Rządy Żydów w Polsce – czy M. Morawiecki zgubił 10 mln zł i czy A. Macierewicz ma dowody K. i M. Morawieckich współpracy z WSI-ZWOP we Wrocławiu

Mój brat ma wielką odwagę, jest uporządkowany, mądry i jest wizjonerem, tak jak nasz tata Kornel Morawiecki.”

Źródło: YouTube, News Today, „Siostra Mateusza Morawieckiego: mój brat nie będzie marionetką Kaczyńskiego”,

na podstawie wywiadu udzielonego przez Martę Morawiecką „Super Expressowi”, opublikowany 13 grudnia 2017 r.

 

Rzeczpospolita”: A co z uchodźcami?
Kornel Morawiecki: Te 7 tysięcy na 40-milionbowy kraj, na które zgodził się poprzedni rząd, nie powinno być problemem. Zaproponujmy im naszą kulturę. Powinniśmy z uchodźców czynić nas.”

Kornel Morawiecki: „Mam problem z Piotrowiczem – wywiad”; „Rzeczpospolita, 27.12.2017 r.

 

Myślę, że przecież nasz naród no stać by było na to,

żeby takie adaptacyjno-edukacyjne ośrodki tworzyć dla tych paru tysięcy przybyszy.”
Kornel Morawiecki, w: „Morawiecki: Polskę stać na przyjęcie kilku tysięcy uchodźców”; wywiad dla Radia WNET, 29 grudnia 2017 r., https://www.youtube.com/watch?v=-iMChmhvnMs&feature=youtube.be

 

Kraków, dnia 2 stycznia 2018 r.

Zbigniew Kękuś

 

Dotyczy:

 1. Rządy Żydów w Polsce, czyli:
  1. czy prezes Rady Ministrów, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki zgubił w przeszłości 10.000.000,00 /słownie: dziesięć milionów/ zł?
  2. czy Antoni Macierewicz posiada/posiadał dowody współpracy Kornela i Mateusza Morawieckich z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu?
  3. zgłoszeni przeze mnie premierowi Mateuszowi Morawieckiemu kandydaci do usunięcia z Rady Ministrów – Beata Szydło, Zbigniew Ziobro, Mariusz Kamiński, Antoni Macierewicz, Jarosław Gowin.
 2. Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie umieszczony na stronie www.kekusz.pl.

 

Mój brat ma wielką odwagę, jest uporządkowany, mądry i jest wizjonerem, tak jak nasz tata Kornel Morawiecki.”

Źródło: YouTube, News Today, „Siostra Mateusza Morawieckiego: mój brat nie będzie marionetką Kaczyńskiego”,

na podstawie wywiadu udzielonego przez Martę Morawiecką „Super Expressowi”, opublikowany 13 grudnia 2017 r.

 

Natomiast jedna taka rzecz, że mam absolutnie pozytywne zdanie o Merklowej, Sarkozym czy, jak tam się ten nowy nazywa, Hollande. – To dobrze, jeżeli my, ludzie, „we the people”, prawda, a zwłaszcza „we, the people”

w Niemczech, w Hiszpanii i tak dalej, we Francji, zrozumiemy, że musimy obniżyć nasze oczekiwania.

Bo jak obniżymy, to w ślad za tym wszystko pójdzie dobrze, da się zreperować.”

Źródło: Michał Krzymowski, Wojciech Cieśla, „Morawiecki i przyjaciele – taśma wicepremiera”,

„Newsweek”. 1-7.02.2016, s. 17 – 19 – Załącznik 1

 

Rzeczpospolita”: A co z uchodźcami?
Kornel Morawiecki: Te 7 tysięcy na 40-milionbowy kraj, na które zgodził się poprzedni rząd, nie powinno być problemem. Zaproponujmy im naszą kulturę. Powinniśmy z uchodźców czynić nas.”

Kornel Morawiecki: „Mam problem z Piotrowiczem – wywiad”; „Rzeczpospolita, 27.12.2017 r.

-Krąży wiele plotek. Gdyby któraś z nich okazała się prawdą,

to Morawiecki miałby gigantyczne kłopoty. A my razem z nim.”

Współpracownik Jarosława Kaczyńskiego”

Źródło: Michał Krzymowski, Wojciech Cieśla, „Morawiecki i przyjaciele – taśma wicepremiera”,

„Newsweek”. 1-7.02.2016, s. 17 – 19 – Załącznik 1

 

Szanowni Państwo,

 

Niniejsze pismo kieruję do Państwa w interesie społecznym.

W załączeniu do niego przesyłam moje pismo z dnia 29 grudnia 2017 r. do prezesa Rady Ministrów, ministra finansów i rozwoju Mateusza Morawieckiego, którym złożyłem – Załącznik 5:„Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa Dotyczy:

 1. Wniosek o wstrzymanie się przez Ciebie z rekonstrukcją rządu do rozpoznania przez:
  1. ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza
  2. ministra – członka Rady Ministrów koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego

spraw:

  1. Twojej ewentualnie w przeszłości współpracy z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu,
  2. przyczyny różnicy, w kwocie ok. 10.000.000,00 /słownie: dziesięć milionów/ zł, pomiędzy kwotą zarobioną przez Ciebie w BZWBK S.A., a wartością Twojego majątku, podanego przez Ciebie w oświadczeniu majątkowym z 16 listopada 2015 r.

zgłoszonych przeze mnie A. Macierewiczowi i M. Kamińskiemu pismami do nich z dnia 29 grudnia 2017 r. – Załącznik 1, Załącznik 2.

 1. Wniosek – w przypadku dokonania przez Ciebie rekonstrukcji rządu – o niepowołanie do Rady Ministrów:
  1. Beaty Szydło
  2. Zbigniewa Ziobry
  3. Mariusza Kamińskiego
  4. Antoniego Macierewicza
  5. Jarosława Gowina
 2. Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie umieszczony na stronie www.kekusz.pl.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 29 grudnia 2017 r. do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego –

Załącznik 5

 

Do pisma do premiera M. Morawieckiego załączyłem pisma z dnia 29 grudnia do:

 1. ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza – Załącznik 5.1,
 2. ministra – członka Rady Ministrów koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego – Załącznik 5.2.

 

Jeśli porównać ustaloną przez portal www.Money.pl kwotę 33 mln 507 tys. 271 złotych, którą Mateusz Morawiecki zarobił w Banku Zachodnim WBK S.A. z wartością majątku zgłoszonego przez niego w podanym do publicznej wiadomości w początkowo ukrywanym przed nami oświadczeniu majątkowym z 16 listopada 2015 r. brakuje – po odjęciu podatku – około 10.000.000,00 /słownie: dziesięć milionów/ zł.

Mógł nią obdarować Mateusz Morawiecki kogoś.

Jeśli ją zgubił lub roztrwonił – albo ukrył – źle to o nim, pomazańcu Jarosława Kaczyńskiego, superministrze, prezesie Rady Ministrów, ministrze finansów i rozwoju, świadczy. Źle także wróży finansom Rzeczypospolitej Polskiej.

Wątpliwości co do przyczyny wspomnianej wyżej różnicy są tym większe, że były pełnomocnik Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Lecha Wałęsy, były prokurator, internowany w 1981 r., potem minister ds. informacji rządu RP na wychodźstwie Andrzej M. Czyżewski twierdzi – a e-maile’m z dnia 6 listopada 2015 r. zawiadomił o tym red. Andrzeja Potockiego i red. Marzeny Nykiel z należącego do kierowanego przez red. Jacka Karnowskiego tygodnika „wSieci” portalu www.wPolityce.pl – że – Załącznik 5.3: „Cała kariera, nie tylko zawodowa, p. M. Morawieckiego i polityczna aktywność jego ojca związana jest z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.

Informację jak wyżej Andrzej M. Czyżewski potwierdził w opublikowanych na kanale www.monitorpolski-YouTube.pl:

 1. w dniu 19 kwietnia 2016 r. filmie pt: „Prokurator Andrzej M. Czyżewski: kariery panów Morawieckich są związane z oficerami WSI”,
 2. w dniu 29 czerwca 2017 r. filmie pt: „Andrzej Czyżewski, dr Zbigniew Kękuś: czy WSI przygotowały Mateusza Morawieckiego na Premiera RP”.

 

Jeśli na prawdzie polega informacja A. M. Czyżewskiego, to przyczyną w.w. różnicy w kwocie ok. 10 mln zł pomiędzy kwotą netto zarobioną przez M. Morawieckiego w Banku Zachodnim WBK S.A., a wartością jego majątku wykazanego w oświadczeniu z 16.11.2016 r. może być… regulowanie przez M. Morawieckiego zobowiązań wobec służb.

Wskazać także należy, że w każdym z w.w. filmów A. M. Czyżewski powiedział, że informacje oraz dokumenty/dowody poświadczające wiarygodność jego twierdzenia przekazał – w 2006 roku – Zbigniewowi Wassermannowi i Antoniemu Macierewiczowi podczas spotkania z nimi u niego w domu.

Zbigniew Wassermann był wtedy ministrem, koordynatorem służb specjalnych, a Antoni Macierewicz szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

W wywiadzie zamieszczonym w opublikowanym w dniu 19 kwietnia 2016 r. na kanale www.monitorpolski.YouTubefilmie pt: „Prokurator Andrzej M. Czyżewski: kariery panów Morawieckich są związane z oficerami WSI” Andrzej M. Czyżewski powiedział m.in. „(…) Wracając do panów M. tą moją wiedzę i informacje na ten temat przekazałem w 2006 roku po raz pierwszy panom Wassermannowi, panu Macierewiczowi, którego osobiście znałem, (…).”

W wywiadzie udzielonym red. Markowi Podleckiemu i mnie, zamieszczonym w opublikowanym 29 czerwca 2017 r. na kanale www.monitorpolski.YouTube filmie pt: „Andrzej Czyżewski, dr Zbigniew Kękuś: czy WSI przygotowały Mateusza Morawieckiego na Premiera RP” Andrzej M. Czyżewski powiedział między innymi: Ja bezpośrednio przekazałem tą wiedzę i dokumenty, które posiadałem panu Wassermannowi i panu Macierewiczowi.

Wprawdzie w dniu 28 grudnia 2017 r. konto www.monitorpolski-YouTube.pl. zostało zamknięte – jeszcze w dniu 27 grudnia w godzinach późnowieczornych funkcjonowało – o czym informuje komunikat: „To konto zostało zamknięte z powodu naruszenia Wytycznych dla społeczności YouTube.”, ale jeśli adresaci moich pism z 29.12.2017 r., minister A. Macierewicz i minister M. Kamiński, skierują wnioski do zarządu YouTuba o umożliwieniu im dostępu do w.w. filmów, to go otrzymają.

Nawiasem mówiąc, trudno zrozumieć przesłanki decyzji o zamknięciu konta www.monitorpolski-YouTube.pl. Filmy umieszczone na nim miały – łącznie – wiele milionów wejść, a struktura „łapek” w górę i w dół była – w tym na filmach dotyczących K. i M. Morawieckich – z ogromną, wielokrotnie kilkudziesięcioprocentową, przewagą dla tych w górę. Społeczność internautów bardzo pozytywnie je oceniała.

 

Podkreślić należy, że jak podaje „Super Express”, podczas głosowania 7 grudnia 2017 r. komitetu politycznego PiS nad propozycją prezesa Jarosława Kaczyńskiego nominowania Mateusza Morawieckiego na stanowisko Prezesa Rady Ministrów, Antoni Macierewicz głosował przeciw tej nominacji. Przyczyną takiego stanowiska mogły być – oczywiście nie musiały – informacje o M. Morawieckim przekazane mu przez A. M. Czyżewskiego.

 

Celem rozwiania ewentualnych wątpliwości, dlaczego sam nie skierowałem wniosków jak te do ministrów A. Macierewicza i M. Kamińksiego informuję, że do rezygnacji z takiego działania zmusił mnie sam Mateusz Morawiecki jego traktowaniem wniosków, które do niego kierowałem.

W wydaniu z dnia 1-7.02.2016 r. „Newsweeka” zamieszczono artykuł Michała Krzymowskiego i Wojciecha Cieśli pt. Morawiecki i przyjaciele – taśma wicepremiera”. Autorzy zamieścili w nim zapisy fragmentów sporządzonego przez kelnerów restauracji Sowa i Przyjaciele nagrania ze spotkania w kwietniu 2013 r. Mateusza Morawieckiego – wtedy członka kierowanej przez Krzysztofa Bieleckiego Rady Gospodarczej przy prezesie Rady Ministrów Donaldzie Tusku – z prezesem zarządu PKO BP Zbigniewem Jagiełłą, prezesem zarządu PGE Krzysztofem Kilianem i jego zastępczynią Bogusławą Matuszewską. Podczas spotkania Mateusz Morawiecki powiedział m.in. – Załącznik 1:

 

Natomiast jedna taka rzecz, że mam absolutnie pozytywne zdanie o Merklowej, Sarkozym czy, jak tam się ten nowy nazywa, Hollande. – To dobrze, jeżeli my, ludzie, „we the people”, prawda, a zwłaszcza „we, the people”

w Niemczech, w Hiszpanii i tak dalej, we Francji, zrozumiemy, że musimy obniżyć nasze oczekiwania.

Bo jak obniżymy, to w ślad za tym wszystko pójdzie dobrze, da się zreperować.”

Źródło: Michał Krzymowski, Wojciech Cieśla, „Morawiecki i przyjaciele – taśma wicepremiera”,

„Newsweek”. 1-7.02.2016, s. 17 – 19 – Załącznik 1

 

W związku z zacytowaną wyżej wypowiedzią Mateusza Morawieckiego, a także z powodu doręczonego mi przez Andrzeja M. Czyżewskiego w.w. e-mail’a z 06.11.2015 r. do red. Andrzeja Potockiego i red. Marzeny Nykiel z www.wPolityce.pl skierowanym do niego pismem z dnia 8 lutego 2016 r. złożyłem – Załącznik 2: „Pan Mateusz Morawiecki Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rozwoju Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa

Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy polega na prawdzie informacja przekazana przez Pana Andrzeja Czyżewskiego e-mail’em z dnia 6 listopada 2015 r. redakcji należącego do tygodnika „wSieci” portalu „wPolityce.pl” – Załącznik 2: „Cała kariera, nie tylko zawodowa, p. M. Morawieckiego (…) związana jest z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.”
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, co Adresat niniejszego pisma miał na myśli mówiąc w rozmowie nagranej w kwietniu 2013 r. w restauracji Sowa i Przyjaciele: „To dobrze, jeżeli my, ludzie, „we the people”, prawda, a zwłaszcza „we, the people” w Niemczech, w Hiszpanii i tak dalej, we Francji, zrozumiemy, że musimy obniżyć nasze oczekiwania. Bo jak obniżymy, to w ślad za tym wszystko pójdzie dobrze, da się zreperować.”, tj.:
  1. kogo miał na myśli Adresat niniejszego pisma mówiąc „my ludzie, „we the people” prawda, a zwłaszcza „we, the people” w Niemczech, w Hiszpanii i tak dalej, we Francji”,
  2. na czym polegać ma obniżenie oczekiwań przez Was – w tym Adresata niniejszego pisma – „ludzi” „we the people”, prawda, a zwłaszcza „we, the people” w Niemczech, w Hiszpanii i tak dalej, we Francji,
  3. co pójdzie dobrze Wam – w tym Adresatowi niniejszego pisma – „ludziom”„we the people”, prawda, a zwłaszcza „we, the people” w Niemczech, w Hiszpanii i tak dalej, we Francji” jeśli obniżycie oczekiwania,
  4. co da się zreperować, jeśli Wy – w tym Adresat niniejszego pisma – „ludzie”„we the people” „we the people”, prawda, a zwłaszcza „we, the people” w Niemczech, w Hiszpanii i tak dalej, we Francji”, obniżycie oczekiwania,
  5. czy pod pojęciem „we the people”, prawda, a zwłaszcza „we, the people” w Niemczech, w Hiszpanii i tak dalej, we Francji” Adresat miał na myśli Naród żydowski.
 3. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na niniejsze pismo bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty sporządzenia niniejszego pisma.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 8 lutego 2016 r. do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju Mateusza

Morawieckiego – Załącznik 2

 

Chociaż tylko sam Mateusz Morawiecki zna odpowiedzi na moje w.w. wnioski z pisma do niego z 08.02.2016 r., to do sporządzenia odpowiedzi na to pismo oddelegował zastępcę dyrektora Biura Ministra Dominika Szostaka, który poinformował mnie pismem z dnia 8 marca 2016 r. – Załącznik 3: „Warszawa, 8 marca 2016 r., MINISTERSTWO ROZWOJU BIURO MINISTRA BM.V.051.1.2016.SK NK 51045/16 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Szanowny Panie, w odpowiedzi na Pana wnioski z 8 lutego 2016 r.

(…) Informuję ponadto, że zajmowanie stanowiska wobec zawartości korespondencji wymienianej między osobą prywatną a redakcją jednego z tygodników, nie leży w kompetencjach wicepremiera, ministra rozwoju.

Jednocześnie zawiadamiam, że Pan wicepremier Mateusz Morawiecki w śledztwie dotyczącym tzw. „afery podsłuchowej” ma status osoby pokrzywdzonej i nie komentuje treści nagrań wykonanych w sposób niezgodny z prawem.

Z wyrazami szacunku. ZASTĘPCA DYREKTORA BIURA MINISTRA Dominik Szostak”
Źródło: Ministerstwo Rozwoju, Biuro Ministra, pismo zastępcy dyrektora Biura Ministra Dominika Szostaka z dnia

8 marca 2016 r. – Załącznik 3

 

Tchórzliwy, cwany Żyd… Nie D. Szostak. Mateusz Morawiecki. Bym powiedział, jak ich poznaję… jak to Żyd.

 

Wprawdzie siostra Mateusza Morawieckiego Marta prezentuje nam swego brata nie tylko jako człowieka mądrego i wizjonera – jak jej zdaniem ich ojciec Kornel Morawiecki – ale jako pierwszą wśród jego zalet wymienia „wielką odwagę”, to w opisanym wyżej przypadku Mateusz Morawiecki nie potwierdził informacji o nim rozpowszechnianej przez jego siostrę.

Zaprezentował mi się jako tchórz. Nie po raz pierwszy zresztą. Ani nie ostatni…

Mateusz Morawiecki jest odważny „odwagą” gromady, której jest członkiem, diaspory „we the people”. Nie jest to odwaga w jej tradycyjnym, powszechnym rozumieniu, lecz… buta, arogancja, pycha w sprawowaniu władzy. Mówiąc tzw. otwartym tekstem. Mateusz Morawiecki to tchórz. Rzadki okaz tchórza.

To zresztą typowe dla jego ludzi z jego środowiska, żydów. Ze szczególnym takowych nagromadzeniem wśród żydów we władzach Rzeczypospolitej Polskiej. Tchórzostwo jest ich takim samym znakiem rozpoznawczym jak ich rozbuchane ego.

 

W podsumowaniu przedstawionych wyżej informacji pragnę poinformować, że uważam, że dopóty dopóki:

 1. minister Antoni Macierewicz nie udzieli odpowiedzi – którą ja doręczę Państwu oraz zamieszczę na stronie www.kekusz.pl – na mój wniosek z pisma do niego z 29.12.2017 r. /Załącznik 5.1/,
 2. minister Mariusz Kamiński:
  1. nie zleci właściwym merytorycznie służbom przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie ustalenia przyczyny różnicy w kwocie ok. 10 mln zł pomiędzy kwotą – netto – którą Mateusz Morawiecki zarobił w Banku Zachodnim WBK S.A. a wartością majątku, który podał w oświadczeniu majątkowym z 16.11.2015 r.
  2. nie doręczy mi sporządzonego na piśmie wyjaśnienia, że ta różnica nie budzi wątpliwości ze względu na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli,

premier Mateusz Morawiecki nie powinien dokonywać żadnych zmian w rządzie. Z oczywistych także dla adresata niniejszego pisma Mateusza Morawieckiego powodów. Ponieważ jego siostra promuje go nam jako mądrego czuję się zwolniony z prezentacji uzasadnienia dla mojego stanowiska. Zwiększyłoby jego objętość, a Mateusz Morawiecki sam wymyśli…

Podkreślam, że nie jest moim celem otrzymanie od ministra M. Kamińskiego informacji o tym, w jaki sposób Mateusz Morawiecki wykorzystał w.w. kwotę ok. 10 mln zł. To mogłoby być z narażeniem bezpieczeństwa ewentualnie obdarowanych nią osób. Chodzi o potwierdzenie przez ministra M. Kamińskiego, że M. Morawiecki nie wykorzystał jej w sposób, który budzi wątpliwości ze względu na nasze bezpieczeństwo, tj. że za różnicą w kwocie 10 mln zł nie kryje się regulowanie przez M. Morawieckiego zobowiązań wobec służb.

To nie spiskowa teoria dziejów, lecz – powszechnie znany – fakt, że służby obdarowują swoich ludzi synekurami, a ci dzielą się później ze swymi łaskawcami uzyskiwanymi dochodami.

Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej powinien być jak „żona Cezara”, a zatem wolny od takiego zarzutu.

Jeśli natomiast Mateusz Morawiecki zgubił 10 mlmn zł, to… też się nie nadaje.

A może ktoś go ktoś skrzywdził i mu ukradł 10 mln zł…?

 

Świadom jestem, że ministrowie Antoni Macierewicz, a szczególnie Mariusz Kamiński nie są – z mnóstwa przyczyn, w tym podanych przeze mnie w piśmie do M. Morawieckiego z 29 grudnia – osobami najwyższego zaufania, ale… takich nam członków zarządu „Firmy” Polska dobiera prezes, cwany moralny karzeł, Żyd polonofob Jarosław Kaczyński.

 

xxx

 

Ponieważ od końca lat 90-ych ubiegłego wieku doświadczam buty, pychy, arogancji ze strony przedstawicieli kolejno zmieniających się formacji rządzących Polską – i obecni, z PiS, którzy już zresztą byli u władzy, ani trochę nie różnią się od tych z okresu rządów PO z PSL’em czy też SLD – zakładam, że Mateusz Morawiecki dokona jednak, jak zapowiada, po święcie Trzech Króli rekonstrukcji rządu. I dlatego w piśmie do niego z dnia 29.12.2017 r. zgłosiłem moje kandydatury osób do usunięcia z Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, tj.:

 1. Beatę Szydło
 2. Zbigniewa Ziobrę
 3. Mariusza Kamińskiego
 4. Antoniego Macierewicza
 5. Jarosława Gowina

 

Uzasadnienia dla każdej z w.w. osób zawiera moje pismo do M. Morawieckiego z 29 grudnia 2017 r. – Załącznik 5.

Co się tyczy Beaty Szydło to uzasadnienie doręczone przeze mnie M. Morawieckiemu uzupełnię tylko informacją, że to przeszkolone przez służby USA, tj. łowców i trenerów przyszłych liderów sceny politycznej w Polsce bydlę „BYDLĘ”: «o człowieku z podkreśleniem jego stron ujemnych»; Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 75 absolwentka “The International Visitor Leadership Program” „wystawiła” nas „na muszki” luf karabinów żołnierzy obcych wojsk składając projekt ustawy – ostatecznie uchwalonej przez Sejm i Senat oraz podpisanej przez prezydenta żyda Andrzeja Dudę bez sprawdzenia, czy zgodna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej – z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium.

Wystarczy, że trójca, Minister Obrony Narodowej, Prezes Rady Ministrów i Prezydent, poproszą o pomoc obce wojska, to Z mocy przepisów tej ustawy, żołnierze tych wojsk – związani przysięgami złożonymi swoim narodom… – mogą wobec nas, Polaków, w Polsce, używać środków przymusu bezpośredniego oraz strzelać do nas z ostrej amunicji.

Taka pani premier… Kiedyś wiceszefowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeszczach – Załącznik 5.

Teraz Jarosław Kaczyński dał jej, pasożytowi społecznemu, szkodnikowi, jak wspomniałem bydłu – w nagrodę za zgodne z doktryną jego bratachociaż rządy w Polsce się zmieniają, jak w każdym demokratycznym państwie, raz jedni wygrywają, a raz drudzy, (…) to polityka wobec Izraela się nie zmieni.i wypełnianie obowiązków Prezesa Rady Ministrów – synekurę Wiceprezesa Rady Ministrów… Może i za tak złożony hołd premierowi Izraela:

 

Jesteśmy zdeterminowani, by walczyć z jakimkolwiek przejawem antysemityzmu,

bo z tego wyrasta tylko i wyłącznie zło.”

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, 23 listopada 2016 r., Izrael; Źródło: „Szydło w Jerozolimie: Będziemy walczyć z przejawami antysemityzmu”http://www.gazetaprawna.pl/wideo/995254,szydlo-w-jerozolimie-antysemityzm.html

Jesteśmy – Polska, Polacy – „trampoliną” dla politycznych karier podsuwanego nam przez partyjnych kacyków – z reguły żydów – barachła.

xxx

 

Poza „ochami” i „achami” Kornela Morawieckiego na temat jego syna, po wytypowaniu przez Jarosława Kaczyńskiego Mateusza Morawieckiego na premiera, do rodzinnego chóru jego promotorów dołączyła jego siostra Marta i tak go przedstawiła „Super Expressowi” i jego czytelnikom:

 

Bardzo ceniłam i szanowałam premier Beatę Szydło, ale sądzę, że dobrze się stało, że Mateusz został premierem. Mój brat ma wielką odwagę, jest uporządkowany, mądry i jest wizjonerem, tak jak nasz tata Kornel Morawiecki. Wierzę, że będzie bardzo dobrym premierem. Mateusz nie będzie marionetką prezesa Kaczyńskiego.

Prezes jest architektem dobrej zamiany, ale w swej dalekowzroczności zdaje sobie sprawę, że trzeba stawiać na tych, którzy mądrze wykorzystają szansę, jaka się przytrafiła teraz Polsce. Sądzę, że pan Kaczyński zaufał mojemu bratu i dostrzegł w nim wizjonera, człowieka, który może poprowadzić Polskę ku odnowie gospodarczej i każdej innej. (…) Cieszę się, że Jarosław Kaczyński postawił na mojego brata. Na pewno Mateusz go nie zawiedzie.”

Źródło: YouTube, News Today, „Siostra Mateusza Morawieckiego: mój brat nie będzie marionetką Kaczyńskiego”,

na podstawie wywiadu udzielonego przez Martę Morawiecką „Super Expressowi”, opublikowany 13 grudnia 2017 r.

 

Co do odwagi Mateusza Morawieckiego moje stanowisko przedstawiłem powyżej. Wiem, co piszę. Znam człowieka. Był przez 4 lata moim bezpośrednim przełożonym w BZ WBK S.A. Nie ma odwagi, żadnej. Jest wielkim tchórzem.

Jeśli w dodatku zgubił 10 milionów złotych, nie jest też mądry. Wręcz przeciwnie…

Jeśli tych 10 mln zł ukrył w oświadczeniu majątkowym z 16.11.2015 r., wciąż je posiadając, nie jest uczciwy.

Jeśli je roztrwonił, źle to wróży finansom Polski.

Jeśli natomiast uregulował nimi zobowiązania wobec służb – WSI-ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu, – z którymi według A. M. Czyżewskiego miał być, tak samo, jak jego ojciec Kornel Morawiecki, w relacji, to… co robi na urzędzie Prezesa Rady Ministrów, ministra finansów i rozwoju? I co zrobi…? Ku czemu nas poprowadzi?

Mateusz Morawiecki wizjoner…

Zaczęło się od red. Tomasza Stankiewicza i „Gazety Polskiej”… To oni nadali Mateuszowi Morawieckiemu tytuł „Człowiek Roku „Gazety Polskiej” za rok 2016” – informując o tym w wydaniu „GP” z 4 stycznia 2017 r. – za wizjonerstwo.

Siostra Marta też twierdzi: „Mój brat (…) jest wizjonerem, tak jak nasz tata Kornel Morawiecki.”

Koszmarne wizje żyda Kornela Morawieckiego przerażają. Ciekawe, czy kryją się za nimi tylko głupota i naiwność…

Są zbieżne z pomysłami na nas Niemców, w tym byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, byłego alkoholika o podstawowym wykształceniu, faszysty Martina Schulza, który nam groził, że… siłą i walką postawi na swoim:

To wydarzenie zapewne przejdzie do historii Unii Europejskiej. Niemiec Martin Schulz – przewodniczący Parlamentu Europejskiego, publicznie zagroził dziś takim krajom jak Polska, Węgry czy Czechy,

które nie zgadzają się na narzucenie im liczby imigrantów muzułmańskich. Zagroził… użyciem siły.

W telewizji ZDF Schulz, w kontekście krajów nie zgadzających się na dyktat w sprawie uchodźców, powiedział:

Europa ultranacjonalistów, jeśli ona zwycięży, będzie to ich Europa, nie tylko w tej kwestii, lecz także w wielu innych. Potrzebujemy ducha europejskiej wspólnoty. I w razie konieczności, to musi być siłą narzucone. Nie może być tak – i ja należę do tych ludzi, którzy tak mówią – jesteśmy w XXI wieku, jesteśmy w XXI wieku globalizacji – aby globalne problemy rozwiązywać nacjonalizmem. W pewnym momencie trzeba walczyć i trzeba powiedzieć:

w razie konieczności, także walką przeciwko innym, postawimy na swoim.”

Źródło: http://wpolityce.pl/swiat/264981-koniec-zartow-schultz-zagrozil-uzyciem-sily-wobec-takich-krajow-jak-polska-jesli-nie-podporzadkujemy-sie-duchowi-wspolnoty-ws-imigrantow-wideo, 11 września 2015 r.

 

Marszałek senior Kornel Morawiecki chce, żebyśmy dobrowolnie…

Nawiasem mówiąc, Andrzej M. Czyżewski podał w e-mail’u do mnie z dnia 15 listopada 2015 r.: „Obaj Morawieccy byli prowadzeni przez WSW/WSI. „Solidarność Walcząca” była pomysłem slużb specjalnych. Poprzez hierachicznie zbudowane „konspiracyjne struktury organizacyjne” WSW/ZWOP i Stasi Außenstelle Breslau uzyskało kontrolę nad tzw. podziemiem solidarnościowym w Kraju..

Ojciec, Kornel Morawiecki chce, żeby marzenie syna, Mateusza Morawieckiego, o dechrystianizacji Europy:

 

-Chcemy przekształcać Europę.

Z powrotem ją – takie jest moje marzenie – dechrystianizować”.
Mateusz Morawiecki, Telewizja Trwam, 8 grudnia 2017 r.

 

rozpocząć od islamizacji Polski. Islamiści się nie asymilują, nie wtapiają.

Nawiasem mówiąc marszałek senior Kornel Morawiecki podczas uroczystości w dniu 13 grudnia w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej zapalenia lampy chanukowej z okazji święta świateł stał tuż obok wielkiego formatu zdjęcia rabina Menachema Mendla Schneersonaii, który mawiał, między innymi:

 

A SŁOWIAŃSKIE BYDŁO WYPĘDZIMY DALEKO NA PÓŁNOC…”

Rabin Menachem Mendel Schneerson, Chabad Lubawicz,Źródło: „Plan „wybrańców Boga” – Rabin Menachem Mendel Schneerson”, https://www.gloria.tv/article/AvAorwxey3yK2f2YFfzNMz8Gu

 

Jeśli chodzi o wizje Mateusza Morawieckiego, to z całą pewnością ma i realizuje z pomocą żydów a to z Platformy Obywatelskiej, a to z Prawa i Sprawiedliwości marzenie… O jego samego historyka z wykształcenia, kłamiącego z internetowej strony KPRM, że jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej i Business Administration Central Connecticut State University– karierze w biznesie, potem, polityka bez doświadczenia, w polityce. Być może miał tę wizję już wtedy, gdy – wizjoner – poszedłszy na łatwiznę pisał pracę magisterską, jak mówią we Wrocławiu, „o tatusiu.”, tj. o „Solidarności Walczącej”.
Andrzej M. Czyżewski twierdził wiosną 2017 r.: „Ta formacja pod nazwą „Solidarność Walcząca” była jedną z takich grup, które powoływane były przez służby na terenie Polski, wojskowe. (…) On /Mateusz Morawiecki – ZKE/ był wyznaczony do pełnienia funkcji kierowniczych w strukturach bankowych, czy gospodarczo bankowych.”,

 

Robiąca dobry PR swemu bratu, siostra Mateusza Morawieckiego po wyrażeniu zachwytów jego odwagą – wielką! – mądrością i wizjonerstwem, „jak tata”, mówi:

 

Mateusz nie będzie marionetką prezesa Kaczyńskiego. (…) Cieszę się, że Jarosław Kaczyński postawił na mojego brata. Na pewno Mateusz go nie zawiedzie.”

Źródło: YouTube, News Today, „Siostra Mateusza Morawieckiego: mój brat nie będzie marionetką Kaczyńskiego”,

na podstawie wywiadu udzielonego przez Martę Morawiecką „Super Expressowi”, opublikowany 13 grudnia 2017 r.

 

Siostra Mateusza Morawieckiego nieświadoma wewnętrznej sprzeczności jej: „Mateusz nie będzie marionetką prezesa Kaczyńskiego.” i „Na pewno Mateusz go nie zawiedzie.” Żeby nie zawieść żyda Jarosława Kaczyńskiego trzeba być jego marionetką. Jak bardzo mam rację pokażą już pierwsze decyzje kadrowe premiera Mateusza Morawieckiego.

Jakkolwiek… zanim je podejmie powinien nam sam, osobiście, nie ukrywając się za niskiej rangi podwładnych, wyjaśnić, czy na prawdzie polega informacja Andrzeja M. Czyżewskiego – Załącznik 5.3: „Cała kariera, nie tylko zawodowa, p. M. Morawieckiego i polityczna aktywność jego ojca związana jest z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu. i co zrobił z brakującą w jego oświadczeniu majątkowym kwotą ok. 10 mln zł.

Rezygnację z pracy w BZWBK S.A. uzasadnił ckliwym:

 

Polska to sprawa najważniejsza. Dlatego zdecydowałem się przyjąć godność sprawowania urzędu wicepremiera i ministra rozwoju – tłumaczy swą decyzję nowy superminister.”

Źródło:Justyna Węcek,„Mateusz Morawiecki, były prezes banku; Na wejściu do rządu straci fortunę!”;

„Fakt”, 12.11.2015., s. 2

Jeśli tak rzeczywiście myśli, nie powinien mieć przed nami tajemnic…

Jedną zagadkę sam wyjaśnił… Co to jest za diaspora, ci ludzie „my ludzie, „we the people” prawda, a zwłaszcza „we, the people” w Niemczech, w Hiszpanii i tak dalej, we Francji,” z jego wizji o zreperowaniu, gdy obniżą oczekiwania – Załącznik 5:

To dobrze, jeżeli my, ludzie, „we the people”, prawda, a zwłaszcza „we, the people”

w Niemczech, w Hiszpanii i tak dalej, we Francji, zrozumiemy, że musimy obniżyć nasze oczekiwania.

Bo jak obniżymy, to w ślad za tym wszystko pójdzie dobrze, da się zreperować.”

Źródło: Michał Krzymowski, Wojciech Cieśla, „Morawiecki i przyjaciele – taśma wicepremiera”,

„Newsweek”. 1-7.02.2016, s. 17 – 19 – Załącznik 5

 

Przyznał w dniu 18 września 2018 r., że ma korzenie żydowskie.

 

Żyd Mateusz Morawiecki, protegowany żydów Donalda Tuska, Krzysztofa Bieleckiego i Jarosława Kaczyńskiego. Odważny, mądry, wizjoner, pokrzywdzony przez tych, co go nagrali… Jak w scenariuszu napisanym przez Żydów dla Żydów dwa i pół tysiąca lat temu. Sami odważni, mężni, tolerancyjni, mądrzy, niosący dobro i korzyści Żydzi idą przez świat, który ich krzywdzi, prześladuje… I świat musi wierzyć w ten pic. My też musimy… Niech ktoś spróbuje nie uwierzyć… Spróbowałem…

Ciekawe, kto zgodzi się być w rządzie Żyda Jarosława Kaczyńskiego z wytypowanym przez niego na premiera Mateuszem Morawieckim z gromady ludzi, prawda, „we the people”, który razem z innymi z tej gromady reperuje… A tatuś sufluje…

 

Z poważaniem,

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Michał Krzymowski, Wojciech Cieśla, „Morawiecki i przyjaciele – taśma wicepremiera”, „Newsweek”. 1-7.02.2016, s. 17 – 19
 2. Pismo Z. Kękusia z dnia 8 lutego 2016 r. do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego
 3. Ministerstwo Rozwoju, Biuro Ministra, pismo zastępcy dyrektora Biura Ministra Dominika Szostaka z dnia 8 marca 2016 r.
 4. Życiorys Beaty Szydło, internetowa strona KPRM
 5. Pismo Z. Kękusia z dnia 29 grudnia 2017 r. do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Kraków, dnia 29 grudnia 2017 r.

Zbigniew Kękuś

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o wstrzymanie się przez Ciebie z rekonstrukcją rządu do rozpoznania przez:
  1. ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza
  2. ministra – członka Rady Ministrów koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego

spraw:

  1. Twojej ewentualnie w przeszłości współpracy z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu,
  2. przyczyny różnicy, w kwocie ok. 10.000.000,00 /słownie: dziesięć milionów/ zł, pomiędzy kwotą zarobioną przez Ciebie w BZWBK S.A., a wartością Twojego majątku, podanego przez Ciebie w oświadczeniu majątkowym z 16 listopada 2015 r.

zgłoszonych przeze mnie A. Macierewiczowi i M. Kamińskiemu pismami do nich z dnia 29 grudnia 2017 r. – Załącznik 1, Załącznik 2.

 1. Wniosek – w przypadku dokonania przez Ciebie rekonstrukcji rządu – o niepowołanie do Rady Ministrów:
  1. Beaty Szydło
  2. Zbigniewa Ziobry
  3. Mariusza Kamińskiego
  4. Antoniego Macierewicza
  5. Jarosława Gowina
 2. Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie umieszczony na stronie www.kekusz.pl.

 

Bardzo ceniłam i szanowałam premier Beatę Szydło, ale sądzę, że dobrze się stało, że Mateusz został premierem. Mój brat ma wielką odwagę, jest uporządkowany, mądry i jest wizjonerem, tak jak nasz tata Kornel Morawiecki. Wierzę, że będzie bardzo dobrym premierem. Mateusz nie będzie marionetką prezesa Kaczyńskiego.

Prezes jest architektem dobrej zamiany, ale w swej dalekowzroczności zdaje sobie sprawę, że trzeba stawiać na tych, którzy mądrze wykorzystają szansę, jaka się przytrafiła teraz Polsce. Sądzę, że pan Kaczyński zaufał mojemu bratu i dostrzegł w nim wizjonera, człowieka, który może poprowadzić Polskę ku odnowie gospodarczej i każdej innej. (…) Cieszę się, że Jarosław Kaczyński postawił na mojego brata. Na pewno Mateusz go nie zawiedzie.”

Źródło: YouTube, News Today, „Siostra Mateusza Morawieckiego: mój brat nie będzie marionetką Kaczyńskiego”,

na podstawie wywiadu udzielonego przez Martę Morawiecką „Super Expressowi”, opublikowany 13 grudnia 2017 r.

 

Mateusziii,

 

Według zapowiedzi z ostatnich dni po święcie Trzech Króli masz dokonać rekonstrukcji rządu.

Proszę, żebyś się z nią wstrzymał do rozpoznania przez ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza i ministra – członka Rady Ministrów koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego spraw, które im zgłosiłem skierowanymi do nich pismami z 29 grudnia 2017 r.

Pismem z 29.12.2017 r. do ministra Antoniego Macierewicza złożyłem m.in. – Załącznik 1: „Pan Antoni Macierewicz Minister Obrony Narodowej ul. Klonowa 00-909 Warszawa Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej: Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.” – o sporządzenie i doręczenie mi informacji publicznej w postaci podpisanego osobiście przez Adresata niniejszego pisma wyjaśnienia, czy polega na prawdzie podana dwukrotnie, w opublikowanych na kanale www.monitorpolski-YouTube.pl:
  1. w dniu 19 kwietnia 2017 r. filmie pt: „Prokurator Andrzej M. Czyżewski: kariery panów Morawieckich są związane z oficerami WSI”.
  2. w dniu 29 czerwca 2017 r. filmie pt: „Andrzej Czyżewski, dr Zbigniew Kękuś: czy WSI przygotowały Mateusza Morawieckiego na Premiera RP”,

przez byłego pełnomocnika Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Lecha Wałęsy, byłego prokuratora, internowanego w 1981 r., ministra ds. informacji rządu RP na wychodźstwie Andrzeja M. Czyżewskiego informacja, że:

  1. Pan spotkał się osobiście z Andrzejem A. Czyżewskim, w obecności Zbigniewa Wassermanna,
  2. podczas spotkań z Panem, Andrzej M. Czyżewski przekazał osobiście Panu i Zbigniewowi Wassermannowi kserokopie dokumentów/dowodów, poświadczających, że na prawdzie polega informacja, którą przekazał e-mail’em z 6 listopada 2015 r. red. Andrzejowi Potockiemu i red. Marzenie Nykiel z należącego do tygodnika „wSieci” portalu www.wPolityce.pl informacja – Załącznik 1: „Cała kariera, nie tylko zawodowa, p. M. Morawieckiego i polityczna aktywność jego ojca związana jest z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.”
 1. Wniosek o doręczenie mi kserokopii dokumentów – jeśli Pan je posiada – wręczonych Panu przez Andrzeja M. Czyżewskiego i poświadczających związki Kornela i Mateusza Morawieckich z WSI-ZWOP we Wrocławiu.

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 29 grudnia 2017 r. do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza – Załącznik 1

 

Pismem z 29.12.2017 r. do ministra Mariusza Kamińskiego złożyłem – Załącznik 2: „Pan Mariusz Kamiński Minister – Członek Rady Ministrów Koordynator Służb Specjalnych Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa Dotyczy:

 1. Wniosek o zlecenie przez Adresata niniejszego pisma właściwym merytorycznie służbom przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie przyczyny/przyczyn różnicy w kwocie około 10.000.000,00 /słownie: dziesięć milionów/ zł pomiędzy:
  1. kwotą 33.507.271,00 zł, którą powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę na Prezesa Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zarobił w Banku Zachodnim WBK S.A. i – patrz: pkt I.2,
  2. wartością majątku posiadanego przez Mateusza Morawieckiego, podanego przez niego w oświadczeniu majątkowym z 16 listopada 2015 r.
 2. Wniosek – na podstawie art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej: Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega
  udostępnieniu
  i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.” – o sporządzenie i doręczenie mi informacji publicznej w postaci podpisanego osobiście przez Ministra – Członka Rady Ministrów Koordynator Służb Specjalnych
  1 oświadczenia, że przyczyna różnicy w kwocie ok. 10.000.000,00 zł, pomiędzy kwotą 33.507.271,00 zł, którą M. Morawiecki zarobił w BZ WBK S.A. i wartością, w kwocie ok. 10.000.000,00 zł, posiadanego przez niego na dzień 16 listopada 2015 r. majątku nie budzi wątpliwości ze względu na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli.
 3. Wniosek, jeśli przyczyna różnicy w kwotach jak I.1 i I.2 budzi wątpliwości ze względu na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli, o sporządzenie i doręczenie mi informacji publicznej w postaci prezentacji tej przyczyny.
 4. Wniosek o doręczenie mi informacji jak w pkt. II lub III w terminie jak w art. 13.1 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.”
  1. poinformował e-mail’em z dnia 6 listopada 2015 r. red. Andrzeja Potockiego i red. Marzenę Nykiel z redakcji należącego do tygodnika „wSieci” portalu www.wPolityce.plZałącznik 1: „Cała kariera, nie tylko zawodowa, p. M. Morawieckiego i polityczna aktywność jego ojca związana jest z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.,
  2. podał w e-mail’u do mnie z dnia 15 listopada 2015 r.: „Obaj Morawieccy byli prowadzeni przez WSW/WSI. „Solidarność Walcząca” była pomysłem slużb specjalnych. Poprzez hierachicznie zbudowane „konspiracyjne struktury organizacyjne” WSW/ZWOP i Stasi Außenstelle Breslau uzyskało kontrolę nad tzw. podziemiem solidarnościowym w Kraju.,
  3. powiedział w wywiadzie udzielonym red. Markowi Podleckiemu i mnie, zamieszczonym w opublikowanym 29 czerwca 2017 r. na kanale www.monitorpolski.YouTube filmie pt: „Andrzej Czyżewski, dr Zbigniew Kękuś: czy WSI przygotowały Mateusza Morawieckiego na Premiera RP” – cytat: „Ta formacja pod nazwą „Solidarność Walcząca” była jedną z takich grup, które powoływane były przez służby na terenie Polski, wojskowe. (…) On /Mateusz Morawiecki – ZKE/ był wyznaczony do pełnienia funkcji kierowniczych w strukturach bankowych, czy gospodarczo bankowych.”,
  4. poświadczył związki Kornela i Mateusza Morawieckich z WSI ZWOP we Wrocławiu w wywiadzie udzielonym przez telefon red. Markowi Podleckiemu i mnie, zamieszczonym w opublikowanym w dniu 19 kwietnia 2016 r. na kanale www.monitorpolski-YouTube.pl filmie pt: „Prokurator Andrzej M. Czyżewski: kariery panów Morawieckich są związane z oficerami WSI”.
 5. Wniosek o zwrócenie się do zarządu YouTube o umożliwienie Adresatowi niniejszego pisma dostępu do filmów zamieszczonych na zablokowanym w dniu 28 grudnia 2017 r. kanale www.monitorpolski-YouTube.pl.

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 29 grudnia 2017 r. do ministra – członka Rady Ministrów koordynatora służb

specjalnych Mariusza Kamińskiego – Załącznik 2

 

Lekceważący z nie tylko Twojej, ale także prezydenta A. Dudy, Beaty Szydlo, gdy była premierem, ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry i Jarosława Kaczyńskiego stosunek do informacji byłego pełnomocnika Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Lecha Wałęsy, byłego prokuratora, internowanego w 1981 r., ministra ds. informacji rządu RP na wychodźstwie Andrzeja M. Czyżewskiego, że – Załącznik 3: Cała kariera, nie tylko zawodowa, p. M. Morawieckiego i polityczna aktywność jego ojca związana jest z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu. budzi ogromne wątpliwości co do przyczyn jej przez Was lekceważenia.

Sprawę tę opisałem szerzej w pismach, które kierowałem do Ciebie oraz w.w. funkcjonariuszy publicznych i które są umieszczone na stronie www.kekusz.pl.

Andrzej M. Czyżewski kilkukrotnie podtrzymywał jego zacytowane wyżej twierdzenie, w tym w wywiadach udzielonych red. Markowi Podleckiemu i mnie:

 1. telefonicznie, zamieszczony w opublikowanym na kanale www.monitorpolski-YouTube.pl w dniu 19 kwietnia 2017 r. filmie pt: „Prokurator Andrzej M. Czyżewski: kariery panów Morawieckich są związane z oficerami WSI”,
 2. osobiście, w Polsce – zmuszony, jak twierdzi, do ucieczki z Polski, A. M. Czyżewski mieszka od wielu lat w Niemczech – zamieszczony w opublikowanym na kanale www.monitorpolski-YouTube.pl w dniu 29 czerwca 2017 r. filmie pt: „Andrzej Czyżewski, dr Zbigniew Kękuś: czy WSI przygotowały Mateusza Morawieckiego na Premiera RP”.

 

Niestety, w dniu 28 grudnia 2017 r. kanał www.monitorpolski-YouTube.pl został zablokowany, a YouTube jako przyczynę zablokowania podał „To konto zostało zamknięte z powodu naruszenia Wytycznych dla społeczności YouTube.”, ale na ewentualne wnioski skierowane do zarządu YouTube przez ministra A. Macierewicza i M. Kamińskiego YouTube udostępni im zapewne w.w. filmy.

Pragnę poinformować, że podczas spotkania z red. M. Podleckim i ze mną w tym roku w Polsce Andrzej M. Czyżewski okazał nam kserokopie kilku dokumentów w języku niemieckim, w których wielokrotnie zamieszczone było imię i nazwisko Twojego ojca Kornela Morawieckiego oraz kilkukrotnie Twoje imię i nazwisko. Wyjaśniał, że są to dokumenty poświadczające jego twierdzenie – Załącznik 3: „Cała kariera, nie tylko zawodowa, p. M. Morawieckiego i polityczna aktywność jego ojca związana jest z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.. Nie znam języka niemieckiego stąd, a zatem nie mogę podać treści tych dokumentów.

Jeśli na prawdzie polega twierdzenie A. M. Czyżewskiego… nie powinieneś – co oczywiste – być Prezesem Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.

xxx

 

Jeśli będziesz rekonstruował rząd – przed rozpoznaniem w.w. spraw przez ministra A. Macierewicza i ministra M. Kamińskiego, czy też po ich rozpoznaniu – wnoszę o niepowołanie przez Ciebie do Rady Ministrów, tj. spowodowanie usunięcia z niej:

 1. Beaty Szydło
 2. Zbigniewa Ziobry
 3. Mariusza Kamińskiego
 4. Antoniego Macierewicza
 5. Jarosława Gowina

 

Ad. I Beata Szydło

Beatę Szydło uznać należy za zdrajcę. Wtedy, gdy była funkcjonariuszką publiczną Rzeczypospolitej Polskiej, radną sejmiku województwa małopolskiego skorzystała z oferty służb obcego państwa, Departamentu Stanu USA, i w 2004 roku wyjechała do USA na zorganizowane tam dla niej szkolenie w ramach “The International Visitor Leadership Program”.

W piśmie do mnie z dnia 3 marca 2017 r. zastępca dyrektora Centrum Informacyjnego Rządu Anna Kuźma podała – Załącznik 4: „Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Centrum Informacyjne Rządu Anna Kuźma Zastępca Dyrektora CIR.WOAIP.5503.129.2017.AK Warszawa, 3 marca 2017 r. Szanowny pany Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Szanowny Panie, W odpowiedzi na wniosek z 21 lutego br. uprzejmie informuję, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w piśmie CIR.WOAIP.5503.17.2017.AK z 10 stycznia br.

Pani Beata Szydło od 2002 r. była radną sejmiku województwa małopolskiego (jednostka samorządowa).

W 2004 r. została stypendystką Departamentu Stanu USA w ramach programu „International visitors”,

w obszarze projektu „Rewitalizacja i restrukturyzacja terenów poprzemysłowych”.
Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Centrum Informacyjne Rządu, znak: CIR.WOAIP.5503.129.2017.AK,

pismo zastępcy dyrektora Anny Kuźmy z dnia 3 marca 2017 r. – Załącznik 4

 

Funkcjonariuszka publiczna Rzeczypospolitej Polskiej Beata Szydło została… stypendystką służb USA.

Anna Kuźma nie podała, że B. Szydło była szkolona w ramach tzw. szkoły liderów, programu “The International Visitor Leadership Program”, o którym na stronie Ambasady USA w Warszawie podano: Wytypowane osoby odbywają podróż do Stanów Zjednoczonych, aby wziąć udział w starannie przygotowanych programach, które odpowiadają ich zainteresowaniom zawodowym, jak również celom polityki zagranicznej USA.

Nawiasem mówiąc, absolwentami szkoły liderów Departamentu Stanu USA, “The International Visitor Leadership Program” byli także prezydenci i premierzy Rzeczypospolitej Polskiej: Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Hanna Suchocka i Kazimierz Marcinkiewicz.

Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii mówił:

There is no such thing as free lunch”

/„Nie ma darmowych obiadów”, „Nic nie jest za darmo”; „Za wszystko trzeba płacić”/

Milton Friedman

 

a jako premier Beata Szydło podjęła wiele decyzji odpowiadających celom – w tym syjonistycznym – polityki zagranicznej USA. Wystarczy.

 

Ad. pkt II, str. 3 Zbigniew Ziobro

Obecny minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro m.in.:

 1. jest współodpowiedzialny za zagłodzenie na śmierć w Areszcie Śledczym w Krakowie niewinnego przedstawionych mu zarzutów 33-letniego obywatela Rumunii Claudiu Crulica,
 2. cierpi od co najmniej 1996 roku na zdiagnozowaną wtedy u niego przez sędziego dr. Andrzeja Zachutę przypadłość nazwaną przez sędziego „zupełnym stępieniem racjonalnego myślenia”,
 3. oczywiście i rażąco narusza przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, czyniąc tak w celu ochrony interesu przyszłych beneficjentów przygotowywanej przez sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryka Jakiego oraz w celu ochrony interesu P. Jakiego.

 

W załączeniu przesyłam zdjęcie śp. Claudiu Crulica w ostatnich chwilach życia – Załącznik 5.

Nie wygląda na mężczyznę liczącego 33 lata…Niewinny przedstawionych mu zarzutów został zagłodzony na śmierć w Areszcie Śledczym w Krakowie. Skonał po prowadzeniu przez ponad 4 miesiące protestu głodowego.

C. Crulica zatrzymano w dniu 10 września 2007 r. – i natychmiast umieszczono w Areszcie Śledczym w Krakowie przy ul. Montelupich 7 – pod zarzutem kradzieży w dniu 11 lipca 2007 r. portfela sędziemu Sądu Okręgowego w Krakowie, a 12 lipca 2007 r. kwoty ponad 20 tys. zł z wykorzystaniem kart bankomatowych znajdujących się w skradzionym portfelu.

Rumun od dnia zatrzymania informował prokuratorów i sędziów, że było fizycznie niemożliwe popełnienie przez niego przypisanych mu czynów, bo w dniu 10 lipca 2007 r. opuścił Polskę – podawał, że z Biurem Podróży „Jordan” – i w dniu 11 lipca 2007 r. był w Mediolanie.

W proteście przeciwko niesłusznemu pozbawieniu do wolności, od dnia umieszczenia go w Areszcie, tj. od 10 września 2007 r., prowadził protest głodowy. Po ponad 4 miesiącach, 18 stycznia 2008 r. skonał.

Na stosunek prokuratorów i sędziów do niego – pozwalano mu konać… – nie wpłynął nawet okres świąteczno-noworoczny 2007/2008.

Gdy umierał ważył… 27 kilogramów.

Jak po jego głodowej śmierci ustaliła dziennikarka „Tygodnika Powszechnego” Małgorzata Nocuń, C. Crulic mówił prawdę… Nie mógł popełnić w dniu 11 lipca 2007 r. przypisanej mu kradzieży ponieważ w dniu 10 lipca 2007 r. opuścił Polskę i 11 lipca 2007 r. przebywał w Mediolanie. Media informowały:

 

Już po śmierci Claudiu Crulicy dziennikarka “Tygodnika Powszechnego” Małgorzata Nocuń dociera do pracownicy biura podróży Jordan, która jechała 10 lipca do Mediolanu.
Kobieta stwierdza, że owego dnia Claudiu Crulic był jedynym pasażerem, który wsiadł do autokaru na przystanku Dworzec Główny – zapamiętała go, bo jeździł tą linią wiele razy. Wysiadł dopiero we Włoszech, następnego dnia.

Źródło: Małgorzata Rejmer, „Umrę jako kamień”; „Gazeta Wyborcza – Duży Format”, 2011.12.04

 

Wskazać należy, że:

 1. w piśmie do mnie z dnia 15 marca 2011 r. prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Aneta Mansfeld podała m.in. – Załącznik 6: „Claudiu Crulic rozpoczął głodówkę w dniu 10 września 2007 roku.

Źródło: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, sygn.: Prez. Adm. 400 – 2/11/S, pismo prezesa Sądu Anny Mansfeld z dnia 15 marca 2011 r. – Załącznik 6

 1. Zbigniew Ziobro był ministrem sprawiedliwości prokuratorem generalnym w okresie od 31 października 2005 do 7 września 2007 i ponownie od 11 września 2007 do 16 listopada 2007 r.
 2. prokuratura zwróciła się do Biura Podróży Jordan o potwierdzenie wersji podawanej przez C. Crulica dopiero po tym, gdy Zbigniew Ziobro przestał być ministrem sprawiedliwości prokuratorem generalnym, o czym informował portal www.wiadomości.wp.pl:

 

26 listopada 2007 prokuratura zwróciła się do biura podróży Jordan, które wystawiło bilet, z prośbą o potwierdzenie wersji Rumuna. Organy ścigania pytały, czy Crulic kupił bilet, czy wsiadł do autokaru i czy opuścił Polskę. Na dwa pierwsze padła odpowiedź twierdząca. Na trzecie pytanie biuro podróży także odpisało, że nic nie wskazuje na to, by Crulic nie przekroczył polskiej granicy.

Dzień później prokuratura przesłała kolejne pytania. Chciała wiedzieć, czy przed podróżą pracownik weryfikuje dane pracowników. Jordan odpowiedział twierdząco i w załączeniu przesłał bilet Crulicy.

Na tym kontakt prokuratury z biurem podróży się zakończył.

Tygodnik Powszechny” dotarł do pracownicy biura podróży Jordan, która 10 lipca 2007 r. była pilotką kursu do Mediolanu i znała Crulicy – był częstym pasażerem na tej trasie. Kobieta pamięta, iż 10 lipca o godzinie 14.20 na przystanku Kraków Główny wsiadł tylko jeden pasażer – był nim Claudiu Crulic.

Twierdzi, że nie mogłaby pomylić go z nikim innym i wpuścić na jego bilet kogoś innego.

Prokuratora nie przesłuchała pilotki jako świadka.”

Źródło: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Rumun-ktory-zaglodzil-sie-na-smierc-w-areszcie-byl-niewinny,wid,9836828,wiadomosc.html?ticaid=114781

 

C. Crulic był już zapewne w takim stanie, że zdecydowano, iż będzie lepiej – przez wzgląd na dobro wymiaru sprawiedliwości – jeśli umrze. I pozwolili mu konać przez następne prawie dwa miesiące.

Z winy funkcjonariuszy publicznych kierowanego przez Zbigniewa Ziobry resortu sprawiedliwości – można powiedzieć, że pod jego, szefa resortu nadzorem – Cladudiu Crulic prowadził przez ponad dwa miesiące, od 11 września do 16 listopada 2007 r. słuszny protest głodowy.

Zbigniew Ziobro jest współodpowiedzialny za fizyczne i psychiczne znęcanie się przez ponad dwa miesiące nad niewinnym przedstawionych mu zarzutów Rumunem, za jego ostatecznie śmierć.

Wskazać także należy, że prokurator Piotr Kosmaty z Prokuratury Okręgowej w Krakowie,. któremu powierzono prowadzenie postępowania w sprawie ustalenia przyczyn i winnych śmierci C. Crulica ustalił, że doszło do… nieumyślnego spowodowania śmierci – zagłodzonego na śmierć – Rumuna, a jako winnych wskazał… lekarzy Aresztu Śledczego.

Gdy w listopadzie 2015 r. Zbigniew Ziobro został po raz drugi ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, awansował prokuratora Piotra Kosmatego biorąc go – w ramach „dobrej zmiany” – do siebie, do Prokuratury Krajowej.

 

W dniu 8 grudnia 2017 r. ujawniłeś w Telewizji Trwam swoje marzenie:

-Chcemy przekształcać Europę.

Z powrotem ją – takie jest moje marzenie – dechrystianizować”.
Mateusz Morawiecki, Telewizja Trwam, 8 grudnia 2017 r.

Ekspose 13 grudnia 2017 r. w Sejmie zakończyłeś:

 

Chyba wszyscy marzymy o Polsce (…) uczciwej.”

Chciałbym to marzenie wspólnie z państwem zrealizować. Krzysztof Kamil Baczyński wołał: „Z tych to ramion, czy tak czy siak, wytryśnie Polska wolna jak ptak” dodam: Polska solidarna jak miłość, Polska prawa i sprawiedliwa, na pożytek nam i przyszłym pokoleniom, na chwałę Bogu.”
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, expose, 12 grudnia 2017

 

Nie będzie na chwałę Bogu – z całą pewnością, nie na chwałę Boga większości Polaków, uniwersalnego, tego który według naszej wiary nas stworzył, a nie tego wymyślnego przez pewną sektę, dla którego jesteśmy do wyniszczenia i obok którego jednego z najgorliwszych wyznawców, rabina Menachema Mendla Schneersona, zdjęcia stał Twój ojciec, poseł Kornel Morawiecki w dniu 13 grudnia br. w Sejmie podczas zapalenia lampy chanukowej z okazji żydowskiego święta światełiv – i nic nie będzie mieć wspólnego z dechrystianizacją Polski – sugeruję rozpoczęcie od Polski, Europę zostaw sobie na później… – utrzymywanie na stanowisku szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który:

 1. niedopełnił obowiązku nadzoru nad swymi podwładnymi i zezwolił na prowadzenie przez ponad dwa miesiące w areszcie protestu głodowego przez niewinnego, i informującego swych prześladowców o łatwo dostępnych, będących „w zasięgu ręki” – Biuro Podróży Jordan w Krakowie, z którym C.Crulic wyjechał 10.07.2007 r. z Polski – dowodach jego niewinności człowieka,
 2. jest współodpowiedzialny za fizyczne i psychiczne znęcanie się nad C. Crulickiem i za jego śmierć.

 

xxx

 

Gdy był studentem, Zbigniew Ziobro postanowił uczynić przestępcami swoich wcześniej dwóch najbliższych przyjaciół. Potem swój zamiar ograniczył do jednego z nich. Zachowywał się, jako oskarżyciel prywatny, w taki sposób – w tym m.in. namówił do składania zeznań swojego brata Witolda, (doradca PiS w Parlamencie Europejskim) – że w uzasadnieniu do wyroku, którym uniewinnił oskarżonego sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy – potem przez wiele lat sędzia Wizytator ds. Karnych Sądu Okręgowego w Krakowie – dr Andrzej Zachuta podał:

 

W postępowaniu pokrzywdzonego zauważa się eskalację stanowiska prezentującego nienawistny stosunek do oskarżonego do tego stopnia, że w ostatniej fazie procesu w obręb podejrzeń adresowanych do oskarżonego Zbigniew Ziobro włącza elementy polityki i światopoglądu, a nawet przestępcze. Podejrzewa oskarżonego o usiłowanie włamania do mieszkania, co wskazuje na zupełne stępienie racjonalnego myślenia pokrzywdzonego.

Ta irracjonalność udzieliła się również bratu pokrzywdzonego, który nie znając osobiście oskarżonego,

rozpoznaje nawet jego głos przez porównanie go z odtwarzanym głosem z magnetofonu.”

Uzasadnienie wyroku sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy dr Adama Zachuty z dnia z 16 kwietnia 1996 r.

Źródło: Leszek Konarski, „Tropiciel”, https://www.tygodnikprzeglad.pl/tropiciel/, 21 sierpnia 2017 r.

 

Sprawdź, proszę, w Słowniku Języka Polskiego, a przekonasz się, że już li tylko stępienie racjonalnego myślenia wypełnia definicje m.in. tumana, idioty, kretyna, debila, imbecyla itp. A sędzia dr Andrzej Zachuta zdiagnozował u Zbigniewa Ziobry w 1996 roku… zupełne stępienie racjonalnego myślenia. Znaczy… koniec skali.

Nie można wykluczyć, że z tej przyczyny – Zbigniewa Ziobry zupełnie stępienie racjonalnego myślenia – wspomniany wyżej śp. C. Crulic musiał czekać– prowadząc od 10 września 2007 r. protest głodowy – na sprawdzenie jego wersji zdarzeń, do 26 listopada 2007 r., tj. na zaprzysiężenie nowej Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej i wymianę Z. Ziobry na Z. Ćwiąkalskiego.

xxx

 

W wydaniu z dnia 13 października 2017 r. „Fakt zamieścił informację – Załącznik 7:

Ustawa reprywatyzacyjna będzie kosztowała od 15 do 20 miliardów złotych – przyznał wczoraj w Radiu ZET

Patryk Jaki. Wiceminister sprawiedliwości przekonywał, że te pieniądze „oczywiście się znajdą”.

I dodał, że projekt tej ustawy pokazał prezesowi PiS. Ma też akceptację premier.

Wierzę, że także w parlamencie zyskamy szerokie wsparcie – mówił Jaki.”
Źródło: „Ustawa za miliardy”, „Fakt”, 13.10.2017 r., s. 5 – Załącznik 7

 

W związku z powyższym, pismem z dnia 23 października 2017 r. skierowanym do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry złożyłem – Załącznik 8: „Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty wpływu niniejszego pisma – informacji publicznej w postaci wyjaśnienia:
  1. z jaką datą Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło prace nad projektem ustawy reprywatyzacyjnej,
  2. z czyjej inicjatywy sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki przygotowuje projekt ustawy reprywatyzacyjnej:
   1. własnej,
   2. adresata niniejszego pisma,
   3. jeśli nie z własnej, ani adresata niniejszego pisma inicjatywy, to z czyjej – wnoszę o podanie:
    1. imienia i nazwiska tej osoby,
    2. funkcji pełnionej przez tę osobę,
    3. pełnej nazwy instytucji zatrudniającej tę osobę,
  3. jeśli P. Jaki nie z inicjatywy adresata niniejszego pisma przygotowuje projekt ustawy reprywatyzacyjnej, to:
   1. czy rozpoczęcie prac nad nim zostało zgłoszone adresatowi niniejszego pisma,
   2. jeśli rozpoczęcie prac nad nim zostało zgłoszone adresatowi niniejszego pisma, to:
    1. kto – wnoszę o podanie:
     1. imienia i nazwiska tej osoby,
     2. funkcji pełnionej przez tę osobę,
     3. pełnej nazwy instytucji zatrudniającej tę osobę,

dokonał zgłoszenia,

    1. kiedy – wnoszę o podanie daty – dokonano zgłoszenia,
    2. w jakiej formie dokonano zgłoszenia,
  1. z jakich przyczyn ustawę reprywatyzacyjną przygotowuje Ministerstwo Sprawiedliwości,
  2. czy Patryk Jaki przygotowuje projekt ustawy reprywatyzacyjnej sam, czy z zespołem,
  3. jeśli P. Jaki przygotowuje projekt ustawy reprywatyzacyjnej z zespołem, wnoszę o podanie imienia i nazwiska każdego członka zespołu oraz:
   1. miejsca jego zatrudnienia,
   2. pełnionej funkcji /zajmowanego stanowiska/,
  4. czy Ministerstwo Sprawiedliwości poniosło do daty złożenia niniejszego pisma koszty prac nad projektem ustawy reprywatyzacyjnej, jeśli tak wnoszę o podanie:
   1. w jakiej kwocie – według miesięcy, począwszy od daty rozpoczęcia prac,
   2. z jakiego tytułu – wnoszę o sporządzenie prezentacji dla każdego miesiąca według układu rodzajowego kosztów.
 1. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona na stronie www.kekusz.pl.”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 23 października 2017 r. do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego

Zbigniewa Ziobry – Załącznik 8

 

Do dnia wysłania niniejszego pisma nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Wskazać zatem należy, że:

 1. artykuł 1.1. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej stanowi: Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.”
 2. artykuł 13.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej stanowi: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.”

 

A przecież informacje, o których podanie mi poprosiłem służbowego zwierzchnika sekretarza stanu Patryka Jakiego, ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę, są informacjami… o sprawie publicznej.

W kontekście zlekceważenia – z oczywistym i rażącym naruszeniem prawa określonego w art. 13.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – przez Zbigniewa Ziobrę moich wniosków z pisma do niego z dnia 23 października 2017 r. i oczywistej z jego strony próby uniknięcia udzielenia odpowiedzi na nie wielce niepokojąco brzmi wypowiedź w dniu 21 grudnia 2017 r. dla Radia RMF FM Patryka Jakiego:

 

Polska przestaje być kolonią, z której można wyprowadzać pieniądze”.
Źródło: Patryk Jaki, w: RMF FM, Poranna rozmowa, 21 grudnia 2017 r.

W rzeczywistości jest… à rebours.

Z Polski wyprowadzane są pieniądze. Na przykład w ukrywanej przez Ciebie przede mną od roku kwocie całkowitej, na którą składają się świadczenia w kwocie 100 euro miesięcznie, które Polska wypłaca rozsianym po świecie żydom – w tym niewykluczone, że oprawcom Polaków – na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.

Wskazać także należy, że kolonią, z której mogą być wyprowadzane – w ogromnych, sięgających setek miliardów złotych – pieniądze może Polskę uczynić ustawa reprywatyzacyjna, nad którą pracuje Patryk Jaki i o której informacje – publiczne – ukrywa przede mną jego służbowy zwierzchnik minister Zbigniew Ziobro.

Obaj doskonale wiemy, że to tylko kwestia… metod wycen.

 

W podsumowaniu przedstawionych wyżej faktów wskazać należy, że współodpowiedzialny za głodową śmierć Claudiu Crulica, cierpiący na zidentyfikowane u niego już w 1996 r. przez sędziego dr. Andrzeja Zachutę zupełne stępienie racjonalnego myślenia, ukrywający przed nami – z oczywistym i rażącym naruszeniem prawa – informacje publiczne o ogromnym dla nas, Polski i Polaków, znaczeniu Zbigniew Ziobro nie jest dobrym kandydatem na ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego.

Jeśli jeszcze Ciebie nie przekonałem, że jest wręcz Twoim obowiązkiem wobec Polski i Polaków jego wymiana pragnę zauważy, że:

 1. dedykowanemu wynikom wyborów do Parlamentu Europejskiego artykułowi z dnia 26 maja 2014 r. „Fakt” nadał tytuł: Nimi gardzą Polacy. Oni przegrali wybory”, a w artykule podano m.in.:

 

Oto lista polityków, którzy w europarlamencie nie zasiądą. Wyborcy dali im prztyczka w nos i pokazali,

gdzie jest ich miejsce. A w zasadzie pokazali im, że ich miejsce na pewno nie jest w Brukseli.

Zobacz listę największych przegranych w eurowyborach (…)”

Źródło: http://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/oni-nie-dostali-sie-do-europarlamentu/6esrbql, 26 maja 2014 r.

 

Listę otwierali Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro, a dowodami ich klęski wyborczej są wyniki, które uzyskali wwyborach do PE, Jarosław Gowin z jego Polską Razem – 3,16 proc., Zbigniew Ziobro z jego Solidarną Polską – 3,98 proc.
Potem ich przygarnął Jarosław Kaczyński. On lubi się otaczać przegranymi…

 1. w dniu 28 listopada 2017 r. portal www.wp.pl przeprowadził sondę, zadajac internautom pytanie – Załącznik 9: „Czy ufasz min. sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze?” Możliwe odpowiedzi to: „Tak”, „Nie” i „Nie mam zdania”. Na godzinę 14:06 oddano 124328 głosów. To dużo więcej niż… 1000 losowo wybieranych uczestników sond prowadzonych przez media głównego nurtu. Z liczby 124328 głosów na „Nie” było 77,2%Załącznik 9.

 

Czy zatrudniałbyś w BZ WBK S.A., gdy byłeś prezesem zarządu, podwładnego z taką oceną wystawioną mu w ramach Badania Opinii Pracowników…? Jeśli nie, to go usuń z Rady Ministrów.

 

Ad. pkt III, str. 3 Mariusz Kamiński

Jak wiesz Mariusz Kamiński został skazany nieprawomocnym wyrokiem na karę trzech lat pozbawienia wolności oraz zakaz zajmowania stanowisk publicznych przez 10 lat za podżeganie do korupcji w sprawie tzw. afery gruntowej, bez – jak orzekł sąd – podstaw prawnych i faktycznych do wszczęcia operacji w tej sprawie.

Mariusz Kamiński zorganizował – wykorzystując zajmowane stanowisko w służbie publicznej – prowokację wymierzoną w Wiceprezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.

M. Kamiński zniszczył człowieka – śp. Andrzeja Leppera.

Wprawdzie ułaskawił go jego były kolega partyjny Andrzej Duda, gdy został prezydentem, ale… to już powinien być koniec szczęścia Mariusza Kamińskiego. Jego obecność w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej, powołanie go do Rady Ministrów przez prezydenta Andrzeja Dudę, to kpina z – między innymi – wymiaru sprawiedliwości.

Gdy ułaskawiał M. Kamińskiego prezydent A. Duda mówił:

– Postanowiłem uwolnić wymiar sprawiedliwości od sprawy Mariusza Kamińskiego,

która zawsze byłaby postrzegana jako polityczna.

Źródło: „Sąd umorzył sprawę Mariusza Kamińskiego i byłych szefów CBA ws. “afery gruntowej”; http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Obrona-i-prokuratura-umorzyc-sprawe-Mariusza-Kaminskiego-i-bylych-szefow-CBA,wid,18241386,wiadomosc.html, 30 marca 2016 r.

 

Uważam, że Ty powinieneś uwolnić Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej od Mariusza Kamińskiego.

 

Czy zatrudniałbyś w BZ WBK S.A., instytucji najwyższego zaufania publicznego, gdy byłeś prezesem zarządu, podwładnego tak ocenionego przez sąd, jak to było w przypadku Mariusza Kamińskiego…? Jeśli nie, to go usuń z Rady Ministrów.

 

Ad. pkt IV, str. 3 Antoni Macierewicz

Przypomnę, że:

 1. w dniach 8-9 lipca 2016 r. miał się odbywać w Polsce, w Warszawie, szczyt NATO,
 2. w dniu 26 lipca 2016 r. miały się rozpocząć Światowe Dni Młodzieży, w których miało uczestniczyć 2 – 3 mln wiernych.

 

Niespełna tydzień przed pierwszym i na trzy tygodnie przed drugim z tych, bez precedensu w historii Polski, wydarzeń… minister obrony narodowej Rzeczypospolitej Polskiej Antoni Macierewicz ogłosił światu, że… Polska przystępuje do wojny z tzw. Państwem Islamskim. W wydaniu z 5 lipca 2016 r. „Fakt” zamieścił informację pt. „Polscy żołnierze wylecieli na wojnę z ISIS”Załącznik 10:

 

Na lotniku w Janowie minister obrony narodowej Antoni Macierewicz (68 l.) pożegnał polskich pilotów,

którzy mają wesprzeć na Bliskim Wschodzie międzynarodową koalicję walczącą z Państwem Islamskim.

Nasi żołnierze rozpoczynają dziś misję solidarności, misję wsparcia – mówił minister i podkreślił,

że będzie to pierwsza zagraniczna misja polskich myśliwców F-16.”
Źródło: „Polscy żołnierze wylecieli na wojnę z ISIS”; „Fakt”, 5 lipca 2016 r., s. 4 – Załącznik 10

 

Dwa tygodnie później, w wydaniu z dnia 21 lipca 2016 r. „Fakt” zamieścił informację pt.: „Polskie F-16 nie walczą z ISIS”Załącznik 11:

 

Dwa tygodnie po oficjalnym pożegnaniu cztery polskie F-16 nadal nie wyleciały na wojnę z Państwem Islamskim! – donosi TVN 24. – Nasi piloci rozpoczynają dziś misję, w ramach której będą latać nad innym niebem – mówił 4 lipca minister obrony Antoni Macierewicz (68 l.) na lotnisku w Janowie. I to by było na tyle!

Bo choć od uroczystości minęło kilkanaście dni, samoloty nie wzbiły się w powietrze, by dolecieć do bazy USA w Kuwejcie. MON przyznaje, że przesunięcie wylotu nastąpiło ze względów bezpieczeństwa.

Panie ministrze, więc po co była ta cała szopka na lotnisku?”
Źródło: „Polskie F-16 nie walczą z ISIS”; „Fakt”, 21 lipca 2016 r., s. 5 – Załącznik 11

 

Trzy miesiące później, w wydaniu z dnia 24 października 2016 r. „Fakt” podał, że 22 października wręczono Antoniemu Macierewiczowi w Krakowie Nagrodę im. Kazimierza Odnowiciela „Patriota Roku 2016”:

 

W końcu ktoś docenił krytykowanego ministra obrony! Antoni Macierewicz (68 l.) W sobotę otrzymał w Krakowie Nagrodę im. Kazimierza Odnowiciela „Patriota Roku 2016”. Przyznało mu ją wydawnictwo Biały Kruk m.in. za… wkład w służbę ojczyźnie i Polakom.”
Źródło: „Macierewicz nagrodzony!”; „Fakt”, 24.10.2016, s. 2

 

Obdarzeni nie mniejszym poczuciem humoru niż fundatorzy Nagrody im. Kazimierza Odnowiciela, członkowie działającej w Krakowie pod moim przewodnictwem kapituły Tytułu Idiota Roku, uznawszy, że jak wielu idiotów nie sprawowałoby urzędów, pełniło funkcji we władzach Rzeczypospolitej Polskiej, w skali zidiocenia już nikt nigdy nie pobije ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza – zapewne nigdy już nie dojdzie do kumulacji w tak krótkim okresie dwóch tak wielkich wydarzeń w Polsce, jak te wspomniane wyżej w lipcu 2016 r. – jednogłośnie zdecydowali o nadaniu mu Tytułu Idiota Tysiąclecia.

Pismem z dnia 27 października 2016 r. skierowanym do Antoniego Macierewicza poinformowałem go: „Obdarzona nie mniejszym poczuciem humoru niż Zarząd Wydawnictwa Biały Kruk Sp. z o.o., który wobec Pana opisanego wyżej zachowania – ogłoszenia światu… żartu, że Polska przystąpiła w dniu 4 lipca 2016 r. do wojny z tzw. Państwem Islamskim i przez to narażenia Polaków oraz naszych gości, uczestników szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży, na odwet z jego strony – przyznał Panu w połowie października 2016 r. Nagrodę „Patriota Roku 2016”, kapituła Tytułu Idiota Roku, której jestem jednym z członków przyznała Panu Tytuł „Idiota Tysiąclecia”.

Dyplom przesłałem w załączeniu – Załącznik 12.

Oczywistym następstwem nadania ministrowi obrony narodowej Antoniemu Macierewiczowi Tytułu Idiota Tysiąclecia była decyzja kapituły Tytułu Idiota Roku o jej samorozwiązaniu.

Potem minister Antoni Macierewicz utwierdził nas w słuszności naszego stanowiska, gdy w rocznicę w.w. wydarzeń ogłosił w Polsce, za pośrednictwem Telewizji Trwam i Radia Maryja wojnę hybrydową:

 

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz był w poniedziałek wieczorem gościem TV Trwam i Radia Maryja. Padły m.in. pytania o zmiany w sądownictwie. (…) Działania wszystkich przeciwnych reformie wymiaru sprawiedliwości minister obrony narodowej określił jako rodzaj: wojny hybrydowej, bazującej na dezinformacji

i na presji, mających charakter przemocy.”

Źródło: „Prezydent wetuje, Macierewicz komentuje. „Wojna hybrydowa”, „na pewno się nie cofniemy”,

www.wiadomości,gazeta.pl, 25 lipca 2017 r.

 

Jak nie wiele potrzeba, żeby w Polsce była wojna… Wystarczy sprzeciw dla… jedynej słusznej linii grupy pisowczyków.

Ogłoszenie przez A. Macierewicza wojny hybrydowej w Polsce jest szczególnie groźne bo takowa może być przyczyną skorzystania z przepisów przeprowadzonej przez ścieżkę legislacyjną z inicjatywy premier Beaty Szydło ustawy z 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium i zwrócenia się przez władze RP – wystarczą: minister obrony narodowej, premier i prezydent – z prośbą o udzielenie im pomocy przez wyposażonych w prawo do inwigilowania nas, stosowania przeciwko nam środków przymusu bezpośredniego i strzelania do nas z ostrej amunicji żołnierzy obcych – np. sprowadzonych przez premier Beatę Szydło do Polski z USA – wojsk.

 

Gdybyś jeszcze miał wątpliwości co do jedynej słusznej decyzji w sprawie obecności Antoniego Macierewicza w Radzie Ministrów informuję, że w dniu 18 października 2017 r. portal www.wp.pl prowadził sondę wśród internautów zadawszy pytanie: „Jak oceniasz działalność ministra Antoniego Macierewicza?”
Możliwe odpowiedzi to: „Bardzo dobrze”, „Dobrze”, „Źle”, „Bardzo źle”, „Neutralnie”

Oto wyniki z godz. 15.15 – Załącznik 13: „Głosów: 71547

Bardzo dobrze – 12,8%

Dobrze – 5.9%

Źle – 6.1%

Bardzo źle -73.2%

Neutralnie – 2,0%”

Źródło: https://www.wp.pl/, 18 października 2017 r., godz. 15:15

Zwracam uwagę na:

 1. liczbę głosów – 71547
 2. wyniki: „Źle – 6.1% Bardzo źle -73.2%”

 

Czy zatrudniałbyś w BZ WBK S.A., gdy byłeś prezesem zarządu, podwładnego z taką oceną wystawioną mu w ramach Badania Opinii Pracowników…? Jeśli nie, to go usuń z Rady Ministrów.

 

Ad. pkt V, str. 3 Jarosław Gowin

Niniejsze pismo już jest dość obszerne… Załączniki doń dodatkowo zwiększają jego objętość.

Opis wypełniania obowiązków funkcjonariusza publicznego przez samozwańczego Sitting Bullav z Krakowa i wydawcę periodyka o sobie samym „Super Lider” – gazeta największego z możliwych formatów, wypełniona wyłącznie kolorowymi zdjęciami Jarosława Gowina Super Lidera i informacjami o nieprzerwanej fali sukcesów Super Lidera Jarosława Gowina – zająłby następnych kilka stron, a załączniki dodatkowo zwiększyłyby objętość pisma.

Szanując zatem Twój czas, w przypadku Jarosława Gowina inną niż w przypadku pozostałych „bohaterów” niniejszego pisma wybrałem metodę celem przekonania Ciebie do mojego stanowiska odnośnie jego (nie)obecności w Radzie Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.

Otóż informuję Ciebie, że Jarosław Gowin to człowiek „szmata”„SZMATA” – «pogardliwie o człowieku mającym słaby charakter»; Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 993.

Spytaj, proszę, Jarosława Gowina, czy się zgadza z moją jego oceną i czy uważa, że powinien być członkiem Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli odpowie „tak” – co mnie ze strony tego m.in. nieudacznika, kabotyna, karierowicza, cynika, fanfarona, narcyza, kłamcy, oszusta i próżnego, nadętego bucavi ani trochę nie zdziwi – a Ty znajdziesz dla niego miejsce w Twoim rządzie, doręczę Ci dowody poświadczające, że ani trochę nie krzywdzę Jarosława Gowina moją o nim opinią. To naprawdę człowiek „szmata”. I… zapewne dlatego gardzą nim Polacy – patrz: str. 7 niniejszego pisma. Jarosław Kaczyński ma wprawdzie dobre o nim zdanie, ale… Twoja siostra Marta zapowiada:

 

Mateusz nie będzie marionetką prezesa Kaczyńskiego.”

Źródło: YouTube, News Today, „Siostra Mateusza Morawieckiego: mój brat nie będzie marionetką Kaczyńskiego”,

na podstawie wywiadu udzielonego przez Martę Morawiecką „Super Expressowi”, opublikowany 13 grudnia 2017 r.

 

Wnoszę jak na wstępie.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Pismo Z. Kękusia z dnia 29 grudnia 2017 r. do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza
 2. Pismo Z. Kękusia z dnia 29 grudnia 2017 r. do ministra – członka Rady Ministrów koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego
 3. E-mail ministra ds. informacji w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie Andrzeja M. Czyżewskiego z dnia 6 listopada 2015 r. do red. Andrzeja Potockiego i red. Marzeny Nykiel z portalu www.wPolityce.pl
 4. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Centrum Informacyjne Rządu, znak: CIR.WOAIP.5503.129.2017.AK, pismo zastępcy dyrektora Anny Kuźmy z dnia 3 marca 2017 r.
 5. śp. Claudiu Crulic
 6. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, sygn.: Prez. Adm. 400 – 2/11/S, pismo prezesa Sądu Anny Mansfeld z dnia 15 marca 2011 r.
 7. Ustawa za miliardy”, „Fakt”, 13.10.2017 r., s. 5
 8. Pismo Z. Kękusia z dnia 23 października 2017 r. do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry
 9. Wyniki sondy w dniu 28 listopada 2017 r. portalu www.wp.pl: „Czy ufasz min. sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze?
 10. Polscy żołnierze wylecieli na wojnę z ISIS”; „Fakt”, 5 lipca 2016 r., s. 4
 11. Polskie F-16 nie walczą z ISIS”; „Fakt”, 21 lipca 2016 r., s. 5
 12. Dyplompotwierdzający nadanie przez Kapitułę Tytułu Idiota Roku Antoniemu Macierewiczowi Tytułu „Idiota Tysiąclecia”
 13. Wyniki sondy w dniu 18 października 2017 r. portalu www.wp.pl: „Jak oceniasz działalność ministra Antoniego Macierewicza?”
 14. Bank Zachodni WBK S.A., Świadectwo Pracy z dnia 31.10.2006 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 29 grudnia 2017 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pan

Antoni Macierewicz

Minister Obrony Narodowej

ul. Klonowa

00-909 Warszawa

 

Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej: Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.” – o sporządzenie i doręczenie mi informacji publicznej w postaci podpisanego osobiście przez Adresata niniejszego pisma wyjaśnienia, czy polega na prawdzie podana dwukrotnie, w opublikowanych na kanale www.monitorpolski-YouTube.pl:
  1. w dniu 19 kwietnia 2017 r. filmie pt: „Prokurator Andrzej M. Czyżewski: kariery panów Morawieckich są związane z oficerami WSI”,
  2. w dniu 29 czerwca 2017 r. filmie pt: „Andrzej Czyżewski, dr Zbigniew Kękuś: czy WSI przygotowały Mateusza Morawieckiego na Premiera RP”,

przez byłego pełnomocnika Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Lecha Wałęsy, byłego prokuratora, internowanego w 1981 r., ministra ds. informacji rządu RP na wychodźstwie Andrzeja M. Czyżewskiego informacja, że:

  1. Pan spotkał się osobiście z Andrzejem A. Czyżewskim, w obecności Zbigniewa Wassermanna,
  2. podczas spotkań z Panem, Andrzej M. Czyżewski przekazał osobiście Panu i Zbigniewowi Wassermannowi kserokopie dokumentów/dowodów, poświadczających, że na prawdzie polega informacja, którą przekazał e-mail’em z 6 listopada 2015 r. red. Andrzejowi Potockiemu i red. Marzenie Nykiel z należącego do tygodnika „wSieci” portalu www.wPolityce.pl informacja – Załącznik 1: „Cała kariera, nie tylko zawodowa, p. M. Morawieckiego i polityczna aktywność jego ojca związana jest z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.”
 1. Wniosek o doręczenie mi kserokopii dokumentów – jeśli Pan je posiada – wręczonych Panu przez Andrzeja M. Czyżewskiego i poświadczających związki Kornela i Mateusza Morawieckich z WSI-ZWOP we Wrocławiu.
 2. Zawiadomienie, że po doręczeniu mi przez Pana kserokopii dokumentów jak w pkt. II, zamieszczę ich skany na stronie www.kekusz.pl.
 3. Wniosek o doręczenie mi informacji jak w pkt. I w terminie, jak w art. 13.1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.”
 4. Wniosek o zwrócenie się do zarządu YouTube o umożliwienie Adresatowi niniejszego pisma dostępu do filmów zamieszczonych na zablokowanym w dniu 28 grudnia 2017 r. kanale www.monitorpolski-YouTube.pl.
 5. Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie umieszczony na stronie www.kekusz.pl.

Uzasadnienie

 

Informuję, że były pełnomocnik Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Lecha Wałęsy, były prokurator, internowany w 1981 r., minister ds. informacji rządu RP na wychodźstwie Andrzej M. Czyżewski:

 1. poinformował e-mail’em z dnia 6 listopada 2015 r. red. Andrzeja Potockiego i red. Marzenę Nykiel z redakcji należącego do tygodnika „wSieci” portalu www.wPolityce.plZałącznik 1: „Cała kariera, nie tylko zawodowa, p. M. Morawieckiego i polityczna aktywność jego ojca związana jest z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.,
 2. podał w e-mail’u do mnie z dnia 15 listopada 2015 r.: „Obaj Morawieccy byli prowadzeni przez WSW/WSI. „Solidarność Walcząca” była pomysłem slużb specjalnych. Poprzez hierachicznie zbudowane „konspiracyjne struktury organizacyjne” WSW/ZWOP i Stasi Außenstelle Breslau uzyskało kontrolę nad tzw. podziemiem solidarnościowym w Kraju.,
 3. powiedział w wywiadzie udzielonym red. Markowi Podleckiemu i mnie, zamieszczonym w opublikowanym 29 czerwca 2017 r. na kanale www.monitorpolski.YouTube filmie pt: „Andrzej Czyżewski, dr Zbigniew Kękuś: czy WSI przygotowały Mateusza Morawieckiego na Premiera RP” – cytat: „Ta formacja pod nazwą „Solidarność Walcząca” była jedną z takich grup, które powoływane były przez służby na terenie Polski, wojskowe. (…) On /Mateusz Morawiecki – ZKE/ był wyznaczony do pełnienia funkcji kierowniczych w strukturach bankowych, czy gospodarczo bankowych.”,
 4. poświadczył związki Kornela i Mateusza Morawieckich z WSI ZWOP we Wrocławiu w wywiadzie udzielonym przez telefon red. Markowi Podleckiemu i mnie, zamieszczonym w opublikowanym w dniu 19 kwietnia 2016 r. na kanale www.monitorpolski-YouTube.pl filmie pt: „Prokurator Andrzej M. Czyżewski: kariery panów Morawieckich są związane z oficerami WSI”.

 

W wywiadzie zamieszczonym w opublikowanym w dniu 19 kwietnia 2017 r. na kanale www.monitorpolski.YouTubefilmie pt: „Prokurator Andrzej M. Czyżewski: kariery panów Morawieckich są związane z oficerami WSI” Andrzej M. Czyżewski powiedział m.in. „(…) Wracając do panów M. tą moją wiedzę i informacje na ten temat przekazałem w 2006 roku po raz pierwszy panom Wassermannowi, panu Macierewiczowi, którego osobiście znałem, i panom Kaczyńskim, którzy wtedy w jednej, czy w drugiej postaci wpływali na kształt władz politycznych Polski.

Czyli mówiąc inaczej nic nowego nie powiem panom. Gdyby była możliwość wypowiedzi na ten temat, czy na temat tych akt tych dwóch panów, jeden nieżyjący, pana Wassermanna i pana Macierewicza, którzy między innymi posiadali czy uzyskali ode mnie materiały, z którymi następnie udali się do panów Kaczyńskich.

I teraz jeżeli chodzi o taką bardzo ukierunkowaną moją wypowiedź, informację ukierunkowaną w kierunku panów M., to z tą informacją, z prezentacją dokumentów, które udostępnił mi wcześniej Urząd Gaucka – w cudzysłowiu, bo Urząd Gaucka miał formalnie inną nazwę, łączony był i jest z do dzisiaj łączony z osobą pierwszego pełnomocnika rządu Republiki Federalnej Niemiec – więc wiedza zawarta w tych dokumentach i moja uzupełniająca wiedza dotycząca tych panów była oficjalnie przekazana i znana panom, świętej pamięci Wassermannowi i panu Macierewiczowi. Jeżeli chodzi o ich rolę i wagę sprawowanych urzędów, to nie muszę tego w tej chwili przypominać i opowiadać na ten temat.”

 

Przypomnę, że wtedy, gdy w 2006 roku spotkaliście się Panowie z Andrzejem M. Czyżewskim, Zbigniew Wassermann był ministrem, koordynatorem służb specjalnych, a Pan szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

 

W wywiadzie udzielonym red. Markowi Podleckiemu i mnie, zamieszczonym w opublikowanym 29 czerwca 2017 r. na kanale www.monitorpolski.YouTube filmie pt: „Andrzej Czyżewski, dr Zbigniew Kękuś: czy WSI przygotowały Mateusza Morawieckiego na Premiera RP” Andrzej M. Czyżewski powiedział między innymi:

Red. Marek Podlecki: Tym razem pomówimy o tym, o czym rozmawialiśmy przez telefon, Zbyszku, to znaczy o tym, co Pan odkrył jeżeli chodzi o środowisko dolnośląskie w Instytucie Gaucka.

Andrzej M. Czyżewski: Tak, więc jeżeli chodzi o kwestię moich, jakby możliwości, które mogłem realizować we współpracy z Instytutem Gaucka to między innymi napotkałem na obszerną dokumentację sporządzoną, czy dokumenty sporządzone przez Außenstelle Breslau, Dresden i część jak gdyby wyrażaną skutkami działalności Operative Grupe Warschau. To były formacje powoływane przez Stasi w latach osiemdziesiątych i zajmujące się dokładną inwigilacją Polski, czy też aktywności…

Red. Marek Podlecki: To są dokumenty niemieckie?

Andrzej M. Czyżewski: To są wszystkie dokumenty niemieckie, w języku niemieckim, część jest w języku rosyjskim /do ZKE/ Ja Panu przesłałem zdaje się taki dokument, w którym jest mowa o tym, że oryginał został sporządzony w języku rosyjskim. Inaczej mówiąc o tym mówimy, że …

Red. Marek Podlecki: Służbach rosyjskich

Andrzej M. Czyżewski: Tak, GRU przede wszystkim. Stasi, prawda, ZWOP, czyli WSI i ZWOP, a wcześniej WSW…

Red. Marek Podlecki: Oryginalność tych dokumentów nie ulega wątpliwości?

Andrzej M. Czyżewski: Nikt nie podważył do tej pory. Gorzej, dokonał pewnej operacji, czy dokonywał operacji, które potwierdzają wagę i oryginalność tych dokumentów, ponieważ podejmował kilkakrotnie próby podważenia, ale w sposób ogólny i nie związany bezpośrednio z istnieniem tych dokumentów. Tu nie chodzi o to, o konkretny dokument, ale tylko w ogóle czy istnieją…

Red. Marek Podlecki: One są dostępne?

Andrzej M. Czyżewski: One są dostępne.

(…) Andrzej M. Czyżewski: W ramach realizowanego projektu naukowego, w interesie i z upoważnienia Uniwersytetu w Hamburgu Instytutu Nauk Politycznych miałem bezpośrednio zagwarantowany dostęp do oryginałów kilkuset dokumentów dotyczących działalności Stasi i to działalności prowadzonej niezależnie od działalności towarzyszącej ze strony, prawda, organów polskich. (…) Jeżeli chodzi o powołanie wskutek pewnych uzgodnień pewnej formacji, którą nazwano operative grupe Warschau, to jednocześnie powołano zamiejscowe grupy operacyjne Stasi we Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, w Gdańsku.

(…) Red. Marek Podlecki: Komu Pan to wysyłał, jeżeli chodzi o polskie media?

(…) Ja bezpośrednio przekazałem tą wiedzę i dokumenty, które posiadałem panu Wassermannowi i panu Macierewiczowi. To są osoby, z którymi się…

Red. Marek Podlecki: Wtedy kiedy byli u Pana?
A. Czyżewski: Tak, ja bezpośrednio z nimi się kontaktowałem.

(…) Red. Marek Podlecki: Co w tych dokumentach było, tak w skrócie?

Andrzej M. Czyżewski: Chodziło o powstanie, powołanie takiego orga…, takiej organizacji, która się nazywała „Solidarnością Walczącą” według…

Red. Marek Podlecki: Co to znaczy powołanie? Czyli to służby powoływały, tak?
Andrzej M. Czyżewski: Według dokumentów, które się znajdują dalej w Berlinie i uwag, które były w formie raportów przesyłane przez Außenstelle Breslau do Berlina bądź do Drezna ta formacja pod nazwą „Solidarność Walcząca” była jedną z takich grup, które powoływane były przez służby na terenie Polski.

Red. Marek Podlecki: Wojskowe?
Andrzej M. Czyżewski: Wojskowe. Tak jest.

Red. Marek Podlecki: A czy o Morawieckim Kornelu było coś tam bezpośrednio?

Andrzej M. Czyżewski: O Kornelu Morawieckim w tej dokumentacji jest sporo, znaczy określają jego miejsce w tej formacji. Natomiast w związku z wiekiem Mateusza Morawieckiego tam prawie nic nie ma, ale chodzi o to,, chodzi o tak zwane otoczenie, w jakim Mateusz Morawiecki się mógł pojawić w ogóle.

Red. Marek Podlecki: Znaczy. Czyli generalnie, to co myśmy mówili, że Mateusz Morawiecki jest powiązany ze służbami jest nieprawdziwe.

Andrzej M. Czyżewski: Nie. Jest jak najbardziej. Bo jego oficerem prowadzącym był major Jacek Kseń.

Red. Marek Podlecki: Mateusza?
Andrzej M. Czyżewski: Tak Mateusza.

Red. Marek Podlecki: W jakim on był wtedy wieku?

Andrzej M. Czyżewski: Mateusz wtedy kończył studia.

Red. Marek Podlecki: Acha, czyli już był dorosły już odpowiadał za swoje czyny.

Andrzej M. Czyżewski: Nie był w przedszkolu. I nie był opozycjonistą, który…

Red. Marek Podlecki: Jaką funkcję, jaką rolę wykonywał w stosunku do służb.

Andrzej M. Czyżewski: Więc proszę pana, on był, jakby to powiedzieć, on był wyznaczony do pełnienia funkcji kierowniczych w strukturach bankowych, czy gospodarczo-bankowych. (…).”

 

Podczas spotkania z red. Markiem Podleckim i ze mną w tym roku w Polsce – patrz: film pt.: „Andrzej Czyżewski, dr Zbigniew Kękuś: czy WSI przygotowały Mateusza Morawieckiego na Premiera RP” – Andrzej M. Czyżewski poinformował nas, że Pan i Zbigniew Wassermann spotkaliście się z nim w 2006 roku w jego miejscu zamieszkania w Niemczech.

Ponieważ w dniu 28 grudnia 2017 r. kanał www.monitorpolski-YouTube.pl został zablokowany – właściciel YouTube zamieścił komunikat: „To konto zostało zamknięte z powodu naruszenia Wytycznych dla społeczności YouTube.” – wnoszę o zwrócenie się do zarządu YouTube o wydanie Adresatowi niniejszego pisma filmów wymienionych w pkt. I.1 i I.2, str. 1 niniejszego pisma.

 

Pragnę także poinformować, że na zakończenie spotkania z red. M. Podleckim i ze mną w tym roku w Polsce Andrzej M. Czyżewski okazał nam kserokopie kilku dokumentów w języku niemieckim, w których wielokrotnie zamieszczone było imię i nazwisko Kornela Morawieckiego oraz kilkukrotnie imię i nazwisko Mateusza Morawieckiego. Wyjaśniał, że są to dokumenty poświadczające jego twierdzenie – Załącznik 1: „Cała kariera, nie tylko zawodowa, p. M. Morawieckiego i polityczna aktywność jego ojca związana jest z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.. Nie znam języka niemieckiego stąd, a zatem nie mogę podać treści tych dokumentów.

 

W związku z powołaniem przez prezydenta Andrzeja Dudę – z inicjatywy Jarosława Kaczyńskiego – Mateusza Morawieckiego na Prezesa Rady Ministrów wnoszę, oraz informuję, jak na wstępie.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. E-mail ministra ds. informacji w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie Andrzeja M. Czyżewskiego z dnia 6 listopada 2015 r. do red. Andrzeja Potockiego i red. Marzeny Nykiel z portalu www.wPolityce.pl

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 29 grudnia 2017 r..

Zbigniew Kękuś

 

Pan

Mariusz Kamiński

Minister – Członek Rady Ministrów

Koordynator Służb Specjalnych

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o zlecenie przez Adresata niniejszego pisma właściwym merytorycznie służbom przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie przyczyny różnicy w kwocie około 10.000.000,00 /słownie: dziesięć milionów/ zł pomiędzy:
  1. kwotą 33.507.271,00 zł, którą powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę na Prezesa Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zarobił w Banku Zachodnim WBK S.A. i – patrz: pkt I.2,
  2. wartością majątku posiadanego przez Mateusza Morawieckiego, podanego przez niego w oświadczeniu majątkowym z 16 listopada 2015 r.
 2. Wniosek – na podstawie art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej: Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega
  udostępnieniu
  i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.”
  – o sporządzenie i doręczenie mi informacji publicznej w postaci podpisanego osobiście przez Ministra – Członka Rady Ministrów Koordynator Służb Specjalnych2 oświadczenia, że przyczyna różnicy w kwocie ok. 10.000.000,00 zł, pomiędzy kwotą 33.507.271,00 zł, którą M. Morawiecki zarobił w BZ WBK S.A. i wartością, w kwocie ok. 10.000.000,00 zł, posiadanego przez niego na dzień 16 listopada 2015 r. majątku nie budzi wątpliwości ze względu na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli.
 3. Wniosek, jeśli przyczyna różnicy w kwotach jak I.1 i I.2 budzi wątpliwości ze względu na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli, o sporządzenie i doręczenie mi informacji publicznej w postaci prezentacji tej przyczyny.
 4. Wniosek o doręczenie mi informacji jak w pkt. II lub III w terminie jak w art. 13.1 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.”
 5. Zawiadomienie, że były pełnomocnik Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Lecha Wałęsy, były prokurator, internowany w 1981 r., minister ds. informacji rządu RP na wychodźstwie Andrzej M. Czyżewski:
  1. poinformował e-mail’em z dnia 6 listopada 2015 r. red. Andrzeja Potockiego i red. Marzenę Nykiel z redakcji należącego do tygodnika „wSieci” portalu www.wPolityce.plZałącznik 1: „Cała kariera, nie tylko zawodowa, p. M. Morawieckiego i polityczna aktywność jego ojca związana jest z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.,
  2. podał w e-mail’u do mnie z dnia 15 listopada 2015 r.: „Obaj Morawieccy byli prowadzeni przez WSW/WSI. „Solidarność Walcząca” była pomysłem slużb specjalnych. Poprzez hierachicznie zbudowane „konspiracyjne struktury organizacyjne” WSW/ZWOP i Stasi Außenstelle Breslau uzyskało kontrolę nad tzw. podziemiem solidarnościowym w Kraju.,
  3. powiedział w wywiadzie udzielonym red. Markowi Podleckiemu i mnie, zamieszczonym w opublikowanym 29 czerwca 2017 r. na kanale www.monitorpolski.YouTube filmie pt: „Andrzej Czyżewski, dr Zbigniew Kękuś: czy WSI przygotowały Mateusza Morawieckiego na Premiera RP” – cytat: „Ta formacja pod nazwą „Solidarność Walcząca” była jedną z takich grup, które powoływane były przez służby na terenie Polski, wojskowe. (…) On /Mateusz Morawiecki – ZKE/ był wyznaczony do pełnienia funkcji kierowniczych w strukturach bankowych, czy gospodarczo bankowych.”,
  4. poświadczył związki Kornela i Mateusza Morawieckich z WSI ZWOP we Wrocławiu w wywiadzie udzielonym przez telefon red. Markowi Podleckiemu i mnie, zamieszczonym w opublikowanym w dniu 19 kwietnia 2016 r. na kanale www.monitorpolski-YouTube.pl filmie pt: „Prokurator Andrzej M. Czyżewski: kariery panów Morawieckich są związane z oficerami WSI”.
 6. Wniosek o zwrócenie się do zarządu YouTube o umożliwienie Adresatowi niniejszego pisma dostępu do filmów zamieszczonych na zablokowanym w dniu 28 grudnia 2017 r. kanale www.monitorpolski-YouTube.pl.
 7. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie zamieszczona na stronie www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

W dniu 7 stycznia 2016 r. portal www.newsweek.pl podał:

 

Wicepremier Mateusz Morawiecki nie chciał upublicznić oświadczenia majątkowego,

dziennikarze przygotowali je więc za niego. Według Money.pl Morawiecki od 2004 roku

jako członek zarządu i prezes BZ WBK zarobił 33 mln 507 tys. 271 złotych.”

Źródło: „Ponad 33 mln złotych. Tyle zarobił minister Mateusz Morawiecki od 2004 roku”, http://www.newsweek.pl/biznes/oswiadczenie-majatkowe-mateusza-morawieckiego-jaki-majatek-ma-morawiecki-,artykuly,376858,1.html, Data publikacji: 07.01.2016, 21:15

 

W dniu 12 stycznia 2016 r. portal www.bankier.pl. podał: „Mateusz Morawiecki zmienił zdanie i opublikował oświadczenie majątkowe. Minister rozwoju może pochwalić się sporym i różnorodnym majątkiem.

Szanując zainteresowanie opinii publicznej, zdecydowałem się upublicznić to moje oświadczenie. Złożyłem je w terminie. Nie mam obowiązku upubliczniania i nie miałem tego obowiązku, w związku z tym postąpiłem zgodnie z tym, jak miało być. Natomiast ze względu na zainteresowanie upublicznię” – powiedział wczoraj Mateusz Morawiecki.

Oświadczenie opublikowane na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów złożone zostało 16 listopada 2015 r., co oznacza, że wszelkie kwoty w nim zawarte dotyczą roku poprzedniego, a więc 2014 r.

Morawiecki w oświadczeniu wpisał:

Nieruchomości – Dom o powierzchni ok. 150 m2 położony na działce o powierzchni ok. 0,46 ha wraz z zabudowaniami letniskowymi i gospodarczymi

– Dom o powierzchni ok. 100 m2 położony na działce o powierzchni ok. 2800 m2

– 50% własności segmentu szeregowego o powierzchni 180 m2 na działce o powierzchni ok. 400 m2

– Działka rolna o powierzchni ok. 2 ha warta 110 000 zł.

Środki pieniężne, akcje etc. – Środki pieniężne w wysokości 3,158 mln zł

– Papiery wartościowe w postaci akcji na kwotę ok. 3,839 mln zł brutto (chodzi o akcje BZ WBK)

– Uprawnienia do akcji określone kwotowo do wysokości 350 000 zł

– Prawo do polisy o wartości 590 000 zł oraz prawo do polisy w wysokości 20 000 zł (cesje zostaną przeprowadzone wkrótce)

Inny majątek – zabudowa kuchenną (ok. 60 000 zł) oraz meble (ok. 50 000 zł) jako składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł

Zobowiązania – Kredyt mieszkaniowy hipoteczny w wysokości zaciągnięty na zakup działki rekreacyjnej oraz domku letniskowego (zaciągnięty na 1 100 000 zł, pozostało do spłaty 683 000 zł)

Dodatkowo M. Morawiecki wspomniał o pożyczce dla osoby fizycznej w drugim stopniu pokrewieństwa (siostry) o wartości ok. 300 000 zł.”

Źródło: „Oto oświadczenie majątkowe Mateusza Morawieckiego”, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Oto-oswiadczenie-majatkowe-Mateusza-Morawieckiego-7294199.html, 12.01.2016 r.

 

Po odjęciu podatku – wg najwyższej skali – od kwoty 33.507.271,00 zł, którą Mateusz Morawiecki zarobił w BZ WBK S.A., pozostaje, kwota netto, ok. 20.000.000,00 zł. Z oświadczenia majątkowego z 16 listopada 2015 r. wynika, że wartość jego majątku w dacie złożenia oświadczenia raczej nie przekraczała kwoty 10.000.000,00 zł.

Były pełnomocnik Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Lecha Wałęsy, były prokurator, internowany w 1981 r., minister ds. informacji rządu RP na wychodźstwie Andrzej M. Czyżewski twierdzi, że – Załącznik 1: „Cała kariera, nie tylko zawodowa, p. M. Morawieckiego i polityczna aktywność jego ojca związana jest z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu. Informację jak wyżej A. M. Czyżewski potwierdził w wywiadach udzielonych red. Markowi Podleckiemu i mnie i zamieszczonych w filmach jak w pkt. IV.3 i IV.4.

W e-mail’u do mnie z dnia 15 listopada 2015 r.: „Obaj Morawieccy byli prowadzeni przez WSW/WSI. „Solidarność Walcząca” była pomysłem slużb specjalnych. Poprzez hierachicznie zbudowane „konspiracyjne struktury organizacyjne” WSW/ZWOP i Stasi Außenstelle Breslau uzyskało kontrolę nad tzw. podziemiem solidarnościowym w Kraju..

A. M. Czyżewski miał dostęp do dokumentów znajdujących się w Instytucie Gaucka – Die Bundesbeaoutragte für die Unterlagen des Staatssicherheistsdienstes der ehemalugen DDR, odpowiednik Polskiego Instytutu Pamięci Narodowej – w związku z jego pracą naukową na Uniwersytecie w Hamburgu.

W wywiadzie zamieszczonym w opublikowanym 29 czerwca 2017 r. na kanale www.monitorpolski.YouTube filmie pt: „Andrzej Czyżewski, dr Zbigniew Kękuś: czy WSI przygotowały Mateusza Morawieckiego na Premiera RP” Andrzej M. Czyżewski mówi między innymi:

Red. Marek Podlecki: Tym razem pomówimy o tym, o czym rozmawialiśmy przez telefon, Zbyszku, to znaczy o tym, co Pan odkrył jeżeli chodzi o środowisko dolnośląskie w Instytucie Gaucka.

Andrzej M. Czyżewski: Tak, więc jeżeli chodzi o kwestię moich, jakby możliwości, które mogłem realizować we współpracy z Instytutem Gaucka to między innymi napotkałem na obszerną dokumentację sporządzoną, czy dokumenty sporządzone przez Außenstelle Breslau, Dresden i część jak gdyby wyrażaną skutkami działalności Operative Grupe Warschau. To były formacje powoływane przez Stasi w latach osiemdziesiątych i zajmujące się dokładną inwigilacją Polski, czy też aktywności…

Red. Marek Podlecki: To są dokumenty niemieckie?

Andrzej M. Czyżewski: To są wszystkie dokumenty niemieckie, w języku niemieckim, część jest w języku rosyjskim /do ZKE/ Ja Panu przesłałem zdaje się taki dokument, w którym jest mowa o tym, że oryginał został sporządzony w języku rosyjskim. Inaczej mówiąc o tym mówimy, że …

Red. Marek Podlecki: Służbach rosyjskich

Andrzej M. Czyżewski: Tak, GRU przede wszystkim. Stasi, prawda, ZWOP, czyli WSI i ZWOP, a wcześniej WSW…

Red. Marek Podlecki: Oryginalność tych dokumentów nie ulega wątpliwości?

Andrzej M. Czyżewski: Nikt nie podważył do tej pory. Gorzej, dokonał pewnej operacji, czy dokonywał operacji, które potwierdzają wagę i oryginalność tych dokumentów, ponieważ podejmował kilkakrotnie próby podważenia, ale w sposób ogólny i nie związany bezpośrednio z istnieniem tych dokumentów. Tu nie chodzi o to, o konkretny dokument, ale tylko w ogóle czy istnieją…

Red. Marek Podlecki: One są dostępne?

Andrzej M. Czyżewski: One są dostępne.

(…) Andrzej M. Czyżewski: W ramach realizowanego projektu naukowego, w interesie i z upoważnienia Uniwersytetu w Hamburgu Instytutu Nauk Politycznych miałem bezpośrednio zagwarantowany dostęp do oryginałów kilkuset dokumentów dotyczących działalności Stasi i to działalności prowadzonej niezależnie od działalności towarzyszącej ze strony, prawda, organów polskich. (…) Jeżeli chodzi o powołanie wskutek pewnych uzgodnień pewnej formacji, którą nazwano operative grupe Warschau, to jednocześnie powołano zamiejscowe grupy operacyjne Stasi we Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, w Gdańsku.

(…) Red. Marek Podlecki: Komu Pan to wysyłał, jeżeli chodzi o polskie media?

(…) Ja bezpośrednio przekazałem tą wiedzę i dokumenty, które posiadałem panu Wassermannowi i panu Macierewiczowi. To są osoby, z którymi się…

Red. Marek Podlecki: Wtedy kiedy byli u Pana?
A. Czyżewski: Tak, ja bezpośrednio z nimi się kontaktowałem.

(…) Red. Marek Podlecki: Co w tych dokumentach było, tak w skrócie?

Andrzej M. Czyżewski: Chodziło o powstanie, powołanie takiego orga…, takiej organizacji, która się nazywała „Solidarnością Walczącą” według…

Red. Marek Podlecki: Co to znaczy powołanie? Czyli to służby powoływały, tak?
Andrzej M. Czyżewski: Według dokumentów, które się znajdują dalej w Berlinie i uwag, które były w formie raportów przesyłane przez Außenstelle Breslau do Berlina bądź do Drezna ta formacja pod nazwą „Solidarność Walcząca” była jedną z takich grup, które powoływane były przez służby na terenie Polski.

Red. Marek Podlecki: Wojskowe?
Andrzej M. Czyżewski: Wojskowe. Tak jest.

Red. Marek Podlecki: A czy o Morawieckim Kornelu było coś tam bezpośrednio?

Andrzej M. Czyżewski: O Kornelu Morawieckim w tej dokumentacji jest sporo, znaczy określają jego miejsce w tej formacji. Natomiast w związku z wiekiem Mateusza Morawieckiego tam prawie nic nie ma, ale chodzi o to,, chodzi o tak zwane otoczenie, w jakim Mateusz Morawiecki się mógł pojawić w ogóle.

Red. Marek Podlecki: Znaczy. Czyli generalnie, to co myśmy mówili, że Mateusz Morawiecki jest powiązany ze służbami jest nieprawdziwe.

Andrzej M. Czyżewski: Nie. Jest jak najbardziej. Bo jego oficerem prowadzącym był major Jacek Kseń.

Red. Marek Podlecki: Mateusza?
Andrzej M. Czyżewski: Tak Mateusza.

Red. Marek Podlecki: W jakim on był wtedy wieku?

Andrzej M. Czyżewski: Mateusz wtedy kończył studia.

Red. Marek Podlecki: Acha, czyli już był dorosły już odpowiadał za swoje czyny.

Andrzej M. Czyżewski: Nie był w przedszkolu. I nie był opozycjonistą, który…

Red. Marek Podlecki: Jaką funkcję, jaką rolę wykonywał w stosunku do służb.

Andrzej M. Czyżewski: Więc proszę pana, on był, jakby to powiedzieć, on był wyznaczony do pełnienia funkcji kierowniczych w strukturach bankowych, czy gospodarczo-bankowych. (…).”

 

Ponieważ w dniu 28 grudnia 2017 r. kanał www.monitorpolski-YouTube.pl został zablokowany – właściciel YouTube zamieścił komunikat: „To konto zostało zamknięte z powodu naruszenia Wytycznych dla społeczności YouTube.” – wnoszę o zwrócenie się do zarządu YouTube o wydanie Adresatowi niniejszego pisma filmów wymienionych w pkt. V.3 i V.4, str. 2 niniejszego pisma.

 

Pragnę także poinformować, że na zakończenie spotkania z red. M. Podleckim i ze mną w tym roku w Polsce Andrzej M. Czyżewski okazał nam kserokopie kilku dokumentów w języku niemieckim, w których wielokrotnie zamieszczone było imię i nazwisko Kornela Morawieckiego oraz kilkukrotnie imię i nazwisko Mateusza Morawieckiego. Wyjaśniał, że są to dokumenty poświadczające jego twierdzenie – Załącznik 1: „Cała kariera, nie tylko zawodowa, p. M. Morawieckiego i polityczna aktywność jego ojca związana jest z WSI – ZWOP (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza) Oddział we Wrocławiu.. Nie znam języka niemieckiego stąd, a zatem nie mogę podać treści tych dokumentów.

 

Jeśli na prawdzie polega informacja Andrzeja M. Czyżewskiego, że cała kariera zawodowa Mateusza Morawieckiego jest związana z WSI-ZWOP Oddział we Wrocławiu, to przyczyną różnicy – w kwocie ponad 10.000.000,00 zł – pomiędzy kwotą, którą Mateusz Morawiecki zarobił w BZWBK S.A. od 2004 roku, do powołania go, w listopadzie 2015 r. na urząd Wiceprezesa Rady Ministrów , ministra rozwoju, a wartością/”kwotą” posiadanego przez niego w dniu 16 listopada 2015 r. majątku może być regulowanie przez niego zobowiązań związanych z jego współpracą w przeszłości z WSI-ZWOP Oddział we Wrocławiu.

W związku z powołaniem przez prezydenta Andrzeja Dudę – z inicjatywy Jarosława Kaczyńskiego – Mateusza Morawieckiego na Prezesa Rady Ministrów wnoszę, oraz informuję, jak na wstępie.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. E-mail ministra ds. informacji w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie Andrzeja M. Czyżewskiego z dnia 6 listopada 2015 r. do red. Andrzeja Potockiego i red. Marzeny Nykiel z portalu www.wPolityce.pl

1 Bez względu na to, kto będzie sprawował urząd Ministra – Koordynatora Służb Specjalnych po zapowiadanej przez premier Beatę Szydło, a następnie przez premiera Mateusza Morawieckiego rekonstrukcji rządu.

2 Bez względu na to, kto będzie sprawował urząd Ministra – Koordynatora Służb Specjalnych po zapowiadanej przez premier Beatę Szydło, a następnie przez premiera Mateusza Morawieckiego rekonstrukcji rządu.

i „(…) A więc dlatego, żeby pokazać, że nam na stosunkach z Izraelem na sojuszu zależy w sposób szczególnyarmia Polska jest obecna w Iraku/w Iraku straciło życie 22 polskich żołnierzy; Trybunał Zbrodni Wojennych w Kuala Lumpur uznał wyrokiem z dnia 28.12.2012 r. byłego prezydenta USA Georgea Busha i byłego premiera Wielkiej Brytanii za zbrodniarzy wojennych winnych zbrodni ludobójstwa – ZKE/ w dużym stopniu ze względu na nasze związki z waszym państwem. Nasza armia jest obecna ale będzie w znacznie większej liczbie obecna w Libanie z tych samych względów. Nasze odpowiednie służby współpracują na licznych odcinkach z waszymi też ze względu na to o czym przed chwilą mówiłem. Tak jest i mogę państwa zapewnić, że chociaż rządy w Polsce się zmieniają, jak w każdym demokratycznym państwie, raz jedni wygrywają, a raz drudzy, ostatnio wygraliśmy my, ale nie jest wykluczone, że w przyszłości wygra ktoś inny, nie chcielibyśmy tego oczywiście, nie można tego wykluczyć, to polityka wobec Izraela się nie zmieni. – Źródło: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, wystąpienie w dniu 11 września 2006 r. podczas zamkniętego spotkania z izraelskimi politykami, żydowskimi intelektualistami polskiego pochodzenia; https://forumemjot.wordpress.com/2015/03/11/prezydent-lech-kaczynski-zdrada-panstwa-i-narodu-polskiego-mason-kryptosyjonista-w-izraelu/

 

ii Patrz: portal „Sumienie Narodu” – „Zapalenie świec Chanuka w Sejmie RP 2017 r.”, https://www.youtube.com/watch?v=Q2Smkc2W0aE/

oraz strona internetowa Sejmu RP, film „Chanuka na Wiejskiej. Zobacz jak w Sejmie obchodzono Święto Świateł”, https://www.youtube.com/watch?v=smeDH0zGQj8

iii Zwracam się do Ciebie po imieniu ponieważ jesteśmy byłymi kolegami z pracy w Banku Zachodnim WBK S.A. Moje zatrudnienie w BZ WBK S.A. potwierdza Świadectwo Pracy z dnia 31 października 2006 r., w którym podano m. in. – Załącznik 14: „Bank Zachodni WBK S.A. Centrum Wsparcia Biznesu /adres – ZKE/ Wrocław, 31.10.2006r. – ŚWIADECZTWO PRACY 1. Stwierdza się, że Pan Zbigniew Kękuś (…) był zatrudniony w: Banku Zachodnim WBK S.A. w okresie od: 01.11.2002r. do 31.10.2006 r. w wymiarze czasu pracy: pełny etat. 2. W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę kolejno na stanowiskach: Dyrektor Obszaru Zarządzania Zakupami, Nieruchomościami i Kosztami. 3. Stosunek pracy ustał w wyniku: Porozumienie stron art. 30 § 1 Kodeksu pracy (…) Departament Kadr Zastępca Dyrektora Anna Artemska”Źródło: Bank Zachodni WBK S.A., Świadectwo Pracy z dnia 31.10.2006 r. – Załącznik 14

Ty byłeś wtedy wiceprezesem zarządu BZ WBK S.A., dyrektorem Pionu Wspierania Biznesu, moim – przez cały okres jak w Świadectwie Pracy z 31.10.2006 r. – bezpośrednim przełożonym.

iv Zob. „Zapalenie świec Chanuka w Sejmie RP 2017 r.”, https://www.youtube.com/watch?v=Q2Smkc2W0aE

v „Raczej bym się identyfikował z Sitting Bullem czy innym wodzem plemion indiańskich. Zawsze miałem poczucie, że należy stawać po stronie słabszych.” – Źródło: „To bandyci muszą się bać – z Jarosławem Gowinem rozmawia Magda Kazikiewicz” ;„Fakt”, 27.11.2012 r., s. 2-3

vi „BUC”«o człowieku zarozumiałym i aroganckim»; Słownik Języka Polskiego