Rządy żydów w Polsce – o wyższości Talmudu nad Konstytucją i co SSO Artur Kosmala orzeknie w sprawie „zwykłej jakiejś polskiej tradycji antysemickiej”

Polska jest dla Żydów najbezpieczniejszym krajem w Europie.”
Źródło: „Jonny Daniels: “Polska jest dla Żydów najbezpieczniejszym krajem w Europie”,

https://wpolityce.pl/polityka/358361-nasz wywiad-jonny-daniels-polska-jest-dla-zydow-najbezpieczniejszym-krajem-w europie?strona=2,

18 września 2017 – Załącznik 2

Daj kurze grzędę, a ona: wyżej siędę.”

Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.”

Artykuł 54 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo,

 

Niniejsze pismo kieruję do Państwa w interesie społecznym.

Jako uzupełnienie do niego proszę potraktować zamieszczony na YouTube film pt. „Dr Zbigniew Kękuś (PPP1): „… zwykła jakaś polska tradycja antysemicka”.

Sprawa, którą Państwu przedstawiam dotyczy wprawdzie jednego tylko Polaka, przedsiębiorcy z Wrocławia Piotra Rybaka, ale że przedstawiony przy jej okazji przez sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia Marka Górnego zarzut „polskiej tradycji antysemickiej” dotyczy wszystkich Polaków, a żydzi we władzach Rzeczypospolitej Polskiej są – tak samo, jak wysługujący im się nie-żydzi karierowicze – wobec Polaków nie-żydów coraz bardziej agresywni tak słowach, jak i czynach, stanowiąc coraz większe dla nas zagrożenie postanowiłem ją Państwu bliżej przedstawić.

Przesłałem już Państwu moje pismo z dnia 10 stycznia do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. dr. Krzysztofa Pobuty, którym złożyłem wniosek o przydzielenie mi konwoju policyjnego w związku z posiedzeniem w dniu 24 stycznia 2018 r. Sądu Okręgowego we Wrocławiu III Wydział Karny w przedmiocie rozpoznania mojego zażalenia na postanowienie prokuratora Jakuba Dłubacza z Prokuratury Rejonowej w Oławie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie o popełnieniu przez sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia Marka Górnego przestępstwa z art. 133 k.k., znieważenia Narodu Polski.

W niniejszym e-mail’u przedstawię:

 1. bezprecedensowy w jego surowości wyrok, który w sprawie przeciwko Piotrowi Rybakowi wydał sędzia Marek Górny,
 2. bezprecedensowe w jego antypolonizmie uzasadnienie, które sędzia Marek Górny przedstawił dla wyroku,
 3. sprzeczną z konstytucyjnym i ustawowym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, a zgodną z wytyczną Talmudu metodę obrony sędziego Marka Górnego przez prokuratora Jakuba Dłubacza,
 4. zażalenie, które złożyłem na postanowienie nad wyraz łaskawego dla sędziego Marka Górnego prokuratora Jakuba Dłubacza.

 

W dniu 21 listopada 2016 r. sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia Marek Górny rozpoznawał sprawę przeciwko przedsiębiorcy z Wrocławia Piotrowi Rybakowi oskarżonemu o spalenie kukły Żyda na wrocławskim Rynku w listopadzie 2015 r. Jakkolwiek prokuratura wystąpiła o skazanie P. Rybaka na karę ograniczenia wolności, sędzia Marek Górny skazał go na karę… 10 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności.

Zanim P. Rybak podpalił kukłę Żyda nie raz palono w Polsce kukły, w tym m.in. politycy palili kukły polityków, i nigdy za takie czyny nie penalizowano.

Sędzia Marek Górny potraktował jednak Piotra Rybaka – nawiasem mówiąc, doprowadzonego do bankructwa jako jeden z wielu polskich przedsiębiorców podczas budowy we Wrocławiu stadionu piłkarskiego przed turniejem EURO 2012, wielka szkoda, że media relacjonujące sprawę karną prowadzoną przeciwko P. Rybakowi, nie są zainteresowane, kto i w jaki sposób spowodował bankructwo jego firmy – bardzo surowo.

Nie mniejsze niż wyrok, który wydał sędzia Marek Górny zdumienie budzi, co on myśli o Polakach. W przedstawionym publicznie ustnym uzasadnieniu do w.w. wyroku podał m.in.:

(…) To już nie jest tylko zwykła jakaś polska tradycja antysemicka.”

SSR Marek Górny, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia, 21 listopada 2016 r., Źródło: „Spalił kukłę, pójdzie do więzienia.

Wyrok za “polską tradycję antysemicką”; https://www.youtube.com/watch?v=qN5CStc2f_I

 

Wskazać zatem należy, że tradycja to:

 

TRADYCJA”«zasady postępowania, obyczaje, poglądy, wiadomości przechodzące z pokolenia na pokolenie, występujące przez jakiś czas i utrwalające się potem zwyczajowo;

przekazywanie tych zasad, obyczajów następnym pokoleniom, kultywowanie ich»

Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1035

Naród Polski nigdy w tysiącleciu obecności żydów w Polsce nie przekazywał sobie z pokolenia na pokolenie antysemityzmu, nie kultywował antysemityzmu.

Nie tylko moje to stanowisko, ale… prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, który taką – tak samo jak sędzia Marek Górny używając słowa „tradycja” – przedstawił w dniu 4 lipca 2016 r. w Kielcach ocenę stosunku Polaków do żydów przez ich tysiąc lat obecności w Polsce – Załącznik 1:

 

Polacy i Żydzi na tych ziemiach to tysiącletnia tradycja współżycia dwóch narodów,

kultur, często małżeństw, pokrewieństwa, przyjaźni, znajomości.

1000 lat wspólnej historii i trwania razem –w Polin, ziemi przyjaznej żydowskiemu narodowi.

Źródło: „Prezydent Duda na obchodach 70. rocznicy pogromu kieleckiego: “Nie ma usprawiedliwienia dla antysemickiej zbrodni. Nie ma i nie będzie!”, Kielce, 4 lipca 2016 r. https://wpolityce.pl/historia/299301-prezydent-duda-na-obchodach-70-rocznicy-pogromu-kieleckiego-nie-ma-usprawiedliwienia-dla-antysemickiej-zbrodni-nie-ma-i-nie-bedzie-przemowienie?strona=2Załącznik 1

Za żydami zatem w Polsce tysiąc lat bardzo dobrego ich traktowania przez Polaków. Nie raz w ich przeszłości bywało, że przed pogromami uciekali do Polski, tutaj przybywali, gdy ich wypędzali obywatele państw, które wcześniej udzielały im gościny. Tutaj korzystali z praw, których władcy Polski nawet Polakom nie nadawali.

W całkowitej sprzeczności z nie tylko krzywdzącym nas, ale przede wszystkim bardzo groźnym dla nas – wobec powszechnego na świecie potępienia dla tzw. antysemityzmu – zarzutem jest niezmiennie od lat doskonałe o Polakach, jako gościnnych dla żydów gospodarzach, przewodniczącego fundacji „Z Głębin” Jonny’ego Daniels’a. Na początku 2014 roku Jonny Daniels mówił:

 

Na podstawie mojego kilkuletniego doświadczenia z Polską powiem nawet, żePolska dziś jest jednym

z najlepszych miejsc w Europie, żeby być Żydem – powiedział Daniels. Dodał, że gdy odwiedził Polskę, był zaskoczony: – Spodziewałem się czegoś zupełnie innego. Zastałem kraj i naród, który ma szacunek dla judaizmu.

Jonny Daniels, Źródło: http://konflikty.wp.pl/kat,1020351,title,Inicjator-specjalnej-sesji-Knesetu-w-Auschwitz-to-nasza-ostatnia-szansa,wid,16084448,wiadomosc.html?ticaid=112071

 

Po upływie prawie czterech latach od tamtej wypowiedzi mieszkający w Polsce Jonny Daniels mówi – Załącznik 2:

 

Polska jest dla Żydów najbezpieczniejszym krajem w Europie. Chodzę po polskich miastach z dumą, jako dumny Żyd. Nie docenia się tego jak wysoki jest w Polsce poziom akceptacji i otwartości wobec Żydów – mówi Jonny Daniels w rozmowie z wPolityce.pl.

Źródło: „Jonny Daniels: “Polska jest dla Żydów najbezpieczniejszym krajem w Europie”, https://wpolityce.pl/polityka/358361-nasz wywiad-jonny-daniels-polska-jest-dla-zydow-najbezpieczniejszym-krajem-w europie?strona=2, 18 września 2017 – Załącznik 2

 

Stosunki polsko-izraelskie na szczeblu międzyrządowym ocenia J. Danniels jako… fenomenalne – Załącznik 2:

 

Co Pan sądzi na temat obecnych stosunków polsko-izraelskich?

(…). Na poziomie międzyrządowym relacje Polski z Izraelem są fenomenalne.

Trudno uwierzyć w to jak dobrze współpracują nasze rządy. To naprawdę niezwykłe.”

Źródło: „Jonny Daniels: “Polska jest dla Żydów najbezpieczniejszym krajem w Europie”, https://wpolityce.pl/polityka/358361-nasz wywiad-jonny-daniels-polska-jest-dla-zydow-najbezpieczniejszym-krajem-w europie?strona=2, 18 września 2017 – Załącznik 2

 

Ta fenomenalność relacji na szczeblu międzyrządowym jest zapewne skutkiem doktryny politycznej byłych, obecnych i przyszłych władz Rzeczypospolitej Polskiej klarownie przedstawionej przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego podczas zamkniętego spotkania w dniu 11 września 2006 r. w Izraelu:

 

A więc dlatego, żeby pokazać, że nam na stosunkach z Izraelem na sojuszu zależy w sposób szczególny armia Polska jest obecna w Iraku/w Iraku straciło życie 22 polskich żołnierzy – ZKE/ w dużym stopniu ze względu na nasze związki z waszym państwem. Nasza armia jest obecna ale będzie w znacznie większej liczbie obecna w Libanie

z tych samych względów. Nasze odpowiednie służby współpracują na licznych odcinkach z waszymi też ze względu na to o czym przed chwilą mówiłem. Tak jest i mogę państwa zapewnić, że chociaż rządy w Polsce się zmieniają, jak w każdym demokratycznym państwie, raz jedni wygrywają, a raz drudzy, ostatnio wygraliśmy my, ale nie jest wykluczone, że w przyszłości wygra ktoś inny, nie chcielibyśmy tego oczywiście, nie można tego wykluczyć,

to polityka wobec Izraela się nie zmieni.

Źródło: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, wystąpienie w dniu 11 września 2006 r. podczas zamkniętego spotkania z izraelskimi politykami, żydowskimi intelektualistami polskiego pochodzenia; https://forumemjot.wordpress.com/2015/03/11/prezydent-lech-kaczynski-zdrada-panstwa-i-narodu-polskiego-mason-kryptosyjonista-w-izraelu/

 

Andrzej Duda wspomina Lecha Kaczyńskiego jako orędownika… „Rzeczypospolitej przyjaciół”:

 

Wspomnę pana prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego, wielkiego orędownika polsko-żydowskiej przyjaźni i współistnienia, wielkiego orędownika Rzeczypospolitej przyjaciół.”

Źródło: „Prezydent Duda na obchodach 70. rocznicy pogromu kieleckiego: “Nie ma usprawiedliwienia dla antysemickiej zbrodni. Nie ma i nie będzie!”, Kielce, 4 lipca 2016 r. https://wpolityce.pl/historia/299301-prezydent-duda-na-obchodach-70-rocznicy-pogromu-kieleckiego-nie-ma-usprawiedliwienia-dla-antysemickiej-zbrodni-nie-ma-i-nie-bedzie-przemowienie?strona=2Załącznik 1

 

Mnie ta „przyjaźń” bokiem wychodzi. Więcej ze strony żydów do mnie – i do mojej rodziny – oraz wysługujących im się nie-żydów terroru, okrucieństwa, cwaniactwa niż przyjaźni – więcej na ten temat na stronie www.kekusz.pl.

 

Nie bez przyczyny dla przedstawienia opinii żyda o relacji polsko-żydowskich wybrałem Jnny’ego Daniels’a. On nie tylko mieszka w Polsce, ale jest postacią bardzo szanowaną przez przedstawicieli najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej. Korzystają z zaproszeń na organizowane przez niego imprezy integracyjne Rzeczpospolitej przyjaciół. .

Nawiasem mówiąc, ma też do nich bardzo szczęśliwą rękę. Gdy z jego zaproszenia na wyjazdową sesję Knesetu w Krakowie, w styczniu 2014 r. skorzystał poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Duda – Załącznik 3 – to nam potem prezes PiS Jarosław Kaczyński podsunął A. Dudę jako kandydata PiS na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Gdy z kolei wicepremier Mateusz Morawiecki uczestniczył 24 listopada 2017 r. w kolacji szabasowej w domu J. Danniels’a – Załącznik 4 – to dwa tygodnie później uzyskał nominację J. Kaczyńskiego na Prezesa Rady Ministrów, komitet polityczny PiS zatwierdził, a A. Duda dopełnił formalności.

 

Z podanych wyżej przyczyn uznawszy, że używając sformułowania „polska tradycja antysemicka” sędzia Marek Górny znieważył Naród Polski, pismem z dnia 14 grudnia 2016 r. skierowanym do prokuratora okręgowego we Wrocławiu Bogdana Wrzesińskiego złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przez sędziego M. Górnego przestępstwa z art. 133, znieważenia Narodu Polski – Załącznik 5.1:
Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 14 grudnia 2016 r. do prokuratora okręgowego we Wrocławiu Bogdana

Wrzesińskiego – Załącznik 5.1

 

Moje zawiadomienie przekazano do Prokuratury Rejonowej w Oławie i w dniu 22 lutego 2017 r. prokurator Jakub Dłubacz wydał postanowienie, którym orzekł – Załącznik 5.2: „Prokuratura Rejonowa w Oławie /adres – ZKE/ Sygn. akt PR.Ds.134.2017 Dnia 22.02.2017 r. POSTANOWIENIE o odmowie wszczęcia śledztwa

Jakub Dłubacz – prokurator Prokuratury Rejonowej w Oławie w sprawie mającego miejsce w dniu 21.11.2016 r. we Wrocławiu, przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego –sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia poprzez publiczne znieważenie Narodu Polskiego, podczas rozprawy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk i art. 133 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

postanowił: odmówić wszczęcia śledztwa w sprawie:

mającego miejsce w dniu 21.11.2016 r. we Wrocławiu, przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego – sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia poprzez publiczne znieważenie Narodu Polskiego, podczas rozprawy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk i art. 133 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

– wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego (art. 17 § 1 pkt 2 kpk),

UZASADNIENIE

Prokuratura Rejonowa prowadziła czynności sprawdzające w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na przekroczeniu uprawnień przez Sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia poprzez wypowiedzeniu w ustnym uzasadnieniu wyroku słów „polska tradycja antysemicka”, które to słowa zdaniem osób zawiadamiających o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, miałyby znieważyć Naród Polski.

Mając na uwadze treść przekazanych do Prokuratury Rejonowej w Oławie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w świetle ugruntowanego w literaturze prawniczej stanowiska (komentarze do art. 133 autorstwa Natalii Kłączyńskiej i Piotra Kardasa), stwierdzić należy, że co następuje.

Przez znieważenie Narodu Polskiego lub Rzeczypospolitej Polskiej należy rozumieć zachowanie się sprawcy, które w jego zamyśle ma stanowić wyraz pogardy, ośmieszenia znieważenia podmiotu. Nie każda wypowiedziana publicznie krytyczna uwaga pod adresem Narodu lub Rzeczypospolitej Polskiej stanowi przestępstwo, nawet gdyby zawierała w swej treści dotkliwe oceny. Istotna dla bytu komentowanego czynu zabronionego jest bowiem nie tyle treść wypowiedzi, co jej obraźliwa forma i cel działania sprawcy.

Wedle ujęcia słownikowego znieważenie to „ubliżanie komuś lub czemuś słowem lub czynem, obrażanie kogoś lub czegoś”. Znieważanie oznacza więc zachowanie mające obelżywy, obraźliwy charakter, polegające na uczynieniu sobie z Narodu lub Rzeczypospolitej Polskiej pośmiewiska, okazywaniu pogardy czy uwłaczaniu szacunkowi oraz czci przysługującej Narodowi oraz Rzeczypospolitej Polskiej. Istotą znamienia „znieważa” jest niemożliwość dokonania oceny takiego zachowania w kategoriach wartości logicznej prawdy lub fałszu. Znieważenie ma bowiem charakter niezracjonalizowany, przejawiający się w zamierzaniu sprawcy do zdyskredytowania określonych wartości, przeciwko którym jest skierowane w oderwaniu od faktów.

Przestępstwo określone w art. 133 ma charakter umyślny, który może przybierać jedynie postać zamiaru bezpośredniego. Sprawca musi działać ze szczególnego rodzaju zamiarem, wyrażającym wolę znieważania. Zachowanie znieważające wartości wymienione w art. 133 kk, musi być w swej treści na tyle wyraźne, by mogło zostać uznane, przy zastosowaniu możliwie maksymalnie zobiektywizowanych kryteriów za przejaw poniżenia, pogardy, ośmieszenia, uwłaczania itp. Narodowi lub Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym, zdaniem oskarżyciela publicznego, wypowiedzenie przez Sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia przedmiotowych słów, nie wyczerpuje znamion ani przestępstwa z art. 231 § 1 kk (przekroczenie uprawnień), ani znamion czynu zabronionego określonego w art. 133 kk. prokurator Prokuratury Rejonowej Jakub Dłubacz”

Źródło: Prokuratura Rejonowa w Oławie, sygn. akt PR.Ds.134.2017, postanowienie prokuratora Jakuba Dłubacza

z dnia 22 lutego 2017 r. – Załącznik 5.2

 

Wskazać należy, że:

 1. art. 297 § 1 k.p.k. stanowi: Celem postępowania przygotowawczego jest: (…) 2) wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy, (…).”
 2. w Konstytucji podano:

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym,

urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.”

Artykuł 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.”
Artykuł 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

a prokurator Jakub Dłubacz jakby zgodnie z wytyczną Talmudu:

W czasie procesu sądowego wolno oszukiwać,

żeby Żyd zawsze wygrał.”

Talmud, Baba Kamma, 113b

Proszę o uważne zapoznanie się z postanowieniem prokuratora Jakuba Dłubacza…

Zauważycie Państwo, że łaskaw dla sędziego Marka Górnego prokuratur Jakub Dłubacz nie podawszy w nim – choć to ustawowy, określony w art. 297 § 1 k.p.k. obowiązek prokuratora prowadzącego postępowanie przygotowawcze – imienia i nazwiska sędziego Marka Górnego, nie podał także:

 1. daty rozprawy, podczas której sędzia Marek Górny zarzucił Polakom „zwykłą jakąś polską tradycję antysemicką”,
 2. sygnatury akt sprawy, którą sędzia Marek Górny prowadził przeciwko Piotrowi Rybakowi.

 

Podał tylko – Załącznik 5.2: „Prokuratura Rejonowa prowadziła czynności sprawdzające w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na przekroczeniu uprawnień przez Sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia poprzez wypowiedzeniu w ustnym uzasadnieniu wyroku słów „polska tradycja antysemicka”, które to słowa zdaniem osób zawiadamiających o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, miałyby znieważyć Naród Polski.”

Autor postawionego Polakom zarzutu:

(…) To już nie jest tylko zwykła jakaś polska tradycja antysemicka.”

SSR Marek Górny, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia, 21 listopada 2016 r., Źródło: „Spalił kukłę, pójdzie do więzienia.

Wyrok za “polską tradycję antysemicką”; https://www.youtube.com/watch?v=qN5CStc2f_I

 

pozostał zatem w postanowieniu prokuratora Jakuba Dłubacza anonimowy oraz … niemożliwy do zidentyfikowania.

Naruszywszy prawo, uszanował natomiast prokurator Jakub Dłubacz zawód wykonywany przez Marka Górnego, pisząc go z dużego „S” – Załącznik 5.2: „Prokuratura Rejonowa prowadziła czynności sprawdzające w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na przekroczeniu uprawnień przez Sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia (…).”

To – poczucie wyższości nad osobami wykonującymi inne niż prawnicze zawody – powszechna przypadłość prokuratorów i sędziów. Może być cymbał nad cymbały i/lub degenerat nad degeneraty, ale… jest sędzią przez duże S lub prokuratorem przez duże P. A spróbuj człowieku takiemu udowodnić fachową lub moralną niekompetencję… Msz przeciwko sobie całą „Rzeczpospolitą przyjaciół”. I… po człowieku.

Ciekaw jestem stanowiska sędziego Sądu Okręgowego we Wrocławiu III Wydział Karny Artura Kosmali, który będzie w dniu 24 stycznia rozpoznawał moje zażalenie na w.w. postanowienie prokuratora Jakuba Dłubacza, obrońcy sędziego Marka Górnego, w tym jego wizerunku.

W załączeniu przesyłam złożone przeze mnie:

 1. zażalenie z dnia 26 czerwca 2017 r. na postanowienie prokuratora Jakuba Dłubacza z dnia 22 lutego 2017 r. – Załącznik 5.3,
 2. uzupełnienie z dnia 12 stycznia 2018 r. do zażalenia z dnia 26 czerwca 2017 r. – Załącznik 5.

 

Z poważaniem,

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Prezydent Duda na obchodach 70. rocznicy pogromu kieleckiego: “Nie ma usprawiedliwienia dla antysemickiej zbrodni. Nie ma i nie będzie!”, Kielce, 4 lipca 2016 r.
 2. Jonny Daniels: “Polska jest dla Żydów najbezpieczniejszym krajem w Europie”
 3. Poseł Andrzej Duda na spotkaniu Knesetu w Krakowie, styczeń 2014
 4. Wiceprezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki na kolacji szabasowej u Jonny’ego Daniels’a, 24 listopada 2017 r.
 5. Pismo Z. Kękusia z dnia 12 stycznia 2018 r. do Sądu Okręgowego we Wrocławiu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 12 stycznia 2018 r.

Zbigniew Kękuś

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

III Wydział Karny

ul. Sądowa 1

50-046 Wrocław

 

Sygn. akt III Kp 3032/17

 

Dotyczy:

 1. Uzupełnienie do zażalenia z dnia 26 czerwca 2017 r. /Załącznik 3/ na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej w Oławie Jakuba Dłubacza z dnia 22 lutego 2017 r., sygn. akt PR.Ds.134.2017 – Załącznik 2.
 2. Wniosek o uchylenie postanowienia prokuratora Jakuba Dłubacza z dnia 22 lutego 2017 r., sygn. akt PR.Ds.134.2017, i przekazanie sprawy Prokuraturze Rejonowej w Oławie do ponownego rozpoznania.
 3. Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie umieszczony na stronie www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

W przedstawionym publicznie, w dniu 21 listopada 2016 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia, ustnym uzasadnieniu do wyroku, którym skazał przedsiębiorcę z Wrocławia Piotra Rybaka na karę bezwzględnego pozbawienia wolności za spalenie kukły żyda, sędzia Marek Górny powiedział m.in.:

 

(…) To już nie jest tylko zwykła jakaś polska tradycja antysemicka.”

SSR Marek Górny, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia, 21 listopada 2016 r., Źródło: „Spalił kukłę, pójdzie do więzienia.

Wyrok za “polską tradycję antysemicką”; https://www.youtube.com/watch?v=qN5CStc2f_I

 

Uznawszy, że używając sformułowania „polska tradycja antysemicka” sędzia Marek Górny znieważył Naród Polski, pismem z dnia 14 grudnia 2016 r. skierowanym do prokuratora okręgowego we Wrocławiu Bogdana Wrzesińskiego złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przez sędziego M. Górnego przestępstwa z art. 133, znieważenia Narodu Polski – Załącznik 1:
Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 14 grudnia 2016 r. do prokuratora okręgowego we Wrocławiu Bogdana

Wrzesińskiego – Załącznik 1

 

Moje zawiadomienie przekazano do Prokuratury Rejonowej w Oławie i w dniu 22 lutego 2017 r. prokurator Jakub Dłubacz wydał postanowienie, którym orzekł – Załącznik 2: „Prokuratura Rejonowa w Oławie /adres – ZKE/ Sygn. akt PR.Ds.134.2017 Dnia 22.02.2017 r. POSTANOWIENIE o odmowie wszczęcia śledztwa

Jakub Dłubacz – prokurator Prokuratury Rejonowej w Oławie w sprawie mającego miejsce w dniu 21.11.2016 r. we Wrocławiu, przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego –sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia poprzez publiczne znieważenie Narodu Polskiego, podczas rozprawy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk i art. 133 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

postanowił: odmówić wszczęcia śledztwa w sprawie:

mającego miejsce w dniu 21.11.2016 r. we Wrocławiu, przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego – sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia poprzez publiczne znieważenie Narodu Polskiego, podczas rozprawy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk i art. 133 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

– wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego (art. 17 § 1 pkt 2 kpk),

UZASADNIENIE

Prokuratura Rejonowa prowadziła czynności sprawdzające w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na przekroczeniu uprawnień przez Sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia poprzez wypowiedzeniu w ustnym uzasadnieniu wyroku słów „polska tradycja antysemicka”, które to słowa zdaniem osób zawiadamiających o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, miałyby znieważyć Naród Polski.

Mając na uwadze treść przekazanych do Prokuratury Rejonowej w Oławie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w świetle ugruntowanego w literaturze prawniczej stanowiska (komentarze do art. 133 autorstwa Natalii Kłączyńskiej i Piotra Kardasa), stwierdzić należy, że co następuje.

Przez znieważenie Narodu Polskiego lub Rzeczypospolitej Polskiej należy rozumieć zachowanie się sprawcy, które w jego zamyśle ma stanowić wyraz pogardy, ośmieszenia znieważenia podmiotu. Nie każda wypowiedziana publicznie krytyczna uwaga pod adresem Narodu lub Rzeczypospolitej Polskiej stanowi przestępstwo, nawet gdyby zawierała w swej treści dotkliwe oceny. Istotna dla bytu komentowanego czynu zabronionego jest bowiem nie tyle treść wypowiedzi, co jej obraźliwa forma i cel działania sprawcy.

Wedle ujęcia słownikowego znieważenie to „ubliżanie komuś lub czemuś słowem lub czynem, obrażanie kogoś lub czegoś”. Znieważanie oznacza więc zachowanie mające obelżywy, obraźliwy charakter, polegające na uczynieniu sobie z Narodu lub Rzeczypospolitej Polskiej pośmiewiska, okazywaniu pogardy czy uwłaczaniu szacunkowi oraz czci przysługującej Narodowi oraz Rzeczypospolitej Polskiej. Istotą znamienia „znieważa” jest niemożliwość dokonania oceny takiego zachowania w kategoriach wartości logicznej prawdy lub fałszu. Znieważenie ma bowiem charakter niezracjonalizowany, przejawiający się w zamierzaniu sprawcy do zdyskredytowania określonych wartości, przeciwko którym jest skierowane w oderwaniu od faktów.

Przestępstwo określone w art. 133 ma charakter umyślny, który może przybierać jedynie postać zamiaru bezpośredniego. Sprawca musi działać ze szczególnego rodzaju zamiarem, wyrażającym wolę znieważania. Zachowanie znieważające wartości wymienione w art. 133 kk, musi być w swej treści na tyle wyraźne, by mogło zostać uznane, przy zastosowaniu możliwie maksymalnie zobiektywizowanych kryteriów za przejaw poniżenia, pogardy, ośmieszenia, uwłaczania itp. Narodowi lub Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym, zdaniem oskarżyciela publicznego, wypowiedzenie przez Sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia przedmiotowych słów, nie wyczerpuje znamion ani przestępstwa z art. 231 § 1 kk (przekroczenie uprawnień), ani znamion czynu zabronionego określonego w art. 133 kk. prokurator Prokuratury Rejonowej Jakub Dłubacz”

Dowód: Prokuratura Rejonowa w Oławie, sygn. akt PR.Ds.134.2017, postanowienie prokuratora Jakuba Dłubacza

z dnia 22 lutego 2017 r. – Załącznik 2

 

Pismem z dnia 26 czerwca 2017 r. skierowanym do Sądu Rejonowego w Oławie – za pośrednictwem Prokuratury Rejonowej w Oławie – złożyłem zażalenie na postanowienie prokuratora J. Dłubacza z 22.02.2017 r. – Załącznik 3:
Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 26 czerwca 2017 r. do Prokuratury Rejonowej w Oławie – Załącznik 3

W uzasadnieniu podałem m.in. – Załącznik 3: „Prokurator Jakub Dłubacz nie podał w postanowieniu z dnia 22 lutego 2017 r. – w sentencji ani w uzasadnieniu – imienia i nazwiska sędziego, którego dotyczy postanowienie.

Poza tym z całą pewnością nie istnieje „polska tradycja antysemicka”.

Niniejsze pismo stanowi uzupełnienie do zażalenia z 26 czerwca 2017 r.

 

Wskazać należy, że prokurator Jakub Dłubacz podał w uzasadnieniu do postanowienia z 22 lutego 2017 r. – Załącznik 2:

 1. Wedle ujęcia słownikowego znieważenie to „ubliżanie komuś lub czemuś słowem lub czynem, obrażanie kogoś lub czegoś”. Znieważanie oznacza więc zachowanie mające obelżywy, obraźliwy charakter, polegające na uczynieniu sobie z Narodu lub Rzeczypospolitej Polskiej pośmiewiska, okazywaniu pogardy czy uwłaczaniu szacunkowi oraz czci przysługującej Narodowi oraz Rzeczypospolitej Polskiej.”
 2. Zachowanie znieważające wartości wymienione w art. 133 kk, musi być w swej treści na tyle wyraźne, by mogło zostać uznane, przy zastosowaniu możliwie maksymalnie zobiektywizowanych kryteriów za przejaw poniżenia, pogardy, ośmieszenia, uwłaczania itp. Narodowi lub Rzeczypospolitej Polskiej.”

 

Używając publicznie sformułowania „polska tradycja antysemicka” sędzia Marek Górny wypełnił przesłankę przedstawioną przez prokuratora Jakuba Dłubacza, uwłaczał szacunkowi oraz czci przysługującej Narodowi Polski.

Wedle ujęcia słownikowego tradycja to:

 

TRADYCJA”«zasady postępowania, obyczaje, poglądy, wiadomości przechodzące z pokolenia na pokolenie, występujące przez jakiś czas i utrwalające się potem zwyczajowo;

przekazywanie tych zasad, obyczajów następnym pokoleniom, kultywowanie ich»

Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1035

Naród Polski nigdy w tysiącleciu obecności żydów w Polsce nie przekazywał sobie z pokolenia na pokolenie antysemityzmu, nie kultywował antysemityzmu.

Fakty potwierdzają okazywaną żydom przez Polaków gościnność, jakiej żydzi nie doświadczali ze strony wielu innych narodów, które ich prześladowały, organizowały im pogromy oraz wypędzały ich ze swoich krajów. W takich przypadkach żydzi uciekali do Polski. Władcy Polski nadawali żydom nie tylko prawa zrównujące ich z Polakami, ale nawet prawa, których nie posiadali Polacy.

Słuszność mojego stanowiska – że w Narodzie Polski nie ma tradycji antysemickiej – poświadczył nawet prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podczas oficjalnego wystąpienia w dniu 4 lipca 2016 r. w Kielcach, gdy takiej dokonał oceny relacji polsko-żydowskich w Polsce przez 1000 lat:

 

Polacy i Żydzi na tych ziemiach to tysiącletnia tradycja współżycia dwóch narodów,

kultur, często małżeństw, pokrewieństwa, przyjaźni, znajomości.

1000 lat wspólnej historii i trwania razem –w Polin, ziemi przyjaznej żydowskiemu narodowi.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, Kielce, 4 lipca 2016 r.

 

Prezydent Andrzej Duda mówi o tradycjiwspółżycia dwóch narodów, (…) w Polin, ziemi przyjaznej żydowskiemu narodowi.. To tradycja przeciwstawna tej, z której zarzut uczynił Narodowi Polski sędzia Marek Górny publicznie, w dniu 21 listopada 2016 r., tj. 4 miesiące po wystąpieniu prezydenta Andrzeja Dudy.

 

Sprzeczna z zarzutem przedstawionym Polakom przez sędziego Marka Górnego jest także opinia o nas, którą prezentuje bardzo znany w Polsce cieszący się wielką sympatią wielu przedstawicieli najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej Izraelczyk, przewodniczący fundacji „Z Głębin” /From the Depths”/ Jonny Daniels:

Na podstawie mojego kilkuletniego doświadczenia z Polską powiem nawet, żePolska dziś jest jednym

z najlepszych miejsc w Europie, żeby być Żydem – powiedział Daniels. Dodał, że gdy odwiedził Polskę, był zaskoczony: – Spodziewałem się czegoś zupełnie innego. Zastałem kraj i naród, który ma szacunek dla judaizmu.

Jonny Daniels, Źródło: http://konflikty.wp.pl/kat,1020351,title,Inicjator-specjalnej-sesji-Knesetu-w-Auschwitz-to-nasza-ostatnia-szansa,wid,16084448,wiadomosc.html?ticaid=112071

 

Nie ma „polskiej tradycji antysemickiej”, nie ma „zwykłej polskiej tradycji antysemickiej”, jest tradycja, jak ją przedstawił prezydent Rzeczypospolitej Polskie:

 

Polacy i Żydzi na tych ziemiach to tysiącletnia tradycja współżycia dwóch narodów,”

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, Kielce, 4 lipca 2016 r.

 

Używając sformułowania „(…) To już nie jest tylko zwykła jakaś polska tradycja antysemicka.” sędzia Marek Górny wypełnił znamię przestępstwa stypizowanego w art. 133 k.k. przedstawione przez prokuratora Jakuba Dłubacza w postanowieniu z dnia 22 lutego 2017 r. jako uwłaczanie szacunkowi, czci przysługującym Narodowi Polski.

W związku z powyższym – a także z przyczyn podanych w zażaleniu z dnia 26 czerwca 2017 r. /Załącznik 3/ wnoszę jak na wstępie.

 

Z poważaniem,

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: od 1 do 15 do ściągnięcia tutaj

 1. Pismo Z. Kękusia z dnia 14 grudnia 2016 r. do prokuratora okręgowego we Wrocławiu Bogdana Wrzesińskiego
 2. Prokuratura Rejonowa w Oławie, sygn. akt PR.Ds.134.2017, postanowienie prokuratora Jakuba Dłubacza z dnia 22 lutego 2017 r.
 3. Pismo Z. Kękusia z dnia 26 czerwca 2017 r. do Prokuratury Rejonowej w Oławie

 

1 Po Pierwsze Polak