniczącego Wydziału I Cywilnego Sądu Okręgowego w Krakowie.

 

Zwracam uwagę, że komornik Rafał Nowicki de Poraj podał w piśmie z dnia 10 września 2012 r. – Załącznik 24: „(…) odpowiedź Sądu z dnia 24.05.2012 o odmowie umorzenia kosztów sądowych, podpisaną przez SSO Ewę Olszewską, która dnia 29.10.2010 r. została upoważniona do reprezentowania w postępowaniu egzekucyjnym Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj”

Jest to potwierdzeniem słuszności mojego stanowiska, że w związku z powodu obowiązującego prawa tylko prezes sądu- wierzyciela – oraz upoważnieni przez prezesa sądu-wierzyciela pracownicy sądu – mają prawo do podejmowania decyzji dotyczących postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika wobec dłużnika sądu.

Najlepszym zaś potwierdzeniem słuszności tego, mojego, stanowiska jest, że… wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Michał Niedźwiedź wystąpił ostatecznie – po 16 dobach prowadzonego przeze mnie przed Sądem – protestu głodowego do komornika Rafała Nowickiego de Poraj z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego, które ten przeciwko mnie prowadził. Podał – Załącznik 10:Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie L 050 – 76/11 Kraków, dnia 10 sierpnia 2012 r. Szanowny Pan Zbigniew Kękuś Po zapoznaniu się z treścią Pana pisma z dnia 10 sierpnia 2012 r. uprzejmie informuję, iż uznaję podniesiony w nim zarzut przedawnienia roszczenia o zwrot kosztów sądowych orzeczonych w punkcie VII wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22 listopada 2004 r. sygn. akt XI CR 603/04 utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie w dniu 10 kwietnia 2006 r. w kwocie 8.750 zł.
Jednocześnie informuję, iż wystą
piłem do Komornika przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Rafała Nowickiego de Poraj Kancelaria komornicza w Krakowie przy al. Pokoju 29 B/48 w sprawie o sygn. III KMs 98/10 z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego wobec uwzględnienia zarzutu przedawnienia podniesionego przez dłużnika.

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Michał Niedźwiedź

 

To: „Jednocześnie informuję, iż wystąpiłem do Komornika przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Rafała Nowickiego de Poraj Kancelaria komornicza w Krakowie przy al. Pokoju 29 B/48 w sprawie o sygn. III KMs 98/10 z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego (…) ” jest ostatecznym dowodem, że kłamali, że oszukiwali mnie, że mnie chcieli okraść:

 1. wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Liliana Kaltenbek-Skarbek podając w piśmie do mnie z dnia 19 sierpnia 2011 r. – Załącznik 17: „(…) natomiast rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów postępowania sądowego leżały w gestii niezawisłych sądów i zarzuty co do tych decyzji nie mogą być rozpoznawane w ramach nadzoru administracyjnego. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Liliana Kaltenbek-Skarbek”
 2. prezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Barbara Baran podając w piśmie z 27 kwietnia 2012 r. – Załącznik 19: „Jednocześnie informuję, że Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie nie jest uprawniony do rozpoznania wniosków o umorzenie egzekucji. Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Barbara Baran”
 3. wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Michał Niedźwiedź podając w piśmie z dnia 1 sierpnia 2012 r. – Załącznik 20: „(…) natomiast rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów postępowania sądowego leżą w gestii niezawisłych sądów i zarzuty co do tych decyzji nie mogą być rozpoznawane w ramach nadzoru administracyjnego. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Michał Niedźwiedź”

 

Skoro przedstawiłem dowody poświadczające, że okłamała, oszukała – działając z upoważnienia prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Barbary Baran – pracownica Biura Prasowego Sądu Aneta Rębisz redakcję „Gazety Krakowskiej” podając – Załącznik 15: „Przedstawiciele sądu twierdzą, że protest był niepotrzebny. Gdyby pan Kękuś wcześniej złożył odpowiednie pismo, sprawa mogła być załatwiona już dawnomówi Aneta Rębisz z Sądu Okręgowego w Krakowie., przedstawię także, w jaki sposób zareagowały władze Sądu Okręgowego w Krakowie na kierowane przeze mnie wnioski do prezes B. Baran – a także do prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie – o sprostowanie tej nieprawdziwej informacji.

Pismem z dnia 28 listopada 2012 r. poinformowała mnie wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Liliany Kaltenbek-Skarbek – Załącznik 26: „Kraków, 28 listopada 2012 r. Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie L-050-76/11 Wiz.SK-054/15/12/SO Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ W odpowiedzi na wniosek z dnia 12 listopada 2012 r. skierowany do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie, a przekazany do rozpoznania Prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie, uprzejmie informuję, iż nie znajduję podstaw do występowania do Redakcji „Gazety Krakowskiej” o sprostowanie informacji. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Liliana Kaltenbek-Skarbek”
Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. L-050-76/11 Wiz.SK-054/15/12/SO pismo z dnia 28 listopada 2012 r.

Wiceprezesa Sądu SSO L. Kaltenbek-Skarbek – Załącznik 26

 

Skoro nie znalazła sędzia L. Kaltenbek-Skarbek, to znaczy, że… źle szukała.

Sędzia kłamca, oszustka Liliana Kaltenbek-Skarbek nie znajdując podstaw broniła własnego – między innymi – interesu.

 

Rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie ds. karnych sędzia Beata Górszczyk poinformowała mnie mnie pismem z dnia 27 sierpnia 2012 r. – Załącznik 27: „Kraków, dnia 27 sierpnia 2012 roku Rzecznik Prasowy Sądu okręgowego w Krakowie Sz. P. Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 16 sierpnia 2012 roku uprzejmie informuję, iż brak jest podstaw do wystąpienia z wnioskiem o sprostowanie artykułu autorstwa Marcina Karkoszy pod tytułem: „Protestował 16 dni, sąd umorzył sprawę”, zamieszczonego w „Gazecie Krakowskiej” z dnia 13-14 sierpnia 2012 r.
Z przepisów ustawy Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz. U. Nr v5 poz. 24) regulujących kwestie sprostowania wynika, iż powinno ono odnosić się do treści poruszonych w prostowanym materiale prasowym. Tymczasem informacje, których zamieszczenia domaga się Pan w treści „sprostowania”, zaproponowanej na str. 4 i 5 pisma z dnia 16 sierpnia 2012 r. skierowanego do Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego Waldemara Żurka,
nie były przedmiotem wypowiedzi Pracownika Biura Prasowego, ani też sam autor artykułu prasowego o takich kwestiach nie pisał.
W rozmowie z Panią Anetę Rębisz uzyskałam informację, iż z dziennikarzem Gazety Krakowskiej nie rozmawiała o tym, czy Pan wcześniej wnosił jakiekolwiek pisma do sądu, czy też nie. Powiedziała mu jedynie, iż dopiero w dniu 10 sierpnia 2012 r. złożył Pan pismo w odpowiedniej formie i skierowane do odpowiedniego podmiotu – nazwane „odpowiednim pismem”. Powyższe oznacza, że ocena „odpowiedniości” pisma została zrelatywizowana do standardów, jakim odpowiadało pańskie pismo z dnia 10 sierpnia 2012 r. i dokonana poprzez pryzmat uzyskanego i satysfakcjonującego Pana skutku, w postaci decyzji Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Michała Niedźwiedzia, w której uznał od podniesiony przez Pana zarzut przedawnienia. SSO Beata Górszyczyk Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Krakowie”
Źródło: Sąd Okręgowy w Krakowie, pismo Rzecznika Prasowego Sądu SSO Beaty Górszczyk z dnia 27 sierpnia

2012 roku – Załącznik 27

 

Rzecz w tym, że to: „Powiedziała mu jedynie, iż dopiero w dniu 10 sierpnia 2012 r. złożył Pan pismo w odpowiedniej formie i skierowane do odpowiedniego podmiotu – nazwane „odpowiednim pismem. właśnie jest – nieprawda.

Komornik Rafał Nowicki de Poraj podał w piśmie do mnie z dnia 4 czerwca 2012 r. – Załącznik 21: „Kraków, dnia 04-06-2012 (…) Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj Kancelaria Komornicza w Krakowie (…) zawiadamia, że wierzyciel wysłuchany w trybie art. 827 kpc. na okoliczność złożenia przez dłużnika wniosku w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego z powołaniem się na okoliczność przedawnienia – wniósł o kontynuowanie postępowania.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj”

Oszuści?
Oszuści!

 

Ciekawe będzie dla Państwa zapewne zapoznać się także ze stanowiskiem, które w sprawie prowadzonego przeze mnie z podanych wyżej przyczyn protestu głodowego przed Sądem Okręgowym w Krakowie prezentował rzecznik prasowy tego Sądu, wciąż rzecznik tego Sądu, a obecnie także rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa, częsty gość stacji telewizyjnych, sędzia Waldemar Żurek.

W dniu 7 sierpnia 2012 r., tj. w 11 dobie prowadzonego przeze mnie protestu, skierowałem pismo do rzecznika W. Żurka podając – Załącznik 28: „Dnia 7 sierpnia 2012 r. Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Sędzia Waldemar Żurek Rzeczni Prasowy Sądu Okręgowego w Krakowie Dotyczy:

 1. Protest głodowy prowadzony przeze mnie od dnia 26 lipca 2012 r. przed głównym wejściem do Sądu Okręgowego w Krakowie.
 2. Wniosek o podjęcie przez Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie działań na rzecz rozpoznania sprawy zgłoszonej przeze mnie prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Barbarze Baran pismem z dnia 20 lipca 2012 r.Załącznik 1.

Informuję, że od dnia 26 lipca 2012 r. prowadzę protest głodowy przed głównym wejściem do Sądu Okręgowego w Krakowie.

Prowadzę go całodobowo, noce spędzając na dworze.

Przyczyny protestu przedstawiłem w piśmie z dnia 20 lipca 2012 r. do prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Barbary Baran.

O prowadzonym przeze mnie proteście informuję prezesa Sądu sędzię Barbarę Baran codziennie – od dnia 26 lipca 2012 r. – składanymi pismami – Załącznik 2.

W dniu 06.08.2012 r. wezwałem Pogotowie Ratunkowe. Przeprowadzone badania wykazały, że jestem zdrowy – Załącznik 3.

Prowadzony przeze mnie od 13 dni protest głodowy może być zagrożeniem dla mojego zdrowia.

W dniu 06.08.2012 r. asystentka prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie poinformowała mnie, że sprawa zgłoszona przeze mnie prezes Barbarze Baran jest rozpoznawana przez sędziów Wydziału Wizytacyjnego Sądu.

Informację tę potwierdziła w rozmowie ze mną pracownica Wydziału Wizytacyjnego.

Poinformowała mnie, że sprawę rozpoznają sędziowie Ryszard Kaczanowski, Paweł Szewczyk.

Uważam, że nieudzielanie mi przez władze Sądu Okręgowego w Krakowie przez dwanaście dni prowadzonego przeze mnie protestu informacji o stanowisku Sądu w sprawie zgłoszonej przeze mnie pismem z dnia 20 lipca 2012 r. – Załącznik 1jest niehumanitarne.

W związku z powyższym, w tym w związku z zagrożeniem dla mojego zdrowia prowadzonym przeze mnie protestem, wnoszę o spowodowanie przez Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie, Adresata niniejszego pisma, jak najszybszego rozpoznania przez Sąd sprawy zgłoszonej przeze mnie prezesowi Sądu sędzi Barbarze Baran wyżej wymienionym pismem z dnia 20 lipca 2012 r.

Jestem do dyspozycji władz Sądu całodobowo przed głównym wejściem do Sądu.

Uprzejmie informuję, że w dniu jutrzejszym 8 sierpnia 2012 r. stawię się w gabinecie Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie celem uzyskania informacji Rzecznika w sprawie zgłoszonej niniejszym pismem. Zbigniew Kękuś”
Źródło: Sąd Okręgowy w Krakowie, pismo Z. Kękusia z dnia 7 sierpnia 2012 r. rzecznika prasowego Waldemara

Żurka – Załącznik 28

 

Pouczył mnie sędzia W. Żurek pismem z dnia 10 sierpnia 2012 r. – Załącznik 29: „Kraków, 10 sierpnia 2012 roku Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Krakowie Sz. P. Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 7 sierpnia 2012 roku uprzejmie informuję, iż w ramach kompetencji Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie leży jedynie udzielanie informacji mediom na temat spraw toczących się przed sądami należącymi do okręgu krakowskiego i tutejszym Sądem Okręgowym. Nie jest on natomiast uprawniony do podejmowania interwencji w sprawach stron, czy to na ich wniosek czy też z własnej inicjatywy. SSO Waldemar Żurek Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Krakowie
Źródło: Sąd Okręgowy w Krakowie, pismo rzecznika prasowego Waldemara Żurka z dnia 10 sierpnia

2012 r. – Załącznik 29

 

Dzisiaj sędzia rzecznik WaldemarŻurek mówi:

 

 1. Sędzia Żurek dla wPolityce.pl: Podkręcanie atmosfery nienawiści wobec sądów jest rzeczą bardzo niedobrą.

 2. “To wywlekanie patologii na światło dzienne”

Źródło: http://wpolityce.pl/polityka/328636-sedzia-zurek-dla-wpolitycepl-podkrecanie-atmosfery-nienawisci-wobec-sadow-jest-rzecza-bardzo-niedobra-to-wywlekanie-patologii-na-swiatlo-dzienne, 22 lutego 2017 r.

 

Patologie sędziów – prawdę o patologicznych przypadkach w sądach – należy ukrywać przed opinią publiczną…
To się nazywa: „przez wzgląd na dobro wymiaru sprawiedliwości”.

 

Ciekawe będzie zapewne także dla Państwa, jak potem zachowywała się prezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Barbara Baran.

Otóż ponieważ upływały kolejne miesiące a ona wciąż – mimo moich wniosków – nie sprostowała w.w. nieprawdziwej informacji przekazanej przez pracownicę Biura Prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie Anetę Rębisz redakcji „Gazety Krakowskiej”, skierowanym do w.w. członków najwyższego kierownictwa Sądu Okręgowego w Krakowie, autorów w.w. pism do mnie, którymi informowali mnie kłamliwie – znaczy kłamali – że Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie nie posiadała uprawnień do rozpoznania sprawy, którą zgłaszałem prezes Barbarze Baran, pismem z dnia 7 marca 2013 r. złożyłem: „Sędzia Barbara Baran – Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie

Sędzia Liliana Kaltenbek-Skarbek – Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie

Sędzia Michał Niedźwiedź – Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie

Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków Dotyczy:

 1. Wniosek– na podstawie art. 30 Konstytucji RP – o sporządzenie do dnia 13 marca 2013 r. /środa/ przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Barbarę Baran przeprosin dla mnie – o treści, jak na s. 11niniejszego pisma – za poświadczenie nieprawdy i naruszenie moich dóbr osobistych w informacji przekazanej przez pracownicę Biura Prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie Anetę Rębisz Redakcji „Gazety Krakowskiej” – i opublikowanej w wydaniu „Gazety” z dnia 14-15 sierpnia 2012 r. /Załącznik 14/ po zakończeniu przeze mnie protestu głodowego prowadzonego przez Sądem w dniach od 26 lipca 2012 r. do 10 sierpnia 2012 r.: „Gdyby pan Kękuś wcześniej złożył odpowiednie pismo, sprawa mogła być załatwiona już dawnomówi Aneta Rębisz z Sądu Okręgowego w Krakowie..
 2. Wniosek – na podstawie art. 30 Konstytucji RP – o:
  1. skierowanie przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie do dnia 13 marca 2013 wniosku do Redaktora Naczelnego „Gazety Krakowskiej” o zamieszczenie w „Gazecie” sprostowania – według treści, jak na stronie 11 niniejszego pisma – nieprawdziwej informacji przekazanej Redakcji „Gazety” przez pracownicę Biura Prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie Anetę Rębisz w sprawie przyczyn protestu głodowego prowadzonego przeze mnie w dniach od 26 lipca do 10 sierpnia 2012 r. przed Sądem.
  2. przygotowanie dla mnie do dnia 13 marca 2013 r. kopii pisma, jak w p. III.1 z pieczęcią Sądu Okręgowego w Krakowie poświadczającą za zgodność z oryginałem.”

 

Sędzia B. Baran nie przygotowała dla mnie odpowiedzi na dzień 13 marca 2013 r. Udzieliła mi odpowiedzi pismem z dnia 20 marca 2013 r. – Załącznik 30: „Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Wiz.050-8/13/SO Kraków 20 marca 2013 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ W odpowiedzi na pismo z dnia 7 marca 2013 r. adresowane do mnie i Wiceprezesów Liliany Kaltenbek-Skarbek i Michała Niedźwiedzia informuję, iż pozostawiam je bez rozpoznania z uwagi na zawarte w nim treści znieważające. Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Barbara Baran
Źródło: Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, sygn. akt Wiz.050-8/13/SO, pismo prezes Barbary Baran z dnia

20 marca 2013 r. – Załącznik 30

 

Ponieważ w dniu 13 marca 2013 r. nie otrzymałem odpowiedzi – stawiłem się po nią w dniu 13.03.2013 r. osobiście w sekretariacie prezes B. Baran – na w.w. pismo z 7 marca 2013 r., pismem z dnia 18 marca 2013 r. skierowanym do prezes B. Baran złożyłem: „Sędzia Barbara Baran Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków Sygn. akt L 050 – 76/11 Dotyczy: (…) I. Żądanie dopełnienia przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, określonego w art. 30 Konstytucji RP, obowiązku władz publicznych Rzeczypospolitej poszanowania i ochrony mojej nienaruszalnej godności, przez:

 1. skierowanie do dnia 27 marca 2013 /środa/ wniosku do Redaktora Naczelnego „Gazety Krakowskiej” o zamieszczenie w „Gazecie” sprostowania – według treści, jak na stronie 12 niniejszego pisma – nieprawdziwej informacji przekazanej Redakcji „Gazety” przez pracownicę Biura Prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie Anetę Rębisz, w sprawie przyczyn protestu głodowego prowadzonego przeze mnie w dniach od 26 lipca do 10 sierpnia 2012 r. przed Sądem, i opublikowanej w wydaniu z dnia 14-15 sierpnia 2012 r. /Załącznik 4/ „Gdyby pan Zbigniew Kękuś wcześniej złożył odpowiednie pismo, sprawa mogła być załatwiona już dawno– mówi Aneta Rębisz z Sądu Okręgowego w Krakowie. /Źródło: Marcin Karkosza, Protestował 16 dni, sąd umorzył sprawę”, „Gazeta Krakowska”, 14–15 sierpnia 2012 r., s. 4/.
 2. przygotowanie do dnia 27 marca 2013 r. kopii dla mnie pisma, jak w p. I.1, z pieczęcią Sądu Okręgowego w Krakowie poświadczającą za zgodność z oryginałem.

II. Żądanie – na podstawie art. 30 Konstytucji RP – sporządzenia do dnia 27 marca 2013 r. przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie przeprosin dla mnie, o treści, jak na s. 12 niniejszego pisma, za poświadczenie nieprawdy i naruszenie moich dóbr osobistych, w tym godności, w informacji przekazanej przez pracownicę Biura Prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie Anetę Rębisz Redakcji „Gazety Krakowskiej”, jak w p. I.1.”

W odpowiedzi prezes B. Baran sporządziła pismo z dnia 26 marca 2013 r. o treści – Załącznik 31: „Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Wiz.SK-263/13/SO Kraków 20 marca 2013 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2013 r. informuję, iż pozostawiam je bez rozpatrzenia z uwagi na zawarte w nim treści znieważające. Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Barbara Baran
Źródło: Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, sygn. akt Wiz.SK-263/13/SO, pismo prezes Barbary Baran z dnia

26 marca 2013 r. – Załącznik 31

 

W odpowiedzi na kolejne w w.w. sprawie wnioski kierowane przeze mnie do niej oraz do sędziów Sadu Okręgowego w Krakowie, którzy realizowali opisaną wyżej procedurę ograbienia mnie z mieszkania i do Ministra Sprawiedliwości prezes Barbara Baran informowała mnie:

 1. pismem z dnia 27 marca 2013 r. – Załącznik 32: „Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Wiz.SK-271/13/SO Kraków 27 marca 2013 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ W odpowiedzi na pismo z dnia 25 marca 2013 r. informuję, iż pozostawiam je bez rozpatrzenia z uwagi na zawarte w nim treści znieważające. Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Barbara Baran
  Źródło: Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, sygn. akt Wiz.SK-271/13/SO, pismo prezes Barbary

Baran z dnia 27 marca 2013 r. – Załącznik 32

 1. pismem z dnia 4 kwietnia 2013 r. – Załącznik 33: „Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Wiz.SK-271/13/SO Kraków 27 marca 2013 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ W odpowiedzi na pismo z dnia 25 marca 2013 r. adresowane do sędziów informuję, iż pozostawiam je bez rozpatrzenia z uwagi na zawarte w nim treści znieważające. Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Barbara Baran
  Źródło: Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, sygn. akt Wiz.SK-271/13/SO, pismo prezes Barbary

Baran z dnia 4 kwietnia 2013 r. – Załącznik 33

 1. pismem z dnia 22 kwietnia 2013 r. – Załącznik 34: „Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Wiz.SK-058-15/13/SO Kraków 22 kwietnia 2013 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ W odpowiedzi na pismo z dnia 19 marca 2013 r. skierowane do Ministra Sprawiedliwości informuję, iż pozostawiam je bez rozpatrzenia z uwagi na zawarte w nim treści znieważające. Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Barbara Baran
  Źródło: Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, sygn. akt Wiz.SK-058-15/13/SO, pismo prezes Barbary

Baran z dnia 22 kwietnia 2013 r. – Załącznik 34

 

Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin taką miał procedurę postępowania, że skargi na sędziów, kieruje do rozpoznania do… sędziów, których te skargi dotyczą. Z opisanym wyżej przez sędzię B. Baran skutkiem.

Sędzia świadomy sowich czynów i ich skutków złodziej Barbara Baran czuła się znieważona

Nawiasem mówiąc Jarosław Gowin, w roli wtedy ministra sprawiedliwości oraz posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznał opisane wyżej zachowanie prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Barbary Baran za zgodne z prawem. Zaraz po tym, gdy sędzia prezes B. Baran chciała mnie w opisany wyżej sposób okraść z mieszkania, informowany przeze mnie o prowadzonym przeze mnie proteście głodowym minister J. Gowin mówił o sobie w wywiadzie dla „Faktu”:

 

Staram, się – jako pierwszy minister sprawiedliwości nieprawnik – doprowadzić do tego,

by wymiar sprawiedliwości nie służył interesom prawników, a dobru obywateli.

Wiem, że to, co robię, jest niepopularne wśród sędziów i prokuratorów, adwokatów, czy notariuszy,

ale od tego jestem ministrem, żeby działać na rzecz ogółu.(…) Raczej bym się identyfikował z Sitting Bullem

czy innym wodzem plemion indiańskich. Zawsze miałem poczucie, że należy stawać po stronie słabszych.”

Źródło: „To bandyci muszą się bać – z Jarosławem Gowinem rozmawia Magda Kazikiewicz”;

„Fakt”, 27.11.2012 r., s. 2-3

 

Dla mnie jest Jarosław Gowin człowiekiem szmatą. Według podanej wyżej definicji szmaty.

Jeśli zastanawiacie się Państwo, czy sędzia-prezes Barbara Baran poniosła jakiekolwiek konsekwencje za nieudaną próbę ograbienia mnie w opisany wyżej sposób z mieszkania, odpowiadam… żadną.

Ogromna w tym zasługa człowieka szmaty Jarosława Gowina.

 

Kilka lat minęło, sędzia złodziej Barbara Baran zakończyła kadencję prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie i w dniu 7 stycznia 2016 r. prezydent Andrzej Duda powołał ją na… sędzię Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej podano::

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył w czwartek akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Nowo powołani sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie.

Andrzej Duda pogratulował nominacji i awansów. – Jest czego gratulować, bo to jest ważny moment w życiu.

Ale z mojego punktu widzenia jako prezydenta muszę powiedzieć otwarcie, że to także ważny moment. To jest moment podzielenia się odpowiedzialnością za bardzo ważny element spraw państwowych – zwrócił się prezydent do zgromadzonych w Pałacu Prezydenckim nowych sędziów.
– To podzielenie się odpowiedzialnością ma w tym znaczeniu dosłownym wymiar symboliczny – jest to odpowiedzialność za to, że państwo wydajecie wyroki w imieniu Rzeczypospolitej, w imieniu państwa polskiego – podkreślił.

– To ma oczywiście wymiar symboliczny, ale ma i istotny wymiar państwowy w znaczeniu społecznym. To znaczy, że państwo swoimi działaniami, wykonywaniem swoich obowiązków, wydawaniem wyroków przede wszystkim wobec obywateli budujecie obraz tego, czy państwo jest sprawiedliwe czy też nie – dodał Andrzej Duda.
Zdaniem prezydenta to ogromnie doniosła rola w budowaniu tego poczucia,
czy Polska jest państwem dobrym i sprawiedliwym, czy ludzie są szanowani.

Prezydent zaznaczył również, że zadaniem sędziów jest także budowanie poczucia sprawiedliwości, co ma niezwykle doniosłe znaczenie. – Ludzie różnie mówią o sądach i wydawanych wyrokach. Jest wielkim państwa zadaniem odbudowywanie poczucia, że wymiar sprawiedliwości rzeczywiście jest sprawiedliwy – powiedział Andrzej Duda.
Prezydent zaapelował do sędziów: Proszę, byście wydając wyroki, kierowali się własnym doświadczeniem, żebyście byli samodzielni, byście patrzyli na sprawy szerzej niż tylko przez pryzmat czysto pojętego prawa i jego litery, ale żebyście patrzyli na sprawy także jako ludzie i pamiętali o tym,
że każda sprawa pojedynczego człowieka, która znajduje się w waszych rękach jest sprawą tej właśnie osoby, być może dla niej najważniejszą.
– Proszę jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, żebyście państwo przy realizacji swoich zadań sędziowskich o tych sprawach pamiętali. Proszę także, byście zawsze mieli głębokie poczucie niezależności i niezawisłości i żebyście nie ulegali żadnym naciskom nawet w najtrudniejszych sprawach.
Miejcie państwo to poczucie godności za sprawowanie urzędu sędziego Rzeczypospolitej powiedział Andrzej Duda.
Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego powołani zostali: (…)
Sędziowie Sądów Apelacyjnych (…)

4. Pani Barbara Baran Sąd Apelacyjny w Krakowie

Źródło: Strona internetowa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 7 stycznia 2016 r.

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,6,prezydent-powolal-69-osob-do-pelnienia-urzedu-sedziego.html,

 

Sędzia tuman, oszust, kłamca, złodziej Barbara Baran znowu złożyła ślubowanie… Czwarte. Wcześniej składała je przy powoływaniu ją na asesora, potem na sędzię sądu rejonowego, a potem na sędzię Sądu Okręgowego w Krakowie.

Awansowała na kolejny szczebel sędziowskiej kariery pani o nieskazitelnym charakterze:

 

Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten,

kto: (…) 2) jest nieskazitelnego charakteru

Artykuł 61 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

 

Jest sędzia Barbara Baran egzemplifikacją słuszności mojej tezy o awansowaniu – pionowym i poziomym – w instytucjach wymiaru sprawiedliwości w oparciu i selekcję opartą na kryteriach negatywnych.

 

A prezydent Andrzej Duda… zapomniał, jako go latem 2012 r., gdy był posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z Krakowa informowałem, jak mnie prezes Barbara Baran chciała okraść z mieszkania.

 

Prezydent Andrzej Duda powołał sędzię Barbarę Baran do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego w Krakowie na podstawie uchwały – Załącznik 35: Uchwała nr 1032/15 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 10 września 2015 r. w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie sędzi Barbary Baran do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego w KrakowieZałącznik 35

Dowód: Uchwała nr 1032/15 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 10 września 2015 r. – Załącznik 35

 

Podano w niej między innymi – Załącznik 35:Pani Barbara Danuta Baran uzyskała bardzo dobrą ocenę kwalifikacyjną sporządzoną przez sędziego Jerzego Bessa wizytatora do spraw cywilnych Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Sędzia wizytator podkreślił, że kandydatka jest osobą bardzo pracowitą, rzetelną, sumienną, o szerokiej wiedzy, dbającą o wizerunek stanowiska sędziego i reprezentowanej jednostki, a przy tym skromną i zawsze przypominającą, że szereg jej sukcesów jest także wspólnym osiągnięciem jej pracowników. Posiada również świetne zdolności organizacyjne i wykazała się kreatywnością, podejmując szereg inicjatyw wykraczających poza sprawowanie funkcji prezesa sądu w podstawowym wymiarze, Jej orzecznictwo, przy ponadprzeciętnej liczbie załatwianych spraw, jest utrzymywane na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i bardzo dobrej efektywności wykorzystania czasu pracy. Sędzia wizytator zwrócił uwagę, że wyrazem akceptacji dla sposobu pełnienia przez kandydatkę funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie jest Brązowy Medal Pamiątkowy Ministra Sprawiedliwości wręczony jej w styczniu 2015 r.”

Jak dbała – w tym moim i mojej rodziny kosztem – sędzia B. Baran o wizerunek Sądu Okręgowego w Krakowie opisałem powyżej.

Co do twierdzenia SSA Jerzego Bessa, że sędzia B. Baran: „jest osobą (…) o szerokiej wiedzy,”

wskazać należy, że:

 1. w piśmie do prezes B. Baran z 11 kwietnia 2012 r. podałem – Załącznik 18: „Dotyczy: Wniosek o zażądanie przez wierzyciela Sąd Okręgowy w Krakowie –na podstawie art. 825 ust. 1 K.p.c, art. 823 K.p.c. i art. 25.1 Ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych umorzenia postępowania egzekucyjnego /sygn. akt III KMS 98/10/ prowadzonego przez komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafała Nowickiego de Poraj na podstawie tytułu wykonawczego, wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny z dnia 22 listopada 2004 r., sygn. akt XI CR 603/04.”

Powołałem, się zatem na art. 825 ust. 1 k.p.c.

 1. w odpowiedzi na w.w. pismo z 11 kwietnia 2012 r. prezes B. Baran podała – Załącznik 19: „Uprzejmie informuję, iż pisma Pana z dnia 11 i 12 kwietnia 2012 r. zostały przekazane do sprawy egzekucyjnej o sygn. III KMS 98/10 jako pismo procesowe w sprawie. Jednocześnie informuję, że Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie nie jest uprawniony do rozpoznania wniosków o umorzenie egzekucji.Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Barbara Baran
 2. w odpowiedzi na mój wniosek do prezes B. Baran z pisma z dnia 3 września 2012 r. „Sędzia Barbara Baran Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków Sygn. L 050 – 76/11 Dotyczy: (…) II. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia: 1. z mocy jakiego prawa – wnoszę o podanie przepisu prawa oraz daty jego wejścia w życie Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Michał Niedźwiedź wystąpił pismem z dnia 10 sierpnia 2012 r. do Komornika przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Rafała Nowickiego de Poraj Kancelaria Komornicza w Krakowie, z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego w sprawie o sygn. III KMs 98/10 z powodu uwzględnienia mojego zarzutu przedawnienia roszczenia Sądu Okręgowego w Krakowie,” wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Liliana Kaltenbek-Skarbek poinformowała mnie pismem z dnia 7 września 2012 r. – Załącznik 12: „Podstawę wniosku z dnia 10 sierpnia 2012 r. o umorzenie postępowania egzekucyjnego w sprawie o sygn. III KMs 98/10 prowadzonej przez Komornika przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Rafała Nowickiego de Poraj stanowił art. 825 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego, który wszedł w życie w dniu 1 stycznia 1965 r. (przepis ten nie był nowelizowany).

 

Okazuje się, że sędzia o szerokiej wiedzy Barbara Baran nie tylko nie znała w dniu 27 kwietnia 2012 r., gdy sporządzała zacytowaną wyżej odpowiedź dla mnie, przepisu art. 825.1 k.p.c., który nie był nowelizowany przez 47… lat, od 1 stycznia 1965 r., ale – rzadki tuman – bez zrozumienia przeczytała moje pismo do niej z dnia 11 kwietnia 2012 r. – Załącznik 18.

W dodatku – jak udowodniłem – kłamca i oszustka skłamała w piśmie z dnia 27.04.2012 r. podając – Załącznik 19: „Jednocześnie informuję, że Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie nie jest uprawniony do rozpoznania wniosków o umorzenie egzekucji.Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Barbara Baran

 

Ogromne było pragnienie Żydówki złodziejki, społecznego pasożyta sędzi Barbary Baran pragnienie ograbienia mnie z mieszkania. I równie ogromne przekonanie o bezkarności.

Co się tyczy autora w.w. laurki wystawionej sędzi Barbarze Baran, sędziego wizytatora Sądu Apelacyjnego w Krakowie Jerzego Bessa, pamiętam go sprzed kilkunastu lat gdy jako wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie udzielał odpowiedzi na pisma, które kierowałem do ówczesnej prezes tego Sądu, sędzi Mai Rymar, którymi informowałem ją o naruszeniu przez sędziny Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie konstytucyjnych i ustawowych praw mojego małoletniego syna do ochrony zdrowia i pozbawiających chore na choroby okresu dojrzewania, skoliozę, lordozę i garb żebrowy dziecko możności korzystania z tych praw.

Awans potem sędziego Jerzego Bessa do Sądu Apelacyjnego w Krakowie jest kolejnym dowodem słuszności mej tezy o awansowaniu – pionowym i poziomym – w instytucjach wymiaru sprawiedliwości w oparciu i selekcję opartą na kryteriach negatywnych.

Sędzia Jerzy Bess jest kolejną egzemplifikacją słuszności mojej tezy.

 

Wskazać należy, że we wspomnianej wyżej Uchwale nr 1032/15 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 10 września 2015 r. w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie sędzi Barbary Baran do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego w Krakowiepowołano się także na pozytywną o sędzi Barbarze Baran opinię prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Podano – Załącznik 35: „(…) Jej kwalifikacje zawodowe są wysokie, co potwierdza ocena sędziego wizytatora, a także pozytywna opinia na temat jej pracy przedstawione przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie.”

Prezesem Sądu Apelacyjnego w Krakowie był w 2015 roku sędzia Krzysztof Sobierajski. To ten, który, jak Państw już informowałem, razem z dwojgiem innych sędziów Sądu Apelacyjnego, Elżbietą Uznańską i Józefem Wąsikiem, pouczył mnie w postanowieniu z dnia 17 listopada 2004 r., że sędzia nie musi posiadać kwalifikacji zawodowych potrzebnych do tego, żeby rozpoznawać sprawę, bo tak orzekła „centrala” w Warszwie, czyli Sąd Najwyższy w 1970 roku – Załącznik 36:

 

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym nieznajomość prawa, przejawiająca się w niewłaściwym prowadzeniu procesu nie uzasadnia wniosku o wyłączenie sędziego (postanowienie Sądu Najwyższego z 21.08.1970 r., IPZ 41/70, Lex nr 6779). Dzieje się tak dlatego, że wszelkie uchybienia procesowe i merytoryczne strona może zwalczać wnosząc odpowiedni środek zaskarżenia. Uchybienia, a nawet poważne błędy – zdarzające się w każdej ludzkiej działalności – nie dowodzą zamiaru celowego (świadomego) ich popełnienia, a w procesie sądowym same w sobie nie świadczą o braku bezstronności sędziego.
Źródło: Sąd Apelacyjny w Krakowie, sygn. akt A Cz 1706/04, postanowienie z dnia 17 listopada 2004 r. Sądu w składzie:

przewodniczący SSA Krzysztof Sobierajski oraz SSA Elżbieta Uznańska, SO Józef Wąsik – Załącznik 36

 

Powołany przez ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina na prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie – zanim powołał minister J. Gowin sędziego K. Sobierajskiego na prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie informowałem go, co sobą prezentuje sędzia K. Sobierajski… – jest obecnie zawieszony.

Portal wPolityce.pl informuje:

 

Będą prokuratorskie zarzuty dla byłego prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie Krzysztofa Sobierajskiego; w grę wchodzi nawet zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej – dowiedział się portal wPolityce.pl. Sprawa ma związek z wyłudzeniem z krakowskiego Sądu Apelacyjnego nawet kilkudziesięciu milionów złotych.

Śledczy mają mocne dowody, m.in. w postaci fikcyjnych umów zawieranych przez prezesa z zewnętrznymi firmami, które rzekomo wykonywały zlecenia na rzecz sądu. Sobierajskiego nie bronią już nawet koledzy sędziowie z Sądu Dyscyplinarnego. Parę dni temu, po wysłuchaniu go, zdecydowali, że dalej będzie zawieszony w obowiązkach sędziowskich. Afera kompromituje cały wymiar sprawiedliwości. Dlatego prokuratura ma nadzieję, że koledzy sędziowie nie odważą się sprzeciwić, gdy śledczy wystąpią o pozbawienie byłego prezesa immunitetu sędziowskiego.”

mówi portalowi wPolityce.pl osoba związana ze śledztwem.”

Źródło: „UJAWNIAMY. Nowe fakty w wielkiej aferze w krakowskim sądzie! Sędzia usłyszy zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej?”; http://wpolityce.pl/polityka/323694-ujawniamy-nowe-fakty-w-wielkiej-aferze-w-krakowskim-sadzie-sedzia-uslyszy-zarzut-udzialu-w-zorganizowanej-grupie-przestepczej, 17 stycznia 2017 r.

 

xxx

 

Czy sędzia Marzena Lewicka, której dotyczy załączone przeze mnie do niniejszego pisma zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 231 § 1 i § 2 k.k. poniesie konsekwencje niedopełnienia w dniu 1 sierpnia 2012 r., w Krakowie, obowiązków i działania na szkodę mojego interesu prywatnego?

Nie sądzę…

Sędziowsko-prokuratorska mafia trzyma się mocno i jakiś prokurator kierowanej przez Małgorzatę Tyżuk Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód wymyśli zapewne jakąś bzdurę na uzasadnienie postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia.

To znaczy zachowa się tak samo, jak zachowała się prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Ewa Kuzawińska, która rozpoznała moje zawiadomienie o popełnieniu przez prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Barbarę Baran – z podanych wyżej przyczyn – przestępstw na moją szkodę. W postanowieniu z dnia 28 sierpnia 2012 r. podała – Załącznik 37: „Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód /adres – ZKE/ 2 Ds. 911/12 Kraków, dnia 28 sierpnia 2012 r. Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa

Ewa Kuzawińska – prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków – Śródmieście Wschód w Krakowie w sprawie sygn. j.w. z zawiadomienia Zbigniewa Kękusia działając na zasadzie art. 17 § 1 pkt 2 kpk i art. 303 kpk postanowiła: odmówić wszczęcia śledztwa w sprawach:
I. nie dopełnienia w okresie od 11 kwietnia 2012 r. do 20 sierpnia 2012 r. w Krakowie przez funkcjonariusza publicznego w osobie Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie jego obowiązku przez zaniechanie wystąpienia do komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne sygn. III Kms 98/10 z wnioskiem o umorzenie tego postępowania wobec przedawnienia objętego nim roszczenia i działanie przez to na szkodę Zbigniewa Kękusia, tj. przest. z art. 231 § 1 kk – wobec braku znamion czynu zabronionego (art. 17 § 1 pkt 2 kpk)

II. znęcania się psychicznego ze szczególnym okrucieństwem w okresie od 11 kwietnia 2012 r. do 20 sierpnia 2012 r. w Krakowie nad Zbigniewem Kękusiem pozostającym w stosunku zależności, poprzez zaniechanie wystąpienia do komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne sygn. III Kms 98/10 z wnioskiem o umorzenie tego postępowania wobec przedawnienia objętego nim, roszczenia, co spowodowało u pokrzywdzonego cierpienia psychiczne i podjęcie protestu głodowego, tj. o przest. z art. 207 § 2 kk – wobec braku znamion czynu zabronionego (art. 17 § 1 pkt 2 kpk)

Uzasadnienie

Do Prokuratury Rejonowej Kraków – Śródmieście Wschód w Krakowie wpłynęło zawiadomienie Zbigniewa Kękusia, z którego wynika, że w ocenie zawiadamiającego Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Barbara Baran popełniła na jego szkodę przestępstwa z art. 231 § 1 kk i z art. 207 § 2 kk. W szczególności z zawiadomienia wynika, że zdaniem Zbigniewa Kękusia przestępstwo z art. 231 § 1 kk miało polegać na tym, że prezes Sądu Okręgowego w Krakowie w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko niemu w związku z nieziszczeniem opłat zasądzonych od niego wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział XI Cywilny Rodzinny sygn. XI CR 603/04 nie skorzystała jako wierzyciel w tym postępowaniu, z możliwości zwrócenia się do komornika prowadzącego postępowanie z wnioskiem o jego umorzenie wobec przedawnienia roszczenia objętego w/w postępowaniem. Uczynił to dopiero Wiceprezes Sądu Okręgwego w Krakowie z inicjatywy zawiadamiającego. Zbigniew Kękuś zaznaczył, że w czasie którego dotyczy zawiadomienie, egzekucja została skierowana do lokalu mieszkalnego, w którym zamieszkują jego małoletnie dzieci. W powyższy sposób w ocenie Zbigniewa Kękusia Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie dodatkowo znęcała się nad nim psychicznie ze szczególnym okrucieństwem, zwłaszcza, że zawiadamiający wobec odmowy wystąpienia z wnioskiem o umorzenie przedmiotowego postępowania egzekucyjnego podjął protest głodowy.

Analiza treści zawiadomienia o przestępstwie wykazała, że w sprawie nie zaistniało uzasadnione podejrzenie zrealizowania znamion przestępstw z art. 231 § 1 kk i z art. 207 § 1 lub 2 kk ani też żadnego innego czynu zabronionego, a tym samym po myśli art. 303 kpk brak jest podstaw do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

W zakresie czynu z art. 231 § 1 kk stwierdzić należy, że nie istniej prawny obowiązek wierzyciela w zakresie kierowania do komornika jakichkolwiek wniosków w toku postępowania egzekucyjnego, co dotyczy także wniosków o umorzenie tego postępowania wobec przedawnienia karalności roszczenia, a nadto dotyczy to każdego wierzyciela, a zatem – na gruncie niniejszej sprawy – także Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie. Wszelkie wnioski w toku tego postępowania pozostawione są do uznania wierzyciela, a zatem leżą w sferze jego uprawnień, nie obowiązków. Podobnie nie istnieje obowiązek uznania przez wierzyciela zarzutu przedawnienia podniesionego przez dłużnika, czynność ta pozostawiona jest do jego swobodnej decyzji. Tym samym nie sposób przyjąć, ażeby Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie w wyniku zaniechania zwrócenia się do komornika z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko zawiadamiającemu dopuściła się niedopełnienia obowiązków służbowych w rozumieniu art. 231 § 1 kk, nawet przy przyjęciu, że takowy wniosek byłby zasadny, skoro obowiązek o jakim mowa w ogóle nie istnieje, tudzież ażeby przekroczyła swoje uprawnienia w rozumieniu tego przepisu, zwłaszcza, że z uprawnienia do wniesienia wniosku o jakim mowa w zawiadomieniu Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie zgodnie z treścią zawiadomienia w ogóle nie skorzystała.

Zarzut popełnienia przez Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie przestępstwa z art. 207 § 2 kk na szkodę zawiadamiającego również należy uznać za zupełnie pozbawiony podstaw. Należy tu wskazać na oczywisty wręcz brak realizacji znamion zarówno przedmiotowych, jak i podmiotowych omawianego czynu. Przestępstwo określone w art. 207 § 1 kk polega na znęcaniu się fizycznym lub psychicznym nad osoba najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny. Przepis art. 207 § 2 kk określa typ kwalifikowany czynu z art. 207 § 1 kk ze względu na działanie sprawcy polegające na stosowaniu szczególnego okrucieństwa. W pierwszej kolejności wskazać należy na niezrealizowanie znamion przedmiotowych w zakresie wymnaganej przez omawiany typ czynu zabronionego relacji pokrzywdzonego i sprawcy. W szczególności z zawiadomienia nie wynika ażeby zawiadamiający był osoba najbliższa dla Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, której dotyczy zawiadomienie ani też ażeby znajdował się wobec niej w stosunku zależności o jakim mowa w art. 207 § 1 kk. Dodatkowo z zawiadomienia nie wynika, ażeby zawiadamiający był osobą nieporadną, czy to psychicznie czy fizycznie w rozumieniu oczywistego przepisu. Niezależnie od powyższego charakter zakwestionowanego zachowania, a to zaniechanie skierowania do komornika określonego wniosku w postępowaniu egzekucyjnym, absolutnie nie może zostać uznane za zachowanie noszące znamiona znęcania się czy to fizycznego czy psychicznego w rozumieniu art. 207 § 1 kk, a tym bardziej ze szczególnym okrucieństwem. Zawiadamiający samodzielnie, jako dorosły człowiek, powziął decyzję o podjęciu protestu głodowego i znoszeniu związanych z tym niedogodności. Nie były one natomiast bezpośrednio spowodowane przez Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie. Ponadto nie sposób logicznie przyjąć, ażeby wymieniona była w jakikolwiek sposób zainteresowana w celowym powodowaniu jakichkolwiek cierpień, czy to fizycznych czy moralnych zawiadamiającego. Złożenie zawiadomienia należy uznać za wyraz swoistej zemsty zawiadamiającego w związku z niepodjęciem przez osobę, której dotyczy zawiadomienie, oczekiwanych przez niego i korzystnych dla jego interesów majątkowych korzyści w postępowaniu egzekucyjnym, co również nakazuje potraktowanie niniejszego zawiadomienia z odpowiednią ostrożnością procesową.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

Prokurator Prokuratury Rejonowej Ewa Kuzawińska

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, sygn. akt 2 Ds. 911/12, postanowienie prokurator Ewy Kuzawińskiej z dnia 28 sierpnia 2012 r. – Załącznik 37

 

Ja mściłem się na prezes Barbarze Baran… Rzecze prokurator Ewa Kuzawińska.

Osobliwe to stanowisko.

Wskazać należy, że jak podała obca prokurator Ewie Kujawińskiej literatura fachowa, przestępstwo znęcania się jest przestępstwem indywidualnym w sytuacji, gdy ofiarą jest osoba najbliższa lub … osoba, która pozostaje ze sprawcą w stosunku zależności.

Stosunek zależności to m.in. jednostronna zależność formalna lub faktyczna, służbowa jednej osoby od drugiej, której samowolnie bez szkody lub uszczerbku dla siebie osoba zależna zmienić nie może i znosi ją z obawy przed pogorszeniem swoich dotychczasowych warunków życiowych.

Chodzi o sytuacje, gdzie z założenia mamy do czynienia z przewagą jednej osoby i kimś słabszym lub zależnym, w tym między innymi, o stosunki pomiędzy, urzędnikiem a petentem.

Ja z całą pewnością samowolnie nie mogłem zmienić mojej, dłużnika zależności od wierzyciela, Sądu Okręgowego w Krakowie.

Potrzebna do jej zmiany były znajomość prawa – w tym m.in. obowiązującego od 1 stycznia 1965 r. – przez sędzię Barbarę Baran i jej wola podporządkowania się prawu.

Jak stwierdził Sąd Najwyższy w glosie do Uchwały z dnia 23 sierpnia 2007 r., SNO 42/07: „(…) w imieniu instytucji działa organ tej jednostki organizacyjnej, czyli osoba uprawniona do jej reprezentowania na zewnątrz. W przypadku sądu chodzi o prezesa sądu.

Z tej właśnie przyczyny ja prezes Barbarę Baran informowałem o przedawnieniu roszczenia egzekwowanego przez komornika, do niej kierowałem wnioski o wystąpienie do komornika z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego przeciwko mnie i z tej przyczyny… wiceprezes Sądu, SSO Michał Niedźwiedź, pod urlopową nieobecność prezes Barbary Baran, przyznał mi rację i wystąpił z wnioskiem do komornika o umorzenie postępowania przeciwko mnie.

Parafrazując sympatyczkę ignorancji i złośliwości Prezes Barbary Baran, prokurator Ewę Kuzawińską stwierdzić by można, że Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie, SSO Michał Niedźwiedź … podjął oczekiwane przeze mnie i korzystne dla moich interesów majątkowych korzyści.

Nie podjął by ich, gdyby prawo nie było po mojej stronie. Wcześniej przez 15 dni przyglądał mi się jak przed kierowanym przez niego Sądem Okręgowym w Krakowie prowadziłem protest głodowy.

Obrońca prezes Barbary Baran, prokurator Ewa Kuzawińska, milczeniem pominęła fakt, że ja rozpocząłem protest głodowy po wielu miesiącach bezskutecznego kierowania do prezes B. Baran słusznego – opartego na podawanych w pismach, które do niej wielokrotnie kierowałem przepisach prawa i opisie rzeczywistego stanu faktycznego – wniosku o złożenie wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego, tj. dopiero po tym, gdy prowadzący egzekucję komornik Rafał Nowicki de Poraj wybrał już Biegłego Sądowego, który miał sporządzić wycenę mieszkania licytowanego przez komornika, a ten sporządził kalkulację kosztu sporządzenia wyceny.

Z całą pewnością nie sposób nie się zgodzić z prokurator Ewą Kuzawińską w jej stanowisku, że: Ponadto nie sposób logicznie przyjąć, ażeby wymieniona była w jakikolwiek sposób zainteresowana w celowym powodowaniu jakichkolwiek cierpień, czy to fizycznych czy moralnych zawiadamiającego.”

Ja także twierdzę, że to nielogiczne.

A nawet patologiczne.

A jednak w taki właśnie nielogiczny, patologiczny sposób, znęcając się nade mną, zachowywała się przez wiele miesięcy Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Barbara Baran.

Potwierdzają to dokumenty załączone do niniejszego pisma.

Z jej winy musiałem prowadzić protest głodowy.

Gdybym go nie prowadził, SSO Michał Niedźwiedź nie wystąpiłby z wnioskiem do komornika Rafała Nowickiego de Poraj o umorzenie postępowania egzekucyjnego ode mnie kwoty 8.750,00 zł z w.w. nieruchomości.

Straciłbym mieszkanie. Straciłyby je moje dzieci i moja była żona.

 

Zaskarżyłem życzliwie prezes B. Baran postanowienie prokurator Ewy Kuzawińskiej. Moje zażalenie zostało oddalone przez jedną z sędzin Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wydział XIV Karny. W postanowieniu, które wydała napisała bzdury nie mające potwierdzenia w rzeczywistym stanie faktycznym, w tym w dokumentach, których kserokopie załączam do niniejszego e-mail’a.

Ponieważ ta sędzia kilka lat później, w sprawie wszczętej przeciwko mnie z zawiadomienia Andrzeja Zolla i Wiesławy Zoll i prowadzonej przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód Dariusza Furdzika zachowała się w zgodzie z prawem, nie podam obecnie jej imienia i nazwiska i nie załączam do niniejszego e-mail’a postanowienia, które wydała w obronie prezes B. Baran i prokurator Ewy Kuzawińskiej.

Tym bardziej, że do rozpoznawania mojego zażalenia na postanowienie prokurator E. Kuzawińskiej została zmuszona. Nie chciała go rozpoznawać. Złożyła – oddalony ostatecznie – wniosek do Sądu Najwyższego o przekazanie mojego zażalenia do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu. Sąd Najwyższy oddalił jej wniosek.

 

xxx

 

Za mną, za moimi dziećmi chwile grozy, obawy, przerażenia o mieszkanie. Potem moje dzieci, matka drżeli, co ze mną zrobią prokuratorzy i sędziowie w związku z prowadzonym przeze mnie przed Sądem Okręgowym w Krakowie protestem głodowym. Prokurator Marta Suchodolska chciała mnie umieścić w szpitalu psychiatrycznym, zamierzając się wysłużyć Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie – Załącznik 13.

Tego samego dnia, gdy do MOPS’u w Krakowie wpłynęło w.w. pismo prokurator Marty Suchodolskiej pracownik MOPS’u poinformował moją matkę telefonicznie o wniosku prokurator M. Suchodolskiej o umieszczenie mnie w szpitalu psychiatrycznym.

A jak się ma dzisiaj sędzia tuman, złodziej Barbara Baran?
Bardzo dobrze. Doskonale.

Jest sędzią Sądu Apelacyjnego w Krakowie i zarabia miesięcznie 13.507,50 zł, o czym poinformował mnie wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie sędzia Andrzej Solarz podając w piśmie z dnia 23 lutego 2016 r. – Załącznik 38: „Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie /adres – ZKE/ Adm.-0143-25/16 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ W nawiązaniu do Pana wniosku z dnia 16 lutego 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej informuję, że wynagrodzenie miesięczne SSA Barbary Baran wynosi 13 507,50 zł. (…) Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie SSA Andrzej Solarz”
Źródło: Sąd Apelacyjny w Krakowie, sygn. akt Adm.-0143-25/16, pismo wiceprezesa Sądu SSA Andrzeja Solarza

z dnia 23 lutego 2016 r. – Załącznik 38

 

Może sędzia B. Barana dostała podwyżkę…? Od daty sporządzenia w.w. pisma upłynął przecież rok.

 

Minister Sprawiedliwości – prokurator generalny Zbigniew Ziobro informuje o dobrej zmianie w ramach wprowadzanej przez niego reformy, która na tym ma polegać, że komornicy będą podlegać sędziom, że sędziowie będą kontrolować komorników. A to przecież działający stadnie sędziowie złodzieje jak Barbara Baran i Teresa Dyrga oraz wspierający je sędziowie Liliana Kaltenbek-Skarbek, Michał Niedźwiedź, Ewa Olszewska, Marzena Lewicka, wykorzystują komorników jako narzędzia sądowego terroru, narzędzia realizowanych przez nich, sędziów, wymuszeń sądowniczych.

Sędziowie zwyrodnialcy złodzieje są potem awansowani i kolekcjonują nagrody. Żydówkę złodziejkę Barbarę Baran obdarowano za to, w jaki sposób pełniła obowiązki prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie. We wspomnianej wyżej Uchwale Krajowej Rady Sądownictwa z 10 września 2015 r. podano – Załącznik 35:

 

 

Sędzia wizytator zwrócił uwagę, że wyrazem akceptacji dla sposobu pełnienia przez kandydatkę funkcji

Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie jest Brązowy Medal Pamiątkowy Ministra Sprawiedliwości

wręczony jej w styczniu 2015 r.”

Źródło: „Uchwała nr 1032/15 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 10 września 2015 r. w przedmiocie przedstawienia wniosku

o powołanie sędzi Barbary Baran do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego w Krakowie – Załącznik 35

 

Tuman, złodziej, oszust…

 

Prześlę Państwu postanowienie, które prokurator podległej prokuratorowi Rejonowemu Małgorzacie Tyżuk Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód wyda w sprawie mojego zawiadomienia z 22 lutego 2017 r. o popełnieniu przez sędzię Marzenę Lewicką, która w dniu 1 sierpnia 2012 r. wydała postanowienie, którym w odpowiedzi na moją słuszną skargę na czynności komornika Rafała Nowickiego de Poraj postanowiła – Załącznik 9: „oddalić skargę”.

Prześlę je Państwu o ile przed tym, zanim zostanie mi doręczone nie zostanę umieszczony w szpitalu psychiatrycznym. Co jest od dawna realizowanym celem sporego grona tumanów mściwych – w tym kłamców, oszustów, sadystów, złodziei – i ich sympatyków i sprzymierzeńców z korpusów sędziów i prokuratorów, tzw. autorytetów moralnych o tzw. nieskazitelnych charakterach.

 

Jako uzupełnienie do niniejszego e-mail’a proszę potraktować umieszczony na kanale red. Marka Podleckiego https://www.youtube.com/user/monitorpolski film pt. „Dr Zbigniew Kękuś, Teresa Kawiak: Zbigniew Ziobro zamienia jedną mafię prawniczą kolejną mafią.”

 

 

Z poważaniem,

 

Zbigniew Kękuś

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 22 lutego 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pani

Małgorzata Tyżuk

Prokurator Rejonowy

Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód

ul. Mosiężnicza 2

30-965 Kraków

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o popełnieniu w dniu 1 sierpnia 2012 r., w Krakowie, przez sędzię Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy Wydział I Cywilny Marzenę Lewicką przestępstwa z art. 231 § 1 i § 2 k.k., niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę mojego interesu prywatnego, w celu osiągnięcia korzyści osobistej, tj. korzyści dla:
  1. zastępcy przewodniczącego Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Teresy Dyrgi,
  2. prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Barbary Baran.
 1. Wniosek o rozpoznania zawiadomienia jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, w terminie określonym przepisami ustawy Kodeks postępowania karnego.
 2. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Część I Przepisy prawa

 

 1. Artykuł 231 Kodeksu karnego: „§ 1. „Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.”
 2. Artykuł 115 § 13 Kodeksu karnego: „Funkcjonariuszem publicznym jest: (…) 3) sędzia, (…).”
 3. Artykuł 115 § 4 Kodeksu karnego: Korzyścią majątkową lub osobistą jest korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo innego.”
 4. Artykuł 101 § 1 Kodeksu karnego: „Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat: (…) 3) 10 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata, 5 – gdy chodzi o pozostałe występki.

Część II Uzasadnienie

 

Sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Wydział I Cywilny Marzena Lewicka popełniła w dniu 1 sierpnia 2012 r., w Krakowie, przestępstwo z art. 231 § 1 i § 2 k.k., niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę mojego interesu prywatnego, celu osiągnięcia korzyści osobistej, przez wydanie w sprawie do sygn. akt I Co 1848/12/K postanowienia /Załącznik 9/ z oczywistą i rażącą obrazą prawa określonego w art. 25.1 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych: Prawo Skarbu Państwa do żądania kosztów sądowych przedawnia się z upływem lat trzech licząc od dnia, w którym koszty należało uiścić.”

Sędzia M. Lewicka popełniła przestępstwo jak wyżej w celu osiągnięcia korzyści osobistej dla:

 1. zastępcy przewodniczącego Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Teresy Dyrgi,
 2. prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Barbary Baran i

 

Dowodami poświadczającymi popełnienie przez sędzię Marzenę Lewicką zarzuconego jej przeze mnie przestępstwa są:

 1. pismo z dnia 10 sierpnia 2012 r. wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Michała Niedźwiedzia – Załącznik 10:

Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. L 050 – 76/11, pismo z dnia 10 sierpnia 2012 r. Wiceprezesa

Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Michała Niedźwiedzia – Załącznik 10

 1. postanowienie z dnia 17 sierpnia 2012 r. komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafała Nowickiego de Poraj – Załącznik 11

Dowód: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj, sygn. akt III KMS 98/10, Postanowienie z dnia 17 sierpnia 2012 r. – Załącznik 11

 1. pismo z dnia 7 września 2012 r. wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Lilianny Kaltenbek-Skarbek – Załącznik 12

Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. L 050 – 76/11, pismo z dnia 7 września 2012 r. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Liliany Kaltenbek-Skarbek – Załącznik 12

 

xxx

 

W dniu 24 listopada 2009 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny sporządził, a następnie doręczył mi Wezwanie – Załącznik 1: „Kraków 24/11/2009 Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny /adres – ZKE/ Sygn. akt XI C 603/04 nr karty dł. : 1464/2009/C/O WEZWANIE Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny wzywa Pana(ią) do uiszczenia poniższych opłat w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania: koszty postępowania sądowego w wysokości 8.750,00. Rodzaj i wysokość powyższych opłat określa wyrok Sądu z dnia 22/11/2004. (…). „

Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny, sygn. akt XI C 603/04, Wezwanie dla Z. Kękuś z dnia 24 listopada 2009 r. do uiszczenia opłaty w kwocie 8.750,00 zł – Załącznik 1

 

Kwotę 8.750,00 zł orzekła sędzia Teresa Dyrga wyrokiem z dnia 22.11.2004 r. – Załącznik 2: Sygn. akt XI CR 603/04 Wyrok W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 listopada 2004r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny, w składzieSSO Teresa Dyrga(…) VII zarządza ściągnięcie na rzecz Skarbu Państwa (Kasa tut. Sądu) tytułem uzupełnienia wpisu ostatecznego od rozwodu oraz tytułem kosztów opinii RODK od powoda Zbigniewa Kękusiakwotę 8.750 (osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) (…)”.

Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, wyrok z dnia 22 listopada 2004 r. – Załącznik 2

 

Wyrok sędzi T. Dyrgi z dnia 22.11.2004 r., sygn. akt XI CR 603/04, utrzymał w mocy Sąd Apelacyjny w Krakowie – oddalając moją apelację – wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2006 r., którym orzeczono – Załącznik 3: „Sygn. akt I ACa 1633/05 IACz 1657/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 kwietnia 2006 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Paweł Rygiel Sędziowie: SSA Andrzej Struzik SSO del. Piotr Rusin Protokolant /imię i nazwisko Protokolanta – ZKE/ po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2006 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa Zbigniewa Kękusia przeciwko Marii Kękuś o rozwód na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22 listopada 2004 r. sygn. akt XI CR 603/04 i zażalenia powoda na postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 5 września 2005 r. sygn. akt XI CR 603/04 1. oddala zażalenie; 2. oddala apelację.”

Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, wyrok Sądu

Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2006 r., sygn. akt I ACa 1633/05 IACz 1657/05 – Załącznik 3

 

Sprawa do sygn. akt XI CR 603/04 była rozpoznawana pod rządami ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Artykuł 25.1 tej ustawy stanowi: Prawo Skarbu Państwa do żądania kosztów sądowych przedawnia się z upływem lat trzech licząc od dnia, w którym koszty należało uiścić.”

Ponieważ wyrok sędzi Teresy Dyrgi z dnia 22 listopada 2004 r. uprawomocnił Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2006 r., roszczenie Sądu wobec mnie w kwocie 8.750,00 zł zasądzone wyrokiem z dnia 22.11.2004 r. uległo – na podstawie zacytowanego wyżej przepisu prawa – przedawnieniu z dniem 10 kwietnia 2009 r.

Ponieważ z podanej wyżej przyczyny nie uiściłem opłaty w kwocie 8.750,00 zł,sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział I Cywilny Zbigniew Ducki skierował pismem z dnia 2 marca 2010 r. Zlecenie Egzekucyjne do komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafała Nowickiego de Poraj – Załącznik 4: „Kraków, 02/03/2010/ Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny /adres – ZKE/ Sygn. akt XI C 603/04 Nr karty dł. 1464/2009/C/O Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa Krowodrzy Nowicki de Poraj /adres – ZKE/ZLECENIE EGZEKUCYJNE Na podstawie wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy w Krakowei z dnia 22/11/2004, Kękuś Zbigniew, urodzony (…) nr PESEL (…) zamieszkałego (…) ostatnio zatrudniony , -, jest zobowiązany uiścić następujące kwoty: – koszty postępowania sądowego w wysokości 8 750,00 Razem 8 750,00

Ponieważ dłużnik mimo wezwania powyższej należności nie uiścił, Sąd poleca wyegzekwować należną sumę w terminie 30 dni i wpłacić ją na rachunek Sądu/nr rachunku – ZKE/ Sąd zwraca się o przeprowadzenie egzekucji z a) wynagrodzenia o pracę, b) Świadczeń emerytalno-rentowych, c) ruchomości stanowiących własność dłużnika, w szczególności pojazdów mechanicznych, d) rachunków bankowych, ewentualnie e) nieruchomości dłużnika. (…) Załącza się tytuł wykonawczy SSO Zbigniew Ducki
Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny, sygn. akt XI C 603/04, Zlecenie Egzekucyjne sędziego

Zbigniewa Duckiego z dnia 2 marca 2010 r. – Załącznik 4

 

W dniu 15 marca 2012 r. komornik R. Nowicki de Poraj sporządził i doręczył mi Zawiadomienie – Załącznik 5: „Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj Kancelaria Komornicza w Krakowie /adres – ZKE/ Sygn. akt III KMS 98/10 Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i wezwanie do zapłaty długu Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy w postępowaniu egzekucyjnym z wniosku wierzyciela Sąd Okręgowy w Krakowie 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7 przeciwko dłużnikowi Kękuś Zbigniew 30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 55/21 działając na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22-11-2004 w sprawie XI CR 603/04 zawiadamia na podstawie art. 805 kpc, że wszczyna przeciwko Panu/i postępowanie egzekucyjne zgodnie z wnioskiem wierzyciela, którego przedmiotem jest: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr (…) położonego przy ul. (…) w Krakowie

Wszczęcie egzekucji z nieruchomości ma na ceku wyegzekwowanie od dłużnika następujących należności:

1. koszty postępowania i procesu 8.750,00-zł

2. koszty egzekucji 1.325,40 zł. – zaliczkowo

Wobec powyższego wzywam dłużnika na podstawie art. 923 kpc do zapłaty całej w/w należności wraz z kosztami postępowania egzekucyjnego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania pod rygorem przystąpienia na wniosek wierzyciela do opisu i oszacowania nieruchomości.

Jednocześnie zawiadamiam – stosownie do art. 931 kpc, że zajęta nieruchomość pozostaje w zarządzie dłużnika, do którego stosuje się przepisy o zarządcy. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj

Otrzymują do wiadomości:

1 – Dłużnik 2

2 – Wierzyciel

3 – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ziemi Krakowskiej”

4 – Maria Kękuś x2

POUCZENIE: „Dłużnik jest zobowiązany od chwili wszczęcia niniejszego postępowania, do zawiadamiania Komornika prowadzącego to postępowanie – w terminie 7 dni o każdej zmianie miejsca swego pobytu trwającej dłużej niż 1 miesiąc. Zaniedbanie tego obowiązku może spowodować ukarania grzywną do wysokości: ustawowej.

Na niniejsze wezwanie przysługuje stronom skarga wniesiona do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania (art. 767 kpc).

Na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia )art. 795 kpc).

Dowód: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj Kancelaria Komornicza w Krakowie, sygn. akt III KMS 98/10, Zawiadomienie z dnia 15 marca 2012 r. – Załącznik 5

 

Na podstawie pouczenia udzielonego mi przez komornika R. Nowickiego de Poraj w w.w. Zawiadomieniu z 15.03.2012 r. pismem z dnia 5 kwietnia 2012 r. skierowanym do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy złożyłem – Załącznik 6: „Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie Wydział Cywilny ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków Sygn. akt III KMS 98/10 Dotyczy:

 1. Skarga na wezwanie z dnia 15 marca 2012 r. do zapłaty długu.
 2. Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego:
  1. w związku z prowadzeniem egzekucji z oczywistym i rażącym naruszeniem prawa określonego w art. 25.1 Ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
  2. na podstawie prawa określonego w art. 823 Kodeksu postępowania cywilnego

(…) Część II. Uzasadnienie

(…) Sąd Okręgowy w Krakowie wezwał mnie po raz pierwszy do uiszczenia opłaty orzeczonej wyrokiem z dnia 22 listopada 2004 r. dopiero wezwaniem z dnia 24 listopada 2009 r., w którym podał – Załącznik 2:

Kraków 24/11/2009 Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny /adres – ZKE/ Sygn. akt XI C 603/04 nr karty dł. : 1464/2009/C/O WEZWANIE Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny wzywa Pana(ią) do uiszczenia poniższych opłat w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania: koszty postępowania sądowego w wysokości 8.750,00. Rodzaj i wysokość powyższych opłat określa wyrok Sądu z dnia 22/11/2004. (…).

Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny, Sygn. akt XI C 603/04, Wezwanie dla Z. Kękuś z dnia 24.11.2009r. do uiszczenia opłaty 8.750,00zł – Załącznik 2

Wierzyciel, Sąd Okręgowy w Krakowie, nie wzywał mnie zatem do uiszczenia kwoty 8.750,00 zł orzeczonej wyrokiem z dnia 22 listopada 2004 r. /sygn. akt XI CR 603/04/ utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2006 r. przez okres pięciu lat od daty wydania wyroku przez Sąd pierwszej instancji oraz trzech lat i siedmiu miesięcy od daty uprawomocnienia się tego wyroku.

W związku z powyższym wnoszę, jak na wstępie.”

dr Zbigniew Kękuś

P.S. Wydaje się, że postępowanie egzekucyjne, którego przedmiotem jest spółdzielcze prawo do lokalu zamieszkiwanego przez moją byłą żonę z naszymi synami, podobnie, jak eksmisje z mieszkań ich licytacje mogą być potwierdzeniem działalności sędziowsko-prokuratorskiej mafii, mogącej tego rodzaju działania traktować jako dodatkowe dla jej członków źródło dochodu. (…).
Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 5 kwietnia 2012 r. do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział

Cywilny – Załącznik 6

W dniu 4 czerwca 2012 r. komornik Rafał Nowicki de Poraj wydał postanowienie o dokonaniu wyceny mieszkania – Załącznik 7: „Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj Kancelaria Komornicza w Krakowie /adres – ZKE/ sygn. akt III KMS 98/10 Biegły Sądowy Hubert Dziewoński /adres – ZKE/ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy w postępowaniu egzekucyjnym z wniosku wierzyciela Sąd Okręgowy w Krakowie /adres – ZKE/ przeciwko dłużnikowi: Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ w związku z poleceniem Pani Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy /sędzia Barbara Kursa – ZKE/ oraz zamiarem powołania Pana do wyceny nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym zwracam się z prośbą o przedstawienie pisemnej kalkulacji dotyczącej wysokości ewentualnego wynagrodzenia za sporządzenie wyceny.

Wycena ma dotyczyć spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego /adres – ZKE/.

Akta sprawy egzekucyjnej znajdują się do wglądu w kancelarii komornika.

Dowód: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj, sygn. akt III KMS 98/10, Postanowienie z dnia 4 czerwca 2012 r. – Załącznik 7

 

Z powodu grożącej mi utraty mieszkania, w dniu 26 lipca 2012 r. rozpocząłem przed Sądem Okręgowym w Krakowie prowadzony całodobowo – także w weekendy – protest głodowy. Nie jadłem, piołem wodę i soki. Protest zapowiedziałem prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Barbarze Baran pismem do niej z dnia 20 lipca 2012 r.

Rozpoczęcie przeze mnie protestu głodowego w dniu 26 lipca 2012 r. i jego kontynuowanie przeze mnie do dnia 10 sierpnia 2012 r. potwierdzają daty na prezentatach Sądu Okręgowego umieszczane na piśmie codzienne kierowanym przeze mnie w w.w. okresie do prezes B. Baran – Załącznik 8:

Dowód: Pismo Z. Kęskuia kierowane w okresie od 26 lipca 2012 r. do 10 sierpnia 2012 r. do prezesa Sądu

Okręgowego w Krakowie Barbary Baran – Załącznik 8

 

W dniu 1 sierpnia 2012 r., tj. w 5-ej dobie prowadzonego przeze mnie protestu sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Wydział I Cywilny Marzena Lewicka wydała postanowienie w sprawie wyżej wymienionej, złożonej przeze mnie pismem z dnia 5 kwietnia 2012 r. do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział Cywilny skargi na czynność komornika Rafała Nowickiego de Poraj – Załącznik 9:„Sygn. akt I Co 1848/12/K POSTANOWIENIE Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marzena Lewicka Protokolant: osobiście, po rozpoznaniu w dniu 1 sierpnia 2012 roku w Krakowie na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Sądu Okręgowego w Krakowie przeciwko dłużnikowi Zbigniewowi Kękusiowi na skutek skargi dłużnika na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafała Nowickiego de Poraj z dnia 15 marca 2012 r. w przedmiocie wszczęcia egzekucji w sprawie o sygn. XII KMS 98/10 postanawia: Oddalić skargę.
Dowód: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Co 1848/12/K,

postanowienie sędzi M. Lewickiej z dnia 1 sierpnia 2012 r. – Załącznik 9

 

Zacytowane wyżej orzeczenie sędzi Marzeny Lewickiej z dnia 1 sierpnia 2012 r. jest oczywiście i rażąco sprzeczne z prawem.

Potwierdzili to potem wiceprezesi Sądu Okręgowego w Krakowie, Michał Niedźwiedź i Liliana Kaltenbek-Skarbek oraz komornik Rafał Nowicki de Poraj.

W czasie prowadzonego przeze mnie protestu głodowego wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie Michał Niedźwiedź przeprowadził postępowanie wyjaśniające na okoliczność jego przyczyn i w dniu 10 sierpnia 2012 r. wręczył mi pismo, w którym podał – Załącznik 10:Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie L 050 – 76/11 Kraków, dnia 10 sierpnia 2012 r. Szanowny Pan Zbigniew Kękuś Po zapoznaniu się z treścią Pana pisma z dnia 10 sierpnia 2012 r. uprzejmie informuję, iż uznaję podniesiony w nim zarzut przedawnienia roszczenia o zwrot kosztów sądowych orzeczonych w punkcie VII wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22 listopada 2004 r. sygn. akt XI CR 603/04 utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie w dniu 10 kwietnia 2006 r. w kwocie 8.750 zł.
Jednocześnie informuję, iż wystą
piłem do Komornika przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Rafała Nowickiego de Poraj Kancelaria komornicza w Krakowie przy al. Pokoju 29 B/48 w sprawie o sygn. III KMs 98/10 z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego wobec uwzględnienia zarzutu przedawnienia podniesionego przez dłużnika.

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Michał Niedźwiedź

Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. L 050 – 76/11, pismo z dnia 10 sierpnia 2012 r. Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Michała Niedźwiedzia – Załącznik 10

 

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Michał Niedźwiedź przyznał mi rację, uznał za uzasadniony zgłaszany przeze mnie zarzut przedawnienia roszczenia Sądu Okręgowego w Krakowie, egzekwowanego przez komornika Rafała Nowickiego de Poraj w sprawie do sygn. akt komornika III KMs 98/10.

Na podstawie pisma, które władze Sądu Okręgowego w Krakowie skierowały do komornika R. Nowickiego D. Poraja, ten wydał w dniu 17 sierpnia 2012 r. postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego – Załącznik 11: „Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj Kancelaria Komornicza w Krakowie /adres – ZKE/ sygn. akt III KMS 98/10 Kękuś Zbigniew /adres – ZKE/ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy w postępowaniu egzekucyjnym z wniosku wierzyciela Sąd Okręgowy w Krakowie /adres – ZKE/ przeciwko dłużnikowi: Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ o egzekucję należności pieniężnych POSTANAWIA

1. Postępowanie egzekucyjne umorzyć

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj

UZASADNIENIE

W dniu 16.09.2012 r. wierzyciel złożył w kancelarii komornika wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego w niniejszej sprawie. Wobec powyższego na podstawie art. 825 kpc należało postanowić jak na wstępie.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj

Odpisy postanowienia otrzymuje:

 1. wierzyciel: Sąd Okręgowy w Krakwoie sygn. akt XI CR 603/04, poz. 1464/09/CO
 2. dłużnik: Kękuś Zbigniew
 3. trzeci dłużnicy: Urząd Skarbowy Kraków – Prądnik
 4. uczestnik: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ziemi Krakowskiej

Dowód: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj, sygn. akt III KMS 98/10, Postanowienie z dnia 17 sierpnia 2012 r. – Załącznik 11

 

Pismem z dnia 3 września 2012 r. skierowanym do prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Barbary Baran złożyłem: „Sędzia Barbara Baran Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków Sygn. L 050 – 76/11 Dotyczy: (…) II. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia:

 1. z mocy jakiego prawa – wnoszę o podanie przepisu prawa oraz daty jego wejścia w życie Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Michał Niedźwiedź wystąpił pismem z dnia 10 sierpnia 2012 r. do Komornika przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Rafała Nowickiego de Poraj Kancelaria Komornicza w Krakowie, z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego w sprawie o sygn. III KMs 98/10 z powodu uwzględnienia mojego zarzutu przedawnienia roszczenia Sądu Okręgowego w Krakowie,
 2. z jaką datą przedawniło się roszczenie wobec mnie Sądu Okręgowego w Krakowie w kwocie 8.750,00 zł z tytułu wyroku wydanego w dniu 22 listopada 2004 r. /sygn. akt XI CR 603/04/ przez sędzię Sądu Okręgowego w Krakowie Teresę Dyrga.”

Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. akt L 050 – 76/11, pismo Z. Kękusia z dnia 3 września 2012 r. do

prezes Barbary Baran

 

W odpowiedzi, pismem z dnia 7 września 2012 r. poinformowała mnie wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie Liliana Kaltenbek-Skarbek – Załącznik 12: „Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, Kraków, dnia 7 września 2012 r., L-050-76/11, Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ (…) Podstawę wniosku z dnia 10 sierpnia 2012 r. o umorzenie postępowania egzekucyjnego w sprawie o sygn. III KMs 98/10 prowadzonej przez Komornika przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Rafała Nowickiego de Poraj stanowił art. 825 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego, który wszedł w życie w dniu 1 stycznia 1965 r. (przepis ten nie był nowelizowany).

Na podstawie analizy akt postępowania w sprawie XI CR 603/04, można stwierdzić, iż roszczenie Skarbu Państwa o zapłatę kwoty 8.750,00 zł, zasądzonej od Pana wyrokiem z dnia 22 listopada 2004 r. tytułem zwrotu kosztów procesu uległo przedawnieniu z upływem dnia 11 kwietnia 2009 r.

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Liliana Kaltenbek-Skarbek”

Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. L 050 – 76/11, pismo z dnia 7 września 2012 r. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Liliany Kaltenbek-Skarbek – Załącznik 12

 

Podając – Załącznik 12: Na podstawie analizy akt postępowania w sprawie XI CR 603/04, można stwierdzić, iż roszczenie Skarbu Państwa o zapłatę kwoty 8.750,00 zł, zasądzonej od Pana wyrokiem z dnia 22 listopada 2004 r. tytułem zwrotu kosztów procesu uległo przedawnieniu z upływem dnia 11 kwietnia 2009 r.wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie Liliana Kaltenbek-Skarbek poświadczyła legalność i zasadność przesłanki, na którą ja powołałem się w w.w. skardze z pisma z 05.04.2012 r. do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział Cywilny na czynności komornika R. Nowickiego de Poraja.

Podałem w tej skardze, że roszczenie w kwocie 8.750.00 zł egzekwowane ode mnie przez komornika R. Nowickiego de Poraja z tytułu wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny z dnia 22 listopada 2004 r., sygn. akt XI CR 603/14, uprawomocnionego wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2006 r. uległo przedawnieniu ponad 7 miesięcy przed tym, gdy w dniu 24 listopada 2009 r. Sąd Okręgowy w Krakowie sporządził Wezwanie dla mnie do uiszczenia w.w. opłaty – Załącznik 1.

A sędzia Marzena Lewicka, która rozpoznała moją – słuszną, zasadną i legalną, tj. opartą na prawie określonym w art. 25.1 Ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – skargę podała w postanowieniu z dnia 1 sierpnia 2012 r. – Załącznik 9: „SSR Marzena Lewicka Protokolant: osobiście, po rozpoznaniu w dniu 1 sierpnia 2012 roku w Krakowie na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Sądu Okręgowego w Krakowie przeciwko dłużnikowi Zbigniewowi Kękusiowi na skutek skargi dłużnika na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafała Nowickiego de Poraj z dnia 15 marca 2012 r. w przedmiocie wszczęcia egzekucji w sprawie o sygn. XII KMS 98/10 postanawia: Oddalić skargę.

Sędzia Marzena Lewicka w pełni świadomie wydała sprzeczne z prawem postanowienie z dnia 1 sierpnia 2012 r.

W pełni świadomie niedopełniła obowiązku sędziego określonego w art. 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.”

W skardze z 5 kwietnia 2102 r., którą rozpoznawała podałem:

 1. w.w. okoliczności, w których komornik Rafał Nowicki de Poraj prowadził postępowanie egzekucyjne przeciwko mnie z tytułu wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22.11.2004 r., sygn. akt XI CR 603/04,
 2. przepis prawa – art. 25.1 Ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych: Prawo Skarbu Państwa do żądania kosztów sądowych przedawnia się z upływem lat trzech licząc od dnia, w którym koszty należało uiścić.” – który czynił roszczenie egzekwowane ode mnie przez komornika przedawnione z dniem 11 kwietnia 2009 r.

 

A jednak postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2012 r. sędzia Marzena Lewicka postanowiła – Załącznik 9 „oddalić skargę”.

Sędzia Marzena Lewicka niedopełniła określonego w art. 45.1 Konstytucji obowiązku sądu rozpoznania mojej skargi z 5 kwietnia 2012 r. bezstronnie i sprawiedliwie.

Działała w ten sposób na szkodę mojego interesu prywatnego.

Sędzia Marzena Lewicka niedopełniła obowiązku sądu określonego w art. 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i działała na szkodę mojego interesu prywatnego – narażając mnie na zlicytowanie mieszkania /Załącznik 7/ – w celu osiągnięcia korzyści osobistej, tj. korzyści dla:

 1. zastępcy przewodniczącego Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzi Teresy Dyrgi, która wydała zarządzenie o ściągnięciu ode mnie przedawnionego roszczenia – wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie Liliana Kaltenbek-Skarbek podała w piśmie do mnie z dnia 7 września 2012 r. – Załącznik 12„Ponadto informuję, iż zarządzenie w przedmiocie skierowania w dniu 13 listopada 2009 r. do księgi należności orzeczenia dotyczącego ściągnięcia od Pana kosztów postępowania w sprawie XI CR 603/04 zostało wydane przez SSO Teresę Dyrga, pełniącą wówczas funkcję Zastępcy Przewodniczącego Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego.”

Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. L 050 – 76/11, pismo z dnia 7 września 2012 r. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Liliany Kaltenbek-Skarbek – Załącznik 12

 1. prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Barbary Baran, która przez ponad dwa lata egzekwowała ode mnie przedawnione roszczenie, mimo że w wielokrotnie kierowanych do niej pismach informowałem ją o tym, że roszczenie uległo przedawnieniu w dniu 11 kwietnia 2009 r.

 

xxx

 

Opisane w niniejszym piśmie działanie sędzi Marzeny Lewickiej w dniu 1 sierpnia 2012 r., w Krakowie, wyczerpuje – w oparciu o wskazane powyżej dowody, tj. pismo wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Michała Niedźwiedzia /Załącznik 10/, postanowienie komornika sądowego Rafała Nowickiego de Poraj /Załącznik 11/, pismo wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Lilianę Kaltenbek-Skarbek /Załącznik 12/ znamiona czynu określonego jako przestępstwo w art. 231 § 1 i § 2 k.k.

 

Zbigniew Kękuś

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Załączniki: od 1 do 51 do ściągnięcia tutaj

 1. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny, sygn. akt XI C 603/04, Wezwanie dla Z. Kękuś z dnia 24 listopada 2009 r. do uiszczenia opłaty w kwocie 8.750,00 zł
 2. Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, wyrok z dnia 22 listopada 2004 r.
 3. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2006 r., sygn. akt I ACa 1633/05 IACz 1657/05
 4. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny, sygn. akt XI C 603/04, Zlecenie Egzekucyjne sędziego Zbigniewa Duckiego z dnia 2 marca 2010 r.
 5. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj Kancelaria Komornicza w Krakowie, sygn. akt III KMS 98/10, Zawiadomienie z dnia 15 marca 2012 r.
 6. Pismo Z. Kękusia z dnia 5 kwietnia 2012 r. do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział Cywilny
 7. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj, sygn. akt III KMS 98/10, Postanowienie z dnia 4 czerwca 2012 r.
 8. Pismo Z. Kęskuia kierowane w okresie od 26 lipca 2012 r. do 10 sierpnia 2012 r. do prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Barbary Baran
 9. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Co 1848/12/K, postanowienie sędzi M. Lewickiej z dnia 1 sierpnia 2012 r.
 10. Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. L 050 – 76/11, pismo z dnia 10 sierpnia 2012 r. Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Michała Niedźwiedzia
 11. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj, sygn. akt III KMS 98/10, Postanowienie z dnia 17 sierpnia 2012 r.
 12. Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. L 050 – 76/11, pismo z dnia 7 września 2012 r. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Liliany Kaltenbek-Skarbek
 13. Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza, sygn. akt Pa 318/12, pismo z dnia 27 lipca 2012 r. prokurator Marty Suchodolskiej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
 14. Marcin Karkosza, „Protest: sposób na sąd”; „Gazeta Krakowska”, 14-15 sierpnia 2012, s. 1
 15. Marcin Karkosza, Protestował 16 dni, sąd umorzył sprawę „Gazeta Krakowska”, 14-15 sierpnia 2012, s. 4
 16. Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. akt L-050-76/11, pismo z dnia 11 sierpnia 2011 r. do Prezesa SSO Barbary Baran
 17. Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. akt L-050-76/11, pismo z dnia 19 sierpnia 2011 r. Wiceprezesa Sądu Liliany Kaltenbek-Skarbek
 18. Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. akt L-050-76/11, pismo z dnia 11 kwietnia 2012 r. Z. Kękusia do prezesa Sądu sędzi Barbary Baran
 19. Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. akt L-050-76/11, pismo prezesa Sądu Barbary Baran z dnia 27 kwietnia 2012 r.
 20. Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. L 050 – 76/11, pismo z dnia 1 sierpnia 2012 r. Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Michała Niedźwiedzia
 21. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj, sygn. akt III KMS 98/10, pismo z dnia 4 czerwca 2012 r.
 22. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj, sygn. akt III KMS 98/10, Postanowienie z dnia 4 czerwca 2012 r.
 23. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj, sygn. akt III KMS 98/10, Postanowienie z dnia 4 czerwca 2012 r.
 24. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj, sygn. akt III KMS 98/10, pismo z dnia 10 września 2012 r.
 25. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny, sygn. akt XI C 603/04, pismo z dnia 24 maja 2012 r. sędzi Ewy Olszewskiej
 26. Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. L-050-76/11 Wiz.SK-054/15/12/SO pismo z dnia 28 listopada 2012 r. Wiceprezesa Sądu SSO L. Kaltenbek-Skarbek
 27. Sąd Okręgowy w Krakowie, pismo Rzecznika Prasowego Sądu SSO Beaty Górszczyk z dnia 27 sierpnia 2012 roku
 28. Sąd Okręgowy w Krakowie, pismo Z. Kękusia z dnia 7 sierpnia 2012 r. rzecznika prasowego Waldemara Żurka
 29. Sąd Okręgowy w Krakowie, pismo rzecznika prasowego Waldemara Żurka z dnia 10 sierpnia 2012 r.
 30. Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, sygn. akt Wiz.050-8/13/SO, pismo prezes Barbary Baran z dnia 20 marca 2013 r.
 31. Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, sygn. akt Wiz.SK-263/13/SO, pismo prezes Barbary Baran z dnia 26 marca 2013 r.
 32. Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, sygn. akt Wiz.SK-271/13/SO, pismo prezes Barbary Baran z dnia 27 marca 2013 r.
 33. Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, sygn. akt Wiz.SK-271/13/SO, pismo prezes Barbary Baran z dnia 4 kwietnia 2013 r.
 34. Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, sygn. akt Wiz.SK-058-15/13/SO, pismo prezes Barbary Baran z dnia 22 kwietnia 2013 r.
 35. Uchwała nr 1032/15 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 10 września 2015 r.
 36. Sąd Apelacyjny w Krakowie, sygn. akt A Cz 1706/04, postanowienie z dnia 17 listopada 2004 r. Sądu w składzie: przewodniczący SSA Krzysztof Sobierajski oraz SSA Elżbieta Uznańska, SO Józef Wąsik
 37. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, sygn. akt 2 Ds. 911/12, postanowienie prokurator Ewy Kuzawińskiej z dnia 28 sierpnia 2012 r.
 38. Sąd Apelacyjny w Krakowie, sygn. akt Adm.-0143-25/16, pismo wiceprezesa Sądu SSA Andrzeja Solarza z dnia 23 lutego 2016 r.