Rządy żyda Jarosława Kaczyńskiego – jak jego pomazaniec premier Mateusz Morawiecki ukrywa, ile Polacy-„osły” żydom-„panom” płacą”

Chyba wszyscy marzymy o Polsce (…) uczciwej.”

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, expose, 12 grudnia 2017

Jest w porządku oszukać gojów”

Talmud,Sanhedryn 57a

Stworzył ich (Bóg) w kształcie ludzi na cześć Izraela, nie są bowiem stworzeni akum w innym celu, jak dla służenia im (Żydom) dniem i nocą; i nie można im dać nigdy spoczynku od tej ich niewoli. Nie przystoi bowiem synowi króla (Izraelicie), by mu służyły zwierzęta we własnej postaci, lecz zwierzęta w postaci ludzkiej”

Talmud,Midrasz Talpioh 255b

 

Dotyczy:

 1. Rządy żyda Jarosława Kaczyńskiego – jak jego pomazaniec premier Mateusz Morawiecki ukrywa, ile Polacy-„osły” żydom-„panom” płacą”.
 2. Moja skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na bezczynność prezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego – Załącznik 4.
 3. Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie zamieszczony na stronie www.kekusz.pl.

 

-Chcemy przekształcać Europę. Z powrotem ją – takie jest moje marzenie – rechrystianizować – mówił w telewizji Trwam i Radiu Maryja przyszły premier Mateusz Morawiecki.”
Źródło: Maciej Orłowski, „Morawiecki: Mam marzenie: zdechrystianizować Europę. Europie brak zasad i wartości”,

www.wyborcza.pl, 9 grudnia 2017 r.

 

Chyba wszyscy marzymy o Polsce (…) uczciwej.”

Chciałbym to marzenie wspólnie z państwem zrealizować. Krzysztof Kamil Baczyński wołał: „Z tych to ramion, czy tak czy siak, wytryśnie Polska wolna jak ptak” dodam: Polska solidarna jak miłość, Polska prawa i sprawiedliwa,

na pożytek nam i przyszłym pokoleniom, na chwałę Bogu.”
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, expose, 12 grudnia 2017

 

Szanowni Państwo,

 

Niniejsze pismo kieruję do Państwa w interesie społecznym. Jest o skardze – oraz o jej przyczynie – którą skierowałem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na premiera Mateusza Morawieckiego w związku z ukrywaniem przez niego przede mną informacji publicznej – Załącznik 4.

Jako uzupełnienie do pisma proszę potraktować materiały opublikowane na stronie www.kekusz.pl, w tym umieszczony na niej oraz na portalu www.popierwszepolak.pl film pt. „dr Zbigniew Kękuś (PPPi-4) Jak premier Mateusz Morawiecki ukrywa, ile Polacy-„osły” żydom-„panom” płacą.”.

Gdy jesienią 2010 roku ujawniono wypowiedź rabina Owadii Josefa, przez dekadę 1973 – 1983 sefardyjskiego naczelnego rabina Izraela, duchowego przywódcy religijnej partii Szas wchodzącej w skład rządzącej w 2010 r. w Izraelu koalicji, nagraną podczas jego wystąpienia w synagodze:

 

Goje rodzą się tylko po to, by nam służyć. Bez tego nie mieliby po co istnieć na tym świecie – powiedział Josef podczas wystąpienia w synagodze. – Po co goje są tak naprawdę potrzebni? Będą pracować, będą orać, będą zbierać plony. My zaś będziemy tylko siedzieć i jeść jak panowie – podkreślił. Potem porównał nie-Żydów do zwierząt pociągowych. – Tak jak każda osoba goje muszą oczywiście umrzeć, ale Bóg daje im długowieczność – stwierdził 90-letni Owadia Josef. Dlaczego? – Wyobraźcie sobie, że zdechł wam osioł. Stracilibyście w ten sposób pieniądze. To jest taki sam sługa. Właśnie dlatego goj otrzymuje długie życie. By dobrze pracować dla Żyda.”

Źródło: Piotr Zychowicz, „Rabin: goje żyją po to, by usługiwać Żydom”;

Rzeczpospolita, 22 października 2010r., s. A 13

 

jedni – w tym normalni, o zdrowych zmysłach, żydzi – śmiali z „pana” durnego rasisty i pukali w czoło, inni nie kryli oburzenia i potępiali. „Rzeczpospolita” informowała:

 

Jego słowa zostały nagrane ukrytym mikrofonem i wyemitowane przez izraelską telewizję Channel 10. Wywołały zdumienie i oburzenie w Izraelu. (…) –To, co wygaduje Josef, podpada pod ustawę o zakazie szerzenia rasizmu.

Od tego człowieka zależy jednak istnienie rządu. Dlatego władze nie kiwną palcem – powiedział „Rz” Uri Huppert, specjalista ds. Judaizmu z Jerozolimy. W taki sposób o nie-Żydach myślą tylko najbardziej radykalni ortodoksi. (…) Rabina Josefa potępiły organizacje żydowskie ze Stanów Zjednoczonych, które na co dzień zwalczają antysemityzm. – Te słowa to obraza ludzkiej godności i równości. Judaizm naucza czegoś zupełnie innego – oświadczył szef Amerykańskiego Kongresu Żydów David Harris. (…).”
Źródło: Piotr Zychowicz, „Rabin: goje żyją po to, by usługiwać Żydom”; Rzeczpospolita, 22 października 2010r., s. A 13.

 

Okazuje się, że z władzą tam tak samo jak u nas.

Idiota plecie bzdury, ale gdy jest „bardzo ważnym politykiem”, to jest nie do ruszenia. Iluż takich mamy w Polsce…

Rabina Owadię Josefa redaktor naczelny „Super Expressu” Sławomir Jastrzębowski porównał – słusznie – z kanclerzem:

 

Argumentów z nagrania nie powstydziłby się zapewne Adolf Hitler,

chociaż zamiast „Żyd” wstawiłby „Niemiec” a zamiast „goj” – „Żyd”.

Źródło: Sławomir Jastrzębowski, „Rabin Josef, czyi idioci są wszędzie”; Super Express, 23-24 października 2010r., s. 5

 

Minęły cztery lata i słowo rabina Owadii Josefa „ciałem się stało”. W – jak mawia prezydent dr Andrzej Duda – Polin, ziemi przyjaznej żydowskiemu narodowiii, Rzeczypospolitej przyjaciółiii.

W wydaniu z dnia 21-27 sierpnia 2015 r. „Warszawska Gazeta” zamieściła artykuł Krzysztofa Balińskiego pt. „Skandal! Sejm dopuścił do antypolskiej ustawy”, w którym autor podał m.in. – Załącznik 1:

 

Izraelska gazeta potwierdza!!! Będziemy płacić renty 50 tysiącom obywateli Izraela za zbrodnie Niemców i Sowietów, 20 milionów złotych miesięcznie, prawie ¼ miliarda rocznie! Uchwała został przygotowana i przegłosowana przez polski Sejm.

Poparli ją solidarnie członkowie wszystkich klubów poselskich, zarówno tych z prawa jak i z lewa. Wszyscy głosowali za nią jak jeden mąż. Także ci z PiS oraz Solidarnej Polski. Nikt się nie wyłamał, a takiej dyscypliny w Sejmie nie było nigdy. (no może z wyjątkiem Sejmu PRL).”

 

Tylko dwóch posłów było przeciw: Wojciech Szarama i Przemysław Wipler. Nadchodzi czas, aby o tym przypomnieć. Tego nie wolno wybaczyć. W Sejmie nie powinno być nikogo, kto głosuje za antypolską ustawą, kto dopuszcza się zaprzaństwa, czyni z nas naród sprawców, kto współdziała z wrogiem na szkodę własnego kraju. Pamiętajmy o tym 25 października!

Rząd polski wprowadził ustawę i ci, którzy urodzili się w Polsce i mogą udowodnić, że są ofiarami nazistowskich lub sowieckich represji otrzymają miesięczną rentę w wysokości 100 euro – przypomina lub raczej donosi „Jerusalem Post” z 14 bm. czyli z 2 Elul 5775. (…)

Utworzono nową kategorię poszkodowanych, tj. tych, którzy „doznali szkody na terenach należących do Polski”; że do świadczeń kwalifikuje się każdy mieszkający w Izraelu, kto ucierpiał podczas okupacji sowieckiej

do roku 1956, czyli także bandyta z UB lub KBW postrzelony przez żołnierza wyklętego; że rząd RP, w tym MSZ, włączył się do antypolskiej polityki historycznej Żydów i Niemców.
Źródło: Krzysztof Baliński, „Skandal! Sejm dopuścił do antypolskiej ustawy”; „Warszawska Gazeta”, Nr 34 (427),

21 – 27 sierpnia 2015, s. 1, 26 – 27 – Załącznik 1

 

Ustawa weszła w życie w dniu 18 maja 2014 r. Od października br. objęła swoim działaniem mieszkańców Unii Europejskiej. Obywatele innych państw korzystają z niej od kwietnia 2015 roku.

Bobby Brown, kierownik Holocaust Era Asset Restitution Taskforce zajmującego się pomocą poszkodowanym w Holokauście mówił:

– Mam wrażenie, że Holokaust jest pod wieloma względami wspólnym doświadczeniem.

Chociaż Polacy nie są odpowiedzialni za to, co się stało, mają obowiązek dbać o tych, którzy cierpieli w ich kraju

Bobby Brown, http://www.fronda.pl/a/polska-sfinansuje-emerytury-tysiecy-zagranicznych-zydow-w-opracowaniu,38322.html

 

Znaczy mamy płacić żydom, pracować na nich, dlatego, że nasi przodkowie okazali się wspaniałomyślni i przyjęli żydów, gdy ich wypędzono z innych państw Europy, a potem, że ich w gościnnej dla nich Polsce mordowali funkcjonariusze żydowskiego, niemieckiego nazizmu i żydowskiego, radzieckiego bolszewizmu.

Bobby Brown jest niewątpliwie idiotą. Na jego usprawiedliwienie przemawia jednak, że jest żydem i broni żydowskich interesów. Ale posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, senatorowie, prezydent B. Komorowski…? Ślubowali przecież Polsce i Polakom… Poza tym to my ich utrzymujemy, karmimy, poimy, ubieramy.

Rabin Owadia Josef okazał się prorokiem.

Nie trzeba było u władzy w Polsce ani jego, ani innego myślącego jak on „Hitlera”. Pieniądze dla żydów-„panów” od pracujących na nich Polaków-„osłów” ostatecznie załatwił prezydent Bronisław Komorowski, który w dniu 4 kwietnia 2014 r. podpisał ustawę – przed podpisaniem nie skorzystawszy z przysługującego Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienia do skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie jej zgodności z Konstytucją, w ramach tzw. kontroli prewencyjnej – efekt pracy zespołowej wybranych przez nas naszych przedstawicieli parlamentarzystów, posłów i senatorów, o której w artykule K. Balińskiegoiv. Ponieważ K. Baliński nazwał – słusznie – tych co głosowali „za” zaprzańcami przypomnę:

ZAPRZANIEC” – «ten, kto dopuścił się zdrady»

Słownik Języka Polskiego

Oto wyniki głosowania w Sejmie :

Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
PO 203 196 196 7
PiS 136 127 126 1 9
TR 36 34 34 2
PSL 33 32 32 1
SLD 26 24 24 2
SP 17 16 16 1
niez. 9 7 6 1 2

Źródło: Wyniki indywidualne http://orka.sejm.gov.pl/Glos7.nsf/nazwa/59_79/$file/glos_59_79.pdf

 

A tak głosowali zaprzańcy, liderzy dwóch największych partii w Polsce:

Wyniki imienne posłów Prawo i Sprawiedliwość

Lp. Nazwisko i imię Głos

23. Duda Andrzej Za

44. Kaczyński Jarosław Za

112. Szydło Beata Za”

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=klubglos&IdGlosowania=40491&KodKlubu=PiS

 

Wyniki imienne posłów Platformy Obywatelskiej

Lp. Nazwisko i imię Głos

71. Kidawa Błońska Małgorzata Za

80. Kopacz Ewa Za

155. Schetyna Grzegorz Za

181. Tusk Donald Za”

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=klubglos&IdGlosowania=40392&KodKlubu=PO

 

Elita… Crème de la crème…

Niby mamy w Polsce system wielopartyjny, a jaka jednomyślność…

Jest więcej antypolskich ustaw, co do których byli tak samo zgodni. Co zatem jeszcze przed nami „osłami”…?

Ci z obecnie parlamentarnej opozycji, członkowie Platformy Obywatelskiej – Schetyna, Kopacz – chcą Polaków wyprowadzić na ulice. Żebyśmy im pomogli wrócić do władzy. Po co? Dla naszego dobra oczywiście…

„Zabezpieczyli” się. Ci z PO – każde z wyżej wymienionych – głosowali za uchwaleniem „ustawy 1066”, z mocy której zagraniczni funkcjonariusze mogą wobec nas użyć w Polsce środków przymusu bezpośredniego i strzelać do nas z ostrej amunicji, a ci z PiS, wprawdzie głosowali przeciw „ustawie 1066” /prezes J. Kaczyński nie uczestniczył w głosowaniu/ ale mając od ponad dwóch lat pełnię władzy utrzymują ją w mocy, a dodatkowo z inicjatywy przeszkolonej przez służby USA premier Beaty Szydło wprowadzili ustawę – z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium – która w takie same uprawnienia jak „ustawa 1066” nadała zagranicznym funkcjonariuszom i pracownikom wyposażyła żołnierzy obcych wojsk.

A my Polacy pracujący na żydów z Izraela, w tym niewykluczone, że oprawców – lub członków ich rodzin – nie mamy nawet prawa do informacji o tym, jaką kwotę całkowitą corocznie od nas otrzymują.

Pismem z dnia 18 grudnia 2017 r. skierowanym do prezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego złożyłem – Załącznik 2: „Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 146. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – o sporządzenie i doręczenie mi informacji publicznej w postaci informacji:
  1. jaką kwotę Rzeczpospolita Polska wypłaciła:
   1. w 2015 roku
   2. w 2016 roku
   3. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 października 2017 r.

niemieszkającym w Polsce Żydom z tytułu ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.”

  1. umieszczono w budżecie państwa na rok 2017 na wypłaty dla niemieszkających w Polsce Żydów z tytułu ustawy jak w pkt. I.1.
 1. Wniosek – na podstawie art. 13.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – o doręczenie mi informacji jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia niniejszego pisma.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 18 grudnia 2017 r. do prezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów

Mateusza Morawieckiego – Załącznik 2

 

W odpowiedzi otrzymałem pismo zastępcy dyrektora Centrum Informacyjnego Rządu Anny Kuźmy – Załącznik 3: „Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Centrum Informacyjne Rządu Anna Kuźma Zastępca Dyrektora CIR.WOAIP.5503.1216.2017.AK Warszawa, 21 grudnia 2017 r. Szanowny Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Szanowny Panie, W odpowiedzi na wniosek z 18 grudnia br. (zarejestrowany w KPRM 18 grudnia br.) na zapytanie dotyczące wypłat z tytułu ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw uprzejmie informuję, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie dysponuje wnioskowanymi informacjami.

Aby je uzyskać sugerujemy zwrócić się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Z wyrazami szacunku”
Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Centrum Informacyjne Rządu, znak: CIR.WOAIP.5503.1216.2017.AK,

pismo zastępcy dyrektora Anny Kuźmy – Załącznik 3

 

Przed laty pracowałem razem z Mateuszem Morawieckim w Banku Zachodnim WBK S.A. Był moim bezpośrednim przełożonym. On był dyrektorem Pionu Wspierania Biznesu, ja dyrektorem Obszaru Zarządzania Zakupami Nieruchomościami i Kosztami.

Zarządzałem m.in. kosztami operacyjnymi. Gdybym tak zarządzał kwotami, które wypływały z Banku jak Mateusz Morawiecki zarządza setkami milionów wypływającymi z Polski do żydów z Izraela i innych państw, to by mi skrupulatnie pilnujący kosztów Mateusz Morawiecki po kilku miesiącach podziękował za współpracę.

A teraz jest „dyrektorem finansowym” Firmy Polska i.. nie wie.

Więcej na ten temat w w.w. filmie „dr Zbigniew Kękuś (PPP-4) Jak premier Mateusz Morawiecki ukrywa, ile Polacy-„osły” żydom-„panom” płacą.”.

Kopie niniejszego pisma wyślę do naszych – moich i Mateusza Morawieckiego – kiedyś kolegów w BZ WBK S.A., prezesa i członków obecnego zarządu Banku. Nie wiem, czy się będą śmiać, czy się zatrwożą – chodzi przecież o „dyrektora finansowego” Firmy Polska – gdy zobaczą jak wielka, na gorsze, zaszła zmiana w Mateuszu Morawieckim polityku.

Za takie, jak obecnie, w Firmie Polska, zarządzanie kosztami w BZ WBK S.A. nie zostałby prezesem… Irlandzki AIB po to zainwestował w BZ WBK S.A., żeby zarobić. Polskę może natomiast Mateusz Morawiecki zadłużać. A zatem… hulaj dusza… Tym bardziej, że dotując żydów można sobie zyskać sympatię wielce opiniotwórczego środowiska, a długi będą spłacać Polacy.

Z powodu odmowy przez prezesa Rady Ministrów ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego udostępnienie mi wspomnianej wyżej informacji publicznej złożyłem skargę na jego bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – Załącznik 4: „Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ul. Jasna 2/4 00-013 Warszawa za pośrednictwem Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa Dotyczy:

 1. Skarga na bezczynność prezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego w rozpoznaniu mojego wniosku z pisma do niego z dnia 18 grudnia 2017 r. o udostępnienie mi informacji publicznej w postaci informacji:
  1. jaką kwotę Rzeczpospolita Polska wypłaciła:
   1. w 2015 roku
   2. w 2016 roku
   3. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 października 2017 r.

niemieszkającym w Polsce Żydom z tytułu ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.

  1. jaką kwotę umieszczono w budżecie państwa na rok 2017 na wypłaty dla niemieszkających w Polsce Żydów z tytułu ustawy jak w pkt. I.1.

Zawiadomienie o naruszeniu przez prezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego prawa określonego w art. 2, art. 4.1, art. 23a2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 18 stycznia 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie /za

pośrednictwem KPRM/ – Załącznik 4

 

Z poważaniem,

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: od 1 do 8 do ściągnięcia tutaj

 1. Krzysztof Baliński, „Skandal! Sejm dopuścił do antypolskiej ustawy”; „Warszawska Gazeta”, Nr 34 (427), 21 – 27 sierpnia 2015, s. 1, 26 – 27
 2. Pismo Z. Kękusia z dnia 18 grudnia 2017 r. do prezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego
 3. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Centrum Informacyjne Rządu, znak: CIR.WOAIP.5503.1216.2017.AK, pismo zastępcy dyrektora Anny Kuźmy
 4. Pismo Z. Kękusia z dnia 18 stycznia 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie /za pośrednictwem KPRM/

i Po Pierwsze Polak

ii Patrz: przypis I

iii Patrz: przypis II

iv Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.