03.11.2017 – Pismo Z. Kękusia do beaty Szydło w sprawie projektu ustawy reprywatyzacyjnej Patryka Jakiego

Kraków, dnia 3 listopada 2017 r.

Zbigniew Kękuś

Pani
Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dotyczy:

  1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi – w terminie dwóch tygodni od daty wpływu niniejszego pisma – informacji publicznej w postaci wyjaśnienia:
    1. na czyje polecenie – wnoszę o podanie imienia i nazwiska tej osoby, nazwy urzędu, który sprawuje /funkcji, którą pełni/ i nazwy instytucji, w której jest zatrudniony/a – sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki przygotowuje projekt ustawy reprywatyzacyjnej,
    2. czy Pani, Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, akceptuje przygotowywanie przez Patryka Jakiego projektu ustawy reprywatyzacyjnej, a jeśli tak, to – patrz pkt I.3,
    3. jakie będzie/będą źródło/źródła finansowania ustawy reprywatyzacyjnej o wymiarze finansowym według P. Jakiego – Załącznik 1: „15 do 20 miliardów złotych”.
  2. Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie umieszczony na stronie www.kekusz.pl.

Uzasadnienie

W wydaniu z dnia 13 października 2017 r. „Fakt” zamieścił informację – Załącznik 1:

Ustawa reprywatyzacyjna będzie kosztowała od 15 do 20 miliardów złotych – przyznał wczoraj w Radiu ZET

Patryk Jaki. Wiceminister sprawiedliwości przekonywał, że te pieniądze „oczywiście się znajdą”.

I dodał, że projekt tej ustawy pokazał prezesowi PiS. Ma też akceptację premier.

Wierzę, że także w parlamencie zyskamy szerokie wsparcie – mówił Jaki „.
Źródło: „Ustawa za miliardy”, „Fakt”, 13.10.2017 r., s. 5 – Załącznik 1

W związku z powyższym pragnę poinformować, że prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński takie w 2008 roku prezentował stanowisko w sprawie deklaracji złożonej przez prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w dniu 12 marca 2008 r. przedstawicielom organizacji żydowskich z Nowego Jorku, że do końca 2008 r. wejdzie w życie ustawa reprywatyzacyjna:

W środę na konferencji prasowej w Sejmie dziennikarze pytali szefa PiS o doniesienia prasowe, że podczas swojej wizyty w USA premier Donald Tusk obiecał przedstawicielom organizacji żydowskich w Nowym Jorku rozwiązanie problemu restytucji prywatnego mienia żydowskiego w Polsce jeszcze w tym roku.

(…) Spytany wprost, czy mienie żydowskie w Polsce powinno być restytuowane, J. Kaczyński powiedział:

W Polsce po 1939 roku nastąpiło zawalenie się całej struktury społecznej, także struktury własnościowej i jej odbudowa, czy w postaci naturalnej poprzez oddanie mienia, czy w postaci odszkodowań, to byłoby przedsięwzięcie w najwyższym stopniu trudne”.

A jeśli chodziłoby o odszkodowania – głównie musiałoby chodzić o odszkodowania – to byłoby to tak:

biedni Polacy, a dokładnie potomkowie biednych Polaków mają zapłacić potomkom bogatych Polaków,

czy obywateli polskich. Sądzę, że trzeba by jednak zrobić referendum i zapytać Polaków, czy chcą płacić,

to jest chyba jedyne rozwiązanie” – ocenił J. Kaczyński.

To jest tak: ktoś miał bogatych dziadków i dzisiaj się czegoś od podatnika polskiego domaga – do tego to się w istocie sprowadza. Ja też miałem bogatych dziadków i niczego się nie domagam” – dodał.”

Źródło:„J. Kaczyński: restytucja mienia żydowskiego po referendum”, www.wiadomości.dziennik.pl, 12 marca 2008 r.

Jak informował w grudniu 2008 r. rzecznik Ministerstwa Skarbu Państwa przygotowany w grudniu 2008 r. przez ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada projekt ustawy reprywatyzacyjnej zakładał, że rząd przeznaczy na rekompensaty 20 mld zł – Załącznik 2:

Ustawa reprywatyzacyjna, dzięki której pokrzywdzeni odzyskają około jednej piątej wartości tego,

co utracili jest już gotowa, w styczniu trafi do Sejmu.

(…) Rząd chce działać szybko. Już na początku stycznia projekt zostanie przyjęty przez całą Radę Ministrów

i trafi do Sejmu. Ustawa powinna wejść w życie wczesną wiosną, o ile nie zawetuje jej prezydent

mówi „Dziennikowi” rzecznik Ministerstwa Skarbu, Maciej Wiewiór.

Co zakłada projekt? Rząd chce przeznaczyć na rekompensaty 20 mld zł. Tyle może wygospodarować, sprzedając należące jeszcze do Skarbu Państwa akcje przedsiębiorstw i nieruchomości.”

Źródło: Jędrzej Bielecki: „Państwo zwróci 20 procent”, Dziennik Polska Europa Świat, 23.12.2008r., s. 3 – Załącznik 2

Z powodu wad projektu ustawy reprywatyzacyjnej ministra A. Grada z grudnia 2008 r. nie został on przekazany Sejmowi.

W marcu 2011 roku premier Donald Tusk wstrzymał prace nad ustawą reprywatyzacyjną. „Dziennik Gazeta Prawna” informował:

Rząd wstrzymał prace nad ustawą o odszkodowaniach dla byłych właścicieli.

(…) Oficjalny powód: jego realizacja mogłaby zakończyć się katastrofą finansów publicznych.”

Źródło: „Koniec z reprywatyzacją”, „Dziennik Gazeta Prawna”, 11-13 marca 2011 r.

Gdy D. Tusk składał w dniu 12 marca 2008 roku w Nowym Jorku obietnicę wprowadzenia do końca 2008 roku ustawy reprywatyzacyjnej dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wynosił ok. 530 mld zł. Gdy w marcu 2011 r. ogłosił wstrzymanie prac nad ustawą reprywatyzacyjną – wyjaśniając, że jej realizacja „mogłaby zakończyć się katastrofą finansów publicznych” – dług wynosił ok. 820mld zł.

W styczniu 2017 r. przekroczył 1 bln zł.

Obecnie Pani – i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry – podwładny, pracownik średniego szczebla administracji państwowej, sekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości przygotowuje projekt ustawy reprywatyzacyjnej o wymiarze finansowym – według jego szacunków – Załącznik 1: „15 do 20 miliardów złotych”. P. Jaki informuje także media – Załącznik 1: „te pieniądze „oczywiście się znajdą.

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie, tj. o sporządzenie i doręczenie mi informacji publicznej, jak w pkt. I, str. 1 niniejszego pisma.

Zbigniew Kękuś

Załączniki: od 1 do 3 do ściągnięcia tutaj

  1. Ustawa za miliardy”, „Fakt”, 13.10.2017 r., s. 5
  2. Jędrzej Bielecki: „Państwo zwróci 20 procent”, Dziennik Polska Europa Świat, 23.12.2008 r., s. 3