Rządy Żydów w Polsce – jak mnie rzecznik Żydów, pederastów i Żydów-pederastów Adam Bodnar musi zadenuncjować

Musimy pamiętać, że wiele narodów współuczestniczyło w realizowaniu holokaustu.

W tym także naród polski.
Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, TVP Info, 21 czerwca 2017, http://telewizjarepublika.pl/adam-bodnar-w-skandalicznych-slowach-o-holokauscie-zobacz-co-powiedzial-rpo,50276.html

 

Żydoukrainiec na rzecznika RPO”

Źródło: http://www.gazetawarszawska.com/pugnae/1851-zydoukrainiec-na-rzecznika-rpo

 

ANTYPOLINIZM”«także: polonofobia; termin określający zbiorowo wszelkie uprzedzenia

i postawy wrogości wobec Polaków»

Wikipeida

Szanowni Państwo,

 

Niniejszego e-mail’a kieruję do Państwa w interesie społecznym.

Prezentuję w nim kwintesencję mojej relacji z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej od 2002 roku, tj. kolejnymi rzecznikami: Andrzejem Zollem, Januszem Kochanowskim, Ireną Lipowicz i Adamem Bodnarem. Na tym polega, że:

 1. rzecznik Andrzej Zoll przez cztery lata, do lutego 2006 r., gdy zakończył kadencję, nie rozpoznał zgłoszonej mu przeze mnie po raz pierwszy w styczniu 2002 roku sprawy pozbawienia przez sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie mojego wtedy małoletniego syna możności korzystania z konstytucyjnych i ustawowych praw dziecka do ochrony zdrowia, a następnie obciążył mnie zeznaniami i uczynił – w sprzeczności z prawem, którego sam od kilkunastu lat naucza – przestępcą winnym jego znieważenia i zniesławienia,
 2. rzecznicy praw obywatelskich, Janusz Kochanowski i Irena Lipowicz uznali, że mnie w zgodzie z prawem rzecznik Andrzej Zoll uczynił – razem z prokurator Radosławą Ridan z Krakowa i sędzią Tomszem Kuczmą z Dębicy – przestępcą w sprzeczności z prawem, którego on sam naucza od kilkunastu lat,
 3. rzec znik Adam Bodnar wynajął w listopadzie 2016 roku i opłacił z budżetu Rzecznika Praw Obywatelskich – czyli z budżetu państwa – radcę prawnego Elizę Grabowską-Szweicer, żeby ta… pozbawiła mnie możności korzystania z konstytucyjnego prawa do wolności słowa, a następnie, w dniu 18 kwietnia 2017 r. uznał, że mi sędzia Beata Stój z Dębicy przypisała postanowieniem z dnia 15 marca 2016 r. po raz drugi popełnienie w.w. Przestępstwa, które nawet według prof. dr hab. Andrzeja Zolla nie jest przestępstwem.

 

Andrzej Zoll to poniemiecki1 Żyd, Irena Lipowicz to Żydówka, a o Adamie Bodnarze piszą, że to żydoukrainiec. O Januszu Kochanowskim nie będę pisał przez szacunek dla zmarłego.

Radca prawny Eliza Grabowska-Szweicer działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego jej przez rzecznika Adama Bodnara przedstawiła mi zarzut… rozpowszechniania materiałów jawnie antysemickich.

Z tym tzw. antysemityzmem w Polsce jest jak o nim pisze David Duke:

 

(…) Wedle popularnej żydowskiej wersji historii, za każdym razem nie-Żydzi byli winowajcami w konflikcie.

Żydzi oskarżają gojów o nieuzasadnioną nienawiść wobec siebie, po tym, jak ci tolerancyjnie zezwalają im przybyć do swojego kraju. Żydzi są przedstawiani jako niewinne źródła korzyści społecznej i ekonomicznej.

(…) Pewien spostrzegawczy pisarz, Joseph Sopran, ujął to dobrze, sugerując, że termin „antysemita” nie określa już kogoś, kto nie lubi Żydów – obecnie oznacza on kogoś, kogo nie lubią Żydzi.”

Źródło: David Duke, „Żydowska supremacja – moje przebudzenie w kwestii żydowskiej”, Ruch Twórczości i Narodowe Odrodzenie Polski, 2011 – 2012, s. 252

 

Do niniejszego e-mail’a załączam moje pismo z dnia 27 lipca 2017 r. /Załącznik I/ do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara przypominające mu o jego ustawowym obowiązku denuncjacji w związku z zarzutem, który w piśmie z dnia 8 grudnia 2016 r. do właściciela serwera, na którym była umieszczona strona www.kekusz.pl postawiła mi wynajęta przez rzecznika A. Bodnara i opłacona z budżetu kierowanego przez niego Biura RPO radca prawny Eliza Grabowska-Szweicer – Załącznik I.1:

Na ww. stronie internetowej /www.kekusz.pl – ZKE/ znajdują się także treści jawnie antysemickie,

co stanowi naruszenia przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak również przepisów prawa karnego.”

Pismo radcy prawnego Elizy Grabowskiej-Szweicer z dnia 8 grudnia 2016 r. do Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

i Inwestnet.com – Załącznik 1

To dobrze…

Teraz rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar musi(!) – jest to jego ustawowym, opisanym w art. 304 § 2 k.p.k i popartym utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego obowiązkiem – zawiadomić prokuratora lub Policję o popełnieniu przeze mnie przestępstwa rozpowszechniania za pośrednictwem strony www.kekusz.pl materiałów antysemickich. Jawnie antysemickich.

Sprawi tym niewątpliwą radość prezesowi Rady Ministrów Beacie Szydło, która – w 2004 roku szkolona na przyszłą liderkę w Polsce przez służby USA w ramach “The International Visitor Leadership Program”w zakresie realizacji celów polityki zagranicznej tego kraju – zadeklarowała w listopadzie 2016 roku premierowi Izraela w Izraelu:

 

Jesteśmy zdeterminowani, by walczyć z jakimkolwiek przejawem antysemityzmu,

bo z tego wyrasta tylko i wyłącznie zło.”

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, 23 listopada 2016 r., Izrael, spotkanie z premierem Izraela Binjaminem Netanjahu;

Źródło: „Szydło w Jerozolimie: Będziemy walczyć z przejawami antysemityzmu”http://www.gazetaprawna.pl/wideo/995254,szydlo-w-jerozolimie-antysemityzm.html

 

Z przyczyn podanych w piśmie z dnia 27.07.2017 r. do RPO A. Bodnara ponownie umieszczone zostały – w ostatnich dwóch tygodniach – na stronie www.kekusz.pl zablokowane na niej w grudniu 2016 r. na żądanie radcy E. Grabowskiej-Szweicer pisma pt.:

 1. Moje rozliczenie z Żydami – rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, strażnik interesów sprawców przestępstw, Żydów i pederastów” , link: http://kekusz.pl/2017/07/moje-rozliczenie-z-zydami-rzecznik-praw-obywatelskich-adam-bodnar-straznik-interesow-sprawcow-przestepstw-zydow-i-pederastow/
 2. Moje rozliczenie z Żydami – intelektualna i moralna wyższość Polaka nie-Żyda nad poniemieckim Żydem, czyli jak Kamilla D. „loda robiła” A. Zollowi”, link: http://kekusz.pl/2017/07/moje-rozliczenie-z-zydami-intelektualna-i-moralna-wyzszosc-polaka-nie-zyda-nad-poniemieckim-zydem-czyli-jak-kamilla-d-loda-robila-a-zollowi/
 3. Rządy Żydów w Polsce – RPO Adam Bodnar, rzecznik Żydów i homoseksualistów oraz Zbigniew Ziobro, łajdak i karierowicz, czy także zbrodniarz?” link: http://kekusz.pl/2017/07/rzady-zydow-w-polsce-rpo-adam-bodnar-rzecznik-zydow-i-homoseksualistow-oraz-zbigniew-ziobro-lajdak-i-karierowicz-czy-takze-zbrodniarz/
 4. Rządy Żydów w Polsce – czyli o RPO Adamie Bodnarze, który chroni interesu Żydów, w tym pederastów, dyskryminując ofiary patologii Żydów ortodoksów.”, link: http://kekusz.pl/2017/07/rzady-zydow-w-polsce-czyli-o-rpo-adamie-bodnarze-ktory-chroni-interesu-zydow-w-tym-pederastow-dyskryminujac-ofiary-patologii-zydow-ortodoksow/

 

Skierowanym do rzecznika Adama Bodnara pismem z dnia 27 lipca 2017 r. /Załącznik I/ zapowiedziałem mu, że w dniu 7 sierpnia stawię się w Biurze RPO po kserokopię zawiadomienia, które musi złożyć niezwłocznie po otrzymaniu mojego pisma. Wobec deklaracji B. Szydło już i tak wiele czasu zmarnował.

O moim stawiennictwie w dniu 7 sierpnia w Biurze RPO zawiadomiłem pismem z dnia 27 lipca 2017 r. /Załącznik II/ Komendanta Stołecznego Policji insp. Rafała Kubickiego.

Rzecznik Adam Bodnar ma w zwyczaju wzywać na pomoc Policję, gdy go uprzedzam o moim zamiarze stawiennictwa w Biurze RPO. Gdyby i tym razem uznał, że mu trzeba policyjnego wsparcia, chcę żeby Komendant Stołeczny Policji wiedział, z jakiej przyczyny.

Ponieważ rzecznik Adam Bodnar za nic nie chce mi podać informacji publicznej w postaci informacji o tym, ile zapłacił z budżetu RPO za zlecenie na mnie wydane radcy E. Grabowskiej-Szweicer, w załączeniu kieruję też pismo do niego zawierające – Załącznik III: „Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa Dotyczy: I. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi – w ustawowym terminie dwóch tygodni – informacji publicznej w postaci wykazu prac zleconych przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich radcy prawnemu Elizie Grabowskiej-Szweicer do wykonania w okresie 2016-11-16 do 2016-12-16, za które Biuro RPO wypłaciło jej wynagrodzenie w kwocie łącznej 4.305,00 zł.

 

A kwintesencja, którą zapowiedziałem…?
Na tym polega, że skoro mnie sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasz Kuczma uczynił wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. z art. 226 § 3 k.k. przestępcą winnym znieważenia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawującego ten urząd Andrzeja Zolla, a jego koleżanka z pracy, sędzia Beata Stój, po uchyleniu jego wyroku na moją korzyść przypisała mi postanowieniem z dnia 15 marca 2016 r. raz jeszcze popełnienie tego przestępstwa, mimo że sam prof. dr. hab. Andrzej Zoll, który obciążył mnie zeznaniami, sam od kilkunastu lat naucza, że Rzecznik Praw Obywatelskich będąc organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej – co znaczy, że czyn, który mi przypisano dwa razy… nigdy nie był i nie jest przestępstwem – to teraz, w świetle zarzutu postawionego mi formalnie przez działającą z upoważnienia RPO Adama Bodnara i opłaconą przez niego radcę Elizę Grabowską-Szweicer, będą mi musiały autorytety moralne o nieskazitelnych charakterach, tj. prokuratorzy i sędziowie, postawić zarzut oparty na zarzucie radcy.

To jeszcze nie jest kwintesencja…

Kwintesencją będzie wyrok skazujący mnie za rozpowszechnianie materiałów antysemickich. Jawnie antysemickich.

Będzie to kwintesencja rządów – a raczej rządzenia się – Żydów w Polsce. A rządzą się w oparciu o wytyczne:

 

Tylko Żydzi są ludźmi, goje nie są ludźmi, tylko bydłem.”

Talmud, Keritot 6b

 

Wszystkie nieżydowskie dzieci są zwierzętami.”

Talmud, Yebamoth 98a

 

wiedząc, że gdy zagrożeni z każdej opresji wyjdą obronną ręką bo wymiar sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej w jego orzekaniu kieruje się doktryną:

W czasie procesu sądowego wolno oszukiwać, żeby Żyd zawsze wygrał.”

Talmud, Baba Kamma, 113b

 

Chociaż… Może mnie jednak nie skażą? Może mnie tylko uznają za chorego psychicznie, niepoczytalnego, i umieszczą w szpitalu psychiatrycznym. Dla mojego dobra oczywiście. Żydzi, razem z wysługującymi się im „szabes gojami”, wszystko, co robią to dla czyjegoś dobra. Jak ich od kilkunastu lat poznaję, jest to zawsze… ich dobro.

 

Z poważaniem,

 

Zbigniew Kękuś

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 27 lipca 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

 

Sygn. akt: BDG-WOP.0123.37.2016

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o ustawowym, określonym w art. 304 § 2 k.p.k., oraz potwierdzonym utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego, obowiązku adresata niniejszego pisma zawiadomienia prokuratora lub Policji o popełnieniu przeze mnie przestępstwa rozpowszechniania za pośrednictwem strony www.kekusz.pl materiałów jawnie antysemickich, co według wynajętej przez Rzecznika Praw Obywatelskich radcy prawnego Elizy Grabowskiej-Szweicer stanowi – Załącznik 1: „naruszenia przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak również przepisów prawa karnego.”
 2. Zawiadomienie, że po:
  1. kserokopię – z pieczęcią poświadczającą za zgodność z oryginałem na każdej ze stron – złożonego przez adresata niniejszego pisma zawiadomienia jak w pkt. I, lub – patrz: pkt. II.2
  2. sporządzone przez Rzecznika Praw Obywatelskich na piśmie oświadczenie, że Rzecznik nie złoży zawiadomienia jak w pkt. I

stawię się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, Al. Solidarności 77, w dniu 7 sierpnia 2017 r.

 1. Zawiadomienie, że:
  1. podczas stawiennictwa w Biurze RPO w dniu 7 sierpnia 2017 r. poproszę o sporządzenie notatki – i wydanie mi jej kserokopii z oryginałem pieczęci RPO poświadczającym za zgodność z oryginałem – z mojego spotkania z pracownikiem Biura
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona na stronie www.kekusz.pl.

 

Na ww. stronie internetowej /www.kekusz.pl – ZKE/ znajdują się także treści jawnie antysemickie,

co stanowi naruszenia przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak również przepisów prawa karnego.”

Pismo radcy prawnego Elizy Grabowskiej-Szweicer z dnia 8 grudnia 2016 r. do Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

i Inwestnet.com – Załącznik 1

 

Uzasadnienie

 

Działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego jej przez Rzecznika Praw Obywatelskich radca prawny Eliza Grabowska-Szweicer skierowała pismo z dnia 8 grudnia 2016 r. do:

 1. Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
 2. Inwestnet.com

którym przedstawiła żądanie – Załącznik 1: „Radca prawny Eliza Grabowska-Szweicer Kancelaria Radcy Prawnego ul. Solec 38 lok. 203 00-394 te. 603 854 775 e-mail: Eliza.grabowska@egs-kancelaria.pl

Warszawa, dnia 8 grudnia 2016 r.

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości ul. Piękna 68 00-672 Warszawa

Investnet.com

ul. Piękna 68, II p. 00-672 Warszawa

Działając na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa, którego odpis załączam, zwracam się o niezwłoczne zablokowanie na stronie http://kekusz.pl/ działającej na serwerze, którego właścicielem jest http://www.inwestnet.com/onas.php, przedsiębiorca działający w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorców, treści znajdujących w następujących linkach:

http://kekusz.pl/2016/09/moje-rozliczenie-z-zydami-rzecznik-praw-obywatelskich-adam-bodnar-straznik-interesow-sprawcow-przestepstw-zydow-i-homoseksualistow/

http://kekusz.pl/2016/09/moje-rozliczenie-z-zydami-intelektualna-i-moralna-wyzszosc-polaka-nie-zyda-nad-poniemieckim-zydem-czyli-jak-kamilla-d-loda-robila-a-zollowi/

http://kekusz.pl/2016/06/rzady-zydow-w-polsce-rpo-adam-bodnar-rzecznik-zydow-i-homoseksualistow-oraz-zbigniew-ziobro-lajdak-i-karierowicz-czy-takze-zbrodniarz/

http://kekusz.pl/2016/01/rzady-zydow-w-polsce-czyli-o-rpo-adamie-bodnarze-ktory-chroni-interesu-zydow-oraz-pederastow-dyskryminujac-ofiary-patologii-zydow-ortodoksow/

Wskazane powyżej treści, w świetle przepisu art. 23 kodeksu cywilnego, w sposób rażący naruszają dobra osobiste i godność pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Tym samym mając na względzie postanowienia art. 24 § 1 kodeksu cywilnego żądam zaniechania dopuszczania do przechowywania na serwerze inwestnet.com ww. treści. Jednocześnie zwracam uwagę na postanowienia art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., poz. 1030).

We wskazanym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, w której Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, będąca organizacją pozarządową, dopuszcza do tego, że w jej ramach, działa podmiot, który udostępnia miejsce na serwerze, na którym są publikowane skandaliczne i bezprawne treści, obrażające pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na ww. stronie internetowej znajdują się także treści jawnie antysemickie, co stanowi naruszenia przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak również przepisów prawa karnego.

Mając powyższe na uwadze zwracam się o niezwłoczne zablokowanie w.w. treści na stronie http://kekusz.pl/.

Pozostaję z szacunkiem Eliza Grabowska-Szweicer radca prawny WA-9140”

Źródło: Pismo radcy prawnego Elizy Grabowskiej-Szweicer z dnia 8 grudnia 2016 r. – Załącznik 1

 

Radca E. Grabowska-Szweicer skierowała w.w. pismo z 08.12.2016 r. na podstawie pełnomocnictwa udzielonego jej przez RPO Adama Bodnara pismem z dnia 28 listopada 2016 r. – Załącznik 2: „Rzecznik Praw Obywatelskich” BDG-WOP.012.37.2016 Warszawa, 28.11.2016 PEŁNOMOCNICTWO udzielam Pani Elizie Grabowskiej-Szweicer radcy prawnemu nr wpisu WA-9140 pełnomocnictwa do reprezentowania Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie przed osobami fizycznymi lub prawnymi w sprawach związanych z naruszaniem przez Pana Zbigniewa Kękusia na stronie internetowej www.kekusz.pl dóbr osobistych pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie.

Z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich”
Źródło: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt BDG-WOP.012.37.2016, pełnomocnictwo z dnia 28

listopada 2016 r. – Załącznik 2

 

Radca E. Grabowska-Szweicer wykonała odpłatnie działania zlecone jej przez Rzecznika Praw Obywatelskich pełnomocnictwem z 28.11.2016 r., w tym sporządziła i skierowała do

 1. Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości,
 2. Inwestnet.com

w.w. pismo z dnia 8 grudnia 2016 r.

Pismem z dnia 30 stycznia 2017 r. skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich złożyłem – Załącznik 3: „Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich /adres – ZKE/ Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi informacji publicznej w postaci informacji, w jakiej kwocie Rzecznik Praw Obywatelski poniósł do dnia wpływu do Biura RPO niniejszego pisma koszty związane z udzieleniem pismem z dnia 28 listopada 2016 r., sygn. akt BDG-WOP.012.37.2016, pełnomocnictwa radcy prawnemu Elizie Grabowskiej-Szweicer.
 2. Wniosek o doręczenie mi kserokopii faktur wystawionych Rzecznikowi Praw Obywatelskich przez radcę prawnego Elizę Grabowską-Szweicer w sprawie do sygn. akt Biura RPO BDG-WOP.012.37.2016.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 30 stycznia 2017 r. do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara –

Załącznik 3

 

W odpowiedzi na wniosek z w.w. pisma z dnia 30 stycznia 2017 r. otrzymałem pismo z dnia 14 lutego 2017 r. dyrektora generalnego Biura RPO Katarzyny Jakimowicz – Załącznik 4: „Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Dyrektor Generalny BDG-SRP.0134.1.2017 Warszawa, 14 luty 2017 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Szanowny Panie, stosownie do Pana wniosku z dnia 30.01.2017 r. (data wpływu do BRPO – 31.01.2017 r.) o przekazanie informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) uprzejmie informuję, iż nie jest możliwe wskazanie Panu, zgodnie z treścią Pana wniosku cyt. „w jakiej kwocie Rzecznik Praw Obywatelskich poniósł do dnia wpływu do Biura RPO niniejszego pisma koszty związane z udzieleniem/pismem, patrz: Załącznik 2 – ZKE/z dnia 28 listopada 2016 r., sygn. akt BDG-WOP.012.37.2016, pełnomocnictwa radcy prawnemu Elizie Grabowskiej – Szweicer”.

Radca Prawny Pani Eliza Grabowska-Szweicer świadczyła na rzecz BRPO pomoc prawną na podstawie umowy cywilnoprawnej. Z tytułu realizacji umowy otrzymała wynagrodzenie ryczałtowe za całość świadczonych usług. Wystawiona wówczas przez Panią Mecenas faktura VAT obejmowała nie tylko cyt. „koszty związane z udzieleniem z dnia 28 listopada 2016 r. sygn. akt BDG-WOP.012.37.2016, pełnomocnictwa radcy prawnemu Elizie Grabowskiej – Szweicer” ale również koszty szeregu innych czynności podejmowanych w ramach świadczonej pomocy prawnej.

Dodatkowo uprzejmie informuję, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rzecznika Praw Obywatelskich w zakładce „rejestr umów”, publikowany jest od listopada 2015 roku wykaz zawartych przez BRPO umów. Publikowane informacje obejmują: nazwę (firma Wykonawcy/imię i nazwisko Wykonawcy), przedmiot umowy, datę zawarcia umowy, kwotę na jaką została zawarta oraz okres obowiązywania umowy i dotyczą tyko umów odpisanych obustronnie. Z poważaniem DYREKTOR GENERALNY Katarzyna Jakimowicz”
Źródło: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Dyrektor Generalny BDG-SRP.0134.1.2017, pismo dyrektora

generalnego Katarzyny Jakimowicz z dnia 14 lutego 2017 r. – Załącznik 4

 

Skorzystałem z pouczenia udzielonego mi przez dyrektora generalnego K. Jakimowicz i pod wskazanym przez nią adresem znalazłem informację:

Lp Data zawarcia umowy Kontrahent/nazwa Przedmiot umowy Wartość umowy Okres obowiązywania Źródło
195 2016-11-16 Kancelaria Radcy Prawnego Eliza Grabowska-Szweicer Pomoc prawna 4 305,00 2016-11-16 do 2016-12-16 Wydział Finansow

Źródło: http://www.bip.brpo.gov.pl/rejestr-umow

 

W kwocie 4.305,00 zł mieści się – według informacji przekazanej mi przez dyrektora generalnego Biura RPO Katarzynę Jakimowicz pismem z dnia 14 lutego 2017 r. /Załącznik 4/ wynagrodzenie wypłacone przez kierowane przez Pana Biuro RPO radcy prawnemu Elizie Grabowskiej-Szweicer za sporządzenie i skierowanie pisma z dnia 8 grudnia 2016 r. – Załącznik 1.

 

Na podstawie żądania radcy Elizy Grabowskiej-Szweicer z pisma z dnia 8 grudnia 2016 r. jego adresat zablokował stronę www.kekusz.pl. Została odblokowana po kilku tygodniach. Obecnie funkcjonuje na serwerze należącym do innego właściciela.

 

W związku z w.w. pismem z dnia 8 grudnia 2017 r. radcy Elizy Grabowskiej-Szweicer sporządzonym i skierowanym do w.w. adresatów na podstawie pełnomocnictwa Rzecznika Praw Obywatelskich skierowałem pismo z dnia 31 stycznia 2017 r. do Pana, którym złożyłem – Załącznik 5: „Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich /adres – ZKE/ Dotyczy: I. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi cytatów z pism umieszczonych na stronie www.kekusz.pl /obecnie http://kekuszsite.wordpress.com/ poświadczających słuszność zarzutu przedstawionego przez Rzecznika Praw Obywatelskich, że – Załącznik 2: „Na ww. stronie internetowej znajdują się także treści jawnie antysemickie, (…).”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 31 stycznia 2017 r. do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara –

Załącznik 5

 

W odpowiedzi otrzymałem pismo z dnia 16 lutego 2017 r. dyrektora generalnego Biura RPO Katarzyny Jakimowicz – Załącznik 6: „Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Dyrektor Generalny BDG-SRP.0134.2.2017 Warszawa, 16 luty 2017 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Szanowny Panie, w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 31 stycznia 2017 r. (doręczone do BRPO w dniu 2 lutego 2017 r.), uprzejmie informuję, iż korespondencję w sprawie dotyczącej pisma z dnia 8 grudnia 2016 r. podpisanego przez radcę prawnego Panią Elizę Grabowską – Szweicer należy kierować bezpośrednio na adres pełnomocnika podany poniżej: Eliza Grabowska-Szweicer Radca Prawny Kancelaria Radcy Prawnego ul. Solec 38 lok. 203 00-394 Warszawa. Z poważaniem, DYREKTOR GENERALNY Katarzyna Jakimowicz”

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Dyrektor Generalny BDG-SRP.0134.2.2017, pismo dyrektora

generalnego Katarzyny Jakimowicz z dnia 16 lutego 2017 r. – Załącznik 6

 

W związku z odpowiedzią dyr. K. Jakimowicz, pismem skierowanym do radcy Elizy Grabowskiej-Szweicer i złożonym osobiście w dniu 8 maja 2017 r. w jej Kancelarii mieszczącej się pod adresem wskazanym mi przez dyr. K. Jakimowicz złożyłem – Załącznik 7: „Pani Eliza Grabowska-Szweicer Radca Prawny Kancelaria Radcy Prawnego ul. Solec 38 lok. 203 00-394 Warszawa Dotyczy:

 1. Wezwanie do doręczenia mi – w terminie dwóch tygodni od daty złożenia niniejszego pisma:
  1. cytatów z materiałów zamieszczonych na stronie www.kekusz.pl, w tym:
   1. pod linkami:
 1. http://kekusz.pl/2016/09/moje-rozliczenie-z-zydami-rzecznik-praw-obywatelskich-adam-bodnar-straznik-interesow-sprawcow-przestepstw-zydow-i-homoseksualistow/
 2. http://kekusz.pl/2016/09/moje-rozliczenie-z-zydami-intelektualna-i-moralna-wyzszosc-polaka-nie-zyda-nad-poniemieckim-zydem-czyli-jak-kamilla-d-loda-robila-a-zollowi/
 3. http://kekusz.pl/2016/06/rzady-zydow-w-polsce-rpo-adam-bodnar-rzecznik-zydow-i-homoseksualistow-oraz-zbigniew-ziobro-lajdak-i-karierowicz-czy-takze-zbrodniarz/
 4. http://kekusz.pl/2016/01/rzady-zydow-w-polsce-czyli-o-rpo-adamie-bodnarze-ktory-chroni-interesu-zydow-oraz-pederastow-dyskryminujac-ofiary-patologii-zydow-ortodoksow/
   1. w pozostałych materiałach zamieszczonych na stronie www.kekusz.pl,

poświadczających zasadność Pani zarzutu, cytat – Załącznik 2: „Na ww. stronie internetowej znajdują się także treści jawnie antysemickie, co stanowi naruszenia przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak również przepisów prawa karnego.”, przedstawionego przez Panią w piśmie z dnia 8 grudnia 2016 r. skierowanym z upoważnienia rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara do:

 1. Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa
 2. Inwestnet.com, ul. Piękna 68, II p., 00-672 Warszawa
  1. sporządzonego na piśmie wyjaśnienia, dlaczego uznaje Pani treści, które w odpowiedzi na wniosek z pkt. I wskaże Pani jako jawnie antysemickie za takowe, tj. jawnie antysemickie,
  2. sporządzonego na piśmie wyjaśnienia, które przepisy:
   1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
   2. prawa karnego

naruszają treści zamieszczone na stronie www.kekusz.pl uznane przez Panią jako „jawnie antysemickie”, proszę o podanie pełnych nazw tych przepisów,

  1. sporządzonego na piśmie wyjaśnienia, czy stwierdziwszy naruszenie prawa i potwierdziwszy to w piśmie z 08.12.2016 r. – Załącznik 2: „Na ww. stronie internetowej znajdują się także treści jawnie antysemickie, co stanowi naruszenia przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak również przepisów prawa karnego.” zawiadomiła Pani o tym naruszeniu prokuratura lub Policję:
   1. jeśli tak, z jaką datą i który z organów ścigania – proszę podać pełną nazwę tego organu,
   2. jeśli nie, z jakich przyczyn, niedopełniła Pani społecznego obowiązku określonego w art. 304 § 1 k.p.k.: „Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję.”
 1. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 8 maja 2017 r. do radcy prawnego Elizy Grabowskiej-Szweicer – Załącznik 7

 

Ponieważ radca E. Grabowska-Szweicer nie udzieliła mi do dnia 13 lipca 2017 r. odpowiedzi na wnioski z mojego w.w. pisma do niej z dnia 8 maja 2017 r., po tym dniu na stronie www.kekusz.pl zostały ponownie umieszczone pisma wskazane przez nią w piśmie z dnia 8 grudnia 2017 r. do – Załącznik 1:

 1. Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
 2. Inwestnet.com

 

I tak na stronie www.kekusz.pl:

 1. pismo pt. „Moje rozliczenie z Żydami – rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, strażnik interesów sprawców przestępstw, Żydów i pederastów” jest umieszczone pod linkiem: http://kekusz.pl/2017/07/moje-rozliczenie-z-zydami-rzecznik-praw-obywatelskich-adam-bodnar-straznik-interesow-sprawcow-przestepstw-zydow-i-pederastow/
 2. pismo pt. „Moje rozliczenie z Żydami – intelektualna i moralna wyższość Polaka nie-Żyda nad poniemieckim Żydem, czyli jak Kamilla D. „loda robiła” A. Zollowi” jest umieszczone pod linkiem: http://kekusz.pl/2017/07/moje-rozliczenie-z-zydami-intelektualna-i-moralna-wyzszosc-polaka-nie-zyda-nad-poniemieckim-zydem-czyli-jak-kamilla-d-loda-robila-a-zollowi/
 3. pismo pt. „Rządy Żydów w Polsce – RPO Adam Bodnar, rzecznik Żydów i homoseksualistów oraz Zbigniew Ziobro, łajdak i karierowicz, czy także zbrodniarz?” jest umieszczone pod linkiem: http://kekusz.pl/2017/07/rzady-zydow-w-polsce-rpo-adam-bodnar-rzecznik-zydow-i-homoseksualistow-oraz-zbigniew-ziobro-lajdak-i-karierowicz-czy-takze-zbrodniarz/
 4. pismo pt. „Rządy Żydów w Polsce – czyli o RPO Adamie Bodnarze, który chroni interesu Żydów, w tym pederastów, dyskryminując ofiary patologii Żydów ortodoksów.” jest umieszczone pod linkiem: http://kekusz.pl/2017/07/rzady-zydow-w-polsce-czyli-o-rpo-adamie-bodnarze-ktory-chroni-interesu-zydow-w-tym-pederastow-dyskryminujac-ofiary-patologii-zydow-ortodoksow/

 

Każde z wyżej wymienionych, ponownie umieszczonych na stronie www.kekusz.pl pism poprzedziłem wstępem skierowanym do Adresatów czterech e-mail’i, którym te pisma także rozesłałem. Biuro RPO także było adresatem tych e-mail’i. Przesłałem każdego na adresy:biurorzecznika@brpo.gov.pl i serwisprasowy@brpo.gov.pl.

 

xxx

 

Działająca na podstawie pełnomocnictwa Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 28.11.2016 r. /Załącznik 2/ radca prawny Eliza Grabowska-Szweicer przedstawiła mi w piśmie z dnia 8 grudnia 2016 r. zarzut – Załącznik 1:

 

Na ww. stronie internetowej /www.kekusz.pl – ZKE/ znajdują się także treści jawnie antysemickie,

co stanowi naruszenia przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak również przepisów prawa karnego.”

Pismo radcy prawnego Elizy Grabowskiej-Szweicer z dnia 8 grudnia 2016 r. do Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

i Inwestnet.com – Załącznik 1

 

Radca Eliza Grabowska-Szweicer nie podała w piśmie z 08.12.2016 r. /Załącznik 1/ czy jego kopię doręczyła mocodawcy, Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

Ja tę kopię doręczyłem Rzecznikowi. Kilkukrotnie. Po raz pierwszy przy piśmie z dnia 30 stycznia 2017 r. – Załącznik 3.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że ustawowym, określonym w art. 304 § 2 k.p.k. – Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.” – obowiązkiem Rzecznika Praw Obywatelskich, kierownika Biura RPO, instytucji, którą niniejszym informuję o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, jest niezwłocznie zawiadomić prokuratora lub Policję o popełnieniu przeze mnie przestępstwa rozpowszechniania za pośrednictwem strony www.kekusz.pl materiałów jawnie antysemickich co według wynajętej przez Rzecznika Praw Obywatelskich radcy prawnego Elizy Grabowskiej-Szweicer stanowi – Załącznik 1: „naruszenia przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak również przepisów prawa karnego.”

Chodzi o tzw. prawny obowiązek denuncjacji.

Uprzejmie informuję, że to adresata niniejszego pisma, Rzecznika Praw Obywatelskich obowiązkiem jest złożyć w.w. zawiadomienie. W glosie do uchwały z dnia 23 sierpnia 2007 r.., SNO 42/07, Sąd Najwyższy podał: Glosowana uchwała jest pierwszą wypowiedzią Sądu Najwyższego w bardzo istotnej kwestii, jaką jest realizacja przez sądy prawnego obowiązku denuncjacji przewidzianego w art. 304 § 2 k.p.k. Sformułowano w niej zasługujące na pełną aprobatę stanowisko, że adresatem tego obowiązku jest sąd jedynie w znaczeniu organizacyjnym, nie zaś w sensie procesowym bądź instytucjonalnym.

Sąd Najwyższy przyjął też, że realizacja omawianego obowiązku w ramach instytucji publicznych ciąży na jej kierownictwie (w wypadku sądu na jego prezesie) – co jest poglądem trafnym (…).
Glosowana uchwała ma pierwszorzędne znaczenie z tego względu, że jest pierwszą wypowiedzią Sądu Najwyższego w budzącej kontrowersje, a zarazem niezwykle istotnej z praktycznego punktu widzenia kwestii, jaką jest realizacja przez sądy
prawnego obowiązku denuncjacji przewidzianego w art. 304 § 2 k.p.k.

(…) Odnosząc się do zagadnienia dotyczącego osób odpowiedzialnych za realizację prawnego obowiązku denuncjacji, Sąd Najwyższy stwierdził, że w imieniu instytucji działa organ tej jednostki organizacyjnej, czyli osoba uprawniona do jej reprezentowania na zewnątrz.”
Uprzejmie informuję, że jeśli jeszcze nie złożył Pan zawiadomienia o popełnieniu przeze mnie przestępstwa jak wyżej to już popełnił Pan – wobec zarzutu przedstawionego mi w piśmie z dnia 8 grudnia 2016 r. reprezentującej Rzecznika Praw Obywatelskich radcy prawnego Elizy Grabowskiej-Szweicer – przestępstwo z art. 231 § 1 k.k.

Wyrokiem z dnia 12 lutego 2008 r., sygn. WA 1/08, Sąd Najwyższy -Izba Karna i Wojskowa orzekł bowiem: „Niewykonanie nakazu przewidzianego w art. 304 § 2 k.p.k. może stanowić przestępstwo stypizowane w art. 231 § 1 lub 2 k.k. wówczas, gdy funkcjonariusz publiczny zobowiązany na podstawie tego przepisu do denuncjacji nie zawiadamia o przestępstwie ściganym z urzędu, pomimo świadomości tego, że je popełniono oraz gdy sam ma świadomość tego, iż przekracza uprawnienia lub nie dopełnia obowiązków, i przez to działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego.”

Być może nie złożył Pan zawiadomienia jak wyżej, bo nie miał Pan świadomości, że ja popełniłem w.w. przestępstwo.

Po zapoznaniu się z treścią niniejszego pisma już Pan ma tę świadomość.

 

Być może Pan już dopełnił prawnego obowiązku denuncjacji – albo dopełniła go reprezentująca Rzecznika Praw Obywatelskich na podstawie pełnomocnictwa RPO z dnia 28 listopada 2016 r. /Załącznik 2/ radca prawny Eliza Grabowska-Szweicer – i organy ścigania gromadzą materiał dowodowy na potrzebę sporządzenia postanowienia o przedstawieniu mi zarzutów. Jeśli tak, proszę o przygotowanie dla mnie na dzień 7 sierpnia 2017 r. do odbioru w Biurze RPO w Warszawie kserokopii zawiadomienia złożonego w w.w. sprawie, z pieczęcią Biura RPO poświadczającą za oryginał na każdej ze stron.

Jeśli nie, wnoszę o:

 1. dopełnienie przez Pana prawnego, określonego w art. 304 § 2 k.p.k. obowiązku denuncjacji w niniejszym zgłoszonej Rzecznikowi Praw Obywatelskich sprawie, tj. o niezwłoczne złożenie zawiadomienia jak w pkt. I, str. 1 niniejszego pisma,
 2. przygotowanie dla mnie na dzień 7 sierpnia 2017 r. w Biurze RPO w Warszawie kserokopii – z pieczęcią Biura RPO poświadczającą za zgodność z oryginałem na każdej ze stron – zawiadomienia, które złoży Pan w niniejszym zgłoszonej przeze mnie Rzecznikowi Praw Obywatelskich sprawie.

 

Uprzejmie informuję, że w związku z zarzutem przedstawionym mi przez wynajętą przez Rzecznika Praw Obywatelskich radcę pranego Elizę Grabowską-Szweicer w piśmie z dnia 8 grudnia 2016 r.: „Na ww. stronie internetowej /www.kekusz.pl – ZKE/ znajdują się także treści jawnie antysemickie, co stanowi naruszenia przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak również przepisów prawa karnego.”, złożenie przez Rzecznika Praw Obywatelskich zawiadomienia jak wyżej będzie w zgodzie z linią rządu Rzeczypospolitej Polskiej w kwestii tzw. antysemityzmu, którą w formie deklaracji adresatka kopii niniejszego pisma, prezes Rady Ministrów Beata Szydło zaprezentowała premierowi Izraela Benjaminowi Netanjahu podczas ich spotkania w Izraelu w dniu 23 listopada 2016 r.:

 

Jesteśmy zdeterminowani, by walczyć z jakimkolwiek przejawem antysemityzmu,

bo z tego wyrasta tylko i wyłącznie zło.”

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, 23 listopada 2016 r., Izrael, spotkanie z premierem Izraela Binjaminem Netanjahu;

Źródło: „Szydło w Jerozolimie: Będziemy walczyć z przejawami antysemityzmu”http://www.gazetaprawna.pl/wideo/995254,szydlo-w-jerozolimie-antysemityzm.html

 

Napisałem „tzw. antysemityzmu” ponieważ posądzany przez wynajętą przez Rzecznika Praw Obywatelskich – tj. opłaconą z budżetu RPO za wykonanie powierzonego jej zadania – radcę prawnego Elizę Grabowską-Szweicer o antysemityzm podzielam pogląd zaprezentowany przez Davida Duke:

 

(…) Wedle popularnej żydowskiej wersji historii, za każdym razem nie-Żydzi byli winowajcami w konflikcie.

Żydzi oskarżają gojów o nieuzasadnioną nienawiść wobec siebie, po tym, jak ci tolerancyjnie zezwalają im przybyć do swojego kraju. Żydzi są przedstawiani jako niewinne źródła korzyści społecznej i ekonomicznej.

(…) Pewien spostrzegawczy pisarz, Joseph Sopran, ujął to dobrze, sugerując, że termin „antysemita” nie określa już kogoś, kto nie lubi Żydów – obecnie oznacza on kogoś, kogo nie lubią Żydzi.”

Źródło: David Duke, „Żydowska supremacja – moje przebudzenie w kwestii żydowskiej”, Ruch Twórczości i Narodowe Odrodzenie Polski, 2011 – 2012, s. 252

 

Wnoszę jak na wstępie.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Pismo radcy prawnego Elizy Grabowskiej-Szweicer z dnia 8 grudnia 2016 r.
 2. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt BDG-WOP.012.37.2016, pełnomocnictwo z dnia 28 listopada 2016 r.
 3. Pismo Z. Kękusia z dnia 30 stycznia 2017 r. do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara
 4. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Dyrektor Generalny BDG-SRP.0134.1.2017, pismo dyrektora generalnego Katarzyny Jakimowicz z dnia 14 lutego 2017 r.
 5. Pismo Z. Kękusia z dnia 31 stycznia 2017 r. do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara
 6. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Dyrektor Generalny BDG-SRP.0134.2.2017, pismo dyrektora generalnego Katarzyny Jakimowicz z dnia 16 lutego 2017 r.
 7. Pismo Z. Kękusia z dnia 8 maja 2017 r. do radcy prawnego Elizy Grabowskiej-Szweicer

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 27 lipca 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pan

insp. Rafał Kubicki

Komendant Stołeczny Policji

ul. Nowolipie 2

00-150 Warszawa

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o moim stawiennictwie w dniu 7 sierpnia 2017 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.
 2. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona na stronie www.kekusz.pl.

 

Na ww. stronie internetowej /www.kekusz.pl – ZKE/ znajdują się także treści jawnie antysemickie,

co stanowi naruszenia przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak również przepisów prawa karnego.”

Pismo radcy prawnego Elizy Grabowskiej-Szweicer z dnia 8 grudnia 2016 r. do Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

i Inwestnet.com – Załącznik I.1

 

Szanowny Panie,

 

Informuję, że pismem z dnia 27 lipca 2017 r. skierowanym do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara złożyłem – Załącznik 1: „Pan Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa Sygn. akt: BDG-WOP.0123.37.2016 Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o ustawowym, określonym w art. 304 § 2 k.p.k., oraz potwierdzonym utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego, obowiązku adresata niniejszego pisma zawiadomienia prokuratora lub Policji o popełnieniu przeze mnie przestępstwa rozpowszechniania za pośrednictwem strony www.kekusz.pl materiałów jawnie antysemickich, co według wynajętej przez Rzecznika Praw Obywatelskich radcy prawnego Elizy Grabowskiej-Szweicer stanowi – Załącznik 1: „naruszenia przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak również przepisów prawa karnego.”
 2. Zawiadomienie, że po:
  1. kserokopię – z pieczęcią poświadczającą za zgodność z oryginałem na każdej ze stron – złożonego przez adresata niniejszego pisma zawiadomienia jak w pkt. I, lub – patrz: pkt. II.2
  2. sporządzone przez Rzecznika Praw Obywatelskich na piśmie oświadczenie, że Rzecznik nie złoży zawiadomienia jak w pkt. I

stawię się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, Al. Solidarności 77, w dniu 7 sierpnia 2017 r.

 1. Zawiadomienie, że:
  1. podczas stawiennictwa w Biurze RPO w dniu 7 sierpnia 2017 r. poproszę o sporządzenie notatki – i wydanie mi jej kserokopii z oryginałem pieczęci RPO poświadczającym za zgodność z oryginałem – z mojego spotkania z pracownikiem Biura
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona na stronie www.kekusz.pl.”

Dowód: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt BDG-WOP.0123.37.2016, pismo Z. Kękusia z dnia 27

lipca 2017 r. do rzecznika Adama Bodnara – Załącznik 1

Informuję Pana o moim stawiennictwie w dniu 7 sierpnia 2017 r. w Biurze RPO ponieważ rzecznik Adam Bodnar ma w zwyczaju wzywać na pomoc Policję, gdy go uprzedzam o moim stawiennictwie w kierowanym przez niego Biurze.

Nie wiem, w jaki sposób uzasadnia wzywanie Policji.

Gdyby w dniu 7 sierpnia 2017 r. sytuacja miała się powtórzyć, chciałbym, żeby Komendant Stołeczny Policji wiedział, z jakich przyczyn rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar tym razem prosi Policję o udzielenie mu pomocy.

 

Z poważaniem,

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt BDG-WOP.0123.37.2016, pismo Z. Kękusia z dnia 27 lipca 2017 r. do rzecznika Adama Bodnara

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 27 lipca 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi – w ustawowym terminie dwóch tygodni – informacji publicznej w postaci wykazu prac zleconych przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich radcy prawnemu Elizie Grabowskiej-Szweicer do wykonania w okresie 2016-11-16 do 2016-12-16, za które Biuro RPO wypłaciło jej wynagrodzenie w kwocie łącznej 4.305,00 zł.
 2. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona na stronie www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

Działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego jej przez Rzecznika Praw Obywatelskich radca prawny Eliza Grabowska-Szweicer skierowała pismo z dnia 8 grudnia 2016 r. do:

 1. Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
 2. Inwestnet.com

którym przedstawiła żądanie – Załącznik 1: „Radca prawny Eliza Grabowska-Szweicer Kancelaria Radcy Prawnego ul. Solec 38 lok. 203 00-394 te. 603 854 775 e-mail: Eliza.grabowska@egs-kancelaria.pl

Warszawa, dnia 8 grudnia 2016 r.

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości ul. Piękna 68 00-672 Warszawa

Investnet.com

ul. Piękna 68, II p. 00-672 Warszawa

Działając na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa, którego odpis załączam, zwracam się o niezwłoczne zablokowanie na stronie http://kekusz.pl/ działającej na serwerze, którego właścicielem jest http://www.inwestnet.com/onas.php, przedsiębiorca działający w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorców, treści znajdujących w następujących linkach:

http://kekusz.pl/2016/09/moje-rozliczenie-z-zydami-rzecznik-praw-obywatelskich-adam-bodnar-straznik-interesow-sprawcow-przestepstw-zydow-i-homoseksualistow/

http://kekusz.pl/2016/09/moje-rozliczenie-z-zydami-intelektualna-i-moralna-wyzszosc-polaka-nie-zyda-nad-poniemieckim-zydem-czyli-jak-kamilla-d-loda-robila-a-zollowi/

http://kekusz.pl/2016/06/rzady-zydow-w-polsce-rpo-adam-bodnar-rzecznik-zydow-i-homoseksualistow-oraz-zbigniew-ziobro-lajdak-i-karierowicz-czy-takze-zbrodniarz/

http://kekusz.pl/2016/01/rzady-zydow-w-polsce-czyli-o-rpo-adamie-bodnarze-ktory-chroni-interesu-zydow-oraz-pederastow-dyskryminujac-ofiary-patologii-zydow-ortodoksow/

Wskazane powyżej treści, w świetle przepisu art. 23 kodeksu cywilnego, w sposób rażący naruszają dobra osobiste i godność pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Tym samym mając na względzie postanowienia art. 24 § 1 kodeksu cywilnego żądam zaniechania dopuszczania do przechowywania na serwerze inwestnet.com ww. treści. Jednocześnie zwracam uwagę na postanowienia art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., poz. 1030).

We wskazanym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, w której Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, będąca organizacją pozarządową, dopuszcza do tego, że w jej ramach, działa podmiot, który udostępnia miejsce na serwerze, na którym są publikowane skandaliczne i bezprawne treści, obrażające pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na ww. stronie internetowej znajdują się także treści jawnie antysemickie, co stanowi naruszenia przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak również przepisów prawa karnego.

Mając powyższe na uwadze zwracam się o niezwłoczne zablokowanie w.w. treści na stronie http://kekusz.pl/.

Pozostaję z szacunkiem Eliza Grabowska-Szweicer radca prawny WA-9140”

Źródło: Pismo radcy prawnego Elizy Grabowskiej-Szweicer z dnia 8 grudnia 2016 r. – Załącznik 1

 

Radca E. Grabowska-Szweicer skierowała w.w. pismo z 08.12.2016 r. na podstawie pełnomocnictwa udzielonego jej przez RPO Adama Bodnara pismem z dnia 28 listopada 2016 r. – Załącznik 2: „Rzecznik Praw Obywatelskich” BDG-WOP.012.37.2016 Warszawa, 28.11.2016 PEŁNOMOCNICTWO udzielam Pani Elizie Grabowskiej-Szweicer radcy prawnemu nr wpisu WA-9140 pełnomocnictwa do reprezentowania Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie przed osobami fizycznymi lub prawnymi w sprawach związanych z naruszaniem przez Pana Zbigniewa Kękusia na stronie internetowej www.kekusz.pl dóbr osobistych pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie.

Z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich”
Źródło: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt BDG-WOP.012.37.2016, pełnomocnictwo z dnia 28

listopada 2016 r. – Załącznik 2

 

Pismem z dnia 30 stycznia 2017 r. skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich złożyłem – Załącznik 3: „Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich /adres – ZKE/ Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi informacji publicznej w postaci informacji, w jakiej kwocie Rzecznik Praw Obywatelski poniósł do dnia wpływu do Biura RPO niniejszego pisma koszty związane z udzieleniem pismem z dnia 28 listopada 2016 r., sygn. akt BDG-WOP.012.37.2016, pełnomocnictwa radcy prawnemu Elizie Grabowskiej-Szweicer.
 2. Wniosek o doręczenie mi kserokopii faktur wystawionych Rzecznikowi Praw Obywatelskich przez radcę prawnego Elizę Grabowską-Szweicer w sprawie do sygn. akt Biura RPO BDG-WOP.012.37.2016.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 30 stycznia 2017 r. do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara –

Załącznik 3

 

W odpowiedzi na wniosek z w.w. pisma z dnia 30 stycznia 2017 r. otrzymałem pismo z dnia 14 lutego 2017 r. dyrektora generalnego Biura RPO Katarzyny Jakimowicz – Załącznik 4: „Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Dyrektor Generalny BDG-SRP.0134.1.2017 Warszawa, 14 luty 2017 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Szanowny Panie, stosownie do Pana wniosku z dnia 30.01.2017 r. (data wpływu do BRPO – 31.01.2017 r.) o przekazanie informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) uprzejmie informuję, iż nie jest możliwe wskazanie Panu, zgodnie z treścią Pana wniosku cyt. „w jakiej kwocie Rzecznik Praw Obywatelskich poniósł do dnia wpływu do Biura RPO niniejszego pisma koszty związane z udzieleniem/pismem, patrz: Załącznik 2 – ZKE/z dnia 28 listopada 2016 r., sygn. akt BDG-WOP.012.37.2016, pełnomocnictwa radcy prawnemu Elizie Grabowskiej – Szweicer”.

Radca Prawny Pani Eliza Grabowska-Szweicer świadczyła na rzecz BRPO pomoc prawną na podstawie umowy cywilnoprawnej. Z tytułu realizacji umowy otrzymała wynagrodzenie ryczałtowe za całość świadczonych usług. Wystawiona wówczas przez Panią Mecenas faktura VAT obejmowała nie tylko cyt. „koszty związane z udzieleniem z dnia 28 listopada 2016 r. sygn. akt BDG-WOP.012.37.2016, pełnomocnictwa radcy prawnemu Elizie Grabowskiej – Szweicer” ale również koszty szeregu innych czynności podejmowanych w ramach świadczonej pomocy prawnej.

Dodatkowo uprzejmie informuję, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rzecznika Praw Obywatelskich w zakładce „rejestr umów”, publikowany jest od listopada 2015 roku wykaz zawartych przez BRPO umów. Publikowane informacje obejmują: nazwę (firma Wykonawcy/imię i nazwisko Wykonawcy), przedmiot umowy, datę zawarcia umowy, kwotę na jaką została zawarta oraz okres obowiązywania umowy i dotyczą tyko umów odpisanych obustronnie. Z poważaniem DYREKTOR GENERALNY Katarzyna Jakimowicz”
Źródło: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Dyrektor Generalny BDG-SRP.0134.1.2017, pismo dyrektora

generalnego Katarzyny Jakimowicz z dnia 14 lutego 2017 r. – Załącznik 4

 

Skorzystałem z pouczenia udzielonego mi przez dyrektora generalnego K. Jakimowicz i pod wskazanym przez nią adresem znalazłem:

Lp Data zawarcia umowy Kontrahent/nazwa Przedmiot umowy Wartość umowy Okres obowiązywania Źródło
195 2016-11-16 Kancelaria Radcy Prawnego Eliza Grabowska-Szweicer Pomoc prawna 4 305,00 2016-11-16 do 2016-12-16 Wydział Finansow

Źródło: http://www.bip.brpo.gov.pl/rejestr-umow

 

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: od 1 do 16 do ściągnięcia tutaj

 1. Pismo radcy prawnego Elizy Grabowskiej-Szweicer z dnia 8 grudnia 2016 r.
 2. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt BDG-WOP.012.37.2016, pełnomocnictwo z dnia 28 listopada 2016 r.
 3. Pismo Z. Kękusia z dnia 30 stycznia 2017 r. do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara
 4. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Dyrektor Generalny BDG-SRP.0134.1.2017, pismo dyrektora generalnego Katarzyny Jakimowicz z dnia 14 lutego 2017 r.

 

1

„Prof. Fryderyk Zoll („młodszy” dla odróżnienia od ojca, wybitnego znawcy prawa rzymskiego – prof. Fryderyka Zolla zwanego „starszym”), dziadek prof. dr. Andrzeja Zolla, obecnego rzecznika praw obywatelskich, urodził się 1 lutego 1865 r. w podkrakowskim wówczas Podgórzu. Ich przodkowie przybyli do Polski z niemieckiej Wirtembergii pod koniec XVIII stulecia i bardzo szybko, podobnie jak wiele innych rodzin cudzoziemskich, dzięki przyciągającej sile polskiej kultury ulegli rychłej polonizacji.”Źródło: Krzysztof Pol:„Fryderyk Zoll (młodszy) (1865–1948) W 140. rocznicę urodzin”, PALESTRA, Pismo Adwokatury Polskiej, Rok XLVIII, Adwokatura, Strony Adwokatury Polskiej