Ludzie Jarosława Kaczyńskiego – czy Mateusz Morawiecki z gromady „we the people” jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej i inne o nim

Natomiast jedna taka rzecz, że mam absolutnie pozytywne zdanie o Merklowej, Sarkozym czy, jak tam się ten nowy nazywa, Hollande – mówi Morawiecki – To dobrze, jeżeli my, ludzie, „we the people”, prawda, a zwłaszcza „we, the people” w Niemczech, w Hiszpanii i tak dalej, we Francji, zrozumiemy, że musimy obniżyć nasze oczekiwania. Bo jak obniżymy, to w ślad za tym wszystko pójdzie dobrze, da się zreperować.

Źródło: Michał Krzymowski, Wojciech Cieśla, „Morawiecki i przyjaciele – taśma wicepremiera”,

„Newsweek”. 1-7.02.2016, s. 17 – 19 – Załącznik 3

 

Dodatkowo podczas uroczystości zabrał głos wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki,

który przypomniał na przykładzie własnej rodziny, że by uratować jednego Żyda

potrzeba było pomocy często 20 Polaków.”

Źródło: https://www.wprost.pl/kraj/10076482/Skrajnemu-zlu-przeciwstawilo-sie-skrajne-dobro-Nagrody-im-Zabinskich-dla-Polakow-ratujacych-Zydow.html; 18 września 2017 r.

 

Szanowni Państwo,

 

Niniejszego e-mail’a kieruję do Państwa w interesie społecznym.

Załączam do niego moje pismo z dnia 5 grudnia 2017 r. do rektora Politechniki Wrocławskiej prof. dr. hab. Cezarego

Madryasa zawierające – Załącznik 1: „Pan Prof. dr hab. Cezary Madryas Rektor Politechniki Wrocławskiej Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi informacji publicznej w postaci informacji:
  1. w jakim okresie Mateusz Morawiecki – obecny wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju i finansów – były studentem Politechniki Wrocławskiej,
  2. na jakim kierunku Mateusz Morawiecki studiował na Politechnice Wrocławskiej.
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wniosek jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty wpływu niniejszego pisma.”

 

Jak Państwa informowałem, pismem z dnia 27 listopada 2017 r. skierowanym do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego złożyłem – Załącznik 2: „Pan Mateusz Morawiecki Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia:
  1. w odniesieniu do informacji zamieszczonej na internetowej stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Załącznik 1: „ Mateusz Morawiecki Absolwent (…) Business Administration Central Connecticut State University”:
   1. w jakim okresie był Pan studentem Business Administration Central Connecticut State University,
   2. na jakim kierunku Pan studiował na Business Administration Central Connecticut State University,
   3. z jakim wynikiem ukończył Pan studia na Business Administration Central Connecticut State University,
  2. w odniesieniu do informacji zamieszczonej na internetowej stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Załącznik 1: „Mateusz Morawiecki Absolwent (…) Politechniki Wrocławskiej”:
   1. w jakim okresie był Pan studentem Politechniki Wrocławskiej,
   2. na jakim kierunku Pan studiował na Politechnice Wrocławskiej,
   3. z jakim wynikiem ukończył Pan studia na Politechnice Wrocławskiej.
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wniosek jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty złożenia niniejszego pisma.”

 

Ponieważ podebrany przez Jarosława Kaczyńskiego Donaldowi Tuskowii Mateusz Morawiecki jest – między innymi – kłamcą, postanowiłem, że odpowiedź, którą mi udzieli zweryfikuję odpowiedzią, której mi udzieli rektor Politechniki Wrocławskiej.

Niniejszego e-mail’a kończę dwoma cytatami z zamieszczonego w wydaniu z 1-7.02.2016 r. „Newsweeka”, artykułu Michała Krzymowskiego i Wojciecha Cieśli pt. „Morawiecki i przyjaciele – taśma wicepremiera” /Załącznik 3/ oraz cytatem z e-mail’a byłego prokuratora, pełnomocnika Komisji Krajowej „Solidarności” i pełnomocnika jej przewodniczącego Lecha Wałęsy, internowanego w 1981 r., ministra ds. informacji rządu RP na wychodźstwie, Andrzeja M. Czyżewskiego z dnia 6 listopada 2015 r. – mnie przesłał go Andrzej M. Czyżewski w dniu 9 listopada 2015 r. – do redakcji należącego do tygodnika „wSieci” portalu www.wPolityce.pl /Załącznik 4/:

-Krąży wiele plotek. Gdyby któraś z nich okazała się prawdą,

to Morawiecki miałby gigantyczne kłopoty. A my razem z nim.”

Współpracownik Jarosława Kaczyńskiego”

Źródło: Michał Krzymowski, Wojciech Cieśla, „Morawiecki i przyjaciele – taśma wicepremiera”,

„Newsweek”, 1-7.02.2016, s. 17 – 19, Załącznik 3

 

WCIĄŻ POZOSTAJĄ JEDNAK DWIE KWESTIE: skoro Morawieckiego podsłuchano dwu- lub nawet trzykrotnie,

to gdzie są pozostałe nagrania? I co wicepremier na nich opowiada? – Cała Warszawa szuka dzisiaj tych taśm. Wszyscy o nie pytają. Ludzie nowych służb, starych, zwolennicy PiS, przeciwnicy. Ten, kto je trzyma, ma dziś w ręku mocną kartę przetargową – twierdzi człowiek pracujący przy aferze taśmowej.”

Źródło: Michał Krzymowski, Wojciech Cieśla, „Morawiecki i przyjaciele – taśma wicepremiera”,

„Newsweek”, 1-7.02.2016, s. 17 – 19, Załącznik 3

 

Von: Andrzej M. Czyzewski [mailto:andrzej.m.czyzewski@gmx.de]

Gesendet: Freitag, 6. November 2015 11:41
An: ‘redakcja@wpolityce.pl’
Betreff: WG: Z wielkiego banku do PiS – M. Morawiecki / artykuł p. Andrzeja Potockiego

Andrzej M. Czyżewski /adres – ZKE/

Hamburg, 06.11.2015 r.

Pan Andrzej Potocki

Tygodnik „wSieci”

Redakcja w Polityce.pl

Pani Marzena Nykiel

(…) Cała kariera, nie tylko zawodowa, p. M. Morawieckiego i polityczna aktywność jego ojca związana jest z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.

Źródło: E-mail ministra ds. Informacji w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie Andrzeja M. Czyżewskiego z dnia 6 listopada 2015 r. do redakcji portalu www.wPolityce.pl /podkreślenia moje – ZKE/ – Załącznik 4

 

Pytałem wiceprezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, czy prawdziwą podał Andrzej M. Czyżewski informację portalowi wPolityce.pl, ale mnie zbył podwałdny M. Morwieckiego z Ministerstwa Rozwoju Dominik Szostak, informując mnie pismem z dnia 8 marca 2016 r. – “Informuję ponadto, że zajmowanie stanowiska wobec zawartości korespondencji wymienianej między osobą prywatną a redakcją jednego z tygodników, nie leży w kompetencjach wicepremiera, ministra rozwoju. Jednocześnie zawiadamiam, że Pan wicepremier Mateusz Morawiecki w śledztwie dotyczącym tzw. „afery podsłuchowej” ma status osoby pokrzywdzonej i nie komentuje treści nagrań wykonanych w sposób niezgodny z prawem. Z wyrazami szacunku. ZASTĘPCA DYREKTORA BIURA MINISTRA Dominik Szostak” – Źródło: Ministerstwo Rozwoju, Biuro Ministra, pismo zastępcy dyrektora Biura Ministra Dominika Szostaka z dnia 8 marca 2016 r.

Więcej na ten temat na stronie www.kekusz.pl

 

Jeśli na prawdzie polega informacja Andrzeja M. Czyżewskiego, to Beata Szydło, która zrekrutowała Mateusza Morawieckiego do swojego rządu nadaje się – choćby z tej przyczyny, o innych, o których więcej na stronie www.kekusz.pl, w tym o jej, funkcjonariuszki publicznej Rzeczypospolitej Polskiej przeszkoleniu przez służby USA po czym ją J. Kaczyński przyjął do PiS i wprowadził na ścieżkę wielkiej kariery – do wymiany.

Zmiana, żeby była dobra, nie może być ani na Mateusza Morawieckiego, ani na Jarosława Kaczyńskiego, który go podebrał Donaldowi Tuskowi.

 

Z poważaniem,

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Pismo Z. Kękusia z dnia 5 grudnia 2017 r. do rektora Politechniki Wrocławskiej prof. dr. hab. Cezarego Madryasa
  1. Życiorys Mateusza Morawieckiego, Internetowa strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, https://www.premier.gov.pl/ludzie/mateusz-morawiecki.html
 2. Pismo Z. Kękusia z dnia 27 listopada 2017 r. do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego
 3. Michał Krzymowski, Wojciech Cieśla, „Morawiecki i przyjaciele – taśma wicepremiera”, „Newsweek”, 1-7.02.2016, s. 17 – 19
 4. E-mail ministra ds. Informacji w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie Andrzeja M. Czyżewskiego z dnia 6 listopada 2015 r. do redakcji portalu www.wPolityce.pl
 5. Piotr Lisiewicz: „Jak Morawiecki Balcerowicza ośmieszył”; „Gazeta Polska”, 04.01.2017, s. 4-5
 6. Justyna Węcek,„Mateusz Morawiecki, były prezes banku; Na wejściu do rządu straci fortunę!”; „Fakt”, 12.11.2015., s. 2

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 5 grudnia 2017 r.

Zbigniew Kękuś

Pan

Prof. dr hab. Cezary Madryas

Rektor Politechniki Wrocławskiej

Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27

50-370 Wrocław

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi informacji publicznej w postaci informacji:
  1. w jakim okresie Mateusz Morawiecki – obecny wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju i finansów – były studentem Politechniki Wrocławskiej,
  2. na jakim kierunku Mateusz Morawiecki studiował na Politechnice Wrocławskiej.
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wniosek jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty wpływu niniejszego pisma.
 3. Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie umieszczony na stronie www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest zamieszczona informacja – Załącznik 1:

 

Mateusz Morawiecki (…) Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego,

Business Administration Central Connecticut State University oraz Politechniki Wrocławskiej, (…)”

Źródło: Życiorys Mateusza Morawieckiego, Internetowa strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, https://www.premier.gov.pl/ludzie/mateusz-morawiecki.htmlZałącznik 1

 

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

 

Z poważaniem,

 

Zbigniew Kękuś

Załączniki: od 1 do 12 do ściągnięcia tutaj

 1. Życiorys Mateusza Morawieckiego, Internetowa strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, https://www.premier.gov.pl/ludzie/mateusz-morawiecki.html

 

 

i „Według naszego informatora pojawiające się w mediach pogłoski, że PO proponowała Mateuszowi Morawieckiemu tekę, są prawdziwe. Ale było to w czasie, gdy odbywał on już regularne spotkania z Jarosławem Kaczyńskim, o czym liderzy PO nie wiedzieli.Źródło: Piotr Lisiewicz: „Jak Morawiecki Balcerowicza ośmieszył”; „Gazeta Polska”, 04.01.2017, s. 4-5 – Załącznik 5

Mateusz Morawiecki (47 l.) – który w rządzie Beaty Szydło (52 l.) ma zostać wicepremierem i ministrem rozwoju – to postać pełna sprzeczności. (…) Współpraca z politykami to dla niego nie pierwszyzna. Morawiecki był już doradcą Donalda Tuska (58 l.), kiedy ten był premierem. To jego nazwisko wymieniane było w kontekście następcy Jacka Rostowskiego (64 l.), gdy ten w 2013 r. opuszczał resort finansów. (…) W tym czasie robił też analizy dla PiS.Źródło:Justyna Węcek,„Mateusz Morawiecki, były prezes banku; Na wejściu do rządu straci fortunę!”; „Fakt”, 12.11.2015., s. 2 – Załącznik 6
Morawiecki był w kontakcie z Jarosławem Kaczyńskim od kilku lat i na bieżąco informował nas o ofertach otrzymywanych z Platformy.” – Źródło: Michał Krzymowski, Wojciech Cieśla, „Morawiecki i przyjaciele – taśma wicepremiera”, „Newsweek”. 1-7.02.2016, s. 17 – 19 – Załącznik 3