Rzeczpospolita opresyjna – pismo do dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w sprawie człowieka-śmiecia Zbigniewa Ziobry

Panie pośle, pan jest zerem, panie pośle Ziobro.”
Leszek Miller do Zbigniewa Ziobry, posiedzenie sejmowej komisji śledczej, 28 kwietnia 2003 r.

 

Są tacy – to nie żart,

Dla których jesteś wart

Mniej niż zero

Mniej niż zero

Mniej niż zero

Mniej niż zero

Oooo oooo oooo”

Lady Pank, „Mniej niż zero”

 

ŚMIEĆ”«o kimś bezwartościowym, lichym; byle kto»

Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1006

Szanowni Państwo,

 

Niniejszego e-mail’a przesyłam w interesie społecznym.

Załączam do niego moje pismo z dnia 12 lipca 2017 r. do dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Pana Marka Cebulaka, w którym prezentuję Adresatowi – a obecnie także Państwu – człowieka śmiecia, ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Rzeczypospolitej Polskiej. Zbigniewa Ziobrę.

Informowałem już Państwa, dlaczego uważam go także za posrańca. Przypomnę… Bo co innego mówi, a co innego robi.

Tak się składa, że takich właśnie „Ziobrów” potrzebuje do realizacji jego celów – w tym niszczenia polskiej inteligencji patriotycznej, do której siebie zaliczam – cwany Żyd moralny karzeł Jarosław Kaczyński razem z jego protegowaną,przygotowaną w 2004 roku przez służby USA do sprawowania urzędów w RP w zakresie realizacji celów polityki zagranicznej tego celu – jako radna sejmiku małopolskiego przyjęła ofertę Departamentu Stanu USA, stypendystką jego stypendystką i uczestniczką „International Visitor Leadership Program” – szefową tzw. „biało czerwonej drużyny dobrej zmiany PiS” i przełożoną Z. Ziobry Beatą Szydło.

Propaganda sukcesu nie ma końca. W tym z bardzo mocnym wsparciem z zagranicy.

Pamiętam żydokomunę z okresu sprzed „okrągłego stołu”. Może na – na przykład – telewizję Jacka Kurskiego z zazdrością spozierać. Propagandziści tamtych lat tym dzisiejszym do pięt nie dorastali. A wydawało się, że tamtym obłudzie i zakłamaniu nic nie dorówna.

Tak przyczynę tego stanu rzeczy opisuje – w Polin, jak się myli prezydentowi Polski Andrzejowi Dudzie, na indeksie autorów zakazanych – David Duke:

Żydowska potęga medialna jest tak wielka, że trudno byłoby ją wyolbrzymić.

To nie tylko kwestia dysproporcji między ogromem tej władzy a liczebnością populacji.

Ta potęga zapiera dech w piersiach.

Jeśli mieszkasz w dużym mieście, to bardziej niż prawdopodobne jest, że dziennik który czytasz jest wydawany przez Żydów lub stanowi ich własność. To samo tyczy się krajowych tygodników, które kupujesz w kiosku.

Więcej niż prawdopodobne jest, że krajowe sieci telewizyjne, również kablowe, z których korzystasz, należą do Żydów, a jeśli nawet tak nie jest, to mają oni decydujący głos w radach programowych i wykonawczych.”

Źródło: David Duke, „Żydowska supremacja – moje przebudzenie w kwestii żydowskiej”, Ruch Twórczości i Narodowe Odrodzenie Polski, 2011 – 2012, s. 147

No i nam lansują karierowiczów-miernoty na autorytety.

 

Co do mojej samooceny, że należę do polskiej inteligencji patriotycznej, to uważam, że jeśli niżej wymienionym wolno opowiadać o sobie:

Ja dotrzymuję słowa, bo mam swoje słowo za świętość.”
Andrzej Duda

 

Jestem niezłomny.”

Andrzej Duda o sobie, w:„Fakt”, 7 sierpnia 2015 r., s. 1

 

Raczej bym się identyfikował z Sitting Bullem

czy innym wodzem plemion indiańskich. Zawsze miałem poczucie, że należy stawać po stronie słabszych.”

Źródło: „To bandyci muszą się bać – z Jarosławem Gowinem rozmawia Magda Kazikiewicz” ;

„Fakt”, 27.11.2012 r., s. 2-3

 

Ziobro: Chcę zmieniać sądy

„Fakt”, 28 września 2016, s. 3

 

Przez wiele lat prowadzenia kancelarii dałam się poznać jako osoba racjonalna, uczciwa i sprawiedliwa.”
Małgorzata Wassermann, październik 2015

to mnie też wolno coś o sobie napisać. Tym bardziej, że:

 1. piszę prawdę,
 2. jeśli ktoś się ze mną nie zgadza i twierdzi, że kłamię, to… takie kłamstwo nie wyrządza żadnej szkody ponieważ mnie i tak nikt nie będzie cytował, jak ochoczo cytują wyżej wymienionych zakochanych w sobie członków menażerii – Menażeria«o grupie dziwacznych, śmiesznych osób»; Słownik Wyrazów Obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 707 – cwanego, obłudnego Żyda polonofoba Jarosława Kaczyńskiego, ja nie pcham się do służby.

 

Niestety z mówieniem/pisaniem prawdy i z nią samą w – jak mawia nasz niezłomny Duda – Polin jest jak mówił George Orwell:

Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest rewolucyjnym czynem”
George Orwell

 

Prawda jest nową mową nienawiści”
George Orwell

Trwa za to parada blagierów. Jak cytowani powyżej mistrzowie autokreacji. W tym lider projektu „dobra zmiana PiS w resorcie sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Mniej niż zero. Śmieć.

 

Z poważaniem,

 

Zbigniew Kękuś

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 12 lipca 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pan

Marek Cebulak

Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

ul. Wąwozowa 34

31-752 Kraków

 

Dotyczy:

 1. Moje stawiennictwo w dniu 17 lipca 2017 r. w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.
 2. Zawiadomienie o:
  1. nierozpoznaniu do dnia złożenia niniejszego pisma przez ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę:
   1. mojego wniosku z pisma z dnia 25 października 2016 r. o wniesienie kasacji na moją korzyść od postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt II K 407/13 – Załącznik 1.
   2. wniosku Posła na Sejm Rzeczypospolitej Agnieszki Ścigaj z pisma z dnia 29 listopada 2016 r. /Załącznik 4/ o zweryfikowanie zgodności z prawem postanowienia jak w pkt. II.1.1
  2. ponownym oszukaniu mnie, pismem z dnia 5 czerwca 2017 r. /Załącznik 7/, przez ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę w związku ze sprawą jak w pkt. II.
 3. Zawiadomienie, że:
  1. skany dokumentów przedstawionych w niniejszym piśmie są umieszczone na stronie www.kekusz.pl.
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Ziobro: Chcę zmieniać sądy

„Fakt”, 28 września 2016 r., s. 3 – Załącznik 9

 

Zbigniew Ziobro: Koniec mafii prawników i urzędników.”
Źródło: „Fakt”, 2 lutego 2017 r., s. 2

 

PUSTOSŁOWIE”«gadka szmatka, ecie-pecie, tere-fere, trele-morele»

Słownik Języka Polskiego

Szanowny Panie,

 

Na dzień 17 lipca 2017 r. wyznaczono mi – jako zarejestrowanemu bezrobotnemu – termin stawiennictwa w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.

Podczas poprzednich moich stawiennictw w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie przedstawiłem Pana podwładnym przyczyny utraty przeze mnie pracy i uzyskania statusu bezrobotnego. Przedstawiłem je także Panu w poprzednio kierowanych do Pana pismach.

W niniejszym przedstawię kolejny, niepodważalny dowód oszukiwania mnie przez ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę i chronienia przez niego interesu funkcjonariuszy publicznych, którzy uczyniwszy mnie przestępcą zniszczyli mi karierę zawodową, czyniąc mnie klientem kierowanego przez Pana Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Jak Pana informowałem, w dniu 18 grudnia 2007 r. sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasz Kuczma wydał – na podstawie aktu oskarżenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – wyrok, którym uczynił mnie przestępcą winnym popełnienia w okresie od stycznia 2003 r. do maja lub września 2005 r., w Krakowie, za pośrednictwem portalu internetowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca www.zgsopo.webpark.pl i strony pod domeną zkekus.w.interia.pl osiemnastu przestępstw tj. że:

 1. pkt. I, III-XVI wyrokuznieważyłem i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych /art. 226 § 1 k.k./ i zniesławiłem /art. 212 § 2 k.k./ piętnaścioro sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar /była Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie/ SSO Ewa Hańderek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawałek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Kłosińska, SSR Izabela Strózik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Małgorzata Ferek, SSA Włodzimierz Baran /były Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kuś-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecnie zawieszony w pełnieniu obowiązków, przebywający w areszcie prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie/,
 2. pkt II wyrokuzniesławiłem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wiesławę Zoll, pełnomocnika mojej żony w prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Krakowie przy udziale Sądu Apelacyjnego w Krakowie w latach 1997-2006 postępowaniu o rozwód /sygn. akt Sądu Okręgowego w Krakowie XI CR 603/04/,
 3. pkt XVII wyrokuznieważyłem /art. 226 § 3 k.k./ i zniesławiłem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, rzecznika praw obywatelskich w osobie piastującego ten urząd Andrzeja Zolla,
 4. pkt XVIII wyroku – rozpowszechniałem wiadomości z rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności – art. 241 § 2 k.k.

 

Skazujący mnie wyrok sędziego T. Kuczmy uchyliły następnie:

 1. Sąd Okręgowy w Rzeszowie, w zakresie 16 zarzutów z pkt. I, III – XVII, wydanym na moją korzyść wyrokiem wznowieniowym z dnia 15 września 2010 r., którym zarzucił sędziemu T. Kuczmie rażące i mające wpływ na treść wyroku naruszenie prawa materialnego,
 2. Sąd Najwyższy, w zakresie pozostałych dwóch zarzutów, z pkt. II i XVIII, wydanym na moją korzyść – na podstawie kasacji wniesionej na moją korzyść w dniu 23 sierpnia 2011 r. przez Prokuratora Generalnego – wyrokiem wznowieniowym z dnia 26 stycznia 2012 r., którym zarzucił sędziemu T. Kuczmie rażące i mające wpływ na treść wyroku naruszenie prawa procesowego.

 

Po wydaniu w.w. wyroków wznowieniowych w.w. sprawę przeciwko mnie rozpoznawała – przez ponad pięć lat od daty wydania pierwszego z w.w. wyroków wznowieniowych i ponad cztery lata od daty wydania drugiego – koleżanka z pracy sędziego T. Kuczmy, sędzia Beata Stój i postanowieniem z dnia 15 marca 2016 r.:

 1. przypisała mi po raz kolejny sprawstwo w.w. czynów,
 2. umorzyła postępowanie z powodu ustania karalności czynów, za które mnie ścigała.

 

Jak Pana, oraz Adresatów kopii niniejszego pisma, informowałem, pismem z dnia 13 czerwca 2016 r. skierowanym do ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry złożyłem wniosek o wniesienie kasacji na moją korzyść od postanowienia sędzi B. Stój z dnia 15.03.2016 r.

W odpowiedzi, pismem z dnia 5 września 2016 r. Krzysztof Domagała Prokurator Prokuratury we Wrocławiu delegowany do Prokuratury Krajowej poinformował mnie – Załącznik 3: „(…) uprzejmie informuję, że Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny nie skorzysta z przysługującego mu na mocy art. 521 § 1 k.p.k. uprawnienia i nie wniesie kasacji od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 15.03.2016 r., sygn. II K 407/13 (…).”

Źródło: Prokuratura Krajowa, Departament Postępowania Sądowego, sygn. akt PK IV Ksk 1046.2016, pismo

prokuratora Krzysztofa Domagały z dnia 5 września 2016 r. – Załącznik 3

 

W uzasadnieniu do decyzji o niewniesieniu kasacji prokurator K. Domagała posłużył się kłamstwami i oszustwami, a mojego wniosku dotyczącego zarzutu z pkt. XVII – znieważenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej /art. 226 § 3 k.k./, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie piastującego ten urząd prof. Andrzeja Zolla, który… sam od kilkunastu lat naucza za pośrednictwem kolejnych edycji wydawanego pod jego redakcją naukową Komentarza do kodeksu karnego, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej /Załącznik 6/, co czyni sprzeczne z prawem ściganie mnie z art. 226 § 3 k.k. za czyn, który przypisała mi prokurator R. Ridan w akcie oskarżenia , a po niej sędziowie Tomasz Kuczma w wyroku z 18.12.2007 r. i Beata Stój w postanowieniu z dnia 15.03.2016 r. – w ogóle nie rozpoznał.

Niewykluczone, że dlatego Zbigniew Ziobro wyznaczył prokuratora K. Domagałę do rozpoznania mojego wniosku, a ten pozwolił sobie na oszukanie mnie, że natychmiast po sporządzeniu w.w. pisma z dnia 5 września 2016 r. udał się – w dniu 6 września 2016 r. – na spoczynek o czym pismem z dnia 1 lutego 2017 r. poinformował mnie p.o. zastępcy dyrektora Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej Ryszard Tłuczkiewicz – Załącznik 2: „(…) Nadmieniam, że Pan prokurator Krzysztof Domagała z dniem 6 września 2016 r. przeszedł w stan spoczynku. (…) p.o. Zastępca Dyrektora Biura Prezydialnego Ryszard Tłuczkiewicz”
Źródło: Prokuratura Krajowa, Biuro Prezydialne, sygn. akt PK I Ip 22.2017, pismo p.o. zastępcy dyrektora Biura

Prezydialnego Ryszarda Tłuczkiewicza – Załącznik 2

 

Z podanych wyżej przyczyn – tj. ponieważ oszukał mnie prokurator K. Domagała – pismem z dnia 25 października 2016 r. skierowanym do ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry złożyłem – Załącznik 1: „Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny ul. Rakowiecka 26/30 02-528 Warszawa Sygn. akt: 1. Prokuratury Krajowej: PK IV Ksk 1046.2016 2. Sądu Rejonowego w Dębicy II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Dotyczy:

 1. Wniosek o wniesienie – na podstawie:
  1. art. 521 § 1 k.p.k., art. 523 § 1 k.p.k. i art. 440 k.p.k.
  2. pisma z dnia 15 marca 2007 r. prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofa Łapaja do adresata niniejszego pisma, ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego – Załącznik 18,
  3. pisma z dnia 6 lipca 2007 r. Działu Bezpieczeństwa Wirtualnej Polski S.A. do Sądu Rejonowego w Dębicy w sprawie do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ – Załącznik 10,
  4. pisma z dnia 6 sierpnia 2007 r. Działu Bezpieczeństwa Wirtualnej Polski S.A. do Sądu Rejonowego w Dębicy w sprawie do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ – Załącznik 9,
  5. pisma z dnia 1 października 2007 r. Działu Bezpieczeństwa Interii.PL S.A. do Sądu Rejonowego w Dębicy w sprawie do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ – Załącznik 11,
  6. kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 23 sierpnia 2011 r., sygn. akt PG IV KSK 699/11, wniesionej na moją korzyść od wyroku sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06 – Załącznik 4,
  7. wyroku wznowieniowego Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt IV KK 272/11, wydanego na moją korzyść od wyroku sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06 – Załącznik 5,
  8. postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 11 grudnia 2012 r., sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06, następnie II K 407/13/ – Załącznik 8,
  9. wskazania doktryny prawnej, według którego Rzecznik Praw Obywatelskich będąc organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej – Załącznik 7,
  10. orzeczenia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06, następnie II K 407/13/ – Załącznik 12,
  11. orzeczenia Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r., sygn. akt II Kz 246/13, uchylającego postanowienie sędzi Beaty Stój jak w pkt. I.9 – Załącznik 13.

kasacji na moją korzyść od prawomocnego postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r., kończącego postępowanie do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ – Załącznik 2.

 1. Wniosek o przedstawienie Sądowi Rejonowemu w Dębicy w kasacji jak w pkt. I zarzutu rażącego i mającego wpływ na treść postanowienia z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt II K 407/13, naruszenia:
  1. prawa procesowego określonego w art. 366 § 1 k.p.k. w przypadku każdego z 18 przypisanych mi czynów,
  2. prawa materialnego określonego w art. 226 § 3 k.k., w przypadku czynu przypisanego mi w pkt. II.17 postanowienia,
  3. prawa procesowego określonego w art. 40 § 1 pkt 6 k.p.k. /powołanie się na art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k./”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 25 października 2016 r. do ministra sprawiedliwości – prokuratora

generalnego Zbigniewa Ziobry – Załącznik 1

Pismo jak wyżej wysłałem w dniu 25 października 2016 r. przesyłką listową poleconą priorytetową, która wpłynęła do Prokuratury Krajowej w dniu 26 października 2016 r.

 

W listopadzie 2016 r. zwróciłem się z prośbą o udzielenie mi pomocy prawnej w w.w. sprawie do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj z Kukiz’15. Pismem z dnia 29 listopada 2016 r. skierowanym do ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry Poseł Agnieszka złożyła – Załącznik 4: „Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszka Ścigaj Kraków, dnia 29 listopada 2016 roku Sz. P. Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny

Szanowny Panie Ministrze,

W ostatnim czasie do mojego Biura Poselskiego zgłosił się Pan Zbigniew Kękuś z prośbą o podjęcie interwencji w jego sprawie.

Dlatego też zwracam się do Pana Ministra w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Dębicy II Wydziału Karnego, wydanym do sygnatury akt II K 407/13 (uprzednio II K 451/06, II K 854/10), z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie karnej Pana Zbigniewa Kękusia oskarżonego aktem oskarżenia Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ o przestępstwa z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., z art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., z art. 226 § 3 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. oraz z art. 241 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., w celu weryfikacji, czy wydane prawomocne postanowienie kończące postępowanie do sygn. akt II K 407/13 było zgodnie z dyspozycją:

 1. art. 366 § 1 k.k. w odniesieniu do każdego z 18 przypisanych oskarżonemu przestępstw,
 2. art. 40 § 1 pkt 7 k.p.k. w odniesieniu do każdego z 18 przypisanych oskarżonemu przestępstw,
 3. art. 212 § 4 k.k. w zw. z art. 60 § 1 k.p.k. w odniesieniu do przestępstwa przypisanego oskarżonemu w pkt. I.2, postanowienia z dnia 15 marca 2016 roku, tj. z art. 216 § 2 kk i art. 212 § 2 w zw. z art. 12 k.k.
 4. art. 226 § 3 k.k. w odniesieniu do przestępstwa przypisanego oskarżonemu w pkt. II.17 postanowienia z dnia 15 marca 2016 roku, tj. z art. 226 § 3 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 kk. w zw. z art. 12 k.k.

Jednocześnie wskazuję, iż z przedstawionego przez Pana Zbigniewa Kękusia postanowienia z dnia 15 marca 2016 roku wynika, iż przypisano mu następujące czyny, tj.: /wykaz przestępstw przypisanych mi przez sędzię Beatę Stój postanowieniem z 15.03.2016 r. – ZKE/.

Konstatując, proszę o ustosunkowanie się do powyższego pisma, zgodnie z zakreślonym we wstępie jego przedmiotem.

Z poważaniem, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszka Ścigaj”
Źródło: Pismo z dnia 29 listopada 2016 r. Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj do ministra

sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry – Załącznik 4

 

W poprzednio kierowanych do Pana pismach przedstawiłem obszerne uzasadnienie dla moich oraz Posła A. Ścigaj wniosków, a także dowody poświadczające posłużenie się przez prokuratora Krzysztofa Domagałę poświadczeniami nieprawdy, kłamstwami, oszustwami w w.w. piśmie z dnia 5 września 2016 r. – Załącznik 3.

 

Zbigniew Ziobro wciąż nie rozpoznał mojego i Posła Agnieszki Ścigaj wniosków, a pismem z dnia 5 czerwca 2017 r. poinformowała mnie prokurator Prokuratury Regionalnej w Lublinie delegowanej do Prokuratury Krajowej Lidii Elżbiety Sobestiańczuk –Jasim o treści – Załącznik 7: „Rzeczpospolita Polska Prokuratura Krajowa Departament Postępowania Sądowego /adres – ZKE/ Warszawa, dnia 5 czerwca 2017 roku PK IV Ksk 10046.2016 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/

Odpowiadając na Pana pisma z dnia: 8 lipca 2016 roku, 3 i 25 października 2016 roku, 2 listopada 2016 roku, 5 grudnia 2016 roku, 24 stycznia 2017 roku, 4 i 10 kwietnia 2017 roku i 26 maja 2017 roku, zawierające kolejny wniosek o wywiedzenie kasacji od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 15 marca 2016 roku, sygn. akt II K 407/13, uprzejmie informuję, że akta niniejszej sprawy zostaną poddane ponownej analizie, po ich otrzymaniu z Sądu Rejonowego w Dębicy. Dopiero wówczas zostanie podjęta decyzja merytoryczna w przedmiocie ewentualnego wywiedzenia kasacji.

Aktualnie nie jest możliwe dokonanie badania akt powyższej sprawy, albowiem w dniu 2 listopada 2016 roku, zostały one przesłane do Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z Pańskim wnioskiem o wywiedzenie kasacji w tej sprawie.

O powyższym została dwukrotnie powiadomiona pismami z dnia: 30 stycznia 2017 roku i 31 marca 2017 roku Pani Agnieszka Ścigaj – Poseł na Sejm RP w związku z interwencją podjętą na Pana rzecz. Lidia Elżbieta Sobestiańczuk-Jasim Prokurator Prokuratury Regionalnej w Lublinie delegowany do Prokuratury Krajowej”
Źródło: Prokuratura Krajowa, Departament Postępowania Sądowego, sygn. akt PK IV Ksk 1046.2016, pismo

prokuratora Prokuratury Regionalnej w Lublinie delegowanej do Prokuratury Krajowej Lidii Elżbiety Sobestiańczuk –Jasim z dnia 5 czerwca 2017 r. – Załącznik 7

 

W związku z informacją prokurator Lidii Elżbiety Sobestiańczuk –Jasim z pisma z 5 czerwca 2017 r.Załącznik : „Aktualnie nie jest możliwe dokonanie badania akt powyższej sprawy, albowiem w dniu 2 listopada 2016 roku, zostały one przesłane do Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z Pańskim wnioskiem o wywiedzenie kasacji w tej sprawie.” wskazać należy, że to wyjaśnienie stanowi doskonały dowód na to, jak bardzo funkcjonowanie Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego dalekie jest od definicji Rzeczypospolitej Polskiej zamieszczonej w Konstytucji RP:

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym,

urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.”

Artykuł 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Nie o to nawet chodzi, że Prokuraturę Krajową dzielą od Biura Rzecznika Praw Obywatelskich trzy przystanki metra i przez ponad 7 miesięcy, które upłynęły od dnia wpływu mojego pisma z 25.10.2016 r. do Prokuratury Krajowej któryś z podwładnych prokuratora generalnego Z. Ziobry mógł się udać do Biura RPO, zapoznać z aktami i sprawdzić, czy zmieniło się w nich cokolwiek – jeśli chodzi o meritum sprawy nic się nie zmieniło – od dnia 23 sierpnia 2011 r., gdy prokurator generalny Andrzej Seremet wniósł kasację na moją korzyść od wyroku z dnia 18 grudnia 2007 r., wydanego w tej samej sprawie, co postanowienie z 15 marca 2016 r. Rzecz w tym, że:

 1. rzecznik praw obywatelskich rzeczywiście był od dnia 2 listopada 2016 roku w posiadaniu akt sprawy Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 15 marca 2016 roku, sygn. akt II K 407/13, ale rozpoznał mój wniosek, w dniu… 18 kwietnia 2017 r. informując mnie sporządzonym tego dnia pismem – Załącznik 5: „Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Zespół Prawa Karnego II.511.1223.2014.K.Ku. Warszawa, 18.04.2017 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Szanowny Panie, W nawiązaniu do poprzedniej korespondencji uprzejmie informuję, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie stwierdził zaistnienia przesłanek do wniesienia na Pana korzyść kasacji od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 15 marca 2016 r., (…).”

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Zespół Prawa Karnego, znak: II.511.1223.2014.K.Ku., pismo dyrektora Zespołu Marka Łukaszuka z dnia 18 kwietnia 2017 r. – Załącznik 5

 1. w piśmie z dnia 5 czerwca 2017 r. prokurator Lidia Elżbiety Sobestiańczuk –Jasim powołała się na moje pismo z dnia 26 maja 2017 r., podała – Załącznik 7: „Odpowiadając na Pana pisma z dnia: (…) 26 maja 2017 roku,”, a ja w tym piśmie nie tylko podałem: „(…) Niniejszym informuję, że rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar rozpoznał już mój wniosek. Doręczono mi pismo dyrektora Zespołu Prawa Karnego Biura RPO Marka Lukaszuka z dnia 18 kwietnia 2017 r., w którym autor podał – Załącznik 15: (…)”, ale załączyłem do niego /jako Załącznik 15/ pismo z dnia 18 kwietnia 2017 r. Rzecznika Praw Obywatelskich /Załącznik 5/.

 

Oczywisty z tego wniosek, że podwładna ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, prokurator Prokuratury Krajowej Lidia Elżbieta Sobestiańczuk –Jasim przed sporządzeniem pisma z dnia 5 czerwca 2017 r., w którym podała: „Aktualnie nie jest możliwe dokonanie badania akt powyższej sprawy, albowiem w dniu 2 listopada 2016 roku, zostały one przesłane do Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z Pańskim wnioskiem o wywiedzenie kasacji w tej sprawie.” nie przeczytała mojego pisma z dnia 26 maja 2017 r. Mimo że się na nie powołała w piśmie z 5 czerwca 2017 r.

Na tym właśnie polega Zbigniewa Ziobry reforma wymiaru sprawiedliwości… I jego „walka” z mafią prawniczą.

Wskazać należy, że autorka w.w. pisma z dnia 5 czerwca 2017 r. prokurator Lidia Elżbiety Sobestiańczuk –Jasim musi być jedną z najlepszych obecnie prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej. Musi. Jest przecież nie tylko prokuratorem Prokuratury Regionalnej – a zatem nie początkującym w zawodzie asesorem – ale dostąpiła zaszczytu oddelegowania jej do Prokuratury Krajowej.

Wskazać także należy, że artykuł 7 k.p.k. stanowi:

 

Organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy

i doświadczenia życiowego.”

Artykuł 7 Kodeksu postępowania karnego

 

Jako delegowana z Prokuratury Regionalnej w Lublinie do Prokuratury Krajowej Lidia Elżbieta Sobestiańczuk–Jasim nie może być aż tak upośledzona umysłowo żeby bez zrozumienia przeczytać moje pismo z dnia 26 maja 2017 r. oraz załączone doń pismo Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Przyczyna poświadczenia przez nią nieprawdy w piśmie do mnie z dnia 5 czerwca 2017 r. tkwi najpewniej w… jej doświadczeniu życiowym. Które – bogate, jest przecież Lidia Elżbieta Sobestiańczuk –Jasim prokuratorem Prokuratury Regionalnej – na tym zapewne polega, że czego by ona nie napisała, ja muszę przyjąć jako prawdę objawioną. Bo… co ja mogę zrobić z jej oczywistym oszustwem…?

Oszukując mnie – a siebie i Zbigniewa Ziobrę przy okazji kompromitując – prokurator Lidia Elżbieta Sobestiańczuk –Jasim uczyniła zadość oczekiwaniu wobec niej Zbigniewa Ziobry, który z przyczyn, o których informowałem Pana w poprzednich pismach sam też robi, co w jego mocy, żebym nie doczekał kasacji od postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r.

Zbigniew Ziobro najwyraźniej czeka aż któryś z jego podwładnych z Prokuratury Krajowej będzie się udawał na spoczynek i takiemu powierzy rozpoznanie sprawy zgłoszonej mu przeze mnie oraz przez Poseł Agnieszkę Ścigaj. A ten, w ostatniej powierzonej mu misji, oszuka nas – przez wzgląd na dobro wymiaru sprawiedliwości. Jak było w opisanym wyżej przypadku prokuratora Krzysztofa Domagały.

Ponieważ jednak liderka „biało-czerwonej drużyny dobrej zmiany PiS”, protegowana Jarosława Kaczyńskiego, w 2004 roku stypendystka służb USA Beata Szydło deklaruje:

Jesteśmy tu po to, żeby bronić obywateli”
Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 15 grudnia 2015 r.

 

Prawo i Sprawiedliwość, państwo rządzone przez Prawo i Sprawiedliwość stoi i stać będzie po stronie zwykłych obywateli. To każdy z Polek, każda z Polek, każdy z Polaków ma czuć się bezpiecznie i ma wiedzieć,

że państwo będzie chronić uczciwych ludzi i nie zezwoli na patologię.”

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, 25 października 2016 r., konferencja prasowa z udziałem ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=5grTf95a4jI

a

 1. premier Beata Szydło kontroluje pracę członków Rady Ministrów – art. 148 Konstytucji: „Prezes Rady Ministrów (…) 5. koordynuje i kontroluje pracę członków Rady Ministrów – w tym służbowego zwierzchnika prokurator L.E. Sobestiańczuk –JasimZbigniewa Ziobry,
 2. służbowy zwierzchnik prokurator L.E. Sobestiańczuk –Jasim,minister sprawiedliwości – prokurator generalny Zbigniew Ziobro jest służbowym podwładnym Prezesa Rady Ministrów – art. 148 Konstytucji: „Prezes Rady Ministrów (…) 7. jest zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji rządowej,

pismem z dnia 19 czerwca 2017 r. skierowanym do B. Szydło złożyłem – Załącznik 8: „Beata Szydło Prezes Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa Dotyczy:Wniosek – na podstawie art. 148 pkt. 5 i 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, z jakich przyczyn podwładna ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, prokurator Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej Lidia Elżbieta Sobestiańczuk –Jasim poświadczyła nieprawdę w piśmie do mnie z dnia 5 czerwca 2017 r. (…).”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 19 czerwca 2017 r. do prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło – Załącznik 8

 

W uzasadnieniu przedstawiłem zaprezentowane wyżej fakty, a do pisma załączyłem:

 1. pismo z dnia 5 czerwca 2017 r. prokurator Lidii Elżbiety Sobestiańczuk –Jasim – Załącznik 7,
 2. pismo z dnia 18 kwietnia 2017 r. Rzecznika Praw Obywatelskich – Załącznik 5.

 

xxx

 

W niniejszym piśmie przedstawiłem jeden z wyjątków obalających „regułę Szydło”: „Jesteśmy tu po to, żeby bronić obywateli”, Zbigniewa Ziobrę. On tam – u władzy – jest po to, tj. żeby bronić interesu funkcjonariuszy publicznych, którzy naruszają prawa obywateli i pozbawiają nas możności korzystania z naszych praw. Zbigniew Ziobro znowu – po 10 latach – po to tam jest. Po to go tam umieścił cwany Żyd, moralny karzeł Jarosław Kaczyński.

Ze znanymi Panu oraz Adresatom kopii niniejszego pisma z poprzednich pism skutkami dla mnie i mojej rodziny. Miernoty w systemach prawnym i politycznym robią kariery idąc „po trupach”. A raczej czynią „trupami” ludzi, którzy ośmielą się bronić przed okazywaną im przez nich patologią.

W konkluzji wskazać należy, że jakkolwiek wersją Zbigniewa Ziobro dla mediów jest:

 

Zbigniew Ziobro: Koniec mafii prawników i urzędników.”
Źródło: „Fakt”, 2 lutego 2017 r., s. 2

 

to jego zachowaniem dowodzi, że jest… szefem mafii, obrońcą prawników, w tym ignorantów, niedouczonych tumanów mściwych, złodziei, sadystów, degeneratów, cwaniaczków, tchórzy, tj. funkcjonariuszy publicznych i adw. Wiesławy Zoll, którzy uczynili mnie przestępcą, a przez to klientem kierowanego przez Pana Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

 

Z poważaniem,

 

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:od 1 do 25 do ściągnięcia tutaj

 1. Pismo Z. Kękusia z dnia 25 października 2016 r. do ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry
 2. Prokuratura Krajowa, Biuro Prezydialne, sygn. akt PK I Ip 22.2017, pismo p.o. zastępcy dyrektora Biura Prezydialnego Ryszarda Tłuczkiewicza
 3. Prokuratura Krajowa, Departament Postępowania Sądowego, sygn. akt PK IV Ksk 1046.2016, pismo prokuratora Krzysztofa Domagały z dnia 5 września 2016 r.
 4. Pismo z dnia 29 listopada 2016 r. Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj do ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry
 5. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Zespół Prawa Karnego, znak: II.511.1223.2014.K.Ku., pismo dyrektora Zespołu Marka Łukaszuka z dnia 18 kwietnia 2017 r.
 6. Kodeks karny część szczególna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcją naukową Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131
 7. Prokuratura Krajowa, Departament Postępowania Sądowego, sygn. akt PK IV Ksk 1046.2016, pismo prokuratora Prokuratury Regionalnej w Lublinie delegowanej do Prokuratury Krajowej Lidii Elżbiety Sobestiańczuk –Jasim z dnia 5 czerwca 2017 r.
 8. Pismo Z. Kękusia z dnia 19 czerwca 2017 r. do prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło
 9. Ziobro: Chcę zmieniać sądy; „Fakt”, 28 września 2016 r., s. 3