Rządy w Polsce Żyda Jarosława Kaczyńskiego – czy służby przygotowały Mateusza Morawieckiego na Prezesa Rady Ministrów?

To dobrze, jeżeli my, ludzie, „we the people”, prawda, a zwłaszcza „we, the people”

w Niemczech, w Hiszpanii i tak dalej, we Francji, zrozumiemy, że musimy obniżyć nasze oczekiwania.

Bo jak obniżymy, to w ślad za tym wszystko pójdzie dobrze, da się zreperować.

Źródło: Michał Krzymowski, Wojciech Cieśla, „Morawiecki i przyjaciele – taśma wicepremiera”,

„Newsweek”. 1-7.02.2016, s. 17 – 19 – Załącznik 13

Polska nie tylko dla Polaków”

Kornel Morawiecki

Polska nie dla pasożytów, cwaniaczków i oszustów”

Zbigniew Kękuś

Kraków, dnia 12 grudnia 2017 r.

Zbigniew Kękuś

Dotyczy:

 1. Czy służby przygotowały Mateusza Morawieckiego na Prezesa Rady Ministrów?
 2. Dlaczego Jarosław Kaczyński uczynił Mateusza Morawieckiego Prezesem Rady Ministrów:
  1. mimo ogromnego poparcia społecznego dla Beaty Szydło,
  2. mimo ogromnego oporu w Prawie i Sprawiedliwości przeciw zmianie?
 3. Jak Kornel Morawiecki prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej chciał zostać.
 4. Jak rektor Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. Cezary Madryas zweryfikuje wiarygodność M. Morawieckiego.
 5. Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie umieszczony na stronie www.kekusz.pl.

Gdyby dalszy los Beaty Szydło (54 l.) na stanowisku premiera zależał wyłącznie od Jarosława Kaczyńskiego (68 l.), byłoby przesądzone, że za kilka dni obecna premier złoży dymisję, a misję utworzenia nowego rządu dostanie Mateusz Morawiecki (49.l). Jednak w partii opór przeciw zmianie jest ogromny. (…)

Mocny oddolny sprzeciw w partii może powstrzymać Kaczyńskiego – mówi nasz rozmówca z władz PiS.
Źródło: Magdalena Rubaj, Mikołaj Wojkcik, „Dziś wieczorem Morawiecki może zostać premierem. Czy partia powstrzyma prezesa?; „Fakt”, 7 grudnia 2017, s. 2

Czy po to wygrywaliśmy wybory, aby obalić układ, żeby teraz premierem zostawał człowiek z tego układu?! – dodaje kolejny członek komitetu.”
Źródło: Magdalena Rubaj, „W PiS została tylko wiara w geniusz prezesa”; „Fakt”, 9-10.12, 2017, s. 2-3

Cała kariera, nie tylko zawodowa, p. M. Morawieckiego i polityczna aktywność jego ojca

związana jest z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.”

Andrzej M. Czyżewski, były pełnomocnik Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Lecha Wałęsy,

były prokurator, internowany w 1981 r., minister ds. informacji rządu RP na wychodźstwie

Polska nie tylko dla Polaków”

Kornel Morawiecki

Polska nie dla pasożytów, cwaniaczków i oszustów”

Zbigniew Kękuś

Szanowni Państwo,

Niniejsze pismo kieruję do Państwa w interesie społecznym.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że Beata Szydło złożyła rezygnację z urzędu Prezesa Rady Ministrów.

To dobra decyzja. Beata Szydło nigdy nie powinna zostać premierem Polski. Uważam, że na zawsze powinna zakończyć karierę w służbie publicznej RP zaraz po tym, gdy w 2004 roku skorzystała – jako funkcjonariuszka publiczna Rzeczypospolitej Polskiej – z oferty łowców i trenerów przyszłych prezydentów i premierów Rzeczypospolitej Polskiej z Departamentu Stanu USA i dała im się przeszkolić na terenie USA, w ramach “The International Visitor Leadership Program” z zakresu realizacji celów polityki zagranicznej USA

Adresatka kopii niniejszego pisma B. Szydło i członkowie jej fanklubu nie muszą się ze mną zgadzać, ale ja uważam, że była premier jest zdrajcą i nie rozumiem, dlaczego ma zostać – jak podają media – członkinią rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeśli natychmiast po jej przeszkoleniu Jarosław Kaczyński nie tylko przyjął ją do Prawa i Sprawiedliwości – w Platformie Obywatelskiej jej nie chcieli – ale wprowadził na ścieżkę wielkiej kariery politycznej popychając ją na kolejne jej szczeble to jest to li tylko dowodem słuszności mojej tezy, że prezes PiS kieruje się w jego decyzjach kadrowych kryteriami negatywnymi.

Moje stanowisko w sprawie Beaty Szydło na urzędzie Prezesa Rady Ministrów przedstawiłem w zamieszczonych na kanale www.moniteorpolski-YouTube.pl oraz na stronie www.kekusz.pl filmach pt.:

 1. Dr Zbigniew Kękuś: zaprosiłem szkodnika Beatę Szydło do sądu” – opublikowany 9 listopada 2017 r.,
 2. Dr Zbigniew Kękuś: „Szydło, kanalio wypierdalaj”. Ogłoszą wojnę hybrydową” – opublikowany 31 sierpnia 2017 r.,
 3. Szydło kanalio wypier…laj – komentarze do komentarzy . dr Zbigniew Kękuś, 7.09.2017” – opublikowany 10 września 2017 r.,
 4. Dr Zbigniew Kękuś: „kanalia” Szydło powinna się sama bronić, a nie polegać na trollach internetowych” – opublikowany 10 września 2017 r.

Określenie „kanalia” zapożyczyłem od Jarosława Kaczyńskiego z jego wystąpienia 19 lipca br. w Sejmie:

Nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich nazwiskiem mojego świętej pamięci brata,

niszczyliście go, zamordowaliście go, jesteście kanaliami.”
Źródło: „Wstyd i hańba!”; „Fakt”, 20 lipca 2017 r., s. 2

Beatę Szydło uważam za zdrajcę i kanalię także dlatego, że to ona złożyła do laski marszałkowskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium– uchwalona przez Sejm 31 marca 2016 r., a potem podpisana przez „naszego niezłomnego Dudę” i bez skorzystania z przysługującego Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienia do skierowania, w ramach tzw. kontroli prewencyjnej, wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie jej zgodności z Konstytucją. – z mocy której żołnierze obcych wojsk nabrali prawa do użycia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przeciwko Polakom broni palnej i środków przymusu bezpośredniego.

Uważam, że tylko bydlę – „BYDLĘ”«przen. pogard. o człowieku z podkreśleniem jego stron ujemnych»; Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 75 – mogło coś takiego wymyślić przeciwko Narodowi, który je sponsoruje, karmi i ubiera.

Jeśli decyzję o rezygnacji podjęła Beata Szydło samodzielnie, słuszna to była bez wątpienia decyzja. Jeśli jednak zmuszono ją do jej podjęcia, świadczy to o wyjątkowej brutalności osób, które dokonały wymuszenia.

Jak wyjaśniłem, nie o decyzję chodzi, bo B. Szydło nigdy premierem nie powinna była zostać.

Chodzi o to, kiedy tę decyzję podjęto.

Jak Państwa informowałem w poprzednio kierowanych do Państwa pismach, po tym, gdy po ukończeniu studiów zostałem zatrudniony w Akademii Ekonomicznej w Krakowie /obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie/ i pracowałem tam przez 10 lat, przez kolejnych kilkanaście lat pracowałem na kierowniczych i dyrektorskich stanowiskach w polskich przedstawicielstwach zagranicznych korporacji, firm oraz instytucji finansowych, w tym Coca-Cola Poland Ltd., Nestlé Polska Sp. z o.o., Ahold Polska Sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A. /właścicielem był irlandzki Allied Irish Banks/.

Joel Bakan tak charakteryzuje korporację:

Będąc istotą psychopatyczną, korporacja nie może uznać racji moralnych przemawiających za powstrzymaniem się od krzywdzenia innych, ani przyjąć ich za przesłanki swego działania. Nic w jej konstrukcji prawnej nie nakłada ograniczeń na to, co może ona zrobić w dążeniu do swych egoistycznych celów i jest wręcz zmuszona wyrządzać otoczeniu szkody, gdy płynące z tego korzyści przewyższają straty. (…) Korporacja, tak samo jak psychopatyczna osobowość, którą przypomina, jest zaprogramowana na wyzyskiwanie innych dla własnej korzyści.”
Źródło: Joel Bakan, „Korporacja – Patologiczna pogoń za zyskiem i władzą”, Wydawnictwo Lepszy Świat, Warszawa 2006, s. 76. 86

Też wiele widziałem… Trochę doświadczyłem…

Ale to właśnie korporacje, często okrutne i bezwzględne, nauczyły mnie jednej zasady, „świętej”. Niepisanej, ale powszechnie obowiązującej… Od listopada zaczynał się „okres ochronny”. Ze względu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia nie wyrzucano ludzi z pracy. Poza szczególnymi, rzeczywiście nie cierpiącymi zwłoki przypadkami zwolnień dyscyplinarnych.

A jeśli na Beacie Szydło ktoś wymusił złożenie rezygnacji z urzędu Prezesa Rady Ministrów to… niespełna trzy tygodnie przed Świętami.

W dodatku kilka godzin po zdarzeniach w Sejmie, które tak relacjonował „Fakt”:

Gdy Szydło kończy, całe PiS bije jej brawo na stojąco. A prezes Kaczyński zrywa się ze swojego miejsca, pędzi na górę i osobiście gratuluje wystąpienia, (…).”
Źródło: Magdalena Rubaj, Mikołaj Rubaj, „Prezes podziękował Szydło”; „Fakt”, 8.12.2017, s. 4-5

Jarosław Kaczyński Beacie Szydło wystąpienia pogratulował i ją pocałował – Załącznik 4:
Źródło: Magdalena Rubaj, Mikołaj Rubaj, „Prezes podziękował Szydło”; „Fakt”, 8.12.2017, s. 5 – Załącznik 4

Wskazać zatem należy, że trzecim obok premier Beaty Szydło i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego bohaterem zdarzeń w dniu 7 grudnia był Mateusz Morawiecki. I to on kilka godzin po porannym, zakończonym gratulacjami i pocałunkiem prezesa wystąpieniu B. Szydło miał zostać beneficjentem jej rezygnacji z urzędu premiera. A to on był przez cztery lata, w okresie od 01.11.2002 r. do 31.10.2006 r. moim bezpośrednim przełożonym w Banku Zachodnim WBK S.A. Ja byłem wtedy w Banku dyrektorem Obszaru Zarządzania Zakupami, Nieruchomościami i Kosztami – patrz: Świadectwo Pracy z 31.10.2006 r. /Załącznik 5/, a Mateusz Morawiecki członkiem zarządu, dyrektorem Pionu Wspierania Biznesu. I jako dyrektor Pionu konsekwentnie stosował się do w.w. zasady „okresu ochronnego”.

Jeśli Beata Szydło zaskoczyła wszystkich – w tym Jarosława Kaczyńskiego – jej decyzją o rezygnacji, nie można winić Mateusza Morawieckiego za przyjęcie oferty, której okoliczności przedstawienia komitetowi politycznemu PiS 7 grudnia wieczorem „Fakt” tak relacjonuje:

Czwartek wieczorem. Zaczyna się posiedzenie komitetu politycznego PiS.

Prezes otwiera obrady i oświadcza, że Beata Szydło złożyła rezygnację, prosi o aprobatę dla tego wniosku oraz o poparcie kandydatury Morawieckiego na stanowisko szefa rządu. –Po czymś takim oczywiste było, że dyskusji nie ma, a ma być klepnięcie. Klepnęliśmy, no bo co mieliśmy zrobić? – mówi nam członek komitetu.”
Źródło: Magdalena Rubaj, Mikołaj Rubaj, „Prezes podziękował Szydło”; „Fakt”, 8 grudnia 2017, s. 4-5

Pomijając, że opisane wyżej zdarzenie dowodzi obowiązującej w partii Jarosława Kaczyńskiego zasady wymiany opinii… czyli, że członkowie PiS przychodzą na spotkania z prezesem ze swoimi opiniami – w niniejszym opisywanym przypadku, z poparciem dla Beaty Szydło – a wychodzą z opinią Jarosława Kaczyńskiego – w niniejszym opisywanym przypadku ze zgodą dla jego prośby o akceptację dla rezygnacji złożonej przez Beatę Szydło – wskazać należy, że jeśli decyzję Beaty Szydło o rezygnacji wymuszono na niej, a o wymuszeniu wiedział Mateusz Morawiecki, to przyjmując ofertę złożoną mu przez prezesa PiS złamał – razem z Jarosławem Kaczyńskim – obowiązującą przez cztery lata naszej współpracy w BZ WBK S.A., oraz powszechnie obowiązującą w korporacjach, „świętą” zasadę „okresu ochronnego”.

Jeśli decyzję o rezygnacji z urzędu premiera wymuszono na Beacie Szydło, to przecież ją poniżono, upokorzono… niespełna trzy tygodnie przed okresem świąteczno-noworoczym.

Po dwóch latach jej rządów, tak podsumowanych przez „Fakt”:

Beata Szydło (54 l.) wysoko w rankingu zaufania, wciąż rekordowe notowania PiS i nagle prezes Jarosław Kaczyński (68 l.) decyduje się na wymianę premiera. Odsuwa Szydło, na jej miejsce wystawia Mateusza Morawieckiego (49 l.), u którego Szydło ma zostać wicepremierm ds. społecznych – i do stycznia żadnych innych zmian w rządzie ma nie być.”
Źródło: Magdalena Rubaj, Mikołaj Rubaj, „Prezes podziękował Szydło”; „Fakt”, 8.12.2017, s. 4-5

Jedynym, do stycznia 2018 r., gdy być może nastąpią kolejne zmiany w Radzie Ministrów, beneficjentem rezygnacji Beaty Szydło jest nominowany na ten urząd przez Żyda Jarosława Kaczyńskiego Żyd Mateusz Morawiecki.

Czy jako przeciwnik Beaty Szydło nie tylko na urzędzie Prezesa Rady Ministrów, ale w ogóle w służbie publicznej uważam jej zamianę na Mateusza Morawieckiego za dobrą zmianę?
Nie. Według mnie to zmiana z tych, o jakich zwykło się mówić „zamienił stryjek…”.

O ile Beatę Szydło szkoliły służby USA, to niewykluczone – a zachowanie Mateusza Morawieckiego wskazuje, że wręcz wielce prawdopodobne – że Mateusz Morawiecki też jest wychowankiem służb. Rodzimych i… nie tylko, jeśli na prawdzie polega przekazana mi e-mail’em przez byłego pełnomocnika Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Lecha Wałęsy, byłego prokuratora, internowanego w 1981 r., ministra ds. informacji rządu RP na wychodźstwie Andrzeja M. Czyżewskiego informacja, że: „Obaj Morawieccy byli prowadzeni przez WSW/WSI. „Solidarność Walcząca” była pomysłem slużb specjalnych. Poprzez hierachicznie zbudowane „konspiracyjne struktury organizacyjne” WSW/ZWOP i Stasi Außenstelle Breslau uzyskało kontrolę nad tzw. podziemiem solidarnościowym w Kraju.”.

W związku z powyższym uważam, że szczęśliwym dla Polski i Polaków trafem Jarosław Kaczyński poprosił komitet polityczny PiS o zaakceptowanie jego pomysłu i poparcie kandydatury Mateusza Morawieckiego na stanowisko Prezesa Rady Ministrów na minimum trzy tygodnie przed kolejnymi, już dokonanymi przez nowego premiera, zmianami w Radzie Ministrów.

Szczęśliwym, bo to wystarczająco długi okres na zweryfikowanie wiarygodności Mateusza Morawieckiego. A także jego ojca Kornela Morawieckiego.

W załączeniu przesyłam kopie moich pism:

 1. z dnia 11 grudnia 2017 r. do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, którym złożyłem – Załącznik 1:„Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa Dotyczy:
  1. Wniosek o:
   1. doręczenie mi informacji publicznej w postaci kserokopii oświadczenia lustracyjnego złożonego przez Pana przed tym, zanim objął Pan urząd Wiceprezesa Rady Ministrów,
   2. sporządzenie i doręczenie mi informacji publicznej w postaci wyjaśnienia, czy polega na prawdzie przekazana przez Andrzeja M. Czyżewskiego e-mail’em z dnia 6 listopada 2015 r. redakcji należącego do tygodnika „wSieci” portalu www.wPolityce.pl informacja – Załącznik 1: „Cała kariera, nie tylko zawodowa, p. M. Morawieckiego i polityczna aktywność jego ojca związana jest z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.” w części dotyczącej Pana polega na prawdzie, tj. czy Pan współpracował kiedykolwiek z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu,
   3. osobiste przez Adresata niniejszego pisma, Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzenie odpowiedzi na wniosek jak w pkt. I.2.
  2. Wniosek o doręczenie mi odpowiedzi na wnioski jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty wpływu niniejszego pisma.
  3. Zawiadomienie, że w przypadku odmowy przez Pana udzielenia odpowiedzi na wnioski jak w pkt. I skieruję wniosek do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wszczęcie procedury odwołania Pana z urzędu Prezesa Rady Ministrów.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 11 grudnia 2017 r. do prezesa Rady Ministrów Mateusza

Morawieckiego – Załącznik 1

 1. z dnia 11 grudnia 2017 r. do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kornela Morawieckiego, którym złożyłem – Załącznik 2: „Pan Kornel Morawiecki Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa Dotyczy:
  1. Wniosek o:
   1. doręczenie mi informacji publicznej w postaci kserokopii oświadczenia lustracyjnego, które złożył Pan w dniu 21 września 2007 r. w związku z ubieganiem się o urząd Senatora Rzeczypospolitej Polskiej,
   2. sporządzenie i doręczenie mi informacji publicznej w postaci wyjaśnienia, czy polega na prawdzie przekazana przez Andrzeja M. Czyżewskiego e-mail’em z dnia 6 listopada 2015 r. redakcji należącego do tygodnika „wSieci” portalu www.wPolityce.pl informacja – Załącznik 1: „Cała kariera, nie tylko zawodowa, p. M. Morawieckiego i polityczna aktywność jego ojca związana jest z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.” w części dotyczącej Pana, tj. czy Pan współpracował kiedykolwiek z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu,
   3. sporządzenie i doręczenie mi informacji publicznej w postaci wyjaśnienia, czy polega na prawdzie przekazana mi przez Andrzeja M. Czyżewskiego e-mail’em z dnia 10 listopada 2015 r. informacja: „Obaj Morawieccy byli prowadzeni przez WSW/WSI. „Solidarność Walcząca” była pomysłem slużb specjalnych. Poprzez hierachicznie zbudowane „konspiracyjne struktury organizacyjne” WSW/ZWOP i Stasi Außenstelle Breslau uzyskało kontrolę nad tzw. podziemiem solidarnościowym w Kraju.”, tj. czy służby specjalne miały w jakikolwiek sposób udział w zakładaniu przez Pana „Solidarności Walczącej”.
  2. Wniosek o doręczenie mi odpowiedzi na wnioski jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty wpływu niniejszego pisma.
  3. Zawiadomienie, że w przypadku odmowy udzielenia przez Pana odpowiedzi na wnioski jak w pkt. I skieruję wniosek do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o wszczęcie procedury odwołania Pana z urzędu Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 11 grudnia 2017 r. do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kornela

Morawieckiego – Załącznik 2

 1. z dnia 11 grudnia 2017 r. do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kornela Morawieckiego, którym złożyłem – Załącznik 3: „Pan Kornel Morawiecki Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa Dotyczy:
  1. Wniosek:
   1. o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy nazwisko Morawiecki jest Pana nazwiskiem rodowym,
   2. jeśli nazwisko Morawiecki nie jest Pana nazwiskiem rodowym, o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, jakie jest Pana nazwisko rodowe.
  2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wniosek jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty wpływu niniejszego pisma.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 11 grudnia 2017 r. do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kornela

Morawieckiego – Załącznik 3

Jak Państwa informowałem były pełnomocnik Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Lecha Wałęsy, były prokurator, internowany w 1981 r., minister ds. informacji rządu RP na wychodźstwie Pan Andrzej M. Czyżewski skierował w dniu 6 listopada 2015 r. e-mail’a do redakcji należącego do kierowanego przez red. Jacka Karnowskiego tygodnika „wSieci” portalu www.wPolityce.pl – mnie przesłał go A. M. Czyżewski 9 listopada 2015 r. – w którym podał m.in. – Załącznik 1.1:Cała kariera, nie tylko zawodowa, p. M. Morawieckiego i polityczna aktywność jego ojca związana jest z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.

“Oficerem prowadzącym” z ramienia WSW/WSI od lat 80-tych ub. wieku był miedzy innymi mjr dr Jacek Kseń,którego akta, obejmujące także listę osób zwerbowanych do współpracy na Uniwersytecie Wrocławskim i innych uczelniach wyższych Dolnego Śląska i Wielkopolski, znajdują się w dziale zastrzeżonym IPN, a poza dostępem środowiska, z którego wywodzi się m.in. obecny Prezes Rady Nadzorczej BZ WBK SA i były Prezes Zarządu BZ WBK SA, są w każdym czasie, o czym mogli się przekonać pan Grzegorz Braun i sp. prof. Jerzy Przystawa, dostępne w Urzędzie des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik in Berlin.”

Andrzej M. Czyżewski potwierdził tę informację w rozmowie telefonicznej ze mną i red. Markiem Podleckim zamieszczonej w opublikowanym na kanale red. Marka Podleckiego – www.monitorpolski-YouTube.pl – w dniu 19 kwietnia 2016 r. filmie pt: „Prokurator Andrzej M. Czyżewski: kariery panów Morawieckich są związane z oficerami WSI”.

Pismem z dnia 8 lutego 2016 r. skierowanym do wiceprezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego złożyłem wniosek – Załącznik 1.2: „Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy polega na prawdzie informacja przekazana przez Pana Andrzeja Czyżewskiego e-mail’em z dnia 6 listopada 2015 r. redakcji należącego do tygodnika „wSieci” portalu „wPolityce.pl” – Załącznik 1.2: „Cała kariera, nie tylko zawodowa, p. M. Morawieckiego (…) związana jest z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.”

Mateusz Morawiecki uchylił się – w kompromitujący go i potęgujący wątpliwości sposób – od udzielenia odpowiedzi na mój wniosek.

W związku z informacją przekazaną przez A. M. Czyżewskiego portalowi www.wPolityce.pl skierowałem także:

 1. pismo z 8 lutego 2016 r. do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, którym złożyłem – Załącznik 6:„Pan Jarosław Kaczyński Prezes Partii Prawo i Sprawiedliwość ul. Nowogrodzka 84/86 02-018 Warszawa Dotyczy: I. Wniosek o zlecenie przez Adresata niniejszego pisma, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa partii Prawo i Sprawiedliwość przeprowadzenia właściwym służbom postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie, czy polega na prawdzie informacja przekazana przez Pana Andrzeja Czyżewskiego e-mail’em z dnia 6 listopada 2015 r. redakcji należącego do tygodnika „wSieci” portalu „wPolityce.pl” – Załącznik 1.2: „Cała kariera, nie tylko zawodowa, p. M. Morawieckiego (…) związana jest z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z 8 lutego 2016 r. do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego – Załącznik 6

 1. pismo z dnia 8 lutego 2016 r. do prezydenta Andrzeja Dudy, którym złożyłem – Załącznik 7:„Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 10 00-952 Warszawa Dotyczy: I. Wniosek o zlecenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzenia właściwym służbom postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie, czy polega na prawdzie informacja przekazana przez Pana Andrzeja Czyżewskiego e-mail’em z dnia 6 listopada 2015 r. redakcji należącego do tygodnika „wSieci” portalu „wPolityce.pl” – Załącznik 1.2: „Cała kariera, nie tylko zawodowa, p. M. Morawieckiego (…) związana jest z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 8 lutego 2016 r. do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy – Załącznik 7

 1. pismo z 8 lutego 2016 r. do prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło, którym złożyłem – Załącznik 8:„Pani Beata Szydło Prezes Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa Dotyczy: I. Wniosek o zlecenie przez Prezesa Rady Ministrów przeprowadzenia właściwym służbom postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie, czy polega na prawdzie informacja przekazana przez Pana Andrzeja Czyżewskiego e-mail’em z dnia 6 listopada 2015 r. redakcji należącego do tygodnika „wSieci” portalu „wPolityce.pl” – Załącznik 1.2: „Cała kariera, nie tylko zawodowa, p. M. Morawieckiego (…) związana jest z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 8 lutego 2016 r. do prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło – Załącznik 8

 1. pismo z dnia 29 marca 2016 r. do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, którym złożyłem – Załącznik 9:„Pan Zbigniew Ziobro Prokurator Generalny Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa Dotyczy: I. Wniosek o zlecenie przez Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie, czy polega na prawdzie informacja przekazana przez ministra ds. informacji w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie Pana Andrzeja M. Czyżewskiego e-mail’em z dnia 6 listopada 2015 r. redakcji należącego do tygodnika „wSieci” portalu „wPolityce.pl” w sprawie:
  1. wicepremiera, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego,
  2. posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kornela Morawieckiego, że:

Załącznik 1: „Cała kariera, nie tylko zawodowa, p. M. Morawieckiego (…) związana jest z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 29 marca 2016 r. do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry – Załącznik 9

Do każdego z w.w. pism załączyłem kserokopię e-mail’a A. M. Czyżewskiego z 6.11.2015 r. do portalu www.wPolityce.pl.

Żadne z adresatów moich w.w. pism nie udzieliło żadnej odpowiedzi na mój wniosek. Jakby się:

 1. zmówili,
 2. bali ustalić rzeczywisty stan faktyczny, poznać prawdę.

A przebieg karier, tak zawodowej, jak i politycznej Mateusza Morawieckiego rzeczywiście może budzić wątpliwości.

Na czym polega robienie kariery politycznej mogę się tylko domyślać…

Trochę jednak wiem o robieniu kariery zawodowej.

Jak wspomniałem, po 10 latach pracy w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, następnych kilkanaście przepracowałem w polskich przedstawicielstwach zagranicznych firm i instytucji finansowych.

Nie spotkałem się z przypadkiem, jak ten Mateusza Morawieckiego.

M. Morawiecki jest z wykształcenia historykiem.

Jakkolwiek ze strony internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informuje – Załącznik 10:

Mateusz Morawiecki (…) Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego,

Business Administration Central Connecticut State University oraz Politechniki Wrocławskiej, (…)”

Źródło: Życiorys Mateusza Morawieckiego, Internetowa strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, https://www.premier.gov.pl/ludzie/mateusz-morawiecki.htmlZałącznik 10

to wydaje się, że w ten sposób leczy kompleksy kiepskiego, jak na funkcje, które pełnił i urzędy, które sprawował i sprawuje wykształcenia.

Kłamie… Jest absolwentem li tylko Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie ukończył Wydział Historii.

Pracę magisterską pisał – jak mówią we Wrocławiu – „o tatusiu”. Jej tytuł to „Geneza i pierwsze lata Solidarności Walczącej”. Założycielem „Solidarności Walczącej był Kornel Morawiecki. Encyklopedia Wikipedia podaje: Kornel Morawiecki Życiorys (…) Na przełomie maja i czerwca 1982 założył organizację Solidarność Walcząca (…).”

Andrzej M. Czyżewski taką prezentuje genezę „SW”: „Obaj Morawieccy byli prowadzeni przez WSW/WSI. „Solidarność Walcząca” była pomysłem slużb specjalnych. Poprzez hierachicznie zbudowane „konspiracyjne struktury organizacyjne” WSW/ZWOP i Stasi Außenstelle Breslau uzyskało kontrolę nad tzw. podziemiem solidarnościowym w Kraju.”

Kornel Morawiecki mówi o synu:

(…) Ale wierzę w syna – jest z innego pokolenia, jest ekonomistą (…)”
Kornel Morawiecki, w: „Zagłosuję przeciw Kukizowi i poprę syna.”; „Fakt”, 12.11.2015, s. 2

Mateusz Morawiecki jest:

 1. historykiem z wykształcenia,
 2. praktykiem biznesu.

W typowy dla wielu polityków w Polsce z „górnej półki”, historyków z wykształcenia, po ukończeniu studiów Mateusz Morawiecki poszedł w politykę. Został członkiem partii, AWS.

Karierę w Banku Zachodnim WBK S.A. zaczął od stanowiska… doradcy prezesa.

Potem – historyk z wykształcenia – został wiceprezesem zarządu BZ WBK S.A., dyrektorem Pionu Wspierania Biznesu.

Nie ma chyba drugiej takiej kariery… na świecie. Sprawdźcie Państwo życiorysy członków zarządów banków w Polsce, czy znajdziecie choćby jeszcze jeden taki przypadek. Historyk z wykształcenia w zarządzie banku.

Gdybym jako podwładny M. Morawieckiego przez 4 lata w BZ WBK S.A. /Załącznik 5/, dyrektor Obszaru Zarządzania Zakupami, Nieruchomościami i Kosztami chciał – z cała pewnością nawet by mi to przez myśl nie przeszło, ale podywagujmy… – zatrudnić na jakimkolwiek stanowisku w moim Obszarze historyka z wykształcenia, to celem wyperswadowania mi takiego pomysłu mój przełożony, dyrektor Pionu, członek zarządu Mateusz Morawiecki użyłby najpew niej któregoś z jego powszechnie już dzięki „Newsweekowi” znanych argumentów… „kurwa”, „chuja”ii. Może obydwóch naraz.

Oczywiście nie dlatego nie szukałbym wśród historyków kandydatów do pracy w kierowanym przeze mnie Obszarze, że ich nie szanuję lecz z tej przyczyny, że ich wykształcenie nie jest kierunkowym dla pracy w banku, a mnie rozliczno z efektywności i skuteczności działań.

Nawiasem mówiąc, nie sądzę, żeby wielu było wśród historyków odważnych jak Mateusz Morawiecki, żeby aplikować do pracy w banku.

Celem rozwiania ewentualnych wątpliwości informuję, że z BZ WBK S.A. odszedłem na własną prośbę, skorzystawszy z oferty innego pracodawcy.

Powołanie go na wiceprezesa zarządu nie było końcem kariery M. Morawieckiego w BZ WBK S.A. Potem został prezesem zarządu. Historyk z wykształcenia, bez jakiegokolwiek doświadczenia w działalności operacyjnej banku. Ewenement na skalę światową.

W napisanym na cześć Mateusza Morawieckiego po nadaniu mu przez „Gazetę Polską” tytułu „Człowiek Roku „Gazety Polskiej” za rok 2016”, Piotr Lisiewicz napisał:

Sektor bankowy zdominowany przez komunistyczną bezpiekę

z jednej, a kapitał zagraniczny z drugiej strony i nagle ktoś taki w roli prezesa?”

Źródło: Piotr Lisiewicz: „Jak Morawiecki Balcerowicza ośmieszył”; „Gazeta Polska”, 04.01.2017, s. 4-5 – Załącznik 11

No właśnie… Ktoś taki… historyk z wykształcenia.

Czyż informacja Andrzeja M. Czyżewskiego – Załącznik 1.1: „Cała kariera, nie tylko zawodowa, p. M. Morawieckiego (…) związana jest z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.” nie jest w bezpośredniej relacji z komentarzem P. Lisiewicza?

Gdy się sprawdził w bankowości, Mateusz Morawiecki postanowił sprawdzić się polityce i został członkiem drużyny Donalda Tuska. Był przez ponad 5 lat członkiem kierowanej przez Krzysztofa Bieleckiego – według licznych portali internetowych Żyd Izaak Blumenfeld – Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, D. Tusku. Komicznie zatem prezentuje się dzisiaj M. Morawiecki, gdy potępia w czambuł politykę gospodarczą rządu Platformy Obywatelskiej:

-Kiedy PiS zostawiało rządowe gabinety w 2007 roku, dług publiczny wynosił 511 mld zł, dzisiaj to jest 900 mld, ale jednocześnie skonsumowaliście państwo 160 mld z OFE, to razem jakby było 1 bln 8 mld. Powiększyliście dług publiczny o ponad 100 proc. (…) Pamiętacie państwo „kapitał nie ma narodowości”? Oczywiście, kapitał ma narodowość, ale wiemy to poniewczasie, bo dzisiaj jesteśmy zadłużeni u zagranicznych wierzycieli w ponad 65 proc. jeśli chodzi o łączny dług państwa. (…) To jest pułapka, w którą wpadliśmy i będziemy z niej wychodzić przez kolejne20 lat i oby przez kolejne 20 lat udało nam się wyjść z niej.”

Mateusz Morawiecki, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 11 maja 2016 r.

Mateusz Morawiecki tę politykę – zadłużania Polski – współtworzył… Dlaczego wtedy nie protestował? Gdzie Mateusz Morawiecki państwowiec, jak go nazywa jego ojciec…?

O ile z kiepskimi fachowymi kwalifikacjami został M. Morawiecki członkiem, a potem prezesem zarządu BZ WBK S.A., to jako członek drużyny Donalda Tuska marne ujawnił kwalifikacje moralne.

Korzystając przez ponad 5 lat z benefitów należnych członkowi Radzie Gospodarczej Donalda Tuska, kolaborował z Jarosławem Kaczyński. Media informują:

Według naszego informatora pojawiające się w mediach pogłoski, że PO proponowała Mateuszowi Morawieckiemu tekę, są prawdziwe. Ale było to w czasie, gdy odbywał on już regularne spotkania z Jarosławem Kaczyńskim, o czym liderzy PO nie wiedzieli.

Źródło: Piotr Lisiewicz: „Jak Morawiecki Balcerowicza ośmieszył”; „Gazeta Polska”, 04.01.2017, s. 4-5 – Załącznik 11

Mateusz Morawiecki (47 l.) – który w rządzie Beaty Szydło (52 l.) ma zostać wicepremierem i ministrem rozwoju

to postać pełna sprzeczności. (…) Współpraca z politykami to dla niego nie pierwszyzna. Morawiecki był już doradcą Donalda Tuska (58 l.), kiedy ten był premierem. To jego nazwisko wymieniane było w kontekście następcy Jacka Rostowskiego (64 l.), gdy ten w 2013 r. opuszczał resort finansów. (…) W tym czasie robił też analizy dla PiS.

Źródło:Justyna Węcek,„Mateusz Morawiecki, były prezes banku; Na wejściu do rządu straci fortunę!”;

„Fakt”, 12.11.2015., s. 2 – Załącznik 12

Morawiecki był w kontakcie z Jarosławem Kaczyńskim od kilku lat

i na bieżąco informował nas o ofertach otrzymywanych z Platformy.”

Źródło: Michał Krzymowski, Wojciech Cieśla, „Morawiecki i przyjaciele – taśma wicepremiera”, „Newsweek”. 1-7.02.2016, s. 17 – 19 – Załącznik 13

To tak, jakbym ja wtedy, gdy pracowałem w Coca-Cola Poland Ltd. wynosił jej plany marketingowe do Pepsi-Cola Sp. z o.o., żeby potem zostać jej pracownikiem.

A jednak ujął Mateusz Morawiecki Jarosława Kaczyńskiego.

Polityka wymaga szczególnych osobowości. Nie uświadczysz takich wielu wśród „zwykłych Polaków”.

Czy Mateusz Morawiecki, „pomazaniec Kaczyńskiego”, jak go nazwał „Fakt” zasługuje na nasze zaufanie…? Oceńcie Państwo – jego kwalifikacje fachowe i moralne – sami.

Ja uważam, że stanowi dla Polski i Polaków ogromne zagrożenie. Więcej na ten temat w materiałach umieszczonych na stronie www.kekusz.pl.

Nie przekonuje mnie do niego także jego wypowiedź:

Natomiast jedna taka rzecz, że mam absolutnie pozytywne zdanie o Merkelowej, Sarkozym czy, jak tam się ten nowy nazywa, Hollande. – To dobrze, jeżeli my, ludzie, „we the people”, prawda, a zwłaszcza „we, the people”

w Niemczech, w Hiszpanii i tak dalej, we Francji, zrozumiemy, że musimy obniżyć nasze oczekiwania.

Bo jak obniżymy, to w ślad za tym wszystko pójdzie dobrze, da się zreperować.

Źródło: Michał Krzymowski, Wojciech Cieśla, „Morawiecki i przyjaciele – taśma wicepremiera”,

„Newsweek”. 1-7.02.2016, s. 17 – 19 – Załącznik 13

Którą z diaspor miał na myśli M. Morawiecki mówiąc o sobie jako jej członku „my, ludzie, „we the people”, prawda, a zwłaszcza „we, the people” w Niemczech, w Hiszpanii i tak dalej, we Francji” wyjaśnił on sam, gdy podczas ceremonii wręczenia nagrody im. Antoniny i Jana Żabińskich 18 września br. przyznał – jak informowały media: „że ma żydowskie korzenie.”

Co robi Mateusz„my ludzie, „we the people”, prawda”Morawiecki we władzach Rzeczypospolitej Polskiej…? Dlaczego ma decydować o naszych losach?

Być może przebieg kariery zawodowej i politycznej Mateusza Morawieckiego jest li tylko skutkiem serii szczęśliwych dla niego zbiegów okoliczności, zrządzeń losu.

Nabrałbym więcej dla tego – nie do wykluczenia przecież – wariantu przekonania, gdyby Mateusz Morawiecki nie wzbraniał się przed udzieleniem odpowiedzi na mój wniosek Załącznik 1.2: „Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy polega na prawdzie informacja przekazana przez Pana Andrzeja Czyżewskiego e-mail’em z dnia 6 listopada 2015 r. redakcji należącego do tygodnika „wSieci” portalu „wPolityce.pl” – Załącznik 1.2: „Cała kariera, nie tylko zawodowa, p. M. Morawieckiego (…) związana jest z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.”

Wygląda na to, jakby moje pytanie wywołało u Mateusza Morawieckiego odruch obronny jak w opisie:

Struś, gdy znajdzie się w potrzasku

Zaraz chowa głowę w piasku.

– Panie strusiu, niech pan powie,

Czy to służy pańskiej głowie?”
Małgorzata Gintowt, „Struś”, Wydawnictwo Liwona Sp. z o.o., 2008 r.

xxx

Gdy mówić o sprawdzaniu się w polityce Mateusza Morawieckiego nie sposób nie wspomnieć o dopomaganiu mu w tym przez jego ojca, Kornela Morawieckiego, który sam też ma wielkie aspiracje… Dramatycznie dla niego zweryfikowane przez Polaków.

W 2007 roku chciał zostać senatorem. Nie udało się.

W 2010 roku uznał, że jest dobrym kandydatem na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Przypomnę, że art. 127.3 Konstytucji stanowi: „(…) Kandydata zgłasza co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.”

K. Morawiecki uczynił zadość wymogowi Konstytucji. Zebrał – na ograniczonym terenie – ponad 120 tys. podpisów. A potem, w całej Polsce głosowało na niego… 21.596 Polaków, tj. 0,13% tych, którzy wzięli udział w głosowaniu – Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_prezydenckie_w_Polsce_w_2010_roku

Uzyskał zdecydowanie najgorszy wynik. Wyborcy negatywnie zweryfikowali tzw. „legendę „Solidarności”.

Jeśli zastanawiacie się Państwo, jak to się stało, że głosowała na Kornela Morawieckiego zaledwie 1/6 spośród tych, którzy wcześniej poparli jego kandydaturę swoimi podpisami informuję, że rozmawiałem na ten temat z jedną z osób, które zbierały podpisy dla niego. Postaram się wiernie zacytować, co usłyszałem jako wyjaśnienie przyczyn tej ogromnej przecież różnicy: „Bo to się robi tak… Za jeden podpis zbierający dostają do 2 złotych. Zbieranie podpisów na tym głównie polega, że zbiera się grupkę zaangażowanych do zbierania podpisów, zamyka się ich w jakimś pomieszczeniu, daje im się parę zgrzewek piwa, wiadro długopisów, karty na których zbiera się podpisy oraz kserokopie kart z podpisami z poprzednich lat i… zbierający przystępują do „zbierania” podpisów, to znaczy do ich – razem z wszystkimi wymaganymi danymi – fałszowania.”
To by rzeczywiście mogło stanowić wyjaśnienie budzącej ogromnej wątpliwości rozbieżności między liczbą podpisów „oddanych” na K. Morawieckiego i liczbą głosów oddanych na niego.

Potem rękę do Kornela Morawieckiego wyciągnął Paweł Kukiz i K. Morawiecki potraktował go w – nazwijmy to – „stylu Morawieckich”, czyli tak samo, jak Mateusz Morawiecki swoich łaskawców, którzy jego wciągali do polityki, prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska i przewodniczącego Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów Krzysztofa Bieleckiego. Kolaborował z Jarosławem Kaczyńskim. Przeciwko nam, bo swoje najlepsze pomysły ukrywał – jako członek Rady Gospodarczej – przed przewodniczącym Rady i przed premierem.

A Kornel Morawiecki…? Przypomnę… W kwietniu 2016 r., podczas wyboru kandydata PiS prof. Zbigniewa Jędrzejewskiego do Trybunału Konstytucyjnego przed głosowaniem kluby opozycyjne ustaliły, że nie wezmą udziału w głosowaniu. Ale… kilkoro się wyłamało. Z Kukiz’15. Bo Mateusz Morawiecki prosił… „Newsweek” podaje:

Z umowy wyłamuje się kilkoro posłów Kukiz’15, w tym Morawiecki, Zwiercan i Zyska. Dzięki nim prof. Jędrzejewski zostaje wybranym, ale podczas głosowania dochodzi do skandalu: Morawiecki senior na chwilę opuszcza salę (Kukiz zarzuci mi później, że wyszedł, by w kuluarach naradzić się z synem) i głos oddaje za niego Zwiercan.

Dlaczego grupka kukizowców wyłamuje się z umowy?

Przed głosowaniem Małgosia Zwiercan nachyliła się w kierunku grupki posłów i powiedziała, by nie wyjmować kart z pulpitów. „Mateusz prosił”, wyjaśniła – opowiada „Newsweekowi” posłanka Kukiz’15 Elżbieta Borowska.
Po wyborze prof. Jędrzejewskiego w klubie Kuiza dochodzi do awantury. –
Pier… się, Kornel. Zależy ci tylko na karierze syna! – wybucha muzyk.

Źródło: Michał Krzymowski, „Gra na syna”; „Newsweek”, Nr 18/2016, 25.04-1.05.2016, s. 20-23

Kornel Morawiecki zdrajca. Zdradził Pawła Kukiza. A przecież ma mu tak wiele do zawdzięczenia. Paweł Kukiz wyciągnął go z politycznego niebytu.

Obaj Panowie Morawieccy stosują nielojalność jako narzędzie osiągnięcia celu. A ten mają wspólny. Mateusz Morawiecki w roli prezsa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Michał Krzymowski podaje:

Kilka lat wcześniej. Mateusz Morawiecki jest prezesem WBK i trzyma się z dala od polityki. Wodze fantazji puszcza tylko w zaufanym gronie. (…) – Jestem spełniony finansowo, teraz chciałbym popracować dla państwa.

Chciałbym kiedyś zostać premierem.”
Źródło: Michał Krzymowski, „Gra na syna”; „Newsweek”, Nr 18/2016, 25.04-1.05.2016, s. 20-23

Jako wicepremier Mateusz Morawiecki przewidywał rządy PiS – a zatem i swoje – na przynajmniej trzy kadencje. „Fakt” podaje:

Wicepremier Mateusz Morawiecki (49 l.) zapowiada, że rządy jego partii będą długie. – Okłada się nas młotem,

że nasze kadry są nieeleganckie, a metody niewłaściwe. Ale walka polityczna to nie jest taniec łabędzi – twierdzi wicepremier w wywiadzie dla dziennika „Polska The Times”. Tłumaczy, ze to walka o wizję państwa.- I mówię bardzo mocno: Będziemy długo rządzić. Przynajmniej trzy kadencje – podkreśla Morawiecki.

Przekonuje też klasę średnią, że PiS jest ekipą polityczną właśnie dla nich.”
Źródło: „PiS będzie rządzić 12 lat?”; „Fakt”, 7-8.01.2017, s. 3

No, nie wiem… Może się okazać, że – jak mawia Mateusz Morawiecki – chujaiii, kurwaiv.
W kontekście (nie)lojalności pomazańca Jarosława Kaczyńskiego – jak Mateusza Morawieckiego nazywa „Fakt” – wobec Polaków, wydaje się, że im szybciej PiS z podebranym przez Żyda Jarosława Kaczyńskiego Żydowi Donaldowi Tuskowi Żyda Mateusza Morawieckiego im szybciej nastąpi zmiana, tym lepiej.

Za góra dwa tygodnie dowiemy się jak wiarygodność Mateusza Morawieckiego zweryfikuje rektor Jak rektor Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. Cezary Madryas.

Jak wspomniałem Mateusz Morawiecki podaje w życiorysie zamieszczonym na internetowej stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

Mateusz Morawiecki (…) Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego,

Business Administration Central Connecticut State University oraz Politechniki Wrocławskiej, (…)”

Źródło: Życiorys Mateusza Morawieckiego, Internetowa strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, https://www.premier.gov.pl/ludzie/mateusz-morawiecki.htmlZałącznik 10

W związku z powyższym, pismem z dnia 5 grudnia 2017 r. skierowanym do rektora Politechniki Wrocławskiej prof. dr. hab. Cezarego Madryasa złożyłem – Załącznik 14: „Pan Prof. dr hab. Cezary Madryas Rektor Politechniki Wrocławskiej Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi informacji publicznej w postaci informacji:
  1. w jakim okresie Mateusz Morawiecki – obecny wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju i finansów – były studentem Politechniki Wrocławskiej,
  2. na jakim kierunku Mateusz Morawiecki studiował na Politechnice Wrocławskiej.
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wniosek jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty wpływu niniejszego pisma.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 5 grudnia 2017 r. rektora Politechniki Wrocławskiej prof. dr. hab. Cezarego

Madryasa – Załącznik 14

Pismo jak wyżej wysłałem przesyłką listową poleconą nr (00)859007734860338801 /Załącznik 14/, która wpłynęła do Rektoratu Politechniki Wrocławskiej w dniu 6 grudnia 2017 r., czego dowodem data napisana na Potwierdzeniu Odbioru – Załącznik 15:
Źródło: Potwierdzenie Odbioru poświadczające odbiór w dniu 6 grudnia 2017 r. w Rektoracie Politechniki

Wrocławskiej przesyłki listowej poleconej nr (00)859007734860338801 – Załącznik 15

W ciągu najbliższych dwóch tygodni powinienem otrzymać odpowiedź.

xxx

Do wyjaśnienia pozostaje jeszcze kwestia, dlaczego Jarosław Kaczyński uczynił Mateusza Morawieckiego Prezesem Rady Ministrów:

 1. mimo ogromnego poparcia społecznego dla Beaty Szydło,
 2. wbrew stanowisku wielu członków Prawa i Sprawiedliwości.

Nie dlatego przecież, że na kanale www.monitorpolski-YouTube.pl oraz na stronie www.kekusz.pl opublikowane zostały wspomniane wyżej filmy, w tym opublikowany 31 sierpnia 2017 r. pt. „Dr Zbigniew Kękuś: „Szydło, kanalio wypierdalaj”. Ogłoszą wojnę hybrydową” – o czym poinformowałem wszystkich członków Prezydium Prawa i Sprawiedliwości – Jarosław Kaczyński, Beata Szydło, Joachim Brudziński, Mariusz Błaszczak, Mariusz Kamiński, Adam Lipiński, Antoni Macierewicz – skierowanym do nich i złożonym osobiście w siedmiu egzemplarzach, dla każdego adresata z osobna w biurze centrali PiS w Warszawie pismem z dnia 11 września 2017 r. – Załącznik 16: „Państwo: Jarosław Kaczyński, Beata Szydło, Joachim Brudziński, Mariusz Błaszczak, Mariusz Kamiński, Adam Lipiński, Antoni Macierewicz – członkowie Prezydium Prawa i Sprawiedliwości ul. Nowogrodzka 84/86 02-018 Warszawa Dotyczy: (…) III. Wniosek o zapoznanie się z opublikowanym w dniu 31 sierpnia 2017 r. na kanale red. Marka Podleckiego www.monitor-polski.pl filmem pt. „Dr Zbigniew Kękuś: „Szydło, kanalio wypierdalaj!”. Ogłoszą wojnę hybrydową.”, a liczbę przyznanych mu „łapek” w górę potraktować jako wyniki sondażu opinii publicznej.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 11 września 2017 r. do członków Prezydium Prawa i Sprawiedliwości – Załącznik

16

Gdyby ten groźny dla Polski i Polaków Żyd polonofob był powolny każdemu mojemu, uzasadnionemu interesem społecznym wnioskowi, to po zapoznaniu się z opublikowanym 20 lipca 2017 r. na www.monitorpolski-YouTube.pl oraz zamieszczonym na stronie www.kekusz.pl filmem pt. „Dr Zbigniew Kękuś: dlaczego Jarosław Kaczyński dąży do mordowania Polaków. Ustawa 1066 czeka.”, dawno doprowadziłby, razem z jego tzw. „biało-czerwoną drużyną dobrej zmiany PiS” i PiS’owskim prezydentem Andrzejem Dudą, do uchylenia jakże groźnej dla Polaków, wprowadzonej przeciwko nam z inicjatywy Żyda Donalda Tuska i utrzymywanej w mocy przez PiS, który 10.01.2014 r. głosował w całości – poza nieobecnym wtedy w Sejmie… Jarosławem Kaczyńskim – przeciwko jej uchwaleniu ustawy.

Inne muszą zatem być przyczyny jego budzącego nawet wśród członków PiS ogromne zdumienie decyzji.

Dwie przychodzą na myśl…

Pierwsza to ta, że Żyd Mateusz Morawiecki jeszcze bardziej niż przeszkolona przez trenerów z Departamentu Stanu USA z zakresu realizacji celów polityki zagranicznej USA Beata Szydło będzie mu pomocny w realizacji doktryny politycznej jego brata, Lecha Kaczyńskiego. Przypomnę:

(…) A więc dlatego, żeby pokazać, że nam na stosunkach z Izraelem na sojuszu zależy w sposób szczególny

armia Polska jest obecna w Irakuv/w Iraku straciło życie 22 polskich żołnierzy; Trybunał Zbrodni Wojennych w Kuala Lumpurvi uznał wyrokiem z dnia 28.12.2012 r. byłego prezydenta USA Georgea Busha i byłego premiera Wielkiej Brytanii za zbrodniarzy wojennych winnych zbrodni ludobójstwa – ZKE/ w dużym stopniu ze względu na nasze związki z waszym państwem. Nasza armia jest obecna ale będzie w znacznie większej liczbie obecna w Libanie z tych samych względów. Nasze odpowiednie służby współpracują na licznych odcinkach z waszymi też

ze względu na to o czym przed chwilą mówiłem. Tak jest i mogę państwa zapewnić, że chociaż rządy w Polsce się zmieniają, jak w każdym demokratycznym państwie, raz jedni wygrywają, a raz drudzy, ostatnio wygraliśmy my,

ale nie jest wykluczone, że w przyszłości wygra ktoś inny, nie chcielibyśmy tego oczywiście, nie można tego wykluczyć, to polityka wobec Izraela się nie zmieni.

Źródło: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, wystąpienie w dniu 11 września 2006 r. podczas zamkniętego spotkania z izraelskimi politykami, żydowskimi intelektualistami polskiego pochodzenia; https://forumemjot.wordpress.com/2015/03/11/prezydent-lech-kaczynski-zdrada-panstwa-i-narodu-polskiego-mason-kryptosyjonista-w-izraelu/

Żyd Jarosław Kaczyński może uważać, że Żyd Mateusz Morawiecki bardziej niż Beata Szydło będzie mu pomocny w przekształcaniu Polski w Judeopolonię według pomysłu niemieckich Żydówvii z okresu międzywojennego. Bo przecież taki jest cel.

Drugą być może ujawnił Janusz Palikot. Przypomnę:

Jeśli Kaczyński ukrywa, że jest gejem, a jest szefem największej partii narodowo-ka­to­lic­kiej, to okłamuje swoich wyborców. Służby obcych państw wiedzą, że Jarosław Kaczyński jest homoseksuali­stą

– powiedział Janusz Palikot w Radiu ZET”

Źródło: http://www.sfora.pl/polska/Palikot-Obce-sluzby-wiedza-ze-Kaczynski-jest-gejem-a1166

Ukrywanie przez Jarosława Kaczyńskiego, że jest pederastą może być wykorzystywane przez służby obcych państw przeciwko Polsce i Polakom, w tym przez wymuszanie na nim decyzji personalnych. Takimi, wymuszonymi na nim decyzjami mogły być te o przyjęciu do PiS przeszkolonej przez służby USA Beaty Szydło, a potem te, które ją doprowadziły na urząd premiera. Takimi, wymuszonymi na nim, decyzjami mogą być te o strąceniu Beaty Szydło i podsunięciu nam na premiera Mateusza Morawieckiego. O którym oraz o jego ojcu Kornelu Morawieckim Andrzej M. Czyżewski mówi – Załącznik 1.1: „Cała kariera, nie tylko zawodowa, p. M. Morawieckiego i polityczna aktywność jego ojca związana jest z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.”, czego Mateusz Morawiecki nie chce zdementować, a pozostali przedstawiciele najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej, prezydent A. Duda, była premier B. Szydło, minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński udają, że… temat jest im obcy.

Uważam, że jeśli do końca 2017 roku Mateusz i Kornel Morawieccy nie zdementują informacji A. M. Czyżewskiego, nie udzielą odpowiedzi na wnioski, które do nich skierowałem, obaj powinni zostać na początku 2018 roku odwołani z pełnionych urzędów. Przez wzgląd na dobro Ojczyzny i pomyślność Polaków.

Co się tyczy mojego wniosku z pisma z dnia 11 grudnia 2017 r. do posła Kornela Morawieckiego – Załącznik 3: „Pan Kornel Morawiecki Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa Dotyczy: I. Wniosek:

 1. o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy nazwisko Morawiecki jest Pana nazwiskiem rodowym,
 2. jeśli nazwisko Morawiecki nie jest Pana nazwiskiem rodowym, o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, jakie jest Pana nazwisko rodowe.”

to złożyłem go także – jak te, o których powyżej do niego oraz do Mateusza Morawieckiego – w interesie społecznym, w tym celem zapewnienia jawności i przejrzystości życia państwowego, z tej przyczyny, że Żydzi mają niedobry zwyczaj kamuflowania się przez zmienianie imion i nazwisk, co tak komentuje Hilaire Bellom:

Zastanówmy się nad szczególną sztuczką fałszywych nazwisk. To wydaje się nam szczególnie ohydne.

Kiedy okazujemy pogardę wobec tych którzy wykorzystują ten fortel, to wydaje się nam, że nie dajemy im więcej niż na co zasługują. Jest to podłość którą wiążemy z kryminalistami i wagabundami, czymś co pełza i się podkrada. Ludzie których rasa jest powszechnie znana, bez żadnych rumieńców przyjmują fałszywe nazwiska jako maski,

i po roku lub dwu będą udawać, że jeśli zastąpi się je oryginalnym, prawdziwym nazwiskiem, jest to obrażanie ich”.

Hilaire Belloc o zjawisku „krypto-Żyda”; w „Żydzi” [The News]

a o co do Żydów w Polsce apelował w 1945 roku Jakub Berman w zamiarze ujęcia przez nich w przyszłości całości życia państwowego w Polsce i przejęcia nad nami kontroli:

Żydzi mają okazję do ujęcia w swoje ręce całości życia państwowego w Polsce i rozszerzenia nad nim swojej kontroli. Nie pchać się na stanowiska reprezentacyjne. W ministerstwach i urzędach tworzyć tzw. drugi garnitur. Przyjmować polskie nazwiska. Zatajać swoje żydowskie pochodzenie.

(…) Kwestia żydowska jeszcze jakiś czas będzie zajmowała umysły Polaków, lecz ulegnie to zmianie na naszą korzyść, gdy zdołamy wychować choć dwa pokolenia polskie.*
Źródło: Stenogram z tajnego referatu Jakuba Bermana wygłoszonego na posiedzeniu egzekutywy komitetu żydowskiego w kwietniu 1945 r. – http://waks.info.pl/Art.html?article_id=9

co ma skutek w realizowaniu – uważam, że finalizowaniu – wspomnianego wyżej projektu niemieckich Żydów z okresu międzywojennego przekształcenia Polski w Judeopolonię. Kto poznał, jak ja, zbiorowe, gromadne cwaniactwo i okrucieństwo Żydów, zakamuflowane ich opowieściami o działaniu w interesie, na korzyść, przez wzgląd itp. itd., oraz wzmocnione służalczością wysługujących się im kundliviii wie dobrze, o czym mówię, czyli, co przed nami…

Przed tymi, którzy wciąż naiwnie wierzą w geniusz Jarosława Kaczyńskiego:

Członek władz partii: –Została we mnie tylko wiara w geniusz prezesa,

bo robi to wszystko wbrew logice i ma zaoewne jakiś plan w tym wszystkim, a je po prostu nie wiem jaki.”
Źródło: Magdalena Rubaj, „W PiS została tylko wiara w geniusz prezesa”; „Fakt”, 9-10.12, 2017, s. 2-3

takie samo rozczarowanie, jakie za mną ze strony tego cwanego moralnego karła, polonofoba otaczającego się jego osobowościowymi klonami. Czy ten parch – „PARCH” – «Obraźliwe określenie Żyda, dziś już archaiczne, choć z nieznanych powodów pomijane we wszelkich słownikach»; Słownik Języka Polskiego – kiedykolwiek cokolwiek zbudował? A ile zniszczył… Zgodnie z polityczną doktryną brata:

Tak jest i mogę państwa zapewnić, że chociaż rządy w Polsce się zmieniają, jak w każdym demokratycznym państwie, raz jedni wygrywają, a raz drudzy, ostatnio wygraliśmy my,

ale nie jest wykluczone, że w przyszłości wygra ktoś inny, nie chcielibyśmy tego oczywiście, nie można tego wykluczyć, to polityka wobec Izraela się nie zmieni.

Źródło: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, wystąpienie w dniu 11 września 2006 r. podczas zamkniętego spotkania z izraelskimi politykami, żydowskimi intelektualistami polskiego pochodzenia; https://forumemjot.wordpress.com/2015/03/11/prezydent-lech-kaczynski-zdrada-panstwa-i-narodu-polskiego-mason-kryptosyjonista-w-izraelu/

Z poważaniem,

Zbigniew Kękuś

Załączniki: od 1 do 28 do ściągnięcia tutaj

 1. Pismo Z. Kękusia z dnia 11 grudnia 2017 r. do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
 2. Pismo Z. Kękusia z dnia 11 grudnia 2017 r. do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kornela Morawieckiego
 3. Pismo Z. Kękusia z dnia 11 grudnia 2017 r. do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kornela Morawieckiego
 4. Magdalena Rubaj, Mikołaj Rubaj, „Prezes podziękował Szydło”; „Fakt”, 8.12.2017, s. 5
 5. Bank Zachodni WBK S.A., Świadectwo Pracy z dnia 31.10.2017 r.
 6. Pismo Z. Kękusia z 8 lutego 2016 r. do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego

 7. Pismo Z. Kękusia z dnia 8 lutego 2016 r. do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 8. Pismo Z. Kękusia z dnia 8 lutego 2016 r. do prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło

 9. Pismo Z. Kękusia z dnia 29 marca 2016 r. do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

 10. Życiorys Mateusza Morawieckiego, Internetowa strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, https://www.premier.gov.pl/ludzie/mateusz-morawiecki.html
 11. Piotr Lisiewicz: „Jak Morawiecki Balcerowicza ośmieszył”; „Gazeta Polska”, 04.01.2017, s. 4-5
 12. Justyna Węcek,„Mateusz Morawiecki, były prezes banku; Na wejściu do rządu straci fortunę!”; „Fakt”, 12.11.2015., s. 2
 13. Michał Krzymowski, Wojciech Cieśla, „Morawiecki i przyjaciele – taśma wicepremiera”, „Newsweek”. 1-7.02.2016, s. 17 – 19
 14. Pismo Z. Kękusia z dnia 5 grudnia 2017 r. rektora Politechniki Wrocławskiej prof. dr. hab. Cezarego Madryasa
 15. Potwierdzenie Odbioru poświadczające odbiór w dniu 6 grudnia 2017 r. w Rektoracie Politechniki Wrocławskiej przesyłki listowej poleconej nr (00)859007734860338801
 16. Pismo Z. Kękusia z dnia 11 września 2017 r. do członków Prezydium Prawa i Sprawiedliwości

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Załącznik 1

Kraków, dnia 11 grudnia 2017 r.

Zbigniew Kękuś

Pan

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

Dotyczy:

 1. Wniosek o:
  1. doręczenie mi kserokopii oświadczenia lustracyjnego złożonego przez Pana przed tym, zanim objął Pan urząd Wiceprezesa Rady Ministrów,
  2. sporządzenie i doręczenie mi informacji publicznej w postaci wyjaśnienia, czy polega na prawdzie przekazana przez Andrzeja M. Czyżewskiego e-mail’em z dnia 6 listopada 2015 r. redakcji należącego do tygodnika „wSieci” portalu www.wPolityce.pl informacja – Załącznik 1: Cała kariera, nie tylko zawodowa, p. M. Morawieckiego i polityczna aktywność jego ojca związana jest z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu. w części dotyczącej Pana polega na prawdzie, tj. czy Pan współpracował kiedykolwiek z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu,
  3. osobiste przez Adresata niniejszego pisma, Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzenie odpowiedzi na wniosek jak w pkt. I.2.
 2. Wniosek o doręczenie mi odpowiedzi na wnioski jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty wpływu niniejszego pisma.
 3. Zawiadomienie, że w przypadku odmowy przez Pana udzielenia odpowiedzi na wnioski jak w pkt. I skieruję wniosek do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wszczęcie procedury odwołania Pana z urzędu Prezesa Rady Ministrów.
 4. Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie umieszczony na stronie www.kekusz.pl.

Prezes Rady Ministrów, wiceprezesi Rady Ministrów i ministrowie składają wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej następującą przysięgę:Obejmując urząd Prezesa Rady Ministrów (wiceprezesa Rady Ministrów, ministra) uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro Ojczyny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem”.

Przysięga może być złożona z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.

Art. 151 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Uzasadnienie

Były pełnomocnik Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Lecha Wałęsy, były prokurator, internowany w 1981 r., minister ds. informacji rządu RP na wychodźstwie Pan Andrzej M. Czyżewski skierował w dniu 6 listopada 2015 r. e-mail’a do redakcji należącego do kierowanego przez red. Jacka Karnowskiego tygodnika „wSieci” portalu www.wPolityce.pl – mnie przesłał go A. M. Czyżewski 9 listopada 2015 r. – w którym podał – Załącznik 1:

Von: Andrzej M. Czyzewski [mailto:andrzej.m.czyzewski@gmx.de]

Gesendet: Freitag, 6. November 2015 11:41
An: ‘redakcja@wpolityce.pl’
Betreff: WG: Z wielkiego banku do PiS – M. Morawiecki / artykuł p. Andrzeja Potockiego

Andrzej M. Czyżewski /adres – ZKE/ 

Hamburg, 06.11.2015 r.

Pan Andrzej Potocki

Tygodnik „wSieci” Redakcja w Polityce.pl

Pani Marzena Nykiel

Warszawa

Szanowni Państwo,

poniżej uprzejmie przesyłam, licząc się z tym, że nie zostanie zauważony – w niedawnej przeszłości byłem ze strony Redakcji wielokrotnie ignorowany – scan mojego opracowania z 2010 r. zawierający moje stanowisko i jednocześnie odpowiedz na inicjatywę p. Kornela Morawieckiego, starającego sie po 10.04. o poparcie polityczne i powrót razem z synem panem Mateuszem Morawieckim do tzw. „wielkiej polityki”.

Tekst, którego pełną wersją, łącznie ze zdjęciami załączam, ma swoja prehistorię.

Powstał on m.in. po rozmowach z prof. J. Przystawą, który jak mało kto znał środowisko tzw. Solidarności Walczącej i rodzinę Morawieckich.

Proszę zatem starannie przeczytać ten tekst i obejrzeć z uwaga załączone do tekstu zdjęcia. Przedstawiają one m.in. skutki przestępczej działalności p. Mateusza Morawieckiego, członka zarządu BZ WBK SA, wykreowanego przez WSW/WSI i występujących w jego imieniu osobników.

Cała kariera, nie tylko zawodowa, p. M. Morawieckiego i polityczna aktywność jego ojca związana jest z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.

“Oficerem prowadzącym” z ramienia WSW/WSI od lat 80-tych ub. wieku był miedzy innymi mjr dr Jacek Kseń,którego akta, obejmujące także listę osób zwerbowanych do współpracy na Uniwersytecie Wrocławskim i innych uczelniach wyższych Dolnego Śląska i Wielkopolski, znajdują się w dziale zastrzeżonym IPN, a poza dostępem środowiska, z którego wywodzi się m.in. obecny Prezes Rady Nadzorczej BZ WBK SA i były Prezes Zarządu BZ WBK SA, są w każdym czasie, o czym mogli się przekonać pan Grzegorz Braun i sp. prof. Jerzy Przystawa, dostępne w Urzędzie des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik in Berlin.

Zainspirowany stanowiskiem Państwa przedstawionym wlaśni w artykule Pana Andrzeja Potockiego, w którym dostrzegłem autorskie votum separatum wobec jak się wydaje juz podjętej przez pana J. Kaczyńskiego i tzw. Komitet Polityczny decyzji personalnej i to w odniesieniu do obu panów Morawieckich, pragnę z Państwem podzielić się opinią, iż jeszcze bardziej wyrazistym sygnałem „przemian politycznych” byłoby postawienie wprost na takich „fachowców” jak pan mjr drJacek Kseń, na którego ślady skutecznej aktywności trafić można także dzisiaj w „centralach” wszystkich wielkich banków krajowych, oraz korporacji przemysłowo-finansowych powoływanych z udziałem sp. dr Jana Kulczyka.

Pozdrawiam Andrzej M. Czyżewski”

Źródło: E-mail ministra ds. Informacji w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie Andrzeja M. Czyżewskiego z dnia 6 listopada 2015 r. do redakcji portalu www.wPolityce.pl /podkreślenia moje – ZKE/ – Załącznik 1

Andrzej M. Czyżewski potwierdził tę informację w rozmowie telefonicznej ze mną i red. Markiem Podleckim zamieszczonej w opublikowanym na kanale red. Marka Podleckiego – www.monitorpolski-YouTube.pl – w dniu 19 kwietnia 2016 r. filmie pt: „Prokurator Andrzej M. Czyżewski: kariery panów Morawieckich są związane z oficerami WSI”.

Przypominam, że w związku z informacją przekazaną mi przez Andrzeja M. Czyżewskiego skierowałem do Pana pismo z dnia 8 lutego 2016 r., którym złożyłem – Załącznik 2:„Pan Mateusz Morawiecki Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rozwoju Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Dotyczy: I. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy polega na prawdzie informacja przekazana przez Pana Andrzeja Czyżewskiego e-mail’em z dnia 6 listopada 2015 r. redakcji należącego do tygodnika „wSieci” portalu „wPolityce.pl” – Załącznik 2: „Cała kariera, nie tylko zawodowa, p. M. Morawieckiego (…) związana jest z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 2 lutego 2016 r. do wiceprezesa Rady Ministrów ministra rozwoju Mateusza

Morawieckiego – Załącznik 2

W związku z wnioskiem skierowanym do Pana pismem z 08.02.2016 r. otrzymałem pismo zastępcy dyrektora Biura Ministra Ministerstwa Rozwoju Dominika Szostaka z dnia 8 marca 2016 r., w którym ten podał – Załącznik 3: „Warszawa, 8 marca 2016 r., MINISTERSTWO ROZWOJU BIURO MINISTRA BM.V.051.1.2016.SK NK 51045/16 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Szanowny Panie, w odpowiedzi na Pana wnioski z 8 lutego 2016 r. (…) Informuję ponadto, że zajmowanie stanowiska wobec zawartości korespondencji wymienianej między osobą prywatną a redakcją jednego z tygodników, nie leży w kompetencjach wicepremiera, ministra rozwoju. (…) ZASTĘPCA DYREKTORA BIURA MINISTRA Dominik Szostak”
Źródło: Ministerstwo Rozwoju, Biuro Ministra, pismo zastępcy dyrektora Biura Ministra Dominika Szostaka z dnia

8 marca 2016 r. – Załącznik 3

Zastępca dyrektora Biura Ministra Dominik Szostak nie udzielił odpowiedzi na mój wniosek do Pana.

Co oczywiste, nikt poza Panem nie może jej udzielić.

Pragnę poinformować, że w związku z moimi działaniami na rzecz wyjaśnienia, czy Pan współpracował z WSI – ZWOP we Wrocławiu, naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie Piotr Stawowy skierował pismo z dnia 1 września 2016 r. do Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN w Warszawie – Załącznik 4: „Instytut Pamięci Narodowej Komisja ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Krakowie sygn. Ko/Kr 11/16 Kraków, dnia 1 września 2016 r. Sz. Pan Prokurator Piotr Dąbrowski Naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN – KŚZpNP w Warszawie

W związku z treścią art. 17 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), w załączeniu przesyłam otrzymane z Prokuratury materiały z zawiadomienia Zbigniewa Kękusi w sprawie ew. kontaktów Mateusza Morawieckiego z organami bezpieczeństwa państwa albowiem Mateusz Morawiecki ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym zakreem działania Tamt. Oddziałowego Biura Lustracyjnego.
Jednocześnie uprzejmie informuję, iż kopie przedmiotowych materiałów w zakresie Kornela Morawieckiego przesłano wg właściwości do Oddziałowego Biura Lustracyjnego we Wrocławiu. Z poważaniem, Naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Krakowie Prokurator Piotr Stawowy”

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej Komisja ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddziałowe Biuro

Lustracyjne w Krakowie sygn. Ko/Kr 11/16, pismo naczelnika Oddziałowego Biura Lustracyjnego w

Krakowie prokuratora Piotra Stawowego z dnia 1 września 2016 r. do Naczelnika Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Warszawie – Załącznik 4

Do dnia złożenia niniejszego pisma nie otrzymałem odpowiedzi z Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Warszawie na w.w. pismo prokuratora Piotra Stawowego z dnia 1 września 2016 r.

Wnoszę – przez wzgląd na dobro Ojczyzny oraz pomyślność Polaków – oraz informuję jak na wstępie.

Zbigniew Kękuś

Załączniki:

 1. E-mail ministra ds. informacji w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie Andrzeja M. Czyżewskiego z dnia 6 listopada 2015 r. do redakcji portalu www.wPolityce.pl
 2. Pismo Z. Kękusia z dnia 2 lutego 2016 r. do wiceprezesa Rady Ministrów ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego
 3. Ministerstwo Rozwoju, Biuro Ministra, pismo zastępcy dyrektora Biura Ministra Dominika Szostaka z dnia 8 marca 2016 r.
 4. Instytut Pamięci Narodowej Komisja ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Krakowie sygn. Ko/Kr 11/16, pismo naczelnika Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Krakowie prokuratora Piotra Stawowego z dnia 1 września 2016 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Załącznik 2

Kraków, dnia 11 grudnia 2017 r.

Zbigniew Kękuś

Pan

Kornel Morawiecki

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa

Dotyczy:

 1. Wniosek o:
  1. doręczenie mi kserokopii oświadczenia lustracyjnego, które złożył Pan w dniu 21 września 2007 r. w związku z ubieganiem się o urząd Senatora Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. sporządzenie i doręczenie mi informacji publicznej w postaci wyjaśnienia, czy polega na prawdzie przekazana przez Andrzeja M. Czyżewskiego e-mail’em z dnia 6 listopada 2015 r. redakcji należącego do tygodnika „wSieci” portalu www.wPolityce.pl informacja – Załącznik 1: Cała kariera, nie tylko zawodowa, p. M. Morawieckiego i polityczna aktywność jego ojca związana jest z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu. w części dotyczącej Pana, tj. czy Pan współpracował kiedykolwiek z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu,
  3. sporządzenie i doręczenie mi informacji publicznej w postaci wyjaśnienia, czy polega na prawdzie przekazana mi przez Andrzeja M. Czyżewskiego e-mail’em z dnia 10 listopada 2015 r. informacja: „Obaj Morawieccy byli prowadzeni przez WSW/WSI. „Solidarność Walcząca” była pomysłem slużb specjalnych. Poprzez hierachicznie zbudowane „konspiracyjne struktury organizacyjne” WSW/ZWOP i Stasi Außenstelle Breslau uzyskało kontrolę nad tzw. podziemiem solidarnościowym w Kraju.”, tj. czy służby specjalne miały w jakikolwiek sposób udział w zakładaniu przez Pana „Solidarności Walczącej”.
 2. Wniosek o doręczenie mi odpowiedzi na wnioski jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty wpływu niniejszego pisma.
 3. Zawiadomienie, że w przypadku odmowy udzielenia przez Pana odpowiedzi na wnioski jak w pkt. I skieruję wniosek do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o wszczęcie procedury odwołania Pana z urzędu Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie umieszczony na stronie www.kekusz.pl.

Przed rozpoczęciem sprawowania mandatu posłowie składają przed Sejmem następujące ślubowanie:

Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”

Artykuł 104.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Uzasadnienie

Były pełnomocnik Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Lecha Wałęsy, były prokurator, internowany w 1981 r., minister ds. informacji rządu RP na wychodźstwie Pan Andrzej M. Czyżewski skierował w dniu 6 listopada 2015 r. e-mail’a do redakcji należącego do kierowanego przez red. Jacka Karnowskiego tygodnika „wSieci” portalu www.wPolityce.pl – mnie przesłał go A. M. Czyżewski 9 listopada 2015 r. – w którym podał – Załącznik 1:

Von: Andrzej M. Czyzewski [mailto:andrzej.m.czyzewski@gmx.de]

Gesendet: Freitag, 6. November 2015 11:41
An: ‘redakcja@wpolityce.pl’
Betreff: WG: Z wielkiego banku do PiS – M. Morawiecki / artykuł p. Andrzeja Potockiego

Andrzej M. Czyżewski /adres – ZKE/ 

Hamburg, 06.11.2015 r.

Pan Andrzej Potocki

Tygodnik „wSieci” Redakcja w Polityce.pl

Pani Marzena Nykiel

Warszawa

Szanowni Państwo,

poniżej uprzejmie przesyłam, licząc się z tym, że nie zostanie zauważony – w niedawnej przeszłości byłem ze strony Redakcji wielokrotnie ignorowany – scan mojego opracowania z 2010 r. zawierający moje stanowisko i jednocześnie odpowiedz na inicjatywę p. Kornela Morawieckiego, starającego sie po 10.04. o poparcie polityczne i powrót razem z synem panem Mateuszem Morawieckim do tzw. „wielkiej polityki”.

Tekst, którego pełną wersją, łącznie ze zdjęciami załączam, ma swoja prehistorię.

Powstał on m.in. po rozmowach z prof. J. Przystawą, który jak mało kto znał środowisko tzw. Solidarności Walczącej i rodzinę Morawieckich.

Proszę zatem starannie przeczytać ten tekst i obejrzeć z uwaga załączone do tekstu zdjęcia. Przedstawiają one m.in. skutki przestępczej działalności p. Mateusza Morawieckiego, członka zarządu BZ WBK SA, wykreowanego przez WSW/WSI i występujących w jego imieniu osobników.

Cała kariera, nie tylko zawodowa, p. M. Morawieckiego i polityczna aktywność jego ojca związana jest z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.

“Oficerem prowadzącym” z ramienia WSW/WSI od lat 80-tych ub. wieku był miedzy innymi mjr dr Jacek Kseń,którego akta, obejmujące także listę osób zwerbowanych do współpracy na Uniwersytecie Wrocławskim i innych uczelniach wyższych Dolnego Śląska i Wielkopolski, znajdują się w dziale zastrzeżonym IPN, a poza dostępem środowiska, z którego wywodzi się m.in. obecny Prezes Rady Nadzorczej BZ WBK SA i były Prezes Zarządu BZ WBK SA, są w każdym czasie, o czym mogli się przekonać pan Grzegorz Braun i sp. prof. Jerzy Przystawa, dostępne w Urzędzie des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik in Berlin.

Zainspirowany stanowiskiem Państwa przedstawionym wlaśni w artykule Pana Andrzeja Potockiego, w którym dostrzegłem autorskie votum separatum wobec jak się wydaje juz podjętej przez pana J. Kaczyńskiego i tzw. Komitet Polityczny decyzji personalnej i to w odniesieniu do obu panów Morawieckich, pragnę z Państwem podzielić się opinią, iż jeszcze bardziej wyrazistym sygnałem „przemian politycznych” byłoby postawienie wprost na takich „fachowców” jak pan mjr drJacek Kseń, na którego ślady skutecznej aktywności trafić można także dzisiaj w „centralach” wszystkich wielkich banków krajowych, oraz korporacji przemysłowo-finansowych powoływanych z udziałem sp. dr Jana Kulczyka.

Pozdrawiam Andrzej M. Czyżewski”

Źródło: E-mail ministra ds. Informacji w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie Andrzeja M. Czyżewskiego z dnia 6 listopada 2015 r. do redakcji portalu www.wPolityce.pl /podkreślenia moje – ZKE/ – Załącznik 1

Andrzej M. Czyżewski potwierdził tę informację w rozmowie telefonicznej ze mną i red. Markiem Podleckim zamieszczonej w opublikowanym na kanale red. Marka Podleckiego – www.monitorpolski-YouTube.pl – w dniu 19 kwietnia 2016 r. filmie pt: „Prokurator Andrzej M. Czyżewski: kariery panów Morawieckich są związane z oficerami WSI”.

W e-mail’u do mnie z dnia 10 listopada 2015 r. Andrzej M. Czyżewski podał m.in.: „Obaj Morawieccy byli prowadzeni przez WSW/WSI. „Solidarność Walcząca” była pomysłem slużb specjalnych. Poprzez hierachicznie zbudowane „konspiracyjne struktury organizacyjne” WSW/ZWOP i Stasi Außenstelle Breslau uzyskało kontrolę nad tzw. podziemiem solidarnościowym w Kraju.”

Pan był założycielem „Solidarności Walczącej”. Encyklopedia Wikipedia podaje: Kornel Morawiecki Życiorys (…) Na przełomie maja i czerwca 1982 założył organizację Solidarność Walcząca (…).”

Informuję, że Pan Andrzej M. Czyżewski upoważnił mnie do podania w.w. informacji do wiadomości publicznej.

Pragnę poinformować, że w związku z moimi działaniami na rzecz wyjaśnienia, czy Pan współpracował z WSI – ZWOP we Wrocławiu, naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie Piotr Stawowy skierował pismo z dnia 1 września 2016 r. do Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN we Wrocławiu – Załącznik 2: „Instytut Pamięci Narodowej Komisja ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Krakowie sygn. Ko/Kr 11/16 Kraków, dnia 1 września 2016 r. Sz. Pani Prokurator Elżbieta Kozłowska-Włodarek Naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN – KŚZpNP we Wrocławiu
W związku z treścią art. 17 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1388),
w załączeniu przesyłam otrzymane z Prokuratury materiały z zawiadomienia Zbigniewa Kękusi w sprawie ew. kontaktów Kornela Morawieckiego z organami bezpieczeństwa państwa albowiem Kornel Morawiecki ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym zakresem działania Tamt. Oddziałowego Biura Lustracyjnego.
Jednocześnie uprzejmie informuję, iż oryginały przedmiotowych materiałów przesłano do Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Warszawie zgodnie z właściwością wynikającą z miejsca zamieszkania Mateusza Morawieckiego. Z poważaniem, Naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Krakowie Prokurator Piotr Stawowy”

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej Komisja ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddziałowe Biuro

Lustracyjne w Krakowie sygn. Ko/Kr 11/16, pismo naczelnika Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Krakowie prokuratora Piotra Stawowego z dnia 1 września 2016 r. do Naczelnika Oddziałowego Biura Lustracyjnego we Wrocławiu – Załącznik 2

W związku z w.w. pismem z dnia 1 września 2016 r. prokuratora Piotra Stawowego do Naczelnika Oddziałowego Biura Lustracyjnego we Wrocławiu otrzymałem pismo z dnia 14 września 2016 r. Naczelnika Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN – KŚZpNP we Wrocławiu Elżbiety Kozłowskiej-Włodarek o treści – Załącznik 3: „Oddział Instytutu Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu BIURO LUSTRACYJNE Sygn. akt Ko/Wr-25/16 Wrocław, dnia 14.09.2016 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Uprzejmie informuję. Że Kornel Morawiecki w dniu 21 września 2007 roku złożył oświadczenie lustracyjne w związku z ubiganiem się o funkcję Senatora RP.

W 2010 roku było prowadzone postępowanie w sprawie weryfikacji tego oświadczenia lustracyjnego i w dniu 05.05.2010 r. zostało wydane zarządzenie o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu, wobec nie stwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą. Naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego we Wrocławiu Elżbieta Kozłowska-Włodarek”

Źródło: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we

Wrocławiu Biuro Lustracyjne, sygn. akt Ko/Wr-25/16, pismo Naczelnika Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN – KŚZpNP we Wrocławiu Elżbiety Kozłowskiej-Włodarek z dnia 14 września 2016 r. – Załącznik 3

Według mej wiedzy oświadczenie, które Pan złożył w dniu 21 września 2007 roku ubiegając się o urząd Senatora Rzeczypospolitej Polskiej i weryfikowane w 2010 r., gdy ubiegał się Pan o urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczy wyłącznie braku Pana współpracy z Służbą Bezpieczeństwa. Nie dotyczy Pana ewentualnej współpracy z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.

W związku z powyższym wnoszę – przez wzgląd na dobro Ojczyzny oraz pomyślność Polaków – oraz informuję jak na wstępie.

Zbigniew Kękuś

Załączniki:

 1. E-mail ministra ds. informacji w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie Andrzeja M. Czyżewskiego z dnia 6 listopada 2015 r. do redakcji portalu www.wPolityce.pl
 2. Instytut Pamięci Narodowej Komisja ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Krakowie sygn. Ko/Kr 11/16, pismo naczelnika Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Krakowie prokuratora Piotra Stawowego z dnia 1 września 2016 r. do Naczelnika Oddziałowego Biura Lustracyjnego we Wrocławiu
 3. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu Biuro Lustracyjne, sygn. akt Ko/Wr-25/16, pismo Naczelnika Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN – KŚZpNP we Wrocławiu Elżbiety Kozłowskiej-Włodarek z dnia 14 września 2016 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Załącznik 3

Kraków, dnia 11 grudnia 2017 r.

Zbigniew Kękuś

Pan

Kornel Morawiecki

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa

Dotyczy:

 1. Wniosek:
  1. o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy nazwisko Morawiecki jest Pana nazwiskiem rodowym,
  2. jeśli nazwisko Morawiecki nie jest Pana nazwiskiem rodowym, o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, jakie jest Pana nazwisko rodowe.
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wniosek jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty wpływu niniejszego pisma.
 3. Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie umieszczony na stronie www.kekusz.pl.

Uzasadnienie

Jak podały media w dniu 18 września 2017 r. Pana syn Mateusz Morawiecki podczas ceremonii wręczenia nagrody im. Antoniny i Jana Żabińskich przyznał się do swego żydowskiego pochodzenia.

W związku z powyższym, ponieważ Mateusz Morawiecki został mianowany przez Jarosława Kaczyńskiego na Prezesa Rady Ministrów, przypominając instrukcję Jakuba Bermana z kwietnia 1945 roku:

Żydzi mają okazję do ujęcia w swoje ręce całości życia państwowego w Polsce i rozszerzenia nad nim swojej kontroli. Nie pchać się na stanowiska reprezentacyjne. W ministerstwach i urzędach tworzyć tzw. drugi garnitur. Przyjmować polskie nazwiska. Zatajać swoje żydowskie pochodzenie.

(…) Kwestia żydowska jeszcze jakiś czas będzie zajmowała umysły Polaków, lecz ulegnie to zmianie na naszą korzyść, gdy zdołamy wychować choć dwa pokolenia polskie.*
Źródło: Stenogram z tajnego referatu Jakuba Bermana wygłoszonego na posiedzeniu egzekutywy komitetu żydowskiego w kwietniu 1945 r. – http://waks.info.pl/Art.html?article_id=9

wnoszę – w oparciu o założenie, że nazwisko rodowe to nazwisko nabyte na podstawie ustalonego pochodzenia – w interesie społecznym, w tym celem zapewnienia jawności i przejrzystości życia państwowego jak na wstępie.

Zbigniew Kękuś

i-Jestem niezłomny”Źródło: Andrzej Duda o sobie, w:„Fakt”, 7 sierpnia 2015 r., s. 1

ii-Powiem wam, (…) jak zostaliście tym kierownictwem interesu, to im więcej się temu przypatruję, to po prostu… Nie chcę, żeby wam lepiej smakowało, ale po prostu kurwa, by była degrengolada, gdybyśmy weszli do jakichś tam takich… takich projektów bez sensu zupełnie. Paranoja kompletna by była.
(…) – Ja trochę tę historię znam i lata 30.
chuja, a nie wyciągnęły Stany Zjednoczone (…). Wojna wyciągnęła (…).” Źródło: Michał Krzymowski, Wojciech Cieśla, „Morawiecki i przyjaciele – taśma wicepremiera”, „Newsweek”. 1-7.02.2016, s. 17 – 19 – Załącznik 13

iiiPatrz: przypis II oraz Załącznik 13

ivj.w.

vDavid Duke w taki sposób prezentuje udział izraelskich supremacjonistów w inwazji na Irak: „Wojna iracka

Nie ma w tym przypadku wątpliwości, że dwa państwa będące pod najsilniejszym wpływem żydowskich supremacjonistów, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, przeprowadziły wojskową inwazję na Irak w marcu 2003 roku.

(…) Gdy tylko Izraelczycy zadecydowali o wykreowaniu amerykańskiej wojny w Iraku, musieli następnie spreparować jakieś racjonalne uzasadnienie tego kroku, a więc zarzucili Irakowi posiadanie broni masowego rażenia oraz to, że kraj ten wysyłał groźby pod adresem Ameryki. Massmedia zagrały tę samą nutę. Oczywiście, Izrael był i jest o wiele bardziej winny jakichkolwiek przestępstw, które zarzucano Irakowi w tamtym czasie. Jednak żydowscy supremacjoniści nigdy nie nakreśliliby w swoich mediach poniższego porównania”
Dlaczego mamy iść na wojnę z Irakiem?

 • Irak posiada broń masowego rażenia.

A jednak Izrael posiada jeden z największych i najbardziej śmiercionośnych arsenałów broni chemicznej, biologicznej i nuklearnej na świecie.

 • Irak usiłował zapobiegać kontrolom inspektorów ONZ.

A jednak Izrael nigdy nie zezwolił na żadne inspekcje w swoich magazynach chemicznych, biologicznych i nuklearnych arsenałów. Izrael blokował też śledztwa ONZ dotyczące izraelskich zbrodni wojennych, jak chociażby zainspirowanej przez Szarona masakry w Sabrze i Sztili, czy też masowego mordu w Jeninie.

 • Irak dokonał inwazji na sąsiedni Kuwejt i okupował go.

A jednak Izrael dokonał inwazji na Liban i brutalnie go okupował przez 18 lat, mordując ponad 20 tysięcy cywilów i niszcząc 100 tysięcy domostw.

 • Iracki reżim brutalnie zaatakował Kurdów.

A jednak Izrael okupuje militarnie 3 miliony ludzi na Zachodnim Brzegu Jordanu i w Strefie gazy, w brutalny sposób, przez który zginęło i zostało okaleczonych tysiące Palestyńczyków, wielu zostało zmuszonych do życia w obozach dla uchodźców, Izrael torturował tysiące z nich w swych więzieniach i odmawiał Palestyńczykom nawet najbardziej podstawowych praw człowieka.

 • Irak był zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych

A jednak ten sam Irak nigdy nie podniósł ręki na Stany Zjednoczone, podczas gdy Izrael ma długą historię terroru i zdrady wymierzonej w nasz kraj, jak chociażby w aferze Latona, ataku na okręt USS Liberty, czy w sprawie szpiegowskiej Jonathana Pollarda.

 • Irak pogwałcił rezolucje ONZ, jak chociażby rezolucję 1441.

A jednak Izrael pogwałcił więcej niż trzy razy tyle rezolucji, co Irak, włączając w to wiele tych, które były poparte przez Stany Zjednoczone. Przez 35 lat Izrael nic sobie nie robił z rezolucji nr 242, domagającej się kompletnego wycofania izraelskich wojsk z Zachodniego Brzegu Jordanu i ze Strefy Gazy.

Jeśli dało się uzasadnić wojnę z Irakiem przewinieniami wytykanymi przez żydowskich neokonsów /neokonserwatyści – ZKE/ i przez media, to o wiele bardziej przekonująco moglibyśmy uzasadnić wojnę z Izraelem! Wojna w Iraku był wojną niemoralną i obłudną – prowadzoną w imię Izraela i przeciwko wszelkim żywotnym interesom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wypowiedzenie jej nie byłoby możliwe, gdyby nie dominacja żydowskich supremacjonistów, zarówno w rządzie, jak i w mediach.

Za zwyczajne wzmiankowanie oczywistej roli zorganizowanej społeczności żydowskiej w wypowiedzeniu wojny Irakowi, kongresman Jim Morgan został zmuszony do opuszczenia stanowiska lidera Partii Demokratycznej. Agencja prasowa Associated Press w swoim raporcie z 14 marca 2003 roku podaje: „Reprezentant Jim Morgan, został zmuszony do rezygnacji z przywództwa w jego partii, po zamieszaniu, jakie wywołały jego uwagi na temat roli amerykańskich Żydó w wywołaniu wojny z Irakiem”. [39] To niesamowite jak ci Żydzi wykorzystują swoją władzę, a jednocześnie zaprzeczają, jakoby mieli ją posiadać.

Źródło: David Duke, „Żydowska supremacja – moje przebudzenie w kwestii żydowskiej”, Ruch Twórczości i Narodowe Odrodzenie Polski, 2011 – 2012, s. 31-33

viPrawo międzynarodowe jasno definiuje „wojny agresyjne”, jako konflikt nie mający podstaw prawnych do bycia tzw. wojną sprawiedliwą. Tym samym jest to nieuzasadniona względami prawnymi i moralnymi wojna.

W tym kontekście, mniej powinien dziwić dziś wyrok, jako 28 listopada (2012 r. – przyp. smk) zapadł w stolicy Malezji Kuala Lumpur/ Tamtejszy Trybunał Zbrodni wojennych (Kuala Lumpur War Crimes Tribunal) zwany też Komisją Zbrodni Wojennych (Kuala Lumpur War Crimes Commisions – KLWCC) uznał za winnych zbrodni ludobójstwa byłego prezydenta USA Georgea Busha i ex-premiera Wielkiej Brytanii – Tony’ego Blaira. Tym samym, w świetle prawa międzynarodowego ich nazwiska muszą znaleźć się na listach poszukiwanych zbrodniarzy wojennych.

Trybunał powstał w 2007, na polecenia szefa malezyjskiego rządu, Mahathira Mohamada i od tego czasu bada odpowiedzialność za zbrodnie wojenne w Afganistanie, Iraku, Libanie i Palestynie.

Jest propozycją alternatywną prawników Azji, wobec podobnego trybunału mającego siedzibę w Hadze. Wbrew wątpliwościom wielu publicystów KLWCC ma międzynarodowe umocowanie prawne. Podstawą legalności działania Trybunału Zbrodni Wojennych w Kuala Lumpur (Cuala Lumpur War Crimes Tribunal) są: wstęp do UN General Assembly Resolution 95(1) z 11.12.1946; art. 13 Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind (1991); rezolucja UN (ONZ) nr. S/25 704 (1993) i art. 27 Traktatu Rzymskiego.”Źródło: Sławomir M. Kozak, „Operacja terror”, Wydawca Oficyna „Aurora”, Warszawa, 2016, s. 13,14

viiKwestia Judeopolonii rozwinęła się dopiero po równouprawnieniu Żydów. (…) Dopiero w XX wieku miało rozwinąć się świadome i konkretnie obmyślane dążenie do Judeopolnii terytorialnej, by wyciąć naprawdę „kawał Polski” dla Żydów na państwo wyłącznie żydowskie. (…) Nie porzucano jednak przez to metody poprzedniej, żeby tworzyć państwo żydowskie na spółkę z tubylcami, z gojami, na całym obszarze ziem polskich, ażeby na miejsce państwa polskiego wysunąć nowy rodzaj państwa żydowsko-polskiego, Judeopolnię oficjalną, uznawaną i przez Polaków i przez czynniki międzynarodowe. (…) W Europie wschodniej przebywa niemal połowa Żydów całego świata, a z tego w Polsce 2/3, więc niemal trzecia część całości. Jakże by mieli nie mieć swoich względem nas zamysłów? „U nas w Polsce nie wolno było dotykać Żyda pod groźbą obruszenia się całej niemal myślącej inteligencji narodu”. Doprawdy, że kierujące długo opinią sfery literacko-postępowe „zwalczały u nas wprost namiętnie wszelki odruch samoobrony narodu przed Żydami, wszelką ich krytykę, dyktowaną zdrowym instynktem, zbiorowym, który jednak przez cały polski „postęp” wnet piętnowany był jako zachłanność, ciemnota i fanatyzm.” Działało zaś równouprawnienie: wolne zawody przechodziły w ręce żydowskie w nieproporcjonalnym odsetku, prasa poszła w znacznej części na żołd Żydów, ekonomia żydowska zapanowała niepodzielnie nad stosunkami gospodarczymi, a po miastach topniała własność nieruchoma chrześcijańska. Sytuację w miastach określił doskonale żydowski uczony, mając na myśli Lublin: kiedy reformy Wielopolskiego w 1862 roku „otworzyły znękanym Żydom bramy miasta, oto w krótkim czasie obsiedli Żydzi prawie wszystkie domy … I Stare miasto stało się żydowskim. (…) Opis jest jak najgodniejszy z rzeczywistością, a można go przyjąć jako pars pro toto, bo podobnie działo się we wszystkich miastach zaboru austriackiego i rosyjskiego: wszędzie tubylcy uciekali przed Żydami na peryferie miasta.

(…) Śmiałe żądania podsycane były przez niemieckich okupantów. (…) Zarazem atoli zlokalizowano porozumienie do samego tylko przyszłego „królestwa polskiego”, jakie Niemcy urządzą. W krótkości można przytoczyć kilka zaledwie przykładów, lecz nie chodzi tu o nic innego, jak tylko o charakterystykę walki o Judeopolnię, którą miały utworzyć Prusy. (…) Nie improwizowano tego oczywiście; pomiędzy główną kwaterą niemiecką a prasą żydowską ciągnęły się wciąż porozumienia i układy. Żydzi rozwinęli agitację prasową na wszystkie strony. Kierunek nadawała wydana w roku 1915 w Wiedniu broszura Natana Birmbauma pt. „Den Ostjuden ihrRecht!”. Autor przedstawia Żydów wobec Austrii, jako „Österreichs reifstes Volk”, do monarchii Habsburgów przywiązany bardziej od wszystkich innych ludów tego państwa; wobec zaś Rzeszy niemieckiej zaleca ich jako pomost właściwie niemiecki, boć żargon zalicza się do języka niemieckiego, a sympatie żydowskie do Niemców wiadome są od wieków. Obok wspólności języka zachodzi wspólność interesów, którą Niemcy muszą zrozumieć i we własnym interesie postarać się, żeby tworzyć nad Wisłą nie Polskę, lecz Judeopolnię. (…) Odpowiedzią ze strony niemieckiej była broszura pruskiego tajnego radcy Jerzego Fritza, wydana w Monachium w tym samym jeszcze roku 1915 pt. „Die Ostjudenfrage”. Oferty żydowskie łaskawie przyjmuje się, ale swoją drogą nie będzie można przyznać Żydom wolnego przesiedlania się z Kongresówki i w ogóle ze wschodu do Prus; przyrost żydowskiego zaludnienia na niemieckich ziemiach wcale nie jest pożądany, ale jest pożądany na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego przy politycznym ułożeniu stosunków po wojnie trzeba będzie traktować tam Żydów jako przyjaciół. Po prostu: antysemityzm w Prusiech, ale filosemityzm i Judeopolnia nad Wisłą. (…) Wnosząc z wypadków roku 1920, Żydzi przyjęli zasadę, że korzystne jest dla nich wszystko, co szkodliwe dla Polski. Nie kryli się zresztą z tym, że będą wrogami Polski, dopóki nakreślony przez nich (a rozszerzany bez końca) program Judeopolnii nie zostanie wykonany do ostatniej kropki. Jasno postawili sprawę, jako Polska nie może być państwem polskim, lecz musi być polsko-żydowskim. (…) Nie ma zgoła nadziei, żeby zarzucili te dążności państwowe, ani też nie ma co wydziwiać na nich z tego powodu. Gdziekolwiek zachodzi państwowość w stosunki zbiorowe, tam nie sposób, by nie powstał wyścig o państwo; jest to tendencja jak najnaturalniejsza. Trzeba by tedy wpierw wybić Żydom z głowy ich państwowość, czyli innymi słowy całą sakralność ich cywilizacji! Czyli po prostu: trzeba by, żeby Żydzi przestali być Żydami. Toteż nie ma nadziei, żeby zaprzestali budować Judeopolonię, dopóki mają nadzieję, że ją zbudują. Nie ma pomiędzy Żydami w Polsce ani jednej partii, ani jednego takiego związku, w ogóle takiej grupy, któryby nie zmierzała do Judeopolnii. (…) W którąkolwiek tedy zwrócić się stronę żydowską, zewsząd grzmi przeciwko Polsce jednako hasło Judeopolonii.

(…) Rozdział ten pisany był w roku 1934. Pozostawiam go bez zmiany uzupełniając uwagami, które tu dopisuję w czerwcu 1942 roku. Żydzi całego świata dbali troskliwie o zachowanie i przywrócenie do potęgi militaryzmu pruskiego. Kapitał „międzynarodowy” via City, N. York i Paryż uzbroił Niemcy i tym samym zapewnił istnienie militaryzmu w całej Europie. Militaryzm to najlepsza rękojmie hegemonii Izraela, toteż Izrael dba o to, by militaryzmie nie przestał być czymś nieuchronnym dla Europy. Przybywał nowy powód, żeby się Niemcami zaopiekowali. W przywróceniu pruskich „porządków” w Europie nadzieja na utworzenie Judeoplonii. Hitleryzm przeszedł na antysemityzm. To nic. Ludwik XIV tępił protestantyzm we Francji, a protegował go w Niemczech. Za cenę utworzenia Judeopolonii mogliby Żydzi śmiało udzielić hitleryzmowi absolucji ze wszystkich prześladowań w Niemczech. Czekali pełni miłej nadziei nowego najazdu niemieckiego na Polskę, gigantycznego interesu powtórnej wojny powszechnej i wznowienia robót około Judeopolonii. (…) Faktem jest, że zamiary państwowe Żydów nigdzie a nigdzie nie będą wykonalnymi bez poparcia gojów; pod tym względem są Żydzi zawiśli od tego, czy zyskają poparcie jednych gojów przeciw drugim.Źródło: Feliks Koneczny, „Cywilizacja żydowska”, Wydawnictwo ANTYK Marcin Dybowski, Komorów 1997, s. 352 do 369

viiiKUNDEL” – «Polak w służbie publicznej na usługach Żydów kanalii» – Zbigniew Kękuś