Rządy Żydów w Polsce – prokurator idiota Andrzej Babicz i czy Polacy mogą czuć się bezpiecznie pod rządami Żydów, jak kiedyś D. Tusk, a obecnie J. Kaczyński

Mury, drut kolczasty, co kilka metrów kamery monitorujące teren. W nocy oświetlona jak choinka.”

Źródło: Dawid Kuciński, „Kraków dowodzi “specjalsami”, http://lovekrakow.pl/aktualnosci/krakow-dowodzi specjalsami_7981/zdjecie/7675, 28 stycznia 2015 r.

 

Jak ustalono, we wskazanym przez Zbigniewa Kękuś miejscu powstaje basen z kompleksem sportowym.”

Źródło: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, sygn. akt PR 3 Ds. 1406.2016, postanowienie

prokuratora Andrzeja Babicza z dnia 10 lutego 2017 r. – Załącznik 1

 

IDIOTA”«człowiek pozbawiony inteligencji»

Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 271

 

Szanowni Państwo,

 

Niniejszego e-mail’a kieruję do Państwa w interesie społecznym.

Czy słyszeliście Państwo kiedykolwiek żeby teren budowy basenu z kompleksem sportowym był otoczony murem z rozpiętym nad nim drutem kolczastym zawieszonym na odnogach skierowanych do wewnątrz, żeby był otoczony rozmieszczonymi co kilka metrów kamerami, a w nocy był oświetlany jak choinka?
Ja nie.

A takie jest właśnie ustalenie prokuratora kierowanej przez Małgorzatę Tyżuk Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Andrzeja Babicza.

Pismem z dnia 27 października 2016 r. skierowanym do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza złożyłem – Załącznik I: „Pan Antoni Macierewicz, Minister Obrony Narodowej, ul. Klonowa, 00-909 WarszawaDotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.” – o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy obiekt przy ul. Norymberskiej w Krakowie – patrz: fotografie: Załącznik 1 do 4– jest bazą NATO z zainstalowanymi tam wyrzutniami rakiet.
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty złożenia niniejszego pisma.
 3. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

Uzasadnienie

Przy ul. Norymberskiej w Krakowie znajduje się obiekt, który budzi ogromne – moim zdaniem w pełni uzasadnione – obawy licznych internautów. Prezentuje go umieszczony w Internecie film pt. „Krakowskie Fema Camp, Oświęcim to była rozgrzewka, Polish fema, polnishe Konzentrationslager” – Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=TVnMlT-QZEQ.

Oto kilka sporządzonych przez internautów opisów tego obiektu zamieszczonych pod w.w. filmem oraz komentarzy do niego:

 1. Wspomniany w filmie ośrodek na geoportalu również posiada zblurowany widok. Ogólna powierzchnia obszaru to około 20 ha czyli 200 tys. metrów kwadratowych. Powierzchnia budynków to po 1000 m² – 3000 m². Żaden z budynków nie przylega do ogrodzenia, każdy z budynków jest oddzielony pasem zielonym lub pustym.”
 2. Zobaczcie jak wygląda ogrodzenie i druty kolczaste są do środka żeby kto będzie w środku nie mógł uciec.”
 3. Zapytajcie Ministerstwo Obrony Narodowej w Krakowie, co to takiego, co ma druty od wewnątrz.”
 4. Znam się na ogrodzeniach. To ogrodzenie zbudowane jest żeby nikt nie uciekł a nie żeby nikt nie wszedł. Odnogi kolczaste skierowane są do wewnątrz obiektu a nie poza (jak na lotniskach gdzie dba się o to aby nikt nie wtargnął na teren lotniska. Dlatego pozwolę sobie stwierdzić, że to nie schron a więzienie.”
 5. Inne jednostki /wojskowe – ZKE/ są pokazane na mapach a tutaj jest wszystko zamazane. Coś tak śmierdzi, że aż boję się zapytać co.”
 6. Przecież to jest jednostka wojskowa w Pychowicach, zawsze był tam ten mur odkąd pamiętam.”
  Odpowiedź: „Był, zawsze, ale nie tak długi i obwarowany. Mieszkam na Ruczaju i widzę duże zmiany. Mur w ostatnim roku został odremontowany, podniesiony i dużo bardziej naszpikowany monitoringiem i kolczatkami.”

W załączeniu przesyłam:

 1. zamieszczoną na portalu Google Maps fotografię w.w. obiektu przy ul. Norymberskiej w Krakowie. Rzeczywiście obraz jest zamazany – Załącznik 1.
 2. trzy fotografie obiektu potwierdzające zgodność zacytowanych wyżej opisów ze stanem faktycznym, tj. że odnogi kolczaste skierowane są do wewnątrz obiektu /żeby się osoby znajdujące się na jego terenie nie mogły z niego wydostać/, a nie poza obiekt /żeby chroniły obiekt przed dostaniem się na jego teren przez osoby z zewnątrz/ – Załączniki 2, 3, 4.

Wskazać należy, że tak samo jak w obiekcie przy ul. Norymberskiej, odnogi kolczaste są skierowane do wewnątrz obiektu w obozie Auschwitz-Birkenau – Załącznik 5.

Wśród komentarzy pod wspomnianym wyżej filmem nie brak takich, które porównują go do obozów odosobnienia FEMA (Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego – Federal Emergency Management Agency) w USA. Według źródeł internetowych jest ich w Stanach Zjednoczonych ponad 800. Niektóre posiadają gazowe komory egzekucyjne, wszystkie posiadają wyjątkowe zabezpieczenia przez ewentualną ucieczką. W wieli z nich są plastykowe trumny, trumny, w których może się zmieścić 6 ciał. Jest ich kilka milionów. Są w pełni obsadzone i otoczone przez pełnoetatową straż.

Ostatnio skontaktowali się ze mną mieszkańcy osiedli zlokalizowanych w pobliżu w.w. obiektu przy ul. Norymberskiej. Są zaniepokojeni tym, że według źródeł, które uznają za wiarygodne jest to baza NATO ze zlokalizowanymi tam wyrzutniami rakiet. Jedna z kilku takich w Europie.

Wskazać zatem należy, że bardzo wielu polityków oraz dziennikarzy w Polsce informuje nas o ich zdaniem rosnącym dla nas zagrożeniu ze strony Rosji. Przypomnę, że Janusz Palikot zarzucał w ubiegłym roku prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu, ministrowi obrony narodowej Tomaszowi Siemoniakowi i przewodniczącemu Platformy Obywatelskiej Grzegorzowi Schetynie, że chcą wciągnąć Polskę w bezpośredni konflikt z Rosją. Nazwał ich nawet z tego powodu psami wojny:

 

„– Powiem to z pewną przesadą, ale Komorowski, Schetyna i Siemoniak to trochę takie psy wojny.

Próbują wpuścić Polskę w bezpośredni konflikt z Rosją.

mówił na antenie TVP Info Janusz Palikot.”

TVP Info 5 lutego 2015 r.

Przypomnę także, że w obronie interesów Ukrainy Jarosław Kaczyński wypowiadał się w wywiadzie dla tygodnia „Do Rzeczy” za podjęciem działań mających na celu pozbawienie Rosji zasobów:

 

Jarosław Kaczyński (65 l.) uważa, że pomoc militarna i ostre sankcje wobec Rosji mogą uratować Ukrainę.

Nic nie da poklepywanie się po plecach. – Akcja powinna wesprzeć Ukrainę militarnie, do tego muszą być bardzo ostre sankcje gospodarcze, które pozbawią Rosję zasobów – mówi w wywiadzie dla tygodnika „Do Rzeczy”.

I dodaje, że sytuacja jest analogiczna do lat 30. – W 1933 r. można było sprawę załatwić bardzo łatwo, w 1936 r. jeszcze też, a w 1939 r., wiadomo jak się to skończyło – ostrzega prezes PiS.”
Źródło: „Jarosław Kaczyński: Ukrainie trzeba pomóc militarnie”; „Fakt”, 16.09.2014, s. 3

 

Redakcja tygodnika „Do Rzeczy” ostrzega z okładki ostatniego wydania cytując gen. dyw. Romana Polsko – Załącznik 5:

 

Generał Polko ostrzega: na razie jesteśmy bezbronni… a Rosja może uderzyć za kilka miesięcy.”
Źródło: „Do Rzeczy”, Nr 42/193, 17-23 października 2016 r., s. 1 – Załącznik 5

 

Jeśli w – tajemniczym, ze względu m.in. na zabezpieczenie przez odnogi kolczaste skierowane, do wewnątrz, jak w Auschwitz – obiekcie przy ul. Norymberskiej w Krakowie rzeczywiście znajduje się baza NATO, a w niej wyrzutnie rakiet, i wiedzą o tym mieszkańcy Krakowa, to z całą pewnością wiedzą o tym także przywódcy Rosji i jeśli osobom, który zależy na wciągnięciu Polski w konflikt z Rosją udałoby się osiągnąć cel, Kraków stanie się najpewniej jednym z pierwszych celów środkami napadu powietrznego.

W związku z powyższym, zwracając uwagę, że nie pytam, o to jakie jest przeznaczenie w.w. obiektu przy ul. Norymberskiej w Krakowie, lecz czy jest to baza NATO z umieszczonymi tam wyrzutniami rakiet – stawiam zatem pytanie zamknięte i może Pan udzielić odpowiedzi „nie”, co mnie w pełni usatysfakcjonuje – wnoszę jak na wstępie.

Zbigniew Kękuś

Załączniki – Fotografie:

 1. Obiektu przy ul. Norymberskiej w Krakowie – 4 szt.
 2. Obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau – 1 szt.
 1. Generał Polko ostrzega: na razie jesteśmy bezbronni… a Rosja może uderzyć za kilka miesięcy.”, „Do Rzeczy”, Nr 42/193, 17-23 października 2016 r., s. 1”

 

Do pisma jak wyżej załączyłem ściągnięte w Internetu zdjęcia obiektu, który opisałem w piśmie – Załączniki I.1 – I.4.

Widać na nich mur otaczający opisany przeze mnie obiekt, rozłożone nad nim druty kolczaste zawieszone na odnogach skierowanych do wewnątrz – żeby nie można się było wydostać z terenu, na którym umieszczony jest obiekt – oraz bardzo gęsto rozmieszczone kamery.

W dniu 28 października 2016 r. pismo jak wyżej rozesłałem e-mail’em, w tym do większości z Państwa, Adresatów niniejszego e-mail’a, w tym także do Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód. Tam, w Prokuraturze, potraktowano je jako złożone przeze mnie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa narażenia mnie – Załącznik II: „na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez budowę przy ul. Norymberskiej w Krakowie bazy NATO z wyrzutniami rakiet tj. o przest. z art. 160 § 1 kk.”

W dniu 10 lutego 2017 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Andrzej Babicz wydał postanowienie – Załącznik II: „Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód /adres – ZKE/ PR 3 Ds. 1406.2016 Kraków, dnia 10 lutego 2017 r. Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia

Andrzej Babicz prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście – Wschód po rozpoznaniu zawiadomienia Zbigniewa Kękuś z dnia 28 października 2016 r. w sprawie narażenia go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez budowę przy ul. Norymberskiej w Krakowie bazy NATO z wyrzutniami rakiet tj. o przest. z art. 160 § 1 kk na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 in principio k.p.k. art. 305§1 k.p.k. w zwz. z art. 325a§1 k.p.k. postanowił odmówić wszczęcia dochodzenia w sprawie narażenia Zbigniewa Kękusia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez budowę przy ul. Norymberskiej w Krakowie bazy NATO z wyrzutniami rakiet tj. o czyn określony w art. 160 § 1 k.k. – wobec stwierdzenia, że czynu nie popełniono.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2016 r. wpłynęło zawiadomienie Zbigniewa Kękusia, z treści którego wynikało, że w Krakowie przy ul. Norymberskiej powstaje tajna baza NATO z wyrzutniami rakiet, co zagraża jego bezpieczeństwu oraz wywołuje obawy bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia lub poniesienia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Jak ustalono, we wskazanym przez Zbigniewa Kękuś miejscu powstaje basen z kompleksem sportowym. Nie ma zatem podstaw do uznania, że Zbigniew Kękuś jest narażony na bezpośrednie niebezpieczeństwu utraty życia albo poniesienia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Przytoczone w zawiadomieniu okoliczności faktyczne stanowiące obraz subiektywnego opisu i oceny rzeczywistości przez wyżej wymienionego nie stwarzają uzasadnionego podejrzenia popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa na szkodę zawiadamiającego. W związku z powyższym – postanowiono jak na wstępie. Prokurator Prokuratury Rejonowej Andrzej Babicz”

Prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Andrzej Babicz ustalił – Załącznik II: „Jak ustalono, we wskazanym przez Zbigniewa Kękuś miejscu powstaje basen z kompleksem sportowym.

A że:

 1. w odpowiedzi na moje pismo z dnia 27.10.2016 r. do ministra A. Macierewicza dyrektor Biura Skarg i Wniosków Ministerstwa Obrony Narodowej płk. Dariusz Wiśniewski poinformował mnie pismem z dnia 25 listopada 2016 r. – Załącznik III: „Szanowny Panie, Odpowiadając, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, na Pana pismo z dnia 27 października 2016 r. (data wpływu do tut. Biura: 09 listopada 2016 r.) informuję, że dane adresowe opisywanej przez Pana jednostki wojskowej są powszechnie dostępne na stronie internetowej: www.nil.wp.mil.pl.”
 2. ponieważ Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód zajęło trzy i pół miesiąca przeprowadzenie prostych, zajmujących nie dłużej niż 2… godziny czynności mających na celu ustalenie, co znajduje się w miejscu wskazanym przeze mnie w piśmie z dnia 27.10.2016 r. do ministra A. Macierewicza i Prokuratura oczywiście i rażąco naruszyła prawo określone w art. 306 § 3 k.p.k.,

to ja:

 1. pismem z dnia 13 marca 2017 r. skierowanym do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, za pośrednictwem prokuratora rejonowego Małgorzaty Tyżuk, złożyłem – Załącznik VIII: „Dotyczy: Zażalenie na postanowienie prokuratora Andrzeja Babicza z dnia 10 lutego 2017 r.”
 2. pismem z dnia 13 marca 2017 r. skierowanym do Sądu Okręgowego w Krakowie, za pośrednictwem prokuratora rejonowego Małgorzaty Tyżuk, złożyłem – Załącznik IX: „Dotyczy: Skarga – na podstawie art. 2 ust. 1, art. 3 pkt 4, art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 4, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz.1843) – na naruszenie w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód do sygn. akt PR 3 Ds. 1406.2016 prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.”
 3. pismem z dnia 13 marca 2017 r. skierowanym do dyrektora Biura Skarg i Wniosków Ministerstwa Obrony Narodowej płk. Dariusza Wiśniewskiego złożyłem – Załącznik X: „Dotyczy:
  1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy na wskazanym przeze mnie w piśmie z dnia 27 października 2016 r. do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza /Załącznik 2/ miejscu przy ul. Norymberskiej w Krakowie powstaje – jak ustalił prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Andrzej Babicz – basen z kompleksem sportowym.
  2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy wolno będzie mnie oraz wskazanym przeze mnie dwóm osobom towarzyszącym:
   1. wejść na wskazane przeze mnie w piśmie z dnia 27 października 2016 r. do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza /Załącznik 2/ miejsce przy ul. Norymberskiej w Krakowie, celem zweryfikowania wiarygodności ustalenia prokuratora Andrzeja Babicza, że powstaje tam basen z kompleksem sportowym,
   2. po wejściu na wskazane przeze mnie w piśmie z dnia 27 października 2016 r. do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza /Załącznik 2/ miejsce przy ul. Norymberskiej w Krakowie nakręcić film i umieścić go w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl, celem potwierdzenia Adresatom kopii niniejszego pisma, że zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym jest ustalenie prokuratora Andrzeja Babicza, że powstaje tam basen z kompleksem sportowym.”

 

Ponieważ prokurator Andrzej Babicz ustalił w ramach prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód przez trzy i pół miesiąca po przesłaniu przeze mnie Prokuraturze w dniu 28.10.2016 r. w.w. pisma z 27.10.2016 r. postępowania, że „we wskazanym przez Zbigniewa Kękuś miejscu powstaje basen z kompleksem sportowym”, a płk Dariusz Wiśniewski poinformował mnie po zapoznaniu się z tym samym pismem z 27.10.2016 r., że „dane adresowe opisywanej przez Pana jednostki wojskowej są powszechnie dostępne na stronie internetowej: www.nil.wp.mil.pl.” przedstawię, co o tej jednostce napisał Dawid Kuciński w opublikowanym w dniu 28 stycznia 2015 r. na portalu www.lovekrakow.pl artykule pt. „Kraków dowodzi “specjalsami”: „Od 10 stycznia 2014 r. w Krakowie funkcjonuje Centrum Operacji Specjalnych, które powstało na bazie Dowództwa Sił Specjalnych. COS swoją bazę ma w Pychowicach. W miejscu dawnych koszar istnieje jedna z najnowocześniejszych jednostek wojskowych w Polsce, która dowodzi tzw. „specjalsami”.

Mury, drut kolczasty, co kilka metrów kamery monitorujące teren. W nocy oświetlona jak choinka. Tak wygląda jednostka wojskowa, która rozciąga się od ul. Tynieckiej niemal do ul. Pychowickiej. Kiedyś szkolili się tam żołnierze z poboru powszechnego. Od końca 2008 roku na militarnej mapie Polski jest znacznie ważniejszym ośrodkiem. Z decyzji ówczesnego ministra obrony, Bogdana Klicha, powstało tam Dowództwo Wojsk Specjalnych, które siedem lat później zostało przekształcone w Centrum Operacji Specjalnych – Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych.

Jego utworzenie wpisuje się w trwający proces budowania nowych struktur kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi – informował na początku stycznia MON. – COS odpowiada za przygotowanie sił i środków, planowanie oraz realizację ich mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia, a następnie użycia w operacji bojowej lub sytuacji kryzysowej – mówi ppłk Krzysztof Plażuk, rzecznik prasowy COS.

Pod Centrum podlegają wydzielone zespoły bojowe takich jednostek specjalnych, jak GROM, Jednostka Wojskowa Komandosów, FORMOZA (płetwonurkowie bojowi), NIL (m.in. rozpoznanie, logistyka, jednostka fizycznie stacjonuje w Krakowie) i AGAT (jednostka szturmowa). Formacje te brały udział w działaniach bojowych na całym świecie, nie wyłączając najgłośniejszych konfliktów zbrojnych, ale też operacji, o których prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy.

Żołnierze Jednostki Wojskowej Nil służyli w Afganistanie w ramach misji ISAF wchodząc w skład Zgrupowania Wojsk Specjalnych (ZWS). Kadra COS-DKWS, a wcześniej DWS, służyła przede wszystkim w Zespole Koordynacji Wojsk Specjalnych działającym przy Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie, ale również w Sojuszniczym Dowództwie Komponentu Operacji Specjalnych – wyjaśnia kmdr Janusz Walczak Dyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego MON. Wojskowi mają do dyspozycji najnowsze technologię, m.in. drony. – Jednostka dysponuje bezpilotowymi środkami rozpoznawczymi. Sposób ich wykorzystania jest zgodny z przeznaczeniem jednostki. Informacji bardziej szczegółowych nie podajemy do publicznej wiadomości – mówi przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej.

Nóż w zębach

Jak wygląda Centrum od środka? Na razie kończone są inwestycje. – Fizycznie kompleks nie jest ukończony, ale wszystko przebiega zgodnie z planem. Jeśli ktoś był tu w 2008 i przyjechałby teraz, to miałby pozytywne odczucia. To się naprawdę zmienia i komfort pracy jest duży – ocenia ppłk Plażuk. Dodatkowo, aby przekształcić placówkę, nie było potrzebne dodatkowe środki.

A żołnierze? Ilu ich jest, co robią? Prawie wszystko tajne. – Informacje odnoszące się do struktur Wojsk Specjalnych, w tym szczególnie precyzujące ilość etatów w poszczególnych jednostkach WS nie są podawane do publicznej wiadomości – tłumaczy kmdr Walczak.

Normalni ludzie tam pracują. Może trochę wyżsi i szersi w barkach, jednak najważniejsze jest to, co mają w głowie. Ostatnio mieliśmy prezentacje w 6 kl. Dzieciaki słuchały z zainteresowaniem. Pokazywaliśmy im hełmy, kamizelki, ale nie broń. Przede wszystkim skupiliśmy się na przekazaniu naszych wartości, bo nikt nie biega tam na co dzień z nożem w zębach i w kominiarce po ośrodku – tłumaczy przedstawiciel COS.

Dyżur w NATO

Od początku tego roku Polska rozpoczęła dyżur w Siłach Odpowiedzi NATO. – Jesteśmy gotowi do całego spektrum operacji specjalnych: od rozpoznania, akcji bezpośrednich, przez szkolenie lokalnych sił, po ewakuacje obywateli z terenów zagrożonych – mówił dla Polski Zbrojnej gen. bryg. Jerzy Gut, dowódca Sojuszniczego Komponentu Operacji Specjalnych.

Jak tłumaczy ppłk Plażuk, to szczególnie ważne osiągnięcie Wojsk Specjalnych, które jest jednocześnie sukcesem całych sił zbrojnych. – Po raz pierwszy w historii polski generał jest natowskim dowódcą jednego z czterech głównych komponentów. Tym samym dołączyliśmy do elitarnego klubu państw NATO – mówi Plażuk.”

Źródło: Dawid Kuciński, „Kraków dowodzi “specjalsami”, http://lovekrakow.pl/aktualnosci/krakow-dowodzi-specjalsami_7981/zdjecie/7675, 28 stycznia 2015 r.

 

Gdy przeczytałem zacytowany wyżej w całości artykuł D. Kucińskiego przypomniałem sobie komentarz „Faktu” do wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w sprawie polityki najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej wobec USA. W wydaniu z dnia 23.06.2014 r. „Fakt” opublikował artykuł pt. „Zrobiliśmy laskę Amerykanom”, w którym podano:

 

Sojusz i zapowiadana stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce wpływa na naszą stabilność geopolityczną. Podnosi notowania polskiej gospodarki i zwiększa gotowość inwestorów do inwestowania w naszym kraju – mówił Sikorski w 2012 r. w Waszyngtonie. W prywatnej rozmowie szef MSZ o stosunkach polsko-amerykańskich mówił coś innego. – Bullshit (z ang. g… prawda – red.) kompletny. Skonfliktujemy się z Niemcami, z Rosją i będziemy uważali, że wszystko jest super, bo zrobiliśmy laskę Amerykanom – mówi szef MSZ do Rostowskiego.”
Radosław Sikorski, w: „Zrobiliśmy laskę Amerykanom”; „Fakt”, 23.06.2014, s. 2 – Załącznik IV

 

Co do tego, że politycy to bardzo często miernoty przyzwyczailiśmy się i obłuda – oraz tchórzostwo – Radosława Sikorskiego nie dziwią. Mnóstwo jest polityków w Polsce lub z Polski – m.in. Donald Tusk, Andrzej Duda – „na świeczniku”, którzy są obłudnikami i tchórzami. Wydaje się, że bycie obłudnikiem i zarazem tchórzem to w Polsce warunek sine qua non /łac. niezbędny, konieczny/ zostania mężem stanu. W przypadku wielu dostojników państwowych Rzeczypospolitej Polskiej ich obłudzie i tchórzostwu towarzyszy bardzo często bardzo słabe wyposażenie intelektualne. Najpewniej dlatego poszli do polityki. Do niczego innego się nie nadają.

O ile zatem obłuda i tchórzostwo ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego nie dziwią, to niepokój – spory – budzi jego, nagrana przez kelnerów restauracji Amber Gold, zaprezentowana ministrowi finansów Jackowi Rostowskiemu ocena polityki zagranicznej Polski wobec USA. Powiedział R. Sikorski:

 

Sikorski: Wiesz, że polsko-amerykański sojusz to jest nic niewarty. Jest wręcz szkodliwy. Bo stwarza Polsce fałszywe poczucie bezpieczeństwa. (…) Bullshit kompletny. Skonfliktujemy się z Niemcami, z Rosją i będziemy uważali, że wszystko jest super, bo zrobiliśmy laskę Amerykanom. Frajerzy. Kompletni frajerzy. (…) Szef MSZ Radosław Sikorski (…): Sojusz Polska – Stany Zjednoczone jest: „nic niewartym robieniem loda Amerykanom, którzy traktują nas jak murzynów”

Źródło: BAŁ, „Zrobiliśmy laskę Amerykanom”, „Fakt”, 23.06.2014, s. 2 – Załącznik IV

 

Dlaczego budzą niepokój ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego oceny – Załącznik IV:

 1. polsko-amerykański sojusz to jest nic niewarty. Jest wręcz szkodliwy. Bo stwarza Polsce fałszywe poczucie bezpieczeństwa.”
 2. Bullshit kompletny.”
 3. Skonfliktujemy się z Niemcami, z Rosją i będziemy uważali, że wszystko jest super, bo zrobiliśmy laskę Amerykanom. Frajerzy. Kompletni frajerzy.
 4. Sojusz Polska – Stany Zjednoczone jest: „nic niewartym robieniem loda Amerykanom, którzy traktują nas jak murzynów.”

polityki zagranicznej Polski wobec USA?

 

Z dwóch przyczyn, tj.:

 1. bo ta polityka – „Bullshit (z ang. g… prawda – red.) kompletny.” – jest kontynuowana przez obecny rząd Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. bo ta polityka jest kontynuowana przez obecny rząd Rzeczypospolitej Polskiej, kierowany przez Beatę Szydło, która jako polityk ma takie same korzenie, jak autorzy tej polityki, były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski i były premier Donald Tusk.

 

Zanim przedstawię uzasadnienie dla mojego stanowiska wyjaśnię, dlaczego uważam Bronisława Komorowskiego i Donalda Tuska za autorów polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej tak surowo ocenionej przez ministra spraw zagranicznych R. Sikorskiego.

Dlatego, że zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej to Prezydent i Prezes Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa: Przypomnę:

„Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie polityki zagranicznej współdziała z Prezesem Rady Ministrów

i właściwym ministrem.”
Artykuł 133.3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

W zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach Rada Ministrów w szczególności (…)

8. zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa,”
Artykuł 146.4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Z nagranej przez kelnerów restauracji Amber Gold wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego oczywisty zatem wniosek, że:

 1. to Prezydent /Bronisław Komorowski/ i Prezes Rady Ministrów /Donald Tusk/ wymyślili „bullshit kompletny” i go wdrażali w życie, czyli „robili loda/laskę” Amerykanom,
 2. Radosław Sikorki to tchórz, który świadom – jako współodpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego Polski minister spraw zagranicznych – zagrożeń dla Polski wynikających z „bullshit’u kompletnego” prezydenta B. Komorowskiego i premiera D. Tuska:
  1. „robił loda/laskę” prezydentowi B. Komorowskiemu i premierowi D. Tuskowi, bojąc się im sprzeciwić,
  2. razem z prezydentem B. Komorowskim i premierem D. Tuskiem robił – loda/laskę” Amerykanom, „którzy traktują nas jak murzynów.”

 

Kim są autorzy i pierwsi wykonawcy polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej zwanej przez ministra R. Sikorskiego bullshit’em kompletnym, Bronisław Komorowski i Donald Tusk, którzy „robili loda/laskę” Amerykanom.

Donald Tusk to po niemiecki Żyd, zdrajca Polski.

W przypadku Bronisława Komorowskiego nie do końca wiadomo, z kim mamy do czynienia.

On sam przez lata obnosił się ze swoim ponoć szlacheckim pochodzeniem. Aż… mu Internet wypomniał, że jego dziadkiem wcale nie był hrabia Komorowski, jak opowiadał, ale rezun Osip Szczynukowicz, który hrabiego Komorowskiego zamordował i sam się za niego podawał. Bronisław Komorowski przestał się chwalić swoim szlacheckim rodowodem, a ja skierowałem wniosek do niego, gdy był prezydentem, o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy na prawdzie polega informacja, że jego przodkiem był rezun Osip Szczynukowicz. Bronisław Komorowski udał, że nie wie, bo delegował sporządzenie odpowiedzi na głównego specjalistę w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdalenę Kycię, która poinformowała mnie pismem z dnia 23 września 2014 r. – Załącznik V: „(…) informujemy, że oficjalny życiorys Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego znajduje się na prezydenckiej stronie internetowej www.prezydent.pl. Z poważaniem Główny Specjalista Magdalena Kycia”

A mnie przecież nie chodziło o oficjalny życiorys prezydenta Polski, ale o to, czy jego przodkiem był rezun Osip Szczynukowicz.

Komorowski zatem z byłego prezydenta Bronisława, czy też… Szczynukowicz?

 

Bardzo mylą się Polacy, którzy obserwując kłótnie, waśnie – w tym bardzo szkodzące Polsce wizerunkowo, kompromitujące nas w oczach świata – polityków Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości sądzą, że ci niewiele mają ze sobą nic wspólnego.

Otóż najważniejsi politycy tych partii mają ze sobą bardzo dużo wspólnego. Wspólne mają korzenie.

Były prezydent i były premier z Platformy Obywatelskiej, Bronisław Komorowski i Donald Tusk oraz obecna premier z Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło są absolwentami zorganizowanego dla nich przez służby USA – Departament USA – przeprowadzanego na terenie USA, szkolenia “The International Visitor Leadership Program”, szkoły liderów.
Tak o niej informuje ambasada USA w Warszawie na swej stronie internetowej: “The International Visitor Leadership Program”: Wytypowane osoby odbywają podróż do Stanów Zjednoczonych, aby wziąć udział w starannie przygotowanych programach, które odpowiadają ich zainteresowaniom zawodowym, jak również celom polityki zagranicznej USA.

Taką o absolwentach “The International Visitor Leadership Program”, w tym o Beacie Szydło, informację podał “Super Express” w 2015 roku: Jak ustalił “Super Express”, jedną z największych tajemnic skrywanych przez kandydatkę PiS na premiera Beatę Szydło (52 l.) jest to, że była szkolona w Stanach Zjednoczonych. Wybrali ją osobiście Amerykanie, bo uznali, że ma przywódcze cechy i nadaje się w przyszłości na lidera polskiej sceny politycznej. Jest 2004 rok. Beata Szydło ma za sobą już bogatą przeszłość samorządową. Była burmistrzem w Brzeszczach i radną małopolskiego sejmiku. Lada dzień dostanie się do Sejmu z list PiS. To właśnie wtedy amerykańska ambasada dostrzega prężną działaczkę i zaprasza ją na wyjątkowe szkolenia do Stanów Zjednoczonych. – “The International Visitor Leadership” to szkolenia prowadzone przez Departament Stanu USA, do których wybierane są wyłącznie osoby mające szansę w przyszłości zostać liderami w dziedzinach polityki, mediów czy biznesu. Do programu nie można się zgłosić, tylko trzeba być wytypowanym przez stronę amerykańską – czytamy na stronach ambasady USA w Polsce. Poza Szydło szkolenie ukończyli także inni znani polscy politycy, m.in.: Bronisław Komorowski (63 l.), Donald Tusk (58 l.), Aleksander Kwaśniewski (61 l.), Hanna Suchocka (69 l.) i Kazimierz Marcinkiewicz (56 l.).

Źródło: http://www.se.pl/wiadomosci/polityka/amerykanie-szkolili-szydo-tylko-w-super-expressie_705479.html

 

Naiwnością byłoby uznać, że li tylko przypadek sprawił, że prezydentami i premierami Polski są przez ostatnich kilka dekad absolwenci amerykańskiej “The International Visitor Leadership Program”. To przecież preselekcja.

Jeśli chodzi o Beatę Szydło, to natychmiast po tym, gdy poddała się szkoleniu przez służby USA rozpoczęła się jej wielka kariera polityczna. Zdobyła szacunek i uznanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który nie tylko przyjął ją do Prawa i Sprawiedliwości, ale umieścił ją na liście PiS w wyborach do Sejmu i Senatu w 2005 r. Została posłem, w 2010 roku wiceprezesem PiS, a w 2015 roku prezesem Rady Ministrów.

Żyda Jarosława Kaczyńskiego urzekła Beata Szydło tak samo, jak łowców talentów z Departamentu Stanu USA.

Jarosław Kaczyński zachwycił się nią jednak dopiero po tym, gdy ją w kuźni talentów w USA przeszkolono w zakresie realizacji celów polityki zagranicznej tego kraju.

 

Nie mylił się „Super Express” w ocenie zachowania Beaty Szydło: „Jak ustalił “Super Express”, jedną z największych tajemnic skrywanych przez kandydatkę PiS na premiera Beatę Szydło (52 l.) jest to, że była szkolona w Stanach Zjednoczonych.”

Beata Szydło wciąż skrywa przed nami informację o uczestnictwie w “The International Visitor Leadership Program”. Od kwietnia 2016 r. trzykrotnie prosiłem ją – Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej – kierowanymi do niej pismami o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wnioski jak w pierwszym z w.w. pism z dnia 4 kwietnia 2016 r. – Załącznik VI: „Pani Beata Szydło Prezes Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa Dotyczy:

 1. Wniosek o uzupełnienie – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty wpływu niniejszego pisma – Pani życiorysu umieszczonego na internetowej stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o informację o Pani uczestnictwie w 2004 roku w szkoleniu “The International Visitor Leadership Program” organizowanym przez Departament Stanu USA.
 2. Wniosek – na podstawie art. 63 Konstytucji RP: „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.” – o umieszczenie przez Panią, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty wpływu niniejszego pisma, na internetowej stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów skanów:
  1. złożonej Pani przez Departament Stanu USA oferty – jeśli złożono ją w formie pisemnej – uczestnictwa w szkoleniu “The International Visitor Leadership Program”,
  2. sporządzonego przez Panią wyjaśnienia, że oferty uczestnictwa w szkoleniu “The International Visitor Leadership Program” nie złożono Pani – jeśli tak było w rzeczywistości – na piśmie,
  3. sporządzonego przez Panią wyjaśnienia dlaczego skorzystała Pani z oferty uczestnictwa w “The International Visitor Leadership Program” złożonej Pani przez przedstawicieli rządu innego państwa,
  4. dokumentów:
   1. poświadczających okres Pani uczestnictwa w “The International Visitor Leadership Program”,
   2. prezentujących zakres tematyczny Programu,
  5. świadectwa ukończenia przez Panią Programu,
  6. sporządzonego przez Panią wyjaśnienia, na czym polegało szkolenie Pani przez trenerów z Departamentu Stanu w zakresie realizacji celów polityki zagranicznej USA,
  7. sporządzonego przez Panią wyjaśnienia, czy poza uczestnictwem w organizowanym przez Departament Stanu USA “The International Visitor Leadership Program” uczestniczyła Pani także w szkoleniach organizowanych przez rządy innych państw, jeśli tak, których państw były to rządy, kiedy uczestniczyła Pani w szkoleniach , jaki był zakres tych szkoleń.
 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty wpływu niniejszego pisma – odpowiedzi na pytania:
  1. Jakie pełniła Pani funkcje i jakie sprawowała urzędy we władzach Rzeczypospolitej Polskiej, gdy Departament Stanu USA złożył Pani ofertę uczestnictwa w “The International Visitor Leadership Program”?
  2. Dlaczego wyraziła Pani zgodę na uczestnictwo w “The International Visitor Leadership Program”?
  3. Czy nie dostrzegała Pani konfliktu interesów w skorzystaniu z oferty uczestnictwa w szkoleniu zorganizowanym dla Pani, przedstawicielki władz Rzeczypospolitej Polskiej, przez rząd innego państwa?
  4. Dlaczego uznała Pani, że nie było nieetyczne skorzystanie z oferty darmowego uczestnictwa w szkoleniu zorganizowanym dla Pani przez rząd innego państwa?
  5. Jaki był zakres tematyczny zorganizowanego dla Pani przez Departament Stanu USA “The International Visitor Leadership Program”, tj. w jakich dziedzinach Panią szkolono?
  6. Czy wie Pani, jaki był koszt Pani uczestnictwa w “The International Visitor Leadership Program”, w tym pobytu w USA, pokryty przez Departament Stanu USA,? Jeśli tak, proszę o podanie kwoty.
  7. Na czym “The International Visitor Leadership Program” polegał w części dotyczącej celów polityki zagranicznej USA?
  8. Czy i jakie działania wykonała Pani na rzecz realizacji celów polityki zagranicznej USA po ukończeniu “The International Visitor Leadership Program”?
  9. Czy w związku z uczestnictwem w zorganizowanym dla Pani przez Departament Stanu USA “The International Visitor Leadership Program” podjęła Pani jakieś zobowiązania wobec władz USA? Jeśli tak, jakie?
  10. Jakie Pani zdaniem korzyści już odniosła i odniesie w przyszłości Polska z Pani uczestnictwa w “The International Visitor Leadership Program”?”

 

Potem jeszcze dwukrotnie kierowałem wnioski jak wyżej do premier Beaty Szydło. Pozostały bez odpowiedzi. Wreszcie pismem z dnia 10 stycznia 2017 r. poinformowała mnie zastępca dyrektora Centrum Informacyjnego Rządu Anna Kuźma – Załącznik VII: „Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Centrum Informacyjne Rządu Anna Kuźma Zastępca Dyrektora CIR.WOAIP.5503.17.2017.AK Warszawa, 10 stycznia 2017 r. Szanowny Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Szanowny Panie, W odpowiedzi na wniosek z 3 stycznia br. (zarejestrowany 5 stycznia br. w Kancelarii Ogólnej KPRM) uprzejmie informuję, że wniosek nie dotyczy informacji publicznej.

W 2004 r. Pani Premier Beata Szydło nie była przedstawicielką władz Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że życiorysy opublikowane na stronie www.premier.gov.pl mają charakter skrótowy. Pełen życiorys Pani Premier Szydło dostępny jest na jej oficjalnej rządowej stronie – www.beataszydlo.gov.pl, gdzie znajduje się wnioskowana przez Pana informacja. Z poważaniem Anna Kuźma”

Jeśli chodzi o informację – Załącznik VII: „W 2004 r. Pani Premier Beata Szydło nie była przedstawicielką władz Rzeczypospolitej Polskiej. wskazać należy, że burmistrz jest funkcjonariuszem publicznym Rzeczypospolitej Polskiej. A w 2004 roku Beata Szydło była burmistrzem Brzeszcz.

Doręczoną mi informację można zatem zaliczyć do … żenujących.

Co do wyjaśnienia dyrektor Anny Kuźmy: „Pełen życiorys Pani Premier Szydło dostępny jest na jej oficjalnej rządowej stronie – www.beataszydlo.gov.pl, gdzie znajduje się wnioskowana przez Pana informacja.”:

 1. wskazać należy, że strona www.premier.gov.pltakże jest oficjalną stroną rządową.
 2. pragnę poinformować, że sprawdziłem życiorys Beaty Szydło podany na „oficjalnej rządowej stroniewww.beataszydlo.gov.pli w kwestii szkolenia jej w USA B. Szydło podaje na niej:

 

W 2004 roku zostałam stypendystką departamentu stanu USA w ramach programu „International visitors”,

w obszarze projektu „Rewitalizacja i restrukturyzacja terenów poprzemysłowych”.

Czas spędzony w Waszyngtonie wiele mnie nauczył.”

Źródło: Beata Szydło, „Poznajmy się”, https://beataszydlo.gov.pl/o-mnie

 

To… półprawda. Prawda w tej tylko części, w której Beata Szydło przyznaje się, że w 2004 roku poddała się szkoleniu zorganizowanemu dla niej przez służby USA, tj. Departament Stanu USA. Pupilka Jarosława Kaczyńskiego B. Szydło wciąż skrywa przed nami informację o tym, że uczestniczyła w amerykańskiej szkole liderów, “The International Visitor Leadership Program”.

O tyle to zdumiewające zachowanie polskiej premier, że zagraniczne szkolenie z zakresu przywództwa powinno być dla niej powodem do dumy i nie powinna go:

 1. całkowicie ukrywać przed nami w życiorysie umieszczonym na stronie www.premier.gov.pl,
 2. kamuflować w życiorysie umieszczonym na „jej oficjalnej rządowej stronie – www.premier.gov.plpod nazwą… „International visitors”.

 

Jakkolwiek zachowuje się w opisany wyżej i udokumentowany – patrz: strona www.premier.gov.pl oraz strona www.premier.gov.pl – wybranka Żyda Jarosława Kaczyńskiego na premiera Polski Beata Szydło to, w typowy dla polityków sposób, nie szczędzi sobie dobrych słów na „jej oficjalnej rządowej stronie – www.premier.gov.pl:

 

Lubiłam też sport, szczególnie gry zespołowe i zdrową sportową rywalizację.”

Źródło: Beata Szydło, „Poznajmy się”, https://beataszydlo.gov.pl/o-mnie

 

Team payer’ka, lubiąca zdrową sportową rywalizację Beata Szydło…

To mocno – jak to u polityków – zawyżona samoocena. Albo polityka – rządza kariery – zepsuła Beatę Szydło. Poddanie się szkoleniu “The International Visitor Leadership Program” zorganizowanemu dla niej przez służby USA, co do którego w kręgach politycznych musi być wiadome, że uczestnictwo w nim oznacza wejście na drogę kariery kończącej się objęciem najwyższych urzędów Rzeczypospolitej Polskiej nie było zdrową rywalizacją, nie było fair wobec uczestników gry politycznej. Wobec polityków, w których służby USA nie pokładały tak wielkich jak w niej nadziei na realizację przez nich celów polityki zagranicznej USA.

W tym przypadku wynik Beaty Szydło został jakby „wydrukowany”. A „drukarzami” byli m.in. funkcjonariusze Departamentu Stanu USA.

Być może przyczyną ukrywania przez Beatę Szydło przed Polakami prawdy o szkoleniu, które dla niej zorganizowały służby USA są informacje o “The International Visitor Leadership Program” podane przez:

 1. “Super Express”: „Wybrali ją osobiście Amerykanie, bo uznali, że ma przywódcze cechy i nadaje się w przyszłości na lidera polskiej sceny politycznej.
 2. ambasadę USA: Wytypowane osoby odbywają podróż do Stanów Zjednoczonych, aby wziąć udział w starannie przygotowanych programach, które odpowiadają ich zainteresowaniom zawodowym, jak również celom polityki zagranicznej USA.

 

Być może Beata Szydło dlatego teraz „robi loda/laskę” Amerykanom, bo kiedyś służby USA zafundowały jej – tak samo, jak m.in. Bronisławowi Komorowskiemu i Donaldowi Tuskowi – szkolenie z zakresu polityki zagranicznej USA.

Dlaczego napisałem, że absolwentka “The International Visitor Leadership Program” Beata Szydło, protegowana Żyda Jarosława Kaczyńskiego „robi loda/laskę” Amerykanom?
Bo ona kontynuuje politykę zagraniczną Polski wobec USA zapoczątkowaną przez dwóch innych absolwentów, a potem prezydenta i premiera Polski Bronisława Komorowskiego /Szczynukowicz (?)/ i poniemieckiego Żyda Donalda Tuska, którą współodpowiedzialny razem z nimi za zapewnianie bezpieczeństwa zewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej minister spraw zagranicznych bardzo źle oceniał, zarzucając Polakom – zupełnie niesłusznie, bo zarzut dotyczyły tylko w.w. trzech polityków, B. Komorowskiego, D. Tuska i R. Sikorskiego – „płytką dumę”, „niską samoocenę”, którym nadał wspólną nazwę – Załącznik IV: „murzyńskość”, a politykę nazwał „bullshitem kompletnym”, „robieniem laski Amerykanom” i „nic nie wartym robieniem loda Amerykanom”:

 

Sikorski: Wiesz, że polsko-amerykański sojusz to jest nic niewarty. Jest wręcz szkodliwy. Bo stwarza Polsce fałszywe poczucie bezpieczeństwa. (…) Bullshit kompletny. Skonfliktujemy się z Niemcami, z Rosją i będziemy uważali, że wszystko jest super, bo zrobiliśmy laskę Amerykanom. Frajerzy. Kompletni frajerzy. (…) Szef MSZ Radosław Sikorski (…): Sojusz Polska – Stany Zjednoczone jest: „nic niewartym robieniem loda Amerykanom, którzy traktują nas jak murzynów”

Źródło: BAŁ, „Zrobiliśmy laskę Amerykanom”, „Fakt”, 23.06.2014, s. 2 – Załącznik IV

 

Czy Polacy mamy prawo czuć się bezpieczni pod rządami Żydów…?

 

Na zakończenie, na marginesie pragnę zauważyć, że gdyby nie postanowienie z dnia 10.02.2017 r. prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Andrzeja Babicza, który potraktowawszy moje pismo z dnia 27.10.2016 r. do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, doręczone Prokuraturze w dniu 28.10.2016 r. pocztą elektroniczną jako zawiadomienie o popełnieniu na moją szkodę przestępstwa narażenia mnie na „bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu” prowadził przez trzy i pół miesiąca postępowanie, w ramach którego ustalił, że mury i drut kolczasty, a w nocy oświetlenie jak choinki, chronią budowy basenu z kompleksem sportowym, nie kontynuowałbym sprawy zgłoszonej ministrowi A. Macierewiczowi pismem z dnia 27.10.2016 r.

Po otrzymaniu odpowiedzi na to pismo sporządzonej w dniu 25 listopada 2016 r. przez dyrektora Biura Skarg i Wniosków Ministerstwa Obrony Narodowej płk. Dariusza Wiśniewskiego – Załącznik III: „Szanowny Panie, Odpowiadając, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, na Pana pismo z dnia 27 października 2016 r. (data wpływu do tut. Biura: 09 listopada 2016 r.) informuję, że dane adresowe opisywanej przez Pana jednostki wojskowej są powszechnie dostępne na stronie internetowej: www.nil.wp.mil.pl. Z wyrazami szacunku Dyrektor płk Dariusz Wiśniewski” i po zapoznaniu się z informacjami zamieszczonymi pod wskazanym przez płk. Dariusza Wiśniewskiego adresem www.nil.wp.mil.pluznałem sprawę za wyjaśnioną.

Ustalenia prokuratora Andrzeja Babicza, że mury, drut kolczasty, a w nocy dodatkowo bardzo intensywne oświetlenie chronią budowy basenu z kompleksem sportowym zaniepokoiły mnie spowodowały moje opisane w pismach załączonych do niniejszego e-mail’a działania.

Funkcjonariusz publiczny, prokurator Andrzej Babicz wykazał się bowiem nie tylko niedopuszczalną w innych zawodach nierzetelnością i bardzo słabym wyposażeniem intelektualnym.

Jest nierzetelny, bo ustalił – w ramach postępowania prowadzonego przez trzy i pół miesiąca, a zatem z oczywistym i rażącym naruszeniem prawa określonego w art. 306 § 3 k.k. – że budowy basenu i kompleksu sportowego chroni mur z drutem kolczastym.

Jest kiepsko wyposażony intelektualnie, bo nie dało mu do myślenia, że budowy – jak ustalił – basenu i kompleksu sportowego chronią mur z rozwieszonym nad nim drutem kolczastym zaczepionym na odnogach skierowanych do wewnątrz obiektu, którego czerty zdjęcia ja przecież załączyłem do pisma z 27.10.2016 r. – Załącznik I.

A może to ja się mylę w ocenie rzetelności i potencjału intelektualnego podwładnego prokuratora rejonowego Małgorzaty Tyżuk, Andrzeja Babicza…?

Ciekaw będę stanowiska Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, który rozpoznawał będzie moje zażalenie na postanowienie prokuratora Andrzeja Babicza – Załącznik VIII.

Tak samo ciekaw będę odpowiedzi płk. Dariusza Wiśniewskiego na moje pismo do niego z dnia 13 marca 2016 r. – Załącznik X.

O zasądzenie przez Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział Krany-Odwoławczy na moją rzecz kwoty z tytułu naruszenia przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód w sprawie do sygn. akt PR 3 Ds. 1406.2016 prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki jestem spokojny.

Dżentelmeni, tj. sprawiedliwi, bezstronni, niezależni i niezawiśli sędziowie, nie spierają się przecież o fakty. Udokumentowane. Jak w opisanej w niniejszym e-mail’u sprawie:

 1. datą postanowienia wydanego przez prokuratora Andrzeja Babicza – 10 lutego 2017 r.,
 2. datą doręczenia mojego pisma z 27.10.2016 r. do ministra A. Macierewicza, które kierowana przez prokurator Małgorzatę Tyżuk Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, w tym prokurator Andrzej Babicz, zakwalifikowała jako zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – 28 października 2016 r.,
 3. prawem określonym w art. 306 § 3 k.k. – „Jeżeli osoba lub instytucja, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, nie zostanie w ciągu 6 tygodni powiadomiona o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa, może wnieść zażalenie do prokuratora nadrzędnego albo powołanego do nadzoru nad organem, któremu złożono zawiadomienie.”

 

Uznałem, że skarga na przewlekłość postępowania będzie najskuteczniejszą formą sprzeciwu dla naruszenia prawa przez prokuratora A. Babicza. Jak dowodzą moje doświadczenia z zażaleń prokuratorzy generalnie sobie kpią. Mimo „reformy” Zbigniewa Ziobry, tj. w ramach jego „reformy”.

Po:

 1. rozpoznaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia mojego zażalenia na postanowienie prokuratora Andrzeja Babicza z dnia 10.02.2017 r.,
 2. rozpoznaniu przez Sąd Okręgowy w Krakowie IV Wydział-Odwoławczy mojej skargi na przewlekłość postępowania prowadzonego przez prokuratora Andrzeja Babicza,

oraz po tym, gdy doręczę Państwu postanowienia, które w w.w. sprawach wydadzą w.w. Sądy będzie Państwu łatwiej ocenić skuteczność reformy wymiaru sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry realizowanej w ramach projektu pod nazwą „dobra zmiana PiS”.

 

Z poważaniem,

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Pismo Z. Kękusia z dnia 27 października 2016 r. do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza
 2. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, sygn. akt PR 3 Ds. 1406.2016, postanowienie prokuratora Andrzeja Babicza z dnia 10 lutego 2017 r.
 3. Ministerstwo Obrony Narodowej Biuro Skarg i Wniosków, sygn. akt 5126/VI/2016, pismo dyrektora płk. Dariusza Wiśniewskiego z dnia 25 listopada 2016 r.
 4. Zrobiliśmy laskę Amerykanom”; „Fakt”, 23.06.2014, s. 2
 5. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Nr BLO-0600-3370(97)-2014-KM, pismo głównego specjalisty Magdaleny Kyci z dnia 23 września 2014 r.
 6. Pismo Z. Kękusia z dnia 5 kwietnia 2016 r. do prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło
 7. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Centrum Informacyjne Rządu, CIR.WOAIP.5503.17.2017.AK, pismo z dnia 10 stycznia 2017 r. zastępcy dyrektora Anny Kużmy
 8. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, sygn. akt PR 3 Ds. 1406.2016, zażalenie Z. Kękusia z dnia 13 marca 2017 r. na postanowienie prokuratora Andrzeja Babicza z dnia 10 lutego 2017 r.
 9. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, sygn. akt PR 3 Ds. 1406.2016, skarga Z. Kękusia \na naruszenie w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód do sygn. akt PR 3 Ds. 1406.2016 prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki
 10. Pismo Z. Kękusia z dnia 13 marca 2017 r. do dyrektora Biura Skarg i Wniosków Ministerstwa Obrony Narodowej płk. Dariusza Wiśniewskiego

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 13 marca 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia

Wydział Karny

 

za pośrednictwem

 

Pani

Małgorzata Tyżuk

Prokurator Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wschód

ul. Mosiężnicza 2

30-965 Kraków

 

Sygn. akt PR 3 Ds. 1406.2016

 

Dotyczy:

 1. Zażalenie na postanowienie prokuratora Andrzeja Babicza z dnia 10 lutego 2017 r. – Załącznik 1.
 2. Zawiadomienie, że postanowieniu prokuratora Andrzeja Babicza z dnia 10 lutego 2017 r. zarzucam rażące i mające wpływ na treść postanowienia naruszenie prawa określonego w art. 7 k.p.k.: „Organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego.”
 3. Wniosek o uchylenie postanowienia prokuratora Andrzeja Babicza z dnia 10 lutego 2017 r. celem zweryfikowania słuszności jego ustalenia, że na miejscu wskazanym przeze mnie w piśmie z dnia 27 października 2016 r. do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza /Załącznik 2/ powstaje basen z obiektem sportowym.
 4. Wniosek – na podstawie art. 330 § 1 k.k.: „Uchylając postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego lub odmowie jego wszczęcia, sąd wskazuje powody uchylenia, a w miarę potrzeby także okoliczności, które należy wyjaśnić, lub czynności, które należy przeprowadzić. Wskazania te są dla prokuratora wiążące.” – o wydanie Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód polecenia skierowania zapytania do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, czy na miejscu wskazanym przeze mnie w piśmie z dnia 27 października 2016 r. do niego /Załącznik 2/ powstaje – jak ustalił prokurator Andrzej Babicz – basen z obiektem sportowym.
 5. Wniosek o zobowiązanie Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód do ustalenia, jakie jest przeznaczenie jednostki wojskowej o adresie e-mail www.nil.wp.mil.pl, w tym, czy jest to obiekt NATO z umieszczonymi tam wyrzutniami rakiet.
 6. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

W dniu 10 lutego 2017 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Andrzej Babicz wydał postanowienie – Załącznik 1: „Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód /adres – ZKE/ PR 3 Ds. 1406.2016 Kraków, dnia 10 lutego 2017 r. Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia

Andrzej Babicz prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście – Wschód po rozpoznaniu zawiadomienia Zbigniewa Kękuś z dnia 28 października 2016 r. w sprawie narażenia go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez budowę przy ul. Norymberskiej w Krakowie bazy NATO z wyrzutniami rakiet tj. o przest. z art. 160 § 1 kk na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 in principio k.p.k. art. 305§1 k.p.k. w zwz. z art. 325a§1 k.p.k. postanowił odmówić wszczęcia dochodzenia w sprawie narażenia Zbigniewa Kękusia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez budowę przy ul. Norymberskiej w Krakowie bazy NATO z wyrzutniami rakiet tj. o czyn określony w art. 160 § 1 k.k. – wobec stwierdzenia, że czynu nie popełniono.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2016 r. wpłynęło zawiadomienie Zbigniewa Kękusia, z treści którego wynikało, że w Krakowie przy ul. Norymberskiej powstaje tajna baza NATO z wyrzutniami rakiet, co zagraża jego bezpieczeństwu oraz wywołuje obawy bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia lub poniesienia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Jak ustalono, we wskazanym przez Zbigniewa Kękuś miejscu powstaje basen z kompleksem sportowym. Nie ma zatem podstaw do uznania, że Zbigniew Kękuś jest narażony na bezpośrednie niebezpieczeństwu utraty życia albo poniesienia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Przytoczone w zawiadomieniu okoliczności faktyczne stanowiące obraz subiektywnego opisu i oceny rzeczywistości przez wyżej wymienionego nie stwarzają uzasadnionego podejrzenia popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa na szkodę zawiadamiającego. W związku z powyższym – postanowiono jak na wstępie. Prokurator Prokuratury Rejonowej Andrzej Babicz”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, sygn. akt PR 3 Ds. 1406.2016, postanowienie

prokuratora Andrzeja Babicza z dnia 10 lutego 2017 r. – Załącznik 1

 

Ja nie złożyłem w dniu 28 października 2016 r. w Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód zawiadomienia, które rozpoznał prokurator Andrzej Babicz.

W dniu 28 października 2016 r. rozesłałem natomiast pocztą elektroniczną moje pismo z dnia 27 października 2016 r. do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, w którym podałem – Załącznik 2: /Uwaga do Adresatów kopii niniejszego e-mail’a – tekst jak wyżej, pismo z 27.10.2016 r. do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza – Załącznik I – ZKE/.

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 27 października 2016 r. do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza –

Załącznik 2

 

Najwyraźniej to właśnie, zacytowane wyżej pismo Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód potraktowała jako zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

 

Wskazać należy, że w odpowiedzi na moje w.w. pismo z 27.10.2016 r. do ministra A. Macierewicza otrzymałem pismo z dnia 25 listopada 2016 r. dyrektora płk. Dariusza Wiśniewskiego – Załącznik 3: „Warszawa dnia 25.11.2016 r. Ministerstwo Obrony Narodowej Biuro Skarg i Wniosków /adres – ZKE/ 5126/VI/2016 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Szanowny Panie, Odpowiadając, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, na Pana pismo z dnia 27 października 2016 r. (data wpływu do tut. Biura: 09 listopada 2016 r.) informuję, że dane adresowe opisywanej przez Pana jednostki wojskowej są powszechnie dostępne na stronie internetowej: www.nil.wp.mil.pl. Z wyrazami szacunku Dyrektor płk Dariusz Wiśniewski”
Dowód: Ministerstwo Obrony Narodowej Biuro Skarg i Wniosków, sygn. akt 5126/VI/2016, pismo dyrektora płk.

Dariusza Wiśniewskiego z dnia 25 listopada 2016 r. – Załącznik 3

 

Ponieważ:

 1. płk. Dariusz Wiśniewski po zapoznaniu się z treścią mojego pisma z 27.10.2016 r. /Załącznik 2/ poświadczył w piśmie do mnie z dnia 25.11.2016 r. /Załącznik 3/, że na wskazanym przeze mnie miejscu znajduje się jednostka wojskowa,
 2. prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Andrzej Babicz po zapoznaniu się z treścią tego samego pisma z dnia 27.10.2016 r. /Załącznik 1/ ustalił w ramach prowadzonego w okresie do 10 lutego 2017 r. przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód postępowania, że na wskazanym przeze mnie miejscu powstaje basen z kompleksem sportowym,

wnoszę jak na wstępie.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, sygn. akt PR 3 Ds. 1406.2016, postanowienie prokuratora Andrzeja Babicza z dnia 10 lutego 2017 r.
 2. Pismo Z. Kękusia z dnia 27 października 2016 r. do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza
 3. Ministerstwo Obrony Narodowej Biuro Skarg i Wniosków, sygn. akt 5126/VI/2016, pismo dyrektora płk. Dariusza Wiśniewskiego z dnia 25 listopada 2016 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 13 marca 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

Sąd Okręgowy w Krakowie

IV Wydział Karny – Odwoławczy

 

za pośrednictwem

 

Pani

Małgorzata Tyżuk

Prokurator Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wschód

ul. Mosiężnicza 2

30-965 Kraków

 

Sygn. akt PR 3 Ds. 1406.2016

 

Dotyczy: Skarga – na podstawie art. 2 ust. 1, art. 3 pkt 4, art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 4, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 17

czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz.1843) – na naruszenie w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód do sygn. akt PR 3 Ds. 1406.2016 prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

 

Wniosek o:

 1. Stwierdzenie przewlekłości – przez okres minimum dwóch miesięcy, tj. od dnia 8 grudnia 2016 r. do dnia 10 lutego 2017 r.- postępowania w sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód do sygn. akt PR 3 Ds. 1406.2016
 2. Zasądzenie od Skarbu Państwa na moją rzecz kwoty 5.000,00 /słownie: pięć tysięcy/ zł.
 3. Rozpoznanie – na podstawie art. 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – niniejszej Skargi bez zbędnej zwłoki
 4. Zawiadomienie mnie o terminie posiedzenia w sprawie rozpoznania niniejszej skargi.

 

Zawiadomienie, że:

 1. celem uniknięcia przewłoki w rozpoznaniu niniejszej skargi uiściłem w dniu 13 marca 2017 r. opłatę w kwocie 100 zł /Załącznik 6/ na konto wskazane w Zawiadomieniu Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydział Karny – Odwoławczy z dnia 28 listopada 2016 r. /Załącznik 5/,
 2. postanowieniem z dnia 25 września 2012 r., sygn. akt II S 8/12 /Załącznik 4/, Sąd Okręgowy w Rzeszowie Wydział II Karny zasądził dla mnie kwotę 2.000,00 /słownie: dwa tysiące/ zł z tytułu przewłoki trwającej dwa miesiące – w okresie od 20 października 2010 r. do 23 grudnia 2010r. – w sprawie przeciwko mnie rozpoznawanej przez Sąd Rejonowy w Dębicy do sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 415/05, następnie II K 407/13/,
 3. kopie dokumentów poświadczających fakty przedstawione w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.
 4. kopia niniejszej skargi zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Część I Przepisy prawa

 

 1. Artykuł 306 § 3 Kodeksu postępowania karnego: „Jeżeli osoba lub instytucja, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, nie zostanie w ciągu 6 tygodni powiadomiona o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa, może wnieść zażalenie do prokuratora nadrzędnego albo powołanego do nadzoru nad organem, któremu złożono zawiadomienie.”
 2. Artykuł 2 § 1 ustawy Kodeks postępowania karnego: „Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postępowania karnego, aby: 4) rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie.”
 3. Artykuł 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.”
 4. Artykuł 4 pkt 5 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz.1843): „Jeżeli skarga dotyczy przewlekłości postępowania przygotowawczego, właściwy do jej rozpoznania jest sąd przełożony nad sądem, który byłby właściwy rzeczowo do rozpoznania sprawy.”
 5. Artykuł 7 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz.1843): „Sąd lub prokurator, do którego wniesiono skargę, przedstawia ją niezwłocznie sądowi właściwemu wraz z aktami sprawy, w której toczy się postępowanie.”
 6. Artykuł 11 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz.1843): „Sąd wydaje orzeczenie w terminie dwóch miesięcy, licząc od daty złożenia skargi.

 

Część II Uzasadnienie

 

W dniu 10 lutego 2017 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Andrzej Babicz wydał postanowienie – Załącznik 1: „Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód /adres – ZKE/ PR 3 Ds. 1406.2016 Kraków, dnia 10 lutego 2017 r. Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia

Andrzej Babicz prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście – Wschód po rozpoznaniu zawiadomienia Zbigniewa Kękuś z dnia 28 października 2016 r. w sprawie narażenia go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez budowę przy ul. Norymberskiej w Krakowie bazy NATO z wyrzutniami rakiet tj. o przest. z art. 160 § 1 kk na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 in principio k.p.k. art. 305§1 k.p.k. w zwz. z art. 325a§1 k.p.k. postanowił odmówić wszczęcia dochodzenia w sprawie narażenia Zbigniewa Kękusia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez budowę przy ul. Norymberskiej w Krakowie bazy NATO z wyrzutniami rakiet tj. o czyn określony w art. 160 § 1 k.k. – wobec stwierdzenia, że czynu nie popełniono.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2016 r. wpłynęło zawiadomienie Zbigniewa Kękusia, z treści którego wynikało, że w Krakowie przy ul. Norymberskiej powstaje tajna baza NATO z wyrzutniami rakiet, co zagraża jego bezpieczeństwu oraz wywołuje obawy bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia lub poniesienia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Jak ustalono, we wskazanym przez Zbigniewa Kękuś miejscu powstaje basen z kompleksem sportowym. Nie ma zatem podstaw do uznania, że Zbigniew Kękuś jest narażony na bezpośrednie niebezpieczeństwu utraty życia albo poniesienia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Przytoczone w zawiadomieniu okoliczności faktyczne stanowiące obraz subiektywnego opisu i oceny rzeczywistości przez wyżej wymienionego nie stwarzają uzasadnionego podejrzenia popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa na szkodę zawiadamiającego. W związku z powyższym – postanowiono jak na wstępie. Prokurator Prokuratury Rejonowej Andrzej Babicz”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, sygn. akt PR 3 Ds. 1406.2016, postanowienie

prokuratora Andrzeja Babicza z dnia 10 lutego 2017 r. – Załącznik 1

 

Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód potraktowała jako zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa moje pismo z dnia 27 października 2016 r. do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, rozesłane przeze mnie w dniu 28 października 2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej – w tym do Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód – Załącznik 2: /Uwaga do Adresatów kopii niniejszego e-mail’a – tekst jak wyżej, pismo z 27.10.2016 r. do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza – Załącznik I – ZKE/.

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 27 października 2016 r. do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza –

Załącznik 2

 

Moje pismo jak wyżej nie było zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa, w tym przestępstwa narażenia mnie – jak podał w postanowieniu z dnia 10 lutego 2017 r. prokurator Andrzej Babicz – Załącznik 1: „na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez budowę przy ul. Norymberskiej w Krakowie bazy NATO z wyrzutniami rakiet”

Skoro jednak Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód potraktowała to pismo jako zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, to było jej obowiązkiem rozpoznać je w zgodzie z przepisami obowiązującego prawa.

Wskazać zatem należy, że artykuł 306 § 3 Kodeksu postępowania karnego: „Jeżeli osoba lub instytucja, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, nie zostanie w ciągu 6 tygodni powiadomiona o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa, może wnieść zażalenie do prokuratora nadrzędnego albo powołanego do nadzoru nad organem, któremu złożono zawiadomienie.”

Celem uczynienia zadość prawu określonemu w art. 306 § 3 k.p.k. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód powinna powiadomić mnie o wszczęciu lub odmowie wszczęcia śledztwa w ciągu 6 tygodni od dnia 28 października 2016 r., gdy za pośrednictwem poczty elektronicznej doręczyłem Prokuraturze moje w.w. pismo z 27.10.2016 r. potraktowane jako zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na moją szkodę. Co prokurator Andrzej Babicz poświadczył podając w postanowieniu z dnia 10 lutego 2017 r. – Załącznik 1: „Andrzej Babicz prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście – Wschód po rozpoznaniu zawiadomienia Zbigniewa Kękuś z dnia 28 października 2016 r. w sprawie narażenia go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez budowę przy ul. Norymberskiej w Krakowie bazy NATO z wyrzutniami rakiet (…).”

 

Okres 6 tygodni od dnia 28 października 2016 r. /piątek/ upłynął w dniu 9 grudnia 2016 r. /piątek/.

Celem dotrzymania określonego w art. 306 § 3 k.p.k. 6-tygodniowego terminu powiadomienia mnie o wszczęciu lub odmowie wszczęcia śledztwa Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód powinna rozpoznać sprawę opisaną przeze mnie w piśmie, które potraktowała jako zawiadomienie o przestępstwie nie później niż w dniu 8 grudnia 2016 r. i tego dnia w godzinach porannych wysłać do mnie powiadomienie o wszczęciu lub odmowie wszczęcia śledztwa przesyłką listową poleconą priorytetową. Priorytetową, bo tylko taka mogła mi być doręczona w dniu 9 grudnia 2016 r., tj. w ostatnim dniu wyżej wymienionego ustawowego terminu 6 tygodni.

Tymczasem prokurator Andrzej Babicz rozpoznał w.w. sprawę dwa miesiące po upływie w.w. terminu, tj. 10 lutego 2017 r. – Załącznik 1.

W uzasadnieniu do postanowienia z dnia 10.02.2017 r. prokurator A. Babicz podał – Załącznik 1:Jak ustalono, we wskazanym przez Zbigniewa Kękuś miejscu powstaje basen z kompleksem sportowym. Nie ma zatem podstaw do uznania, że Zbigniew Kękuś jest narażony na bezpośrednie niebezpieczeństwu utraty życia albo poniesienia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.”

Wskazać zatem należy, że nie znajduje żadnego usprawiedliwienia dwumiesięczna przewłoka w dojściu do zacytowanego wyżej ustalenia.

Siedziba Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód znajduje się przy ul. Mosiężniczej w Krakowie.

Nieopodal siedziby Prokuratury zlokalizowany jest przystanek – Rondo Mogilskie – tramwaju linii 52. Przejazd tramwajem linii 52 do przystanku przy ul. Norymberskiej trwa nie dłużej niż pół godziny. Przejście z przystanku do miejsca wskazanego przeze mnie w piśmie potraktowanym jako zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa zajmuje nie dłużej niż 10 minut. Ustalenie co znajduje się na wskazanym przeze mnie miejscu nie powinno trwać dłużej niż… 5 minut. Na murze otaczającym znajdujące się tam zabudowania umieszczone są duże tablice z wyraźnymi na nich, z daleka widocznymi napisami w czterech językach, w tym w języku ojczystym prokuratora Andrzeja Babicza: „Teren wojskowy wstęp wzbroniony”.

Byłem tam w dniu 10 marca 2017 r. Nic się pod tym względem nie zmieniło od października 2016 r.

Uwzględniwszy logistykę procedura ustalenia co znajduje się na miejscu wskazanym przeze mnie w piśmie potraktowanym przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód jako zawiadomienie o przestępstwie nie powinna trwać dłużej niż 120 /słownie: sto dwadzieścia/ minut. Uwzględniając w tym czas dojścia przez prokuratora z Prokuratury do przystanku tramwajowego przy Rondzie Mogilskim i czas oczekiwania na tramwaj oraz czas powrotu z w.w. przystanku do Prokuratury.

Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód przeprowadzenie czynności skutkujących ustaleniem opisanym przez prokuratora A. Babicza w postanowieniu z dnia 10 lutego 2017 r. zajęło:

 1. ustawowych 6 tygodni, w czasie których było obowiązkiem Prokuratury powiadomić mnie o wszczęciu lub odmowie wszczęcia śledztwa oraz dodatkowo – patrz: pkt 2
 2. dwa miesiące, tj. łącznie – patrz: pkt 3
 3. trzy i pół miesiąca.

 

Prokurator Andrzej Babicz sporządził zacytowane wyżej postanowienie w dniu 10 lutego 2017 r. – Załącznik 1. Prokuratura wysłała je do mnie przesyłką listową poleconą zwykłą nr (00)2590077331556143754, wyekspediowaną w dniu 14 lutego 2017 r., a do Urzędu Pocztowego Kraków 16, który mi ją doręczył dotarła w dniu 20 lutego 2017 r. Tego dnia była po raz pierwszy awizowana – Załącznik 3:

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, sygn. akt PR 3 Ds. 1406.2016, przesyłka listowa

polecona nr (00)2590077331556143754 – Załącznik 3

 

 

 

xxx

 

W związku z przedstawionym wyżej rzeczywistym stanem faktycznym, tj. oczywistą, trwającą ponad dwa miesiące przewłoką w postępowaniu Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód do sygn. aktPR 3 Ds. 1406.2016 pragnę poinformować, że w sprawie rozpoznawanej przeciwko mnie przez Sąd Rejonowy w Dębicy do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Sąd Okręgowy w Rzeszowie Wydział II Karny przyznał mi kwotę 2.000,00 /słownie: dwa tysiące/ zł tytułem przewłoki postępowania przez okres dwóch miesięcy, od dnia 20 października 2010 r. do dnia 23 grudnia 2010 r. – Załącznik 4:
Dowód: Sąd Okręgowy w Rzeszowie Wydział II Karny, sygn. akt II S 8/12, postanowienie z dnia 25 września 2012

r. – Załącznik 4

 

W tamtym przypadku sprawy Sądu Rejonowego w Dębicy do sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06, następnie II K 407/13/ zaangażowani w nią byli wszyscy sędziowie Sądu Rejonowego w Dębicy – każdy sędzia tego Sądu. W przypadku sprawy Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód do sygn. akt PR 3 Ds. 1406.2016 zaangażowany był tylko jeden funkcjonariusz publiczny – prokurator Andrzej Babicz – który czynności, na których wykonanie potrzeba niespełna dwóch godzin wykonywał przez trzy i pół miesiąca, w tym dodatkowo oczywiście i rażąco naruszając prawo określone w art. 306 § 3 k.p.k.

 

Pragnę także poinformować, że celem uniknięcia przewłoki w rozpoznaniu niniejszej Skargi, w dniu 13 marca 2017 r. przelałem – przelewem priorytetowym – kwotę 100,00 zł na konto Sądu Okręgowego w Krakowie wskazane w Zawiadomieniu z dnia 28 listopada 2016 r. Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy – Załącznik 5:
Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy, sygn. akt IV S 56/16, Zawiadomienie z dnia 28

listopada 2016 r. – Załącznik 5

 

W załączeniu przesyłam kserokopię Dowód wpłaty z dnia 13 marca 2017 r. – Załącznik 6:

Dowód: Dowód wpłaty w dniu 13 marca 2017 r. kwoty 100,00 zł na rachunek Sądu Okręgowego w Krakowie,

jako opłaty za skargę na przewlekłość postępowania w sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód, sygn. akt PR 3 Ds. 1406.2016 – Załącznik 6

 

Niniejszą Skargę składam w dwóch egzemplarzach.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: od 1 do 30 do ściągnięcia tutaj.

 1. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, sygn. akt PR 3 Ds. 1406.2016, postanowienie prokuratora Andrzeja Babicza z dnia 10 lutego 2017 r.
 2. Pismo Z. Kękusia z dnia 27 października 2016 r. do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza
 3. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, sygn. akt PR 3 Ds. 1406.2016, przesyłka listowa polecona nr (00)2590077331556143754
 4. Sąd Okręgowy w Rzeszowie Wydział II Karny, sygn. akt II S 8/12, postanowienie z dnia 25 września 2012 r.
 5. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy, sygn. akt IV S 56/16, Zawiadomienie z dnia 28 listopada 2016 r.
 6. Dowód wpłaty w dniu 13 marca 2017 r. kwoty 100,00 zł na rachunek Sądu Okręgowego w Krakowie, jako opłaty za skargę na przewlekłość postępowania w sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód, sygn. akt PR 3 Ds. 1406.2016

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 13 marca 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pan

Płk Dariusz Wiśniewski

Dyrektor Biura Skarg i Wniosków

Ministerstwo Obrony Narodowej

Al. Niepodległości 218

00-911 Warszawa

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy na wskazanym przeze mnie w piśmie z dnia 27 października 2016 r. do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza /Załącznik 2/ miejscu przy ul. Norymberskiej w Krakowie powstaje – jak ustalił prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Andrzej Babicz – basen z kompleksem sportowym.
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy wolno będzie mnie oraz wskazanym przeze mnie dwóm osobom towarzyszącym:
  1. wejść na wskazane przeze mnie w piśmie z dnia 27 października 2016 r. do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza /Załącznik 2/ miejscee przy ul. Norymberskiej w Krakowie, celem zweryfikowania wiarygodności ustalenia prokuratora Andrzeja Babicza, że powstaje tam basen z kompleksem sportowym.
  2. po wejściu na wskazany przeze mnie w piśmie z dnia 27 października 2016 r. do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza /Załącznik 2/ miejsce przy ul. Norymberskiej w Krakowie nakręcić film i umieścić go w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl, celem potwierdzenia Adresatom kopii niniejszego pisma, że zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym jest ustalenie prokuratora Andrzeja Babicza, że powstaje tam basen z kompleksem sportowym.
 3. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Szanowny Panie,

 

Pismem z dnia 27 października 2016 r. skierowanym do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza złożyłem – Załącznik 2: /Uwaga do Adresatów kopii niniejszego e-mail’a – tekst jak wyżej, pismo z 27.10.2016 r. do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza – Załącznik I – ZKE/.

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 27 października 2016 r. do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza –

Załącznik 2

 

W odpowiedzi na moje w.w. pismo z 27.10.2016 r. Pan sporządził pismo do mnie z dnia 25 listopada 2016 r. – Załącznik 3: „Warszawa dnia 25.11.2016 r. Ministerstwo Obrony Narodowej Biuro Skarg i Wniosków /adres – ZKE/ 5126/VI/2016 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Szanowny Panie, Odpowiadając, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, na Pana pismo z dnia 27 października 2016 r. (data wpływu do tut. Biura: 09 listopada 2016 r.) informuję, że dane adresowe opisywanej przez Pana jednostki wojskowej są powszechnie dostępne na stronie internetowej: www.nil.wp.mil.pl. Z wyrazami szacunku Dyrektor płk Dariusz Wiśniewski”
Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej Biuro Skarg i Wniosków, sygn. akt 5126/VI/2016, pismo dyrektora płk.

Dariusza Wiśniewskiego z dnia 25 listopada 2016 r. – Załącznik 3

 

Dziękuję za Pana pismo do mnie z dnia 25.11.2016 r. i zawarte w nim wyjaśnienie.

 

Pragnę poinformować, że w.w. pismo z 27.10.2016 r. do ministra Antoniego Macierewicza przesłałem w dniu 28 października 2016 r. drogą elektroniczną do przedstawicieli władz, w tym do Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód. Tam zapoznał się z jego treścią prokurator Andrzej Babicz, potraktował je jako – w istocie nie złożone przecież przeze mnie – zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i po prowadzonym przez trzy i pół miesiąca postępowaniu wydał w dniu 10 lutego 2017 r. postanowienie o treści – Załącznik 1: „Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód /adres – ZKE/ PR 3 Ds. 1406.2016 Kraków, dnia 10 lutego 2017 r. Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia

Andrzej Babicz prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście – Wschód po rozpoznaniu zawiadomienia Zbigniewa Kękuś z dnia 28 października 2016 r. w sprawie narażenia go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez budowę przy ul. Norymberskiej w Krakowie bazy NATO z wyrzutniami rakiet tj. o przest. z art. 160 § 1 kk na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 in principio k.p.k. art. 305§1 k.p.k. w zwz. z art. 325a§1 k.p.k. postanowił odmówić wszczęcia dochodzenia w sprawie narażenia Zbigniewa Kękusia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez budowę przy ul. Norymberskiej w Krakowie bazy NATO z wyrzutniami rakiet tj. o czyn określony w art. 160 § 1 k.k. – wobec stwierdzenia, że czynu nie popełniono.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2016 r. wpłynęło zawiadomienie Zbigniewa Kękusia, z treści którego wynikało, że w Krakowie przy ul. Norymberskiej powstaje tajna baza NATO z wyrzutniami rakiet, co zagraża jego bezpieczeństwu oraz wywołuje obawy bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia lub poniesienia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Jak ustalono, we wskazanym przez Zbigniewa Kękuś miejscu powstaje basen z kompleksem sportowym. Nie ma zatem podstaw do uznania, że Zbigniew Kękuś jest narażony na bezpośrednie niebezpieczeństwu utraty życia albo poniesienia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Przytoczone w zawiadomieniu okoliczności faktyczne stanowiące obraz subiektywnego opisu i oceny rzeczywistości przez wyżej wymienionego nie stwarzają uzasadnionego podejrzenia popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa na szkodę zawiadamiającego. W związku z powyższym – postanowiono jak na wstępie. Prokurator Prokuratury Rejonowej Andrzej Babicz”
Źródło: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, sygn. akt PR 3 Ds. 1406.2016, postanowienie

prokuratora Andrzeja Babicza z dnia 10 lutego 2017 r. – Załącznik 1

 

Ponieważ:

 1. Pan po zapoznaniu się z treścią mojego pisma z 27.10.2016 r. /Załącznik 2/ poświadczył w piśmie do mnie z dnia 25.11.2016 r. /Załącznik 3/, że na wskazanym przeze mnie miejscu znajduje się jednostka wojskowa,
 2. prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Andrzej Babicz po zapoznaniu się z treścią tego samego pisma z dnia 27.10.2016 r. /Załącznik 1/ ustalił w ramach prowadzonego w okresie do 10 lutego 2017 r. przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód postępowania, że na wskazanym przeze mnie miejscu powstaje basen z kompleksem sportowym,

wnoszę jak na wstępie.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: od 1 do 30 do ściągnięcia tutaj.

 1. Pismo Z. Kękusia z dnia 27 października 2016 r. do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza
 2. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, sygn. akt PR 3 Ds. 1406.2016, postanowienie prokuratora Andrzeja Babicza z dnia 10 lutego 2017 r.
 3. Ministerstwo Obrony Narodowej Biuro Skarg i Wniosków, sygn. akt 5126/VI/2016, pismo dyrektora płk. Dariusza Wiśniewskiego z dnia 25 listopada 2016 r.