Rządy Żydów w Polsce – kto stoi za ustawą reprywatyzacyjną sekretarza stanu Patryka Jakiego i co z nią zrobi przeciwnik ustawy w 2008 r. J. Kaczyński

Świat, ludzie na nim obudzą się i otrząsną z tej strasznej żydowskiej obłudy.”
Noam Chomsky

Żydostwo to letnia i zimowa szarańcza naszego kraju, która zaraża powietrze zgnilizną,

roznosi próżniaczego ducha swych ojców, wśród pracowitego ludu utrzymać się nie może

i tam tylko się gnieździ i mnoży, gdzie próżniactwo ma ochronę.”
Stanisław Staszic

Kraków, dnia 19 października 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

Dotyczy:

 1. Kogo, poza:
  1. sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patrykiem Jakim,
  2. prezesem Rady Ministrów Beatą Szydło,

podporządkowało sobie żydowskie lobby, czyli jak sekretarz stanu Patryk Jaki i premier Beata Szydło chcą wprowadzić w życie ustawę reprywatyzacyjną, na którą bez przeprowadzenia referendum nie wyrażał zgody w dużo lepszej niż obecna sytuacji finansowej Polski prezes PiS Jarosław Kaczyński.

 1. Procedowanie przez PiS’owski Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej z projektem ustawy reprywatyzacyjnej Patryka Jakiego jako test na wiarygodność prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.
 2. Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie umieszczony na stronie www.kekusz.pl.

 

Świat, ludzie na nim obudzą się i otrząsną z tej strasznej żydowskiej obłudy.”
Noam Chomsky

Szanowni Państwo,

 

W wydaniu z dnia 13 października 2017 r. „Fakt zamieścił informację:

„Ustawa reprywatyzacyjna będzie kosztowała od 15 do 20 miliardów złotych – przyznał wczoraj w Radiu ZET

Patryk Jaki. Wiceminister sprawiedliwości przekonywał, że te pieniądze „oczywiście się znajdą”.

I dodał, że projekt tej ustawy pokazał prezesowi PiS. Ma też akceptację premier.

Wierzę, że także w parlamencie zyskamy szerokie wsparcie – mówił Jaki.”
Źródło: „Ustawa za miliardy”, „Fakt”, 13.10.2017 r., s. 5 – Załącznik 1.1

 

Uważam, że dlatego przychylne Jarosławowi Kaczyńskiemu i PiS’owi media nieprzerwanie informują nas o „sukcesie Jakiego” i jego Komisji ds. reprywatyzacji kamienic w Warszawie, żeby on popularność zdobytą w sprawie o wymiarze finansowym dziesiątek milionów złotych zdyskontował z korzyścią dla Żydów i „przemycił” sprzeczną z polską racją stanu i interesem narodowym – co oczywiście potwierdzają oświadczenia Jarosława Kaczyńskiego z 2008 roku, a podwojenie od tego czasu przez PO Żyda Donalda Tuska i PiS Żyda Jarosława Kaczyńskiego zadłużenia Polski czyni tę sprzeczność jeszcze bardziej aktualną – ustawę reprywatyzacyjną o wymiarze finansowym według szacunku P. Jakiego, moim zdaniem mocno zaniżonego, sięgającym kwoty 20 miliardów złotych.

 

Przypomnę, że wprowadzenie ustawy reprywatyzacyjnej obiecał w dniu 12 marca 2008 roku w Nowym Jorku premier Donald Tusk podczas spotkania z przedstawicielami organizacji żydowskich – Komitet Żydów Amerykańskich /AJC/, Konferencja ds. Roszczeń Żydowskich /JCC/, Liga Przeciw Zniesławieniom /ADL/. Po spotkaniu Michael Saldberg z Anti-Defamation League /Liga Przeciwko Zniesławieniom/ powiedział:

 

– Chcieliśmy się poznać z nowym polskim premierem. Zobaczyć, jakie jest jego stanowisko w sprawie dialogu polsko-żydowskiego. Tymczasem on wystąpił z tak wspaniałą deklaracją. Do końca tego roku ma zostać przyjęta ustawa reprywatyzacyjna – opowiada „Rz” Michael Saldberg z ADL.”

Źródło: http://www.rp.pl/artykuł/105482.html

 

Wiceprezes Światowego Kongresu Żydów Kalman Sultanik mówił o deklaracji premiera D. Tuska:

 

Premier powiedział, że do września ustawa o reprywatyzacji zostanie uchwalona, i szybko, jeszcze w tym roku wprowadzona w życie” – powiedział Sultanik.”

Źródło: http://www.dziennik.pl/wydarzenia/article137101/Tusk_zwróci_Żydom_majątek.html, 12 marca 2008 r.

 

W opublikowanym w komentarzu do deklaracji D. Tuska przez portal www.wprost.pl artykule pt. „Złodzieje skarbu”, Michał Zieliński podał m.in.:

Premier Tusk podczas wizyty w USA, indagowany przez przedstawicieli organizacji żydowskich,

obiecał im rozwiązanie problemu pozostawionego w Polsce mienia jeszcze w 2008 r.

Lobby żydowskie w Stanach Zjednoczonych jest tak silne, że ów zwrot może wymusić.”

Źródło: Michał Zieliński, „Złodzieje skarbu”, https://www.wprost.pl/tygodnik/126223/Zlodzieje-skarbu.html, 24 marca 2008

 

Wprawdzie minister skarbu państwa Aleksander Grad przygotował w grudniu 2008 roku projekt ustawy reprywatyzacyjnej, który Donald Tusk chciał zgodnie z deklaracją złożoną Żydom – „Premier powiedział, że do września ustawa o reprywatyzacji zostanie uchwalona, i szybko, jeszcze w tym roku wprowadzona w życie” – powiedział Sultanik” – wprowadzić w życie wczesną wiosną 2009 r., o czym informował media rzecznik Ministerstwa Skarbu Państwa M. Wiewiór:

 

Ustawa reprywatyzacyjna, dzięki której pokrzywdzeni odzyskają około jednej piątej wartości tego, co utracili jest już gotowa, w styczniu trafi do Sejmu. (…) Rząd chce działać szybko. Już na początku stycznia projekt zostanie przyjęty przez całą Radę Ministrów i trafi do Sejmu. Ustawa powinna wejść w życie wczesną wiosną,

o ile nie zawetuje jej prezydent – mówi „Dziennikowi” rzecznik Ministerstwa Skarbu, Maciej Wiewiór.”

Źródło: Jędrzej Bielecki: „Państwo zwróci 20 procent”, Dziennik Polska Europa Świat, 23.12.2008r., s. 3 – Załącznik 1.2

 

i który sam D. Tusk promował jako „sprawiedliwą i przyzwoitą ustawę”, ale okazała się bublem – twierdzę, że szwindlem, więcej na ten temat w zamieszczonym na blogu red. Marka Podleckiego www.monitor-polski.pl film pt. „Sprawa dla ABW – dr Zbigniew Kękuś demaskuje „reprywatyzację” Tuska.” – i Donald Tusk nawet nie przekazał jej Sejmowi, a w marcu 2011 roku poinformował media o zawieszeniu, z przyczyn finansowych, prac nad ustawą reprywatyzacyjną. Media informowały:

Rząd wstrzymał prace nad ustawą o odszkodowaniach dla byłych właścicieli.

(…) Oficjalny powód: jego realizacja mogłaby zakończyć się katastrofą finansów publicznych.”

Źródło: „Koniec z reprywatyzacją”, „Dziennik Gazeta Prawna”, 11-13 marca 2011 r.

 

Informacja podana Radiu ZET przez Patryka Jakiego tym większe zatem budzi zdumienie, że:

 1. od dwóch lat przedstawiciele najwyższego kierownictwa PiSa zarazem najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej – nieprzerwanie informują nas o tym, że przez 8 lat rządów Platforma Obywatelska doprowadziła Polskę do ruiny finansowej, w tym – na przykład – w dniu 1 stycznia 2017 r. portal www.tvp.info podał za „Gazetą Polską Codziennie”: „W czasie rządów PO-PSL zadłużenie Polski wzrosło z 527 mld zł na koniec 2007 r. do blisko 850 mld zł na koniec 2015 r.
 2. jak podają media, w styczniu 2017 r. zadłużenie Polski przekroczyło 1 bilion złotych, co wskazuje, że PiS zadłuża Polskę w dużo szybszym tempie niż czyniła to Platforma Obywatelska /jesteśmy drugim, po Łotwie, państwem UE pod względem tempa wzrostu zadłużenia/.

 

Wobec podanych wyżej faktów, zapowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryka Jakiego, że pieniądze – w kwocie: „od 15 do 20 miliardów złotych”oczywiście się znajdąświadczy o ogromnej skuteczności wspomnianego wyżej lobby żydowskiego.

W tym miejscu przypomnieć należy, co o tworzeniu ustaw w Polsce oraz ich wprowadzaniu w życie mówili senator Zbigniew Romaszewski oraz poseł Platformy Obywatelskiej, przewodniczący sejmowej komisji śledczej do zbadania przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę o grach i zakładach wzajemnych Mirosław Sekuła:

 

Prawo powstaje w grupach lobbystycznych, parlament tylko podnosi rękę. (…) Władza ustawodawcza jest coraz bardziej marginalizowana. Ustalenia Sejmu, a potem Senatu mają charakter czysto formalny. W gruncie rzeczy powstawanie podstawowych decyzji przesuwa się w kierunku kręgów nieformalnych.

(…) Pomysły powstają w różnych miejscach i nie do końca wiadomo, czyje są, ale to nie problem, bo tak musi być. Gorzej, że nie towarzyszy im szersza dyskusja, i co więcej – jest źle widziana”.

Źródło:„Państwo jest traktowane jak wróg”,wywiad z wicemarszałkiem Senatu, Zbigniewem Romaszewskim,

„Rzeczpospolita”, 7 maja 2009r., s. A6

 

W pracach nad kolejnymi ustawami parlamentarzyści PO dostają z kancelarii premiera gotowe projekty i harmonogram, kiedy mają je uchwalić. Bez prawa zmian. Mirosław Sekuła dowcipnie to określił,

że posłowie są tylko interfejsem między ściągawką do głosowania a przyciskiem.”
Źródło: Piotr Gursztyn, „Między sprzecznościami, czyli paradoksy platformy”; „Dziennik Gazeta Prawna”, 12 listopada 2009r., s. A14

 

Niewykluczone, że także w przypadku projektu ustawy reprywatyzacyjnej Patryka Jakiego potrzebna będzie sejmowa komisja śledcza… Już to budzi przecież ogromne wątpliwości, że liderem projektu ustawy reprywatyzacyjnej o wymiarze finansowym – według autora – od 15 do 20 miliardów złotych jest sekretarz stanu, średniego szczebla kierownik administracji państwowej.

Uważam, że ze względu na wpływ ustawy reprywatyzacyjnej na finanse państwa liderem projektu przygotowania ustawy reprywatyzacyjnej powinien być adresat kopii niniejszego pisma, wiceprezes Rady ministrów, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki.

Póki co, z informacji przekazanej przez Patryka Jakiego Radiu ZET wniosek, że lobby forsujące wprowadzenie w życie ustawy reprywatyzacyjnej okazało się skuteczne nie tylko wobec Patryka Jakiego, ale także wobec premier Beaty Szydło, co do której P. Jaki mówi, że ma jej akceptację – Załącznik 1.1: „Ma też akceptację premier.”

Co oczywiste, Patryk Jaki, pracownik średniego szczebla kierowniczego administracji państwowej nie mógł sam podjąć decyzji o podjęciu prac nad ustawą o wymiarze finansowym, jak sam mówi: „od 15 do 20 miliardów złotych.” Ktoś z jego przełożonych musiał go do tego zobowiązać…

Co do nadziei wyrażonej przez P. Jakiego:

„–Wierzę, że także w parlamencie zyskamy szerokie wsparcie – mówił Jaki.”
Źródło: „Ustawa za miliardy”, „Fakt”, 13.10.2017 r., s. 5 – Załącznik 1.1

 

wydaje się jednak, że jest niepoprawnym, bo niezorientowanym, hurraoptymistą, a jego oraz jego zleceniodawcy/mocodawcy działania i przychylność premier Beaty Szydło są skazane na klęskę.

Oto bowiem po tym, gdy w dniu 12 marca 2008 r. Żyd Donald Tusk obiecał – prezentując się jako „megamocny”, tj. z oczywistym i rażącym naruszeniem prawa określonego w art. 119 do 122 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej1:

– w Nowym JorkuŻydom z Nowego Jorku wprowadzenie do końca 2008 roku ustawy reprywatyzacyjnej, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński takie wobec ustawy prezentował stanowisko:

 

Jarosław Kaczyński uważa, że o sposobie restytucji mienia żydowskiego Polacy powinni wypowiedzieć się w referendum. W ten sposób prezes PiS odniósł się do obietnicy przyspieszenia reprywatyzacji danej przez Donalda Tuska przedstawicielom organizacji żydowskich w Nowym Jorku.

Jeśli chodziłoby o odszkodowania to byłoby to tak: potomkowie biednych Polaków mają zapłacić potomkom bogatych Polaków, czy obywateli polskich. Sądzę, że trzeba by jednak zrobić referendum i zapytać Polaków, czy chcą płacić? To jest chyba jedyne rozwiązanie – ocenił lider Prawa i Sprawiedliwości na konferencji w Sejmie.”

Źródło: „PiS proponuje referendum ws. zwrotu mienia żydowskiego”, http://www.newsweek.pl/wiadomosci/z-ostatniej-chwili-/pis-proponuje-referendum-ws–zwrotu-mienia-zydowskiego,5466,1,1.html, 12 marca 2008 r.

 

Premier Tusk podczas wizyty w USA, indagowany przez przedstawicieli organizacji żydowskich, obiecał im rozwiązanie problemu pozostawionego w Polsce mienia jeszcze w 2008 r.

Lobby żydowskie w Stanach Zjednoczonych jest tak silne, że ów zwrot może wymusić. (…)

A Jarosław Kaczyński na wieść o przymiarkach reprywatyzacyjnych rządu stwierdził, że jego partia będzie się w tej sprawie domagać referendum. Jego zdaniem, trzeba zapytać obywateli, „czy zgadzają się, aby biedni Polacy, a dokładnie ich potomkowie, mieli płacić potomkom bogatych Polaków”.

Źródło: Michał Zieliński, „Złodzieje skarbu”, https://www.wprost.pl/tygodnik/126223/Zlodzieje-skarbu.html, 24 marca 2008

 

W środę na konferencji prasowej w Sejmie dziennikarze pytali szefa PiS o doniesienia prasowe, że podczas swojej wizyty w USA premier Donald Tusk obiecał przedstawicielom organizacji żydowskich w Nowym Jorku rozwiązanie problemu restytucji prywatnego mienia żydowskiego w Polsce jeszcze w tym roku.

(…) Spytany wprost, czy mienie żydowskie w Polsce powinno być restytuowane, J. Kaczyński powiedział:

W Polsce po 1939 roku nastąpiło zawalenie się całej struktury społecznej, także struktury własnościowej i jej odbudowa, czy w postaci naturalnej poprzez oddanie mienia, czy w postaci odszkodowań, to byłoby przedsięwzięcie w najwyższym stopniu trudne”.

A jeśli chodziłoby o odszkodowania – głównie musiałoby chodzić o odszkodowania – to byłoby to tak:

biedni Polacy, a dokładnie potomkowie biednych Polaków mają zapłacić potomkom bogatych Polaków,

czy obywateli polskich. Sądzę, że trzeba by jednak zrobić referendum i zapytać Polaków, czy chcą płacić,

to jest chyba jedyne rozwiązanie” – ocenił J. Kaczyński.

To jest tak: ktoś miał bogatych dziadków i dzisiaj się czegoś od podatnika polskiego domaga – do tego to się w istocie sprowadza. Ja też miałem bogatych dziadków i niczego się nie domagam” – dodał.”

Źródło:„J. Kaczyński: restytucja mienia żydowskiego po referendum”, www.wiadomości.dziennik.pl, 12 marca 2008 r.

 

Przeciwko referendum w Polsce w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej wypowiadał się były ambasador Izraela w Polsce Szewach Weiss. W wywiadzie udzielonym w dniu 5 stycznia 2009 r. Radiu RMF FM powiedział:

 

Konrad Piasecki: „Referendum w tej sprawie /ustawy reprywatyzacyjnej – ZKE/ powinno się odbyć w Polsce?
Szewach Weiss: „Były ambasador nie powie o tym słowa, ale były przewodniczący Knesetu powie,

że u nas w Izraelu unikamy referendów w ogóle.”
Konrad Piasecki: „Bo to zły pomysł?”
Szewach Weiss: „Nie, bo parlament jest delegatem narodu.”

Źródło:Wywiad Konrada Piaseckiego z byłym ambasadorem Izraela w Polsce Szewachem Weissem, RMF FM, http://www.rmf.fm/fakty/?id=149315, 05.01.2009, godz. 8:02

Wobec zacytowanych wyżej oświadczeń Jarosława Kaczyńskiego w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej, Patryk Jaki i premier Beata Szydło, o której stosunku do ustawy P. Jaki mówi, że: „Ma też akceptację premier.”, są bez szans na skuteczne „przeprowadzenie” przez Sejm i Senat ustawy według projektu P. Jakiego. Jako wciąż prezes PiS nie zezwoli przecież posłom i senatorom Prawa i Sprawiedliwości na głosowanie za przyjęciem ustawy bez uprzedniego w jej sprawie referendum.

Jak Państwa informowałem w poprzednio kierowanych do Państwa pismach – są zamieszczone na stronie www.kekusz.pl – uważam Żyda Jarosława Kaczyńskiego za obłudnego, cwanego moralnego karła, parcha. Przypomnę:

 

PARCH” – «Obraźliwe określenie Żyda, dziś już archaiczne,

choć z nieznanych powodów pomijane we wszelkich słownikach»

Słownik Języka Polskiego

 

Wyrażenie przez niego zgody na głosowanie przez posłów i senatorów PiS za przyjęciem ustawy reprywatyzacyjnej według projektu Patryka Jakiego, bez uprzedniego przeprowadzenie referendum w tej sprawie byłoby Jarosława Kaczyńskiego ostateczną kompromitacją. Domagał się wszak kategorycznie tego referendum, prezentował uzasadnienie dla jego stanowiska wtedy, gdy w 2008 roku wprowadzenie ustawy obiecał Żydom premier Donald Tusk i gdy zadłużenie Polski przekraczało niewiele kwotę 500 mld zł.

Jakże zatem mógłby się zgodzić na jej wprowadzenie bez referendum w 2017 roku – lub później – gdy zadłużenie uległo podwojeniu, przekracza kwotę 1 biliona złotych, i wciąż rośnie…?
Ponieważ gra idzie o wielką, ogromną stawkę, żydowskie lobby może wyeliminować Jarosława Kaczyńskiego ze sceny politycznej celem uniknięcia jego samego i jego partii kompromitacji, tj. sprzeniewierzenia się przez niego jego zacytowanym wyżej deklaracjom z 2008 roku. J. Kaczyński może wycofać się z życia politycznego. Ze względu na wiek, zdrowie, czy też czego by nie wymyślili. Następca J. Kaczyńskiego w roli szefa PiS będzie, jak Beata Szydło, za ustawą.

Podkreślić należy, że jednak nawet w przypadku wycofania się przez Jarosława Kaczyńskiego ze sceny politycznej celem uniknięcia kompromitacji przez konfrontację w Sejmie i Senacie jego deklaracji z 2008 roku z poddanym pod głosowanie projektem ustawy reprywatyzacyjnej – ciekawe, kto go złoży do laski marszałkowskiej… – oraz po korzystnych ewentualnie dla Patryka Jakiego i jego mocodawców głosowaniach w Sejmie i Senacie, ustawa według projektu P. Jakiego jest skazana na klęskę. Nie tylko jego ustawa… Każda ustawa reprywatyzacyjna. Dopóty dopóki prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej będzie Andrzej Duda.

Jesteśmy, wszyscy Polacy, świadkami mnóstwa sytuacji, gdy prezydent Andrzej Duda prezentuje się nam jako spadkobierca dziedzictwa prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

A ten – być może z powodu deklaracji swego brata – nie zamierzał podpisać ustawy reprywatyzacyjnej.

Świadomi braku jego dlań akceptacji byli tak inicjator wprowadzenia ustawy w 2008 roku premier Donald Tusk, jak i jej główni beneficjenci, Żydzi.

 

Wiceprezes Światowego Kongresu Żydów Kalman Sultanik relacjonował 12 marca 2008 r. po złożeniu przez D. Tuska „deklaracji nowojorskiej”:

 

Premier powiedział, że do września ustawa o reprywatyzacji zostanie uchwalona, i szybko, jeszcze w tym roku wprowadzona w życie” – powiedział Sultanik

(…) Wyraził także nadzieję, że prezydent Kaczyński podpisze ustawę.”

Źródło: http://www.dziennik.pl/wydarzenia/article137101/Tusk_zwróci_Żydom_majątek.html, 12 marca 2008 r.

 

Nawet posiadający w grudniu 2008 roku wiedzę, że Sejm i Senat uchwalą w 2009 roku ustawę reprywatyzacyjną według projektu ministra skarbu państwa Aleksandra Grada z grudnia 2008 r., prezes Holocaust Restitution Committee w Nowym Jorku Jehuda Evron i rzecznik Ministerstwa Skarbu Państwa Maciej Wiewiór – ciekawe, skąd powzięli tę wiedzę J. Evron i M. Wiewiór, jeśli w grudniu 2008 roku treści projektu ustawy nie znali jeszcze nie tylko posłowie i senatorowie, ale nawet przez członków Rady Ministrów, co M. Wiewiór potwierdził w opublikowanym w wydaniu z dnia 23 grudnia 2008 r. „Dziennika Polska Europa Świat” wywiadzie – Załącznik 1.2: „Ustawa reprywatyzacyjna, dzięki której pokrzywdzeni odzyskają około jednej piątej wartości tego, co utracili jest już gotowa, w styczniu trafi do Sejmu. (…) Rząd chce działać szybko. Już na początku stycznia projekt zostanie przyjęty przez całą Radę Ministrów i trafi do Sejmu.”; Źródło: Jędrzej Bielecki: „Państwo zwróci 20 procent”, Dziennik Polska Europa Świat, 23.12.2008r., s. 3 – nie wierzyli w prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Jehuda Evron zapytany w grudniu 2008r. przez dziennikarza „Dziennika Polska Europa Świat”:

 

Jędrzej Bielecki: „Rząd chce wypłacić odszkodowania tym, którym komuniści zabrali po wojnie majątki.

O to walczył Pan od lat. Chwila radości?”

odpowiedział:

Jehuda Evron: Nie wszystko jest już przesądzone. Ustawę może zawetować prezydent.

Słyszałem, że on ostatnio wetuje wiele kluczowych ustaw. Dlatego rozważamy wysłanie do niego apelu w imieniu tych polskich Żydów, którzy uratowali się z Holocaustu.”

Źródło:„Z ustawy skorzysta 15 tys. Żydów”wywiad z Jehudą Evron’em, Prezesem Holocaust Restitution Committee w Nowym Jorku, „Dziennik Polska Europa Świat”, 23.12.2008r. s. 3 – Załącznik 1.2

 

Znaczy reszta, czyli Rada Ministrów, Sejm, Senat były zdaniem Żyda z Nowego Korku przesądzone…

Rzecznik Ministerstwa Skarbu Państwa Maciej Wiewiór mówił w grudniu 2008 roku – Załącznik 1.2:

 

Ustawa reprywatyzacyjna, dzięki której pokrzywdzeni odzyskają około jednej piątej wartości tego, co utracili jest już gotowa, w styczniu trafi do Sejmu. (…) Ustawa powinna wejść w życie wczesną wiosną, o ile nie zawetuje jej prezydent – mówi „Dziennikowi” rzecznik Ministerstwa Skarbu, Maciej Wiewiór.”

Źródło: Jędrzej Bielecki: „Państwo zwróci 20 procent”, Dziennik Polska Europa Świat, 23.12.2008r., s. 3 – Załącznik 1.2

Nawet zatem jeśli prezes PiS Jarosław Kaczyński sprzeniewierzy się stanowisku, które z 2008 roku o konieczności przeprowadzenia referendum w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej lub jeśli celem uniknięcia kompromitacji usunie się ze sceny politycznej i parlamentarzyści, posłowie i senatorowie, PiS będą głosowali za przyjęciem ustawy według projektu P. Jakiego mimo nieprzeprowadzenia referendum, to żydowskie lobby powinno trafić na opór ze strony spadkobiercy dziedzictwa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Andrzeja Dudy.

 

Pragnę poinformować, że z podanych wyżej przyczyn skierowałem pismo z dnia 18 października 2017 r. do Patryka Jakiego, którym złożyłem – Załącznik 1: „Pan Patryk Jaki Sekretarz Stanu Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 1100-950 WarszawaDotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie art. 146 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „(…) 4. W zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach Rada Ministrów (…) 4. chroni interesy Skarbu Państwa” – o sporządzenie i doręczenie mi, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty wpływu niniejszego pisma, informacji publicznej w postaci podania źródła/źródeł sfinansowania przygotowywanej przez Pana ustawy reprywatyzacyjnej.
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty wpływu niniejszego pisma, informacji publicznej w postaci podania imienia i nazwiska funkcjonariusza publicznego /funkcjonariuszki publicznej/ oraz pełnionej przez niego/nią funkcji, na którego/której polecenie przygotowuje Pan projekt ustawy reprywatyzacyjnej o wymiarze finansowym według Pana – Załącznik 1: „Ustawa reprywatyzacyjna będzie kosztować 15 do 20 miliardów złotych – przyznał wczoraj w Radiu ZET Patryk Jaki”.
 3. Zawiadomienie, że Pana działania na rzecz wprowadzenia ustawy reprywatyzacyjnej bez przeprowadzenia uprzednio referendum są:
  1. sprzeczne ze stanowiskiem prezentowanym przez prezesa partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego, m.in.: „Sądzę, że trzeba by jednak zrobić referendum i zapytać Polaków, czy chcą płacić, to jest chyba jedyne rozwiązanie. (…) To jest tak: ktoś miał bogatych dziadków i dzisiaj się czegoś od podatnika polskiego domaga – do tego to się w istocie sprowadza.”
  2. zgodne ze stanowiskiem byłego ambasadora Izraela w Polsce Szewacha Weissa.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 18 października 2017 r. do sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Patryka Jakiego – Załącznik 1

 

Ponieważ Patryk Jaki powiedział w wywiadzie dla Radia ZET:

 

Ustawa reprywatyzacyjna będzie kosztowała od 15 do 20 miliardów złotych – przyznał wczoraj w Radiu ZET

Patryk Jaki. Wiceminister sprawiedliwości przekonywał, że te pieniądze „oczywiście się znajdą”.

I dodał, że projekt tej ustawy pokazał prezesowi PiS. (…)”
Źródło: „Ustawa za miliardy”, „Fakt”, 13.10.2017 r., s. 5 – Załącznik 1.1

 

pismem z dnia 18 października 2017 r. skierowanym do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego złożyłem – Załącznik 2: „Pan Jarosław Kaczyński Prezes Prawa i Sprawiedliwości ul. Nowogrodzka 84/86 02-018 Warszawa Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia:
  1. czy Pan zmienił stanowisko w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej: Sądzę, że trzeba by jednak zrobić referendum i zapytać Polaków, czy chcą płacić, to jest chyba jedyne rozwiązanie. (…) To jest tak: ktoś miał bogatych dziadków i dzisiaj się czegoś od podatnika polskiego domaga – do tego to się w istocie sprowadza.” Źródło: „J. Kaczyński: restytucja mienia żydowskiego po referendum”, www.wiadomości.dziennik.pl, 12 marca 2008 r.
  2. jeśli zmienił Pan stanowisko, jak w pkt. I.1, to z jakich przyczyn.
 2. Zawiadomienie, że w dniu 1 stycznia 2017 r. portal www.tvp.info podał za „Gazetą Polską Codziennie”: „W czasie rządów PO-PSL zadłużenie Polski wzrosło z 527 mld zł na koniec 2007 r. do blisko 850 mld zł na koniec 2015 r.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 18 października 2017 r. do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego – Załącznik 2

 

Jak wspomniałem, uważam, że dlatego przychylne Jarosławowi Kaczyńskiemu i PiS’owi media nieprzerwanie informują nas o „sukcesie Jakiego” i jego Komisji ds. reprywatyzacji kamienic w Warszawie, żeby ten zdobytą w ten sposób popularność w sprawie o wymiarze finansowym dziesiątek milionów złotych zdyskontował z korzyścią dla Żydów i „przemycił” sprzeczną z polską racją stanu i interesem narodowym – co oczywiście potwierdzają oświadczenia Jarosława Kaczyńskiego z 2008 roku, a podwojenie od tego czasu przez PO Żyda Donalda Tuska i PiS Żyda Jarosława Kaczyńskiego zadłużenia Polski czyni sprawę jeszcze bardziej aktualną – ustawę reprywatyzacyjną o wymiarze finansowym według, moim zdaniem mocno konserwatywnego, tj. zaniżonego, szacunku P. Jakiego sięgającym kwoty 20 miliardów złotych.

Ponad wszelką wątpliwość, jeśli PiS będzie wprowadzał ustawę reprywatyzacyjną mimo stanowiska Jarosława Kaczyńskiego:

 

Spytany wprost, czy mienie żydowskie w Polsce powinno być restytuowane, J. Kaczyński powiedział (…).

Sądzę, że trzeba by jednak zrobić referendum i zapytać Polaków, czy chcą płacić, to jest chyba jedyne rozwiązanie.

(…)To jest tak: ktoś miał bogatych dziadków i dzisiaj się czegoś od podatnika polskiego domaga

– do tego to się w istocie sprowadza.”

Źródło:„J. Kaczyński: restytucja mienia żydowskiego po referendum”, www.wiadomości.dziennik.pl, 12 marca 2008 r.

 

z okresu, gdy sytuacja finansowa Polski była dużo – zadłużenie było dwa razy mniejsze – lepsza niż obecnie, będą nam wmawiać, że to z korzyścią dla Polski i Polaków. Oni, Żydzi, wszystko, co robią to w naszym interesie… Taka… żydowska przewrotność, obłuda, zakłamanie.

Kiedyś musi nastąpić tego kres i jak mówi Noam Chomsky:

Świat, ludzie na nim obudzą się i otrząsną z tej strasznej żydowskiej obłudy.”
Noam Chomsky

Im szybciej, tym lepiej…

Przypomnę, że wielcy Polacy też mówili:

 

Wy hebrajczycy, żyjąc w naszym kraju od wieków, nie poczuwacie się do szlachetniejszych dla kraju uczynków, wynoście się!”.

Jan Matejko

 

Żydostwo to letnia i zimowa szarańcza naszego kraju, która zaraża powietrze zgnilizną, roznosi próżniaczego ducha swych ojców, wśród pracowitego ludu utrzymać się nie może i tam tylko się gnieździ i mnoży,

gdzie próżniactwo ma ochronę.”
Stanisław Staszic

Z poważaniem,

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Pismo Z. Kękusia z dnia 18 października 2017 r. do sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryka Jakiego
 2. Pismo Z. Kękusia z dnia 18 października 2017 r. do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Załącznik 1

Kraków, dnia 18 października 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pan

Patryk Jaki

Sekretarz Stanu

Ministerstwo Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

 

Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie art. 146 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „(…) 4. W zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach Rada Ministrów (…) 4. chroni interesy Skarbu Państwa– o sporządzenie i doręczenie mi, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty wpływu niniejszego pisma, informacji publicznej w postaci podania źródła/źródeł sfinansowania przygotowywanej przez Pana ustawy reprywatyzacyjnej.
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty wpływu niniejszego pisma, informacji publicznej w postaci podania imienia i nazwiska funkcjonariusza publicznego /funkcjonariuszki publicznej/ oraz pełnionej przez niego/nią funkcji, na którego/której polecenie przygotowuje Pan projekt ustawy reprywatyzacyjnej o wymiarze finansowym według Pana – Załącznik 1: „Ustawa reprywatyzacyjna będzie kosztować 15 do 20 miliardów złotych – przyznał wczoraj w Radiu ZET Patryk Jaki”.
 3. Zawiadomienie, że Pana działania na rzecz wprowadzenia ustawy reprywatyzacyjnej bez przeprowadzenia uprzednio referendum są:
  1. sprzeczne ze stanowiskiem prezentowanym przez prezesa partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego, m.in.: Sądzę, że trzeba by jednak zrobić referendum i zapytać Polaków, czy chcą płacić, to jest chyba jedyne rozwiązanie. (…)To jest tak: ktoś miał bogatych dziadków i dzisiaj się czegoś od podatnika polskiego domaga – do tego to się w istocie sprowadza.”
  2. zgodne ze stanowiskiem byłego ambasadora Izraela w Polsce Szewacha Weissa.
 4. Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie umieszczony na stronie www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

W wydaniu z dnia 13 października 2017 r. „Fakt zamieścił informację – Załącznik 1:

Ustawa reprywatyzacyjna będzie kosztowała od 15 do 20 miliardów złotych – przyznał wczoraj w Radiu ZET

Patryk Jaki. Wiceminister sprawiedliwości przekonywał, że te pieniądze „oczywiście się znajdą”.

I dodał, że projekt tej ustawy pokazał prezesowi PiS. Ma też akceptację premier.

Wierzę, że także w parlamencie zyskamy szerokie wsparcie – mówił Jaki „.
Źródło: „Ustawa za miliardy”, „Fakt”, 13.10.2017 r., s. 5 – Załącznik 1

 

Inne media potwierdziły podaną przez Pana Radiu ZET informację.

Pan – urodzony 11 maja 1985 r. – w 2008 roku był studentem /Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego/ i najpewniej nie interesował się wtedy sprawą ustawy reprywatyzacyjnej, albo już Pan nie pamięta, że wtedy, w 2008 roku:

 1. przewodniczący Platformy Obywatelskiej – której Pan był, przypomnę, członkiem i z której listy wybrano Pana w 2006 roku do opolskiej rady miasta – Donald Tusk roku obiecał w Nowym Jorku Żydom z Nowego Jorku wprowadzenie do końca 2008 roku w życie ustawy reprywatyzacyjnej,
 2. prezes PiS Jarosław Kaczyński stanowczo sprzeciwiał się wprowadzeniu ustawy reprywatyzacyjnej bez przeprowadzenia uprzednio referendum.

 

Ad. 1

W dniu 12 marca 2008 r. premier Donald Tusk spotkał się w Nowym Jorku z przedstawicielami organizacji żydowskich – Komitet Żydów Amerykańskich /AJC/, Konferencja ds. Roszczeń Żydowskich /JCC/, Liga Przeciw Zniesławieniom /ADL/. Po spotkaniu Michael Saldberg z Anti-Defamation League /Liga Przeciwko Zniesławieniom/ powiedział:

 

– Chcieliśmy się poznać z nowym polskim premierem. Zobaczyć, jakie jest jego stanowisko w sprawie dialogu polsko-żydowskiego. Tymczasem on wystąpił z tak wspaniałą deklaracją. Do końca tego roku ma zostać przyjęta ustawa reprywatyzacyjna – opowiada „Rz” Michael Saldberg z ADL.”

Źródło: http://www.rp.pl/artykuł/105482.html

 

Wiceprezes Światowego Kongresu Żydów Kalman Sultanik mówił o deklaracji premiera D. Tuska:

 

Premier Tusk sam poruszył problem prywatnej własności, był bardzo otwarty i potwierdził to, o czym zapewnił mnie w Polsce wiceminister skarbu Łaszkiewicz, który powiedział, że ten rząd zobowiązuje się do rozwiązania tego problemu. Premier powiedział, że do września ustawa o reprywatyzacji zostanie uchwalona, i szybko, jeszcze w tym roku wprowadzona w życie” – powiedział Sultanik.”

Źródło: Dziennik.PL, http://www.dziennik.pl/wydarzenia/article137101/Tusk _zwróci_Żydom_majątek.html,12 marca 2008r.

 

Ad. 2

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński takie w 2008 roku prezentował stanowisko w sprawie deklaracji złożonej przez D. Tuska w dniu 12 marca 2008 r. Żydom z Nowego Jorku w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej:

 

Jarosław Kaczyński uważa, że o sposobie restytucji mienia żydowskiego Polacy powinni wypowiedzieć się w referendum. W ten sposób prezes PiS odniósł się do obietnicy przyspieszenia reprywatyzacji danej przez Donalda Tuska przedstawicielom organizacji żydowskich w Nowym Jorku.

Jeśli chodziłoby o odszkodowania to byłoby to tak: potomkowie biednych Polaków mają zapłacić potomkom bogatych Polaków, czy obywateli polskich. Sądzę, że trzeba by jednak zrobić referendum i zapytać Polaków, czy chcą płacić? To jest chyba jedyne rozwiązanie – ocenił lider Prawa i Sprawiedliwości na konferencji w Sejmie.”

Źródło: „PiS proponuje referendum ws. zwrotu mienia żydowskiego”, http://www.newsweek.pl/wiadomosci/z-ostatniej-chwili-/pis-proponuje-referendum-ws–zwrotu-mienia-zydowskiego,5466,1,1.html, 12 marca 2008 r.

 

Premier Tusk podczas wizyty w USA, indagowany przez przedstawicieli organizacji żydowskich, obiecał im rozwiązanie problemu pozostawionego w Polsce mienia jeszcze w 2008 r.

Lobby żydowskie w Stanach Zjednoczonych jest tak silne, że ów zwrot może wymusić. (…)

A Jarosław Kaczyński na wieść o przymiarkach reprywatyzacyjnych rządu stwierdził, że jego partia będzie się w tej sprawie domagać referendum. Jego zdaniem, trzeba zapytać obywateli, „czy zgadzają się, aby biedni Polacy, a dokładnie ich potomkowie, mieli płacić potomkom bogatych Polaków”.

Źródło: Michał Zieliński, „Złodzieje skarbu”, https://www.wprost.pl/tygodnik/126223/Zlodzieje-skarbu.html, 24 marca 2008

 

W środę na konferencji prasowej w Sejmie dziennikarze pytali szefa PiS o doniesienia prasowe, że podczas swojej wizyty w USA premier Donald Tusk obiecał przedstawicielom organizacji żydowskich w Nowym Jorku rozwiązanie problemu restytucji prywatnego mienia żydowskiego w Polsce jeszcze w tym roku.

(…) Spytany wprost, czy mienie żydowskie w Polsce powinno być restytuowane, J. Kaczyński powiedział:

W Polsce po 1939 roku nastąpiło zawalenie się całej struktury społecznej, także struktury własnościowej i jej odbudowa, czy w postaci naturalnej poprzez oddanie mienia, czy w postaci odszkodowań, to byłoby przedsięwzięcie w najwyższym stopniu trudne”.

A jeśli chodziłoby o odszkodowania – głównie musiałoby chodzić o odszkodowania – to byłoby to tak:

biedni Polacy, a dokładnie potomkowie biednych Polaków mają zapłacić potomkom bogatych Polaków,

czy obywateli polskich. Sądzę, że trzeba by jednak zrobić referendum i zapytać Polaków, czy chcą płacić,

to jest chyba jedyne rozwiązanie” – ocenił J. Kaczyński.

To jest tak: ktoś miał bogatych dziadków i dzisiaj się czegoś od podatnika polskiego domaga – do tego to się w istocie sprowadza. Ja też miałem bogatych dziadków i niczego się nie domagam” – dodał.”

Źródło:„J. Kaczyński: restytucja mienia żydowskiego po referendum”, www.wiadomości.dziennik.pl, 12 marca 2008 r.

 

Przeciwny przeprowadzeniu referendum w Polsce w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej byłbyły ambasador Izraela w Polsce, Szewach Wiess. W wywiadzie udzielonym w dniu 5 stycznia 2009 r. Radiu RMF FM powiedział:

 

Konrad Piasecki: „Referendum w tej sprawie /ustawy reprywatyzacyjnej – ZKE/ powinno się odbyć w Polsce?
Szewach Weiss: „Były ambasador nie powie o tym słowa, ale były przewodniczący Knesetu powie,

że u nas w Izraelu unikamy referendów w ogóle.”
Konrad Piasecki: „Bo to zły pomysł?”
Szewach Weiss: „Nie, bo parlament jest delegatem narodu.”

Źródło:Wywiad Konrada Piaseckiego z byłym ambasadorem Izraela w Polsce Szewachem Weissem, RMF FM, http://www.rmf.fm/fakty/?id=149315, 05.01.2009, godz. 8:02

 

Pan w informacji dla Radia ZET nie wspomina o referendum poprzedzającym wprowadzenie ustawy reprywatyzacyjnej według Pana projektu.

xxx

 

W dniu 1 stycznia 2017 r. portal www.tvp.info podał za „Gazetą Polską Codziennie”: „W czasie rządów PO-PSL zadłużenie Polski wzrosło z 527 mld zł na koniec 2007 r. do blisko 850 mld zł na koniec 2015 r.”

 

Wymiar finansowy ustawy reprywatyzacyjnej według projektu z grudnia 2008 roku miał wynosić – podobnie, jak Pan obecnie szacuje w przypadku projektu, który Pan przygotowuje – około 20 miliardów złotych.

Premier Donald Tusk zamierzał uzyskać kwotę 20 mld zł przez wyprzedaż bogactwa narodowego.

W opublikowanym w wydaniu „Dziennika Polska Europa Świat” z dnia 23 grudnia 2008 r. artykule Jędrzeja Bieleckiego pt. „Państwo zwróci 20 procent” podano za rzecznikiem Ministerstwa Skarbu Państwa Maciejem Wiewiórem – Załącznik 2:

 

Ustawa reprywatyzacyjna, dzięki której pokrzywdzeni odzyskają około jednej piątej wartości tego, co utracili jest już gotowa, w styczniu trafi do Sejmu. (…) Rząd chce działać szybko. Już na początku stycznia projekt zostanie przyjęty przez całą Radę Ministrów i trafi do Sejmu. Ustawa powinna wejść w życie wczesną wiosną, o ile nie zawetuje jej prezydent – mówi „Dziennikowi” rzecznik Ministerstwa Skarbu, Maciej Wiewiór.

Co zakłada projekt? Rząd chce przeznaczyć na rekompensaty 20 mld zł. Tyle może wygospodarować, sprzedając należące jeszcze do Skarbu Państwa akcje przedsiębiorstw i nieruchomości. (…)

Rząd nie chce dać wyższych rekompensat, bo musiałby zadłużyć państwo albo podwyższyć podatki.

Źródło: Jędrzej Bielecki: „Państwo zwróci 20 procent”, Dziennik Polska Europa Świat, 23.12.2008r., s. 3 – Załącznik 2

 

Przedstawiciel PSL’u, koalicjanta Platformy Obywatelskiej, S. Żelichowski takie, sprzeczne z wolą prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, ale zgodne z polskim interesem narodowym prezentował stanowisko w kwestii przeznaczania środków uzyskanych z wyprzedaży spółek Skarbu Państwa:

 

– Pieniądze ze sprzedaży spółek powinny być przeznaczone na rozwój firm i ich konkurencyjność.”

Źródło: Grzegorz Osiecki, „Gotowy plan prywatyzacji” , „Dziennik Polska Europa Świat”, 11.08.2009r., s. 1

 

Wskazać także należy, że w 2008 roku prace nad projektem ustawy reprywatyzacyjnej zlecił Prezes Rady Ministrów. Szaf gabinetu politycznego premiera D. Tuska Sławomir Nowak informował ze swej strony internetowej:

 

Minister Łaszkiewicz/wiceminister Skarbu Państwa – ZKE/dostał polecenie od premiera, aby przyspieszyć prace,

tak żeby wiosną/2008 roku – ZKE/ rząd skończył prace, a do jesieni tego roku ustawa /reprywatyzacyjna – ZKE/

mogła być przedstawiona Sejmowi.”
Źródło: Sławomir Nowak: Tusk obiecał w USA restytucję mienia żydowskiego”, patrz:

www.sławomirnowak.pl/media/tusk-obiecał-w-usa-restytucje-mienia-zydowski

 

Obecnie Pan, pracownik średniego szczebla administracji państwowej, przygotowuje projekt ustawy reprywatyzacyjnej o wymiarze finansowym – według Pana szacunków – „15 do 20 miliardów złotych”.

 

Pragnę poinformować, że w marcu 2011 roku premier Donald Tusk wstrzymał prace nad ustawą reprywatyzacyjną z powodu złej sytuacji finansowej państwa, a „Dziennik Gazeta Prawna” informował:

 

Rząd wstrzymał prace nad ustawą o odszkodowaniach dla byłych właścicieli.

(…) Oficjalny powód: jego realizacja mogłaby zakończyć się katastrofą finansów publicznych.”

Źródło: „Koniec z reprywatyzacją”, „Dziennik Gazeta Prawna”, 11-13 marca 2011 r.

 

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie, tj. o sporządzenie i doręczenie mi informacji publicznej, jak w pkt. I i pkt. II str. 1 niniejszego pisma.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Ustawa za miliardy”, „Fakt”, 13.10.2017 r., s. 5
 2. Jędrzej Bielecki: „Państwo zwróci 20 procent”, Dziennik Polska Europa Świat, 23.12.2008 r., s. 3

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 18 października 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pan

Jarosław Kaczyński

Prezes Prawa i Sprawiedliwości

ul. Nowogrodzka 84/86

02-018 Warszawa

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia:
  1. czy Pan zmienił stanowisko w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej: Sądzę, że trzeba by jednak zrobić referendum i zapytać Polaków, czy chcą płacić, to jest chyba jedyne rozwiązanie. (…)To jest tak: ktoś miał bogatych dziadków i dzisiaj się czegoś od podatnika polskiego domaga – do tego to się w istocie sprowadza.” – Źródło:„J. Kaczyński: restytucja mienia żydowskiego po referendum”, www.wiadomości.dziennik.pl, 12 marca 2008 r.
  2. jeśli zmienił Pan stanowisko, jak w pkt. I.1, to z jakich przyczyn.
 2. Zawiadomienie, że w dniu 1 stycznia 2017 r. portal www.tvp.info podał za „Gazetą Polską Codziennie”: „W czasie rządów PO-PSL zadłużenie Polski wzrosło z 527 mld zł na koniec 2007 r. do blisko 850 mld zł na koniec 2015 r.”
 3. Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie umieszczony na stronie www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

W wydaniu z dnia 13 października 2017 r. „Fakt zamieścił informację:

„Ustawa reprywatyzacyjna będzie kosztowała od 15 do 20 miliardów złotych – przyznał wczoraj w Radiu ZET

Patryk Jaki. Wiceminister sprawiedliwości przekonywał, że te pieniądze „oczywiście się znajdą”.

I dodał, że projekt tej ustawy pokazał prezesowi PiS. Ma też akceptację premier.

Wierzę, że także w parlamencie zyskamy szerokie wsparcie – mówił Jaki „.
Źródło: „Ustawa za miliardy”, „Fakt”, 13.10.2017 r., s. 5 – Załącznik 1.1

 

Inne media potwierdziły informację podaną przez Patryka Jakiego Radiu ZET.

Przypomnę, że gdy w dniu 12 marca 2008 r. premier Donald Tusk podczas spotkania w Nowym Jorku z przedstawicielami organizacji żydowskich – Komitet Żydów Amerykańskich /AJC/, Konferencja ds. Roszczeń Żydowskich /JCC/, Liga Przeciw Zniesławieniom /ADL/ – zadeklarował wprowadzenie do końca 2008 roku w życie ustawy reprywatyzacyjnej Pan mówił:

 

Jarosław Kaczyński uważa, że o sposobie restytucji mienia żydowskiego Polacy powinni wypowiedzieć się w referendum. W ten sposób prezes PiS odniósł się do obietnicy przyspieszenia reprywatyzacji danej przez Donalda Tuska przedstawicielom organizacji żydowskich w Nowym Jorku.

Jeśli chodziłoby o odszkodowania to byłoby to tak: potomkowie biednych Polaków mają zapłacić potomkom bogatych Polaków, czy obywateli polskich. Sądzę, że trzeba by jednak zrobić referendum i zapytać Polaków, czy chcą płacić? To jest chyba jedyne rozwiązanie – ocenił lider Prawa i Sprawiedliwości na konferencji w Sejmie.”

Źródło: „PiS proponuje referendum ws. zwrotu mienia żydowskiego”, http://www.newsweek.pl/wiadomosci/z-ostatniej-chwili-/pis-proponuje-referendum-ws–zwrotu-mienia-zydowskiego,5466,1,1.html, 12 marca 2008 r.

 

Premier Tusk podczas wizyty w USA, indagowany przez przedstawicieli organizacji żydowskich, obiecał im rozwiązanie problemu pozostawionego w Polsce mienia jeszcze w 2008 r.

Lobby żydowskie w Stanach Zjednoczonych jest tak silne, że ów zwrot może wymusić. (…)

A Jarosław Kaczyński na wieść o przymiarkach reprywatyzacyjnych rządu stwierdził, że jego partia będzie się w tej sprawie domagać referendum. Jego zdaniem, trzeba zapytać obywateli, „czy zgadzają się, aby biedni Polacy, a dokładnie ich potomkowie, mieli płacić potomkom bogatych Polaków”.

Źródło: Michał Zieliński, „Złodzieje skarbu”, https://www.wprost.pl/tygodnik/126223/Zlodzieje-skarbu.html, 24 marca 2008

 

W środę na konferencji prasowej w Sejmie dziennikarze pytali szefa PiS o doniesienia prasowe, że podczas swojej wizyty w USA premier Donald Tusk obiecał przedstawicielom organizacji żydowskich w Nowym Jorku rozwiązanie problemu restytucji prywatnego mienia żydowskiego w Polsce jeszcze w tym roku.

(…) Spytany wprost, czy mienie żydowskie w Polsce powinno być restytuowane, J. Kaczyński powiedział:

W Polsce po 1939 roku nastąpiło zawalenie się całej struktury społecznej, także struktury własnościowej i jej odbudowa, czy w postaci naturalnej poprzez oddanie mienia, czy w postaci odszkodowań, to byłoby przedsięwzięcie w najwyższym stopniu trudne”.

A jeśli chodziłoby o odszkodowania – głównie musiałoby chodzić o odszkodowania – to byłoby to tak:

biedni Polacy, a dokładnie potomkowie biednych Polaków mają zapłacić potomkom bogatych Polaków,

czy obywateli polskich. Sądzę, że trzeba by jednak zrobić referendum i zapytać Polaków, czy chcą płacić,

to jest chyba jedyne rozwiązanie” – ocenił J. Kaczyński.

To jest tak: ktoś miał bogatych dziadków i dzisiaj się czegoś od podatnika polskiego domaga – do tego to się w istocie sprowadza. Ja też miałem bogatych dziadków i niczego się nie domagam” – dodał.”

Źródło:„J. Kaczyński: restytucja mienia żydowskiego po referendum”, www.wiadomości.dziennik.pl, 12 marca 2008 r.

 

W załączeniu przesyłam kopię mojego pisma z dnia 18 października 2017 r. do sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryka Jakiego, którym złożyłem – Załącznik 1: Pan Patryk Jaki Sekretarz Stanu Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11, 00-950 WarszawaDotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie art. 146 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „(…) 4. W zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach Rada Ministrów (…) 4. chroni interesy Skarbu Państwa” – o sporządzenie i doręczenie mi, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty wpływu niniejszego pisma, informacji publicznej w postaci podania źródła/źródeł sfinansowania przygotowywanej przez Pana ustawy reprywatyzacyjnej.
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty wpływu niniejszego pisma, informacji publicznej w postaci podania imienia i nazwiska funkcjonariusza publicznego /funkcjonariuszki publicznej/ oraz pełnionej przez niego/nią funkcji, na którego/której polecenie przygotowuje Pan projekt ustawy reprywatyzacyjnej o wymiarze finansowym według Pana – Załącznik 1: „Ustawa reprywatyzacyjna będzie kosztować 15 do 20 miliardów złotych – przyznał wczoraj w Radiu ZET Patryk Jaki”.
 3. Zawiadomienie, że Pana działania na rzecz wprowadzenia ustawy reprywatyzacyjnej bez przeprowadzenia uprzednio referendum są:
  1. sprzeczne ze stanowiskiem prezentowanym przez prezesa partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego, m.in.: Sądzę, że trzeba by jednak zrobić referendum i zapytać Polaków, czy chcą płacić, to jest chyba jedyne rozwiązanie. (…) To jest tak: ktoś miał bogatych dziadków i dzisiaj się czegoś od podatnika polskiego domaga – do tego to się w istocie sprowadza.”
  2. zgodne ze stanowiskiem byłego ambasadora Izraela w Polsce Szewacha Weissa.
 4. Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie umieszczony na stronie www.kekusz.pl.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 18 października 2017 r. do sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Patryka Jakiego – Załącznik 1

 

Przypomnę, że:

 1. w marcu 2011 roku premier Donald Tusk wstrzymał prace nad ustawą reprywatyzacyjną z powodu złej sytuacji finansowej państwa, a „Dziennik Gazeta Prawna” informował:

 

Rząd wstrzymał prace nad ustawą o odszkodowaniach dla byłych właścicieli.

(…) Oficjalny powód: jego realizacja mogłaby zakończyć się katastrofą finansów publicznych.”

Źródło: „Koniec z reprywatyzacją”, „Dziennik Gazeta Prawna”, 11-13 marca 2011 r.

 

 1. w dniu 1 stycznia 2017 r. portal www.tvp.info podał za „Gazetą Polską Codziennie”: „W czasie rządów PO-PSL zadłużenie Polski wzrosło z 527 mld zł na koniec 2007 r. do blisko 850 mld zł na koniec 2015 r.”

 

Wnoszę jak na wstępie.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: od 1 do 8 do ściągnięcia tutaj

 1. Pismo Z. Kękusia z dnia 18 października 2017 r. do sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryka Jakiego

 

1 Artykuł 119.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: Sejm rozpatruje projekt ustawy w trzech czytaniach. (…)”

Artykuł 120 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów (…).”

Artykuł 121 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „1. Ustawę uchwaloną przez Sejm Marszałek Sejmu przekazuje Senatowi.

Artykuł 122 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:„1. Po zakończeniu postępowania określonego w art. 121 Marszałek Sejmu przedstawia uchwaloną ustawę do podpisu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę (…).”