27.11.2017 Wniosek Z. Kękusia do absolwenta Business Administration Central Connecticut State University i Politechniki Wrocławskiej Mateusza Morawieckiego o podanie m. in. okresów studiów

Kraków, dnia 27 listopada 2017 r.

Zbigniew Kękuś

Pan

Mateusz Morawiecki

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia:
  1. w odniesieniu do informacji zamieszczonej na internetowej stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Załącznik 1: „ Mateusz Morawiecki Absolwent (…) Business Administration Central Connecticut State University”:
   1. w jakim okresie był Pan studentem Business Administration Central Connecticut State University,
   2. na jakim kierunku Pan studiował na Business Administration Central Connecticut State University,
   3. z jakim wynikiem ukończył Pan studia na Business Administration Central Connecticut State University,
  2. w odniesieniu do informacji zamieszczonej na internetowej stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Załącznik 1: „Mateusz Morawiecki Absolwent (…) Politechniki Wrocławskiej”:
   1. w jakim okresie był Pan studentem Politechniki Wrocławskiej,
   2. na jakim kierunku Pan studiował na Politechnice Wrocławskiej,
   3. z jakim wynikiem ukończył Pan studia na Politechnice Wrocławskiej.
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wniosek jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty złożenia niniejszego pisma.
 3. Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie umieszczony na stronie www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest zamieszczona informacja – Załącznik 1:

 

Mateusz Morawiecki (…) Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego,

Business Administration Central Connecticut State University oraz Politechniki Wrocławskiej, (…)”

Źródło: Życiorys Mateusza Morawieckiego, Internetowa strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, https://www.premier.gov.pl/ludzie/mateusz-morawiecki.htmlZałącznik 1

Informuję:

ABSOLWENT” «osoba, która ukończyła szkołę, uczelnię»

Słownik Wyrazów Obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 4

Według mej wiedzy, spośród wymienionych na stronie internetowej KPRM Uczelni:

 1. Uniwersytet Wrocławski,
 2. Business Administration Central Connecticut State University,
 3. Politechnika Wrocławska

Pan ukończył – jest Pan absolwentem – tylko Uniwersytet Wrocławski, Wydział Historii. Ukończył go Pan w 1992 roku, a pracę magisterską napisał Pan o założonej przez Pana ojca, Kornela Morawieckiego, „Solidarności Walczącej”1.

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

 

 

Zbigniew Kękuś

Załączniki: wszystkie tutaj

 1. Życiorys Mateusza Morawieckiego, Internetowa strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, https://www.premier.gov.pl/ludzie/mateusz-morawiecki.html

 

 

1 W zamieszczonym w wydaniu z 4 stycznia 2017 r. wydaniu „Gazety Polskiej” artykule pt. „Jak Morawiecki Balcerowicza ośmieszył”; jego autor, Piotr Lisiewicz napisał m.in.: „W 1987 r. zaczął studiować historię na Uniwersytecie Wrocławskim, działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Jego praca magisterska, obroniona w 1992 r. zatytułowana była „Geneza i pierwsze lata Solidarności Walczącej. – Źródło: Piotr Lisiewicz: „Jak Morawiecki Balcerowicza ośmieszył”; „Gazeta Polska”, 04.01.2017, s. 4-5

Encyklopedia Wikipedia podaje: Kornel Morawiecki Życiorys (…) Na przełomie maja i czerwca 1982 założył organizację Solidarność Walcząca (…).”