Rzeczpospolita opresyjna – Zbigniewa Ziobry reforma pro forma, czyli butny tuman Edyta Frączek-Padoł wciąż zastępcą prokuratora rejonowego w Krakowie

Sędzia Żurek dla wPolityce.pl: Podkręcanie atmosfery nienawiści wobec sądów jest rzeczą bardzo niedobrą.

“To wywlekanie patologii na światło dzienne”

Źródło:http://wpolityce.pl/polityka/328636-sedzia-zurek-dla-wpolitycepl-podkrecanie-atmosfery-nienawisci-wobec-sadow-jest-rzecza-bardzo-niedobra-to-wywlekanie-patologii-na-swiatlo-dzienne, 22 lutego 2017 r.

Szanowni Państwo,

Niniejszego e-mail’a kieruję do Państwa w interesie społecznym.

W poprzednim przedstawiłem trzódkę sędziów złodziei, w tym byłą prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Żydówkę złodziejkę Barbarę Baran, którą prezydent Andrzej Duda powołał na sędzię Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Do niniejszego załączam moje pismo z dnia 24 lutego br. do Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Tomasza Miłkowskiego, Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie insp. Janusza Barcika i funkcjonariuszy Wydziału Konwojowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie świadczących usługę ochrony instytucjom wymiaru sprawiedliwości Krakowa – Załącznik I.

Informuję ich o moim zamiarze stawiennictwa w dniach 27 i 28 lutego na dyżurach prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Małgorzaty Tyżuk, prokuratora regionalnego w Krakowie Marka Woźniaka i prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Beaty Morawiec, celem uzyskania odpowiedzi na wnioski, które do nich skierowałem.

Uprzedzam ich także, że w związku z w.w. zapowiedzianymi przeze mnie wizytami Policja może zostać wezwana z żądaniem udzielenia pomocy osobom pełniącym dyżury w dniach 27 i 28.02 w wyżej wymienionych instytucjach.

Jest wręcz niemal pewne, że stanie się tak, gdy w dniu 27 lutego w Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód dyżur będzie pełniła zastępca prokuratora rejonowego Edyta Frączek-Padoł.

To rzadki okaz aroganckiego, butnego, wysługującego się policją tumana.

Gdy w dniu 29 stycznia 2014 r. stawiłem się na dyżur Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód, pełniąca go Edyta Frączek-Padoł kazała mnie sobie przyprowadzić Policji, a gdy ją poprosiłem, żeby sporządziła notatkę z jej, pełniącej dyżur, ze mną spotkania odmówiła. A ponieważ nalegałem to… wezwała na pomoc policjantów, którzy mnie przyprowadzili i poleciła im mnie wyprowadzić z jej gabinetu. Sam wyszedłem.

Prokurator Edyta Frączek-Padoł to m.in. tuman, który przerażającą, z cała pewnością nieakceptowaną w innym zawodzie bezmyślność i ignorancję nadrabia – jak to z tumanami i ignorantami bywa – butą, arogancją, bezczelnością. Sporządzone prze nią samą dowody słuszności mojego stanowiska załączam do niniejszego e-mail’a

Typowa z niej funkcjonariuszka publiczna. Są jeszcze gorsi…

Prokurator Edyta Frączek-Padoł reprezentuje ten sam poziom rozwoju intelektualnego, co byli szefowie Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód, Lidia Jaryczkowska, Piotr Kosmaty – obecnie w Prokuraturze Krajowej – i Krystyna Kowalczyk oraz niektórzy z ich podwładnych.

Należy żałować, że nie objęła ją reforma ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry i wciąż pełni funkcję zastępcy prokuratora rejonowego.

Prokuratorzy Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód czynią przestępcami według zapotrzebowania zgłaszanego im przez koleżanki i kolegów ze służby publicznej, a także … świadczą usługę ochrony VIP’om, rozpoznając sprawy z rażącym naruszeniem doskonale znanego obecnej prokuratorowi rejonowemu Małgorzacie Tyżuk prawa o właściwości Prokuratury.

Ukrywany przede mną z imienia i nazwiska prokurator w.w. Prokuratury wyświadczył usługę ochrony premier Beacie Szydło oraz wiceprezesowi Rady Ministrów Mateuszowi Morawieckiemu.

Jeśli zapoznanie się Państwo z pismem załączonym do niniejszego e-mail’a, dowiecie się, jak mnie prokurator tej samej Prokuratury, zastępca prokuratora rejonowego Edyta Frączek-Padoł „holowała” przez kilka lat do… ustania karalności czynów, za które byłem ścigany przez 10 lat. Żeby mi je można było przypisać i natychmiast… umorzyć postępowanie.

Tuman zezwalała na ściganie mnie w maju 2014 roku za 16 czynów, z których karalność pięciu ustała w dniu 12 lipca 2012 r. a jedenastu w dniu 5 lipca 2013 r. Takie postępowanie funkcjonariuszy systemu prawnego nazywa się… „przez wzgląd na dobro wymiaru sprawiedliwości.” Prokurator Edyta Frączek-Padoł broniła interesu sędziowskiej ferajny z Krakowa oraz byłego rzecznika praw obywatelskich Żyda ortodoksa Andrzeja Zolla i jego małżonki ortodoksyjnej oszustki adw. Wiesławy Zoll.

Rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa, obrońca patologii sędziowskiej ferajny sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemar Żurek mówi:

 

Sędzia Żurek dla wPolityce.pl: Podkręcanie atmosfery nienawiści wobec sądów jest rzeczą bardzo niedobrą.

“To wywlekanie patologii na światło dzienne”

Źródło:http://wpolityce.pl/polityka/328636-sedzia-zurek-dla-wpolitycepl-podkrecanie-atmosfery-nienawisci-wobec-sadow-jest-rzecza-bardzo-niedobra-to-wywlekanie-patologii-na-swiatlo-dzienne, 22 lutego 2017 r.

 

Prawda o łajdakach w sędziowskich togach to jest podkręcanie atmosfery nienawiści wobec sądów, wywlekanie patologii na świtało dzienne.

Należy zamiatać pod dywan patologie sędziowsko-prokuratorsko-adowkacko-rzecznikowskiej ferajny. Przez… wzgląd na dobro wymiaru sprawiedliwości. Bywa złodziei, kłamców, oszustów, sadystów, tumanów.

 

Celem uniknięcia przykrych ewentualnie dla mnie zdarzeń – konfrontacja obywatela dochodzącego sowich praw obywatela z funkcjonariuszami publicznymi zawsze źle się kończy dla obywatela… – poinformowałem Adresatów mojego w.w. pisma z dnia 24 lutego, że jeśli osoby, z którymi zamierzam się spotkać w dniach 27 i 28 lutego odmówią mi udzielenia odpowiedzi na wnioski, które do nich skierowałem, nie tylko nie będę nalegał, ale nawet o potwierdzenie odmowy w postaci protokołu lub notatki ze spotkania nie będę prosił.

Pokornie opuszczę pomieszczenie, w którym odbywało się będzie spotkanie, a następnie o jego przebiegu poinformuję w piśmie umieszczonym na stronie www.kekusz.pl. Po jej zablokowaniu została ponownie odblokowana, żeby rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar nie miał problemu z udzieleniem odpowiedzi na mój wniosek do niego o wskazanie mi, które z materiałów umieszczonych na tej stronie mają charakter jawnie antysemicki, co RPO A. Bodnar zarzuca tej stronie.

 

Z poważaniem,

 

Zbigniew Kękuś

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 24 lutego 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

Do:

 1. Pan insp. Tomasz Miłkowski, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
 2. Pan insp. Janusz Barcik, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków
 3. Funkcjonariusze Wydziału Konwojowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie świadczący usługę ochrony instytucjom wymiaru sprawiedliwości Krakowa

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o możliwym wezwaniu na pomoc Policji w dniach 27 i/lub 28 lutego 2017 r. przez:
  1. prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Małgorzatę Tyżuk
  2. prokuratora regionalnego w Krakowie Marka Woźniaka
  3. prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Beatę Morawiec

z przyczyn podanych w niniejszym piśmie.

 1. Zawiadomienie, że w przypadku odmowy wydania mi w dniach 27 i 28 lutego 2017 r. przez prokuratorów i sędzię jak w pkt. I, odpowiedzi na skierowane przeze mnie do nich wnioski, jak w niniejszym piśmie:
  1. z należnym, funkcjonariuszom publicznym Rzeczypospolitej Polskiej szacunkiem zaakceptuję ich stanowisko i opuszczę siedziby kierowanych przez nich instytucji,
  2. sposób, w jaki mnie potraktują opiszę w materiałach, które zostaną umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.
 2. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

 

Szanowni Państwo,

 

Pragnę poinformować o możliwym wezwaniu na pomoc Policji w dniu 27 i/lub 28 lutego przez:

 1. prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Małgorzatę Tyżuk lub przez innego członka najwyższego kierownictwa Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód,
 2. prokuratora regionalnego w Krakowie Marka Woźniaka lub przez innego członka najwyższego kierownictwa Prokuratury Regionalnej w Krakowie,
 3. prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Beatę Morawiec lub przez innego członka najwyższego kierownictwa Sądu Okręgowego w Krakowie.

 

Przyczyną wezwań jak wyżej może być, że:

 1. pismem z dnia 24 lutego 2017 r. skierowanym do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód złożyłem – Załącznik 1: Pani Małgorzata Tyżuk Prokurator Rejonowy Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód ul. Mosiężnicza 2 30-965 Kraków Dotyczy: I. Wniosek o przygotowanie dla mnie na dyżur Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód w dniu 27 lutego 2017 r. sporządzonych na piśmie odpowiedzi na moje wnioski z pism z dnia 3 stycznia 2017 r. – Załącznik 1, Załącznik 2.”
  Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 24 lutego 2017 r. do prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia

Wschód Małgorzaty Tyżuk – Załącznik 1

 1. pismem z dnia 17 lutego 2017 r. skierowanym do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód złożyłem – Załącznik 2: „Pani Małgorzata Tyżuk Prokurator Rejonowy Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód ul. Mosiężnicza 2 30-965 Kraków Dotyczy:
  1. Wniosek – na podstawie pisma adresatki niniejszego pisma z dnia 4 grudnia 2016 r. do Prokuratora Rejonowego w Wieliczce /Załącznik 1/ oraz postanowienia z dnia 13 stycznia 2017 r. st. sierż. Małgorzaty Kowalik z Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce /Załącznik 2/ – o dopełnienie przez adresatkę niniejszego pisma obowiązku określonego w art. 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego przez:
   1. skierowanie do właściwej rzeczowo i miejscowo prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przez kard. Stanisława Dziwisza przestępstwa z art. 160 §1 kk i inne, narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia osób uczestniczących w Światowych Dniach Młodzieży w lipcu 2016 roku w Brzegach k. Wieliczki, przez zlekceważenie:
    1. krytycznych o Brzegach jako lokalizacji ŚDM opinii:
     1. Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,
     2. Policji,
     3. ekspertów Politechniki Krakowskiej,
     4. antyterrorystów,
     5. władz Krakowa, w tym prezydenta Jacka Majchrowskiego i wojewody Józefa Pilcha
    2. apeli – kierowanych na podstawie raportu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – przez prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło o rezygnację z Brzegów jako miejsca przeprowadzenia ŚDM.
   2. przekazania zawiadomienia jak w pkt. I.1 do rozpoznania prokuratorowi Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód, jeśli ta Prokuratura jest właściwa rzeczowo i miejscowo do jego rozpoznania,
   3. podanie w zawiadomieniu, jak w pkt. I.1, jakie inne – poza przestępstwem z art. 160 § 1 k.k. – przestępstwa zdaniem adresatki niniejszego pisma zostały popełnione w sprawie, którą opisałem w piśmie z dnia 23 listopada 2016 r. /Załącznik 3/.
  2. Zawiadomienie, że po odbiór dokumentu wydanego przez adresatkę niniejszego pisma w sprawie, jak w pkt. I, tj. poświadczającego:
   1. skierowanie zawiadomienia, jak w pkt. I.1 lub
   2. przekazanie sprawy do rozpoznania, jak w pkt. I.2

stawię się na dyżurze Prokuratora Rejonowego w Krakowie Śródmieściu Wschód w poniedziałek, 27 lutego 2017 r.”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 17 lutego 2017 r. do prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Małgorzaty Tyżuk – Załącznik 2

 1. pismem z dnia 17 lutego 2017 r. skierowanym do Prokuratora Regionalnego w Krakowie złożyłem – Załącznik 3: „Pan Marek Woźniak Prokurator Regionalny w Krakowie ul. Cystersów 18 31-553 Kraków Dotyczy:
  1. Zawiadomienie o popełnieniu przez prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Małgorzatę Tyżuk przestępstwa z art. 238 Kodeku karnego przez zgłoszenie Prokuratorowi Rejonowemu w Wieliczce pismem z dnia 4 grudnia 2016 r. – Załącznik 1: „Pani Prokurator Rejonowy w Wieliczce W załączeniu, stosownie do § 4 pkt 14 lit. n Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uprzejmie przesyłam – w/g właściwości miejscowej – pismo Zbigniewa Kękusia przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej dot. popełnienia przestępstw, a to niedopełnienia obowiązków przez burmistrza miasta i gminy Wieliczki w okresie od sierpnia 2016 do listopada 2016 roku, poprzez nieudzielanie Zbigniewowi Kękusiowi odpowiedzi na jego pisma i działanie w ten sposób na szkodę jego interesu prywatnego tj. o przestępstwo z art. 231 § 1 kk (…).”
  2. Wniosek o przekazanie niniejszego Zawiadomienia – bez zbędnej zwłoki – do rozpoznania prokuraturze właściwej rzeczowo i miejscowo.
  3. Wniosek o wydanie prokuraturze, której Prokurator Regionalny w Krakowie przekaże niniejsze Zawiadomienie poleceń:
   1. rozpoznania Zawiadomienia bez zbędnej zwłoki, w terminie przewidzianym przepisami Kodeksu postępowania karnego,
   2. doręczenia mi – bez zbędnej zwłoki, w terminie przewidzianym przepisami Kodeksu postępowania karnego – postanowienia o wszczęciu lub odmowie wszczęcia śledztwa/dochodzenia.
  4. Zawiadomienie, że po odbiór kserokopii pisma, przy którym Prokurator Regionalny w Krakowie przekaże Zawiadomienie jak w pkt. I do rozpoznania prokuraturze właściwej rzeczowo i miejscowo stawię się na dyżurze Prokuratora Regionalnego w Krakowie w poniedziałek 27 lutego 2017 r.”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 17 lutego 2017 r. do prokuratora regionalnego w Krakowie Marka Woźniaka – Załącznik 3

 1. Pismem z dnia 20 lutego 2017 r. skierowanym do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie złożyłem – Załącznik 4: „SSO Beata Morawiec Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków Dotyczy:
  1. Zawiadomienie o moim zamiarze stawienia się w dniu 28 lutego 2017 r. na dyżurze Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie celem uzyskania informacji o terminie posiedzenia Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy w sprawie rozpoznania mojej skargi z dnia 18 stycznia 2017 r. na przewlekłość postępowania prowadzonego przeciwko mnie przez Prokuraturę Rejonową Kraków Krowodrza do sygn. akt 2 Ds. 542/14.
  2. Wniosek o wydanie polecenia przewodniczącemu Wydziału IV Karnego – Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie sędziemu Andrzejowi Almertowi sporządzenia i doręczenia mi zawiadomienia o terminie posiedzenia Sądu w przedmiocie rozpoznania skargi jak w pkt. I.”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 20 lutego 2017 r. do prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Beaty Morawiec – Załącznik 4

 

Dwoma pismami z dnia 3 stycznia 2017 r., na które powołałem się w piśmie z dnia 24 lutego 2017 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód złożyłem:

 1. Pani Małgorzata Tyżuk Prokurator Rejonowy Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód ul. Mosiężnicza 2 30-965 Kraków Dotyczy:
  1. Wniosek o przygotowanie dla mnie na dzień 2 lutego 2017 r. sporządzonego przez Prokuratora Rejonowego w Krakowie Śródmieściu Wchód na piśmie wyjaśnienia:
   1. na podstawie którego prawa, wnoszę o podanie przepisu prawa,
   2. z jakich przyczyn

niewłaściwa Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód rozpoznała moje zawiadomienia o popełnieniu przez Beatę Szydło, gdy była burmistrzem Brzeszcz, przestępstwa z art. 129 k.k.

  1. Wniosek o przygotowanie dla mnie na dzień 2 lutego 2017 r. sporządzonego przez Prokuratora Rejonowego w Krakowie Śródmieściu Wchód na piśmie wyjaśnienia, z jakich przyczyn Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód nie przekazała właściwej prokuraturze mojego zawiadomienia o popełnieniu przez Beatę Szydło, gdy była burmistrzem Brzeszcz, przestępstwa z art. 129 k.k.
  2. Zawiadomienie, że po odbiór sporządzonych na piśmie wyjaśnień, jak w pkt. I i II stawię się osobiście w Sekretariacie Prokuratora Rejonowego w Krakowie Śródmieściu Wschód w dniu 2 lutego 2017r.”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 3 stycznia 2017 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia

Wschód – Załącznik 5

 1. Pani Małgorzata Tyżuk Prokurator Rejonowy Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód ul. Mosiężnicza 2 30-965 Kraków Dotyczy:
  1. Wniosek o przygotowanie dla mnie na dzień 2 lutego 2017 r. sporządzonego przez Prokuratora Rejonowego w Krakowie Śródmieściu Wchód na piśmie wyjaśnienia:
   1. na podstawie którego prawa, wnoszę o podanie przepisu prawa,
   2. z jakich przyczyn

niewłaściwa Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód rozpoznała moje zawiadomienia o popełnieniu przez wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego przestępstwa z art. 129 k.k.

  1. Wniosek o przygotowanie dla mnie na dzień 2 lutego 2017 r. sporządzonego na piśmie przez Prokuratora Rejonowego Kraków Śródmieście Wchód wyjaśnienia, z jakich przyczyn Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód nie przekazała właściwej prokuraturze mojego zawiadomienia o popełnieniu przez wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego przestępstwa z art. 129 k.k.
  2. Zawiadomienie, że po odbiór sporządzonych na piśmie wyjaśnień, jak w pkt. I i II stawię się osobiście w Sekretariacie Prokuratora Rejonowego w Krakowie Śródmieściu Wschód w dniu 2 lutego 2017r.”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 3 stycznia 2017 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa

Śródmieścia Wschód – Załącznik 6

 

Wprawdzie wnioski, które skierowałem do prokuratora rejonowego Małgorzaty Tyżuk, prokuratora regionalnego Marka Woźniaka i prezes Beaty Morawiec dotyczą realizacji przez nich ich ustawowych obowiązków, a ponadto:

 

Prokuratorem może być powołany ten, kto jest nieskazitelnego charakteru.
Artykuł 14.1.2 Ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 r.

 

Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten,

kto: (…) 2) jest nieskazitelnego charakteru

Artykuł 61 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

 

ale ponieważ mam za sobą jak najgorsze doświadczenia z niektórymi funkcjonariuszami publicznymi tzw. demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej /art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej/ postanowiłem, że uprzedzę Państwa o możliwej chęci skorzystania przez w.w. adresatów moich pism z pomocy Policji.

Być może pracują wciąż w Wydziale Konwojowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie funkcjonariusze, których po pomoc podczas spotkania ze mną w dniu 29 stycznia 2014 r. wezwała adresatka kopii niniejszego pisma, zastępca prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Edyta Frączek-Padoł.

W dniu 29 stycznia 2014 r. stawiłem się na dyżurze Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Wschód. Pełniła go zastępca prokuratora rejonowego Edyta Frączek-Padoł.

Oto przebieg naszego spotkania.

ZKE /Zbigniew Kękuś/: „Dzień dobry”

EFR /Edyta Frączek-Padoł/: „Dzień dobry. Wiem po co pan przyszedł. Ja nie zmieniam stanowiska.”

ZKE: „To ja informuję, że rozpocznę, jak napisałem, protest głodowy w prokuraturze.”

EFR: „Proszę bardzo.”

ZKE: „Proszę w takim razie o sporządzenie notatki urzędowej z naszego spotkania.”
EFE: „Nie, nie zrobię.”
ZKE: „Ale przecież prokurator …”
EFR przerywając: „Wiem, że prokurator Tomasz Waszczuk sporządził notatkę, ale ja nie. Zapisuję w zeszycie Prokuratury, że pan był.”

ZKE: „To ja nie wyjdę z pani gabinetu, dopóki pani nie sporządzi notatki.”

EFR do policjantów, którzy przyprowadzili mnie do gabinetu Zastępcy Prokuratora Rejonowego: Panowie, ja skończyłam z tym panem, proszę wyprowadzić.

Do pokoju weszło dwóch, przebywających w pomieszczeniu przylegającym do niego, wezwanych przez prokurator Edytę Frączek-Padoł Policjantów.

Nie trzeba mnie było wyprowadzać, wyszedłem dobrowolnie. Mocno rozbawiony. No bo, jak się nie śmiać – w duchu, żeby mi funkcjonariuszka w służbie publicznej, zastępca prokuratora rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Wschód Edyta Frączek-Padoł nie przedstawiła zarzutu jej znieważenia podczas pełnienia przez nią (?) obowiązków służbowych – z prokuratora, który celem uniknięcia sporządzenia notatki ze spotkania, które trwało nie więcej niż 3 minuty, korzystać musi ze wsparcia Policji?

Uważam, że w podczas opisanego wyżej zdarzenia prokurator Edyta Frączek-Padoł nadużyła władzy, że wysłużyła się Policją. Uważam, że Policja od innych, ważniejszych jest zadań, niż chronienie pełniącej dyżur zastępcy prokuratora rejonowego Edyty Frączek-Padoł przed sporządzeniem notatki ze spotkania z obywatelem zgłaszającym się na dyżur Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód.

Notatki, jakiej sporządzenia nie odmówił mi inny z zastępców prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Tomasz Waszczuk, gdy spotkał się ze mną także podczas dyżuru Prokuratora Rejonowego.

Opisana wyżej sytuacja może się powtórzyć…

Ponieważ nie można wykluczyć, że Policja zostanie poproszona o pomoc podczas któregoś z moich w.w. stawiennictw, pozwolę sobie przybliżyć Państwu postać zastępcy prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Edyty Frączek-Padoł. Przedstawię Państwu funkcjonariuszkę publiczną, która wysłużyła się Policją.

Prokurator Edyta Frączek-Padoł może przecież pełnić dyżur w dniu 27 lutego 2017 r. Wciąż pełni funkcję Zastępcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód.

 

W dniu 12 czerwca 2006 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosława Ridan sporządziła przygotowywany podczas postępowania przygotowawczego prowadzonego przez nią od dnia 2 lipca 2004 r. pod nadzorem jej służbowych zwierzchników:

 1. prokuratora rejonowego Lidii Jaryczkowskiej
 2. następcy prokurator L. Jaryczkowskiej, p.f. prokuratora rejonowego Piotra Kosmatego
 3. zastępcy prokuratora rejonowego Krystyny Kowalczyk
 4. p.f. zastępcy prokuratora rejonowego Edyty Kuśnierz
 5. p.o. prokuratora okręgowego w Krakowie Bogdana Karpia

akt oskarżenia przeciwko mnie, którym oskarżyła mnie o to, że w okresie od stycznia 2003 r. do maja lub września 2005 r., w Krakowie, za pośrednictwem portalu internetowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca www.zgsopo.webpark.pl i – jak podała „założonej przez siebie strony pod domeną zkekus.w.interia.pl” popełniłem osiemnaście przestępstw, tj. – Załącznik 7:

 1. pkt. I, III-XVI aktu oskarżeniaznieważyłem i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych /art. 226 § 1 k.k./ i zniesławiłem /art. 212 § 2 k.k./ piętnaścioro sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar /była Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie/ SSO Ewa Hańderek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawałek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Kłosińska, SSR Izabela Strózik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Małgorzata Ferek, SSA Włodzimierz Baran /były Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kuś-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie/,
 2. pkt II aktu oskarżeniazniesławiłem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wiesławę Zoll, pełnomocnika mojej żony w prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Krakowie i Sąd Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postępowaniu z mojego powództwa o rozwód /sygn. akt Sądu Okręgowego w Krakowie XI CR 603/04/,
 3. pkt XVII aktu oskarżeniaznieważyłem /art. 226 § 3 k.k./ i zniesławiłem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, rzecznika praw obywatelskich w osobie piastującego ten urząd Andrzeja Zolla,
 4. pkt XVIII aktu oskarżenia – rozpowszechniałem wiadomości z rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności – art. 241 § 2 k.k.

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, akt oskarżenia

prokurator Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S – Załącznik 7

 

Na wniosek kierownictwa właściwego miejscowo do rozpoznania w.w. sprawy Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Sąd Najwyższy przekazał ją do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Dębicy. W dniu 18 grudnia 2007 r. sędzia tego Sądu Tomasz Kuczma wydał skazujący mnie wyrok, którym przypisał mi popełnienie wszystkich w.w. przestępstw.

Wyrok sędziego T. Kuczmy z 18.12.2007 r. uchyliły następnie:

 1. Sąd Okręgowy w Rzeszowie wydanym na moją korzyść wyrokiem z dnia 15 września 2010 r. w zakresie zarzutów z pkt. I, III – XVII. Sąd Okręgowy zarzucił sędziemu T. Kuczmie rażące i mające wpływ na treść wyroku naruszenie prawa materialnego określonego w art. 226 § 1 k.k. – Załącznik 8:

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/, wyrok Sądu Okręgowego

w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 r. – Załącznik 8

 1. Sąd Najwyższy wydanym na moją korzyść wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. w zakresie pozostałych dwóch czynów z pkt. II i XVIII – Załącznik 9:

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt IV KK 272/11 – Załącznik 9

Sąd Najwyższy wydał wyrok z dnia 26.01.2012 r. na podstawie wydanej na moją korzyść kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 23 sierpnia 2011 r. – Załącznik 10:
Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/ kasacja Prokuratora

Generalnego, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r., sygn. akt PG IV KSK 699/11 od wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06 – Załącznik 10

Prokurator Generalny i Sąd Najwyższy zarzucili sędziemu T. Kuczmie rażące i mające wpływ na treść wyroku naruszenie prawa procesowego określonego w art. 7 k.p.k. i w art. 366 § 1 k.p.k.

 

Po uchyleniu skazującego mnie wyroku sędziego T. Kuczmy i przekazaniu sprawy przeciwko mnie Sądowi Rejonowemu w Dębicy do ponownego rozpoznania na sędziego referenta wyznaczono sędzię Beatę Stój.

Pragnę poinformować, że:

 1. prokurator Radosława Ridan sporządziła akt oskarżenia przeciwko mnie na podstawie wyłącznie wydruków z portalu www.zgsopo.webpark.pl i ze strony pod domeną zkekus.w.interia.pl – tj. nie ustaliła numerów IP komputerów, z których umieszczano materiały, których umieszczanie mnie przypisała – a w aktach Sądu Rejonowego w Dębicy zalegały pisma operatorów internetowych:
  1. Wirtualna Polska S.A. z dnia 6 lipca 2007 r. do Sądu Rejonowego w Dębicy – Załącznik 11:

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II

K 854/10/ pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6 lipca 2007r., karty 3040, 3041 – Załącznik

11

  1. Wirtualna Polska S.A. z dnia 6 sierpnia 2007 r. do Sądu Rejonowego w Dębicy – Załącznik 12:

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II

K 854/10/ pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6 sierpnia 2007r., karty 3098, 3099 – Załącznik 12

  1. INTERIA.PL. S.A. z dnia 1 października 2007 r. do Sądu Rejonowego w Dębicy – Załącznik 13:

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, pismo

INTERIA.PL.S.A., z dnia 1 października 2007r. karta 3183 – Załącznik 13

w których Działy Bezpieczeństwa Wirtualnej Polska S.A. i INTERII.PL S.A. poświadczyły, że:

  1. nie na byłem sprawcą czynów przypisanych mi przez prokurator R. Ridan w akcie oskarżenia z 12.06.2006 r., sporządzonym pod nadzorem w.w. prokuratorów funkcyjnych,
  2. nie w Krakowie lecz w Warszawie zostały popełnione czyny, których popełnienie mnie, w Krakowie, przypisała prokurator R. Ridan,
  3. czyny, których popełnienie prokurator R. Ridan przypisała mi w okresie „od stycznia 2003 r. do września 2005 r.” zostały popełnione w innym czasie, a za pośrednictwem strony pod domeną zkekus.w.interia.pl nikt nie mógł ich popełniać w okresie od stycznia 2003 r. i że mogły być popełniane dopiero od dnia 24 października 2004 r. po godz. 21:17, bo – jak podała INTERIA.PL S.A w w.w. piśmie z 01.10.2007 r. – Załącznik 13: „W nawiązaniu do Państwa postanowienia INTERIA.PL S.A. uprzejmie odpowiada, co następuje:
   Dane związane z kontem:
   zkekus@interia.pl

i stroną WWW: http://zkekus.w.interia.pl/

Data założenia: 2004-10-26 21:17:23”

 1. co się tyczy zarzutu przedstawionego mi w pkt. XVII aktu oskarżenia i opisanego jako: „(…) XVII. w okresie od stycznia 2003r. do maja 2005r. – w Krakowie działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu – za pośrednictwem portalu internetowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i założonej przez siebie strony pod domeną zkekus.w.interia.pl znieważył Andrzeja Zolla piastującego urząd Rzecznika Praw Obywatelskich używając wobec niego słów obraźliwych i pomówił go o takie postępowanie i właściwości, które mogą poniżyć go w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla piastowanego urzędu to jest o przest. z art. 226 § 3 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.” wskazać należy, że:
  1. artykuł 226 § 3 k.k. stanowi: Kto publicznie znieważa lub poniża konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”
  2. w opinii ogromnej większości ekspertów w dziedzinie prawa karnego Rzecznik Praw Obywatelskich będąc organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej, a sam prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje od kilkunastu lat, w kolejnych edycjach wydawanego pod jego redakcją naukową „Komentarza do kodeksu karnego” jak w ostatnim jego wydaniu z 2013 roku – Załącznik 14: „Przedmiotem czynności wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3 są konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie słusznie jednak wskazano, iż nie każdy organ konstytucyjny jest jednocześnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, który jest powiązany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajów władzy w odniesieniu do państwa. Według tego poglądu organami RP są zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrów, ministrowie, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny.

Dowód: Kodeks karny część szczególna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcją

naukową Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131 – Załącznik 14

  1. Jeśli Rzecznik Praw Obywatelskich będąc organem konstytucyjnym, nie jest – według wskazania doktryny prawnej prezentowanego przez prof. Andrzeja Zolla, a także innych ekspertów w dziedzinie prawa karnego jako słuszne – konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej, to czyn przypisany mi przez sędzię Beatę Stój z art. 226 § 3 k.k. i opisany, jak wyżej nie wypełnia znamion czynu określonego jako przestępstwo w art. 226 § 3 k.k.

Z podanych wyżej przyczyn prokurator Radosława Ridan przypisała mi czyn, który nigdy nie był przestępstwem, sędzia Tomasz Kuczma skazał mnie za popełnienie tego czynu, a po uchyleniu jego wyroku sędzia Beata Stój ścigała mnie od nowa za ten czyn. Co znaczy, że prokurator R. Ridan i sędzia T. Kuczma oczywiście i rażąco naruszyli, a sędzia B. Stój ścigając mnie za popełnienie w.w. czynu naruszała prawo określone w:

   1. artykule 42.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego”,
   2. artykule 7.1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności:Nikt nie może być uznany za winnego popełnienia czynu polegającegona działaniu lub zaniechaniu działania, którego według prawawewnętrznego lub międzynarodowego nie stanowił czynu zagrożonego karą w czasie jego popełnienia”,
   3. artykule 15.1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych: Nikt nie może być skazany za czyn lub zaniechanie, które w myśl prawa wewnętrznego lub międzynarodowego nie stanowiły przestępstwa w chwili ich popełnienia.

 

Ścigając mnie za w.w. czyny, w dniu 14 czerwca 2013 r. sędzia Beata Stój wydała postanowienie o umorzeniu postępowania przeciwko mnie w zakresie czynów z pkt. I – XVI aktu oskarżenia prokurator R. Ridan z 12.06.2006 r. Powołała się na ustanie karalności tych 16 czynów. W uzasadnieniu podała, że karalność tych czynów ustała… przed tym, zanim Sąd Okręgowy w Rzeszowie i Sąd Najwyższy wydały w.w. wyroki wznowieniowe od skazującego mnie wyroku sędziego T. Kuczmy z 18.12.2007 r. Podała – Załącznik 15: „Sygn. akt II K 854/10 POSTANOWIENIE Dnia 14 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy w Dębicy w II Wydziale Karnym składzie: Przewodniczący: SSR Beata Stój Protokolant: /imię i nazwisko protokolanta – ZKE/ w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód w sprawie karnej Zbigniewa Kękusia oskarżonego o czyny z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne postanawia I. na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. w zw. z art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k. w zw. z art. 443 k.p.k. w zw. z art. 545 § 1 k.p.k. umorzyć postępowanie karne przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi o to, że: /opisy zarzutów z pkt. I do XVI aktu oskarżenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. – ZKE/

(…) Analiza wymienionych wyżej dat i treści art. 102 § 2 k.k. i art. 102 k.k., wskazuje, że karalność przestępstw, o których mowa w punktach I.1-16, ustała. Karalność wymienionych czynów była przedawniona już w dniach wydania orzeczeń o wznowieniu postępowania przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie i uchyleniu wyroku przez Sąd Najwyższy.

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sędzi Beaty Stój z dnia 14 czerwca 2013 r. – Załącznik 15

 

Wskazać należy, że art. 7 ustawy Kodeks postępowania karnego stanowi:

 

Organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania

oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego.

Artykuł 7 Kodeksu postępowania karnego

 

Nie wiem, jaką wiedzę i doświadczenie życiowe posiadają sędzia Beata Stój oraz prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód, przy udziale którego sędzia B. Stój wydała postanowienie z 14.06.2013 r., ale z całą pewnością dowiedli /dowiodły/, że są bezmyślnymi tumanami całkowicie pozbawionymi zdolności do prawidłowego rozumowania. Dowiedli /dowiodły/ tego twierdzeniem:

 

Karalność wymienionych czynów była przedawniona już w dniach wydania orzeczeń o wznowieniu postępowania przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie i uchyleniu wyroku przez Sąd Najwyższy.”

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sędzi Beaty Stój z dnia 14 czerwca 2013 r. – Załącznik 15

 

Z ich – nazwijmy to – rozumowania wniosek, że trzech sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie, którzy wydali na moją korzyść w.w. wyrok wznowieniowy z dnia 15 września 2010 r. /Załącznik 8/ oraz troje sędziów Sądu Najwyższego, którzy wydali na moją korzyść w.w. wyrok wznowieniowy z dnia 26 stycznia 2012 r. /Załącznik 9/ wydali je – podkreślam… na moją korzyść – już po tym, gdy ustała karalność czynów, które przypisali mi prokurator R. Ridan, a po niej sędzia T. Kuczma i… polecili Sądowi Rejonowemu w Dębicy raz jeszcze rozpoznawać sprawę przeciwko mnie w zakresie czynów, których karalność ustała przed tym, zanim wydali wyroki wznowieniowe.

Coś takiego tylko tuman mógł wymyślić.

Wskazać także należy, że gdyby za logiczne przyjąć rozumowanie sędzi B. Stój i karalność 16 czynów, za które ona mnie ścigała od listopada 2010 r. – po wydaniu przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie pierwszego z w.w. wyroków wznowieniowych z dnia 15 września 2010 r. – rzeczywiście ustałaby przed dniem wydania w.w. wyroków wznowieniowych, tj. przed dniem 15 września 2010 r. i przed dniem 26 stycznia 2012 r., należałoby postawić sędzi B. Stój pytanie… dlaczego aż do dnia 14 czerwca 2013 r. ścigała mnie za tych 16 czynów. Przecież art. 17 § 1k.p.k. stanowi:

 

Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy: (…)

6) nastąpiło przedawnienie karalności,”

Artykuł 17 Kodeksu postępowania karnego

 

Uznawszy rozumowanie sędzi Beaty Stój za sprzeczne z zasadami prawidłowego rozumowania zaskarżyłem jej postanowienie z 14 czerwca 2013 r.

Byłem przekonany, że zaskarży je także przywykła do prawidłowego rozumowania – rozumuje przecież prawidłowo 8 godzin dziennie, pięć dni w tygodniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku – Prokurator Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wschód Krystyna Kowalczyk.

Mocno się rozczarowałem… Prokurator rejonowy nie zaskarżyła postanowienia sędzi B. Stój z 14.06.2013 r.

Okazuje się, że decyzję o jego niezaskarżeniu podjęła zastępca prokuratora rejonowego Edyta Frączek-Padoł. To ona uznała postanowienie sędzi B. Stój z 14.06.2013 r. za słuszne.

Pismem z dnia 24 czerwca 2013 r. skierowanym do prokuratora rejonowego Krystyny Kowalczyk złożyłem: „Pani Krystyna Kowalczyk Prokurator Rejonowy Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście – Wschód ul. Mosiężnicza 2 30-965 Kraków Dotyczy: I. Wniosek o zaskarżenie przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód postanowienia z dnia 14 czerwca 2013 r. /sygn. akt II K 854/10/ sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój w przedmiocie umorzenia z uwagi naprzedawnienie zarzutów części postępowania karnego prowadzonego przeciwko mnie na podstawie aktu oskarżenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2013 r., jeśli umorzenie dotyczy czynów z art. 226 § 1 kk w zbiegu z art. 212 § 2 kk, tj. czynów I, III-XVI aktu oskarżenia.”

W odpowiedzi otrzymałem pismo zastępcy prokuratora rejonowego Edyty Frączek-Padoł z dnia 26 czerwca 2013 r. – Załącznik 16: „Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Wschód /adres – ZKE/ Kraków 26 czerwca 2013 roku 1 Ds. 39/06/S Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ W nawiązaniu do pisma z dnia 24 czerwca 2013 roku informuję, iż Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział II Karny w sprawie sygn. akt II K 854/10 na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2013 roku umorzył prowadzone przeciwko Panu postępowanie karne odnośnie czynów wskazanych w punkcie I.1-16 postanowienia. W uzasadnieniu tego orzeczenia Sąd szczegółowo odniósł się do kwestii możliwości przypisania Panu sprawstwa czynów kwalifikowanych z art. 226 § 1 k.k. Postanowienie z dnia 14 czerwca 2013 roku zostało uznane za słuszne i nie było przedmiotem zaskarżenia.Zastępca Prokuratora Rejonowego Edyta Frączek – Padoł

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście – Wschód, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastępcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Frączek – Padoł z dnia 26 czerwca 2013 r. – Załącznik 16

 

Zdumiała mnie wyćwiczona w prawidłowym rozumowaniu prokurator Edyta Frączek-Padoł i pismem z dnia 25 września 2013 r. skierowanym do niej złożyłem: „Pani Edyta Frączek – Padoł Zastępca Prokuratora Rejonowego Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście – Wschód ul. Mosiężnicza 2 30-965 Kraków Sygnatura akt:

 1. Prokuratury Rejonowej Kraków – Śródmieście Wschód: 1 Ds. 39/06/S
 2. Sądu Rejonowego w Dębicy: II K 854/10

Dotyczy: 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ustawowym terminie miesiąca od daty złożenia niniejszego pisma – wyjaśnienia, z jakich przyczyn uznała Pani za słuszne postanowienie sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. akt II K 854/10.”

W odpowiedzi prokurator E. Frączek-Padoł doręczyła mi pismo z dnia 7 października 2013 r. – Załącznik 17: „W odpowiedzi na Pana pisma z dnia 11.09.2013 i 25.09.2013 r. informuję co następuje: Odnośnie pisma z dnia 11.09.2013 r. informuję że nadal aktualne pozostaje stanowisko wyrażone we wcześniejszych pismach kierowanych do Pana odnośnie interpretacji art. 226 § 3 kk.
Ponadto odnośnie pisma z dnia 25.09.13 informuję iż do moich obowiązków, jako Z-cy Prokuratora Rejonowego, należy decyzja o celowości zaskarżenia orzeczeń sądowych. W tej sytuacji postanowienie Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 14.06.2013 r. uznałam za słuszne kierując się aktualnie obowiązującym orzecznictwem i poglądami doktryny.Zastępca Prokuratora Rejonowego Edyta Frączek-Padoł

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód, pismo zastępcy Prokuratora Rejonowego Edyty

Frączek-Padoł z dnia 7 października 2013 roku – Załącznik 17

 

Zdumiony, która doktryna i które – obowiązujące – orzecznictwo zwolniło prokurator Edytę Frączek-Padoł z podporządkowania się ustawowemu obowiązkowi dokonywania oceny materiału dowodnego według zasad prawidłowego rozumowania, pismem do niej z dnia 30 października 2013 r. złożyłem: „Pani Edyta Frączek – Padoł Zastępca Prokuratora Rejonowego Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście – Wschód ul. Mosiężnicza 2 30-965 Kraków Sygnatura akt:

 1. Prokuratury Rejonowej Kraków – Śródmieście Wschód: 1 Ds. 39/06/S
 2. Sądu Rejonowego w Dębicy: II K 407/13 /uprzednio: II K 451/06, II K 854/10/

Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ustawowym terminie miesiąca od daty złożenia niniejszego pisma – wykazów:
  1. orzeczeń /wnoszę o podanie ich treści i sygnatur/,
  2. poglądów doktryny,

z którymi według Pani zgodne jest postanowienie sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. II K 854/10.”

 

W odpowiedzi prokurator Edyta Frączek-Padoł doręczyła mi pismo z dnia 11 listopada 2013 r. o treści – Załącznik 18: „W odpowiedzi na pismo z dnia 30 października 2013 roku informuję, iż podtrzymuję stanowisko wyrażone w kierowanych do Pana pismach. Jednocześnie pragnę zauważyć, że organy prokuratury nie mają obowiązku udzielania informacji na temat interpretacji przepisów,a orzecznictwo i poglądy doktryny są powszechnie dostępne. Zastępca Prokuratora Rejonowego Edyta Frączek-Padoł
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Wschód, sygn. akt 1 Ds. 39/06, pismo Zastępcy Prokuratora

Rejonowego Edyty Frączek – Padoł z dnia 11 listopada 2013 r. – Załącznik 18

 

Cóż za pycha, buta, arogancja… bezmyślnego tumana.

Informuję:

 

TUMAN”: «człowiek tępy, ciężko myślący »

Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1051

 

Co groteskowe, komiczne, to że pisma z dnia 7 października 2013 r. /Załącznik 17/ i z 11 listopada 2013 r. /Załącznik 18/ zastępca prokuratora rejonowego Edyta Frączek-Padoł sporządziła już po tym, gdy… Sąd Okręgowy w Rzeszowie mnie przyznał rację, uznał moje zażalenie na postanowienie z dnia 14 czerwca 2013 r. sędzi bezmyślnego tumana Beaty Stój za żadne i postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2013 r. uchylił to postanowienie podając – Załącznik 19: „Sygn. akt II Kz 246/13 POSTANOWIENIE Dnia 27 sierpnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Marcin Świerk Sędziowie: SSO Piotr Popek SSR del. do SO Anna Romańska /spraw. /Protokolant /imię i nazwisko – ZKE/ przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie – Renaty Stopińskiej-Witkowskiej po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2013 r. zażalenia oskarżonego Zbigniewa Kękusia na postanowienie Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 14 czerwca 2013 r. sygn. akt II K 854/10 w przedmiocie umorzenia postępowania na podstawie art. 437 § 2 kpkpostanawia uchylić zaskarżone postanowienie w pkt I i sprawę przekazać Sądowi Rejonowemu w Dębicy do ponownego rozpoznania.

UZASADNIENIE Zażalenie oskarżonego jest zasadne o tyle, o ile skutkuje koniecznością uchylenia zaskarżonego postanowienia i przekazania sprawy Sądowi Rejonowemu w Dębicy do ponownego rozpoznania kwestii umorzenia postępowania z powodu przedawnienia karalności poszczególnych zarzucanych w pkt. I – XVI czynów.”

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie Sądu

Okręgowego w Rzeszowie z dnia 27.08. 2013 r. /sygn. II Kz 246/13/ – Załącznik 19

 

Widać autorzy w.w. postanowienia sędziowie Sądu Okręgowego w Rzeszowie Marcin Świerk, Piotr Popek i Anna Romańska oraz prokurator Renata Stopińska-Witkowska nie znali doktryny i orzecznictwa, na które prokurator Edyta Frączek-Padoł powołała się w piśmie do mnie z dnia 7 października 2013 r. – Załącznik 17: „Ponadto odnośnie pisma z dnia 25.09.13 informuję iż do moich obowiązków, jako Z-cy Prokuratora Rejonowego, należy decyzja o celowości zaskarżenia orzeczeń sądowych. W tej sytuacji postanowienie Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 14.06.2013 r. uznałam za słuszne kierując się aktualnie obowiązującym orzecznictwem i poglądami doktryny. Zastępca Prokuratora Rejonowego Edyta Frączek-Padoł”
Albo… to prokurator Edyta Frączek-Padoł kiepsko wypełnia jej obowiązki zastępcy prokuratora rejonowego. To znaczy… niedopełnia.

Jedną z przyczyn tego rzeczywistego stanu rzeczy mogą być jej ogromne – jak potwierdzają opisane wyżej i udokumentowane przez prokurator E. Frączek-Padoł sporządzonymi przez nią osobiście pismami – niedostatki intelektualne kamuflowane butą, arogancją, pychą, czyli… bzdurami o ukrywanych przede mną – i obcych sędziom Sądu Okręgowego w Rzeszowie, autorom postanowienia z dnia 27.08.2013 r. /Załącznik 19/ doktrynie i orzecznictwie.

Jeśli autorzy postanowienia z dnia 27.08.2013 r., sędziowie Sądu Okręgowego w Rzeszowie uznali moje zażalenie na postanowienie sędzi B. Stój z 14.06.2013 r. za zasadne, a prokurator E. Frączek-Padoł nie zaskarżyła go powołując się w piśmie do mnie z dnia 7 października 2013 r. na orzecznictwo i doktrynę „(…) W tej sytuacji postanowienie Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 14.06.2013 r. uznałam za słuszne kierując się aktualnie obowiązującym orzecznictwem i poglądami doktryny. ostatecznie ukrywając je przede mną i informując mnie pismem z dnia 11 listopada 2013 r. „Jednocześnie pragnę zauważyć, że organy prokuratury nie mają obowiązku udzielania informacji na temat interpretacji przepisów,a orzecznictwo i poglądy doktryny są powszechnie dostępne., to najpewniej to orzecznictwo i doktryna w ogóle nie istnieją, a prokurator Edyta Frączek-Padoł jest – po prostu – kłamcą.

 

To nie wszystko jeśli chodzi o działania zastępcy prokuratora rejonowego Edyty Frączek-Padoł w postępowaniu przeciwko mnie:

Z podanych wyżej – patrz: str. 5-6 niniejszego pisma – przyczyn złożyłem między innymi:

 1. pismem z dnia 6 czerwca 2013 r. do prokuratora rejonowego Krystyny Kowalczyk:

I. Wniosek o wycofanie aktu oskarżenia przeciwko mnie Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód z dnia 13 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S.

II. Zawiadomienie, że aktem oskarżenia z dnia 13 czerwca 2006 r. zostałem oskarżony z oskarżenia publicznego o czyny, które:

  1. popełniły inne niż ja osoby,
  2. nie są przestępstwami,
  3. są ścigane z oskarżenia prywatnego.”
 1. pismem z dnia 25 czerwca 2013 r. do prokuratora rejonowego Krystyny Kowalczyk:

I. Pouczenie, że od dnia 19 października 2006 r., z mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2006 r. sygn. P 3/06 /Dz. U. Nr 190, poz. 1409/ niedopuszczalne jest ściganie z tytułu art. 226 § 1 kk w zakresie, w jakim penalizował znieważenie funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, w tym za pośrednictwem Internetu.

II. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, dlaczego Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście-Wschód nie zmodyfikowała do dnia złożenia niniejszego pisma aktu oskarżenia z dnia 12 czerwca 2006 r. prokurator Radosławy Ridan /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/, w którym prokurator przedstawiła mi 15 zarzutów z art. 226 § 1 kk, tj. znieważenia sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, mimo: (…).”

 1. pismem z dnia 11 lipca 2013 r. do prokuratora rejonowego Krystyny Kowalczyk:
  „I. Zawiadomienie o:
  1. rozpoczęciu przeze mnie w dniu 11 lipca 2013 r. prowadzonego całodobowo protestu głodowego – będę pił wodę i soki – przed siedzibą Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście – Wschód,
  2. zamiarze kontynuowania przeze mnie protestu, jak w p. I. 1 do dnia wręczenia mi kopii pisma – z pieczęcią Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście – Wschód poświadczającą za zgodność z oryginałem – skierowanego przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście – Wschód do akt sprawy Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. II K 854/10, informującego o modyfikacji przez Prokuraturę aktu oskarżenia przeciwko mnie z dnia 12 czerwca 2006 r. prokurator Radosławy Ridan przez wyeliminowanie przepisu art. 226 § 3 K.k. z kwalifikacji prawnej czynu XVII, opisanego jako znieważenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, przez użycie słów obraźliwych wobec piastującego urząd Rzecznika prof. Andrzeja Zolla.
 1. pismem z dnia 15 lipca 2013 r. do prokuratora rejonowego Krystyny Kowalczyk powtórzyłem wniosek jak w pkt. III.
 2. pismem z dnia 30 lipca 2013 r. do prokuratora rejonowego Krystyny Kowalczyk:

I. Wniosek – na podstawie prawa określonego w art. 8a ust. 1 ustawy o prokuraturze – o zapobieżenie:

  1. wydaniu drugiego niesłusznego wyroku w sprawie przeciwko mnie Sądu Rejonowego w Dębicy, sygn. akt II K 854/10, przez:
   1. sporządzenie do dnia 31 lipca 2013 r. Zawiadomienia dla Sądu Rejonowego w Dębicy /sygn. akt II K 854/10/ o odstąpieniu przez Prokuratura Rejonowego Kraków – Śródmieście Wschód od oskarżenia przeciwko mnie wniesionego przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków – Śródmieście Wschód Radosławę Ridan aktem oskarżenia z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/,
   2. wyekspediowanie, nie później niż w dniu 1 sierpnia 2013 r., do Sądu Rejonowego w Dębicy /sygn. akt II K 854/10/, Zawiadomienia, jak w p. I.1.1
  2. drugiej pomyłce wymiaru sprawiedliwości w sprawie przeciwko mnie na podstawie aktu oskarżenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S.”
 1. pismem z dnia 11 września 2013 r. do prokuratora rejonowego Krystyny Kowalczyk:

I. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi:

  1. wyjaśnienia, na jakiej podstawie Zastępca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia Wschód Edyta Frączek – Padoł, podała w piśmie do mnie z dnia 12 czerwca 2013 r. /Załącznik 2/, że autorka aktu oskarżenia przeciwko mnie z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/, prokurator Radosława Ridan nie podziela dotyczących art. 226 § 3 ustawy Kodeks karny poglądów, że:
   1. Rzecznik Praw Obywatelskich będąc organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej,
   2. § 3 art. 226 ustawy Kodeks karny ma zastosowanie do znieważania organu, nie zaś jego pracowników,”
 1. pismem z dnia 30 października 2013 r. do zastępcy prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Edyty Frączek-Padoł:

I. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ustawowym terminie miesiąca od daty złożenia niniejszego pisma – wykazów:

  1. orzeczeń /wnoszę o podanie ich treści i sygnatur/,
  2. poglądów doktryny,

z którymi według Pani zgodne jest postanowienie sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. II K 854/10.”

 1. pismem z dnia 6 grudnia 2013 r. do prokuratora rejonowego Krystyny Kowalczyk:
  „I. Żądanie skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Wschód w terminie do dnia 10 grudnia 2013 r. wniosku do Sądu Rejonowego w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 zarzutów przypisanych mi aktem oskarżenia sporządzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Wschód Radosławę Ridan.”
 2. pismem z dnia 16 grudnia 2013 r. do prokuratora rejonowego Krystyny Kowalczyk:

I. Żądanie skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Wschód w terminie do dnia 6 stycznia 2014 r. wniosku do Sądu Rejonowego w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 zarzutów przypisanych mi aktem oskarżenia sporządzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Wschód Radosławę Ridan.”

 1. pismem z dnia 2 stycznia 2014 r. do prokuratora rejonowego Krystyny Kowalczyk:

I. Żądanie podporządkowania się przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Wschód wytycznym prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta podejmowania czynności zgodnie z zasadą obiektywizmu, zarówno na korzyść, jak i niekorzyść oskarżonego, i wystąpienia z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Dębicy Wydział II Karny /sygn. II K 407/13/ o uniewinnienie mnie od wszystkich czynów przypisanych mi aktem oskarżenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Wschód Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S.”

 1. pismem z dnia 10 stycznia 2014 r. do prokuratora rejonowego Krystyny Kowalczyk:

I. Żądanie skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Wschód do dnia 14 stycznia 2014 r. wniosku do Sądu Rejonowego w Dębicy Wydział II Karny, sygn. II K 407/13 o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 czynów przypisanych mi aktem oskarżenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S.”

 1. pismem z dnia 16 stycznia 2014 r. do prokuratora rejonowego Krystyny Kowalczyk:

I. Żądanie skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Wschód w terminie do dnia 6 stycznia 2014 r. wniosku do Sądu Rejonowego w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 zarzutów przypisanych mi aktem oskarżenia sporządzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Wschód Radosławę Ridan.”

 1. pismem z dnia 27 stycznia 2014 r. do prokuratora rejonowego Krystyny Kowalczyk:

I. Żądanie skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Wschód wniosku do Sądu Rejonowego w Dębicy Wydział II Karny, sygn. II K 407/13, o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 czynów przypisanych mi aktem oskarżenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S.”

 1. pismem z dnia 22 kwietnia 2014 r. do prokuratora rejonowego Krystyny Kowalczyk:

I. Żądanie skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Wschód wniosku do Sądu Rejonowego w Dębicy Wydział II Karny, sygn. II K 407/13, o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 czynów przypisanych mi aktem oskarżenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S.”

 1. pismem z dnia 14 maja 2014 r. do prokuratora rejonowego Krystyny Kowalczyk:

I. Wniosek o skierowanie przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Wschód – na podstawie art. 8a pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze – w terminie do dnia 19 maja 2014 r. wniosku do Sądu Rejonowego w Dębicy Wydział II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 zarzutów przypisanych mi aktem oskarżenia sporządzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Wschód Radosławę Ridan.”

 1. pismem z dnia 20 maja 2014 r. do prokuratora rejonowego Krystyny Kowalczyk:

I. Zawiadomienie o rozpoczęciu przeze mnie w dniu 20 maja 2014 r. protestu głodowego – będę pił wodę i soki – przed siedzibą Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód.

II. Zawiadomienie o moim zamiarze prowadzenia protestu, jak w pkt. I do dnia wręczenia mi kopii wniosku Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieście Wschód do Sądu Rejonowego w Dębicy Wydział II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 zarzutów przypisanych mi niesłusznie aktem oskarżenia sporządzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Wschód Radosławę Ridan.”

 1. pismem z dnia 25 listopada 2014 r. do prokuratora rejonowego Krystyny Kowalczyk:

I. Wniosek o skierowanie przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Wschód – na podstawie art. 8a pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze – wniosku do Sądu Rejonowego w Dębicy Wydział II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ o:

  1. wydanie wyroku uniewinniającego mnie w zakresie czynu z pkt. XVIII aktu oskarżenia, z przyczyn jak na str. 2-5 niniejszego pisma,
  2. umorzenie postępowania w zakresie czynów z:
   1. pkt. I, III – XVI aktu oskarżenia – art. 226 § 1 k.k. – z przyczyn jak na str. 5 niniejszego pisma,
   2. pkt. I – XVII aktu oskarżenia – art. 212 § 2 k.k. – z przyczyn jak na str. 7 niniejszego pisma,
   3. pkt XVIII aktu oskarżenia – art. 226 § 3 k.k. – z przyczyn jak na str. 7 – 9 niniejszego pisma.”

 

W odpowiedzi na wniosek z pisma z dnia 6 czerwca 2013 r. do prokuratora rejonowego Krystyny Kowalczyk ta sporządziła pismo z dnia 11 czerwca 2013 r. o treści – Załącznik 20: „W odpowiedzi na Pana pismo datowane na dzień 6 czerwca 2013 roku informuję, że wszelkie wnioski w sprawie o sygnaturze II K 854/10 /obecnie II K 407/13 – ZKE/ prowadzonej przed Sądem Rejonowym w Dębicy Wydział II Karny (sygn. akt Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód 1 Ds. 39/06/S) będą formułowane w toku postępowania sądowego. Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo Prokuratora Rejonowego

Krystyny Kowalczyk z dnia 11 czerwca 2013 r. – Załącznik 20

 

Odpowiedzi na następne kierowane przeze mnie do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Krystyny Kowalczyk pisma w w.w. sprawie sporządzali zastępcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód, prokurator Edyta Frączek-Padoł i prokurator Tomasz Waszczuk.

Prokurator Edyta Fączek-Padoł informowała mnie:

 1. pismem z dnia 11 lipca 2013 r. – Załącznik 21: „W nawiązaniu do pisma z dnia 25 czerwca 2013 roku skierowanego do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, a przekazanego do tut. Jednostki w dniu 3 lipca 2013 roku i kolejnych z dnia 8 lipca 2013 roku i 10 lipca 2013 roku uprzejmie informuję, że nadal aktualne pozostaje stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 11 czerwca 2013 roku odnośnie tego, iż wszelkie wnioski w sprawie będą formułowane w toku postępowania sądowego.Zastępca Prokuratora Rejonowego Edyta Frączek-Padoł
  Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód, pismo zastępcy Prokuratora Rejonowego

Edyty Frączek-Padoł z dnia 11 lipca 2013 roku – Załącznik 21

 1. pismem z dnia 12 lipca 2013 r. – Załącznik 22: „W odpowiedzi na pismo z dnia 4 i 5 lipca 2013 roku oraz 11 lipca 2013 oku informuję, że nadal aktualne pozostaje stanowisko wyrażone we wcześniejszych pismach kierowanych do Pana odnośnie tego, że wszelkie wnioski w sprawie będą formułowane w toku postępowania sądowego, albowiem zgodnie z obowiązującym orzecznictwem i poglądami doktryny od wniesienia aktu oskarżenia prokurator traci uprawnienie do modyfikowania tak opisu jak i kwalifikacji prawnej zarzucanego czynu. Prokurator w toku postępowania sądowego, tak jak oskarżony występuje w charakterze strony i w zależności od wyników procesu może występować z inicjatywą dowodową i wnosić o zmianę opisu lub kwalifikacji prawnej czynu, o ile uzna to za zasadne. Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z poglądów doktryny, którego nie podzielił autor aktu oskarżenia /prokurator Radosława Ridan – ZKE/. Problem interpretacji przepisu będzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, której dokona niezawisły Sąd /sędzia Beata Stój – ZKE/Zastępca Prokuratora Rejonowego Edyta Frączek-Padoł
  Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód, pismo zastępcy Prokuratora Rejonowego

Edyty Frączek-Padoł z dnia 12 lipca 2013 roku – Załącznik 22

 1. pismem z dnia 19 lipca 2013 r. – Załącznik 23: „W odpowiedzi na pismo z dnia 15 lipca 2013 roku informuję, że nadal aktualne pozostaje stanowisko wyrażone we wcześniejszych pismach kierowanych do Pana odnośnie tego, że wszelkie wnioski w sprawie będą formułowane w toku postępowania sądowego. Zastępca Prokuratora Rejonowego Edyta Frączek-Padoł
  Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód, pismo zastępcy Prokuratora Rejonowego

Edyty Frączek-Padoł z dnia 19 lipca 2013 roku – Załącznik 23

 1. pismem z dnia 30 lipca 2013 r. – Załącznik 24: „W związku z pismem z dnia 23.07.2013 r. informuję, iż w dalszym ciągu pozostaje aktualne stanowisko tut. Prokuratury w sprawie 1 Ds. 39/06 prezentowane w pismach uprzednio do Pana kierowanych. Zastępca Prokuratora Rejonowego Edyta Frączek-Padoł

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód, pismo zastępcy Prokuratora Rejonowego

Edyty Frączek-Padoł z dnia 30 lipca 2013 roku – Załącznik 24

 1. pismem z dnia 31 lipca 2013 r. – Załącznik 25: „W odpowiedzi na Pana pisma z dnia 8, 15, 23 lipca 2013 r., informuję iż o stanowisku tut. Prokuratury zajętym w sprawie 1 Ds. 39/06/S, zawisłej obecnie przed Sądem Rejonowym w Dębicy, był Pan już wielokrotnie informowany w kierowanych do Pana pismach dotyczących przedmiotowego postępowania. Stanowisko to pozostaje nadal aktualne i wszelkie wnioski w sprawie będą formułowane w toku postępowania sądowego. Jednocześnie ponownie Pana informuję, że zgodnie z obowiązującym orzecznictwem i poglądami doktryny od wniesienia aktu oskarżenia prokurator traci uprawnienie do modyfikowania tak opisu jak i kwalifikacji prawnej zarzucanego czynu. Prokurator w toku postępowania sądowego, tak jak oskarżony występuje w charakterze strony i w zależności od wyników procesu może występować z inicjatywą dowodową i wnosić o zmianę opisu lub kwalifikacji prawnej czynu, o ile uzna to za zasadne. Zastępca Prokuratora Rejonowego Edyta Frączek-Padoł

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód, pismo zastępcy Prokuratora Rejonowego

Edyty Frączek-Padoł z dnia 31 lipca 2013 roku – Załącznik 25

 1. pismem z dnia 1 sierpnia 2013 r. – Załącznik 26: „W związku z pismem z dnia 31.07.2013 r. informuję, iż w dalszym ciągu pozostaje aktualne stanowisko tut. Prokuratury w sprawie 1 Ds. 39/06 prezentowane w pismach uprzednio do Pana kierowanych. Zastępca Prokuratora Rejonowego Edyta Frączek-Padoł

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód, pismo zastępcy Prokuratora Rejonowego

Edyty Frączek-Padoł z dnia 1 sierpnia 2013 roku – Załącznik 26

 1. pismem z dnia 7 października 2013 r. – Załącznik 27: „W odpowiedzi na Pana pisma z dnia 11.09.2013 i 25.09.2013 r. informuję co następuje: Odnośnie pisma z dnia 11.09.2013 r. informuję że nadal aktualne pozostaje stanowisko wyrażone we wcześniejszych pismach kierowanych do Pana odnośnie interpretacji art. 226 § 3 kk.
  Ponadto odnośnie pisma z dnia 25.09.13 informuję iż do moich obowiązków, jako Z-cy Prokuratora Rejonowego, należy decyzja o celowości zaskarżenia orzeczeń sądowych. W tej sytuacji postanowienie Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 14.06.2013 r. uznałam za słuszne kierując się aktualnie obowiązującym orzecznictwem i poglądami doktryny.
  Zastępca Prokuratora Rejonowego Edyta Frączek-Padoł

  Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód, pismo zastępcy Prokuratora Rejonowego

Edyty Frączek-Padoł z dnia 7 października 2013 roku – Załącznik 27

 1. pismem z dnia 11 listopada 2013 r.Załącznik 28: „W odpowiedzi na pismo z dnia 30 października 2013 roku informuję, iż podtrzymuję stanowisko wyrażone w kierowanych do Pana pismach. Jednocześnie pragnę zauważyć, że organy prokuratury nie mają obowiązku udzielania informacji na temat interpretacji przepisów,a orzecznictwo i poglądy doktryny są powszechnie dostępne. Zastępca Prokuratora Rejonowego Edyta Frączek-Padoł
  Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Wschód, sygn. akt 1 Ds. 39/06, pismo Zastępcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Frączek – Padoł z dnia 11 listopada 2013 r. – Załącznik 28

Odpowiedź prokurator Edyty Frączek-Padoł dotyczyła wniosku z mojego w.w. pisma do niej z dnia 30 października 2013 r. /patrz: pkt VII, str. 14/. Mimo że prokurator Edyta Frączek-Padoł poinformowała mnie, że jej zdaniem zgodne z prawem jest postanowienie sędzi Beaty Stój z dnia 14 czerwca 2013 r. /Załącznik 15/, Sąd Okręgowy w Rzeszowie mnie przyznał rację i na mój wniosek uchylił postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2013 r., sygn. akt II Kz 246/13 /Załącznik 19/ uchylił postanowienie sędzi B. Stój.

 1. pismem z dnia 11 grudnia 2013 r. – Załącznik 29: „W odpowiedzi na pismo z dnia 6 grudnia r. w zakresie pkt I, który zawiera żądanie skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód w terminie do dnia 10 grudnia 2013 r. wniosku do Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. akt II K 407/13 o uniewinnienie Pana od wszystkich zarzutów opisanych aktem oskarżenia w sprawie 1 Ds. 39/06/S informuję, że stanowisko tut. Prokuratury dotyczące niniejszego postępowania zostanie przedstawione po przeprowadzeniu przewodu sądowego w mowach końcowych. Zastępca Prokuratora Rejonowego Edyta Frączek-Padoł

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód, pismo zastępcy Prokuratora Rejonowego

Edyty Frączek-Padoł z dnia 11 grudnia 2013 roku – Załącznik 29

 1. pismem z dnia 23 grudnia 2013 r. – Załącznik 30: „W odpowiedzi na pismo z dnia 16 grudnia r. w zakresie żądania skierowania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód w terminie do dnia 6 stycznia 2014 r. wniosku do Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. akt II K 407/13 o uniewinnienie Pana od 18 zarzutów opisanych w akcie oskarżenia w sprawie 1 Ds. 39/06/S informuję, że stanowisko tut. Prokuratury dotyczące niniejszego postępowania zostanie przedstawione po przeprowadzeniu przewodu sądowego w mowach końcowych, o czym był pan już informowany. Zastępca Prokuratora Rejonowego Edyta Frączek-Padoł

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód, pismo zastępcy Prokuratora Rejonowego

Edyty Frączek-Padoł z dnia 23 grudnia 2013 roku – Załącznik 30

 1. pismem z dnia 7 stycznia 2014 r. – Załącznik 31: „W odpowiedzi na pism z dnia 2 stycznia 2014 r. dotyczące Pana żądania wystąpienia z wnioskiem przez Prokuratora Rejonowego Kraków Śródmieście Wschód do Sądu Rejonowego w Dębicy Wydział II Karny sygn. II K 407/13 o uniewinnienie od wszystkich czynów przypisanych aktem oskarżenia skierowanym w sprawie 1 Ds. 39/06/S, informuję, że w tym zakresie nadal pozostaje aktualne stanowisko tut. Prokuratury przedstawione w uprzednio kierowanych do Pana pismach. Z-ca Prokuratora Rejonowego Edyta Frączek-Padoł

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód, pismo zastępcy Prokuratora Rejonowego

Edyty Frączek-Padoł z dnia 7 stycznia 2014 roku – Załącznik 31

 1. pismem z dnia 23 stycznia 2014 r. – Załącznik 32: „W odpowiedzi na pismo z dnia 10 i 16 stycznia 2014 r. dotyczące Pana żądania wystąpienia z wnioskiem przez Prokuratora Rejonowego Kraków-Śródmieście Wschód do Sądu Rejonowego w Dębicy Wydział II Karny sygn. II K 407/13 o uniewinnienie od wszystkich czynów przypisanych aktem oskarżenia skierowanym w sprawie 1 Ds. 39/06/S, informuję, że w tym zakresie nadal pozostaje aktualne stanowisko tut. Prokuratury przedstawione w uprzednio kierowanych do Pana pismach. Z-ca Prokuratora Rejonowego Edyta Frączek-Padoł
  Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo zastępcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Frączek-Padoł z dnia 23 stycznia 2014 r. – Załącznik 32

 1. pismem z dnia 29 stycznia 2014 r. – Załącznik 33: „W odpowiedzi na pismo z dnia 27 stycznia 2014 r. dotyczące Pana żądania wystąpienia z wnioskiem przez Prokuratora Rejonowego Kraków-Śródmieście Wschód do Sądu Rejonowego w Dębicy Wydział II Karny sygn. II K 407/13 o uniewinnienie od wszystkich czynów przypisanych aktem oskarżenia skierowanym w sprawie 1 Ds. 39/06/S, informuję, że w tym zakresie nadal pozostaje aktualne stanowisko tut. Prokuratury przedstawione w uprzednio kierowanych do Pana pismach. Z-ca Prokuratora Rejonowego Edyta Frączek-Padoł
  Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo zastępcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Frączek-Padoł z dnia 29 stycznia 2014 r. – Załącznik 33

 1. pismem z dnia 7 maja 2014 r. – Załącznik 34: „W odpowiedzi na pismo z dnia 22 kwietnia 2014 r. dotyczące Pana żądania wystąpienia z wnioskiem przez Prokuratora Rejonowego Kraków-Śródmieście Wschód do Sądu Rejonowego w Dębicy Wydział II Karny sygn. II K 407/13 o uniewinnienie od wszystkich czynów przypisanych aktem oskarżenia skierowanym w sprawie 1 Ds. 39/06/S, informuję, że w tym zakresie nadal pozostaje aktualne stanowisko tut. Prokuratury przedstawione w uprzednio kierowanych do Pana pismach. Z-ca Prokuratora Rejonowego Edyta Frączek-Padoł
  Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo zastępcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Frączek-Padoł z dnia 7 maja 2014 r. – Załącznik 34

 1. pismem z dnia 21 maja 2014 r. – Załącznik 35: „W odpowiedzi na pismo z dnia 14 maja 2014 r. dotyczące Pana żądania wystąpienia z wnioskiem przez Prokuratora Rejonowego Kraków-Śródmieście Wschód do Sądu Rejonowego w Dębicy Wydział II Karny sygn. II K 407/13 o uniewinnienie od wszystkich czynów przypisanych aktem oskarżenia skierowanym w sprawie 1 Ds. 39/06/S, informuję, że w tym zakresie nadal pozostaje aktualne stanowisko tut. Prokuratury przedstawione w uprzednio kierowanych do Pana pismach. Z-ca Prokuratora Rejonowego Edyta Frączek-Padoł
  Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo zastępcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Frączek-Padoł z dnia 21 maja 2014 r. – Załącznik 35

 1. pismem z dnia 28 maja 2014 r. – Załącznik 36: „W odpowiedzi na pismo z dnia 20 maja 2014 r. dotyczące Pana żądania wystąpienia z wnioskiem przez Prokuratora Rejonowego Kraków-Śródmieście Wschód do Sądu Rejonowego w Dębicy Wydział II Karny sygn. II K 407/13 o uniewinnienie od wszystkich czynów przypisanych aktem oskarżenia skierowanym w sprawie 1 Ds. 39/06/S, informuję, że w tym zakresie nadal pozostaje aktualne stanowisko tut. Prokuratury przedstawione w uprzednio kierowanych do Pana pismach. Z-ca Prokuratora Rejonowego Edyta Frączek-Padoł
  Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastępcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Frączek-Padoł z dnia 28 maja 2014 r. – Załącznik 36

 

W uzasadnieniu do mojego zawiadomienia z pisma dnia 11 lipca 2013 r. do prokuratora rejonowego Krystyny Kowalczyk: „I. Zawiadomienie o:

 1. rozpoczęciu przeze mnie w dniu 11 lipca 2013 r. prowadzonego całodobowo protestu głodowego – będę pił wodę i soki – przed siedzibą Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście – Wschód,
 2. zamiarze kontynuowania przeze mnie protestu, jak w p. I. 1 do dnia wręczenia mi kopii pisma – z pieczęcią Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście – Wschód poświadczającą za zgodność z oryginałem – skierowanego przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście – Wschód do akt sprawy Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. II K 854/10, informującego o modyfikacji przez Prokuraturę aktu oskarżenia przeciwko mnie z dnia 12 czerwca 2006 r. prokurator Radosławy Ridan przez wyeliminowanie przepisu art. 226 § 3 K.k. z kwalifikacji prawnej czynu XVII, opisanego jako znieważenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, przez użycie słów obraźliwych wobec piastującego urząd Rzecznika prof. Andrzeja Zolla.

podałem przedstawione na str. 5-6 niniejszego pisma uzasadnienie, w tym powołałem się na prezentowane przez byłego rzecznika praw obywatelskich Andrzeja Zolla od kilkunastu lat jako słuszne wskazanie doktryny prawnej, według którego Rzecznik Praw Obywatelskich będąc organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej, co znaczy, że czyn przypisany mi przez prokurator R. Ridan z art. 226 § 3 k.k w pkt. XVII aktu oskarżenia, za który ścigała mnie sędzia B. Stój – przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód – w dacie sporządzenia przeze mnie pisma z 11 lipca 2013 r. nigdy nie był przestępstwem.

Zastępca prokuratora rejonowego Edyta Frączek-Padoł wyjaśniła mi pismem z dnia 12 lipca 2013 r. – Załącznik 22: „Prokurator w toku postępowania sądowego, tak jak oskarżony występuje w charakterze strony i w zależności od wyników procesu może występować z inicjatywą dowodową i wnosić o zmianę opisu lub kwalifikacji prawnej czynu, o ile uzna to za zasadne. Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z poglądów doktryny, którego nie podzielił autor aktu oskarżenia,Zastępca Prokuratora Rejonowego Edyta Frączek-Padoł
Zastępca prokuratora rejonowego Edyta Frączek-Padoł uznała za zasadną kontynuację ścigania mnie za czyn… który nigdy nie był przestępstwem.

Co do argumentacji prokurator Edyty Frączek-Padoł: „Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z poglądów doktryny, którego nie podzielił autor aktu oskarżenia,wskazać należy, że prokurator Radosława Ridan nie wyjaśniła w akcie oskarżenia przeciwko mnie, dlaczego:

nie podziela poglądu prof. dr. hab. Andrzeja Zolla oraz tożsamego z poglądem prof. dr. hab. Andrzeja Zolla poglądu wielu innych ekspertów w dziedzinie prawa karnego,

inny prezentuje pogląd.

 

Wskazać także należy, że zastępcy prokuratora rejonowego Edycie Frączek-Padoł zupełnie obcy jest art. 5 § 2 ustawy Kodeks postępowania karnego:

Nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego.”
Artykuł 5 Kodeksu postępowania karnego

xxx

 

Jeśli zastanawiacie się Państwo, z jakich przyczyn zastępca prokuratora rejonowego Edyta Frączek-Padoł zachowywała się w opisany wyżej sposób wyjaśniam… Jej – oraz sędzi Beaty Stój i ówczesnego prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Krystyny Kowalczyk – celem było ścigać mnie aż do… ustania karalności wszystkich czynów, które przypisała mi prokurator Radosława Ridan aktem oskarżenia z dnia 12 czerwca 2006 r.

Jakkolwiek zastępca prokuratora rejonowego Edyta Frączek-Padoł informowała mnie:

 1. pismem z dnia 11 grudnia 2013 r. – Załącznik 29: „(…) informuję, że stanowisko tut. Prokuratury dotyczące niniejszego postępowania zostanie przedstawione po przeprowadzeniu przewodu sądowego w mowach końcowych. Zastępca Prokuratora Rejonowego Edyta Frączek-Padoł
 2. pismem z dnia 23 grudnia 2013 r. – Załącznik 30: „(…) informuję, że stanowisko tut. Prokuratury dotyczące niniejszego postępowania zostanie przedstawione po przeprowadzeniu przewodu sądowego w mowach końcowych, o czym był pan już informowany. Zastępca Prokuratora Rejonowego Edyta Frączek-Padoł

nie było mów końcowych…

Sędzia Beata Stój przewlekała – przy udziale prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Krystyny Kowalczyk i udzielającej jej wsparcia zastępcy Edyty Frączek-Padoł – postępowanie do dnia 15 marca 2016 r., gdy wydała postanowienie, którym:

 1. przypisała mi sprawstwo czynów, o które oskarżyła mnie prokurator Radosława Ridan aktem oskarżenia z 12.06.2006 r.,
 2. umorzyła postępowanie przeciwko mnie ze względu na ustanie karalności wszystkich 18 przypisanych mi czynów.

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sędzi

Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r. – Załącznik 37

 

Jeśli porównacie Państwo, o co proszę, akt oskarżenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /Załącznik 7/, przypisane mi przez nią czyny i sporządzone przez nią opisy, z postanowieniem sędzi Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r. /Załącznik 37/ dostrzeżecie ogromne różnice.

 

O ile prokurator Radosława Ridan zarzuciła mi w akcie oskarżenia z 12 czerwca 2006 r. /Załącznik 7/, że każdy z 18 przypisanych mi przez nią czynów popełniałem w okresie od stycznia 2003 r. do maja lub września 2005 r., w Krakowie, za pośrednictwem portalu internetowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca www.zgsopo.webpark.pl i – jak podała „założonej przez siebie strony pod domeną zkekus.w.interia.pl” , to sędzia Beata Stój podała w postanowieniu sporządzonym prawie 10 lat później, tj. 15 marca 2016 r. – wydanym przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód – że:

 1. w przypadku portalu www.zgsopo.webpark.pl:
  1. dwóch czynów, z pkt. XV, XVI aktu oskarżenia, w ogóle nie popełniono za pośrednictwem tego portalu
  2. czyny z pkt. I, IV i X wyroku popełniano „wbliżejnieustalonychdniachwokresieoddnia13kwietnia2004r.dodnia 12lipca2004r.”
  3. czyny z pkt. II, III, V, VI, XVII, VIII, IX, XVII, XVII wyroku popełniano„wbliżejnieustalonychdniachwokresieoddnia17grudnia2003r.dodnia 12lipca2004r.”
  4. czyny z pkt. XI, XII, XIII, XIV wyroku popełniano „wbliżejnieustalonymdniuwokresieoddnia13kwietnia2004r.dodnia12lipca2004r.”
 2. w przypadku strony pod domenązkekus.w.interia.pl:
  1. pięciu czynów, z pkt. I, XI, XII, XIII, XIV aktu oskarżenia, w ogóle nie popełniono za pośrednictwem tej strony,
  2. czyny z pkt. II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XV, XVI, XVII, XVIII popełniono „w bliżej nieustalonych dniach w okresie od 26 października 2004 r. do dnia 5 lipca 2005 r.”

 

To nie wszystko…

Jak ustaliła sędzia Beata Stój i podała w dniu 15 marca 2016 r. – Załącznik 37: „W tej sytuacji, w świetle treści art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k., karalność przestępstw, o których mowa w punktach I.1 i I.11-14 ustała z dniem12 lipca 2012 r., zaś czynów z punktów I.2-10, I.15 i I.16 z dniem 5 lipca 2013 r., natomiast na podstawie art. 101 § 1 pkt 4 k.k. i art. 102 k.k., karalność czynów z art. I.17 i I.18 ustała z dniem5 lipca 2015 r., tj, że:

karalność 5 czynów, z pkt. I, XI-XIV aktu oskarżenia, ustała z dniem 12 lipca 2012 r.,

karalność 11 czynów, z pkt. II – X, XV, XVI aktu oskarżenia, ustała z dniem 5 lipca 2013 r.

karalność 2 czynów, z pkt XVII, XVIII aktu oskarżenia, ustała z dniem 5 lipca 2015 r.

 

To oznacza, że gdy zastępca prokuratura rejonowego Edyta Frączek-Padoł sporządzała ostatnie z serii w.w. 16 pism do mnie, tj. pismo z dnia 28 maja 2014 r., którym mnie poinformowała – Załącznik 36: „(…) informuję, że w tym zakresie nadal pozostaje aktualne stanowisko tut. Prokuratury przedstawione w uprzednio kierowanych do Pana pismach. Z-ca Prokuratora Rejonowego Edyta Frączek-Padoł sędzia Beata Stój ścigała mnie – przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód – za 16 czynów, których karalność ustała nie później niż w dniu 5 lipca 2013 r.

To nie wszystko…

Sędzia Beata Stój przypisała mi – przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód – postanowieniem z dnia 15 marca 2016 r. popełnienie czynu, który opisała jako – Załącznik 37: „II.17 wbliżejnieustalonychdniachwokresieoddnia17grudnia2003r.dodnia 12lipca2004r.,wKrakowie,działającwwykonaniuzgórypowziętegozamiaru,wkrótkichodstępachczasu,zapośrednictwemportaluinternetowego ZarząduGłównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca www.zgsopo.webpark.pl,awbliżejnieustalonychdniachwokresieoddnia26października2004r.dodnia5lipca2005r.zapośrednictwemstronypod domenązkekus.w.interia.pl,znieważyłurządRzecznikaPrawObywatelskich, używającwobecpiastującego go Andrzeja Zollasłów obraźliwych, i pomówił go otakie postępowanie iwłaściwości,któremogąponiżyćgowopiniipublicznejinarazićnautratę zaufaniapotrzebnego dlapiastowanego urzędu, tj.oprzestępstwozart.226§3k.k.iart.212§2k.k.wzw.zart.11§2k.k.wzw.zart.12k.k.”.

W uzasadnieniu sędzia B. Stój podała – Załącznik 37: „Zbigniew Kękuś lżył i znieważał również Andrzeja Zolla, który w okresie wskazanym w punkcie II.17 postanowienia pełnił funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik Praw Obywatelskich jest organem konstytucyjnym wymienionym między innymi w art. 208 Konstytucji.”

Przypomnę, że art. 226 § 3 k.k. stanowi: „Kto publicznie znieważa lub poniża konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

A przecież sam prof. dr hab. Andrzej Zoll naucza od kilkunastu lat – patrz: str. 5-6 niniejszego pisma oraz Załącznik 14 – że Rzecznik Praw Obywatelskich będąc organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej. Tak naucza prof. dr hab. Andrzej Zoll i wyjaśnia, dlaczego RPO nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Na zakończenie zademonstruję Państwu potęgę intelektu prokuratorów Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód.

Pismem z dnia 31 sierpnia 2015 r. skierowanym do Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód adw. Robert Bryk złożył wniosek o cofnięcie aktu oskarżenia przeciwko mnie: „Kancelaria Adwokacka Adw. Robert Bryk /adres – ZKE/ Dębica, 31 sierpnia 2015 r. Prokuratura Rejonowa dla Krakowa Śródmieścia-Wschód /adres – ZKE/ Sygn. akt : II KI 407/13 (1 Ds. 39/06/S) Oskarżony Zbigniew Kękuś – zast. przez obrońcę adw. Roberta Bryk /adres – ZKE/ Wniosek o cofnięcie aktu oskarżenia z dnia 12 czerwca 2006 r. przeciwko Zbigniewowi Kękuś

Działając imieniem oskarżonego Zbigniewa Kękuś i na jego prośbę, jako jego obrońca wnoszę na podstawie art. 14 §2 kpk oraz art. 32 ust. 2 ustawy o prokuraturze o rozważenie cofnięcia w całości aktu oskarżenia wniesionego przez tut. Prokuraturę w dniu 12 czerwca 2006 roku (1 Ds. 39/06/S) przeciwko Zbigniewowi Kękuś, w którym został on oskarżony o popełnienie czynów określonych w art. 226§1 kk i 212§2 kk w zw. z art.11§2 kk i art.12 kk. Uzasadnienie (…)
W odpowiedzi otrzymał pismo z dnia 4 września prokurator Ewy Sachy – Załącznik 38: „Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Wschód /adres – ZKE/ 1 Ds. 39/06/S (II K 407/13) Kraków, dnia 4 września 2015 r. Pan adw. Robert Bryk /adres – ZKE/ W nawiązaniu do pisma z dnia 31 sierpnia 2015 roku – wniosek o cofnięcie aktu oskarżenia z dnia 12 czerwca 2006 roku przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi oskarżonemu o popełnienie czynów z art. 226 § 1 k.k. i inne – uprzejmie informuję, że nie znajduję podstaw do cofnięcia aktu oskarżenia w sprawie II K 407/13, albowiem w realiach niniejszej sprawy nie mamy do czynienia z taką sytuację, by wyniki postępowania sądowego nie potwierdzały zarzutów aktu oskarżenia. Prokurator Ewa Sacha”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, sygn. akt 1 Ds. 39/06/, pismo prokurator Ewy Sachy z

dnia 4 września 2015 r. – Załącznik 38

 

A przecież na stronie 15 uzasadnienia do postanowienia z dnia 15 marca 2016 r. sędzia Beaty Stój podała – Załącznik 37: „W tej sytuacji, w świetle treści art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k., karalność przestępstw, o których mowa w punktach I.1 i I.11-14 ustała z dniem12 lipca 2012 r., zaś czynów z punktów I.2-10, I.15 i I.16 z dniem 5 lipca 2013 r., natomiast na podstawie art. 101 § 1 pkt 4 k.k. i art. 102 k.k., karalność czynów z art. I.17 i I.18 ustała z dniem5 lipca 2015 r.

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sędzi

Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r. – Załącznik 37

 

Raz jeszcze przypomnę, że:

artykuł 7 Kodeksu postępowania karnego stanowi: „Organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego.”

artykuł 17 § 1 Kodeksu postępowania karnego stanowi: „Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy: (…) 6) nastąpiło przedawnienie karalności,

 

A podwładna prokuratora rejonowego Krystyny Kowalczyk i zastępcy prokuratora rejonowego Edyty Frączek-Padoł prokurator Ewa Sacha w dniu 4 września 2015 r. uznała, że w dalszym ciągu należy mnie ścigać za:

 1. 5 czynów, z pkt. I, XI-XIV aktu oskarżenia, których karalność ustała ponad 3… lata wcześniej, z dniem 12 lipca 2012 r.,
 2. 11 czynów , z pkt. II – X, XV, XVI aktu oskarżenia, których karalność ustała ponad 2… lata wcześniej, z dniem 5 lipca 2013 r.
 3. 2 czyny, z pkt XVII, XVIII aktu oskarżenia, których karalność ustała 2 miesiące wcześniej, w dniu 5 lipca 2015 r.

 

I… ścigały mnie sędzia Beata Stój razem z prokuratorem rejonowym Krystyną Kowalczyk, wspieraną przez zastępcę prokuratora rejonowego Edytę Frączek-Padoł i tych obydwóch pań podwładną prokurator Ewę Sachę jeszcze przez następnych 6 miesięcy.

 

Ponieważ zastępca prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Edyta Frączek-Padoł nie dotrzymała obietnicy, którą mi złożyła pismami z dnia 11 grudnia 2013 r. /Załącznik 29/ i z dnia 23 grudnia 2013 r. /Załącznik 30/, że Prokuratura przedstawi swe stanowisko dotyczące zarzutów, które ja stawiałem aktowi oskarżenia prokurator Radosławy Ridan „po przeprowadzeniu przewodu sądowego w mowach końcowych.” , ja pozwolę sobie na zaprezentowanie wniosku końcowego opartego na 16 pismach sporządzonych i doręczonych mi przez zastępcę prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Edytę Frączek-Padoł oraz rzeczywistym stanie faktycznym w sprawie przeciwko mnie, w której prokurator E. Frączek-Padoł uczestniczyła w opisany wyżej sposób.

Informuję, że zastępca prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód, adresatka kopii niniejszego pisma prokurator Edyta Frączek-Padoł to tuman, kłamca i bydlę wysługujące się sędziom tumanom mściwym, którzy postanowili uczynić mnie przestępcą, takim samym jak oni Andrzejowi Zollowi i Wiesławie Zoll oraz ich pomagierom, prokurator Radosławie Ridan, sędziemu Tomaszowi Kuczmie i sędzi Beacie Stój. Definicję tumana przedstawiłem powyżej. Obecnie informuję zatem, że:

BYDLĘ”«o człowieku z podkreśleniem jego stron ujemnych»

Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 75

 

xxx

 

Jak wspomniałem, w dniach 27 i 28 lutego 2017 r. stawię się w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie, Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód oraz w Sądzie Okręgowym w Krakowie, na dyżurach szefów tych instytucji, celem odebrania odpowiedzi na skierowane przeze mnie do nich wnioski.

Niewykluczone, że odmówią mi ich wydania.

Informuję, że ewentualne odmowy przyjmę z szacunkiem należnym funkcjonariuszom publicznym. Nie będę nalegał. Władzę należy szanować. Taki to wyjaśnił prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód Dariusz Furdzik, gdy mnie postanowił ma żądanie prof. dr. hab. Andrzeja Zolla ścigać z oskarżenia publicznego za jego, ścigane z oskarżenia prywatnego, znieważenie i zniesławienie – Załącznik 39:

 

Ujawnione okoliczności w zawiadomieniu wskazują na to, że pisma wielokrotnie kierowane przez Zbigniewa Kękusia naruszają powagę zajmowanych stanowisk w przeszłości oraz obecnie przez prof. Andrzeja Zolla

i są wyrazem nieakceptowanego braku szacunku dla systemu prawnego. W interesie społecznym leży bowiem budowanie autorytetu i powagi dla stanowisk związanych z prawidłowym funkcjonowaniem systemu prawnego.

Prokurator Dariusz Furdzik”

Źródło: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/

postanowienie prokuratura Dariusza Furdzika z dnia 2 października 2013 r. – Załącznik 39

 

Po moich, opisanych na stronie 4 doświadczeniach w dniu 29 stycznia 2014 r. z zastępcą prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód, wspomnianym wyżej m.in. tumanem i kłamcą, prokurator Edytą Frączek-Padoł, która Policję wezwała na pomoc, żeby notatki ze spotkania ze mną nie sporządzić, nawet o notatki z w.w. spotkań w dniach 27 i 28 lutego nie będę prosił.

Niech pracują funkcjonariusze reformowanego przez ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę wymiaru sprawiedliwości w komfortowych warunkach, niech się nie stresują.

Nie chciałbym także kłopotać Policji, gdyby prokurator rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wschód Małgorzata Tyżuk oddelegowała na dyżur w dniu 27 lutego 2017 r. swoją zastępcę, prokurator Edytę Frączek-Padoł, a ta znowu przerażona, że będzie musiała sporządzić notatkę ze spotkania ze mną wezwała Państwa na pomoc.

Jak wspomniałem, uważam, że Policja jest od poważniejszych zadań niż spełnianie zachcianek, kaprysów prokuratorów. W tym tumanów i kłamców, jak zastępca prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód, „nieskazitelnego charakteru” Edyta Frączek-Padoł.

Sposób, w jaki mnie potraktują w dniach 27 i 28 lutego adresaci moich wniosków, jak na str. 2-3 niniejszego pisma opiszę w materiałach, które zostaną umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Na wypadek, gdyby adresatka kopii niniejszego pisma prokurator E. Frączek-Padoł czuła się pokrzywdzona przeze mnie, obrażona, znieważona i /lub zniesławiona, przypomnę:

 

Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.”

Artykuł 54 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe.”

Artykuł 10.1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

 

W ocenie Trybunału /Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – ZKE/„[…] Podnoszenie lub rozgłaszanie prawdziwych zarzutów dotyczących osób pełniących funkcje publiczne o takie postępowanie lub właściwości,

które mogą narazić je na utratę zaufania potrzebnego do danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności […] jest czynem – niezależnie od intencji sprawcy – ex definitione służącym społecznie uzasadnionemu interesowi (…)

Z całą pewnością w przypadku osób pełniących funkcje publiczne tego rodzaju interes uzasadniał będzie przyjęcie szerokich granic krytyki.”

Źródło: Kodeks karny część szczególna, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcją Andrzeja Zolla 3 wydanie,

LEX a Wolters Kluwer business, s. 803

Z poważaniem,

 

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Pismo Z. Kękusia z dnia 24 lutego 2017 r. do prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Małgorzaty Tyżuk
 2. Pismo Z. Kękusia z dnia 17 lutego 2017 r. do prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Małgorzaty Tyżuk
 3. Pismo Z. Kękusia z dnia 17 lutego 2017 r. do prokuratora regionalnego w Krakowie Marka Woźniaka
 4. Pismo Z. Kękusia z dnia 20 lutego 2017 r. do prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Beaty Morawiec
 5. Pismo Z. Kękusia z dnia 3 stycznia 2017 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód
 6. Pismo Z. Kękusia z dnia 3 stycznia 2017 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód
 7. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, akt oskarżenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S
 8. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/, wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 r.
 9. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt IV KK 272/11
 10. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/ kasacja Prokuratora Generalnego, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r., sygn. akt PG IV KSK 699/11 od wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06
 11. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6 lipca 2007r., karty 3040, 3041
 12. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6 sierpnia 2007r., karty 3098, 3099
 13. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, pismo INTERIA.PL.S.A., z dnia 1 października 2007r. karta 3183
 14. Kodeks karny część szczególna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcją naukową Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131
 15. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sędzi Beaty Stój z dnia 14 czerwca 2013 r.
 16. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście – Wschód, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastępcy Prokuratora Rejonowego Edyty Frączek – Padoł z dnia 26 czerwca 2013 r.
 17. Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód, pismo zastępcy Prokuratora Rejonowego Edyty Frączek-Padoł z dnia 7 października 2013 roku
 18. Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Wschód, sygn. akt 1 Ds. 39/06, pismo Zastępcy Prokuratora Rejonowego Edyty Frączek – Padoł z dnia 11 listopada 2013 r.
 19. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 27.08. 2013 r. /sygn. II Kz 246/13/
 20. Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 11 czerwca 2013 r.
 21. Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód, pismo zastępcy Prokuratora Rejonowego Edyty Frączek-Padoł z dnia 11 lipca 2013 roku
 22. Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód, pismo zastępcy Prokuratora Rejonowego Edyty Frączek-Padoł z dnia 12 lipca 2013 roku
 23. Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód, pismo zastępcy Prokuratora Rejonowego Edyty Frączek-Padoł z dnia 19 lipca 2013 roku
 24. Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód, pismo zastępcy Prokuratora Rejonowego Edyty Frączek-Padoł z dnia 30 lipca 2013 roku
 25. Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód, pismo zastępcy Prokuratora Rejonowego Edyty Frączek-Padoł z dnia 31 lipca 2013 roku
 26. Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód, pismo zastępcy Prokuratora Rejonowego Edyty Frączek-Padoł z dnia 1 sierpnia 2013 roku
 27. Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód, pismo zastępcy Prokuratora Rejonowego Edyty Frączek-Padoł z dnia 7 października 2013 roku
 28. Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Wschód, sygn. akt 1 Ds. 39/06, pismo Zastępcy Prokuratora Rejonowego Edyty Frączek – Padoł z dnia 11 listopada 2013 r.
 29. Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód, pismo zastępcy Prokuratora Rejonowego Edyty Frączek-Padoł z dnia 11 grudnia 2013 roku
 30. Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód, pismo zastępcy Prokuratora Rejonowego Edyty Frączek-Padoł z dnia 23 grudnia 2013 roku
 31. Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód, pismo zastępcy Prokuratora Rejonowego Edyty Frączek-Padoł z dnia 7 stycznia 2014 roku
 32. Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo zastępcy Prokuratora Rejonowego Edyty Frączek-Padoł z dnia 23 stycznia 2014 r.
 33. Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo zastępcy Prokuratora Rejonowego Edyty Frączek-Padoł z dnia 29 stycznia 2014 r.
 34. Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo zastępcy Prokuratora Rejonowego Edyty Frączek-Padoł z dnia 7 maja 2014 r.
 35. Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo zastępcy Prokuratora Rejonowego Edyty Frączek-Padoł z dnia 21 maja 2014 r.
 36. Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastępcy Prokuratora Rejonowego Edyty Frączek-Padoł z dnia 28 maja 2014 r.
 37. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sędzi Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r.
 38. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, sygn. akt 1 Ds. 39/06/, pismo prokurator Ewy Sachy z dnia 4 września 2015 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 24 lutego 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pani

Małgorzata Tyżuk

Prokurator Rejonowy

Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód

ul. Mosiężnicza 2

30-965 Kraków

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o przygotowanie dla mnie na dyżur Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód w dniu 27 lutego 2017 r. sporządzonych na piśmie odpowiedzi na moje wnioski z pism z dnia 3 stycznia 2017 r. – Załącznik 1, Załącznik 2.
 2. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

Dwoma pismami z dnia 3 stycznia 2017 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód złożyłem:

 1. Pani Małgorzata Tyżuk Prokurator Rejonowy Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód ul. Mosiężnicza 2 30-965 Kraków Dotyczy:
  1. Wniosek o przygotowanie dla mnie na dzień 2 lutego 2017 r. sporządzonego przez Prokuratora Rejonowego w Krakowie Śródmieściu Wchód na piśmie wyjaśnienia:
   1. na podstawie którego prawa, wnoszę o podanie przepisu prawa,
   2. z jakich przyczyn

niewłaściwa Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód rozpoznała moje zawiadomienia o popełnieniu przez Beatę Szydło, gdy była burmistrzem Brzeszcz, przestępstwa z art. 129 k.k.

  1. Wniosek o przygotowanie dla mnie na dzień 2 lutego 2017 r. sporządzonego przez Prokuratora Rejonowego w Krakowie Śródmieściu Wchód na piśmie wyjaśnienia, z jakich przyczyn Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód nie przekazała właściwej prokuraturze mojego zawiadomienia o popełnieniu przez Beatę Szydło, gdy była burmistrzem Brzeszcz, przestępstwa z art. 129 k.k.
  2. Zawiadomienie, że po odbiór sporządzonych na piśmie wyjaśnień, jak w pkt. I i II stawię się osobiście w Sekretariacie Prokuratora Rejonowego w Krakowie Śródmieściu Wschód w dniu 2 lutego 2017r.”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 3 stycznia 2017 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa

Śródmieścia Wschód – Załącznik 1

 1. Pani Małgorzata Tyżuk Prokurator Rejonowy Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód ul. Mosiężnicza 2 30-965 Kraków Dotyczy:
  1. Wniosek o przygotowanie dla mnie na dzień 2 lutego 2017 r. sporządzonego przez Prokuratora Rejonowego w Krakowie Śródmieściu Wchód na piśmie wyjaśnienia:
   1. na podstawie którego prawa, wnoszę o podanie przepisu prawa,
   2. z jakich przyczyn

niewłaściwa Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód rozpoznała moje zawiadomienia o popełnieniu przez wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego przestępstwa z art. 129 k.k.

  1. Wniosek o przygotowanie dla mnie na dzień 2 lutego 2017 r. sporządzonego na piśmie przez Prokuratora Rejonowego Kraków Śródmieście Wchód wyjaśnienia, z jakich przyczyn Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód nie przekazała właściwej prokuraturze mojego zawiadomienia o popełnieniu przez wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego przestępstwa z art. 129 k.k.
  2. Zawiadomienie, że po odbiór sporządzonych na piśmie wyjaśnień, jak w pkt. I i II stawię się osobiście w Sekretariacie Prokuratora Rejonowego w Krakowie Śródmieściu Wschód w dniu 2 lutego 2017r.”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 3 stycznia 2017 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa

Śródmieścia Wschód – Załącznik 2

 

W dniu 2 lutego 2017 r. musiałem wyjechać z Krakowa i nie mogłem stawić się po odbiór odpowiedzi na wnioski z moich w.w. pism z dnia 3 stycznia 2017 r. Stawię się po nie na dyżurze Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód w dniu 27 lutego 2017 r.

Wnoszę jak na wstępie.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Pismo Z. Kękusia z dnia 3 stycznia 2017 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód
 2. Pismo Z. Kękusia z dnia 3 stycznia 2017 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 17 lutego 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pani

Małgorzata Tyżuk

Prokurator Rejonowy

Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód

ul. Mosiężnicza 2

30-965 Kraków

 

Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie pisma adresatki niniejszego pisma z dnia 4 grudnia 2016 r. do Prokuratora Rejonowego w Wieliczce /Załącznik 1/ oraz postanowienia z dnia 13 stycznia 2017 r. st. sierż. Małgorzaty Kowalik z Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce /Załącznik 2/ – o dopełnienie przez adresatkę niniejszego pisma obowiązku określonego w art. 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego przez:
  1. skierowanie do właściwej rzeczowo i miejscowo prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przez kard. Stanisława Dziwisza przestępstwa z art. 160 §1 kk i inne, narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia osób uczestniczących w Światowych Dniach Młodzieży w lipcu 2016 roku w Brzegach k. Wieliczki, przez zlekceważenie:
   1. krytycznych o Brzegach jako lokalizacji ŚDM opinii:
    1. Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,
    2. Policji,
    3. ekspertów Politechniki Krakowskiej,
    4. antyterrorystów,
    5. władz Krakowa, w tym prezydenta Jacka Majchrowskiego i wojewody Józefa Pilcha
   2. apeli – kierowanych na podstawie raportu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – przez prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło o rezygnację z Brzegów jako miejsca przeprowadzenia ŚDM.
  2. przekazania zawiadomienia jak w pkt. I.1 do rozpoznania prokuratorowi Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód, jeśli ta Prokuratura jest właściwa rzeczowo i miejscowo do jego rozpoznania,
  3. podanie w zawiadomieniu, jak w pkt. I.1, jakie inne – poza przestępstwem z art. 160 § 1 k.k. – przestępstwa zdaniem adresatki niniejszego pisma zostały popełnione w sprawie, którą opisałem w piśmie z dnia 23 listopada 2016 r. /Załącznik 3/.
 1. Zawiadomienie, że po odbiór dokumentu wydanego przez adresatkę niniejszego pisma w sprawie, jak w pkt. I, tj. poświadczającego:
  1. skierowanie zawiadomienia, jak w pkt. I.1 lub
  2. przekazanie sprawy do rozpoznania, jak w pkt. I.2

stawię się na dyżurze Prokuratora Rejonowego w Krakowie Śródmieściu Wschód w poniedziałek, 27 lutego 2017 r.

 1. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie http://kekuszsite.wordpress.com.

Część I Przepisy prawa

 

 1. Artykuł 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego – Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.”
 2. Artykuł 160 § 1 Kodeksu karnego: „Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

 

Część II Uzasadnienie

 

W piśmie sporządzonym w dniu 4 grudnia 2016 r. i skierowanym do Prokuratora Rejonowego w Wieliczce podała Pani – Załącznik 1: „Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód /adres – ZKE/ Sygn. PR Ko 1993.2016 Kraków, dnia 4 grudnia 2016 r. Pani Prokurator Rejonowy w Wieliczce

W załączeniu, stosownie do § 4 pkt 14 lit. n Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uprzejmie przesyłam – w/g właściwości miejscowej – pismo Zbigniewa Kękusia przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej dot. popełnienia przestępstw, a to niedopełnienia obowiązków przez burmistrza miasta i gminy Wieliczki w okresie od sierpnia 2016 do listopada 2016 roku, poprzez nieudzielanie Zbigniewowi Kękusiowi odpowiedzi na jego pisma i działanie w ten sposób na szkodę jego interesu prywatnego tj. o przestępstwo z art. 231 § 1 kk oraz narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia osób uczestniczących w Mszy Świętej zorganizowanej w ramach Światowych Dni Młodzieży w lipcu 2016 roku poprzez wyznaczenie miejsca jej przeprowadzenia w Brzegach, tj. o przestępstwo 160 §1 kk i inne.

Jak wynika bowiem z materiału dowodowego ewentualne przestępstwa miały być popełnione Brzegach oraz siedzibie burmistrza miasta i giny Wieliczka, a zatem na obszarze objętym terytorialnym zakresem działania Tam. Prokuratury. Prokurator Rejonowy Małgorzata Tyżuk”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, sygn. akt PR Ko 1993.2016, pismo prokuratora

rejonowego Małgorzaty Tyżuk z dnia 4 grudnia 2016 r. do Prokuratora Rejonowego w Wieliczce – Załącznik 1

 

W dniu 13 stycznia 2017 r. st. sierż. Małgorzata Kowalik z Komendy Powiatowej Policji wydała w oparciu o Pani zacytowanej wyżej pismo z 04.12.2016 r. postanowienie – zatwierdzone przez prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wieliczce Piotra Grądzkiego w dniu 20 stycznia 2017 r., sygn. akt PR 1 Ds.1602/16 – którym orzekła – Załącznik 2: „RPS/WDŚ-444/16 POSTANOWIENIE O ODMOWIE WSZCZĘCIA ŚLEDZTWA 13.01.2017 na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. st. sierż. Małgorzata Kowalik po rozpoznaniu zawiadomienia Zbigniewa Kękuś z 23.11.2016 w sprawie:

 1. niedopełnienia obowiązków przez burmistrza miasta i gminy Wieliczki w okresie od sierpnia 2016 do listopada 2016 roku, poprzez nieudzielenie Zbigniewowi Kękusiowi odpowiedzi na jego pisma i działanie w ten sposób na szkodę jego interesu prywatnego tj. o czyn z art. 231 § 1 kk
 2. narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia osób uczestniczących w Mszy Świętej zorganizowanej w ramach Światowych Dni Młodzieży w lipcu 2016 roku poprzez wyznaczenie miejsca jej przeprowadzenia w Brzegach, tj. o czyn z art. 160 §1 kk

postanowił odmówić wszczęcia śledztwa w sprawie:

 1. niedopełnienia obowiązków przez burmistrza miasta i gminy Wieliczki w okresie od sierpnia 2016 do listopada 2016 roku, poprzez nieudzielanie Zbigniewowi Kękusiowi odpowiedzi na jego pisma i działanie w ten sposób na szkodę jego interesu prywatnego
  tj. o czyn z art. 231 § 1 kk,
  na zasadzie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k., wobec stwierdzenia iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego
 2. narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia osób uczestniczących w Mszy Świętej zorganizowanej w ramach Światowych Dni Młodzieży w lipcu 2016 roku poprzez wyznaczenie miejsca jej przeprowadzenia w Brzegach,
  tj. o czyn z art. 160 §1 kk
  , na zasadzie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k., wobec stwierdzenia iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego

Uzasadnienie

Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wieliczce prowadziła postępowanie sprawdzające z zawiadomienia p. Zbigniewa Kękuś w sprawie niedopełnienia obowiązków przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w okresie od sierpnia 2016 roku do listopada 2016 roku, poprzez nieudzielanie Zbigniewowi Kękusiowi odpowiedzi na jego pisma i działanie w ten sposób na szkodę jego interesu prywatnego, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk oraz narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia osób uczestniczących w Mszy Świętej zorganizowanej w ramach Światowych Dni Młodzieży w lipcu 2016 roku poprzez wyznaczenie miejsca jej przeprowadzenia w Brzegach, tj. o czyn z art. 160 §1 kk.

W toku wykonywanych czynności dokonano rozpytania p. Adama Marka Panuś pełniącego obowiązki Sekretarza Gminy Wieliczka na okoliczności poniesione przez zawiadamiającego. W toku czynności ustalono, iż wszelkie decyzje związane z miejscem oraz terminem organizacji obchodów Światowych Dni Młodzieży były podejmowane przez Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży, natomiast Miasto i Gmina Wieliczka użyczała jedynie teren pod ich organizację. Kwestiami zapewnienia bezpieczeństwa w czasie obchodów Światowych Dni Młodzieży zapewniał Małopolski Urząd Wojewódzki. Ponadto w toku czynności ustalono, iż p. Adam Marek Panuś udzielił odpowiedzi na wnioski złożone przez p. Zbigniewa Kękuś datowane kolejno na dzień 01 sierpnia 2016 roku oraz 3 listopada 2016 roku w formie pisemnej datowanych kolejno na dzień 31 sierpnia 2016 roku oraz 30 listopada 2016 roku.

Z uwagi na powyższy nie można przyjąć aby doszło do wyczerpania znamion czynu zabronionego określonego w art. 231 par. 1 kk oraz w art. 160 par. 1 kk, a co za tym idzie postanowiono jak na wstępie.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w sentencji. st. sierż. Małgorzata Kowalik

 

Prokuratura Rejonowa w Wieliczce /adres – ZKE/ PR 1 Ds.1602/16 Piotr Grądzki Prokurator Prokuratury Rejonowej w Wieliczce po zapoznaniu się w dniu 20.01.2017 z aktami sprawy RPS/WDŚ-444/16 na podstawie art. 305 § 3 i 325e § 2 k.p.k. zatwierdza powyższe postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa. Prokurator Prokuratury Rejonowej Piotr Grądzki”
Dowód: Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce, sygn. akt RPS/WDŚ-444/16, postanowienie st. sierż. Małgorzaty

Kowalik z dnia 13 stycznia 2017 r., zatwierdzone przez prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wieliczce Piotra Grądzkiego w dniu 20 stycznia 2017 r., sygn. akt PR 1 Ds.1602/16– Załącznik 2

 

W dniu 15 lutego 2017 r. odebrałem w Prokuraturze Rejonowej w Wieliczce kserokopię mojego, rozesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym przesłanego Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód, pisma z dnia 23 listopada 2016 r. – wraz z Załącznikami – które prokurator rejonowy M. Tyżuk przekazała przy piśmie z dnia 4 grudnia 2016 r. Prokuratorowi Rejonowemu w Wieliczce i na które powołała się st. sierż. Małgorzata Kowalik w w.w. postanowieniu z dnia 13.01.2017 r. Podałem w piśmie z dnia 23.11.2016 r. – Załącznik 3: „Czy arcypasterzem kard. Stanisławem Dziwiszem i burmistrzem Miasta i Gminy Wieliczka Arturem Koziołem powinien się zająć prokurator

 

Nie chodzi o bogacenie się Kościoła,

bo Kościół ubogi jest bliższy Panu Jezusowi, Ewangelii i ludziom.”

Ks. kard. Stanisław Dziwisz, 28 września 2010 r.

Szanowni Państwo,

 

Niniejszego e-mai’la kieruję do Państwa w interesie społecznym.

Jak Państwu wiadomo arcypasterz ks. kard. Stanisław Dziwisz – hierarchowie Kościoła katolickiego w Polsce sami siebie nazywają arcypasterzami – zorganizował Światowe Dni Młodzieży w Brzegach k. Wieliczki wbrew kategorycznym sprzeciwom ekspertów wszystkich dziedzin w zakresie organizacji imprez masowych oraz władz Rzeczypospolitej Polskiej i Krakowa.

Narażał zdrowie i życie uczestników ŚDM oraz zmusił władze Rzeczypospolitej Polskiej do poniesienia dodatkowych kosztów związanych z organizacją ŚDM w Brzegach.

Dużo więcej troski niż o bezpieczeństwo ponad 2 mln młodych katolików z całego świata wykazał o aspekt komercyjny ŚDM.

Wydaje się, że wiele milionów złotych zarobili organizatorzy ŚDM. Wiele wskazuje, że krocie zarobią także właściciele działek w Brzegach, w tym osoby, które dowiedziawszy się, że tam będą zorganizowane ŚDM – według autorów artykułu opublikowanego przez portal Onet.pl decyzja o tym, że ŚDM będą zorganizowane na terenie gminy Wieliczka zapadła latem 2013 r. – kupiły… błotnisty ugór, następnie zmeliorowany na koszt państwa na potrzebę ŚDM.

Jak Państwa informowałem, według mej wiedzy burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł jest członkiem rodziny kard. Stanisława Dziwisza.

Pytałem o to burmistrza Artura Kozioła pismem z dnia 1 sierpnia 2016 r., ale – schowany za Sekretarza Gminy Wieliczka mgr. Adama Marka Panusia – odmówił mi udzielenia odpowiedzi – Załącznik II.2. Ponowiłem zatem moje pytanie pismem z dnia 23 listopada 2016 r. – Załącznik II.

Pomny wcześniejszego doświadczenia skierowałem także pismo do prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło oraz do wojewody małopolskiego Józefa Pilcha, którym złożyłem wniosek – Załącznik I: Wniosek o zwrócenie się – w interesie społecznym – z prośbą do burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Artura Kozioła o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy jest członkiem rodziny kard. Stanisława Dziwisza.”

Premier Beata Szydło i wojewoda Józef Pilch zapewne zmusić nie mogą niezależnego i niezawisłego burmistrza A. Kozioła do udzielenia odpowiedzi na mój wniosek, ale poprosić go mogą.

A gdyby okazało się, że burmistrz Artur Kozioł jest członkiem rodziny ks. kard. Stanisława Dziwisza, to być może obydwoma powinien zająć się prokurator.

Nie pytam kard. Stanisława Dziwisza, czy Artur Kozioł jest członkiem jego rodziny, bo arcypasterz Dziwisz pogniewał się na mnie do tego stopnia – gdy skierowałem pismo do niego z dnia 3 czerwca 2016 r. zawierające wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy jego dotyczy wydany przez Loggia Eliseo Vatican I P2 i podpisany czytelnie Stanisław Dziwisz, dokument poświadczający nadanie 33 (najwyższego) stopnia wtajemniczenia urodzonemu 27 kwietnia 1939 r. Stanislao Dziwisz – że nie tylko nie odpowiada na moje pisma do niego, ale w Kancelarii Kurii Metropolitalnej w Krakowie odmówiono mi przyjmowania pism, które kieruję do niego.

Być może dlatego, że w deklaracji „Kongresu Doktryny Wiary” z 1983 roku podpisanej przez prefekta kard. Józefa Ratzingera – późniejszy papież Benedykt XVI – przyjętej przez papieża Jana Pawła II i ogłoszonej na jego polecenie podano m.in.: „Negatywna ocena Kościoła o wolnomularskich zrzeszeniach pozostaje wciąż niezmienna, ponieważ ich zasady były zawsze uważane za nie do pogodzenia z nauką Kościoła i dlatego też przystąpienie do nich pozostanie nadal zabronione. Wierni, którzy należą do wolnomularskich zrzeszeń, znajdują się w stanie grzechu ciężkiego i nie mogą przyjmować Komunii św.”.

Z poważaniem,

Zbigniew Kękuś

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

Państwo:

 1. Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
 2. Józef Pilch, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

Dotyczy:

 1. Wniosek o zwrócenie się – w interesie społecznym – z prośbą do burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Artura Kozioła o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy jest członkiem rodziny kard. Stanisława Dziwisza.
 2. Wniosek o doręczenie mi kopii pism, którymi każde z Państwa skieruje do burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Artura Kozioła prośbę jak w pkt. I.
 3. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.”

Artykuł 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Władza zwierzchnia Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.”
Artykuł 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Uzasadnienie

Pismem z dnia 23 listopada 2016 r. skierowanym do burmistrza miasta i gminy Wieliczka Artura Kozioła złożyłem – Załącznik 1: „Pan Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Ul. Powstania Warszawskiego 1 32-200 Wieliczka

Dotyczy: I. Wniosek o zwrócenie się z prośbą na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.” – o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy jest Pan członkiem rodziny kard. Stanisława Dziwisza.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 23 listopada 2016 r. do burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Artura Kozioła –

Załącznik 1

Raz już skierowałem ten wniosek do A. Kozioła. Pismem z dnia 1 sierpnia 2016 r. – Załącznik 1.1. Sekretarz Gminy Wieliczka mgr Adam Marek Panuś pismem z dnia 31 sierpnia 2016 r. /Załącznik 1.2/ odmówił mi sporządzenia i doręczenia wyjaśnienia.

W związku z powyższym, z przyczyn podanych przeze mnie w piśmie z dnia 23 listopada 2016 r. do burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Artura Kozioła – narażenie przez kard. Stanisława Dziwisza zdrowia i życia uczestników Światowych Dni Młodzieży oraz wymuszenie przez niego na władzach Rzeczypospolitej Polskiej poniesienia kosztów związanych z organizacją ŚDM w Brzegach k. Wieliczki – wnoszę jak na wstępie.

Rozumiem, że żadne z Państwa nie może wydać niezależnemu, niezawisłemu burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka Arturowi Koziołowi nakazu sporządzenia i doręczenia mi odpowiedzi na mój wniosek z pisma do niego z dnia 1 sierpnia 2016 r., ponowiony pismem z dnia 23 listopada 2016 r. Ale poprosić go – w interesie społecznym – Państwo możecie.

Zbigniew Kękuś

Załączniki:

 1. Pismo Z. Kękusia z dnia 23 listopada 2016 r. do burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Artura Kozioła

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pan

Artur Kozioł

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka

Ul. Powstania Warszawskiego 1

32-200 Wieliczka

Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.” – o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy jest Pan członkiem rodziny kard. Stanisława Dziwisza.
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wniosek, jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty wpływu niniejszego pisma.
 3. Zawiadomienie o moim zamiarze skierowania wniosków do:
  1. prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło
  2. wojewody małopolskiego Józefa Pilcha

o skierowanie prośby do Pana o udzielenie odpowiedzi na mój wniosek, jak w pkt. I.

 1. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl

 

Uzasadnienie

Skierowanym do Pana pismem z dnia 1 sierpnia 2016 r. złożyłem – Załącznik 1: „Pan Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-200 Wieliczka Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.” – o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy jest Pan członkiem rodziny kard. Stanisława Dziwisza.
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wniosek, jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty wpływu niniejszego pisma.
 3. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 1 sierpnia 2016 r. do burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Artura Kozioła –

Załącznik 1

 

W odpowiedzi otrzymałem sporządzone przez Sekretarza Gminy Wieliczka Adama Marka Panusia pismo z dnia 31 sierpnia 2016 r. o treści – Załącznik 2: „Urząd Miasta i Gminy Wieliczka /adres – ZKE/ Wieliczka, 31 sierpnia 2016 r. SEK. 1431.4.2016 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Dotyczy: wniosek o udzielenie informacji z dna 1 sierpnia 2016 r.

Szanowny Panie, Uprzejmie informuję, iż zakres Pana zapytania z dnia 1 sierpnia 2016 r. przekracza zakres informacji objętych działaniem ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj.: Dz. U. z 2015 rr., poz. 2058).

Żądane przez Pana informacje nie są informacją publiczną w rozumieniu wskazanej powyżej ustawy, a jednocześnie brak jest podstaw do udzielenia żądanych przez Pana wyjaśnień na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ Pana pytanie dotyczy sytuacji osobistej osób wymienionych w Pana piśmie.

Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce uprzejmie zawiadamia więc o tym, że brak jest zasadności dla udzielenia żądanej przez Pana informacji. Z poważaniem Sekretarz Gminy Wieliczka mgr Adam Marek Panuś”
Źródło: Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, sygn. akt SEK. 1431.4.2016, pismo Sekretarza Gminy Wieliczka mgr.

Adama Marka Panusia z dnia 31 sierpnia 2016 r. – Załącznik 2

 

Pragnę zatem przypomnieć, że w uzasadnieniu do mojego wniosku z pisma do Pana z dnia sierpnia 2016 r. nie tylko powołałem się na przekazaną mi informację, że Pana i kard. Stanisława Dziwisza łączą więzy rodzinne, ale także przedstawiłem:

 1. opublikowany przez portal Onet.pl w dniu 25 lipca 2016 r. artykuł pt.: „Burmistrz Wieliczki. Człowiek, który uwiódł kardynała Dziwisza”, prezentujący od lat zażyłość między Panem i kard. S. Dziwiszem oraz prezentujący jej przykłady,
 2. raport Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie Brzegów k. Wieliczki jako lokalizacji Światowych Dni Młodzieży.

 

Ad. 1

W artykule pt. „Burmistrz Wieliczki. Człowiek, który uwiódł kardynała Dziwisza” podano: „Brzegi to najlepsze miejsce na ŚDM ze względu na wielkość terenu – takie było oficjalne uzasadnienie komitetu organizacyjnego. Jednak gdyby nie ten jeden człowiek, taka decyzja by nie zapadła. Od lat żyje w dobrej komitywie z kardynałem Dziwiszem, sprytnie unika dziennikarzy. Ta relacja i dyskrecja bardzo mu się opłaciły. Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł to chyba najbardziej tajemnicza postać Światowych Dni Młodzieży.

Bez błysku fleszy

2007 rok. Artur Kozioł rządzi Wieliczką od kilku miesięcy. – Wieliczkę stać na wielkie wydarzenia kulturalne, na które przyjedzie publiczność z Krakowa i nie tylko. Mamy co pokazać, centrum Wieliczki zacznie tętnić życiem, a miasto stanie się atrakcyjniejsze dla mieszkańców i turystów – mówi dziewięć lat temu w wywiadzie dla portalu Wieliczka24.info.

To właśnie wtedy w Koziele zaczęła kiełkować myśl, żeby zrobić dużą imprezę katolicką w naszym mieście. Ale nie było jeszcze mowy o Światowych Dniach Młodzieży, a o imprezie na “miarę naszych możliwości”. Temat ŚDM pojawił się później – mówi jeden z naszych rozmówców pracujący w urzędzie od lat. Prosi o anonimowość. – Wiecie, jak jest – tłumaczy.

Zweryfikować informacje związane z burmistrzem jest trudno. Większość pytań o Światowe Dni Młodzieży traktuje bardzo personalnie, te trudne powodują, że próbuje zakrzyczeć rozmówcę. To typowa dla burmistrza taktyka w kontekście ŚDM – unikać dziennikarzy jak ognia; chyba że są to przedstawiciele mediów katolickich. Konferencje zwołuje wtedy, kiedy ma do zakomunikowania “dobre informacje”.

Artur Kozioł to pod tym względem pewien fenomen. Uważa, że może być niedostępny dla ludzi, a mimo to rządzi już drugą kadencję. ŚDM może przysporzyć mu tylko większej sympatii. – Nie rozmawia z wami, bo boi się, że pokażecie jego nazwisko w złym kontekście. W ogóle boi się ludzi i przed nimi nie występuje. Choć jego podstawowym obowiązkiem jest odpowiadać na pytania, na dyżury zawsze wysyła zastępców, pełnomocników – mówi jeden z byłych radnych powiatu.

Dyskrecja, którą wykazuje się Kozioł, jest jednak bardzo ceniona przez Stanisława Dziwisza. Z kardynałem znają się od lat. Burmistrz tę relację starannie pielęgnował. Wystarczy przeglądnąć kilka numerów urzędowych gazetek z Wieliczki, a to kardynał rozdaje indeksy na uniwersytecie trzeciego wieku, innym razem święci jakąś oddaną właśnie inwestycję. W efekcie 22–23 czerwca 2013 roku w Wieliczce zorganizowano Konferencję Episkopatu Polski. Podczas spotkania biskupi wytypowali dziesięcioosobową delegację z kard. Dziwiszem na czele, która w Rio de Janerio – gdzie odbyły się ostatnie Światowe Dni Młodzieży – miała dopiąć szczegóły dotyczące organizacji kolejnych w Krakowie.

Podczas pobytu w Brazylii, jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem werdyktu, kardynał Dziwisz powiedział do wiernych: “Przynieście polskie flagi w niedzielę, czeka was niespodzianka (…). Jest to niespodzianka, ale zapowiedziana. Będziecie musieli wziąć tę niespodziankę na siebie”.

W kurii nikt nie miał wątpliwości, że tę “niespodziankę” weźmie na siebie Kozioł. Kardynał go bardzo ceni. Jest dyskretny, oddany Kościołowi, wierzący. Od początku czuł, że będzie mógł na nim polegać jak na Zawiszy – wspomina jeden z wysokich rangą duchownych.

Wielu stawia sprawę wprost: Światowe Dni Młodzieży nie odbyłyby się w Brzegach, gdyby nie relacje Kozioła z Kościołem. Dla kardynała, który ŚDM w Krakowie traktuje jako pewne dzieło swoje życia, ogromne znaczenie miało, żeby gospodarzem była zaufana osoba.

O wyborze Kozioła zdecydowały dwie rzeczy: pracowitość i dyskrecja. Dla kardynała obie te cechy były kluczowe. Oczywiście potrzebny był teren.

Jednak Brzegi kilka lat temu wyglądały… właściwie trudno o porównanie. Wielka podmokła łąka. Kardynała to jednak nie odstraszyło – mówi pracownik kurii.

Pytany o wybór Brzegów na konferencji prasowej Kozioł odpowiada krótko: po prostu była to najlepsza lokalizacja. Tymczasem jeszcze w kwietniu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i przedstawiciele służb naciskały na stronę kościelną na zmianę miejsca. Uważały, że organizacja mszy w Brzegach może zagrażać bezpieczeństwu. Kościół jednak wszystkie sugestie odrzucał. W czwartek watykańskie służby potwierdziły, że Brzegi są bezpieczne.

Kard. Dziwisz wiedział, że pan burmistrz bardzo się tym przejmie, wszystkiego dopilnuje. Ale przy całej sympatii do niego jako samorządowca, wydaje mi się, że powinno mieć to drugorzędne znaczenie – mówi poseł Marek Sowa, były marszałek województwa.

Niepokorny prawicowiec

Współpracę z Koziołem były marszałek wspomina bardzo dobrze. “Sprawny, decyzyjny, nie przywiązuje wagi do partii” – słyszymy. Takie głosy płyną z różnych stron lokalnej sceny samorządowej. Dyskrecja, pracowitość i lojalność, które tak przypadły do gustu hierarchom Kościoła, składają się na jedną z twarzy Kozioła. Druga, ta polityczna, jest bardziej stanowcza. Burmistrz w pracy nie znosi sprzeciwów, rządzi twardą ręką, ale jednocześnie potrafi zjednać sobie wielu politycznych konkurentów. Udało mu się to nawet z jego największym rywalem – Piotrem Ptakiem. Mimo że krytykował Kozioła od lat, przed wyborami samorządowymi zrezygnował z walki o fotel burmistrza. Za to teraz zasiada na stanowisku pełnomocnika ds. komunalnych.

Nie ma już teraz w gminie praktycznie żadnej opozycji, a władza burmistrza prowadzona jest pod maksymą “rządź i dziel” – mówi jeden z radnych. Podobnie jak inni, rozmawiać chce tylko bez podawania nazwiska. – To środowisko jest zbyt małe i hermetyczne – wyjaśnia.

Burmistrz Wieliczki to człowiek kojarzony z prawicą, ale niejednokrotnie kolegom z Prawa i Sprawiedliwości przysparzał kłopotów. Tak było na przykład przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi, gdy Kozioł zapowiedział start w walce o mandat senatora jako kandydat niezależny, zawiązując własny komitet wyborczy. W ten sposób odpowiedział na rekomendację PiS dla innego wieliczanina, adwokata Zbigniewa Cichonia. Lokalni politycy z prawej strony byli w szoku. Mówili, że to zdrada: i partii, i wyborców, bo przecież PiS udzieliło poparcia burmistrzowi w wyborach samorządowych. Ostatecznie jednak nie stanął do rywalizacji o miejsce w Senacie.

Ale na kolejny wyraz niepokornego usposobienia nie trzeba było czekać długo, kiedy wybuchła tzw. afera gruntowa. Chodziło o sprawdzenie dokumentów dotyczących tego, w jaki sposób gmina weszła w posiadanie ziemi, na której ma odbyć się ŚDM. Gdy wojewoda małopolski (z ramienia PiS) poprosił o materiały w tej sprawie, burmistrz przez długi czas zwlekał z ich wydaniem. Dostarczył je ostatecznie dopiero wtedy, gdy Józef Pilch zagroził, że do urzędu przyjedzie CBA.

Przepis na sukces

Początki współpracy wojewody i burmistrza w kontekście ŚDM nie były łatwe. Nie jest tajemnicą, że Pilch wcale nie należał do zwolenników Brzegów. Wszystkie ustalenia dotyczące wyboru miejsca podejmowano jeszcze za rządów poprzedniego wojewody z ramienia Platformy, Jerzego Millera. W mediach pojawiały się pogłoski, że sama premier Beata Szydło wyrażała swoje obawy co do tej lokalizacji.

Czy dobrze się stało? Jesteśmy w pełni przygotowani, ale to było ogromne utrudnienie. Masa przygotowań, szkoleń, ogromne nakłady pracy. Wiele rzeczy trzeba było dopracować przez ten okres, jak choćby drogi ewakuacyjne – mówi dziś Pilch.

W urzędzie wojewódzkim słyszymy, że burmistrz wykazywał się buntowniczą postawą, gdy w rozmowach o ŚDM coś szło nie po jego myśli. Później miał złagodnieć, bo wiedział, że do osiągnięcia sukcesu są mu potrzebne różne instytucje.

I bardzo dobrze na tym wyszedł. Bo choć pod rządami Kozioła Wieliczka odżyła, przegrywała rywalizację z okolicznymi gminami. To właśnie teren Brzegów był dla burmistrza jedną z największych bolączek.

Od lat uważaliśmy, odstajemy od Niepołomic czy Dobczyc, które od lat rozwijały strefę aktywności przemysłowej, wykorzystywały dostęp do autostrady, a w Wieliczce ciągle finansów na inwestycje nie było. Szykuje się więc dobry czas dla burmistrza, bo pieniądze do niego wracają – wspomina Elżbieta Achinger, była posłanka PO z Wieliczki.

To jak rozegrał sprawę Brzegów, to mistrzostwo świata. Za pieniądze wszystkich zrobił z terenu zalewowego ładną część województwa – ocenia były radny powiatu. Koszty, jakie poniesie sama gmina, są owiane tajemnicą. Mimo licznych pytań dziennikarzy o tę kwestię.

Stanowisko w Watykanie.

Dni Młodzieży miały być też dla Kozioła trampoliną do stanowiska ambasadora w Watykanie. – Od dawna wiadomo, że to jedno z największych jego marzeń. Czy możliwe do zrealizowania? Jeśli ŚDM będą sukcesem, kardynał może szepnąć słówko tu i ówdzie – mówi jeden z prominentnych polityków PiS. Sam Kozioł zapewnia, że to plotka, która wzięła się z jego żartu opowiedzianego jeszcze za papieża Jana Pawła II.

Co prawda na razie stanowisko to jest zajęte. Oddelegowano na nie Janusza Kotańskiego, historyka Kościoła katolickiego i poetę z zamiłowania. Jednak jak przekonują nasi rozmówcy, w każdej chwili może się to zmienić.

Źródło: „Burmistrz Wieliczki. Człowiek, który uwiódł kardynała Dziwisza”http://wiadomosci.onet.pl/krakow/swiatowe-dni-mlodziezy-kim-jest-artur-koziol/83tzml – 25 lipca 2016 r. /podkreślenia moje – ZKE/

Ad. 2

W raporcie z dnia 18 marca 2016 r. Rządowego Centrum Bezpieczeństwa podano m.in.:Wysokie ryzyko dla życia i zdrowia ludzi“. Raport o przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przedstawiło Kancelarii Prezesa Rady Ministrów raport na temat planu zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Autorzy datowanej na 18 marca analizy zwracają uwagę na liczne nieprawidłowości, które mogą stanowić narażenie zdrowia i życia uczestników imprezy, jeśli zostanie zorganizowana w Brzegach. Do raportu dotarła TVN24. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa dokonało analizy projektu planu zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Zaznaczono na początku, że raport należy traktować jako wyjściowy materiał do zabezpieczenia imprezy.

Wysokie ryzyko dla życia i zdrowia “Przy wydarzeniu o takiej skali i charakterze, miejscowość Brzegi nie powinna być brana pod uwagę jako jedna z głównych lokalizacji uroczystości. Miejsce to jest źródłem wysokiego ryzyka dla życia i zdrowia ludzi” – czytamy na początku raportu. W treści wspomniano też, że lokalizacja Mszy Posłania na Polu Miłosierdzia stanowi duże ryzyko wystąpienia zagrożeń dla uczestników.

“Należy bardzo poważnie rozważyć podjęcie decyzji o zmianie lokalizacji Mszy Posłania, tak aby możliwe było optymalne zabezpieczenie uroczystości” – czytamy. Wspomniano również, że założenia, że w mszy w Brzegach będzie uczestniczyć ok. 2 mln osób są “optymistyczne”, bo istnieje przypuszczenie, że w uroczystości weźmie udział 3 mln wiernych.

“Biorąc pod uwagę, że nawet przy przyjętej liczbie pielgrzymów może być problem z zapewnieniem dróg dojścia na miejsce uroczystości oraz miejsc parkingowych, lokalizacja stwarza duże zagrożenie dla zabezpieczenia imprezy” – dodano. Zdaniem autorów raportu wiadukty kolejowe na Polach Miłosierdzia mają zbyt wąskie przepusty, aby mogły zagwarantować sprawne przemieszczenie się nawet 2 mln osób, co może powodować problemy w przypadku ewakuacji. Lokalizacja nie spełnia też oczekiwań służb porządkowych i ratowniczych, wskazanych do przeprowadzenia sprawnej i skutecznej akcji ratowniczej ewakuacyjnej na dużą skalę. Wymieniono m.in., że niedaleko znajduje się linia wysokiego napięcia, drogi dojazdowe nie są odpowiednie, nie uwzględniono zagrożenia spowodowanego zniszczeniem lub uszkodzeniem wału przeciwpowodziowego. Zwrócono także uwagę na znajdujące się niedaleko rzeki – zdaniem autorów raportu przekraczające je mosty nie nadają się do wykorzystania przez duże grupy ludzi. Zagrożenie mogą też stwarzać wyrobiska po kopalniach żwiru. Długa lista braków twórcy raportu wskazują szereg zaniedbań. Najpoważniejsze z nich to:

– brak planu ewakuacji,

– brak sił i środków przeznaczonych na ewakuację w przypadku podtopień, które mogą powstać po nagłych burzach,

– nieprawidłowa infrastruktura transportowa,

– brak odpowiedniego zabezpieczenia medycznego,

– brak przygotowania na wystąpienie chorób wysoce zakaźnych,

– brak szpitala polowego wyposażonego w respiratory oraz kardiomonitory,

– brak mostu ewakuacji powietrznej i informacji na temat przygotowania podmiotów leczniczych na wypadek dużego napływu poszkodowanych w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze masowym,

– brak informacji o gotowości systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania w Krakowie, – brak punktu informowania o ewentualnych ofiarach i poszkodowanych,

– brak przygotowania możliwych do wykorzystania miejsc przechowywania zwłok,

– brak klimatyzacji w szpitalnych namiotach i mała ilość wody w punktach pomocy medycznej,

– brak czasowego wyłączenia z ruchu autostrady A4 (zdaniem autorów wpłynie na zwiększone ryzyko wypadków samochodowych w okolicy uroczystości),

– brak przygotowania lotnisk zapasowych,

– brak informacji w zakresie terminu, przewidywanej ilości uczestników oraz sposobu przemieszczania się “na” i “z” uroczystości zaplanowanych w Częstochowie, Oświęcimiu oraz Wadowicach,

– brak odpowiedniego przygotowania punktów do mycia rąk oraz środków zaradczych w przypadku upałów takich jak kurtyny wodne,

– niepełne oznakowanie miejsc niezdatnych do kąpieli,

– niewystarczająca liczba członków personelu obcojęzycznego.

Raport do Beaty Kempy, szefowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Pawła Majewskiego, podsekretarza stanu w KPRM skierował Marek Kubiak, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. RCB o raporcie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w opublikowanym w poniedziałek po południu komunikacie podkreśliło, że dokument dotyczył stanu opisanego w raporcie otwarcia przygotowanym przez wojewodę małopolskiego. “(Raport – red.) odnosi się do zagrożeń zastanych na tym terenie na ówczesnym etapie przygotowań. W tej chwili wojewoda wraz z gospodarzami terenu czyli lokalnym samorządem i organizatorami tj. Komitetem Organizacyjnym ŚDM pracuje nad ich wykluczeniem” – informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa “Ostateczny raport, który wojewoda we współpracy z Komitetem Organizacyjnym ma przygotować na 15 maja, będzie zawierał rozwiązania, które zapewnią pełne bezpieczeństwo uczestnikom Światowych Dni Młodzieży. Zadaniem służb jest przewidywanie wszelkiego rodzaju zagrożeń po to, by móc im przeciwdziałać. Prace trwają i zakończą się w wyznaczonym ustawą terminie” – napisano w komunikacie RCB. Premier Szydło o raporcie Do sprawy odniosła się już premier Beata Szydło. – Robimy wszystko, żeby to bezpieczeństwo było zachowane i było jak najwyższe – stąd raporty i opracowania, o które występujemy – powiedziała. – Mogę mówić tylko o stanie, który zastaliśmy po naszych poprzednikach. My, jako PiS, od razu po utworzeniu rządu przystąpiliśmy do tego, żeby Światowe Dni Młodzieży potraktować priorytetowo. Stąd został między innymi powołany pełnomocnik w rządzie do tych spraw, stąd powstały zespoły, które mają się też zajmować bezpieczeństwem – wyjaśniła premier.

Jak dodała, rząd chciał poznać stan przygotowań. – Dziś na podstawie tego raportu wiemy, że są zastrzeżenia służb do bezpieczeństwa na Brzegach – stwierdziła Szydło. – Po to są raporty, żeby wyciągać z nich wnioski i wprowadzać zmiany, poprawiać bezpieczeństwo – dodała.”

Źródło: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/raport-o-przygotowaniach-do-swiatowych-dni-mlodziezy,632704.html

– 4 kwietnia 2016 r.

Przypomnę, że jak donosiły media, premier Ewa Kopacz wyposażyła metropolitę krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza w prawo do decydowania o lokalizacji ŚDM.

Z zacytowanego wyżej artykułu pt. „Burmistrz Wieliczki. Człowiek, który uwiódł kardynała Dziwisza” wynika, że kard. S. Dziwisz już w lipcu 2013 r. podjął decyzję o tym, że ŚDM odbędą się w Brzegach.

Przypomnę, że po tym, gdy premier B. Szydło zapoznała się z w.w. raportem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dwukrotnie prosiła kard. S. Dziwisza o zmianę decyzji, a on zachowywał się w sposób, który tak opisał „Fakt”:

Hierarchów nie przekonała nawet szefowa rządu! Premier Szydło dwa razy spotkała się z kard. Dziwiszem (w styczniu i marcu). I w każdej rozmowie – jak wynika z naszych ustaleń – namawiała go do zmiany lokalizacji. –Jednak kardynał nie chce słyszeć o przenosinach. Wierzy, że Bóg się wszystkim zajmie – załamują ręce nasi informatorzy z otoczenia pani premier. Rząd ma związane ręce i bez woli organizatora nic zrobić nie może.”
Źródło:Radosław Gruca, „Dziwisz nie uległ Szydło. Uparł się na Światowe Dni Młodzieży w Brzegach”;

Fakt”, 7-8 maja 2016 r. s. 2 – Załącznik 3

 

Jak donosiły media, negatywne opinie o Brzegach jako lokalizacji ŚDM przedstawili także:

 1. eksperci Politechniki Krakowskiej
 2. władze Krakowa,
 3. policja,
 4. antyterroryści.

 

Jego wydawać by się mogło irracjonalnym uporem przy Brzegach kard. Stanisław Dziwisz:

 1. narażał zdrowie i życie uczestników Światowych Dni Młodzieży,
 2. wymusił poniesienie przez państwo kosztów przygotowania Brzegów do ŚDM – „Czy dobrze się stało? Jesteśmy w pełni przygotowani, ale to było ogromne utrudnienie. Masa przygotowań, szkoleń, ogromne nakłady pracy. Wiele rzeczy trzeba było dopracować przez ten okres, jak choćby drogi ewakuacyjne – mówi dziś Pilch.” – oraz dodatkowych kosztów na zapewnienie bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w ŚDM w Brzegach.

 

W zgodzie ze stanem faktycznym będzie napisać… narażaliście i wymusiliście. Kard. Stanisław Dziwisz razem z Panem.

Według mej wiedzy jest Pan członkiem rodziny kard. Stanisława Dziwisza. Niewykluczone zatem, że jego upór był spowodowany pragnieniem wyświadczenia Panu – kolejnej, po tych opisanych przez autora artykułu „Burmistrz Wieliczki. Człowiek, który uwiódł kardynała Dziwisza” – przysługi mającej na celu dopomożenie Panu w realizacji Pana celów politycznych i spełnieniu marzenia.

Z podanych wyżej przyczyn Pan nie może uchylać się od odpowiedzi na mój wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy jest Pan członkiem rodziny kard. Stanisława Dziwisza.

Informuję, że w związku z odmową przez Sekretarza Gminy Wieliczka mgr Adama Marka Panusia pismem z dnia 31.08.2016 r. udzielenia odpowiedzi na wniosek, który skierowałem do Pana pismem z dnia 1 sierpnia 2016 r., skieruję pisma do premier Beaty Szydło oraz do wojewody małopolskiego Józefa Pilcha o skierowanie do Pana prośby o udzielenie odpowiedzi na mój wniosek, jak w pkt. I, str. 1 niniejszego pisma.

Zbigniew Kękuś

Załączniki:

 1. Pismo Z. Kękusia z dnia 1 sierpnia 2016 r. do burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Artura Kozioła
 2. Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, sygn. akt SEK. 1431.4.2016, pismo Sekretarza Gminy Wieliczka mgr. Adama Marka Panusia z dnia 31 sierpnia 2016 r.
 3. Radosław Gruca, „Dziwisz nie uległ Szydło. Uparł się na Światowe Dni Młodzieży w Brzegach”; „Fakt”, 7-8 maja 2016 r. s. 2”

 

Na podstawie faktów przedstawionych przeze mnie w zacytowanym wyżej w całości moim piśmie z dnia 23 listopada 2016 r. Pani sporządziła w.w. pismo z dnia 4 grudnia 2016 r. do Prokuratora Rejonowego w Wieliczce – Załącznik 1:

Pani nie podała w nim, kto popełnił czyn, który zakwalifikowała Pani jako przestępstwo z art. 160 § 1 k.k. i inne.

Na podstawie Pani pisma z dnia 4 grudnia 2016 r. /Załącznik 1/ oraz mojego pisma z dnia 23 listopada 2016 r. /Załącznik 3/ st. sierż. Małgorzata Kowalik Kowalik z Komendy Powiatowej Policji wydała w dniu 13 stycznia 2017 r. w.w. postanowienie – zatwierdzone w dniu 20 stycznia 2017 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wieliczce Piotra Grądzkiego – o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie – Załącznik 2: „II. narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia osób uczestniczących w Mszy Świętej zorganizowanej w ramach Światowych Dni Młodzieży w lipcu 2016 roku poprzez wyznaczenie miejsca jej przeprowadzenia w Brzegach, tj. o czyn z art. 160 §1 kk, na zasadzie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k., wobec stwierdzenia iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.

 

W uzasadnieniu st. sierż. Małgorzata Kowalik podała – a prokurator Piotr Grądzki zatwierdził – Załącznik 2: „W toku czynności ustalono, iż wszelkie decyzje związane z miejscem oraz terminem organizacji obchodów Światowych Dni Młodzieży były podejmowane przez Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży, natomiast Miasto i Gmina Wieliczka użyczała jedynie teren pod ich organizację. Kwestiami zapewnienia bezpieczeństwa w czasie obchodów Światowych Dni Młodzieży zapewniał Małopolski Urząd Wojewódzki.”

Jakkolwiek st. sierż. Małgorzata Kowalik w sentencji postanowienia podała, że wskazany przez Panią w piśmie z dnia 4 grudnia czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego, to w uzasadnieniu do tego postanowienia podała wyłącznie:

 1. kto podejmował „wszelkie decyzje związane z miejscem oraz terminem organizacji obchodów Światowych Dni Młodzieży”,
 2. że: „Kwestiami zapewnienia bezpieczeństwa w czasie obchodów Światowych Dni Młodzieży zapewniał Małopolski Urząd Wojewódzki.”

 

St. sierż Małgorzata Kowalik nie wykazała zatem, że wskazany przez Panią w piśmie z dnia 4 grudnia 2016 r. czyn nie zawiera – jak podała w sentencji – „znamion czynu zabronionego”.

Wykazała li tylko, że Prokuratora Rejonowa w Wieliczce, która nadzorowała prowadzone przez nią na podstawie Pani zgłoszenia 4 grudnia 2016 r. /Załącznik 1/ postępowanie oraz Komenda Powiatowa Policji, w której ona jest zatrudniona, są niewłaściwe miejscowo do rozpoznania sprawy, którą Pani zgłosiła pismem z dnia 4 grudnia 2016 r. Prokuratorowi Rejonowemu w Wieliczce.

Nie zaskarżyłem postanowienia st. sierż. Małgorzaty Kowalik ponieważ jakkolwiek ona podała – Załącznik 2:

 1. st. sierż. Małgorzata Kowalik po rozpoznaniu zawiadomienia Zbigniewa Kękuś z 23.11.2016 w sprawie (…)”,
 2. Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wieliczce prowadziła postępowanie sprawdzające z zawiadomienia p. Zbigniewa Kękuś w sprawie (…)”,

to przecież nie ja złożyłem zawiadomienie z dnia 23 listopada 2016 r., lecz Pani je złożyła.

Uczyniła to Pani pismem z dnia 4 grudnia 2016 r. – Załącznik 1.

Pani – Prokurator Pejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wschód – uznała na podstawie treści mojego pisma z dnia 23 listopada 2016 r. /Załącznik 3/, że doszło do popełnienia przestępstwa, które w piśmie z dnia 4 grudnia 2016 r. do Prokuratora Rejonowego w Wieliczce Pani:

 1. zakwalifikowała jako popełnione z art. – Załącznik 1: „160 §1 kk i inne.”
 2. opisała jako – Załącznik 1: narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia osób uczestniczących w Mszy Świętej zorganizowanej w ramach Światowych Dni Młodzieży w lipcu 2016 roku poprzez wyznaczenie miejsca jej przeprowadzenia w Brzegach,”

 

Skoro na podstawie mojego pisma z dnia 23.11.2016 r. sporządziła Pani i skierowała w.w. pismo z dnia 04.12.2016 r. podając w nim, że popełniono przestępstwo z art. 160 § 1 k.k. i inne, nie podając sprawcy tego czynu, pragnę wyjaśnić, że:

 1. przestępstwo opisane przez Panią jako „narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia osób uczestniczących w Mszy Świętej zorganizowanej w ramach Światowych Dni Młodzieży w lipcu 2016 roku” popełniono nie przez – jak Pani podała – „wyznaczenie miejsca jej /mszy św. – ZKE/ przeprowadzenia w Brzegach,” lecz przez zlekceważenie:
  1. krytycznych o Brzegach jako lokalizacji ŚDM opinii:
   1. Rządowego Centrum Bezpieczeństwa /raport z 18 marca 2016 r./,
   2. Policji,
   3. ekspertów Politechniki Krakowskiej,
   4. antyterrorystów,
   5. władz Krakowa, w tym prezydenta Jacka Majchrowskiego i wojewody Józefa Pilcha,
  2. apeli – kierowanych na podstawie raportu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – przez prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło o rezygnację z Brzegów jako miejsca przeprowadzenia ŚDM.
 1. sprawcą czynu, jak w pkt. I jest były Metropolita Krakowski kard. Stanisław Dziwisz.

 

Dopiero po podaniu przez kard. Stanisława Dziwisza do publicznej wiadomości decyzji o tym, że Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Brzegach wyżej wymienieni przedstawili ich w tej sprawie opinie, a prezes Rady Ministrów Beata Szydło dwukrotnie prosiła kard. S. Dziwisza o odwołanie decyzji o przeprowadzeniu ŚDM w Brzegach.

Celem rozwiania Pani wątpliwości co do prawdziwości mojego wskazania pragnę poinformować, że w opublikowanym w wydaniu „Faktu” z dnia 7-8 maja 2016 r. artykule R. Grucy autor podał – Załącznik 4:

 

Premier Szydło dwa razy spotkała się z kard. Dziwiszem (w styczniu i marcu). I w każdej rozmowie – jak wynika

z naszych ustaleń – namawiała go do zmiany lokalizacji. –Jednak kardynał nie chce słyszeć o przenosinach.

Wierzy, że Bóg się wszystkim zajmie – załamują ręce nasi informatorzy z otoczenia pani premier.

Rząd ma związane ręce i bez woli organizatora nic zrobić nie może.”
Dowód: Radosław Gruca, „Dziwisz nie uległ Szydło. Uparł się na Światowe Dni Młodzieży w Brzegach”;

„Fakt”, 7-8 maja 2016 r. s. 2 – Załącznik 4

 

Jeśli prokurator, który rozpoznawał będzie złożone przez Panią zawiadomienie potwierdzi, że sprawcą przestępstwa z art. 160 § 1 k.k. i inne jest Metropolita Krakowski kard. Stanisław Dziwisz, to będzie jego obowiązkiem wyjaśnić także okoliczności, które sprzyjały popełnieniu przestępstwa.

Prokurator powinien ustalić między innymi, czy na prawdzie polega zamieszczona przeze mnie w przesłanym Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód za pośrednictwem poczty elektronicznej piśmie z dnia 23 listopada 2016 r. /Załącznik 3/ informacja, że kard. Stanisława Dziwisza i burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Artura Kozioła łączą więzy rodzinne. W w.w. piśmie z 23.11.2016 r. podałem, że skierowałem dwa wnioski w tej sprawie do burmistrza A. Kozioła, z dnia 1 sierpnia 2016 r. i z dnia 23 listopada 2016 r.

Do pisma z dnia 23.11.2016 r. załączyłem kopię sporządzonej w dniu 31 sierpnia 2016 r. przez Sekretarza Gminy Wieliczka mgr. Adama Marka Panusia odpowiedzi na moje pismo z 01.08.2016 r., którym złożyłem – Załącznik 5: „Wniosek – na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: /treść art. 63 Konstytucji RP – ZKE/ – o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy jest Pan członkiem rodziny kard. Stanisława Dziwisza.”

Sekretarz mgr A. M. Panuś odmówił mi udzielenia odpowiedzi podając w piśmie z dnia 31.08.2016 r. – Załącznik 6 „Urząd Miasta i Gminy Wieliczka /adres – ZKE/ Wieliczka, 31 sierpnia 2016 r. SEK. 1431.4.2016 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Dotyczy: wniosek o udzielenie informacji z dnia 1 sierpnia 2016 r.

Szanowny Panie, Uprzejmie informuję, iż zakres Pana zapytania z dnia 1 sierpnia 2016 r. przekracza zakres informacji objętych działaniem ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj.: Dz. U. z 2015 rr., poz. 2058).

Żądane przez Pana informacje nie są informacją publiczną w rozumieniu wskazanej powyżej ustawy, a jednocześnie brak jest podstaw do udzielenia żądanych przez Pana wyjaśnień na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ Pana pytanie dotyczy sytuacji osobistej osób wymienionych w Pana piśmie.

Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce uprzejmie zawiadamia więc o tym, że brak jest zasadności dla udzielenia żądanej przez Pana informacji. Z poważaniem Sekretarz Gminy Wieliczka mgr Adam Marek Panuś”
Dowód: Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, sygn. akt SEK. 1431.4.2016, pismo Sekretarza Gminy Wieliczka mgr.

Adama Marka Panusia z dnia 31 sierpnia 2016 r. – Załącznik 6

 

Potem, w dniu 30 grudnia 2016 r., mgr A. M. Panuś sporządził odpowiedź na moje pismo z 23 listopada 2016 r. /Załącznik 7/, którą także odmówił mi udzielenia odpowiedzi na w.w. ponowiony przeze mnie wniosek. Podał – Załącznik 8: „Urząd Miasta i Gminy Wieliczka /adres – ZKE/ Wieliczka, 30 listopada 2016 r. SEK. 1431.4.2016 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Dotyczy: wniosek o udzielenie informacji z dnia 23 listopada 2016 r.

Uprzejmie informuję, iż zakres Pana zapytania z dnia 23 listopada 2016 r., które jest powtórzeniem wniosku z dnia 1 sierpnia 2016 r. przekracza zakres informacji objętych działaniem ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj.: Dz. U. z 2015 rr., poz. 2058).

Żądane przez Pana informacje nie są informacją publiczną w rozumieniu wskazanej powyżej ustawy, a jednocześnie brak jest podstaw do udzielenia żądanych przez Pana wyjaśnień na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ Pana pytanie dotyczy sytuacji osobistej osób wymienionych w Pana piśmie.

Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce uprzejmie zawiadamia więc o tym, że brak jest zasadności dla udzielenia żądanej przez Pana informacji. Z poważaniem Sekretarz Gminy Wieliczka mgr Adam Marek Panuś”
Dowód: Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, sygn. akt SEK. 1431.4.2016, pismo Sekretarza Gminy Wieliczka mgr.

Adama Marka Panusia z dnia 30 listopada 2016 r. – Załącznik 8

 

W związku z powyższym, pismem z dnia 20 stycznia 2017 r. skierowanym do kard. S. Dziwisza złożyłem – Załącznik 9: „Ks. kard. Stanisław Dziwisz Administrator Apostolski Archidiecezji Krakowskiej Kuria Metropolitalna w Krakowie ul. Franciszkańska 3 31-004 Kraków Dotyczy: I. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy adresat niniejszego pisma jest członkiem rodziny burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Artura Kozioła.”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 20 stycznia 2017 r. do kard. Stanisława Dziwisza – Załącznik 9

 

Do dnia złożenia niniejszego pisma nie otrzymałem odpowiedzi.

 

xxx

 

Ponieważ w piśmie z dnia 4 grudnia 2016 r. /Załącznik 1/ do Prokuratora Rejonowego w Wieliczce zakwalifikowała Pani czyny opisane przeze mnie w piśmie z 23.11.2016 r. przesłanym Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód za pośrednictwem poczty elektronicznej /Załącznik 3/ jako przestępstwo z art. „160 § 1 k.k. i inne”, wnoszę o doprecyzowanie przez Panią w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa, które Pani skieruje do prokuratury właściwej rzeczowo i miejscowo, jakie „inne” – poza tym z art. 160 § 1 k.k. – przestępstwo/a zostało/a Pani zdaniem popełnione w opisanej przeze mnie w piśmie z dnia 23 listopada 2016 r. sprawie.

W związku z zakwalifikowaniem przez Panią w piśmie z dnia 4 grudnia 2016 r. /Załącznik 1/ do Prokuratora Rejonowego w Wieliczce czynów opisanych przeze mnie w piśmie z dnia 23 listopada 2016 r. /Załącznik 3/ jako przestępstwa popełnionego z art. 160 § 1 k.k. i inne wnoszę oraz informuję jak na wstępie.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, sygn. akt PR Ko 1993.2016, pismo prokuratora rejonowego Małgorzaty Tyżuk z dnia 4 grudnia 2016 r. do Prokuratora Rejonowego w Wieliczce
 2. Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce, sygn. akt RPS/WDŚ-444/16, postanowienie st. sierż. Małgorzaty Kowalik z dnia 13 stycznia 2017 r., zatwierdzone przez prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wieliczce Piotra Grądzkiego w dniu 20 stycznia 2017 r., sygn. akt PR 1 Ds.1602/16
 3. Pismo Z. Kękusia z dnia 23 listopada 2016 r., rozesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym przesłane do Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód
 4. Radosław Gruca, „Dziwisz nie uległ Szydło. Uparł się na Światowe Dni Młodzieży w Brzegach”; „Fakt”, 7-8 maja 2016 r. s. 2
 5. Pismo Z. Kękusia z dnia 1 sierpnia 2016 r. do burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Artura Kozioła
 6. Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, sygn. akt SEK. 1431.4.2016, pismo Sekretarza Gminy Wieliczka mgr. Adama Marka Panusia z dnia 31 sierpnia 2016 r.
 7. Pismo Z. Kękusia z dnia 23 listopada 2016 r. do burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Artura Kozioła
 8. Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, sygn. akt SEK. 1431.4.2016, pismo Sekretarza Gminy Wieliczka mgr. Adama Marka Panusia z dnia 30 listopada 2016 r.
 9. Pismo Z. Kękusia z dnia 20 stycznia 2017 r. do kard. Stanisława Dziwisza

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 17 lutego 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pan

Marek Woźniak

Prokurator Regionalny w Krakowie

ul. Cystersów 18

31-553 Kraków

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o popełnieniu przez prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Małgorzatę Tyżuk przestępstwa z art. 238 Kodeku karnego przez zgłoszenie Prokuratorowi Rejonowemu w Wieliczce pismem z dnia 4 grudnia 2016 r. – Załącznik 1: „Pani Prokurator Rejonowy w Wieliczce W załączeniu, stosownie do § 4 pkt 14 lit. n Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uprzejmie przesyłam – w/g właściwości miejscowej – pismo Zbigniewa Kękusia przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej dot. popełnienia przestępstw, a to niedopełnienia obowiązków przez burmistrza miasta i gminy Wieliczki w okresie od sierpnia 2016 do listopada 2016 roku, poprzez nieudzielanie Zbigniewowi Kękusiowi odpowiedzi na jego pisma i działanie w ten sposób na szkodę jego interesu prywatnego tj. o przestępstwo z art. 231 § 1 kk (…).”
 2. Wniosek o przekazanie niniejszego Zawiadomienia – bez zbędnej zwłoki – do rozpoznania prokuraturze właściwej rzeczowo i miejscowo.
 3. Wniosek o wydanie prokuraturze, której Prokurator Regionalny w Krakowie przekaże niniejsze Zawiadomienie poleceń:
  1. rozpoznania Zawiadomienia bez zbędnej zwłoki, w terminie przewidzianym przepisami Kodeksu postępowania karnego,
  2. doręczenia mi – bez zbędnej zwłoki, w terminie przewidzianym przepisami Kodeksu postępowania karnego – postanowienia o wszczęciu lub odmowie wszczęcia śledztwa/dochodzenia.
 1. Zawiadomienie, że po odbiór kserokopii pisma, przy którym Prokurator Regionalny w Krakowie przekaże Zawiadomienie jak w pkt. I do rozpoznania prokuraturze właściwej rzeczowo i miejscowo stawię się na dyżurze Prokuratora Regionalnego w Krakowie w poniedziałek 27 lutego 2017 r.
 2. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie http://kekuszsite.wordpress.com.

 

Część I Przepisy prawa

 

 1. Artykuł 238 Kodeksu karnego: Kto zawiadamia o przestępstwie lub o przestępstwie skarbowym organ powołany do ścigania wiedząc, że przestępstwa nie popełniono, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

 

Część II Uzasadnienie

 

Prokurator rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wschód Małgorzata Tyżuk skierowała pismo z dnia 4 grudnia 2016 r. do Prokuratora Rejonowego w Wieliczce pismo o treści – Załącznik 1: „Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód /adres – ZKE/ Sygn. PR Ko 1993.2016 Kraków, dnia 4 grudnia 2016 r. Pani Prokurator Rejonowy w Wieliczce

W załączeniu, stosownie do § 4 pkt 14 lit. n Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości uprzejmie przesyłam – w/g właściwości miejscowej – pismo Zbigniewa Kękusia przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej dot. popełnienia przestępstw, a to niedopełnienia obowiązków przez burmistrza miasta i gminy Wieliczki w okresie od sierpnia 2016 do listopada 2016 roku, poprzez nieudzielanie Zbigniewowi Kękusiowi odpowiedzi na jego pisma i działanie w ten sposób na szkodę jego interesu prywatnego tj. o przestępstwo z art. 231 § 1 kk oraz narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia osób uczestniczących w Mszy Świętej zorganizowanej w ramach Światowych Dni Młodzieży w lipcu 2016 roku poprzez wyznaczenie miejsca jej przeprowadzenia w Brzegach, tj. o przestępstwo 160 §1 kk i inne.

Jak wynika bowiem z materiału dowodowego ewentualne przestępstwa miały być popełnione Brzegach oraz siedzibie burmistrza miasta i giny Wieliczka, a zatem na obszarze objętym terytorialnym zakresem działania Tam. Prokuratury. Prokurator Rejonowy Małgorzata Tyżuk”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, sygn. akt PR Ko 1993.2016, pismo prokuratora

rejonowego Małgorzaty Tyżuk z dnia 4 grudnia 2016 r. do Prokuratora Rejonowego w Wieliczce – Załącznik 1

 

W dniu 13 stycznia 2017 r. st. sierż. Małgorzata Kowalik z Komendy Powiatowej Policji wydała w oparciu o w.w. pismo prokurator Małgorzaty Tyżuk z dnia 4 grudnia 2016 r., postanowienie – zatwierdzone przez prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wieliczce Piotra Grądzkiego w dniu 20 stycznia 2017 r., sygn. akt PR 1 Ds.1602/16 – którym orzekła – Załącznik 2: „RPS/WDŚ-444/16 POSTANOWIENIE O ODMOWIE WSZCZĘCIA ŚLEDZTWA 13.01.2017 na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. st. sierż. Małgorzata Kowalik po rozpoznaniu zawiadomienia Zbigniewa Kękuś z 23.11.2016 w sprawie:

 1. niedopełnienia obowiązków przez burmistrza miasta i gminy Wieliczki w okresie od sierpnia 2016 do listopada 2016 roku, poprzez nieudzielenie Zbigniewowi Kękusiowi odpowiedzi na jego pisma i działanie w ten sposób na szkodę jego interesu prywatnego tj. o czyn z art. 231 § 1 kk
 2. narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia osób uczestniczących w Mszy Świętej zorganizowanej w ramach Światowych Dni Młodzieży w lipcu 2016 roku poprzez wyznaczenie miejsca jej przeprowadzenia w Brzegach, tj. o czyn z art. 160 §1 kk

postanowił odmówić wszczęcia śledztwa w sprawie:

 1. niedopełnienia obowiązków przez burmistrza miasta i gminy Wieliczki w okresie od sierpnia 2016 do listopada 2016 roku, poprzez nieudzielanie Zbigniewowi Kękusiowi odpowiedzi na jego pisma i działanie w ten sposób na szkodę jego interesu prywatnego
  tj. o czyn z art. 231 § 1 kk,
  na zasadzie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k., wobec stwierdzenia iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego
 2. narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia osób uczestniczących w Mszy Świętej zorganizowanej w ramach Światowych Dni Młodzieży w lipcu 2016 roku poprzez wyznaczenie miejsca jej przeprowadzenia w Brzegach,
  tj. o czyn z art. 160 §1 kk
  , na zasadzie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k., wobec stwierdzenia iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego

Uzasadnienie

Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wieliczce prowadziła postępowanie sprawdzające z zawiadomienia p. Zbigniewa Kękuś w sprawie niedopełnienia obowiązków przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w okresie od sierpnia 2016 roku do listopada 2016 roku, poprzez nieudzielanie Zbigniewowi Kękusiowi odpowiedzi na jego pisma i działanie w ten sposób na szkodę jego interesu prywatnego, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk oraz narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia osób uczestniczących w Mszy Świętej zorganizowanej w ramach Światowych Dni Młodzieży w lipcu 2016 roku poprzez wyznaczenie miejsca jej przeprowadzenia w Brzegach, tj. o czyn z art. 160 §1 kk.

W toku wykonywanych czynności dokonano rozpytania p. Adama Marka Panuś pełniącego obowiązki Sekretarza Gminy Wieliczka na okoliczności poniesione przez zawiadamiającego. W toku czynności ustalono, iż wszelkie decyzje związane z miejscem oraz terminem organizacji obchodów Światowych Dni Młodzieży były podejmowane przez Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży, natomiast Miasto i Gmina Wieliczka użyczała jedynie teren pod ich organizację. Kwestiami zapewnienia bezpieczeństwa w czasie obchodów Światowych Dni Młodzieży zapewniał Małopolski Urząd Wojewódzki. Ponadto w toku czynności ustalono, iż p. Adam Marek Panuś udzielił odpowiedzi na wnioski złożone przez p. Zbigniewa Kękuś datowane kolejno na dzień 01 sierpnia 2016 roku oraz 3 listopada 2016 roku w formie pisemnej datowanych kolejno na dzień 31 sierpnia 2016 roku oraz 30 listopada 2016 roku.

Z uwagi na powyższy nie można przyjąć aby doszło do wyczerpania znamion czynu zabronionego określonego w art. 231 par. 1 kk oraz w art. 160 par. 1 kk, a co za tym idzie postanowiono jak na wstępie.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w sentencji. st. sierż. Małgorzata Kowalik

 

Prokuratura Rejonowa w Wieliczce /adres – ZKE/ PR 1 Ds.1602/16 Piotr Grądzki Prokurator Prokuratury Rejonowej w Wieliczce po zapoznaniu się w dniu 20.01.2017 z aktami sprawy RPS/WDŚ-444/16 na podstawie art. 305 § 3 i 325e § 2 k.p.k. zatwierdza powyższe postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa. Prokurator Prokuratury Rejonowej Piotr Grądzki”
Dowód: Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce, sygn. akt RPS/WDŚ-444/16, postanowienie st. sierż. Małgorzaty

Kowalik z dnia 13 stycznia 2017 r., zatwierdzone przez prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wieliczce Piotra Grądzkiego w dniu 20 stycznia 2017 r., sygn. akt PR 1 Ds.1602/16– Załącznik 2

 

W dniu 15 lutego 2017 r. odebrałem w Prokuraturze Rejonowej w Wieliczce kserokopię mojego, rozesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym przesłanego Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód, pisma z dnia 23 listopada 2016 r. – wraz z Załącznikami – które prokurator rejonowy M. Tyżuk przekazała przy piśmie z dnia 4 grudnia 2016 r. Prokuratorowi Rejonowemu w Wieliczce i na które powołała się st. sierż. Małgorzata Kowalik w w.w. postanowieniu z dnia 13.01.2017 r. Podałem w piśmie z dnia 23.11.2016 r. – Załącznik 3:

 

/Uwaga dla Adresatów niniejszego e-mail’a – tekst, jak w piśmie z dnia 17 lutego 2017 r. do prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Małgorzaty Tyżuk – ZKE/

 

Ani słowem w rozesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym do Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód, zacytowanym wyżej piśmie z dnia 23 listopada 2016 r. nie wspomniałem, że uważam, iż burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł popełnił przestępstwo – jak podała prokurator M. Tyżuk w piśmie z dnia 4 grudnia 2016 r. do Prokuratury Rejonowej w Wieliczce – Załącznik 3: „niedopełnienia obowiązków przez burmistrza miasta i gminy Wieliczki w okresie od sierpnia 2016 do listopada 2016 roku, poprzez nieudzielanie Zbigniewowi Kękusiowi odpowiedzi na jego pisma i działanie w ten sposób na szkodę jego interesu prywatnego tj. o przestępstwo z art. 231 § 1 kk.”

Wskazać także należy, że jakkolwiek prokurator M. Tyżuk zastosowała w piśmie z dnia 04.12.2016 r. liczbę mnogą słowa pismo, tj. podała Załącznik 1: „poprzez nieudzielanie Zbigniewowi Kękusiowi odpowiedzi na jego pisma (…)”, to ja w piśmie z dnia 23 listopada 2016 r. podałem – Załącznik 3: „Jak Państwa informowałem, według mej wiedzy burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł jest członkiem rodziny kard. Stanisława Dziwisza.

Pytałem o to burmistrza Artura Kozioła pismem z dnia 1 sierpnia 2016 r., ale – schowany za Sekretarza Gminy Wieliczka mgr. Adama Marka Panusia – odmówił mi udzielenia odpowiedzi – Załącznik II.2. Ponowiłem zatem moje pytanie pismem z dnia 23 listopada 2016 r. – Załącznik II.”

Podałem w piśmie z dnia 23.11.2016 r. /Załącznik 3/, że:

 1. skierowałem do burmistrza Artura Kozioła pismo z dnia 1 sierpnia 2016 r.,
 2. po tym, gdy burmistrz A. Kozioł odmówił mi udzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 1 sierpnia 2016 r. skierowałem do niego pismo z dnia 23 listopada 2016 r.

 

To właśnie pismo z dnia 23 listopada 2016 r. do burmistrza A. Kozioła załączyłem do rozesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym do Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieścia Wschód, pisma z dnia 23 listopada 2016 r. – Załącznik 3.

Prokurator Małgorzata Tyżuk bezpodstawnie podała zatem w piśmie z 04.12.2016 r. do Prokuartiry Rejonowej w Wieliczce – Załącznik 1: (…) poprzez z nieudzielanie Zbigniewowi Kękusiowi odpowiedzi na jego pisma (…).”

Wskazać także należy, że ja ani słowem nie wspomniałem w piśmie przesłanym w dniu 23 listopada 2016 r. do Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód /Załącznik 3/, że uważam, iż burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł odmawiając mi pismem z dnia 31 sierpnia 2016 r. Sekretarza Gminy Wieliczka mgr Adama Marka Panusia udzielenia odpowiedzi na mój wniosek z pisma z dnia 1 sierpnia 2016 r. „Pan Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-200 Wieliczka Dotyczy: I. Wniosek – na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: /treść art. 63 Konstytucji RP – ZKE/ o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy jest Pan członkiem rodziny kard. Stanisława Dziwisza.” popełnił jakiekolwiek przestępstwo, w tym na szkodę mojego interesu prywatnego.

Prokurator rejonowy w Krakowie Śródmieściu Wschód Małgorzata Tyżuk zawiadomiła pismem z dnia 4 grudnia 2016 r. /Załącznik 1/ Prokuratora Rejonowego w Wieliczce o przestępstwie, wiedząc, że przestępstwa nie popełniono.

Działanie prokuratora rejonowego w Krakowie Śródmieściu Wschód Małgorzaty Tyżuk polegające na podaniu w piśmie z dnia 4 grudnia 2016 r. do Prokuratora Rejonowego w Wieliczce Załącznik 1: „W załączeniu (…) uprzejmie przesyłam – w/g właściwości miejscowej – pismo Zbigniewa Kękusia przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej dot. popełnienia przestępstw, a to niedopełnienia obowiązków przez burmistrza miasta i gminy Wieliczki w okresie od sierpnia 2016 do listopada 2016 roku, poprzez nieudzielanie Zbigniewowi Kękusiowi odpowiedzi na jego pisma i działanie w ten sposób na szkodę jego interesu prywatnego tj. o przestępstwo z art. 231 § 1 kk (…).” wyczerpuje znamiona przestępstwa określonego w art. 238 Kodeksu karnego.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, sygn. akt PR Ko 1993.2016, pismo prokuratora rejonowego Małgorzaty Tyżuk z dnia 4 grudnia 2016 r. do Prokuratora Rejonowego w Wieliczce
 2. Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce, sygn. akt RPS/WDŚ-444/16, postanowienie st. sierż. Małgorzaty Kowalik z dnia 13 stycznia 2017 r., zatwierdzone przez prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wieliczce Piotra Grądzkiego w dniu 20 stycznia 2017 r., sygn. akt PR 1 Ds.1602/16
 3. Pismo Z. Kękusia z dnia 23 listopada 2016 r., rozesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym przesłane do Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 20 lutego 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

SSO Beata Morawiec

Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o moim zamiarze stawienia się w dniu 28 lutego 2017 r. na dyżurze Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie celem uzyskania informacji o terminie posiedzenia Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy w sprawie rozpoznania mojej skargi z dnia 18 stycznia 2017 r. na przewlekłość postępowania prowadzonego przeciwko mnie przez Prokuraturę Rejonową Kraków Krowodrza do sygn. akt 2 Ds. 542/14.
 2. Wniosek o wydanie polecenia przewodniczącemu Wydziału IV Karnego – Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie sędziemu Andrzejowi Almertowi sporządzenia i doręczenia mi zawiadomienia o terminie posiedzenia Sądu w przedmiocie rozpoznania skargi jak w pkt. I.
 3. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Szanowna Pani,

 

Pismem z dnia 18 stycznia 2017 r. skierowanym za pośrednictwem Prokuratora Rejonowego w Krakowie Krowodrzy do Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy złożyłem – Załącznik 1: „Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy za pośrednictwem Prokurator Rejonowy Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza oś. Kościuszkowskie 2 31-858 Kraków Sygn. akt: 2 Ds. 542/14 Dotyczy: Skarga – na podstawie art. 2 ust. 1, art. 3 pkt 4, art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 4, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 17

czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz.1843) – na naruszenie w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przeciwko mnie przez Prokuraturę Rejonową Kraków Krowodrza do sygn. akt 2 Ds. 542/14 mojego prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Wniosek o:

 1. Stwierdzenie przewlekłości – w okresie od dnia przejęcia postępowania do sygn. akt 2 Ds. 542/14 przez prokurator Dorotę Baranowską do dnia 8 grudnia 2016 r. – postępowania w sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza do sygn. akt 2 Ds. 542/14.
 2. Zasądzenie od Skarbu Państwa na moją rzecz kwoty 20.000,00 /słownie: dwadzieścia tysięcy/ zł.
 3. Rozpoznanie – na podstawie art. 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – niniejszej Skargi bez zbędnej zwłoki
 4. Zawiadomienie mnie o terminie posiedzenia w sprawie rozpoznania niniejszej skargi.

Zawiadomienie, że:

 1. Sąd Okręgowy w Krakowie nie rozpoznawał dotychczas skargi na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Kraków Krowodrza do sygn. akt 2 Ds. 542/14,
 2. celem uniknięcia przewłoki w rozpoznaniu niniejszej skargi uiściłem w dniu 18 stycznia 2017 r. opłatę w kwocie 100 zł /Załącznik 10/ na konto wskazane w Zawiadomieniu Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 28 listopada 2016 r. /Załącznik 7/,
 3. postanowieniem z dnia 25 września 2012 r., sygn. akt II S 8/12 /Załącznik 6/, Sąd Okręgowy w Rzeszowie Wydział II Karny zasądził dla mnie kwotę 2.000,00 /słownie: dwa tysiące/ zł z tytułu przewłoki trwającej dwa miesiące – w okresie od 20 października 2010 r. do 23 grudnia 2010r. – w sprawie przeciwko mnie rozpoznawanej przez Sąd Rejonowy w Dębicy do sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 415/05, następnie II K 407/13/,
 4. kopie dokumentów poświadczających fakty przedstawione w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie http://kekuszsite.wordpress.com,
 5. kopia niniejszej skargi zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie http://kekuszsite.wordpress.com.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo Z. Kękusia z dnia 18 stycznia

2017 r. – Załącznik 1

 

W dniu 20 lutego 2017 r. poinformowano mnie w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego w Krakowie, że skarga jak wyżej została zarejestrowana w Sądzie.

Wskazać należy, że artykuł 11 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki stanowi: „Sąd wydaje orzeczenie w terminie dwóch miesięcy, licząc od daty złożenia skargi.

W związku z powyższym wnoszę o wydanie polecenia przewodniczącemu Wydziału IV Karnego – Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie sędziemu Andrzejowi Almertowi sporządzenia i doręczenia mi zawiadomienia o terminie posiedzenia Sądu w przedmiocie rozpoznania skargi jak wyżej.

Proszę, żeby mi doręczono zawiadomienie, jak to z 1 lipca 2016 r. w sprawie mojej skargi na przewlekłość postępowania prowadzonego przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze Cezarego Kwiatkowskiego w sprawie do sygn,. akt 5 Ds. 153/14 – Załącznik 2: „Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy /adres – ZKE/ Dnia 1 lipca 2016 r. Sygn. akt IV S 28/16 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny – Odwoławczy informuje, że posiedzenie w przedmiocie rozpoznania skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki odbędzie się w tut. Sądzie dnia 13 września 2016 r. o godz. 10:00 sala E-517. Na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z upoważnienia Kierownika Sekretariatu Teresa Orlik”
Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny – Odwoławczy, Sygn. akt IV S 28/16, zawiadomienie z dnia

1 lipca 2016 r. – Załącznik 2

 

Ponieważ określony w art. 11 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki dwumiesięczny termin na rozpoznanie mojej skargi z 18 stycznia 2017 r. upłynie w dniu 18 marca 2017 r., a ja uiściłem opłatę od niej w kwocie 100,00 zł, zawiadomienie jak wyżej mogę odebrać osobiście, w dniu 28 lutego 2017 r. podczas dyżuru prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie.

 

Z poważaniem,

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: od 1 do  70 do ściągnięcia tutaj

 1. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo Z. Kękusia z dnia 18 stycznia 2017 r.
 2. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny – Odwoławczy, Sygn. akt IV S 28/16, zawiadomienie z dnia 1 lipca 2016 r.