05.06.2017 – Wniosek Z. Kękusia do prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie z powództwa Z. Kękusia przeciwko ING. Bankowi Śląskiemu S.A. o odszkodowanie

Kraków, dnia 5 czerwca 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pani

Małgorzata Kluziak

Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie

Al. Solidarności 127

00-898 Warszawa

 

Sygn. akt: XXI P 68/12

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie, że wycofuję wnioski z pisma z dnia 12 grudnia 2016 r. /Załącznik I/ o wyłączenie sędzi Bożeny Rzewuskiej oraz każdego sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie od rozpoznawania sprawy z mojego powództwa przeciwko ING Bankowi Śląskiemu S.A. o odszkodowanie – sygn. akt XXI P 68/12.
 2. Wniosek o wyznaczenie, w terminie do dnia 13 czerwca 2017 r., terminu – ustalonego w oparciu o prawo określone w art. 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – posiedzenia/rozprawy w sprawie do sygn. akt XXI P 68/12.
 3. Wniosek o przygotowanie dla mnie na dzień 13 czerwca 2017 r. do wglądu, w Czytelni Akt Sądu Okręgowego w Warszawie XXI Wydział Pracy, ul. Płocka 9, akt sprawy do sygn. XXI P 68/12.
 4. Zawiadomienie, że;
  1. w dniu 13 czerwca 2017 r. stawię się w Sądzie Okręgowym w Warszawie, XXI Wydział Pracy, ul. Płocka 9, celem:
   1. zapoznania się z aktami sprawy do sygn. XXI P 68/12,
   2. odebrania w Sekretariacie Wydziału Zawiadomienia o terminie posiedzenia/rozprawy w sprawie do sygn. akt XXI P 68/12.
  2. w przypadku odmowy wydania mi w dniu 13 czerwca 2017 r. Zawiadomienia o terminie posiedzenia/rozprawy w sprawie do sygn. akt akt XXI P 68/12, rozpocznę tego dnia przed siedzibą prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, Al. Solidarności 127, w Warszawie, prowadzone całodobowo oczekiwanie na wydanie mi Zawiadomienia, i będę je prowadził do dnia wydania mi go, w tym od dnia 20 czerwca 2019 r. prowadząc protest głodowy – nie będę jadł, będę pił wodę i soki.
 5. Zawiadomienie, że:
  1. skany dokumentów dotyczących sprawy z mojego powództwa przeciwko ING Bankowi Śląskiemu S.A. do sygn. akt XXI P 68/12, są umieszczone na stronie www.kekusz.pl,
  2. skan niniejszego pisma zostanie umieszczony na stronie www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

Sąd Okręgowy w Warszawie XXI Wydział Pracy rozpoznaje od stycznia 2012 r. do sygn. akt XXI P 68/12, sprawę z mojego powództwa przeciwko ING Bankowi Śląskiemu S.A. o odszkodowanie.

Pismem z dnia 12 grudnia 2016 r. złożyłem wnioski o wyłączenie sędzi Bożeny Rzewuskiej i każdego sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie od rozpoznawania sprawy do sygn. akt XXI P 68/12 – Załącznik 1:
Dowód: Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXI P 68/12, pismo Z. Kękusia z dnia 12 grudnia 2016 r. –

Załącznik 1

Do dnia złożenia niniejszego pisma nie otrzymałem – odebrawszy wszystkie doręczone mi przesyłki listowe polecone z terminem odbioru do dnia 12 czerwca 2017 r. – odpowiedzi na wnioski z pisma z dnia 12 grudnia 2016 r. – Załącznik 1.

Pragnę poinformować, że są Sądy w Polsce, które wnioski, jak mój z pisma z dnia 12.12.2016 r. /Załącznik 1/ rozpoznają w ciągu… jednego tygodnia. Według bardzo prostej procedury znanej zapewne także Prezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie i niektórym – niestety nie wszystkim – zatrudnionym w nim sędziom.

Ponieważ sprawa z mojego powództwa przeciwko ING Bankowi Śląskiemu S.A. jest rozpoznawana szósty rok, a po tym, gdy przeprowadzona przeze mnie w dniu 9 grudnia 2016 r. analiza akt sprawy do sygn. XXI P 68/12 wykazała, że jedyną czynnością procesową, którą przez prawie 5 lat przeprowadziła sędzia referent Bożena Rzewuska było przesłuchanie mnie, chciałbym wiedzieć, w jakim terminie Sąd zamierza przeprowadzić następne czynności procesowe z moim udziałem.

Przypominając, że:

 

Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki

przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.”

Artykuł 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

celem zapobieżenia dalszej przewłoce w postępowaniu do sygn. akt XXI P 68/12 informuję oraz wnoszę jak na wstępie.

 

Z poważaniem,

 

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: od 1 do 4 do ściągnięcia tutaj

 1. Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXI P 68/12, pismo Z. Kękusia z dnia 12 grudnia 2016 r.