Rządy Żydów w Polsce – zasygnalizowanie Mariuszowi Kamińskiemu ewentualnego skorumpowania B. Szydło i P. Jakiego przez lobby żydowskie

Jesteśmy zdeterminowani, by walczyć z jakimkolwiek przejawem antysemityzmu,

bo z tego wyrasta tylko i wyłącznie zło.”

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, 23 listopada 2016 r.,

Jestem zdeterminowany, by walczyć z jakimkolwiek przejawem antypolonizmu,

bo jestem Polakiem.”
Zbigniew Kękuś

Partia wiary w amerykańską pomoc.
(…) Podległość wobec USA wiąże się też z uwzględnianiem wszelkich roszczeń żydowskich

boć naród ten ma przecież w USA lobby silniejsze niż może to sobie przeciętny Polak imaginować.”
Źródło: Witold Gadowski, „Polska przestrzeń polityki – podstawowe stronnictwa”; „Czas Stefczyka,

Nr 148, Październik 2017, str. 18-19 – Załącznik 1

 

Szanowni Państwo,

 

Niniejszego e-mail’a kieruję do Państwa w interesie społecznym.

W załączeniu do niego przesyłam moje pismo z dnia 30 października 2017 r. /Załącznik 7/ do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ministra – członka Rady Ministrów koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego zawierające wniosek o podjęcie działań na rzecz przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie ewentualnego skorumpowania przez żydowskie lobby:

 1. sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryka Jakiego
 2. prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło

 

Jako uzupełnienie do e-mail’a proszę potraktować zamieszczone na kanale www.monitorpolski.pl / YouTube.pl filmy pt.:

 1. Dr Zbigniew Kękuś – ustawa reprywatyzacyjna – J. Kaczyński kontra J. Kaczyński” – data opublikowania 27 października 2017 r.
 2. Dr Zbigniew Kękuś: Patryk Jaki to ściema by ograbić Polskę na setki miliardów tzw „reprywatyzacją” – data opublikowania 20 października 2017 r.

 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki poinformował niedawno:

 

Ustawa reprywatyzacyjna będzie kosztowała od 15 do 20 miliardów złotych – przyznał wczoraj w Radiu ZET

Patryk Jaki. Wiceminister sprawiedliwości przekonywał, że te pieniądze „oczywiście się znajdą”.

I dodał, że projekt tej ustawy pokazał prezesowi PiS. Ma też akceptację premier.

Wierzę, że także w parlamencie zyskamy szerokie wsparcie – mówił Jaki „.
Źródło: „Ustawa za miliardy”, „Fakt”, 13.10.2017 r., s. 5 – Załącznik 7.2

 

Decyzja o przygotowywaniu przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej ustawy reprywatyzacyjnej jest – wobec jej wymiaru finansowego i sytuacji finansowej Polski, w tym oficjalnego zadłużenia przekraczającego 1 bilion złotych – tak absurdalna, że rodzi podejrzenie skorumpowania przez żydowskie lobby premier Beaty Szydło i jej podwładnego, przygotowującego projekt ustawy Patryka Jakiego.

Przypomnę, że gdy w marcu 2011 roku Donald Tusk wstrzymał prace nad ustawą „Dziennik Gazeta Prawna” informował:

 

Rząd wstrzymał prace nad ustawą o odszkodowaniach dla byłych właścicieli.

(…) Oficjalny powód: jego realizacja mogłaby zakończyć się katastrofą finansów publicznych.”

Źródło: „Koniec z reprywatyzacją”, „Dziennik Gazeta Prawna”, 11-13 marca 2011 r.

 

Obecnie zadłużenie jest większe od tego z marca 2011 roku o… kilkaset miliardów złotych.

Czy premier Beata Szydło zdaje sobie sprawę z tego, co robi?

Przypomnę, że gdy w marcu 2008 roku premier Donald Tusk obiecał podczas wizyty w USA Żydom z Nowego Jorku wprowadzenie do końca 2008 roku ustawy reprywatyzacyjnej nie brak było i takich komentarzy:

 

Premier Tusk podczas wizyty w USA, indagowany przez przedstawicieli organizacji żydowskich,

obiecał im rozwiązanie problemu pozostawionego w Polsce mienia jeszcze w 2008 r.

Lobby żydowskie w Stanach Zjednoczonych jest tak silne, że ów zwrot może wymusić.”

Źródło: Michał Zieliński, „Złodzieje skarbu”, https://www.wprost.pl/tygodnik/126223/Zlodzieje-skarbu.html, 24 marca 2008

 

W związku z powszechnie zauważalną podległością obecnych władz Rzeczypospolitej Polskiej wobec USA, o którego sile tam żydowskiego lobby pisze Wojciech Gadowski „boć naród ten ma przecież w USA lobby silniejsze niż może to sobie przeciętny Polak imaginować.” postanowiłem skorzystać z zamiaru posła/ministra Mariusza Kamińskiego wprowadzenia instytucji tzw. „sygnalisty” /Załącznik 7.1/ i zgłosiłem mu w.w. sprawę.

Nawiasem mówiąc opinia W. Gadowskiego o sile żydowskiego lobby w USA, wobec których władze – poprzednie i obecne – prezentują podległość nazwaną przez byłego ministra spraw zagranicznych „robieniem loda/laski Amerykanom” /Załącznik 2/ oraz „murzyńskością” /Załącznik 2/ jest całkowicie zbieżna z opisem tego lobby Bena Klassena już sprzed ponad… 40 lat:

Dzisiaj na świecie, a szczególnie w Ameryce, widzimy Żydów kontrolujących najważniejsze urzędy. (…)

W USA na przykład nie ma prawie żadnego urzędnika państwowego, który byłby wolnym człowiekiem.

Niemal każdy z nich został osadzony na swoim stanowisku lub zdobył swój urząd w wyniku żydowskiej manipulacji, zgodnie z żydowskim planem. Zdobywając swoje posady dzięki żydowskiemu wstawiennictwu,

muszą się potem odwdzięczyć swoim „dobroczyńcom”.

(…) Zwykle Żydzi na swoje marionetki wybierają tych polityków, którzy mają słabe charaktery lub haniebne epizody z przeszłości (nieznane opinii publicznej). Ze względu na słabość charakteru lub podatność na szantaż,

takimi ludźmi można łatwo manipulować, czy to przy pomocy łapówek i wsparcia finansowego, czy przy pomocy groźby ujawnienia ich haniebnej przeszłości. Tacy ludzie łatwo stają się zdrajcami swojej rasy i pachołkami Żydów.

(…) W rzeczywistości, praktycznie nie ma żadnej ważniejszej działalności państwa,

która by nie była kontrolowana przez „naród wybrany”.

Źródło: Ben Klassen, P.M. „Odwieczna Religia Natury”, 1973, s. 74-82

 

Z tej przyczyny niektórzy nazywają nawet USA USraelemi.

 

Co do akceptacji premier Beaty Szydło dla prac Patryka Jakiego nad ustawą reprywatyzacyjną – ciekawe, z czyjej inicjatywy je rozpoczął, bo jako sekretarz stanu raczej nie ze swojej… – przypomnieć należy, że w 2004 roku „łowcy talentów” z „kuźni” polskich premierów i prezydentów – spod ich „ręki” wyszli prezydenci Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski oraz premierzy: Hanna Suchocka, Kazimierz Marcinkiewicz i Donald Tusk – przeszkolili ją w USA w ramach zorganizowanego dla niej “The International Visitor Leadership Program”, o którym na stronie ambasady USA w Warszawie podają: Wytypowane osoby odbywają podróż do Stanów Zjednoczonych, aby wziąć udział w starannie przygotowanych programach, które odpowiadają ich zainteresowaniom zawodowym, jak również celom polityki zagranicznej USA.

Pismem z dnia 3 marca 2017 r. poinformowała mnie zastępca dyrektora Centrum Informacyjnego Rządu Anna Kuźma – Załącznik 3:

 

Pani Beata Szydło od 2002 r. była radną sejmiku województwa małopolskiego (jednostka samorządowa).

W 2004 r. została stypendystką Departamentu Stanu USA w ramach programu „International visitors”,

w obszarze projektu „Rewitalizacja i restrukturyzacja terenów poprzemysłowych”.
Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Centrum Informacyjne Rządu, znak: CIR.WOAIP.5503.129.2017.AK,

pismo zastępcy dyrektora Anny Kuźmy z dnia 3 marca 2017 r. – Załącznik 3

 

Beata Szydło była wtedy funkcjonariuszką publiczną Rzeczypospolitej Polskiej. Informuję:

 

Funkcjonariuszem publicznym jest: (…) 2) poseł, senator, radny, (…) 4) osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, (…).”

Artykuł 115 § 13 Kodeksu karnego

 

Nie wiem, czy to – poddanie się przez funkcjonariuszkę publiczną Rzeczypospolitej Polskiej szkoleniu przez służby obcego państwa – nie jest zdradą stanu…

W każdym razie poseł/minister Mariusz Kamiński powinien sprawdzić, czy „łowcy talentów” z Departamentu Stanu USA nie zastosowali taktyki – „Zdobywając swoje posady dzięki żydowskiemu wstawiennictwu, muszą się potem odwdzięczyć swoim „dobroczyńcom– wobec Beaty Szydło.

Arystoteles, chociaż w innych żył czasach mówił:

Zrozumiałą jest jednak rzeczą, że ci, co kupują urząd,

przyzwyczają się do ciągnięcia zeń zysków, by pokryć poczynione wydatki.”

Arystoteles, „Polityka”

Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Milton Friedman powiedział:

There is no such thing as free lunch”

/ang.„Nie ma darmowych obiadów”, „Nic nie jest za darmo”; „Za wszystko trzeba płacić”/

Milton Friedman

 

Stypendium, darmowe szkolenie w USA to przecież też „lunch” dla osoby początkującej w zawodzie polityka, jaką była Beata Szydło w 2004 roku, żeby jej kariera nabrała ogromnego rozpędu pod „skrzydłami” Żyda Jarosława Kaczyńskiego w 2005 roku, zaraz po przeszkoleniu jej przez Departament Stanu USA. Na stronie KPRM podano:

 

Beata Szydło Prezes Rady Ministrów

(…) W 2005 wstąpiła do Prawa i Sprawiedliwości i z jego listy została wybrana na posła V kadencji.”
Źródło: Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, życiorys prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło;

https://www.premier.gov.pl/ludzie/beata-szydlo.htmlZałącznik 4

 

Wprawdzie ustawy wprowadzającej „sygnalistę” jeszcze nie wprowadzono w życie, ale minister M. Kamiński zgłoszoną mu przeze mnie sprawę może wykorzystać w ramach tzw. pilota.

Co dla mnie może mieć o tyle dobry skutek, że uniknę zemsty przedstawicieli władz Rzeczypospolitej Polskiej jak wtedy, gdy pismem złożonym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 30 stycznia 2009 r. /Załącznik 5/ i skierowanym do premiera Donalda Tuska zawiadomiłem go o zagrożeniach dla finansów Polski związanych z wprowadzeniem ustawy reprywatyzacyjnej według projektu ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada z grudnia 2008 r. /Załącznik 6/, a już w dniu 6 lutego 2009 r. wyrzucono mnie w trybie natychmiastowym z pracy na stanowisku Dyrektor Pionu Infrastruktury w spółce Skarbu Państwa Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., nad którą minister A. Grad sprawował nadzór właścicielski.

Jeśli Mariusz Kamiński uzna, że sprawą, którą mu zgłosiłem nie może się zająć jako minister, powinien to uczynić jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Przypomnę, że przysięgał i ślubował:

 

Prezes Rady Ministrów, wiceprezesi Rady Ministrów i ministrowie składają wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej następującą przysięgę: „Obejmując urząd Prezesa Rady Ministrów (wiceprezesa Rady Ministrów, ministra) uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro Ojczyny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem”.

Przysięga może być złożona z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.

Artykuł 151 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Przed rozpoczęciem sprawowania mandatu posłowie składają przed Sejmem następujące ślubowanie:

Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”

Artykuł 104.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

A przecież:

(…) 4. W zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach Rada Ministrów (…)

4. chroni interesy Skarbu Państwa

Artykuł 146.4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Poseł/minister Mariusz Kamiński jest niewątpliwie najbardziej predestynowaną osobą do zbadania sprawy przygotowywania przez rząd Beaty Szydło ustawy reprywatyzacyjnej, z której w 2011 roku, gdy zadłużenie Polski było o kilkaset miliardów złotych mniejsze niż obecnie rezygnował Donald Tusk z przyczyny, o której informował „Dziennik Gazeta Prawna”:

 

Rząd wstrzymał prace nad ustawą o odszkodowaniach dla byłych właścicieli.

(…) Oficjalny powód: jego realizacja mogłaby zakończyć się katastrofą finansów publicznych.”

Źródło: „Koniec z reprywatyzacją”, „Dziennik Gazeta Prawna”, 11-13 marca 2011 r.

Z poważaniem,

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Witold Gadowski, „Polska przestrzeń polityki – podstawowe stronnictwa”; „Czas Stefczyka, Nr 148, Październik 2017, str. 18-19
 2. BAŁ, „Zrobiliśmy laskę Amerykanom”, „Fakt”, 23.06.2014, s. 2
 3. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Centrum Informacyjne Rządu, znak: CIR.WOAIP.5503.129.2017.AK, pismo zastępcy dyrektora Anny Kuźmy z dnia 3 marca 2017 r.
 4. Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, życiorys prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło
 5. Pismo Z. Kękusia z dnia 30 stycznia 2009 r. do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
 6. Jędrzej Bielecki: „Państwo zwróci 20 procent”, Dziennik Polska Europa Świat, 23.12.2008r., s. 3
 7. Pismo Z. Kękusia z dnia 30 października 2017 r., do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ministra – członka Rady Ministrów koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 30 października 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pan

Mariusz Kamiński

 1. Minister – Członek Rady Ministrów, Koordynator Służb Specjalnych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
 2. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Koszykowa 10, 00-564 Warszawa

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o podjęcie działań na rzecz przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie ewentualnego skorumpowania przez żydowskie lobby:
  1. sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryka Jakiego
  2. prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło

w celu przygotowania i wprowadzenia w życie ustawy reprywatyzacyjnej.

 1. Zawiadomienie, że w marcu 2008 roku prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej: Sądzę, że trzeba by jednak zrobić referendum i zapytać Polaków, czy chcą płacić, to jest chyba jedyne rozwiązanie. (…)To jest tak: ktoś miał bogatych dziadków i dzisiaj się czegoś od podatnika polskiego domaga – do tego to się w istocie sprowadza.” – Źródło:„J. Kaczyński: restytucja mienia żydowskiego po referendum”, www.wiadomości.dziennik.pl, 12 marca 2008 r.
 2. Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie umieszczony na stronie www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

W ostatnich dniach media poinformowały o przygotowywaniu przez Pana projektu ustawy o jawności życia publicznego, w tym wprowadzeniu instytucji „sygnalisty”. W wydaniu z dnia 24.10.2017 r. „Fakt” podał – Załącznik 1:

 

Jawność oświadczeń majątkowych osób publicznych, jawne umowy w spółkach Skarbu Państwa i tzw. sygnaliści – to najważniejsze założenia ustawy o jawności życia publicznego, przygotowanej przez ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego i jego zastępcę Macieja Wąsika (48 l.).

-Projekt ustawy wprowadza przede wszystkim nieznaną w polski prawodawstwie instytucję „sygnalisty”.

To osoba, która informuje o korupcji w swoim miejscu pracy – mówił Kamiński na wczorajszej konferencji prasowej. Według ministra, wreszcie wszyscy działający z pobudek obywatelskich nie będą musieli bać się odwetu ze strony pracodawcy. Osoba, która uzyska status „sygnalisty”, zostanie objęta ochroną prawną.”

Źródło: EŁEM, „Doniesiesz o korupcji? Państwo cię ochroni!”; „Fakt”, 24.10.2017, s. 2, Załącznik 1

 

W związku z powyższym pragnę poinformować, że w wydaniu z dnia 13 października 2017 r. „Fakt zamieścił informację o przygotowywaniu przez sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryka Jakiego ustawy reprywatyzacyjnej oraz o akceptacji dla jego działań premier Beaty Szydło – Załącznik 1:

Ustawa reprywatyzacyjna będzie kosztowała od 15 do 20 miliardów złotych – przyznał wczoraj w Radiu ZET

Patryk Jaki. Wiceminister sprawiedliwości przekonywał, że te pieniądze „oczywiście się znajdą”.

I dodał, że projekt tej ustawy pokazał prezesowi PiS. Ma też akceptację premier.

Wierzę, że także w parlamencie zyskamy szerokie wsparcie – mówił Jaki.”
Źródło: „Ustawa za miliardy”, „Fakt”, 13.10.2017 r., s. 5 – Załącznik 2

 

Przypomnę, że w marcu 2008 roku premier Donald Tusk złożył podczas spotkania w Nowym Jorku z przedstawicielami organizacji żydowskich – Komitet Żydów Amerykańskich /AJC/, Konferencja ds. Roszczeń Żydowskich /JCC/, Liga Przeciw Zniesławieniom /ADL/. Po spotkaniu Michael Saldberg z Anti-Defamation League /Liga Przeciwko Zniesławieniom/ deklarację wprowadzenia w życie do końca 2008 roku ustawy reprywatyzacyjnej. Oto niektóre z komentarzy uczestników spotkania do obietnicy D. Tuska:

 

– Chcieliśmy się poznać z nowym polskim premierem. Zobaczyć, jakie jest jego stanowisko w sprawie dialogu polsko-żydowskiego. Tymczasem on wystąpił z tak wspaniałą deklaracją. Do końca tego roku ma zostać przyjęta ustawa reprywatyzacyjna – opowiada „Rz” Michael Saldberg z ADL.”

Źródło: http://www.rp.pl/artykuł/105482.html

 

Premier Tusk sam poruszył problem prywatnej własności, był bardzo otwarty i potwierdził to, o czym zapewnił mnie w Polsce wiceminister skarbu Łaszkiewicz, który powiedział, że ten rząd zobowiązuje się do rozwiązania tego problemu. Premier powiedział, że do września ustawa o reprywatyzacji zostanie uchwalona, i szybko, jeszcze w tym roku wprowadzona w życie” – powiedział Sultanik.”

Źródło: Dziennik.PL, http://www.dziennik.pl/wydarzenia/article137101/Tusk _zwróci_Żydom_majątek.html,12 marca 2008r.

 

W Polsce media komentowały:

 

Premier Tusk podczas wizyty w USA, indagowany przez przedstawicieli organizacji żydowskich,

obiecał im rozwiązanie problemu pozostawionego w Polsce mienia jeszcze w 2008 r.

Lobby żydowskie w Stanach Zjednoczonych jest tak silne, że ów zwrot może wymusić.”

Źródło: Michał Zieliński, „Złodzieje skarbu”, https://www.wprost.pl/tygodnik/126223/Zlodzieje-skarbu.html, 24 marca 2008

 

Prezes PiS Jarosław Kaczyński tak skomentował obietnicę Donalda Tuska w dniu jej złożenia:

 

W środę na konferencji prasowej w Sejmie dziennikarze pytali szefa PiS o doniesienia prasowe,

że podczas swojej wizyty w USA premier Donald Tusk obiecał przedstawicielom organizacji żydowskich w Nowym Jorku rozwiązanie problemu restytucji prywatnego mienia żydowskiego w Polsce jeszcze w tym roku.

(…) Spytany wprost, czy mienie żydowskie w Polsce powinno być restytuowane, J. Kaczyński powiedział:

W Polsce po 1939 roku nastąpiło zawalenie się całej struktury społecznej, także struktury własnościowej i jej odbudowa,

czy w postaci naturalnej poprzez oddanie mienia, czy w postaci odszkodowań, to byłoby przedsięwzięcie w najwyższym stopniu trudne”.

A jeśli chodziłoby o odszkodowania – głównie musiałoby chodzić o odszkodowania – to byłoby to tak:

biedni Polacy, a dokładnie potomkowie biednych Polaków mają zapłacić potomkom bogatych Polaków,

czy obywateli polskich.Sądzę, że trzeba by jednak zrobić referendum i zapytać Polaków, czy chcą płacić,

to jest chyba jedyne rozwiązanie – ocenił J. Kaczyński.

To jest tak: ktoś miał bogatych dziadków i dzisiaj się czegoś od podatnika polskiego domaga – do tego to się w istocie sprowadza. Ja też miałem bogatych dziadków i niczego się nie domagam” – dodał.”

Źródło:„J. Kaczyński: restytucja mienia żydowskiego po referendum”, www.wiadomości.dziennik.pl, 12 marca 2008 r.

 

Podkreślić należy, że Jarosław Kaczyński prezentował zacytowane wyżej stanowisko wtedy, gdy zadłużenie Polski wynosiło ponad 500 mld zł. W styczniu 2017 roku przekroczyło 1 bilion złotych.

 

Pragnę poinformować, że w związku z przygotowywaniem przez sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryka Jakiego ustawy reprywatyzacyjnej skierowałem pismo z dnia 23 października 2017 r. do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, którym złożyłem – Załącznik 3: „Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty wpływu niniejszego pisma – informacji publicznej w postaci wyjaśnienia:
  1. z jaką datą Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło prace nad projektem ustawy reprywatyzacyjnej,
  2. z czyjej inicjatywy sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki przygotowuje projekt ustawy reprywatyzacyjnej:
   1. własnej,
   2. adresata niniejszego pisma,
   3. jeśli nie z własnej, ani adresata niniejszego pisma inicjatywy, to z czyjej – wnoszę o podanie:
    1. imienia i nazwiska tej osoby,
    2. funkcji pełnionej przez tę osobę,
    3. pełnej nazwy instytucji zatrudniającej tę osobę,
  3. jeśli P. Jaki nie z inicjatywy adresata niniejszego pisma przygotowuje projekt ustawy reprywatyzacyjnej, to:
   1. czy rozpoczęcie prac nad nim zostało zgłoszone adresatowi niniejszego pisma,
   2. jeśli rozpoczęcie prac nad nim zostało zgłoszone adresatowi niniejszego pisma, to:
    1. kto – wnoszę o podanie:
     1. imienia i nazwiska tej osoby,
     2. funkcji pełnionej przez tę osobę,
     3. pełnej nazwy instytucji zatrudniającej tę osobę,

dokonał zgłoszenia,

    1. kiedy – wnoszę o podanie daty – dokonano zgłoszenia,
    2. w jakiej formie dokonano zgłoszenia,
  1. z jakich przyczyn ustawę reprywatyzacyjną przygotowuje Ministerstwo Sprawiedliwości,
  2. czy Patryk Jaki przygotowuje projekt ustawy reprywatyzacyjnej sam, czy z zespołem,
  3. jeśli P. Jaki przygotowuje projekt ustawy reprywatyzacyjnej z zespołem, wnoszę o podanie imienia i nazwiska każdego członka zespołu oraz:
   1. miejsca jego zatrudnienia,
   2. pełnionej funkcji /zajmowanego stanowiska/,
  4. czy Ministerstwo Sprawiedliwości poniosło do daty złożenia niniejszego pisma koszty prac nad projektem ustawy reprywatyzacyjnej, jeśli tak wnoszę o podanie:
   1. w jakiej kwocie – według miesięcy, począwszy od daty rozpoczęcia prac,
   2. z jakiego tytułu – wnoszę o sporządzenie prezentacji dla każdego miesiąca według układu rodzajowego kosztów.
 1. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona na stronie www.kekusz.pl.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 23 października 2017 r. do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego

Zbigniewa Ziobry – Załącznik 3

 

Po otrzymaniu odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego doręczę Panu jej kserokopię. W przypadku odmowy przez Z. Ziobrę udzielenia mi odpowiedzi poinformuję Pana o odmowie.

Pragnę ponadto poinformować, że w związku z przygotowywaniem przez P. Jakiego ustawy reprywatyzacyjnej skierowałem także:

 1. pismo z dnia 18 października 2017 r. do Patryka Jakiego, którym złożyłem – Załącznik 4:„Pan Patryk Jaki Sekretarz Stanu Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 1100-950 WarszawaDotyczy:
  1. Wniosek – na podstawie art. 146 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „(…) 4. W zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach Rada Ministrów (…) 4. chroni interesy Skarbu Państwa – o sporządzenie i doręczenie mi, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty wpływu niniejszego pisma, informacji publicznej w postaci podania źródła/źródeł sfinansowania przygotowywanej przez Pana ustawy reprywatyzacyjnej.
  2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty wpływu niniejszego pisma, informacji publicznej w postaci podania imienia i nazwiska funkcjonariusza publicznego /funkcjonariuszki publicznej/ oraz pełnionej przez niego/nią funkcji, na którego/której polecenie przygotowuje Pan projekt ustawy reprywatyzacyjnej o wymiarze finansowym według Pana – Załącznik 1: „Ustawa reprywatyzacyjna będzie kosztować 15 do 20 miliardów złotych – przyznał wczoraj w Radiu ZET Patryk Jaki”.
  3. Zawiadomienie, że Pana działania na rzecz wprowadzenia ustawy reprywatyzacyjnej bez przeprowadzenia uprzednio referendum są:
   1. sprzeczne ze stanowiskiem prezentowanym przez prezesa partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego, m.in.: Sądzę, że trzeba by jednak zrobić referendum i zapytać Polaków, czy chcą płacić, to jest chyba jedyne rozwiązanie. (…) To jest tak: ktoś miał bogatych dziadków i dzisiaj się czegoś od podatnika polskiego domaga – do tego to się w istocie sprowadza.”
   2. zgodne ze stanowiskiem byłego ambasadora Izraela w Polsce Szewacha Weissa.
  4. Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie umieszczony na stronie www.kekusz.pl.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 18 października 2017 r. do sekretarza stanu w Ministerstwie

Sprawiedliwości Patryka Jakiego – Załącznik 4

 1. pismo z dnia 18 października 2017 r. do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, którym złożyłem – Załącznik 5: „Pan Jarosław Kaczyński Prezes Prawa i Sprawiedliwości ul. Nowogrodzka 84/86 02-018 Warszawa Dotyczy:
  1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia:
   1. czy Pan zmienił stanowisko w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej: Sądzę, że trzeba by jednak zrobić referendum i zapytać Polaków, czy chcą płacić, to jest chyba jedyne rozwiązanie. (…) To jest tak: ktoś miał bogatych dziadków i dzisiaj się czegoś od podatnika polskiego domaga – do tego to się w istocie sprowadza.”Źródło: „J. Kaczyński: restytucja mienia żydowskiego po referendum”, www.wiadomości.dziennik.pl, 12 marca 2008 r.
   2. jeśli zmienił Pan stanowisko, jak w pkt. I.1, to z jakich przyczyn.
  2. Zawiadomienie, że w dniu 1 stycznia 2017 r. portal www.tvp.info podał za „Gazetą Polską Codziennie”: „W czasie rządów PO-PSL zadłużenie Polski wzrosło z 527 mld zł na koniec 2007 r. do blisko 850 mld zł na koniec 2015 r.”
  3. Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie umieszczony na stronie www.kekusz.pl.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 18 października 2017 r. do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego –

Załącznik 5

 

Oo otrzymaniu odpowiedzi na w.w. pisma doręczę Panu ich kserokopie. W przypadku odmówienia udzielenia mi odpowiedzi zawiadomię Pana o odmowie/odmowach.

 

W związku z powyższym, tj. z powodu przygotowywania przez sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryka Jakiego ustawy reprywatyzacyjnej, co do której:

 1. prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński prezentował w marcu 2008 roku stanowisko, że wszczęcie prac nad takową powinno zostać poprzedzone przeprowadzeniem referendum,
 2. Patryk Jaki poinformował media, że ma dla jego działań akceptację premier Beaty Szydło,

wnoszę o podjęcie przez Pana mieszczących się w Pana jako:

 1. członka Rady Ministrów, Koordynatora Służb Specjalnych
 2. posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

działań na rzecz przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie ewentualnego skorumpowania przez żydowskie lobby Patryka Jakiego i Beaty Szydło.

 

Niniejszym zasygnalizowana sprawa może zostać wykorzystana przez Pana jako pilot ustawy, którą Pan przygotowuje.

Wnoszę jak na wstępie.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: od 1 do 17 do ściągnięcia tutaj

 1. EŁEM, „Doniesiesz o korupcji? Państwo cię ochroni!”; „Fakt”, 24.10.2017, s. 2
 2. Ustawa za miliardy”, „Fakt”, 13.10.2017 r., s. 5
 3. Pismo Z. Kękusia z dnia 23 października 2017 r. do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry
 4. Pismo Z. Kękusia z dnia 18 października 2017 r. do sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryka Jakiego
 5. Pismo Z. Kękusia z dnia 18 października 2017 r. do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego

 

i Jako głos w dyskusji o zdominowaniu administracji USA przez Żydów warto zacytować także zamieszczony na portalu www.neon.24.pl artykuł pt. „Dlaczego USrael?”:„Wielu z nas pisząc o geopolityce używa terminu USrael. Francuski dysydent Thierry Meyssan daje zgrabne historyczne uzasadnienie tego pojęcia, chociaż go sam nie używa.

W połowie XVII w. brytyjscy wyznawcy kalwinizmu skupili się wokół Olivera Cromwella („Lorda Protektora”) i zakwestionowali religię państwową oraz hierarchię ustrojową. Po zniesieniu ustroju monarchicznego Cromwell, purytański fanatyk religijny, orzekł, że pomoże narodowi angielskiemu w osiągnięciu czystości moralnej, koniecznej do przetrwania siedmioletniego okresu ucisku, a następnie godnego przyjęcia powracającego na Ziemię Pana i pokojowego współżycia z nim przez kolejne tysiąc lat („Milenium”). W tym celu, według jego interpretacji Pisma Świętego, Żydzi rozsiani po wszystkich zakątkach ziemi, mieli wkrótce być zgromadzeni w Palestynie dla odbudowy po raz trzeci świątyni Salomona. Na tej podstawie Cromwell powołał do życia ustrój purytański, zniósł w 1656 r. zakaz osiedlania się Żydów w Anglii i zapowiedział, że jego kraj zobowiązuje się utworzyć w Palestynie państwo Izrael.

Niebawem jednak w Anglii wybuchła „Pierwsza wojna domowa”, w wyniku której okrutna sekta Cromwella została obalona, a jej zwolennicy uśmierceni bądź wygnani. Wraz z restauracją monarchii, porzucono także wymyślony przez purytańskich religiantów syjonizm tzn. projekt stworzenia państwa żydowskiego w Palestynie. Odżył on w XVIII wieku, a to za sprawą „Drugiej wojny domowej w Anglii” (według terminologii stosowanej w podręcznikach dla szkół średnich Wielkiej Brytanii), którą reszta świata zna raczej pod nazwą „Wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych” (1775-83). Wbrew potocznym sądom, wojna ta nie została podjęta w imię ideałów epoki Oświecenia, które dopiero parę lat później wznieciły masońską Rewolucję Francuską, lecz za pieniądze Francji i z manipulanckich pobudek religijnych wyrażonych w okrzyku „Jezus jest naszym Królem!”.

George Washington, Thomas Jefferson i Benjamin Franklin, choć takich przykładów można mnożyć, okazali się kontynuatorami wygnanych zwolenników Olivera Cromwella. Nie powinno więc dziwić, że Stany Zjednoczone podjęły jego syjonistyczny projekt.

W 1868 r. angielska królowa Wiktoria nieoczekiwanie mianowała premierem Żyda Benjamina Disraeli. Ten od razu wystąpił z propozycją przyznania części mandatów do parlamentu potomkom zwolenników Cromwella tak, by zapewnić sobie poparcie całego narodu w dążeniach do dalszego poszerzania władzy Korony Brytyjskiej. Zaproponował zwłaszcza zawarcie sojuszu z diasporą żydowską, która miała być odtąd główną podporą w prowadzeniu imperialistycznej polityki Londynu. W 1878 r. postarał się o wpisanie kwestii „odrodzenia Izraela” do porządku obrad Kongresu berlińskiego zwołanego w celu ustalenia nowego podziału świata.

Syjonizm stał się też podstawą dla odbudowy dobrych stosunków pomiędzy Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi, a więc byłymi koloniami Korony. Nastąpiło to w rezultacie „Trzeciej wojny domowej w Anglii”, znanej w Stanach Zjednoczonych jako „amerykańska wojna domowa”, a w Europie Zachodniej jako „Wojna secesyjna” (1861-65), w której zwycięstwo odnieśli kontynuatorzy idei Cromwella, WASP-owie (White Anglo-Saxon Protestant). I tutaj znów utrwalił się całkiem fałszywy obraz zdarzeń – konflikt ten wcale nie był walką o zniesienie niewolnictwa, gdyż pięć północnych stanów nadal je praktykowało.

W zasadzie aż do końca XIX w., syjonizm był więc wyłącznie projektem anglosaskich purytanów, do którego dopuszczona była jedynie żydowska elita. Jako taki jest zdecydowanie nadal potępiany przez tych rabinów, którzy przekaz zawarty w Torze interpretują jako alegorię, a nie jako projekt polityczny.

Jeśli przyjrzeć się skutkom tych zdarzeń historycznych, trzeba przyznać, że syjonizm nie tylko zmierza do stworzenia państwa żydowskiego, ale też stanowi fundament Stanów Zjednoczonych. W związku z tym pytanie o to, gdzie podejmowane są decyzje polityczne – w Waszyngtonie czy Tel Awiwie – traci swoje realne znaczenie. W obu państwach rządzi ta sama ideologia. Ponadto, podważenie syjonizmu, który przecież umożliwił pojednanie między Londynem i Waszyngtonem, byłoby odebrane jako próba ataku na ten najmocniejszy w świecie sojusz.

Źródło: „Dlaczego USrael?”, http://jeznach.neon24.pl/post/114114,dlaczego-usrael