27.11.2017 Pismo Z. Kękusia do posła na Sejm RP Jerzego Jachnika w sprawie przyczyn odebrania red. Markowi Podleskiemu legitymacji asystenta społecznego

Kraków, dnia 27 listopada 2017 r.

Zbigniew Kękuś

Pan

Jerzy Jachnik

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa

 

Dotyczy:

  1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi – w terminie dwóch tygodni od daty złożenia niniejszego pisma – wyjaśnienia, dlaczego w kwietniu 2016 r. nakazał Pan red. Markowi Podleckiemu zwrócić wydaną mu przez Pana legitymację Pana, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej asystenta społecznego.
  2. Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie umieszczony na stronie www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

Zaraz po tym, gdy został Pan posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zadzwonił Pan do mnie z prośbą o przekonanie red. Marka Podleckiego, żeby zgodził się zostać Pana asystentem społecznym. Przypomnę, że znamy się – Pan, red. Marek Podlecki i ja – od wielu lat, brał Pan udział w wielu filmach nagrywanych przez red. Marka Podleckiego, umieszczanych na jego blogu oraz na kanale www.monitorpolski-YouTube.pl, a red. Marek Podlecki przygotowywał dla Pana materiały na potrzebę Pana kampanii przed wyborami do Sejmu i Senatu w październiku 2015 r.

Red. Marek Podlecki ostatecznie wyraził zgodę, a Pan wręczył mu legitymację Pana asystenta społecznego.

Potwierdzeniem Panów znajomości i – wtedy – bardzo dobrej relacji jest nagrany w dniu 21 marca 2016 r. w Pana Biurze Poselskim w Bielsku-Białej film pt. „STRASZNA PRAWDA O POLSKIM SEJMIE: Rewelacyjna rozmowa z Liroyem i Jerzym Jachnikiem” – opublikowany na kanale www.monitorpolski-YouTube 21 marca 2016 r.

Niedługo potem red. Marek Podlecki opublikował na kanale www.monitorpolski-YouTube:

  1. w dniu 19 kwietnia 2016 r. film pt: „Prokurator Andrzej M. Czyżewski: kariery panów Morawieckich są związane z oficerami WSI”,
  2. w dniu 20 kwietnia 2016 r. film pt. „Dr Zbigniew Kękuś o Mateuszu i Kornelu Morawieckich”.

 

Natychmiast po opublikowaniu w.w. dwóch filmów zażądał Pan kategorycznie od red. Marka Podleckiego zwrócenia Panu wydanej mu przez Pana legitymacji Pana społecznego asystenta i zerwał Pan z nami kontakt. Nie odbiera Pan telefonów, nie odpowiada Pan na pisma kierowane przeze mnie do Pana jako posła na Sejm RP.

Red. Marka Podleckiego poinformował Pan, że zażądał Pan zwrócenia legitymacji Pana społecznego asystenta, bo tego zażądano od Pana.

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie, w tym o podanie imienia, nazwiska – oraz pełnionej funkcji lub sprawowanego urzędu – osoby, której żądaniu Pan, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, musiał się podporządkować.

 

Zbigniew Kękuś