Rzeczpospolita opresyjna – jak w sprawie przeciwko Z. Ziobrze sędzi K. Rutkowskiej-Giwojno niezależności i niezawisłości pozbawiono

-Polacy muszą uwierzyć, że do sądów idzie się po sprawiedliwość (…).

Muszą odzyskać zaufanie do sądów i samych sędziów, którzy zbyt często okazują pobłażanie przestępcom, (…).”
Zbigniew Ziobro, w: „Ziobro: Chcę zmieniać sądy”; „Fakt”, 28.09.2016, s. 3 – Załącznik 12

Kraków, dnia 16 października 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

Dotyczy:

 1. Dowód zrealizowanych przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia z naruszeniem prawa określonego w art. 45.1 i art. 178.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej działań mających na celu:
  1. ochronę ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry przed stawianymi mu przeze mnie zarzutami,
  2. przedstawienie mi zarzutu znieważenia, mogącego skutkować uczynieniem mnie przestępcą.

czyli, czy sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Katarzyna Rutkowska-Giwojno – posługując się słownictwem elity politycznej Rzeczypospolitej Polskiej – 11 października 2017 r. „zrobiła loda/laskę” Z. Ziobrze.

 1. Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie umieszczony na stronie www.kekusz.pl.

 

-Polacy muszą uwierzyć, że do sądów idzie się po sprawiedliwość.”
Zbigniew Ziobro, w: „Ziobro: Chcę zmieniać sądy”; „Fakt”, 28.09.2016, s. 3 – Załącznik 12

Szanowni Państwo,

 

Gdy będzie Państwo czytać – o co uprzejmie proszę – niniejsze pismo pomyślcie, proszę, ile już za wymiarem sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej kompromitacji z winy obecności w nim pupila Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry… Jak od 10 lat poznaję Zbigniewa Ziobrę nie wątpię, że przed nami następne. Prędzej, czy później Polacy mi uwierzą, że jedynym sposobem ich uniknięcia jest jego – jak mówią przedstawiciele polskiej elity politycznej podczas spotkań służbowych, tj. tych których koszty konsumpcji ich uczestników pokrywa podatnik – wyje…nie w kosmos1.

W niniejszym piśmie prezentuję sporządzony „Na zarządzenie Sędziego” dowód z całą pewnością największego odkąd w Polsce rządzi – twierdzę, że się… – tzw. „biało-czerwona drużyna dobrej zmiany PiS’ skandalu w wymiarze sprawiedliwości, dowód naruszenia w interesie ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry „świętych”, konstytucyjnych zasad niezależności i niezawiłości sędziowskiej.

Niezależność i niezawisłość to wymówka dla obrońców ignorantów i/lub tumanów i/lub sadystów i/lub złodziei i lub kłamców i/lub oszustów w sędziowskich togach. W połączeniu z takowych nieusuwalnością – art. 180.1 Konstytucji: „Sędziowie są nieusuwalni” – oraz orzecznictwem sędziowskiej „centrali” Sądu Najwyższego, sprzed prawie 50 lat, że każdy sędzia jest autorytetem moralnym oraz że sędzia może nie znać prawa – znaczy nie posiadać kwalifikacji zawodowych – żeby rozpoznawać sprawę, czynią degeneratów panami/paniami naszych, ofiar ich patologii losów.

Tymczasem w sprawie z mojego zawiadomienia przeciwko ministrowi sprawiedliwości prokuratorowi generalnemu Zbigniewowi Ziobrze zatrudnioną w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia Katarzynę Rutkowską-Giwojno… pozbawiono sędziowskiej cnoty, niezależności i niezawisłości. Pozbawiona jej… nie jest sędzią.

Ideał sięgnął bruku. Dla reformatora wymiaru sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry naruszono Konstytucję. A co wręcz groteskowe, to że tegoż naruszenia dowód sporządzono… na zarządzenie Sędziego. Przez duże „S”… – Załącznik 1. Tak sobie myślę… od ponad 10 lat sędziowsko-prokuratorsko-rzecznikowska ferajna, mafia, sitwa robi, przed 10 laty za wiedzą, a teraz pod nadzorem po raz drugi ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, co w ich – sędziów, prokuratorów, rzeczników praw obywatelskich, Zbigniewa Ziobry – mocy, żeby mnie zniszczyć. Bezskutecznie. Jeszcze trochę i mogą się okazać skuteczni… Zanim z głodu – 10 lat temu za wiedzą i przyzwoleniem ministra Zbigniewa Ziobry wyeliminowany z rynku pracy, a teraz skutecznie przez ministra Zbigniewa Ziobrę powstrzymywany przed powrotem nań – umrę… ze śmiechu.

Skierowanym do Państwa pismem z dnia 2 października 2017 r. złożyłem – Załącznik 2: „Dotyczy:

 1. Różnica w metodach robienia kariery zawodowej oraz kariery politycznej – na moim, klienta Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i Zbigniewa Ziobry, drugi raz ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego, przykładzie.
 2. Zdymisjonowanie Zbigniewa Ziobry,(…) z urzędu ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego jako niezbędny warunek skuteczności reformy wymiaru sprawiedliwości.
 3. Czy 11 października 2017 r. sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Katarzyna Rutkowska-Giwojno – posługując się słownictwem elity politycznej Rzeczypospolitej Polskiej – „zrobi loda/laskę” Zbigniewowi Ziobrze.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 2 października 2017 r. – Załącznik 2

 

W uzupełnieniu do pisma jak wyżej, na kanale red. Marka Podleckiego www.monitorpolski-YouTube.pl został umieszczony w dniu 10.10.2017 r. film pt.: „Dr Zbigniew Kękuś: Czy 11 października 2017 r. Sąd potwierdzi „kundlizm” Ziobry?” Oto mojego autorstwa definicja „kundla”:

KUNDEL” – «Polak w służbie publicznej na usługach Żydów kanalii»

Zbigniew Kękuś

 

Jak Państwa poinformowałem pismem z 02.10.2017 r., w dniu 11.10.2017 r. sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia II Wydział Karny Katarzyna Rutkowska-Giwojno miała rozpoznać moje zażalenie na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Dariusza Korneluka z dnia 26 czerwca 2017 r., którym ten orzekł – Załącznik 11: Dariusz Korneluk – prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie, po rozpoznaniu zawiadomienia Zbigniewa Kękusia z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie o czyn z art. 231 § 1 k.k. – na podstawie art. 305 § 1 i 3 k.p.k., art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. postanowił: odmówić wszczęcia śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków w okresie od dnia 29 listopada 2016 r. do dnia 12 czerwca 2017 r. w Warszawie przez Ministra Sprawiedliwości /Zbigniew Ziobro – ZKE/ w związku z zaniechaniem udzielenia odpowiedzi na pismo Agnieszki Ścigaj z dnia 29 listopada 2016 r., czym w/wym. działał na szkodę interesu prywatnego Zbigniewa Kękusia, tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k. – na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.”

Źródło: Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście, sygn. akt PR 1 Ds. 670.2017 DK, postanowienie

prokuratora Dariusza Korneluka z dnia 26 czerwca 2017 r. – Załącznik 11

 

Nierozpoznanym przez ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę do dnia złożenia niniejszego pisma pismem z dnia z dnia 29 listopada 2016 r. poseł Agnieszka Ścigaj złożyła – Załącznik 10: „Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszka Ścigaj Kraków, dnia 29 listopada 2016 roku Sz. P. Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny

Szanowny Panie Ministrze, W ostatnim czasie do mojego Biura Poselskiego zgłosił się Pan Zbigniew Kękuś z prośbą o podjęcie interwencji w jego sprawie.

Dlatego też zwracam się do Pana Ministra w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Dębicy II Wydziału Karnego, wydanym do sygnatury akt II K 407/13 (uprzednio II K 451/06, II K 854/10), z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie karnej Pana Zbigniewa Kękusia oskarżonego aktem oskarżenia Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ o przestępstwa z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., z art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., z art. 226 § 3 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. oraz z art. 241 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., w celu weryfikacji, czy wydane prawomocne postanowienie kończące postępowanie do sygn. akt II K 407/13 było zgodnie z dyspozycją:

 1. art. 366 § 1 k.k. w odniesieniu do każdego z 18 przypisanych oskarżonemu przestępstw,
 2. art. 40 § 1 pkt 7 k.p.k. w odniesieniu do każdego z 18 przypisanych oskarżonemu przestępstw,
 3. art. 212 § 4 k.k. w zw. z art. 60 § 1 k.p.k. w odniesieniu do przestępstwa przypisanego oskarżonemu w pkt. I.2, postanowienia z dnia 15 marca 2016 roku, tj. z art. 216 § 2 kk i art. 212 § 2 w zw. z art. 12 k.k.
 4. art. 226 § 3 k.k. w odniesieniu do przestępstwa przypisanego oskarżonemu w pkt. II.17 postanowienia z dnia 15 marca 2016 roku, tj. z art. 226 § 3 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 kk. w zw. z art. 12 k.k.

Jednocześnie wskazuję, iż z przedstawionego przez Pana Zbigniewa Kękusia postanowienia z dnia 15 marca 2016 oku wynika, iż przypisano mu następujące czyny, tj.: /wykaz 18 przestępstw przypisanych mi postanowieniem z 15.06.2016 r. – ZKE/. Konstatując, proszę o ustosunkowanie się do powyższego pisma, zgodnie z zakreślonym we wstępie jego przedmiotem. Z poważaniem, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszka Ścigaj”
Źródło: Pismo z dnia 29 listopada 2016 r. Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj do ministra

sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry – Załącznik 10

 

Moja obecność na posiedzeniu prowadzonym w dniu 11.10.2017 r. przez sędzię Katarzynę Rutkowską-Giwojno nie była obowiązkowa. Nie stawiłem się zatem na nie po tym, gdy krótko przed posiedzeniem sympatyzująca ze mną osoba poinformowała mnie – na podstawie informacji przekazanej jej przez osobę zatrudnioną w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieście – o zrealizowaniu przez sędziów Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia działań na rzecz:

 1. ochrony ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry przed przedstawionymi mu przeze mnie zarzutami,
 2. przedstawienia mi zarzutu znieważenia funkcjonariuszy publicznych.

oraz o tych działań możliwych dla mnie w dniu 11 października skutkach, tj. możliwym zatrzymaniu mnie w Sądzie przez Policję.

Następnego dnia, 12 października 2017 r., odebrałem w urzędzie pocztowym sporządzone w dniu 5 października 2017 r. przez Sekretarza Sądowego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieście Jacka Tymendorfa pismo o treści – Załącznik 1: „Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny /adres – ZKE/ Dnia: 5 października 2017 roku Sygnatura akt: II Kp 2172/17 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny Sekcja Postępowania Przygotowawczego zawiadamia, że z uwagi na fakt, iż Pana pisma z dnia 02 października 2017 roku (10 sztuk) zawierają treści znieważające i słowa powszechnie uznawane za obelżywe – na podstawie art. 41a 4 u.s.p. przedstawiono Sędziemu referentowi celem pozostawienia ich bez rozpoznania. Na zarządzenie Sędziego Sekretarz Sądowy Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie Jacek Tymendorf.”
Źródło: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny, sygn. akt II Kp 2172/17, pismo

Sekretarza Sądowego Jacka Tymendorfa z dnia 5 października 2017 r. – Załącznik 1

 

Pismo z dnia 05.10.2017 r. potwierdza informacje przekazane mi w dniu 11 października 2017 r. przed posiedzeniem, które miała prowadzić sędzia Katarzyna Rutkowska-Giwojno. Zwracam uwagę na podane w nim informacje – Załącznik 1:

 1. Pana pisma z dnia 02 października 2017 roku (10 sztuk) (…) przedstawiono Sędziemu referentowi,
 2. Pana pisma z dnia 02 października 2017 roku (10 sztuk) (…) przedstawiono Sędziemu referentowi celem pozostawienia ich bez rozpoznania.”
 3. z uwagi na fakt, iż Pana pisma z dnia 02 października 2017 roku (10 sztuk) zawierają treści znieważające i słowa powszechnie uznawane za obelżywe (…).”

 

Informacje zawarte w piśmie z dnia 5 października 2017 r. stanowią dowód poświadczający, że w sprawie Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia II Wydział Karny, sygn. akt II K 2172/17:

 1. któryś z pracowników Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia oczywiście i rażąco naruszył:
  1. prawo określone w art. 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.”,
  2. prawo określone w art. 178.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.”, lub – patrz: pkt. 2
 2. sędzia referent w sprawie do sygn. akt II Kp 2172/17 Katarzyna Rutkowska-Giwojno:
  1. sama sobie przedstawiła – Załącznik 1: „pisma z dnia 02 października 2017 roku (10 sztuk)”
  2. sama sobie przedstawiła – Załącznik 1: „pisma z dnia 02 października 2017 roku (10 sztuk) (…) celem pozostawienia ich bez rozpoznania.”

 

Sędzią referentem w sprawie do sygn. akt II Kp jest Katarzyna Rutkowska-Giwojno. Ją zatem – sędzię Katarzynę Rutkowską-Giwojno – i tylko ją, uczyniłem adresatką w.w. pisma z dnia 2 października 2017 r. – Załącznik 2.

Pismo to wysłałem przesyłką listową poleconą nr (00)959007734523222048 – Załącznik 2.

Przesyłka ta została doręczona Sądowi Rejonowemu dla Warszawy Śródmieścia w dniu 4 października 2017 r. czego potwierdzeniem data „2017-10-04” umieszczona na prezentacie Sądu złożonej przez pracownicę Sądu Izabellę Janczurowicz na zwrotnym Potwierdzeniu Odbioru – Załącznik 3:

Źródło: Potwierdzenie Odbioru poświadczające odbiór w dniu 4 października 2017 r. przez Sąd Rejonowy dla

Warszawy Śródmieścia przesyłki listowej poleconej nr (00)959007734523222048 – Załącznik 3

 

W w.w. piśmie z dnia 2 października 2017 r. podałem nie tylko imię i nazwisko adresatki jego kopii – Załącznik 2: „SSR Katarzyna Rutkowska-Giwojno” oraz nazwę i adres Sądu, jej pracodawcy – Załącznik 2: „Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia II Wydział Karny, ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa”, ale także sygnaturę akt sprawy, której pismo dotyczyło – Załącznik 2: „II Kp 2172/17”.

 

W dniu 2 października 2017 r. wysłałem także pismo do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, którym złożyłem – Załącznik 4: „Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia II Wydział Karny – Sekcja Postępowania Przygotowawczego ul. Marszałkowska 82 00-517 Warszawa Sygn. akt II Kp 2172/17Dotyczy:

 1. Wniosek o przeprowadzenie dowodu z pisma dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej Zbigniewa Siejbika z dnia 7 września 2017 r., sygn. akt PK IV Ksk 1046.2016, do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj – Załącznik 6.
 2. Pismo dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej Zbigniewa Siejbika z dnia 7 września 2017 r., sygn. akt PK IV Ksk 1046.2016 /Załącznik 6/, do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj jako dowód:
  1. oszukania posła Agnieszki Ścigaj,
  2. współdziałania ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry z prezesem Sądu Rejonowego w Dębicy, referentem w sprawie do sygn. akt II K 407/13, sędzią Beatą Stój, w unikaniu rozpoznania wniosku posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj z jej pisma z 29 listopada 2016 r. /Załącznik 4/ do Z. Ziobry o zweryfikowanie zgodności z wskazanymi przez nią przepisami prawa prawomocnego postanowienia sędzi B. Stój z dnia 15 marca 2016 r. sygn. akt II K 407/13.”

Źródło: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny, sygn. akt II Kp 2172/17, pismo

Z. Kękusia z dnia 2 października 2017 r. – Załącznik 4

 

Pismo to wysłałem przesyłką listową polecona nr (00)959007734523221232 – Załącznik 4. Przesyłka ta została doręczona Sądowi w dniu 3 października 2017 r. czego potwierdzeniem data „2017-10-03” umieszczona przez na prezentacie Sądu złożonej przez pracownicę Sądu Barbarę Mędrzycką na zwrotnym Potwierdzeniu Odbioru – Załącznik 5:

Źródło: Potwierdzenie Odbioru poświadczające odbiór w dniu 4 października 2017 r. przez Sąd Rejonowy dla

Warszawy Śródmieścia przesyłki listowej poleconej nr (00)959007734523221232 – Załącznik 5

 

Jak wspomniałem, sędzią referentem w sprawie do sygn. akt II Kp 2172/17 jest Katarzyna Rutkowska-Giwojno.

Ponieważ pierwsze z w.w. pism z dnia 02.10.2017 r. /Załącznik 2/ skierowałem do niej, sędzi Katarzyny Rutkowskiej-Giwojno, a w drugim, także z 02.10.2017 r., podałem sygnaturę akt sprawy – Załącznik 4: „II Kp 2172/17”, obydwa pisma zostały doręczone sędzi referentowi w sprawie do sygn. akt II K 2172/17, tj. sędzi Katarzynie Rutkowskiej-Giwojno.

Sekretarz Sądowy Jacek Tymendorf podał w piśmie do mnie z dnia 5 października 2017 r. – Załącznik 1: „Pana pisma z dnia 02 października 2017 roku (10 sztuk) (…) przedstawiono Sędziemu referentowi.

Takie działanie – przedstawienie moich pism z dnia 2 października 2017 r. – sędziemu referentowi w sprawie do sygn. akt II Kp 2172/17 jest zgodne z prawem. Tylko sędzia referent ma prawo rozpoznawać pisma złożone do akt sprawy, którą rozpoznaje.

Sekretarz Sądowy Jacek Tymendorf podał jednak w piśmie z dnia 05.10.2017 r. – Załącznik 1: „Pana pisma z dnia 02 października 2017 roku (10 sztuk) (…) przedstawiono Sędziemu referentowi celem pozostawienia ich bez rozpoznania.” Wniosek z tej informacji, że:

 1. albo ktoś inny niż sędzia referent w sprawie do sygn. akt II Kp 2172/11 zapoznał się z treścią moich w.w. pism przed tym, zanim zapoznała się z nimi sędzia referent Katarzyna Rutkowska-Giwojno i przedstawił je jej – Załącznik 1: „celem pozostawienia ich bez rozpoznania.”
 2. sędzia referent w sprawie do sygn. akt II Kp 2172/17 Katarzyna Rutkowska-Giwojno po tym, gdy jako pierwsza zapoznała się z treścią w.w. pism z 2 października 2017 r. /Załącznik 2, Załącznik 4/… sama sobie je przedstawiła i sama sobie wydała polecenie pozostawienia ich bez rozpoznania.

 

Z tak ogromną mnogością i różnorodnością wariantów naruszania prawa przez sędziów, a także ich patologicznych zachowań zetknąłem się w moich z nimi relacjach zapoczątkowanych 20 lat temu, że nie zdziwi mnie żaden z dwóch wyżej wymienionych wariantów, tj. że:

 1. wariant „a” – któryś z pracowników Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia zapoznał się z moimi w.w. pismami z dnia 2 października 2017 r. /Załącznik 2, Załącznik 4/ i przedstawił je – z naruszeniem sędziowskiej niezależności /ar. 45.1 Konstytucji/ i niezawisłości /art. 178.1 Konstytucji/ – sędziemu referentowi w sprawie sygn. II Kp 2172/17 – Załącznik 1: „celem pozostawienia ich bez rozpoznania.”
 2. wariant „b”niezależna /ar. 45.1 Konstytucji/ i niezawisła /art. 178.1 Konstytucji/ sędzia referent w sprawie do sygn. akt II Kp 2172/17 Katarzyna Rutkowska-Giwojno jako pierwsza zapoznała się z treścią moich pism z dnia 2 października 2017 r. /Załącznik 2, Załącznik 4/, a potem przedstawiła je sobie – Załącznik 1: „celem pozostawienia ich bez rozpoznania.”

 

Nie opisane jako warianty „a” i „b” działanie pracownika Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia – zrealizowane z naruszeniem prawa określonego w art. 45.1 i art. 178.1 Konstytucji, jeśli był nim ktoś inny niż sędzia referent Katarzyna Rutkowska-Giwojno, lub groteskowe, jeśli sędzia K. Rutkowska-Giwojno sama sobie przedstawiła moje pisma z 02.10.2017 r. „celem pozostawienia ich bez rozpoznania.” – ale tegoż działania, w wariancie „a” lub „b”, skutek jest najważniejszy. Oto bowiem w pismach z dnia 2 października 2017 r. skierowanych do:

 1. sędzi Katarzyny Rutkowskiej-Giwojno, z podaniem sygnatury akt rozpoznawanej przez nią sprawy – Załącznik 2: „II Kp 2172/17”,
 2. Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia II Wydział Karny, także z podaniem sygnatury akt – Załącznik 4: „II Kp 2172/17”

przedstawiłem dowody oszukiwania przez ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę:

 1. mnie,
 2. autorki pisma do niego z dnia 29 listopada 2016 r. posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj – Załącznik 10.

 

Ponieważ jakiś pracownik Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia wykonał działanie tak opisane przez Sekretarza Sądowego Jacka Tymendorfa w piśmie do mnie z 05.10.2017 r. – Załącznik 1: „Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny Sekcja Postępowania Przygotowawczego zawiadamia, że z uwagi na fakt, iż Pana pisma z dnia 02 października 2017 roku (10 sztuk) zawierają treści znieważające i słowa powszechnie uznawane za obelżywe – na podstawie art. 41a 4 u.s.p. przedstawiono Sędziemu referentowi celem pozostawienia ich bez rozpoznania.”, to jeśli sędzia referent w sprawie do sygn. akt II K 2172/17 Katarzyna Rutkowska-Giwojno zastosowała się do tej dyspozycji i nie rozpoznała moich pism z 02.10.2017 r., oznacza to, że… orzekając w dniu 11 października 2017 r. pominęła dowody z załączonych przeze mnie do pism z 02.10.2017 r. dokumentów poświadczających oszukiwanie przez ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę mnie i posła Agnieszkę Ścigaj.

Jeśli pominęła te dowody, to… mogła wydać korzystne dla Zbigniewa Ziobry postanowienie.
Podkreślić należy, że niezależnej i niezawisłej sędzi K. Rutkowskiej-Giwojno nie było wolno zastosować się do wydanego jej – bezprawnie – polecenia i nierozpoznać moich pism z 02.10.2017 r. To ona jest referentem w sprawie do sygn. akt II Kp 2172/17 i jej osąd tych pism mógł być zupełnie inny niż osoby, która wydała jej – bezprawnie – polecenie – Załącznik 1: „pozostawienia ich bez rozpoznania.

W ciągu najbliższych dwóch tygodni wyjaśnią się wszystkie opisane wyżej wątpliwości związanej z procedowaniem niezależnego i niezawisłego Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia II Wydział Karny w sprawie do sygn. akt II K 2172/17, z mojego zawiadomienia, przeciwko ministrowi sprawiedliwości prokuratorowi generalnemu Zbigniewowi Ziobrze:

Pragnę bowiem poinformować, że obecny w dniu 11.10.2017 r. w Warszawie skierowałem po posiedzeniu pismo do Sądu zawierające wniosek – Załącznik 6: „Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia II Wydział Karny Sygn. akt II Kp 2172/17 Dotyczy: Wniosek o doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, w terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego pisma – postanowienia z dnia 11 października 2017 r. wraz z uzasadnieniem.
Źródło: Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia II Wydział Karny, sygn. akt II Kp 2172/17, pismo Z. Kękusia z

dnia 11 października 2017 r. – Załącznik 6

Dowiem się zatem, co – i na jakiej podstawie – orzekła sędzia Katarzyna Rutkowska-Giwojno w dniu 11 października 2017 r.

Jak wspomniałem, pismem do Państwa z dnia 2 października 2017 r. złożyłem m.in. – Załącznik 2: „Dotyczy: (…) Czy 11 października 2017 r. sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Katarzyna Rutkowska-Giwojno – posługując się słownictwem elity politycznej Rzeczypospolitej Polskiej – „zrobi loda/laskę” Zbigniewowi Ziobrze.”

Podałem w nim także – patrz: strona www.kekusz.pl.: „Podstawową – często jedyną – „kwalifikacją” polityka czyniącą go pożądanym na politycznym rynku pracy jest służalczość. Im większa, tym kandydat bardziej atrakcyjny dla kacyków partyjnych. Ich przecież też „popychano” coraz wyżej, bo się komuś wysługiwali i przebiegiem „kariery” przekonali swoich mocodawców, że ci mogą na nich liczyć, że z raz obranej drogi nie zejdą…

Najwyższe szczeble osiągają osobniki, którzy w okazywaniu serwilizmu osiągnęli największą biegłość. Stosują metodę, którą na przykładzie dwóch absolwentów amerykańskiego “The International Visitor Leadership Program”, odpowiedzialnych za politykę zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej, prezydenta Bronisława Komorowskiego i premiera Donalda Tuska, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski nazwał podczas spotkania służbowego – „1352 zł zapłacił Radosław Sikorski za obiad z Jackiem Rostowskim. Politycy do tej pory nie widzieli w tym nic złego – twierdzą, że rozmowy były służbowe i mieli prawo wydać na nie państwowe pieniądze (…)” – Źródło: Artur Kowalczyk, „Rozmawiali prywatnie a jedli służbowo.”; „Fakt”, 2.07.2014, s. 2 – sugestywnie „robieniem loda/laski” oraz murzyńskością – Załącznik 10:

 

Sikorski: Wiesz, że polsko-amerykański sojusz to jest nic niewarty. Jest wręcz szkodliwy. Bo stwarza Polsce fałszywe poczucie bezpieczeństwa. (…) Bullshit kompletny. Skonfliktujemy się z Niemcami, z Rosją i będziemy uważali, że wszystko jest super, bo zrobiliśmy laskę Amerykanom. Frajerzy. Kompletni frajerzy.

(…) Szef MSZ Radosław Sikorski (…): Sojusz Polska – Stany Zjednoczone jest: „nic niewartym robieniem loda Amerykanom, którzy traktują nas jak murzynów.”

Źródło: BAŁ, „Zrobiliśmy laskę Amerykanom”, „Fakt”, 23.06.2014, s. 2 – Załącznik 10

Pismo z 02.10.2017 r. jest zamieszczone na stronie www.kekusz.pl.

Jeśli sędzia Katarzyna Rutkowska-Giwojno wydała w dniu 11 października 2017 r. korzystne dla Zbigniewa Ziobry orzeczenie, a wcześniej, tj. przed jego wydaniem, nie rozpoznała moich pism z 2 października 2017 r. /Załącznik 2/, Załącznik 4/, bo – Załącznik 1: Pana pisma z dnia 02 października 2017 roku (10 sztuk) (…) przedstawiono Sędziemu referentowi celem pozostawienia ich bez rozpoznania.”, czyli bo:

 1. tak jej, niezależnej i niezawisłej, ktoś nakazał /patrz: tekst powyżej, wariant „a”/, lub
 2. sama sobie tak nakazała /patrz: tekst powyżej, wariant „b”/,

to stało się… Sędzia Katarzyna Rutkowska-Giwojno „zrobiła loda/laskę” – w znaczeniu tego sformułowania proponowanym przez Radosława Sikorskiego – Zbigniewowi Ziobrze. Okazała mu nie mającą nic wspólnego z sędziowską niezależnością i niezawisłością murzyńskość.

 

Dowiem się komu uległa, ewentualnie, niezależna i niezawisła SSR Katarzyna Rutkowska-Giwojno… Dowiem się ponieważ:

 1. pismem z dnia 16 października 2017 r. skierowanym do prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia SSR Urszuli Gołębiewskiej-Budnik złożyłem – Załącznik 7: „SSR Urszula Gołębiewska-Budnik Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia /adres – ZKE/Sygn. akt II Kp 2172/17 Dotyczy: I. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty wpływu niniejszego pisma – informacji publicznej w postaci podania imienia i nazwiska pracownika Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, który moje pisma z dnia 2 października 2017 r. przedstawił – jak podał Sekretarz Sądowy Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie Jacek Tymendorf w piśmie z dnia 5 października 2017 r., sygn. akt II Kp 2172/17 – Załącznik 1: „Sędziemu referentowi celem pozostawienia ich bez rozpoznania.

Źródło: Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, sygn. akt II Kp 2172/17, pismo Z. Kękusia z dnia 16

października 2016 r. do prezesa Sądu SSR Urszuli Gołębiewskiej-Budnik Załącznik 7

 1. pismem z dnia 13 października 2017 r. skierowanym do prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia SSR Urszuli Gołębiewskiej-Budnik złożyłem – Załącznik 8: „SSR Urszula Gołębiewska-Budnik Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia /adres – ZKE/Sygn. akt II Kp 2172/17 Dotyczy: I. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty wpływu niniejszego pisma – informacji publicznej w postaci podania imienia i nazwiska sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, który wydał zarządzenie, na które w piśmie z dnia 5 października 2017 r., sygn. akt II Kp 2172/17, powołał się Sekretarz Sądowy Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie Jacek Tymendorf – Załącznik 1.”

Źródło: Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, sygn. akt II Kp 2172/17, pismo Z. Kękusia z dnia 13

października 2016 r. do prezesa Sądu SSR Urszuli Gołębiewskiej-Budnik Załącznik 8

 1. pismem z dnia 13 października 2017 r. skierowanym do prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia SSR Urszuli Gołębiewskiej-Budnik złożyłem – Załącznik 9: „SSR Urszula Gołębiewska-Budnik Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia /adres – ZKE/ Sygn. akt II Kp 2172/17 Dotyczy:
  1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty wpływu niniejszego pisma – informacji publicznej w postaci podania:
   1. treści znieważających,
   2. słów powszechnie uznawanych za obelżywe

zawartych rzekomo w moich pismach z dnia 2 października 2017 r., na które powołał się Sekretarz Sądowy Jacek Tymendorf w piśmie do mnie z dnia 5 października 2017 r., sygn. akt II Kp 2172/17, sporządzonym na zarządzenie ukrytego przede mną z imienia i nazwiska sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia – Załącznik 1.

  1. Wniosek o sporządzenie odpowiedzi na wniosek jak w pkt. I w formie jak w Tabeli 1 – patrz: str. 2 niniejszego pisma.”

Źródło: Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, sygn. akt II Kp 2172/17, pismo Z. Kękusia z dnia 13

października 2016 r. do prezesa Sądu SSR Urszuli Gołębiewskiej-Budnik Załącznik 9

Co się tyczy wniosku z pkt. II z pisma z pkt. III, str. 5, wskazać należy, że ja skierowałem do akt sprawy sygn. II Kp 2172/11 Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia dwa pisma sporządzone w dniu 2 października 2017 r. – Załącznik 2, Załącznik 4. Ponieważ Sekretarz Sądowy J.Tymendorf podał w piśmie z dnia 05.10.2017 r. – Załącznik 1: „Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny Sekcja Postępowania Przygotowawczego zawiadamia, że z uwagi na fakt, iż Pana pisma z dnia 02 października 2017 roku (10 sztuk) (…).” oczekuję, że prezes Sądu, sędzia Urszula Gołębiewska-Budnik, przełożona sędziego, na którego zarządzenie Sekretarz Sądowy J. Tymendorf sporządził pismo z 05.10.2017 r., uczyni zadość mojemu wnioskowi i wyda polecenie udzielenia odpowiedzi na mój wniosek we wskazanej przeze mnie formie – patrz: Załącznik 9.

 

Jak poznałem zwyczaje panujące wśród sędziów, powszechne, nagminne przez nich posługiwanie się w obronie ich samych lub innych funkcjonariuszy publicznych interesu kłamstwami, oszustwami, ani trochę się nie zdziwię, gdy po skierowaniu przeze mnie w.w. wniosków do Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia /Załącznik 7, Załącznik 8, Załącznik 9/ sędzia K. Rutkowska-Giwojno wyjaśni mi – celem uniknięcia kompromitacji, potwierdzenia, że zezwoliła jakiemuś pracownikowi Sądu na naruszającą sędziowską niezależność i niezawisłoć ingerencję w prowadzone przez nią postępowanie, na zapoznanie się przed nią przez jakiegoś pracownika Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia z treścią pism złożonych przeze mnie do akt rozpoznawanej przez nią sprawy do sygn. II Kp 2172/17 oraz, finalnie, na narzucenie jej, sędzi referentowi, przez tego pracownika jego woli – w uzasadnieniu do postanowienia z 11.10.2017 r., które mi doręczy, że ona jednak, tj. wbrew informacji z pisma do mnie z 05.10.2017 r., Załącznik 1: „Pana pisma z dnia 02 października 2017 roku (10 sztuk) (…) przedstawiono Sędziemu referentowi celem pozostawienia ich bez rozpoznania.”, rozpoznała moje – w rzeczywistości dwa, a nie 10… – pisma z 02.10.2017 r., ale – pozbawiona sędziowskiej cnoty, niezawisłości i niezależności, już tylko nieusuwalna, wymyśli jakieś bla, bla, bla na obronę Z. Ziobry.

Co się natomiast tyczy informacji z pisma do mnie Sekretarza Sądowego J. Tymendorfa z 05.10.2017 r. – Załącznik 1: „z uwagi na fakt, iż Pana pisma z dnia 02 października 2017 roku (10 sztuk) zawierają treści znieważające i słowa powszechnie uznawane za obelżywe (…).”, jak mnie poinformowano przed posiedzeniem w dniu 11.10.2017 r., miałem zostać podczas tego posiedzenia zatrzymany przez Policję i doprowadzony na przesłuchanie z powodu postawienia mi zarzutu znieważenia funkcjonariusza publicznego w pismach z 02.10.2017 r.

 

Szanowni Państwo,

 

Sporządzone – Załącznik 1: „Na zarządzenie Sędziego” pismo do mnie z dnia 5 października 2017 r. Sekretarza Sądowego Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Jacka Tymendorfa jest dowodem największego odkąd w Polsce rządzi tzw. „biało-czerwona drużyna dobrej zmiany PiS’ skandalu w wymiarze sprawiedliwości, dowodem naruszenia w interesie ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry „świętych” – jak mnie informują od 20 lat tuziny sędziów, prokuratorów, posłowie, kolejni rzecznicy praw obywatelskich i kolejni prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej – konstytucyjnych, nienaruszalnych zasad niezależności i niezawiłości sędziowskiej.

Ileż to już za wymiarem sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej kompromitacji z winy obecności w nim „kundla”, pupila Żyda parcha Jarosława Kaczyńskiego, obecnie szefa projektu „dobra zmiana PiS” w resorcie sprawiedliwości, reformatora wymiaru sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry… Jak od 10 lat poznaję Zbigniewa Ziobrę nie wątpię, że przed nami kolejne. Nie ma innego sposobu na skuteczność działań reformujących system prawny niż przedstawiony przeze mnie w piśmie do Państwa z 02.10.2017 r. – Załącznik 2: „(…) II. Zdymisjonowanie Zbigniewa Ziobry, (…) z urzędu ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego jako niezbędny warunek skuteczności reformy wymiaru sprawiedliwości.”

Z całą stanowczością podtrzymuję to stanowisko.

 

Z poważaniem,

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: od 1 do 26 do ściągnięcia tutaj

 1. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny, sygn. akt II Kp 2172/17, pismo Sekretarza Sądowego Jacka Tymendorfa z dnia 5 października 2017 r.
 2. Pismo Z. Kękusia z dnia 2 października 2017 r.
 3. Potwierdzenie Odbioru poświadczające odbiór w dniu 4 października 2017 r. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia przesyłki listowej poleconej nr (00)959007734523222048
 4. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny, sygn. akt II Kp 2172/17, pismo Z. Kękusia z dnia 2 października 2017 r.
 5. Potwierdzenie Odbioru poświadczające odbiór w dniu 4 października 2017 r. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia przesyłki listowej poleconej nr (00)959007734523221232
 6. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia II Wydział Karny, sygn. akt II Kp 2172/17, pismo Z. Kękusia z 11 października 2017 r.
 7. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, sygn. akt II Kp 2172/17, pismo Z. Kękusia z dnia 16 października 2016 r. do prezesa Sądu SSR Urszuli Gołębiewskiej-Budnik
 8. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, sygn. akt II Kp 2172/17, pismo Z. Kękusia z dnia 13 października 2016 r. do prezesa Sądu SSR Urszuli Gołębiewskiej-Budnik
 9. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, sygn. akt II Kp 2172/17, pismo Z. Kękusia z dnia 13 października 2016 r. do prezesa Sądu SSR Urszuli Gołębiewskiej-Budnik
 10. Pismo z dnia 29 listopada 2016 r. Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Ścigaj do ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry
 11. Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście, sygn. akt PR 1 Ds. 670.2017 DK, postanowienie prokuratora Dariusza Korneluka z dnia 26 czerwca 2017 r.
 12. Ziobro: Chcę zmieniać sądy”; „Fakt”, 28.09.2016, s. 3

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Załącznik 7

Kraków, dnia 16 października 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

SSR Urszula Gołębiewska-Budnik

Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia

ul. Marszałkowska 82

00-517 Warszawa

 

Sygn. akt II Kp 2172/17

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty wpływu niniejszego pisma – informacji publicznej w postaci podania imienia i nazwiska pracownika Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, który moje pisma z dnia 2 października 2017 r. przedstawił – jak podał Sekretarz Sądowy Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie Jacek Tymendorf w piśmie z dnia 5 października 2017 r., sygn. akt II Kp 2172/17 – Załącznik 1: „Sędziemu referentowi celem pozostawienia ich bez rozpoznania.
 2. Zawiadomienie, że w przypadku niewysłania w ciągu dwóch tygodni od daty wpływu niniejszego pisma odpowiedzi na wniosek jak w pkt. I złożę zawiadomienie o popełnieniu przez Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia przestępstwa z art. 231 § 1i § 2 k.k.
 3. Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie umieszczony na stronie www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

Sporządzonym na zarządzenie sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia II Wydział Karny pismem z dnia 5 października 2017 r. zawiadomił mnie Sekretarz Sądowy Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Jacek Tymendorf – Załącznik 1: „Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny /adres – ZKE/ Dnia: 5 października 2017 roku Sygnatura akt: II Kp 2172/17 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny Sekcja Postępowania Przygotowawczego zawiadamia, że z uwagi na fakt, iż Pana pisma z dnia 02 października 2017 roku (10 sztuk) zawierają treści znieważające i słowa powszechnie uznawane za obelżywe – na podstawie art. 41a 4 u.s.p. przedstawiono Sędziemu referentowi celem pozostawienia ich bez rozpoznania. Na zarządzenie Sędziego Sekretarz Sądowy Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie Jacek Tymendorf.”
Dowód: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny, sygn. akt II Kp 2172/17, pismo

Sekretarza Sądowego Jacka Tymendorfa z dnia 5 października 2017 r. – Załącznik 1

 

W związku z powyższym wnoszę – oraz informuję – jak na wstępie.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny, sygn. akt II Kp 2172/17, pismo Sekretarza Sądowego Jacka Tymendorfa z dnia 5 października 2017 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Załącznik 8

Kraków, dnia 13 października 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

SSR Urszula Gołębiewska-Budnik

Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia

ul. Marszałkowska 82

00-517 Warszawa

 

Sygn. akt II Kp 2172/17

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty wpływu niniejszego pisma – informacji publicznej w postaci podania imienia i nazwiska sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, który wydał zarządzenie, na które w piśmie z dnia 5 października 2017 r., sygn. akt II Kp 2172/17, powołał się Sekretarz Sądowy Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie Jacek Tymendorf – Załącznik 1.
 2. Zawiadomienie, że w przypadku niewysłania w ciągu dwóch tygodni od daty wpływu niniejszego pisma odpowiedzi na wniosek jak w pkt. I złożę zawiadomienie o popełnieniu przez Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia przestępstwa z art. 231 § 1 k.k.
 3. Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie umieszczony na stronie www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

Sporządzonym na zarządzenie sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia II Wydział Karny pismem z dnia 5 października 2017 r. zawiadomił mnie Sekretarz Sądowy Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Jacek Tymendorf – Załącznik 1: „Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny /adres – ZKE/ Dnia: 5 października 2017 roku Sygnatura akt: II Kp 2172/17 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny Sekcja Postępowania Przygotowawczego zawiadamia, że z uwagi na fakt, iż Pana pisma z dnia 02 października 2017 roku (10 sztuk) zawierają treści znieważające i słowa powszechnie uznawane za obelżywe – na podstawie art. 41a 4 u.s.p. przedstawiono Sędziemu referentowi celem pozostawienia ich bez rozpoznania. Na zarządzenie Sędziego Sekretarz Sądowy Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie Jacek Tymendorf.”
Dowód: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny, sygn. akt II Kp 2172/17, pismo

Sekretarza Sądowego Jacka Tymendorfa z dnia 5 października 2017 r. – Załącznik 1

 

W związku z powyższym wnoszę – oraz informuję – jak na wstępie.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny, sygn. akt II Kp 2172/17, pismo Sekretarza Sądowego Jacka Tymendorfa z dnia 5 października 2017 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Załącznik 9

Kraków, dnia 13 października 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

SSR Urszula Gołębiewska-Budnik

Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia

ul. Marszałkowska 82

00-517 Warszawa

 

Sygn. akt II Kp 2172/17

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty wpływu niniejszego pisma – informacji publicznej w postaci podania:
  1. treści znieważających,
  2. słów powszechnie uznawanych za obelżywe

zawartych rzekomo w moich pismach z dnia 2 października 2017 r., na które powołał się Sekretarz Sądowy Jacek Tymendorf w piśmie do mnie z dnia 5 października 2017 r., sygn. akt II Kp 2172/17, sporządzonym na zarządzenie ukrytego przede mną z imienia i nazwiska sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia – Załącznik 1.

 1. Wniosek o sporządzenie odpowiedzi na wniosek jak w pkt. I w formie jak w Tabeli 1 – patrz: str. 2 niniejszego pisma.
 2. Zawiadomienie, że w przypadku niewysłania w ciągu dwóch tygodni od daty wpływu niniejszego pisma odpowiedzi na wniosek jak w pkt. I złożę zawiadomienie o popełnieniu przez Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia przestępstwa z art. 231 § 1 k.k.
 3. Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie umieszczony na stronie www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

Sporządzonym na zarządzenie sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia II Wydział Karny pismem z dnia 5 października 2017 r. zawiadomił mnie Sekretarz Sądowy Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Jacek Tymendorf – Załącznik 1: „Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny /adres – ZKE/ Dnia: 5 października 2017 roku Sygnatura akt: II Kp 2172/17 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny Sekcja Postępowania Przygotowawczego zawiadamia, że z uwagi na fakt, iż Pana pisma z dnia 02 października 2017 roku (10 sztuk) zawierają treści znieważające i słowa powszechnie uznawane za obelżywe – na podstawie art. 41a 4 u.s.p. przedstawiono Sędziemu referentowi celem pozostawienia ich bez rozpoznania. Na zarządzenie Sędziego Sekretarz Sądowy Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie Jacek Tymendorf.”
Dowód: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny, sygn. akt II Kp 2172/17, pismo

Sekretarza Sądowego Jacka Tymendorfa z dnia 5 października 2017 r. – Załącznik 1

 

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie, tj. o sporządzenie i doręczenie mi informacji publicznej jak w pkt. I, str. 1 niniejszego pisma, w postaci zestawienia, jak w Tabeli 1:

 

Lp. Adresat pisma Z. Kękusia z dnia 2 października 2017 r. oraz wniosek złożony tym pismem Zawarte w piśmie treści znieważające Zawarte w piśmie słowa powszechnie uznawane za obelżywe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tabela 1 Treści znieważające i słowa powszechnie uznawane za obelżywe w pismach Z. Kękusia z dnia 02 października 2017 r.

 

Ponieważ w pismach, które kieruję do instytucji wymiaru sprawiedliwości lub do zatrudnionych w nich funkcjonariuszy publicznych, każdy kierowany przeze mnie do adresata pisma wniosek oraz każde zawiadomienie zawsze poprzedzam słowem „Dotyczy:”, wnoszę, aby celem identyfikacji każdego z rzekomo 10 – jak podał Sekretarz Sądowy Jacek Tymendorf w piśmie z 5 października 2017 r., Załącznik 1: „(10 sztuk)” – złożonych przeze mnie z datą 02 października 2017 r. pism, w kolumnie Tabeli 1: „Adresat pisma z dnia 2 października 2017 r. oraz wniosek złożony tym pismem” podano:

 1. adresata pisma,
 2. wniosku/zawiadomienia, które tym pismem złożyłem.

 

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny, sygn. akt II Kp 2172/17, pismo Sekretarza Sądowego Jacka Tymendorfa z dnia 5 października 2017 r.

1 „WYJE…AĆ W KOSMOS”: «Nieformalne prerogatywy ministra skarbu wobec szefa kontrolującej go sejmowej komisji» – Źródło: „Słownik afery taśmowej”; „Fakt”, 28-29.06.2014, s. 5, 6