Rzeczpospolita opresyjna – Zbigniewa Ziobry reforma wymiaru sprawiedliwości – prokurator Cezary Kwiatkowski i inni

To Ziobro przez lata uważał siebie za nadzieję prawicy i to namaszczonego przez Lecha Kaczyńskiego (†60 l.). Budował swoją pozycję, by pewnego dnia zostać prezydentem.”
Źródło: Mikołaj Wójcik, „Ziobro uderza w prezydenta. Wiemy dlaczego!”; „Fakt”, 1.08.2017, s. 2 – Załącznik I

 

Szanowni Państwo,

 

Niniejsze pismo kieruję do Państwa w interesie społecznym.

Jak poprzednie jest o działaniach funkcjonariuszy reformowanego przez Zbigniewa Ziobrę wymiaru sprawiedliwości.

Po zaprezentowaniu Państwu w poprzednim e-mail’u sędzi, przewodniczącej XI Wydziału Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie, Izabeli„Ja czuję się pokrzywdzona”Strózik, w niniejszym przedstawię prokuratorów. Bohaterem jest awansowany już po rządami Zbigniewa Ziobry, oddelegowany w październiku 2016 r. z Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze do Prokuratury Okręgowej prokurator Cezary Kwiatkowski.

Skoro awansowano prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego, to za co, jak nie za osiągnięcia zawodowe…? Kilka zatem słów o nim.

W załączeniu przesyłam moje pismo z dnia 1 sierpnia 2017 r. do prokuratora regionalnego w Krakowie Marka Woźniaka zawierające – Załącznik II: „Pan Marek Woźniak Prokurator Regionalny w Krakowie ul. Cystersów 18 31-553 Kraków Sygn. akt Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze: 5 Ds. 153/14 Dotyczy: I. Wniosek – na podstawie art. 2 § 1 k.p.k.: „Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postępowania karnego, aby: (…) 4) rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie.” – o sporządzenie i doręczenie mi:

 1. wyjaśnienia, czy kierowana przez prokurator Agnieszkę Nowak Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze prowadzi w dalszym ciągu wszczęte w dniu 15 stycznia 2015 r. przez prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego i zawieszone przez niego w dniu 30 września 2016 r. postępowanie przeciwko mnie do sygn. akt 5 Ds. 153/14, w sprawie o rzekome znieważenie przeze mnie prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomieja Legutkę w związku z postępowaniem prowadzonym przez niego w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14,
 2. wyjaśnienia, z jakich przyczyn zawieszenie postępowania w sprawie przeciwko mnie do sygn. akt 5 Ds. 153/14 trwa – mimo prawa określonego w art. 2 § 1 pkt 4 k.p.k. – dziesięć miesięcy, tj. od 30 września 2016 r.”

 

Tytułem wprowadzenia przedstawię kilka faktów:

 1. prowadząca sprawę przeciwko mnie, w której ścigano mnie od 2006 roku za znieważenie i/lub zniesławienie, w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r., za pośrednictwem Internetu, piętnaściorga sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie, rzecznika praw obywatelskich Andrzeja Zolla i adwokat Wiesławy Zoll, sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Beata Stój wydała w dniu 25 kwietnia 2014 roku nakaz Policji zatrzymania mnie na czas nieprzekraczajacy 48 godzin i doprowadzenia pod przymusem w dniu 7 maja 2014 r. na badania psychiatryczne do Aresztu Śledczego w Krakowie, chciała, żeby wyniki tych badań wykazały, czy byłem poczytalny w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r.,
 2. funkcjonariusze Policji zatrzymali mnie – w wykonaniu w.w. nakazu sędzi B. Stój – w dniu 5 maja 2014 r., a gdy wysiadałem z samochodu, którym mnie konwojowali potknąłem się i upadłem na jednego z nich, wszyscy trzej rzucili się na mnie i powalili mnie na płyty chodnika,
 3. następnego dnia, 6 maja 2014 r., prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomiej Legutko przedstawił mi – na podstawie sprzecznych, nawzajem wykluczających się zeznań złożonych przez policjantów po opisanym powyżej zdarzeniu – zarzut próby samouwolnienia się w dniu 5 maja 2014 r. z konwoju policyjnego i spowodowania przy tym obrażeń ciała jednego z konwojujących mnie policjantów, w sierpniu 2014 r. do tych zarzutów prokurator B. Legutko dołożył zarzut spowodowania obrażeń ciała jeszcze jednego z trzech konwojujących mnie policjantów,
 4. po tym, gdy mi przedstawiono zarzutykierowałem wniosek do prokuratora Bartłomieja Legutki o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego między mną i policjantami, którzy zatrzymali mnie i konwojowali w dniu 5 maja 2014 r., nie rozpoznał go prokurator B. Legutko,
 5. prokurator Bartłomiej Legutko przeprowadził skutecznie procedurę pozbawienia mnie wolności przez poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej w związku z zarzutami, które mi przedstawił, uczestniczyli w niej biegli z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarze psychiatrzy, Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla, sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Katarzyna Kaczmara oraz sędziny Sądu Okręgowego w Krakowie IV Wydział Karny-Odwoławczy, Lidia Haj, Jadwiga Żmudzka i Agnieszka Sułowska-Gibas,
 6. w dniu 20 sierpnia 2015 r. zostałem zatrzymany i doprowadzony na obserwację psychiatryczną do Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, miałem być jej poddawany przez okres do 4 tygodni, wypisano mnie po 4… dobach, z powodu prowadzonego przeze mnie protestu głodowego,
 7. ponieważ prowadząc postępowanie przeciwko mnie prokurator Bartłomiej Legitko naruszał prawo i pozbawiał mnie możności korzystania z moich praw, informacje o jego sprzecznymi z prawem działaniami zamieściłem w pismach skierowanych do jego przełożonych oraz do przedstawicieli opinii publicznej, pisma zostały następnie zamieszczone na stronie www.kekusz.pl, używałem w nich najbardziej do zachowania prokuratora Bartłomieja Legutki adekwatnych określeń i sformułowań.

 

Prokurator Bartłomiej Legutko poczuł się przeze mnie znieważony i złożył zawiadomienie o popełnieniu przeze mnie przestępstw jego znieważenia – art. 216 § 1 i § 2 k.k.

Znieważenie – art. 216 § 1 i § 2 k.k. – jest ścigane z oskarżenia prywatnego z mocy prawa określonego w art. 216 § 5 k.k.: „Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego..

Znalazł się jednak prokurator, który postanowił wyświadczyć przysługę koledze prokuratorowi i ścigać mnie za te czyny z oskarżenia publicznego. Tym prokuratorem jest Cezary Kwiatkowski.

Gdy wszczynał postępowanie przeciwko mnie był prokuratorem Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Podgórza. W październiku 2016 r. został awansowany – najpewniej za osiągnięcia, bo za co…? – i oddelegowany do Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

W sprawie, którą prowadził przeciwko mnie prokurator Cezary Kwiatkowski wydał postanowienie o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym. W dniu 30 września 2016 r. wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania, a z dniem 27 października 2016 r. został awansowany i oddelegowany do Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

W postanowieniu z dnia 30 września 2016 r. podał m.in. – Załącznik II.1: „Będą prowadzone ustalenia co do tego, czy zostaną przeprowadzone badania psychiatryczne podejrzanego w równolegle prowadzonym postępowaniu sygn. 2Ds 542/14 nadzorowanym przez Prokuraturę Rejonową Kraków-Krowodrza.”

Postępowanie Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza do sygn. akt 2 Ds. 542/14 to było w.w. postępowanie wszczęte przeciwko mnie w dniu 6 maja 2014 r. przez prokuratora Bartłomieja Legutkę.

Nie sprawdził prokurator Cezary Kwiatkowski przed wydaniem postanowienia z dnia 30 września 2016 r., jaki był status postępowania do sygnatury 2 Ds. 542/14… A gdyby sprawdził, to by się dowiedział, że:

 1. trzy… miesiące przed wydaniem przez niego postanowienia z dnia 30 września 2016 r., w dniu 30 czerwca 2016 r., prokurator referent w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14, następczyni w nim inicjatora postępowania, uważającego się za pokrzywdzonego przeze mnie prokuratora Bartłomieja Legutki, prokurator Dorota Baranowska wydała postanowienie o umorzeniu postępowania z powołaniem się na prawo określone w art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k., tj. na znikomą społeczną szkodliwość czynów – za które prokurator B. Legutko awansem pozbawił mnie wolności przez poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej,
 2. funkcjonariusze Policji uznani przez prokuratora Bartłomieja Legutkę nie zaskarżyli postanowienia prokurator Doroty Baranowskiej.

 

Więcej na ten temat w moim w.w. piśmie z 01.08.2017 r. do prokuratora regionalnego w Krakowie Marka Woźniaka.

Skierowałem je do Prokuratora Regionalnego w Krakowie, bo zawieszone przez prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego w dniu 30 września 2016 r. postępowanie przeciwko mnie wciąż, od 10 miesięcy jest zawieszone. Mimo że art. 2 § 1 k.p.k. stanowi: „Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postępowania karnego, aby: (…) 4) rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie.” .

Prokuratorzy trzymają sobie to postępowanie… w zanadrzu.

Na tym – między innymi, bo są dużo gorsze jej aspekty – polega reforma wymiaru sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Nie traktowali by mnie tak prokuratorzy – razem z sędziami – gdyby nie najgorszy z możliwych przykładów dawany im przez ich pryncypała Zbigniewa Ziobrę.

O tym, jak mnie Zbigniew Ziobro traktuje od 10 lat informowałem Państwa w poprzednich e-mail’ach. Więcej na ten temat także w filmach umieszczonych na kanale red. Marka Podleckiego www.monitorpolski-YouTube.pl, w tym m.in. pt. „Dr Zbigniew Kękuś: „Zbigniew Ziobro jest śmieciem”, i nawiązującego do niego w związku z komentarzami doń, pt. „Dr Zbigniew Kękuś: dlaczego Jarosław Kaczyński dąży do mordowania Polaków. Ustawa 1066 czeka.”

 

Z rozbawieniem czytam, że Zbigniew Ziobro widział siebie w roli prezydenta:

 

To Ziobro przez lata uważał siebie za nadzieję prawicy i to namaszczonego przez Lecha Kaczyńskiego (†60 l.). Budował swoją pozycję, by pewnego dnia zostać prezydentem.”
Źródło: Mikołaj Wójcik, „Ziobro uderza w prezydenta. Wiemy dlaczego!”; „Fakt”, 1.08.2017, s. 2 – Załącznik I

 

Zbigniew Ziobro w polityce to przecież skutek li tylko polityki kadrowej prowadzonej przez Jarosława Kaczyńskiego. Ten cwany Żyd otacza się miernotami, dla których obecność przy nim jest jedynym sposobem na (prze)życie.

Od lat Jarosław Kaczyński popycha Zbigniewa Ziobrę w jego karierze.

Tak o Z. Ziobrze, prawniku, pisał W. Czuchnowski.

 

Zbigniew Ziobro (…). Jako prawnik oblał w Krakowie egzamin na aplikację prokuratorską

i zdał go dopiero w Katowicach.”

Źródło:Wojciech Czuchnowski, „Zbigniew Ziobro – minister sprawiedliwości [SKŁAD RZĄDU]”, 09 listopada 2015, http://wyborcza.pl/1,75398,19160802,zbigniew-ziobro-minister-sprawiedliwosci-sklad-rzadu.html?disableRedirects=true

 

Jarosław Kaczyński zrobił Zbigniewa Ziobrę ministrem sprawiedliwości. Nie było lepszych kandydatów…

Po przegranych przez PiS w 2007 roku wyborach Z. Ziobro, przekonany o swej sile, odszedł z PiS’u i założył swoją partię.

Polacy bardzo szybko zweryfikowali jego ogromnie zawyżoną – uważam, że z winy Jarosława Kaczyńskiego, który popychając go utwierdzał go w przekonaniu o jego doskonałości – samoocenę.

Po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku „Fakt” opublikował w wydaniu z 26 maja 2014 r. artykuł pt. Nimi gardzą Polacy. Oni przegrali wybory”, podając:

Oto lista polityków, którzy w europarlamencie nie zasiądą. Wyborcy dali im prztyczka w nos i pokazali,

gdzie jest ich miejsce. A w zasadzie pokazali im, że ich miejsce na pewno nie jest w Brukseli.

Zobacz listę największych przegranych w eurowyborach (…)”

Źródło: http://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/oni-nie-dostali-sie-do-europarlamentu/6esrbql, 26 maja 2014 r.

 

Wśród największych przegranych megaloman Zbigniew Ziobro. Obok niego, z jeszcze gorszym wynikiem, Jarosław Gowin.

Jak się – nie po raz pierwszy – okazało, ci którymi gardzą Polacy są pożądani przez Jarosława Kaczyńskiego.

Nie miał szef PiS lepszego kandydata na wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego niż człowiek szmata – „SZMATA” – «pogardliwie o człowieku mającym słaby charakter»; Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 993– na usługach sędziów, w tym Żydówek złodziejek z Krakowa Barbary Barani Teresy Dyrgi, Jarosław Gowin.

Co do Zbigniewa Ziobry, to jakby nie kpił z Jarosława Kaczyńskiego po odejściu „na swoje”, jakby też nie był jedną najważniejszych przyczyn klęski wyborczej PiS w 2007 roku, przygarnął go Jarosław Kaczyński i… znowu popchnął.

Najpierw umieścił go, przywódcę kanapowej partyjki, na liście PiS w wyborach do Sejmu w 2015 roku. Zaraz potem popchnął go znowu i wepchnął premier Beacie Szydło na urząd Ministra Sprawiedliwości. I jeszcze jedno pchnięcie… W marcu 2016 r., razem z PiS’owskim Sejmem, Senatem i prezydentem, na urząd Prokuratora Generalnego.

Ma Jarosław Kaczyński w kiepskim prawniku, rozbijaczu, megalomanie, a według mnie, po moich z nim od 10 lat doświadczeniach śmieciu – „ŚMIEĆ”«o kimś bezwartościowym, lichym; byle kto»; Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1006 – oddanego sobie żołnierza. Dającego, według reguły:

 

Ryba psuje się od głowy”

 

swoim podwładnym najgorszy z możliwych przykładów i budującego pod przykrywką reformowania wymiaru sprawiedliwości swoją własną mafię sądowniczo-prokuratorską. Tę samą stosuje w jej budowaniu metodę, co Jarosław Kaczyński w tworzeniu jego struktur. Nie brak zatem wokół ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry miernot, łajdaków, którzy jak co wokół Jarosława Kaczyńskiego razem z nim bronią interesów panoszącego się w Polsce tępego, gnuśnego, okrutnego żydostwa.

 

Z poważaniem,

 

 

Zbigniew Kękuś

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 1 sierpnia 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pan

Marek Woźniak

Prokurator Regionalny w Krakowie

ul. Cystersów 18

31-553 Kraków

 

Sygn. akt Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze: 5 Ds. 153/14

 

Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie art. 2 § 1 k.p.k.: „Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postępowania karnego, aby: (…) 4) rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie.” – o sporządzenie i doręczenie mi:
  1. wyjaśnienia, czy kierowana przez prokurator Agnieszkę Nowak Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze prowadzi w dalszym ciągu wszczęte w dniu 15 stycznia 2015 r. przez prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego i zawieszone przez niego w dniu 30 września 2016 r. postępowanie przeciwko mnie do sygn. akt 5 Ds. 153/14, w sprawie o rzekome znieważenie przeze mnie prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomieja Legutkę w związku z postępowaniem prowadzonym przez niego w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14,
  2. wyjaśnienia, z jakich przyczyn zawieszenie postępowania w sprawie przeciwko mnie do sygn. akt 5 Ds. 153/14 trwa – mimo prawa określonego w art. 2 § 1 pkt 4 k.p.k. – dziesięć miesięcy, tj. od 30 września 2016 r.
 2. Zawiadomienie, że w przypadku nie udzielenia mi w ciągu miesiąca odpowiedzi na wnioski jak w pkt. I.1 i I.2 skieruję do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry zawiadomienie o popełnieniu przez Adresata niniejszego pisma przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę mojego interesu prywatnego.
 3. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona na stronie www.kekusz.pl,

 

Uzasadnienie

 

Przed dziesięcioma miesiącami, w dniu 30 września 2016 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze – z dniem 17 października 2016 r. oddelegowany do Prokuratury Okręgowej w Krakowie – Cezary Kwiatkowski wydał postanowienie o zawieszeniu dochodzenia w sprawie przeciwko mnie do sygn. akt 5 Ds. 153/14 – Załącznik 1: „Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze 5 Ds. 153/14 Kraków, dnia 30 września 2016 r. POSTANOWIENIE o zawieszeniu dochodzenia

Cezary Kwiatkowski – prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków-Podgórze w Krakowie w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrz. o przest. z art. 216§1 k.k., z art. 216§2 k.k. i z art. 216§1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. na podstawie art. 22§1 k.p.k. postanowił zawiesić dochodzenie

UZASADNIENE

Prokuratura Rejonowa w Krakowie-Podgórzu nadzoruje dochodzenie sygn. 5 Ds. 153/14 przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrz. o przest. z art. 216§1 k.k., z art. 216§2 k.k. i z art. 216§1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.na podstawie art. 22§1 k.p.k.

W toku postępowania wykonano liczne niezbędne czynności dowodowe, nie zdołano natomiast – ze względu na postawę podejrzanego – uzyskać opinii biegłych psychiatrów o stanie jego zdrowia psychicznego. Zbigniew Kękuś, wbrew swojemu procesowemu obowiązkowi, nie zgodził się na przeprowadzenie badań przez biegłych psychiatrów, a następnie – w swoich licznych pismach – deklarował, iż nie zamierza się tym badaniom poddać również w przyszłości. W takich okolicznościach nie było możliwe wydanie opinii sądowo-psychiatrycznej.
Nieprzeprowadzenie w postępowaniu przygotowawczym dowodu z opinii sądowo-psychiatrycznej w sytuacji, gdy na podstawie ujawnionych okoliczności zachodzi uzasadniona wątpliwość co do poczytalności sprawcy
, uznać należy za istotny brak tego postępowania. Bez przeprowadzenia powyższego dowodu nie jest więc możliwe zakończenie dochodzenia i skierowanie aktu oskarżenia do Sądu.

W związku z tym stwierdzić należy, iż zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie postępowania w rozumieniu art. 22§1 k.k. stanowiąca przesłankę do zawieszenia dochodzenia.

Pomimo zawieszenia postępowania będą podejmowane czynności zmierzające do uzyskania opinii sądowo-psychiatrycznej. Zwrócono się do Narodowego Funduszu Zdrowia z zapytaniem, czy podejrzany korzystał w ostatnich latach z pomocy medycznej – istotnym będzie w szczególności ustalenie, czy leczył się psychiatrycznie. Będą prowadzone ustalenia co do tego, czy zostaną przeprowadzone badania psychiatryczne podejrzanego w równolegle prowadzonym postępowaniu sygn. 2Ds 542/14 nadzorowanym przez Prokuraturę Rejonową Kraków-Krowodrza. Czynności powyższe służyć mają uzyskaniu ewentualnej dokumentacji dotyczącej stanu psychicznego podejrzanego, która – wobec jego odmowy udziału w badaniach psychiatrycznych – mogłaby zostać wykorzystana przez biegłych psychiatrów w opiniowaniu w niniejszej sprawie. Będą podejmowane kolejne próby wezwania podejrzanego na badania psychiatryczne celem weryfikowania, czy ulegnie zmianie jego negatywny stosunek do udziału w tych badaniach.

Z chwilą ustania przyczyny zawieszenia dochodzenia, postępowanie zostanie niezwłocznie podjęte.

Prokurator Cezary Kwiatkowski”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn. akt 5 Ds. 153/14, postanowienie prokuratora Cezarego

Kwiatkowskiego z dnia 30 września 2016 r. – Załącznik 1

 

Artykuł 22 § 1 k.p.k., który uczynił prokurator Cezary Kwiatkowski prawną podstawą postanowienia z 30.09.2016 r. stanowi: „Jeżeli zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie postępowania, a w szczególności jeżeli nie można ująć oskarżonego albo nie może on brać udziału w postępowaniu z powodu choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby, postępowanie zawiesza się na czas trwania przeszkody.”

 

Postępowanie do sygn. akt 5 Ds. 153/14 dotyczy rzekomego znieważenia – art. 216 § 1 i § 2 – przeze mnie prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomieja Legutki /Legutko/ w związku z postępowaniem, które ten wszczął przeciwko mnie w dniu 6 maja 2014 r. w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14.

Ponieważ znieważenie jest ścigane z mocy prawa określonego w art. 216 § 5 Kodeksu karnego z oskarżenia prywatnego – art. 216 § 5 k.k.: „Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego. – prokurator C. Kwiatkowski wydał kilka postanowień o przedstawieniu mi zarzutów, w tym dwa – z 16 stycznia 2015 r. i z 12 czerwca 2016 r. – o objęciu ściganiem z urzędu przestępstwa prywatnoskargowego.

W postanowieniu z dnia 16 stycznia 2015 r. prokurator C. Kwiatkowski podał – Załącznik 2: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza /adres – ZKE/ 5 D 153/14 Postanowienie o objęciu ściganiem z urzędu przestępstwa prywatnoskargowego Kraków, dnia 16 stycznia 2015 r. Cezary Kwiatkowski – prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Podgórzu po zapoznaniu się z materiałami sygn. 5 Ds. 153/14 w sprawie o przest. z art. 216 § 1 k.k. i in. na szkodę Bartłomieja Legutko na podstawie art. 60 § 1 k.p.k. postanowił: objąć ściganiem z urzędu przestępstwa z art. 216 § 1 k.k. i art. 216 § 2 k.k. ścigane z oskarżenia prywatnego, popełnione na szkodę Bartłomieja Legutko.

UZASADNIENIE

Prokuratura Rejonowa w Krakowie-Podgórzu wykonuje czynności sprawdzające w związku z pismem Zbigniewa Kękusia datowanym na dzień 3 listopada 2014 r., w którym miał on znieważyć Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza Bartłomieja Legutko. Zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 216 § 1 k.k.

Ustalono, iż treść powyższego pisma została opublikowana na stronie internetowej www.kekusz.pl. Zachodzi zatem również prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa z art. 216 § 2 k.k.

Ze względu na okoliczności w/w czynów, a w szczególności sposób działania sprawcy i formułowanie znieważających treści w związku z pełnieniem przez pokrzywdzonego obowiązków służbowych, uznać należy, że interes społeczny wymaga objęcia ściganiem z urzędu powyższych przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego.

Mając na uwadze dyspozycję art. 60 § 1 k.p.k. postanowiono jak w sentencji. Prokurator Cezary Kwiatkowski
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn. akt 5 D 153/14, postanowienie prokuratora Cezarego

Kwiatkowskiego z dnia 16 stycznia 2015 r. – Załącznik 2

 

W postanowieniu z dnia 12 czerwca 2015 r. prokurator C. Kwiatkowski podał – Załącznik 3: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza /adres – ZKE/ 5 D 153/14 Postanowienie o objęciu ściganiem z urzędu przestępstwa prywatnoskargowego Kraków, dnia 12 czerwca 2015 r. Cezary Kwiatkowski – prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Podgórzu po zapoznaniu się z materiałami sygn. 5 Ds. 153/14 w sprawie o przest. z art. 216 § 1 k.k. i in. na szkodę Bartłomieja Legutko na podstawie art. 60 § 1 k.p.k. postanowił: objąć ściganiem z urzędu przestępstwa z art. 216 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. ścigane z oskarżenia prywatnego, popełnione na szkodę Bartłomieja Legutko w dniu 13 maja 2015 r.

UZASADNIENIE

Prokuratura Rejonowa w Krakowie-Podgórzu nadzoruje dochodzenie p-ko Zbigniewowi Kękusiowi. Wydano już postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów – o popełnieniu czynu z art. 216 § 1 k.k. w dniu 3 listopada 2014 r. i czynu z art. 216 § 2 k.k. w dniu 10 listopada 2014 r. na szkodę Bartłomieja Legutko. Zachodzi jednak podejrzenie popełnienia przez Zbigniewa Kękusia kolejnego przestępstwa z art. 216 § 1 k.k. – w związku z art. 12 k.k. W dniu 13 maja 2015 r. Zbigniew Kękuś osobiście złożył w Prokuraturze Rejonowej Kraków-Krowodrza pismo, w którym zawarł treści znieważające pokrzywdzonego Bartłomieja Legutko. W tym samym dniu podejrzany pocztą elektroniczną przesłał do szeregu osób i instytucji wiadomość o treści znieważającej Bartłomieja Legutko, zaznaczając, iż chce, by dotarł ona także do pokrzywdzonego.

Ze względu na okoliczności w/w czynu, a w szczególności sposób działania sprawcy w tym wielość podjętych zachowań zmierzających do znieważenia pokrzywdzonego i formułowanie znieważających treści w związku z pełnieniem przez Bartłomieja Legutko obowiązków służbowych, uznać należy, że interes społeczny wymaga objęcia ściganiem z urzędu powyższego przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego.

Mając na uwadze dyspozycję art. 60 § 1 k.p.k. postanowiono jak w sentencji. Prokurator Cezary Kwiatkowski”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn. akt 5 D 153/14, postanowienie prokuratora Cezarego

Kwiatkowskiego z dnia 12 czerwca 2015 r. – Załącznik 3

 

W dniu 9 października 2015 r. prokurator C. Kwiatkowski wydał postanowienie o zasięgnięciu opinii biegłych – Załącznik 4: „Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze /adres – ZKE/ 5 Ds. 153/14 Kraków, dnia 9 października 2015 r. POSTANOWIENIE o zasięgnięciu opinii biegłych Cezary Kwiatkowski prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Podgórzu w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrz. o przest. z art. 216 § 1 k.k. i art. 216 § 2 k.k. na podstawie art. 193, 194, 195, 198, 202 § 1 i 5 kpk postanowił

1.Zasięgnąć opinii dwóch biegłych lekarzy psychiatrów w osobach dr Danuty Woźniak i dr Urszuli Hybel, w celu stwierdzenia na podstawie stosownych badań:

1) czy podejrzany w czasie popełnienia zarzucanych mu czynów i w odniesieniu do nich miał zachowaną możliwość ich rozpoznania i pokierowania swoim postępowaniem,

2) jeśli nie – to jaka była tego przyczyna a także, czy możliwość ta była zniesiona, ograniczona w stopniu znacznym, bądź też ograniczona w stopniu nieznacznym,

3) czy aktualny stan zdrowia psychicznego pozwala na jego udział w postępowaniu,

4) czy aktualny stan zdrowia psychicznego podejrzanego pozwala na prowadzenie obrony w sposób samodzielny i rozsądny,

5) czy zachodzi potrzeba stosowania wobec niego środków zabezpieczających,

6) wolne wnioski biegłego.

2. Udostępnić biegłym materiały z akt sprawy 5 Ds. 153/14

3. Zakreślić termin do wydania opinii: 19 listopada 2015 r.

W związku z treścią art. 197 § 3 i art. 190 § 1 k.p.k. uprzedza się, że za przedstawienie fałszywej opinii grozi odpowiedzialność karna z art. 233 § 4 k.k. (kara pozbawienia wolności do lat 3).

Uzasadnienie

Prokuratura Rejonowa Kraków-Podgórze w Krakowie nadzoruje postępowanie przygotowawcze sygn.. 5Ds. 153/14 przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrz. o przest. z art. 216 § 1 k.k. i art. 216 § 2 k.k.

Wobec ujawnienia okoliczności wskazujących na możliwość ograniczenia poczytalności podejrzanego w stosunku do zarzucanych mu czynów, postanowiono dopuścić dowód z opini dwóch biegłych lekarzy psychiatrów w tym zakresie. Prokurator Cezary Kwiatkowski”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn.. akt 5 Ds. 153/14, postanowienie prokuratora Cezarego

Kwiatkowskiego z dnia 9 października 2015 r. – Załącznik 4

 

Na wniosek prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego w dniu 5 października 2015 r. zastępca przewodniczącej Wydziału VIII Karnego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty SSR Justyna Dreszer-Sewerska wydała zarządzenie o wyznaczeniu mi obrońcy z urzędu, adw. Natalii Galwas, zamienionej następnie przez Sąd na adw. Sławomira Jaromina.

W ślad za postanowieniem z dnia 9 października 2015 r. o zasięgnięciu opinii biegłych /Załącznik 4/, w dniu 12 października 2015 r. prokurator Cezary Kwiatkowski sporządził wezwanie dla mnie do stawiennictwa w dniu 12 listopada 2015 r. na badania psychiatryczne – Załącznik 5: „Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze w Krakowie /adres – ZKE/ Sygn. akt 5 Ds./153/14 Kraków, dnia 12 października 2015 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ WEZWANIE Termin dnia: 12 listopada 2015 r. Wzywa się Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 12 listopada 2015 r. w godzinach od 9:00 do 12:00 w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie ul. Babińskiego 29 Oddział IVB jako podejrzanego w sprawie sygn. akt 5 Ds/153/14 przeciwko w/w podejrz. o przestępstwa z art. 216 § 1 i art. 216 § 2 kk na szkodę Bartłomieja Legutki – celem udziału w badaniu sądowo-psychiatrycznym. Wezwany powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny ważny dokument stwierdzający jego tożsamość. PROKURATOR Cezary Kwiatkowski”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn. akt 5 Ds./153/14, wezwanie z 12 października 2015 r. –

Załącznik 5

 

Stawiłem się w dniu 12 listopada 2015 r. – wraz z towarzyszącą mi osobą zaufania – w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Jak mi wyjaśniła wyznaczona przez prokuratora C. Kwiatkowskiego do przeprowadzenia badań ordynator Oddziału 4B lek. med. Danuta Woźniak przeprowadzenie moich badań było 12 listopada 2015 r. niemożliwe ponieważ druga z wyznaczonych przez prokuratora C. Kwiatkowskiego do zbadania mnie lekarzy, lek. med. Urszula Hybel przebywała na urlopie.

Po upływie… roku prokurator Cezary Kwiatkowski doręczył mi kolejne wezwanie – z dnia 3 października 2016 r. – do stawiennictwa, w dniu 10 listopada 2016 r., na badania psychiatryczne – Załącznik 6: „Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze w Krakowie /adres – ZKE/ Sygn. akt 5 Ds./153/14 Kraków, dnia 03 października 2016 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ WEZWANIE Termin dnia: 10 listopada 2016 r. Wzywa się Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 10 listopada 2016 r. w godzinach od 9:00 do 12:00 w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie ul. Babińskiego 29 Oddział IVB jako podejrzanego w sprawie sygn. akt 5 Ds/153/14 przeciwko w/w podejrz. o przestępstwa z art. 216 § 1 i art. 216 § 2 kk na szkodę Bartłomieja Legutki – celem udziału w badaniu sądowo-psychiatrycznym. Wezwany powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny ważny dokument stwierdzający jego tożsamość. PROKURATOR Cezary Kwiatkowski”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn. akt 5 Ds./153/14, wezwanie z dnia 3 października 2016 r.

Załącznik 6

 

Stawiłem się w dniu 10 listopada 2016 r. – w obecności dwóch towarzyszących mi osób zaufania – w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Nie stawił się wyznaczony mi na wniosek prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego przez Sąd obrońca z urzędu.

Odmówiłem poddania mnie badaniom, co na moją prośbę poświadczyła na wezwaniu z dnia 03.10.2016 r. ordynator Oddziału 4B lek. med. Danuta Woźniak sporządzając adnotację – Załącznik 6: „Zgłosił się Nie zgodził się na /nieczytelne – ZKE/ /odmówił badania 10 XI 16 lek. Danuta Woźniak specjalista psychiatra”

Wskazać należy, że wobec uzasadnienia podanego przez prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego dla postanowienia z dnia 30 września 2016 r. o zawieszeniu postępowania – Załącznik 1: „Pomimo zawieszenia postępowania będą podejmowane czynności zmierzające do uzyskania opinii sądowo-psychiatrycznej. Zwrócono się do Narodowego Funduszu Zdrowia z zapytaniem, czy podejrzany korzystał w ostatnich latach z pomocy medycznej – istotnym będzie w szczególności ustalenie, czy leczył się psychiatrycznie. Będą prowadzone ustalenia co do tego, czy zostaną przeprowadzone badania psychiatryczne podejrzanego w równolegle prowadzonym postępowaniu sygn. 2Ds 542/14 nadzorowanym przez Prokuraturę Rejonową Kraków-Krowodrza. Czynności powyższe służyć mają uzyskaniu ewentualnej dokumentacji dotyczącej stanu psychicznego podejrzanego, która – wobec jego odmowy udziału w badaniach psychiatrycznych – mogłaby zostać wykorzystana przez biegłych psychiatrów w opiniowaniu w niniejszej sprawie. Będą podejmowane kolejne próby wezwania podejrzanego na badania psychiatryczne celem weryfikowania, czy ulegnie zmianie jego negatywny stosunek do udziału w tych badaniach.” poddanie mnie badaniom psychiatrycznym w dniu 10 listopada 2016 r. było – pomijając zawiniony, wydaje się, przez prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego fakt niestawiennictwa na badaniach wyznaczonego mi z urzędu obrońcy – było bezzasadne.

Trzy miesiące przed wydaniem przez prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego postanowienia z dnia 30 września 2016 r. o zawieszeniu postępowania, w którym autor powołał się na postępowanie prowadzone przeciwko mnie przez Prokuraturę Rejonową Kraków Krowodrza do sygn. akt 2 Ds. 542/14, w dniu 30 czerwca 2016 r., prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza, referent w sprawie do sygn. akt 2Ds 542/14, następczyni w tej sprawie inicjatora postępowania, prokuratora Bartłomieja Legutki, prokurator Dorota Baranowska wydała postanowienie o umorzeniu dochodzenia z powołaniem się na przesłankę znikomej społecznej szkodliwości czynu, za który mnie ścigano – Załącznik 7: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza /adres – ZKE/ 2 D 542/14 Kraków, dnia 30 czerwca 2016 r. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia

Dorota Baranowska – prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Krowodrzy w sprawie 2 Ds. 542/14 przeciwko Zbigniew Kękuś o przest. z art. 222 § 1 kk i inne w oparci o art. 17 § 1 pkt 3 kpk postanawia: umorzyć dochodzenie w sprawie przeciwko Zbigniewo Kękusiowi podejrzanemu o to, że: w dniu 05 maja 2014 r. w Krakowie będąc pozbawiony wolności na postawie orzeczenia Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. akt II K 407/13 usiłował samouwolnić się używając prze mocy polegającej na kopnięciu kraty zabezpieczającej przedział dla osób zatrzymanych samochodu m-ki Fiat Ducato nr rej. HPHB147, która uderzyła konwojującego funkcjonariusza policji Pawła Lewkowicza powodując stłuczenie powłok klatki piersiowej po stronie prawej z podbiegnięciem krwawym co naruszyło czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni trwający oraz wystawiając nogę z tego pomieszczenia, jednak zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na obezwładnienie przez konwojujących policjantów, na skutek czego Michał Doroba, podejmując czynności w celu zapobieżenia ucieczki upadł doznając obrzęku lewego nadgarstka i stłuczenia lewego łokcia, co naruszyło czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dnia trwający, co miało miejsce podczas i w związku z wykonywaniem przez policjantów obowiązków służbowych – tj. o przest. z art. 222§1kk, art. 157§1kk w zw. z art. 13§2 kk w zw. z ar. 242§4kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 1§2 kk wobec stwierdzenia znikomej społecznej szkodliwości czynu

(…) Uzasadnienie

(…) Prokurator Dorota Baranowska”.

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokurator

Doroty Baranowskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. – Załącznik 7

 

Okazuje się, że prokurator Cezary Kwiatkowski przed wydaniem postanowienia z dnia 30 września 2016 r. o zawieszeniu dochodzenia w sprawie przeciwko mnie do sygn. 5 Ds. 153/14, w którym podał – Załącznik 1: „Będą prowadzone ustalenia co do tego, czy zostaną przeprowadzone badania psychiatryczne podejrzanego w równolegle prowadzonym postępowaniu sygn. 2Ds 542/14 nadzorowanym przez Prokuraturę Rejonową Kraków-Krowodrza.”, nie sprawdził, jaki na dzień sporządzania przez niego postanowienia był status postępowania prowadzonego przeciwko mnie przez Prokuraturę Rejonową Kraków Krowodrza do sygn. akt 2Ds 542/14.

Gdyby skierował zapytanie w tej sprawie do Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza, poinformowano by go:

 1. o w.w. postanowieniu prokurator Doroty Baranowskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. o umorzeniu dochodzenia,
 2. że funkcjonariusze Policji uznani w postępowaniu do sygn. akt 2Ds 542/14 za pokrzywdzonych nie zaskarżyli postanowienia prokurator Doroty Baranowskiej z dnia 30.06.2016 r.

 

Skoro prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza D. Baranowska postanowiła umorzyć dochodzenie przeciwko mnie w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 z powołaniem się na określoną w art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k. przesłankę znikomej społecznej szkodliwości czynu, za który mnie ścigała, a uznani w postępowaniu za pokrzywdzonych funkcjonariusze Policji nie zaskarżyli tego postanowienia, było wręcz niemożliwe, żeby mnie Prokuratura Rejonowa dla Krakowa Krowodrzy po wydaniu przez prokurator D. Baranowską postanowienia z dnia 30.06.2016 r. kierowała na badania psychiatryczne w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14. Co zakładał prokurator C. Kwiatkowski w dniu 30 września 2016 r., gdy sporządzał postanowienie o zawieszeniu postępowania do sygn. akt 5 Ds. 153/14, najwyraźniej nie wiedząc o postanowieniu prokurator D. Baranowskiej z dnia 30 czerwca 2016 r.

 

Postanowienie prokurator Doroty Baranowskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. zaskarżył wyznaczony mi w tej sprawie z urzędu obrońca adw. Wojciech Wandzel. Zaskarżyłem je także ja. Obaj wskazaliśmy w złożonych przez nas zażaleniach, że prokurator D. Baranowska bezpodstawnie przypisała mi popełnienie czynów, za które mnie ścigała.

Adw. Wojciecha Wandzela i moje zażalenia oddaliła – utrzymując w mocy postanowienie prokurator Doroty Baranowskiej – postanowieniem z dnia 18 maja 2017 r. sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy II Wydział Karny Nina Uchwat-Woźniak – Załącznik 8: „Sygn. akt II Kp 715/16 k Postanowienie Dnia 18 maja 2017 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie w II Wydziale Karnym, w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Nina Uchwat-Woźniak

Protokolant: st. protokolant sądowy Monika Łydek

bez udziału Prokuratora Prok. Rej.

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 18 maja 2017 r. w Krakowie w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrzanemu o przestępstwo z art. 222 § 1 k.k., art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 13 § 2 k.k. w zw. z art. 242 § 4 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k. zażaleń podejrzanego Zbigniewa Kękusia oraz jego obrońcy na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza /Doroty Baranowskiej – ZKE/ z dnia 30 czerwca 2016 r., sygn. akt 2 Ds. 542/14 w przedmiocie umorzenia dochodzenia na podstawie art. 329 k.p.k., art. 437 § 1 k.p.k. w zw. z art. 465 § 1 i 2 k.p.k., art. 98 § 2 k.p.k.

postanawia:

 1. zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że:
  1. w sentencji postanowienia w opisie zarzucanego podejrzanemu czynu w części dotyczącej pokrzywdzonego Pawła Lewkowicza słowa „na okres powyżej 7 dni trwający” zastępuje słowami „na okres poniżej 7 dni trwający”,
  2. kwalifikuje czyn zarzucany podejrzanemu jako występek z art. 13 § 2 k.k. w zw. z art. 242 § 4 k.k., art. 222 § 1 k.k. i art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.;
 2. w pozostałym zaskarżonym zakresie utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie;

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie sędzi Sądu

Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy II Wydział Karny, Niny Uchwat-Woźniak z dnia 18 maja 2017 r., sygn. akt II KP 715/16/K – Załącznik 8

 

W uzasadnieniu do postanowienia z 18.05.2017 r. sędzia Nina Uchwat-Woźniak zakwalifikowała czyny, za które ścigano mnie w sprawie do sygn. akt 2Ds 542/12 do kategorii błahe, podała – Załącznik 8: Byłoby całkowicie nieracjonalne oczekiwanie od wymiaru sprawiedliwości w sprawach karanych reagowanie przez niego w każdym, nawet zupełnie błahym, wypadku dopuszczania się przez sprawcę czynu zabronionego pod groźbą kary (por. E. Plebanek, Materialne określenie przestępstwa, Warszawa 2009, s. 119 i n.; R. Zawłocki, Pojęcie i funkcje społecznej szkodliwości czynu w prawie karnym, Warszawa 2007, s. 92 i n.; tenże, w: R. Dębski (red.), System Prawa Karnego, t. 3, s. 108 i n.; T. Kaczmarek, w: R. Dębski (red.), System Prawa Karnego, t. 3, s. 258 i n.).”

Nawiasem mówiąc uzasadnienia, które dla postanowienia z dnia 30 czerwca 2016 r. /Załącznik 7/ o umorzeniu dochodzenia w sprawie do sygn. akt 2Ds 542/14 sporządziła prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Dorota Baranowska oraz które dla postanowienia z dnia 18 maja 2017 r. /Załącznik 8/ o utrzymaniu w mocy postanowienia prokurator Doroty Baranowskiej sporządziła sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy II Wydział Karny Nina Uchwat-Woźniak bardzo źle świadczą o prokuraturze Bartłomieju Legutce, który jako pierwszy dokonał oceny materiału dowodowego w sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza sygn. akt 2 Ds. 542/14 i na podstawie tej oceny wszczął postępowanie przeciwko mnie, w tym uznał, że za popełnienie czynów – błahych w ocenie sędzi Niny Uchwat-Woźniak – za które postanowił mnie ścigać grozi mi pozbawienie mnie wolności, co skutkowało skutecznym przeprowadzeniem przez niego procedury pozbawienia mnie wolności przez umieszczenie mnie w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego, z którego wypisała mnie ordynator Oddziału 4B lek. med. Danuta Woźniak po czterech dobach z powodu prowadzenia przeze mnie protestu głodowego.

Zwracam uwagę na powyższe ponieważ prokurator Bartłomiej Legutko uczestniczy w charakterze pokrzywdzonego – rzekomo znieważonego przeze mnie – w sprawie wszczętej przeciwko mnie z urzędu przez prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego i prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową Kraków Podgórze do sygn. akt 5 Ds. 153/14.

 

Prokurator Cezary Kwiatkowski nie jest już referentem w sprawie do sygn. akt 5 Ds. 153/14. Po tym, gdy pismem z dnia 9 listopada 2016 r. złożyłem wniosek o jego wyłączenie od rozpoznawania tej sprawy – prezentując dowody jego stronniczości oraz poświadczeń nieprawdy w dokumentach, które sporządzał – otrzymałem pismo prokuratora rejonowego dla Krakowa Podgórza Agnieszki Nowak, którym ta poinformowała mnie, że prokurator Cezary Kwiatkowski został oddelegowany do Prokuratury Okręgowej w KrakowieZałącznik 9: „Prokuratura Rejonowa Kraków – Podgórze /adres – ZKE/ 5 Ds. 153/14 Kraków, dn. 22 listopada 2016 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 9 listopada 2016 r. stanowiące wniosek o wyłączenie prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego od udziału w sprawie o sygn. 5 Ds. 153/14, działając na podstawie art. 48§1 kpk informuję, iż wobec faktu oddelegowania z dniem 17.10.2016 r. prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego do Prokuratury Okręgowej w Krakowie wniosek Pana nie podlega rozpoznaniu. (…) Prokurator Rejonowy w Krakowie Podgórzu Agnieszka Nowak.”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków – Podgórze, sygn. akt 5 Ds. 153/14, pismo prokuratora rejonowego

Agnieszki Nowak z dnia 22 listopada 2016 r. – Załącznik 9

 

Wnoszę jak na wstępie.

Zbigniew Kękuś

Załączniki: od 1 do 25 do ściągnięcia tutaj

 1. Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn. akt 5 Ds. 153/14, postanowienie prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego z dnia 30 września 2016 r.
 2. Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn. akt 5 D 153/14, postanowienie prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego z dnia 16 stycznia 2015 r.
 3. Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn. akt 5 D 153/14, postanowienie prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego z dnia 12 czerwca 2015 r.
 4. Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn.. akt 5 Ds. 153/14, postanowienie prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego z dnia 9 października 2015 r.
 5. Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn. akt 5 Ds./153/14, wezwanie z 12 października 2015 r.
 6. Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn. akt 5 Ds./153/14, wezwanie z dnia 3 października 2016 r.
 7. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokurator Doroty Baranowskiej z dnia 30 czerwca 2016 r.
 8. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy II Wydział Karny, Niny Uchwat-Woźniak z dnia 18 maja 2017 r., sygn. akt II KP 715/16/K
 9. Prokuratura Rejonowa Kraków – Podgórze, sygn. akt 5 Ds. 153/14, pismo prokuratora rejonowego Agnieszki Nowak z dnia 22 listopada 2016 r.