Rządy w Polsce żyda Kaczyńskiego – czy żydzi Jarosław Kaczyński i Binjamin Netanjahu uzgodnili wywołanie kryzysu żydowsko-polskiego?

Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.”

Artykuł 54 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe.”

Artykuł 10.1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

 

Szanowni Państwo,

 

Niniejsze pismo kieruję do Państwa w interesie społecznym.

Jako uzupełnienie do niego proszę potraktować zamieszczony na portalu „Po Pierwsze Polak” film pt. „Dr Zbigniew Kękuś (PPP-8) Jak żydzi oszukują świat w sprawie Polski i Polaków”.

Od trzech tygodni mamy kryzys izraelsko-polski, żydowsko-polski, spowodowany – według powszechnej opinii – wystąpieniem ambasador Izraela w Polsce Anny Azari w dniu 27 stycznia 2018 r. w Auschwitz.

Wiele – w tym dokumenty opublikowane na stronie internetowej Sejmu – wskazuje jednak, że uczyniono z niej „kozła ofiarnego”, a kryzys jest doskonale zaplanowany.

Obwiniana za wywołanie kryzysu Anna Azari powiedziała w wywiadzie udzielonym radiu RMF FM w dniu 30 stycznia 2018 r. – Załącznik 1:

(…) Podkreśliła, że “ta burza zaczęła się w Izraelu”.

Mówiłam tak dlatego, że musiałam – podkreśliła, odnosząc się do swojego wystąpienia.

– Próbowałam powiedzieć panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że ja to zrobię przed ceremonią,

ale niemożliwe to było. Miałam coś całkiem innego do powiedzenia, ale niemożliwe było normalnie funkcjonować,

kiedy w Izraelu już była decyzja premiera, i kiedy dyplomaci mają swoje instrukcje – powiedziała Anna Azari.

(…) Zdaniem Azari przyjęcie przez Sejm nowelizacji ustawy o IPN było niespodzianką. – Dla nas ten ostatni piątek był niespodzianką – zaznaczyła.

Na stwierdzenie, że to nie mogła być niespodzianka, ponieważ ta ustawa procedowana jest już 1,5 roku, ambasador Izraela odpowiedziała, że w jej ocenie ustawa ta “była uśpiona.

Źródło: „Ambasador Izraela: miałam coś innego do powiedzenia, ale dyplomaci mają swoje instrukcje”, http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-01-30/ambasador-izraela-mialam-cos-innego-do-powiedzenia-ale-dyplomaci-maja-swoje-instrukcje/, 30 stycznia 2018 r. – Załącznik 1

 

Ma rację ambasador Anna Azari… Ustawa była „uśpiona”.

Poniżej prezentuję dowód wiarygodności Anny Azari. Zamieszczony na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przebieg procesu legislacyjnego ustawy o IPN – Załącznik 2:„Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

projekt dotyczy określenia definicji zbrodni ukraińskich nacjonalistów i ukraińskich formacji kolaborujących z III Rzeszą i wprowadzenia możliwości prowadzenia, na podstawie art. 55 ustawy o IPN, postępowań karnych przeciwko osobom zaprzeczającym sprawstwu tych zbrodni

Ekspertyzy i opinie Biura Analiz Sejmowych

Posiedzenia komisji i podkomisji

 • 2016
 • 6 lipca 2016

Projekt wpłynął do Sejmu – druk nr 771

 • 22 lipca 2016

Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu

 • 5 października 2016

I czytanie na posiedzeniu Sejmu

Nr posiedzenia: 27

Skierowano do: Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

   1. Praca w komisjach po I czytaniu

  • 8 listopada 2016

Sprawozdanie komisji druk nr 993

Sprawozdawca: Andrzej Matusiewicz

Wniosek komisji: załączony projekt ustawy

 • 2018
 • 25 stycznia 2018

II czytanie na posiedzeniu Sejmu

Nr posiedzenia: 57

Decyzja: skierowano ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdania

Skierowano do: Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

   1. Praca w komisjach po II czytaniu

  • 26 stycznia 2018

Sprawozdanie komisji druk nr 993-A

Sprawozdawca: Andrzej Matusiewicz

Wniosek komisji: przyjąć część poprawek

 • 26 stycznia 2018

III czytanie na posiedzeniu Sejmu

Nr posiedzenia: 57

Głosowanie: całość projektu ustawy

Wynik: 279 za, 5 przeciw, 130 wstrzymało się (głos. nr 81)

Decyzja: uchwalono

Komentarz: poprawki

 • 29 stycznia 2018

Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu

 • 1 lutego 2018

Stanowisko Senatu

Nie wniósł poprawek

 • 2 lutego 2018

Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu

 • 6 lutego 2018

Prezydent podpisał ustawę

 • Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary Tekst ustawy w formacie htmlTekst ustawy w formacie pdf

Uchwalono na pos. nr 57 dnia 26-01-2018

Dz.U. poz. 369

Projekty ustaw zawarte w drukach nr 771, 806 rozpatrywane były wspólnie.”

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=771Załącznik 2

 

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu w dniu 6 lipca 2016 r.

W dniu 22 lipca 2016 r. został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

W dniu 5 października 2016 r. Sejm skierował go do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Komisja przedstawiła jej sprawozdanie w dniu 8 listopada 2016 r.

Od tego dnia, przez prawie 15 miesięcy trwała przerwa w pracach na ustawą.

Ustawa został na prawie 15 „uśpiona”, jak słusznie stan zawieszenia nazywa ambasador Anna Azari.

I nagle, dwa dni przed obchodami 73 rocznicy wyzwolenia Auschwitz prace nad ustawą nabrały ogromnego tempa.

W ciągu… 24 godzin, od 25 do 26 stycznia 2018 r., godz. 11.14:

 1. Sejm dokonał II czytania ustawy i skierował ją ponownie do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka,
 2. kierowana przez Stanisława Piotrowicza z PiS Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przedstawiła swe wnioski,
 3. Sejm dokonał III czytania ustawy i poddał ją pod głosowanie.

 

Głosowanie odbyło się 26 stycznia 2018 r. o godz. 11:14 – Załącznik 3.

A następnego dnia, 27 stycznia 2018 r. odbywały się uroczystości w Auschwitz, podczas których ambasador Izraela powiedziała… jak poinformowała radio RMF FM 30 stycznia 2018 r. – Załącznik 1: „Mówiłam tak dlatego, że musiałam.

A musiała, bo, jak wyjaśniła – Załącznik 1: w Izraelu już była decyzja premiera“, a “dyplomaci mają swoje instrukcje”.

Doprawdy trudno uwierzyć, że li tylko przypadek sprawił, że kierowany przez PiS’owskiego marszałka Marka Kuchcińskiego nagle, w dniu 25 stycznia br. „ocknął się”, że sobie zrobił prawie 15-miesięczną przerwę w pracach nad ustawą o IPN i tak się tą biernością zawstydził, że celem nadrobienia zaległości, wykonał w ciągu 24 godzin, wymienione wyżej prace i zagłosował – posłowie PiS, Kukiz’15 i PSL – za przyjęciem ustawy, która następnego po głosowaniu dnia, 27 stycznia, stała się z „winy”, jak nam wmawiają – a w gruncie rzeczy Bogu ducha winnej, bo wypełniającej instrukcje premiera Izraela Benjamina Netanjahu – ambasador Anny Azari źródłem wielkiego kryzysu w relacjach izraelsko-polskich i żydowsko-polskich oraz przyczyną ogromnych strat wizerunkowych Polski, ataków na Polskę.

A może to prezes PiS Jarosław Kaczyński razem z Benjaminem Netanjahu – który w ostatniej chwili zmienił wystąpienie ambasador Izraela Annie Azari – w pełni świadomie wywołali ten kryzys? Niech J. Kaczyński nie mówi, że nie wiedział o „powrocie” Sejmu w dniu 25.01.2018 r. do „zaparkowanej”/”uśpionej” w listopadzie 2016 r. na prawie 15 miesięcy ustawy oraz o jej przeprowadzeniu w ciągu 24 godzin przez podaną wyżej ścieżkę legislacyjną. Żeby… zdążyć z jej powodu wywołać 27 stycznia 2018 r. w Auschwitz kryzys
Fakty potwierdzają, że to nie jest nieuprawnione myślenie.

Po co się było aż tak spieszyć? „Zaparkowana” na prawie 15 miesięcy ustawa nie musiała, po wszczęciu prac nad nią w dniu 25 stycznia 2018 r., zostać poddana pod głosowanie Sejmu następnego dnia, 26 stycznia.

Ktoś domagał się uznania ambasador Anny Azari za persona non grata w Polsce. Jeśli powiedziała prawdę radiu RMF FM – a dlaczego miałaby kłamać…? – to z całą pewnością nie ona zasługuje na status w Polsce persona non grata…

Kryzys żydowsko-polski wywołany w dniu 27 stycznia przez… premiera Izraela Binajmina Netanjahu – niewykluczone, że we współpracy z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, który powinien przecież przewidzieć, że prace nad jakże ważną ustawą prowadzone w tempie „z pieca na łeb” mogą źle się skończyć i nakazać spowolnienie tempa – uaktywnił tradycyjnie antypolskie środowiska.

Czego to my, Polacy, nie dowiadujemy się w ostatnich trzech tygodniach o sobie…

Dla mnie jeden z tych na nas ataków wniosek… Że największym błędem w historii Polski było przyjmowanie przez naszych władców żydów wtedy, gdy ich z innych krajów wypędzano, gdy ich tam gromiono.

Na miano niekwestionowanego lidera wśród oszczerców Polaków ponad wszelką wątpliwość zasłużył naczelny rabin Rosji Pinchas Goldsmidt, który w wywiadzie udzielonym stacji Russia Today 29 stycznia 2018 r. powiedział:

 

In right after the liberation of Poland in the city of Jedwabne and Jews came back from concentration camp there was a pogrom and the Polish people killed the Jews who came back from concentration camp. And this after Germany disappeared, this after the victory against Germany.”

Źródło: ‘One cannot change history’: Israel outraged at proposed ‘No Polish blame for Nazi crimes’ law’; https://www.youtube.com/watch?v=Mh2NU6tYNsc, 29 stycznia 2018 r.

 

Co znaczy: Natychmiast po oswobodzeniu Polski w mieście Jedwabne, gdy żydzi wrócili z obozu koncentracyjnego był pogrom i Polacy zabili żydów, którzy wrócili z obozu koncentracyjnego. I to po tym gdy Niemcy zniknęli, po zwycięstwie nad Niemcami.”
Przypomnę… Mordu w Jedwabnem dokonano – według naocznych świadków sprawcami byli Niemcy – 10 lipca 1941 roku.

 

Zaczął się bezpardonowy atak na Polskę. Co oczywiste będzie jego eskalacja.

W gruncie rzeczy chodzi o wydarcie kasy od nas i… konsekwentne przekształcanie nas w Judeopolonię. Czy też Polin, jak mawia Andrzej Duda.

Mógł powiedzieć prezes PiS Jarosław Kaczyński wtedy, gdy się ktoś ocknął, że ustawa o IPN „leży w szufladzie” od prawie 15 miesięcy i postanowił nadrobić w ciągu 24 godzin wszystkie – przedstawione na stronie internetowej Sejmu /Załącznik 2/ – zaległości… „proszę państwa, pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł” i pogadać z marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim, żeby ten nie szarżował z tak ważną ustawą.

Być może nie powiedział tak Jarosław Kaczyński i nie zapobiegł kryzysowi, bo ten wywołany w opisanych wyżej okolicznościach jest bardzo na rękę Izraelowi – oraz diasporze żydowskiej – a brat Jarosława Kaczyńskiego, Lech Kaczyński taką, gdy był naszym, Polaków, prezydentem zaprezentował żydom w Izraelu 11 września 2006 r. doktrynę polityczną wszystkich – byłych, jemu obecnego i przyszłych – rządów w Polsce:

 

(…) A więc dlatego, żeby pokazać, że nam na stosunkach z Izraelem na sojuszu zależy w sposób szczególny armia Polska jest obecna w Iraku /w Iraku straciło życie 22 polskich żołnierzy – ZKE/ w dużym stopniu ze względu na nasze związki z waszym państwem. Nasza armia jest obecna ale będzie w znacznie większej liczbie obecna w Libanie z tych samych względów. Nasze odpowiednie służby współpracują na licznych odcinkach z waszymi też ze względu na to o czym przed chwilą mówiłem. Tak jest i mogę państwa zapewnić, że chociaż rządy w Polsce się zmieniają, jak w każdym demokratycznym państwie, raz jedni wygrywają, a raz drudzy, ostatnio wygraliśmy my, ale nie jest wykluczone, że w przyszłości wygra ktoś inny, nie chcielibyśmy tego oczywiście, nie można tego wykluczyć, to polityka wobec Izraela się nie zmieni.

Źródło: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, wystąpienie w dniu 11 września 2006 r. podczas zamkniętego spotkania z izraelskimi politykami, żydowskimi intelektualistami polskiego pochodzenia; https://forumemjot.wordpress.com/2015/03/11/prezydent-lech-kaczynski-zdrada-panstwa-i-narodu-polskiego-mason-kryptosyjonista-w-izraelu/

 

To poświadczenie przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej permanentnej zdrady Narodu Polski w interesie Żydów. Zdrady przez… wszystkie rządy w Polsce – byłe, obecny Lechowi Kaczyńskiemu i te następne. W tym te tworzone przez Jarosława Kaczyńskiego.

Nawiasem mówiąc Jarosław Kaczyński chce Lechowi Kaczyńskiemu pomnik w centrum Warszawy postawić… Za co…? Za pieniądze Polaków.

 

Z poważaniem,

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: od 1 do 4 do ściągnięcia tutaj

 1. Ambasador Izraela: miałam coś innego do powiedzenia, ale dyplomaci mają swoje instrukcje”, http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-01-30/ambasador-izraela-mialam-cos-innego-do-powiedzenia-ale-dyplomaci-maja-swoje-instrukcje/, 30 stycznia 2018 r.
 2. Proces legislacyjny poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 3. Wyniki głosowania przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 26 stycznia 2018 r., godz. 11:14, nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu