27.11.2017 Wniosek Zbigniewa Kękusia do Jarosława Kaczyńskiego o wskazanie morderców jego świętej pamięci brata oraz sposobu dokonania mordu

Kraków, dnia 27 listopada 2017 r.

Zbigniew Kękuś

Pan

Jarosław Kaczyński

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa

 

Dotyczy:

  1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty złożenia niniejszego pisma informacji publicznej w postaci informacji:
    1. które z osób – wnoszę o podanie imion i nazwisk – obecnych podczas Pana wystąpienia w Sejmie w dniu 19 lipca 2017 r. zamordowały Pana świętej pamięci brata,
    2. w jaki sposób osoby jak w pkt. I.1 zamordowały Pana świętej pamięci brata.
  1. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona na stronie www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

W dniu 19 lipca 2017 r. powiedział Pan – „Fakt” podał, że Pan „wykrzyczał” w Sejmie – Załącznik 1:

 

Nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich nazwiskiem mojego świętej pamięci brata, niszczyliście go, zamordowaliście go, jesteście kanaliami.”
Źródło: „Wstyd i hańba!”; „Fakt”, 20 lipca 2017 r., s. 2 – Załącznik 1

 

Według mej wiedzy Pana brat Lech Kaczyński zginął w katastrofie pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 r.

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

 

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: wszystkie tutaj

  1. Wstyd i hańba!”; „Fakt”, 20 lipca 2017 r., s. 2