Rządy żydów w Polsce – Polin, Rzeczypospolita przyjaciół talmudycznego żyda rasisty prof. dr. hab Andrzeja Zolla

Polacy i Żydzi na tych ziemiach to tysiącletnia tradycja współżycia dwóch narodów, kultur,

często małżeństw, pokrewieństwa, przyjaźni, znajomości. 1000 lat wspólnej historii i trwania razem –

w Polin, ziemi przyjaznej żydowskiemu narodowi.

Źródło: „Prezydent Duda na obchodach 70. rocznicy pogromu kieleckiego: “Nie ma usprawiedliwienia dla antysemickiej zbrodni. Nie ma i nie będzie!”, Kielce, 4 lipca 2016 r. https://wpolityce.pl/historia/299301-prezydent-duda-na-obchodach-70-rocznicy-pogromu-kieleckiego-nie-ma-usprawiedliwienia-dla-antysemickiej-zbrodni-nie-ma-i-nie-bedzie-przemowienie?strona=2

 

 

Szanowni Państwo,

 

Niniejsze pismo kieruję do Państwa w interesie społecznym.

Jest uzupełnieniem do poprzedniego, w którym prezentowałem Państwu żyda rasistę prof. dr. hab. Andrzeja Zolla i kilkoro obywateli Polin, Rzeczypospolitej jego przyjaciół, oraz do którego załączyłem moje pisma z dnia 30 stycznia 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie /Załącznik VI/, do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry /Załącznik V/ i do prezesa Rady ministrów Mateusza Morawieckiego, w których przedstawiłem przyczyny mojego, zapowiedzianego Zbigniewowi Ziobrze, zamiaru stawiennictwa w dniu 14 lutego 2018 r. w Prokuraturze Krajowej w Warszawie.

Stawię się tam celem odebrania odpowiedzi na wniosek, który skierowałem do Zbigniewa Ziobry pismem z dnia 25 października… 2016 r., o wniesienie kasacji na moją korzyść od prawomocnego postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt II K 407/13, w tym w zakresie przypisanego mi przez nią w pkt. II.17 postanowienia przestępstwa z art. 226 § 3 k.k. na szkodę rzecznika praw obywatelskich prof. dr. hab. Andrzeja Zolla. Przestępstwa, które według nauczania przez ostatnich… kilkanaście lat… prof. dr. hab. Andrzeja Zolla… nie wypełnia znamion przestępstwa określonego w art. 226 § 3 k.k. Wprawdzie prof. dr hab. Andrzej Zoll złożył obciążające mnie zeznania, ale to więcej niż ignorant, to tuman mściwy. I okrutny.

Sędzia Beata Stój przypisała mi w przypadku prof. dr. hab. Andrzeja Zolla popełnienie przestępstwa – wcześniej skazał mnie za nie wyrokiem z 18 grudnia 2007 r. na karę grzywny w kwocie 4.000,00 zł jej kolega z pracy sędzia Tomasz Kuczma, jego wyrok został uchylony, z powodu rażącego naruszenia prawa – w sprzeczności z podanymi przeze mnie w piśmie z 30.01.2018 r. do Zbigniewa Ziobry przepisami prawa polskiego, konstytucyjnego i ustawowego, oraz prawa międzynarodowego, które Polska ratyfikowała.

Takie bezprawie jest możliwe zapewne tylko w Polin, ziemi przyjaznej narodowi żydowskiemu, gdzie wymiarem sprawiedliwości rządzi wytyczna Talmudu:

W czasie procesu sądowego wolno oszukiwać,

żeby Żyd zawsze wygrał.”

Talmud, Baba Kamma, 113b

 

Groteską jest, że ten nie tylko okrutny i mściwy, ale także wyjątkowo głupi żyd obciążając mnie zeznaniami skarżył się na mnie – w realizacji zamiaru uczynienia mnie przestępcą winnym jego, Rzecznika Praw Obywatelskich, znieważenia – że ja go… atakowałem.

Już uczynienie mnie przestępcą za słowa przez Rzecznika Praw Obywatelskich czyni Polskę bantustanem. Okoliczności, w jakich to się stało czynią Polin wyjątkiem nawet wśród takowych.

Żydzi w Polin to dziwna, groźna dla Polaków nie-żydów zbiorowość. Uważają, że mogą z nami, nie-żydami, nie tylko robić, ale nawet z naszymi dziećmi, co im się rzewnie podoba, a jeśli najbardziej adekwatnych określeń użyć dla opisania ich zachowania, to nas – nabzdyczeni barbarzyńcy megalomani – niszczą bez skrupułów, korzystając z usług świadczonych im przez innych żydów z systemu prawnego i wysługujących im się nie-żydów, „kundli”, w dodatku razem nam wmawiając, że oni tak… w interesie społecznym. Kto ich poznał jak ja wie, że chodzi o interes okrutnego, tępego żydostwa, barbarzyńców. Jakże często kreujących się i kreowanych – przez media i hierarchów Kościoła katolickiego – na katolików.

Oni mogą traktować nas w najbardziej okrutny, nieludzki sposób, według wskazań:

 

Stworzył ich (Bóg) w kształcie ludzi na cześć Izraela, nie są bowiem stworzeni akum w innym celu,

jak dla służenia im (Żydom) dniem i nocą; i nie można im dać nigdy spoczynku od tej ich niewoli. Nie przystoi bowiem synowi króla (Izraelicie), by mu służyły zwierzęta we własnej postaci, lecz zwierzęta w postaci ludzkiej”

Talmud, Midrasz Talpioh 255b

 

Żydzi mogą użyć kłamstw („wybiegów”), by oszukać goja.”

Talmud, Baba Kamma 113a

 

Tylko Żydzi są ludźmi, goje nie są ludźmi, tylko bydłem”

Talmud, Keritot 6b

 

Wszystkie nieżydowskie dzieci są zwierzętami

Talmud, Yebamoth 98a

 

ale nam nie wolno bronić się przed tym, a już broń Boże informować o tym opinii publicznej, bo… obraza majestatu.

Tak właśnie prof. dr hab. Andrzej Zoll postrzegał moje dzieci i mnie, a gdy jego małżonce notorycznej oszustce adwokat Wiesławie Zoll i jemu moje dzieci przestały być potrzebne jako narzędzia, a ja jako źródło pomnażania rodzinnych dochodów, to mnie, razem z gromadą im podobnych – w przypadku niektórych także bardzo im życzliwych – autorytetów moralnych o nieskazitelnych charakterach, tj. sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie uczynili przestępcą winnym ich znieważenia i zniesławienia. W Polin… Gdzie talmudycznym żydom rasistom, kanaliom, wysługują się nie tylko tacy sami jak oni żydzi, ale i nie-żydzi, „kundle”. Wyjaśniam:

KUNDEL” – «Polak w służbie publicznej na usługach Żydów kanalii»

Zbigniew Kękuś

 

W załączeniu przesyłam moje pismo z dnia 5 lutego 2018 r. /Załącznik I/ do należących obecnie do najbardziej prominentnych członków Polin, Rzeczypospolitej przyjaciół poniemieckiego żyda, wnuka członka hitlerowskiej – założonej przez Hansa Franka – Akademii Prawa Niemieckiego, prof. Fryderyka Zolla, tumana mściwego prof. dr. hab. Andrzeja Zolla. Tak się składa, że są to zarazem liderzy tzw. „biało-czerwonej drużyny dobrej zmiany PiS”, Jarosław Kaczyński, Andrzej duda, Jarosław Gowin i Małgorzata Wassermann, mój(?) – przez chwilę, aż uciekła z postępowania, nie chcąc razem ze mną wygrać, tj. pokonać wrogiej mi ferajny – opłacony przeze mnie obrońca(?) w sprawie rozpoznawanej przeciwko mnie przez sędzię Beatę Stój.

Poinformowałem ich o moim zamiarze stawiennictwa, z podanej wyżej przyczyny, w dniu 14 lutego w Prokuraturze Krajowej Zbigniewa Ziobry.

Ponieważ w dniu 31 stycznia br. Fakty TVN, o godz. 19:00, zaprezentowały profesora, niedouczonego tumana Andrzeja Zolla jako eksperta prawnego TVN, w dniu 5 lutego złożyłem osobiście w centrali TVN w Warszawie pismo skierowane do prezesa zarządu TVN Jim’a Samples’a, przewodniczącego Rady Nadzorczej TVN Kenneth’a W. Lowe’ a oraz redaktorów Faktów, Grzegorza Kajdanowicza, Piotra Marciniaka, Justyny Pochanke i Anity Werner, którym poinformowałem adresatów, że ekspert prawny TVN, prof. dr hab. Andrzej Zoll jest żydem rasistą i tumanem oraz złożyłem propozycję – Załącznik II: „Propozycja nagrania i wyemitowania przez Telewizję TVN programu z udziałem Państwa eksperta prawnego prof. dr. hab. Andrzeja Zolla i moim na temat sytuacji w wymiarze sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej oraz roli Rzecznika Praw Obywatelskich w polskim systemie prawnym.”

Ciekaw jestem, czy adresaci w.w. pisma skorzystają z mojej propozycji, a jeśli tak, to czy prof. dr hab. Andrzej Zoll zgodzi się wystąpić razem ze mną przed kamerami telewizji. Jak go poznałem, nie wątpię, że… nie. To tchórz, „skrytobójca”. Działa bez rozgłosu, wykorzystując przeciwko mnie funkcjonariuszy publicznych Polin, ziemi przyjaznej takim jak on i wrogiej, Polakom nie-żydom, ofiarom jego patologii.

 

Z przyczyn, które podałem w poprzednim do piśmie Państwa, o moim zamiarze stawiennictwa w dniu 14 lutego w Prokuraturze Krajowej poinformowałem także pismami z dnia 5 lutego komendanta stołecznego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja /Załącznik III/ i komendanta rejonowego Policji Warszawa I insp. Sławomira Piekuta /Załącznik IV/.

Nie dość, że funkcjonariusze najwyższych szczebli Polin z reguły wzywają na pomoc Policję, gdy zagrożone ich wizerunek oraz interes chronionych przez nich złoczyńców, barbarzyńców, to w przypadku pupila Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry, zachodzi jeszcze jedna okoliczność, która budzi mój ogromny niepokój. Jak Państwa informowałem już w 1996 roku sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy – potem przez wiele lat sędzia Wizytator ds. Karnych Sądu Okręgowego w Krakowie – dr Adam Zachuta zdiagnozował u Zbigniewa Ziobry zupełne stępienie racjonalnego myślenia. Sposób, w jaki mnie traktuje Zbigniew Ziobro, wysługując się żydowi barbarzyńcy Andrzejowi Zollowi, w tym oczywiście i rażąco naruszając prawo polskie i międzynarodowe, które Polska ratyfikowała, potwierdza – niestety, bo to przecież minister sprawiedliwości prokurator generalny Rzeczypospolitej Polskiej – słuszność tej diagnozy.

 

Z poważaniem,

 

Zbigniew Kękuś

 

P.S. Korzystając z okazji, którą był mój pobyt w Warszawie w dniu 5 lutego 2018 r. złożyłem także:

 1. w Sądzie Okręgowym w Warszawie pismo do Sądu oraz do prezesa Sądu Joanny Bitner, którym złożyłem – Załącznik VII: „Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny, Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa
  Pani Joanna Bitner, Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie, Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa Wniosek o przygotowanie dla mnie na czwartek 8 lutego 2018 r. w Czytelni Akt Sądu Okręgowego w Warszawie do wglądu akt sprawy o sygnaturze III C 400/17, tj. sprawy mojego pozwu przeciwko Republice Federalnej Niemiec o wypłatę Polsce odszkodowania tytułem reparacji za II wojnę światową.”
 2. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej pismo do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, którym złożyłem – Załącznik VIII: „Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa Dotyczy:
  1. Wniosek – na podstawie art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – o doręczenie mi informacji publicznej w postaci kserokopii pisma, którym poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Arkadiusz Mularczyk złożył w dniu 12 lipca 2017 r. w Biurze Analiz Sejmowych wniosek o przygotowanie informacji dotyczącej możliwości domagania się przez Polskę odszkodowań za straty wojenne od Niemiec.
  2. Wniosek – na podstawie art. 13.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – o doręczenie mi informacji jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia niniejszego pisma.”

 

Załączniki:

 1. Pismo Z. Kękusia z dnia 5 lutego 2018 r. do Jarosława Kaczyńskiego, Andrzeja Dudy, Jarosława Gowina, Małgorzaty Wassermann
 2. Pismo Z. Kękusia z dnia 5 lutego do prezesa zarządu TVN Jim’a Samples’a, przewodniczącego Rady Nadzorczej TVN Kenneth’a W. Lowe’ oraz redaktorów Faktów, Grzegorza Kajdanowicza, Piotra Marciniaka, Justyny Pochanke i Anity Werner
 3. Pismo Z. Kękusia z dnia 5 lutego 2018 r. do komendanta stołecznego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja
 4. Pismo Z. Kękusia z dnia 5 lutego 2018 r. do komendanta rejonowego Policji Warszawa I insp. Sławomira Piekuta
 5. Pismo Z. Kękusia z dnia 30 stycznia 2018 r. do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry
 6. Pismo Z. Kękusia z dnia 30 stycznia 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
 7. Pismo Z. Kękusia z dnia 5 lutego 2018 r. do Sądu Okręgowego w Warszawie oraz do prezesa Sądu Joanny Bitner
 8. Pismo Z. Kękusia z dnia 5 lutego 2018 r. do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 5 lutego 2018 r.

Zbigniew Kękuś

 

Do:

 1. dr Jarosław Kaczyński, poseł na Sejm RP, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
 2. dr Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa
 3. Jarosław Gowin, poseł na Sejm RP, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
 4. Małgorzata Wassermann, poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o:
  1. moim zamiarze stawiennictwa 14 lutego 2018 r. w Prokuraturze Krajowej w Warszawie, ul. Rakowiecka 26/30 celem odebrania sporządzonych na piśmie odpowiedzi na wnioski, które skierowałem pismem z dnia 25 października 2016 r. do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry /Załącznik 9.1/ i możliwym prowadzeniu przeze mnie od tego dnia oczekiwania w Prokuraturze Krajowej na wydanie mi tych odpowiedzi,
  2. złożeniu przeze mnie pismem z dnia 30 stycznia 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie /Załącznik 10/ wniosku o ponaglenie ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry do załatwienia sprawy zgłoszonej mu przeze mnie pismem z dnia 25 października 2016 r. – Załącznik 9.1.
 2. Gratulacje dla M. Wassermann w związku z awansowaniem brata, Wojciecha Wassermanna, na wniosek prokuratora okręgowego w Krakowie Rafała Babińskiego, do Prokuratury Okręgowej w Krakowie – Załącznik 1.
 3. Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie umieszczony na stronie www.kekusz.pl.

 

Raz się skurwisz – kurwą zostaniesz”

George Orwell

 

Nie obronimy prawdy, jeśli nie będziemy walczyć z kłamstwem.”
Andrzej Duda
, 2 lutego 2018 r.

Szanowni liderzy biało-czerwonej drużyny dobrej zmiany PiS,

 

Jako uzupełnienie do niniejszego pisma proszę potraktować zamieszczony na portalu www.popierwszepolak-YouTube.pl oraz na stronie www.kekusz.pl film pt. „dr Zbigniew Kękuś (PPP – 5) Co talmudyczny żyd może zrobić z dzieckiem Polaka – Polin, Rzeczpospolita przyjaciół Andrzeja Zolla” – link: https://youtu.be/siORlrfo0gg

Prezentuję w nim was jako członków Polin, Rzeczypospolitej przyjaciół talmudycznego żyda – tj. takiego, dla którego wytyczne Talmudu mają priorytet nad wolnościami i prawami Polaka, człowieka i obywatela, określonymi w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych – prof. dr. hab. Andrzeja Zolla.

Piątym z gromady funkcjonariuszy publicznych, członków tzw. „biało-czerwonej drużyny dobrej zmiany PiS”, członkiem Polin, według jej podanej wyżej definicji, a zarazem fanem Andrzeja Zolla z najdłuższym stażem i bohaterem wspomnianego wyżej filmu jest Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości prokurator generalny.

W załączeniu przesyłam:

 1. moje pismo z dnia 30 stycznia 2018 r. do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, którym informuję go o moim stawiennictwie w dniu 14 lutego 2018 r. w Prokuraturze Krajowej w Warszawie, ul. Rakowiecka 26/30, celem odbioru odpowiedzi na wnioski z pisma z dnia 25 października 2016 r. /Załącznik 9.1/ oraz o moim zamiarze oczekiwania na odpowiedź w Prokuraturze Krajowej, jeśli mi ich nie wyda w dniu 14 lutego 2018 r. – Załącznik 9:

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 30 stycznia 2018 r. do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego

Zbigniewa Ziobry – Załącznik 9

 1. moje pismo z dnia 30 stycznia 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zawierające wniosek o ponaglenie organu administracji państwowej, ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę do załatwienia sprawy, którą zgłosiłem mu pismem z dnia 25 października 2016 r. /Załącznik 9.1/ – Załącznik 10:

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 30 stycznia 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie –

Załącznik 10

 

Jako prawnicy z wykształcenia – w tym Jarosław Kaczyński i Andrzej Duda doktorzy nauk prawnych – państwo, J. Kaczyński, A. Duda i M. Wassermann, potraficie dokonać oceny zasadności wniosków, które skierowałem do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Jarosław Gowin studiował wprawdzie historię filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, ale był, w okresie od 18 listopada 2011 r. do 6 maja 2013 r., ministrem sprawiedliwości i jakkolwiek eksperyment z panem w tej roli zakończył się klęską – totalną, bo pana osobistą, resortu sprawiedliwości i Polaków, którzy ponieść musieli koszty pana niekonstytucyjnej reformy sądownictwa – i być może trochę wiedzy prawniczej pan nabył. Piszę być może, bo obaj wiemy, że generalnie jej pan nie przyswaja, nawet, gdy ją panu podać „na tacy”.

W oparciu o przedstawione przeze mnie uzasadnienia i przepisy prawa każde z państwa potrafi ocenić, czy zgodne z prawem, a także uczciwe, rzetelne i racjonalne jest zachowanie ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry w przypadku, gdy przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego stanowią, że organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki – a w przypadku zwłoki w załatwieniu zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy – a Zbigniew Ziobro milczy w sprawie, którą mu zgłosiłem pismem z dnia 25 października… 2016 r. /Załącznik 9.1/.

Potraficie jej także dokonać, gdy:

 1. art. 226 § 3 k.k. stanowi: Kto publicznie znieważa lub poniża konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”,
 2. ekspert w dziedzinie prawa karnego, w przeszłości m.in. prezes Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich, przewodniczący Rządowego Centrum Legislacji, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości, kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prof. dr hab. Andrzej Zoll naucza od kilkunastu lat, że Rzecznik Praw Obywatelskich będąc organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej – i wyjaśnia, dlaczego nie jest,

co oznacza, że czyn przypisany mi przez sędzię Sądu Rejonowego w Dębicy Beatę Stój kończącym sprawę orzeczeniem z 15 marca 2016 r., sygn. akt II K 407/13, z w.w. artykułu 226 § 3 k.k. i opisany przez nią jako – Załącznik 9.5: „znieważenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie piastującego ten urząd prof. Andrzeja Zolla” nie wypełnia znamion przestępstwa określonego w art. 226 § 3 k.k., a Zbigniew Ziobro… jest od ponad półtora roku innego zdania.

Przyczyną osobliwego, w tym nieracjonalnego, zachowania Zbigniewa Ziobry może być zdiagnozowane u niego już w 1996 roku przez sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy – potem przez wiele lat sędzia Wizytator ds. Karnych Sądu Okręgowego w Krakowie – dr Adama Zachutę zupełne stępienie racjonalnego myślenia. Potwierdził sędzia dr A. Zachuta to zupełne stępienie w uzasadnieniu do wyroku, który wydał w dniu 16 kwietnia 1996 r. w sprawie, w której Zbigniew Ziobro bardzo pragnął uczynić przestępcą swego przyjaciela. Tak zaprezentował w nim ocenę potencjału intelektualnego Z. Ziobry:

 

W postępowaniu pokrzywdzonego /Zbigniewa Ziobry – ZKE/ zauważa się eskalację stanowiska prezentującego nienawistny stosunek do oskarżonego do tego stopnia, że w ostatniej fazie procesu w obręb podejrzeń adresowanych do oskarżonego Zbigniew Ziobro włącza elementy polityki i światopoglądu,

a nawet przestępcze. Podejrzewa oskarżonego o usiłowanie włamania do mieszkania,

co wskazuje na zupełne stępienie racjonalnego myślenia pokrzywdzonego.”

Uzasadnienie wyroku sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy dr Adama Zachuty z dnia 16 kwietnia 1996 r.

Źródło: Leszek Konarski, „Tropiciel”, https://www.tygodnikprzeglad.pl/tropiciel/, 21 sierpnia 2017 r.

 

Pragnę zauważyć, że samo stępienie racjonalnego myślenia spełnia definicje Słownika Języka Polskiego m.in.:

 1. tumana„TUMAN”: «człowiek tępy, ciężko myślący; matoł, tępak»; Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1051
 2. idioty„IDIOTA”«człowiek upośledzony umysłowo, niedorozwinięty, pozbawiony inteligencji»; Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 271
 3. debila„DEBIL”: «człowiek niedorozwinięty umysłowo; potocznie głuptak, bałwan»;Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 125

 

A sędzia dr Adam Zachuta zdiagnozował u Zbigniewa Ziobry – i potwierdził w wyroku z 16.04.1996 r. – zupełne stępienie racjonalnego myślenia. Znaczy koniec skali

Kieruję do państwa niniejsze pismo ponieważ:

 1. każde z was od lat doskonale zna sprawę – rozmawiałem na jej temat osobiście z moim(?) obrońcą(?) adw. Małgorzatą Wassermann, a także Jarosławem Gowinem i Andrzejem Dudą, gdy byliście panowie posłami na Sejm RP poprzedniej kadencji – rozpoznawaną przeciwko mnie przez Sąd Rejonowy w Dębicy od listopada 2006 r., z tego od listopada 2010 r. przez sędzię Beatę Stój, w tym najważniejsze w niej dowody, dokumenty, fakty /patrz: „dr Zbigniew Kękuś (PPP – 5) Co talmudyczny żyd może zrobić z dzieckiem Polaka – Polin, Rzeczpospolita przyjaciół Andrzeja Zolla” – link: https://youtu.be/siORlrfo0gg/,
 2. jesteście państwo członkami tej samej tzw. „biało-czerwonej drużyny dobrej zmiany PiS”, do której należy jej lider w resorcie sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i moglibyście spróbować go przekonać, żeby już przestał kompromitować nie tylko samego siebie – to może być cena, którą płaci za bycie w rządzie Polin1 – ale przede wszystkim ekipy rządzącej Polską i wprowadzającej tzw. „dobrą zmianę”; Zbigniew Ziobro wprawdzie dużo deklaruje – w tym „Chcę zmieniać sądy” – ale w rzeczywistości tworzy swoją „drużynę”, w tym chroni degeneratów ubierających się do pracy w prokuratorskie i sędziowskie togi oraz ich osobowościowe klony, talmudycznego żyda prof. dr. hab. Andrzeja Zolla i jego małżonkę notoryczną oszustkę adw. Wiesławę Zoll.

 

Po moich doświadczeniach z ostatnich lat z przedstawicielami systemów prawnego i politycznego, w tym z państwem, wiem już, że w Polin Polak nie ma co liczyć na pomoc m.in.

 1. żydówek starych panien pozbawionych wrażliwości i przedkładających karierę zawodową, w tym przez „robienie loda/laski”2 starym talmudycznym żydom zwyrodnialcom, nad prawo, o moralności nie wspominając,
 2. tak samo, jak stare panny pozbawionych wrażliwości żydów pederastów, chroniących interesów członków talmudycznej żydowskiej gromady,
 3. narcyzów, samozwańczych Sitting Bullów i Super Liderów,
 4. takich, co deklarując swoją niezłomność mają na myśli wyłącznie niezłomne stanie na straży interesu żydowskiej, talmudycznej ferajny, dla której nie-żydzi to bydło.

 

Celem zapewnienia klarowności wywodu wyjaśniam, że z w.w. „wyliczanki”, pani z pkt. 1 to Małgorzata Wassermann, pan z pkt. 2 to Jarosław Kaczyński, pan z pkt. 3 to Jarosław Gowin, a pan z pkt. 4 to Andrzej Duda.

Jeśli chodzi o takich, co cierpią na zupełne stępienie racjonalnego myślenia, to takowym rzeczywiście już nic innego nie pozostaje nad „robienie loda/laski” każdemu, od kogo zależy ich kariera.

Skorzystawszy z okazji pozwolę sobie złożyć p. M. Wassermann gratulacje z powodu awansowania brata – Załącznik 1:

 

W swoim programie wyborczym PiS zapowiadało koniec z nepotyzmem wymiarze sprawiedliwości. A tymczasem, jak ujawniła „Rzeczpospolita”, brat szefowej komisji śledczej ds. Amber Gold Małgorzaty Wassermann (40 l.) Wojciech zaliczył ekspresowy awans w prokuraturze. Wassermann został powołany do prokuratury okręgowej 12 maja 2016 r., choć nie miał wymaganego prawem trzyletniego stażu w Prokuraturze Rejonowej Kraków-Prądnik Biały. Skorzystano z wyjątkowej ścieżki: o jego powołanie wnioskował sam prokurator okręgowy w Krakowie Rafał Babiński. Na pytania gazety odpisał, że Wassermann jest „sprawny i sumienny”. Nie wykazał jeden, czym tak się wsławił, by skorzystać z nadzwyczajnego trybu.”
Źródło: „Zapomnieli, co obiecali! Masz rodzinę w PiS? szybciej awansujesz”; „Fakt”, 24.01.2018, s. 3 – Załącznik 1

 

Długo by wyjaśniać, dlaczego to – choć nie miał wymaganego prawem trzyletniego stażu” – ani trochę mnie nie dziwi. Proponuję zapoznać się z materiałami zamieszczonymi na stronie www.kekusz.pl. Nie mniej – moim zdaniem – ciekawe, były zamieszczone na kanale www.monitotpolski-YouTube.pl, ale go 28 grudnia 2017 r. zablokował YouTube. W interesie społecznym, tj. przez wzgląd na dobro społeczności YouTube.

Nawiasem mówiąc, łaskawca pani brata, prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie Wojciecha Wassermanna, prokurator okręgowy w Krakowie Rafał Babiński prezentuje – posiadam osobiście podpisany przez prokuratora Rafała Babińskiego dowód potwierdzający słuszność mojego twierdzenia – taki sam potencjał intelektualny, jak jego promotor, minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Znaczy… zupełne stępienie racjonalnego myślenia. Zbigniew Ziobro i Rafał Babiński nie są wyjątkami w korpusie prokuratorów Polin. Obaj też bronią interesu osobników im podobnych.

Co do Pani wizerunku opublikowanego przez „Fakt”, tj. towarzyszącemu zacytowanej wyżej informacji o tym, jak prokurator okręgowy w Krakowie Rafał Babiński pomógł w awansie pani bratu prokuratorowi Wojciechowi Wassermannowi, tj. pani T-shirtowi w biało-czerwone barwy oraz ostentacyjnie wystawionemu nań łańcuszkowi z krzyżykiem /Załącznik 1/, rozumiem, że kolory, w których się pani nosi na potrzebę robienia sobie w nich zdjęć dla „Faktu” – nakład ponad 300.000 egz. – mają potwierdzić pani przynależność do tej tzw. „biało-czerwonej drużyny dobrej zmiany PiS”. Co do eksponowania krzyżyka złożyła nim – eksponowaniem – pani swój akces do gromady polityków, katolików-ekshibicjonistów, której nieformalnym liderem jest „nasz niezłomny Duda”. Pana, z pierwszej strony „Faktu” z wydania z dnia 11 maja 2015 r., rozmodlonego na kolanach, nikt nigdy nie pokona we współzawodnictwie o tytuł lidera wśród polityków, katolików-ekshibicjonistów – Załącznik 3. „Fakt” skomentował – Załącznik 3: „Wyborczy cud Dudy”. To nie był cud. To był skutek zaskoczenia nas panem przez J. Kaczyńskiego oraz naszego zmęczenia Bronisławem Komorowskim, według niektórych źródeł, potomka nie hrabiego Komorowskiego, lecz rezuna Osipa Szczynukowicza. Cud to będzie wtedy, gdy pan – wykluczający Polaków – zostanie wybrany na prezydenta na drugą elekcję.

Informacją, także z „Faktu”, wydanie z dnia 26.07.2017 r., że pana i pana małżonki zdjęcia są umieszczone w lewym oku obrazu Chrystusa Miłosiernego z klasztoru sióstr Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach – Załącznik 4: Agata i Andrzej Dudowie. Ich zdjęcia też tu są! Para prezydencka także wzięła udział w akcji „Wymaluj obraz”. Między innymi z ich zdjęć skomponowano lewe oko Chrystusa.” – też pan „uciekł” wszystkim czyniącym starania o zaprezentowanie się Narodowi jako lider wśród polityków-katolików w Polsce. Nikt pana nie pokona.

Ależ pic… Co ma miłosierdzie wspólnego z wykluczaniem Polaków ze społeczeństwa…? Przypomnę:

 

Nie ma w naszym kraju miejsca ani zgody na ksenofobię, nie ma w naszym kraju miejsca na chorobliwy nacjonalizm, nie ma w naszym kraju miejsca na antysemityzm.

Taka postawa oznacza wykluczenie z naszego społeczeństwa.

Ludzie, którzy tak się zachowują, są wykluczeni, mają postawę, której nie da się inaczej nazwać

(jak) tylko postawą niegodną oświadczył prezydent.”

Źródło: Jakub Szymczyk, „Prezydent spotkał się z mieszkańcami Krapkowic. „Dla mnie Polak to ten, kto chce pracować dla Polski”, https://wpolityce.pl/polityka/366867-prezydent-spotkal-sie-z-mieszkancami-krapkowic-dla-mnie-polak-to-ten-kto-chce-pracowac-dla-polski-zdjecia-i-wideo, 13 listopada 2017

Polaków pan wyklucza ze społeczeństwa – choć nic o tym w Konstytucji i w Kodeksie karnym – a talmudycznemu żydowi rasiście Andrzejowi Zollowi też pan „loda/laskę zrobił3.
Mówi pan:

Nie obronimy prawdy, jeśli nie będziemy walczyć z kłamstwem.”
Andrzej Duda
, 2 lutego 2018 r.

 

A od lat broni pan żyda rasisty, judeofaszysty Andrzeja Zolla i ferajny mu podobnych. Żeby się cieszyć sympatią żydów broni pan tych, co kłamią i ukrywają prawdę. Walczy pan z Polakami, wyklucza nas pan ze społeczeństwa. Pozbawia nas możności korzystania z naszych praw, którymi… hojnie obsypuje pan żydów. W tym kłamców. Wprawdzie wśród polityków aż roi się od hipokrytów, obłudników, ale i wśród nich, tak samo jak wśród polityków katolików-ekshibicjonistów pan się wyróżnia.

 

Obnosicie się z tą waszą pseudoreligijnością – Jarosław Kaczyński modli się na ulicach, Jarosław Gowin wypracował sobie wizerunek katolika konserwatysty – a macie tyle wspólnego z wartościami chrześcijańskimi, co ja z przestępczością. Andrzej Duda przed wyborami prezydenckimi obiecywał: „Andrzej Duda: Będę służył narodowi, a nie partii” – wywiad Magdaleny Rubaj z Andrzejem Dudą; „Od A do Z 7 Dni Tygodnik Polski”, 22.IV.2015 r. – a służy pan, wysługuje się pan żydom.

Tacy żeście są wielcy chrześcijanie, katolicy, a w „wojnie”, którą żyd rasista polonofob rzecznik praw obywatelskich Andrzej Zoll – z resztą nie mniej okrutnej od niego ferajny – wypowiedział najpierw mojemu małoletniemu choremu synowi, a potem mnie każde z was stanęło po jego i jego sprzymierzeńców stronie.

Wiedzieliście, informowałem każde z was z osobna, o tym, że wtedy, gdy was prosiłem o udzielenie mi mieszczącej się w ramach waszych uprawnień pomocy, miałem troje dzieci na utrzymaniu, że prowadzone przeciwko mnie niesłusznie postępowanie karne zrujnowało mi karierę zawodową, że mnie z jego powodu, dwukrotnie wyrzucono z pracy, i ściganego nikt mnie nie chciał zatrudnić, a jednak stanęliście po stronie broniącej A. Zolla i reszty ferajny sędzi psychopatki Beaty Stój, która 15 marca 2011 r. stwierdziła, że ja jestem niepoczytalny od stycznia 2003 roku, gdy ktoś inny popełniał czyny, za które mnie ścigała, tj. umieszczał rzekomo znieważające i zniesławiające ferajnę materiały w Internecie.

W wywiadzie udzielonym Markowi Pyzie z portalu „Telewizja w Polsce” i opublikowanym w dniu 1 lutego 2018 r., mój(?) obrońca(?) w w.w. sprawie, Małgorzata Wassermann skarży się na szefa „komisji Millera”, tj. rządowej komisji badającej katastrofę smoleńską, że panią Jerzy Miller oszukał, okłamał. Oceniając poziom wypełniania przez niego obowiązków szefa komisji mówi pani o, cytat: „przerażającym poziomie żenady, niekompetencji, a przede wszystkim kłamstwa”

Źródło: „Wassermann: Nagrania ujawnione przez “Sieci” pokazują przerażający poziom żenady komisji Millera”,

http://wpolsce.pl/magazyn/2342-marek-pyza-porozmawia-z-malgorzata-wassermann-przewodniczaca-komisji-sledczej-ds-amber-gold, 1 lutego 2018

A przecież pani to „chodząca” żenada, niekompetencja i kłamstwo.

Jest pani personifikacją żenady. Oraz nieuczciwości. Jakby nie plotła pani o sobie bzdur:

 

Przez wiele lat prowadzenia kancelarii dałam się poznać jako osoba racjonalna, uczciwa i sprawiedliwa.”
Małgorzata Wassermann, październik 2015

 

Ogromnie zawyżoną ma pani samoocenę.

Jojczy pani, labiedzi: Tym bardziej czuję się ogromnie oszukana przez pana Millera, który po prostu mnie okłamał.

A co ja mam powiedzieć…? Za moich 1.500,00 zł zrobiła pani „loda/laskę”4 talmudycznemu żydowi rasiście Andrzejowi Zollowi. I innym z gromady degeneratów w prokuratorskich i sędziowskich togach, zostawiając mnie na pastwę sędzi psychopatki Beaty Stój. Gdy mnie 15 marca 2011 r. skierowała na badania psychiatryczne, żeby sprawdzić, czy byłem zdrowy psychicznie w okresie od stycznia 2003 r. do marca 2005 r., to mi pani powiedziała, że mnie pani… przygotuje do badań. A gdy nie wyraziłem zgody na poddanie się badaniom, to pani uciekła z postępowania. Żydowskim zwyczajem mnie obwiniając za pani rejteradę.

Wcześniej, jako mój(?) obrońca(?) pouczyła pani w piśmie z dnia 30 czerwca 2010 r. Sąd, że w sprawie przeciwko mnie trzeba – po ewentualnym uchyleniu skazującego mnie wyroku, o którego uchylenie złożyła pani wniosek:

 1. zmienić kwalifikację prawną czynów, za które byłem skazany,
 2. ścigać mnie za te czyny raz jeszcze,
 3. raz jeszcze wydać skazujący mnie wyrok.

 

Podała pani – Załącznik 5: „Wobec powyższych okoliczności oraz potrzeby określenia na nowo kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu, a co za tym idzie również wymierzenia kary, niniejszy wniosek o wznowienie postępowania należy uznać za zasadny. adw. Małgorzata Wassermann

Źródło: Pismo adw. Małgorzaty Wassermann do Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 30 czerwca 2010 r. –

Załącznik 5

A potem wypowiedziała mi pani pełnomocnictwo informując mnie o tym pismami z dnia 6 kwietnia 2011 r. – Załącznik 6, Załącznik 7:

Źródło: Kancelaria adwokacka adw. Małgorzaty Wassermann, pismo adw. Małgorzat Wassermann z dnia 6

kwietnia 2011 r. – Załącznik 6

Źródło: Kancelaria adwokacka adw. Małgorzaty Wassermann, pismo adw. Małgorzat Wassermann z dnia 6

kwietnia 2011 r. do Sądu Rejonowego w Dębicy – Załącznik 7

 

Rzutem na taśmę, w dniu sporządzania pism informujących mnie o – de facto – ucieczce, haniebnej, z postępowania, jeszcze udzieliła pani wsparcia sędzi Beacie Stój, wyświadczyła jej pani przysługę, kierując do niej, sporządzone bez poinformowania mnie, pani klienta, pismo, zawierające pytania, które sędzia Beata Stój miała zadać udzielającemu mi pomocy w walce z żydem rasistą rzecznikiem praw obywatelskich Andrzejem Zolle, jego małżonką notoryczną oszustką i 15 sędziami z Krakowa. Były to – raz jeszcze podkreślam, nie uzgodnione ze mną, zredagowane bez mojej wiedzy – pytania, które doskonale mogły pogrążyć mnie i udzielających mi pomocy członków Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca– Załącznik 8:

Źródło: Kancelaria adwokacka adw. Małgorzaty Wassermann, pismo adw. Małgorzat Wassermann z dnia 6

kwietnia 2011 r. do Sądu Rejonowego w Dębicy – Załącznik 8

 

Kto pani pozwolił ten pytania sporządzić i wysłać sędzi Beacie Stój…? Na pewno nie ja, pani mocodawca.

Uczyniła pani zadość żądaniu sędzi psychopatki Beaty Stój.

Kto pani płacił, ja, czy sędzia Beata Stój?

Idzie pani do celu – kariery – „po trupach”.

 

Mówi pani w w.w. filmie do red. Marka Pyzy o Jerzym Millerze: Moja ocena pana ministra Millera, jego postawa i przekręcony kręgosłup wywołuje u mnie bardzo negatywne odczucia. Mam nadzieję, że ten człowiek nie będzie w Polsce pełnił żadnej funkcji, a prokuratura oceni jego postawę przez pryzmat odpowiednich przepisów.”

A pani, pani oszukana, co robi w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, w dodatku jako zastępca sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka?

Moja ocena pani wywołuje u mnie mdłości przechodzące w odruch wymiotny. Rzygać mi się chce, gdy panią widzę lub słyszę. A muszę panią oglądać i słuchać, bo tak panią kreują na gwiazdę i tak się pani sama kreuje, budując swoją karierę na śmierci ojca i cwaniactwie.

Bydlę – „BYDLĘ”«przen. pogard. o człowieku z podkreśleniem jego stron ujemnych»; Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 75 – z pani, pani ogromnie oszukana.

Celem uniknięcia ewentualnie – bezpodstawnego – zarzutu, że posługuję się mową nienawiści, informuję, że ja pani nie nienawidzę. Ja panią – „trafnie użyty wulgaryzm jest doskonałym instrumentem opisu świata.5-pier…ę, znaczy lekceważę6. Tak samo, jak pani mnie, wtedy, gdy panią prosiłem, żeby pani, jako mój obrońca, złożyła oparte na dowodach, które pani doręczyłem wnioski do akt sprawy rozpoznawanej przeciwko mnie przez sędzię B. Stój, a pani mi przez kilka miesięcy powtarzała „później panie Zbyszku”. Żeby mnie później… sprzedać moim przeciwnikom procesowym, wrogiej mi ferajnie.

Ma pani szczęście, że łaskawy dla pani YouTube i gdy zamieszczony na kanale www.monitorpolski-YouTube.pl film pt. „Dr Zbigniew Kękuś o Małgorzacie Wassermann i Jarosławie Kaczyńskim” dobiegał 700.000 wejść, to go YouTube… zablokował. Oczywiście w interesie społecznym, znaczy przez wzgląd na dobro Społeczności YouTube.

Filmy umieszczone na kanale www.monitorpolski-YouTube.pl i dedykowane Jarosławowi Kaczyńskiemu, Andrzejowi Dudzie i Jarosławowi Gowinowi w waszych rolach w służbie publicznej też YouTube zablokował. Także w interesie społecznym, znaczy przez wzgląd na dobro Społeczności YouTube. Facebook też blokuje posty o was.

W Polin pod waszymi rządami jest całkiem jak za tamtej żydokomuny. Telewizja Kurskiego/Kaczyńskiego od rana do wieczora tylko o was – jak się nazwaliście: „biało-czerwonej drużynie dobrej zmiany PiS” – dobrze, a tam, gdzie o was prawda, to… knebel, cenzura.

Gdyby ktoś z państwa poczuł się przeze mnie znieważony lub zniesławiony, z chęcią spotkam się z takim/taką przed sędzią. Zachęcam… Każde z was już na starcie będzie miało przewagę… Systemem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej rządzi wytyczna:

W czasie procesu sądowego wolno oszukiwać, żeby Żyd zawsze wygrał.”

Talmud, Baba Kamma, 113b

 

a wśród was nie tylko są żydzi, ale każde z was się żydom – talmudycznym, rasistom – wysługuje.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Zapomnieli, co obiecali! Masz rodzinę w PiS? szybciej awansujesz”; „Fakt”, 24.01.2018, s. 3
 2. Zrobiliśmy laskę Amerykanom”, „Fakt”, 23.06.2014, s. 2
 3. Wyborczy cud Dudy”; „Fakt”, 11 maja 2015 r., s. 1
 4. Obraz Jezusa z 15 tysięcy zdjęć”, „Fakt” 26.07.2016, s. 9
 5. Pismo adw. Małgorzaty Wassermann do Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 30 czerwca 2010 r.
 6. Kancelaria adwokacka adw. Małgorzaty Wassermann, pismo adw. Małgorzat Wassermann z dnia 6 kwietnia 2011 r.
 7. Kancelaria adwokacka adw. Małgorzaty Wassermann, pismo adw. Małgorzat Wassermann z dnia 6 kwietnia 2011 r.
 8. Kancelaria adwokacka adw. Małgorzaty Wassermann, pismo adw. Małgorzat Wassermann z dnia 6 kwietnia 2011 r. do Sądu Rejonowego w Dębicy
 9. Pismo Z. Kękusia z dnia 30 stycznia 2018 r. do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry
 10. Pismo Z. Kękusia z dnia 30 stycznia 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZAŁĄCZNIK II

Kraków, dnia 5 lutego 2018 r.

Zbigniew Kękuś

 

Państwo:

 1. Pan Jim Samples, Prezes Zarządu, TVN S.A., 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 166
 2. Pan Kenneth W. Lowe, Przewodniczący Rady Nadzorczej, TVN S.A., 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 166
 3. Pan Grzegorz Kajdanowicz, Fakty, TVN S.A., 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 166
 4. Pan Piotr Marciniak, Fakty, TVN S.A., 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 166
 5. Pani Justyna Pochanke, Fakty, TVN S.A., 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 166
 6. Pani Anita Werner, Fakty, TVN S.A., 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 166

Dotyczy:

 1. Prof. dr hab. Andrzej Zoll, talmudyczny żyd rasista i tuman7 ekspertem prawnym TVN S.A.
 2. Propozycja nagrania i wyemitowania przez Telewizję TVN programu z udziałem Państwa eksperta prawnego prof. dr. hab. Andrzeja Zolla i moim na temat sytuacji w wymiarze sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej oraz roli Rzecznika Praw Obywatelskich w polskim systemie prawnym.
 3. Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie umieszczony na stronie www.kekusz.pl

 

Szanowni Państwo,

 

W wydaniu Faktów TVN w dniu 31 stycznia 2018 r., o godz. 19:00 wystąpił jako ekspert prawny prof. dr. hab. Andrzej Zoll.

Informuję, że prof. dr hab. Andrzej Zoll jest talmudycznym żydem rasistą oraz rzadkim okazem niedouczonego tumana.

Po tym, gdy razem ze swą małżonką adwokat Wiesławą Zoll traktowali – prof. dr hab. Andrzej Zoll jako Rzecznik Praw Obywatelskich – przez kilka lat moje małoletnie dzieci jako narzędzia, a mnie jako źródło pomnażania ich rodzinnych dochodów, i gdy w tej roli przestałem im być potrzebny, oboje złożyli obciążające mnie zeznania i uczynili przestępcą winnym ich znieważenia i zniesławienia. Prof. dr hab. Andrzej Zoll złożył je, mimo że byłem ścigany w sprzeczności z prawem, którego on sam naucza od kilkunastu lat. Użalał się nad sobą przed sędzią, skarżył na mnie, że ja go… atakowałem.

 

Jako uzupełnienie do niniejszego pisma proszę potraktować zamieszczony na portalu www.popierwszepolak-YouTube.pl oraz na stronie www.kekusz.pl film pt. „dr Zbigniew Kękuś (PPP – 5) Co talmudyczny żyd może zrobić z dzieckiem Polaka – Polin, Rzeczpospolita przyjaciół Andrzeja Zolla” – link: https://youtu.be/siORlrfo0gg

Prezentuję w nim między innymi okoliczności uczynienia mnie przez prof. dr. hab. Andrzeja Zolla przestępcą. Przedstawiam także „Rzeczpospolitą przyjaciół Andrzeja Zolla”, w tym m.in. Jarosława Kaczyńskiego, Andrzeja Dudę, Jarosława Gowina, Zbigniewa Ziobrę i Małgorzatę Wassermann.

W załączeniu do niniejszego pisma przesyłam kopię mojego pisma z dnia 30 stycznia 2018 r. /Załącznik 1/ do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, którym informuję go o moim stawiennictwie w Prokuraturze Krajowej w dniu 14 lutego 2018 r., celem odebrania odpowiedzi na moje wnioski z pisma do niego z dnia 25 października 2016 r., w tym m.in. wniosek o wniesienie kasacji na moją korzyść od prawomocnego orzeczenia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 15 marca 2016 r., którym ta przypisała mi popełnienie na szkodę prof. dr. hab. Andrzeja Zolla przestępstwa, które według wskazania doktryny prawnej, prezentowanego jako słuszne przez prof. dr. hab. A. Zolla w kolejnych edycjach wydawanego od kilkunastu lat w pod jego redakcją naukową Komentarza do kodeksu karnego, nigdy nie było przestępstwem.

Przesyłam także kopię mojego pisma z dnia 30 stycznia 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie /Załącznik 2/, którym złożyłem skargę na ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę oraz wniosek o ponaglenie go do załatwienia sprawy, którą zgłosiłem mu pismem z dnia 25 października 2016 r., w tym dotyczącej w.w. „przestępstwa” przypisanego mi przez życzliwą prof. dr. hab. Andrzejowi Zollowi i tak samo jak A. Zoll nie znającą prawa, którego on naucza od kilkunastu lat sędzię Beatę Stój z Sądu Rejonowego w Dębicy.

 

Wyrażam gotowość spotkania w studio Telewizji TVN z Państwa ekspertem prawnym prof. dr. hab. Andrzejem Zollem na tematy jak w pkt. II., str. 1 niniejszego pisma. Jeśli zorganizujecie Państwo takowe przedstawię, w jaki sposób obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich wypełniali kolejni rzecznicy, Andrzej Zoll, Janusz Kochanowski, Irena Lipowicz oraz jak je wypełnia obecny rzecznik Adam Bodnar.

 

Z poważaniem,

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Pismo Z. Kękusia z dnia 30 stycznia 2018 r. do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry
 2. Pismo Z. Kękusia z dnia 30 stycznia 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZAŁĄCZNIK III

Kraków, dnia 5 lutego 2018 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pan

nadinsp. Paweł Dobrodziej

Komendant Stołeczny Policji

ul. Nowolipie 2

00-150 Warszawa

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o możliwym wezwaniu w dniu 14 lutego 2018 r. przez ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę na pomoc Policji w związku z zapowiedzianym mu przeze mnie na ten dzień moim stawiennictwem w Prokuraturze Krajowej w Warszawie, ul. Rakowiecka 26/30.
 2. Możliwa przyczyna wezwania przez Zbigniewa Ziobrę Policji z powodu jak w pkt. I.
 3. Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie umieszczony na stronie www.kekusz.pl

 

Szanowny Panie,

 

W załączeniu przesyłam:

 1. moje pismo z dnia 30 stycznia 2018 r. do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, którym informuję go o moim stawiennictwie w dniu 14 lutego 2018 r. w Prokuraturze Krajowej w Warszawie, ul. Rakowiecka 26/30, celem odbioru odpowiedzi na wnioski z pisma z dnia 25 października 2016 r. /Załącznik 1.1/ oraz o moim zamiarze oczekiwania na odpowiedź w Prokuraturze Krajowej, jeśli mi ich nie wyda w dniu 14 lutego 2018 r. – Załącznik 1:

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 30 stycznia 2018 r. do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego

Zbigniewa Ziobry – Załącznik 1

 1. moje pismo z dnia 30 stycznia 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zawierające wniosek o ponaglenie organu administracji państwowej, ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę do załatwienia sprawy, którą zgłosiłem mu pismem z dnia 25 października 2016 r. /Załącznik 1.1/.

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 30 stycznia 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie –

Załącznik 2

 

Niewykluczone, że z powodu zapowiedzianego przeze mnie stawiennictwa w dniu 14 lutego 2018 r. w Prokuraturze Krajowej w Warszawie minister sprawiedliwości prokurator krajowy Zbigniew Ziobro wezwie na pomoc Policję. Funkcjonariusze publiczni najwyższych szczebli ochoczo korzystają z tej taktyki, gdy zagrożony ich wizerunek profesjonalistów i autorytetów moralnych, a w przypadku Zbigniewa Ziobry zachodzi dodatkowa przyczyna czyniąca wezwanie przez niego na pomoc Policji wielce prawdopodobną.

Otóż już w 1996 roku sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy – potem przez wiele lat sędzia Wizytator ds. Karnych Sądu Okręgowego w Krakowie – dr Adam Zachuta zdiagnozował u niego zupełne stępienie racjonalnego myślenia. Swoje ustalenie potwierdził w uzasadnieniu do wyroku, który wydał w dniu 16 kwietnia 1996 r. w sprawie, w której Zbigniew Ziobro bardzo pragnął uczynić przestępcą swego przyjaciela. Taką w nim przedstawił ocenę potencjału intelektualnego Zbigniewa Ziobry:

 

W postępowaniu pokrzywdzonego /Zbigniewa Ziobry – ZKE/ zauważa się eskalację stanowiska prezentującego nienawistny stosunek do oskarżonego do tego stopnia, że w ostatniej fazie procesu w obręb podejrzeń adresowanych do oskarżonego Zbigniew Ziobro włącza elementy polityki i światopoglądu,

a nawet przestępcze. Podejrzewa oskarżonego o usiłowanie włamania do mieszkania,

co wskazuje na zupełne stępienie racjonalnego myślenia pokrzywdzonego.”

Uzasadnienie wyroku sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy dr Adama Zachuty z dnia 16 kwietnia 1996 r.

Źródło: Leszek Konarski, „Tropiciel”, https://www.tygodnikprzeglad.pl/tropiciel/, 21 sierpnia 2017 r.

 

Lata od wydania tamtego wyroku upłynęły, a Zbigniew Ziobro swoim zachowaniem potwierdza trafność diagnozy sędziego dr. Adama Zachuty.

W sprawie zgłoszonej Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie pismem z dnia 30 stycznia 2018 r. /Załącznik 2/ przedstawiam dowody poświadczające, że mimo iż przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego stanowią, że organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki – a w przypadku zwłoki w załatwieniu zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy – to minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro milczy w sprawie, którą mu zgłosiłem pismem z dnia 25 października… 2016 r. /Załącznik 1.1/.

W piśmie z 30 stycznia 2018 r. do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry /Załącznik 1/ zgłaszam mu w.w. brak odpowiedzi na wnioski z pisma do niego z dnia 25.10.2016 r., a także przedstawiam dowody poświadczające, że jakkolwiek:

 1. art. 226 § 3 k.k. stanowi: Kto publicznie znieważa lub poniża konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”,
 2. ekspert w dziedzinie prawa karnego, w przeszłości m.in. prezes Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich, przewodniczący Rządowego Centrum Legislacji, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości, kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prof. dr hab. Andrzej Zoll naucza od kilkunastu lat, że Rzecznik Praw Obywatelskich będąc organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej – i wyjaśnia, dlaczego nie jest,

co oznacza, że czyn przypisany mi przez sędzię Sądu Rejonowego w Dębicy Beatę Stój kończącym sprawę orzeczeniem z 15 marca 2016 r., sygn. akt II K 407/13, z w.w. artykułu 226 § 3 k.k. i opisany przez nią jako – Załącznik 9.5: „znieważenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie piastującego ten urząd prof. Andrzeja Zolla” nie wypełnia znamion przestępstwa określonego w art. 226 § 3 k.k., to Zbigniew Ziobro… jest od ponad półtora roku innego zdania.

W związku z powyższym, tj. z powodu nieracjonalnego zachowania Zbigniewa Ziobry od 1996 roku, uprzedzając o ewentualnym wezwaniu przez niego Policji na pomoc w dniu 14 lutego 2018 r., prezentuję jego możliwe przyczyny.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Pismo Z. Kękusia z dnia 30 stycznia 2018 r. do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry
 2. Pismo Z. Kękusia z dnia 30 stycznia 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZAŁĄCZNIK IV

Kraków, dnia 5 lutego 2018 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pan

insp. Sławomir Piekut

Komendant Rejonowy Policji Warszawa I

ul. Wilcza 21

00-540 Warszawa

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o możliwym wezwaniu w dniu 14 lutego 2018 r. przez ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę na pomoc Policji w związku z zapowiedzianym mu przeze mnie na ten dzień moim stawiennictwem w Prokuraturze Krajowej w Warszawie, ul. Rakowiecka 26/30.
 2. Możliwa przyczyna wezwania przez Zbigniewa Ziobrę Policji z powodu jak w pkt. I.
 3. Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie umieszczony na stronie www.kekusz.pl

 

Szanowny Panie,

 

W załączeniu przesyłam:

 1. moje pismo z dnia 30 stycznia 2018 r. do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, którym informuję go o moim stawiennictwie w dniu 14 lutego 2018 r. w Prokuraturze Krajowej w Warszawie, ul. Rakowiecka 26/30, celem odbioru odpowiedzi na wnioski z pisma z dnia 25 października 2016 r. /Załącznik 1.1/ oraz o moim zamiarze oczekiwania na odpowiedź w Prokuraturze Krajowej, jeśli mi ich nie wyda w dniu 14 lutego 2018 r. – Załącznik 1:

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 30 stycznia 2018 r. do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego

Zbigniewa Ziobry – Załącznik 1

 1. moje pismo z dnia 30 stycznia 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zawierające wniosek o ponaglenie organu administracji państwowej, ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę do załatwienia sprawy, którą zgłosiłem mu pismem z dnia 25 października 2016 r. /Załącznik 1.1/.

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 30 stycznia 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie –

Załącznik 2

Niewykluczone, że z powodu zapowiedzianego przeze mnie stawiennictwa w dniu 14 lutego 2018 r. w Prokuraturze Krajowej w Warszawie minister sprawiedliwości prokurator krajowy Zbigniew Ziobro wezwie na pomoc Policję. Funkcjonariusze publiczni najwyższych szczebli ochoczo korzystają z tej taktyki, gdy zagrożony ich wizerunek profesjonalistów i autorytetów moralnych, a w przypadku Zbigniewa Ziobry zachodzi dodatkowa przyczyna czyniąca wezwanie przez niego na pomoc Policji wielce prawdopodobną.

Otóż już w 1996 roku sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy – potem przez wiele lat sędzia Wizytator ds. Karnych Sądu Okręgowego w Krakowie – dr Adam Zachuta zdiagnozował u niego zupełne stępienie racjonalnego myślenia. Swoje ustalenie potwierdził w uzasadnieniu do wyroku, który wydał w dniu 16 kwietnia 1996 r. w sprawie, w której Zbigniew Ziobro bardzo pragnął uczynić przestępcą swego przyjaciela. Taką w nim przedstawił ocenę potencjału intelektualnego Zbigniewa Ziobry:

 

W postępowaniu pokrzywdzonego /Zbigniewa Ziobry – ZKE/ zauważa się eskalację stanowiska prezentującego nienawistny stosunek do oskarżonego do tego stopnia, że w ostatniej fazie procesu w obręb podejrzeń adresowanych do oskarżonego Zbigniew Ziobro włącza elementy polityki i światopoglądu,

a nawet przestępcze. Podejrzewa oskarżonego o usiłowanie włamania do mieszkania,

co wskazuje na zupełne stępienie racjonalnego myślenia pokrzywdzonego.”

Uzasadnienie wyroku sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy dr Adama Zachuty z dnia 16 kwietnia 1996 r.

Źródło: Leszek Konarski, „Tropiciel”, https://www.tygodnikprzeglad.pl/tropiciel/, 21 sierpnia 2017 r.

 

Lata od wydania tamtego wyroku upłynęły, a Zbigniew Ziobro swoim zachowaniem potwierdza trafność diagnozy sędziego dr. Adama Zachuty.

W sprawie zgłoszonej Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie pismem z dnia 30 stycznia 2018 r. /Załącznik 2/ przedstawiam dowody poświadczające, że mimo iż przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego stanowią, że organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki – a w przypadku zwłoki w załatwieniu zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy – to minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro milczy w sprawie, którą mu zgłosiłem pismem z dnia 25 października… 2016 r. /Załącznik 1.1/.

W piśmie z 30 stycznia 2018 r. do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry /Załącznik 1/ zgłaszam mu w.w. brak odpowiedzi na wnioski z pisma do niego z dnia 25.10.2016 r., a także przedstawiam dowody poświadczające, że jakkolwiek:

 1. art. 226 § 3 k.k. stanowi: Kto publicznie znieważa lub poniża konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”,
 2. ekspert w dziedzinie prawa karnego, w przeszłości m.in. prezes Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich, przewodniczący Rządowego Centrum Legislacji, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości, kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prof. dr hab. Andrzej Zoll naucza od kilkunastu lat, że Rzecznik Praw Obywatelskich będąc organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej – i wyjaśnia, dlaczego nie jest,

co oznacza, że czyn przypisany mi przez sędzię Sądu Rejonowego w Dębicy Beatę Stój kończącym sprawę orzeczeniem z 15 marca 2016 r., sygn. akt II K 407/13, z w.w. artykułu 226 § 3 k.k. i opisany przez nią jako – Załącznik 9.5: „znieważenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie piastującego ten urząd prof. Andrzeja Zolla” nie wypełnia znamion przestępstwa określonego w art. 226 § 3 k.k., to Zbigniew Ziobro… jest od ponad półtora roku innego zdania.

W związku z powyższym, tj. z powodu nieracjonalnego zachowania Zbigniewa Ziobry od 1996 roku, uprzedzając o ewentualnym wezwaniu przez niego Policji na pomoc w dniu 14 lutego 2018 r., prezentuję jego możliwe przyczyny.

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: od 1 do 22 do ściągnięcia tutaj

 1. Pismo Z. Kękusia z dnia 30 stycznia 2018 r. do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry
 2. Pismo Z. Kękusia z dnia 30 stycznia 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 

 

 

1 „Polacy i Żydzi na tych ziemiach to tysiącletnia tradycja współżycia dwóch narodów, kultur, często małżeństw, pokrewieństwa, przyjaźni, znajomości. 1000 lat wspólnej historii i trwania razem – w Polin, ziemi przyjaznej żydowskiemu narodowi.– Źródło: „Prezydent Duda na obchodach 70. rocznicy pogromu kieleckiego: “Nie ma usprawiedliwienia dla antysemickiej zbrodni. Nie ma i nie będzie!”, Kielce, 4 lipca 2016 r. https://wpolityce.pl/historia/299301-prezydent-duda-na-obchodach-70-rocznicy-pogromu-kieleckiego-nie-ma-usprawiedliwienia-dla-antysemickiej-zbrodni-nie-ma-i-nie-bedzie-przemowienie?strona=2

2 „Robieniem loda/laski” minister spraw zagranicznych w rządzie Donalda Tuska Radosław Sikorski nazwał – podczas spotkania służbowego, tj. takiego, którego koszty konsumpcji porywa budżet państwa: „1352 zł zapłacił Radosław Sikorski za obiad z Jackiem Rostowskim. Politycy do tej pory nie widzieli w tym nic złego – twierdzą, że rozmowy były służbowe i mieli prawo wydać na nie państwowe pieniądze (…)”;Źródło: Artur Kowalczyk, „Rozmawiali prywatnie a jedli służbowo.”; „Fakt”, 2.07.2014, s. 2– serwilizm okazywany Amerykanom przez premiera Donalda Tuska i prezydenta Bronisława Komorowskiego, tak samo jak Beata Szydło, absolwentów zorganizowanego dla nich indywidualnie przez służby USA programu “The International Visitor Leadership Program”, szkolenia z zakresu realizacji polityki zagranicznej USA – Załącznik 2: „Szef MSZ Radosław Sikorski (…): Sojusz Polska – Stany Zjednoczone jest: „nic niewartym robieniem loda Amerykanom, którzy traktują nas jak murzynów.” „Sikorski: Wiesz, że polsko-amerykański sojusz to jest nic niewarty. Jest wręcz szkodliwy. Bo stwarza Polsce fałszywe poczucie bezpieczeństwa. (…) Bullshit kompletny. Skonfliktujemy się z Niemcami, z Rosją i będziemy uważali, że wszystko jest super, bo zrobiliśmy laskę Amerykanom. Frajerzy. Kompletni frajerzy.” – Źródło: BAŁ, Zrobiliśmy laskę Amerykanom”, „Fakt”, 23.06.2014, s. 2 – Załącznik 2

 

3 j.w.

4 j.w.

5 Zawsze uważałem, że posługiwanie się wulgaryzmami jest dowodem chamstwa. Musiałem zmienić zdanie, bo gdy kreujący nowe wzorce kulturowe red. Marcin Meller w prowadzonym przez niego w porze największej oglądalności – w sobotnie przedpołudnie, gdy telewizję oglądają dzieci razem z rodzicami – programie TVN „Drugie śniadanie mistrzów, powiedział: „Jeśli liberałowie PiS-owscy przystąpiliby do Platformy, mielibyśmy, kurwa (…).” /Marcin Meller, w: „Drugie śniadanie mistrzów”, TVN, 14 listopada 2010 r./ Mariusz Cieślik perswadował czytelnikom „Newsweeka”, że Marcin Meller nie jest chamem lecz inteligentem.

Sporządził mowę obrończą, której nadał tytuł „O wyższości k … nad kuźwą” i w której powołał się nawet na Jana Kochanowskiego. Obwieścił: „Wiem, że się teraz narażę na oskarżenie, że popieram schamianie polszczyzny, ale naprawdę k … Mellera zupełnie mi nie przeszkadza. (…) Liczne przykłady literackie (od Kochanowskiego po Rymkiewicza) i filmowe (od Pasikowskiego po „Miasteczko South Park”) dowodzą, że trafnie użyty wulgaryzm jest doskonałym instrumentem opisu świata. (…) Dawne elity ulegają erozji i przestają obowiązywać inteligenckie kody, ale z tych wszystkich przyczyn w ostatnich latach zupełnie zanikło poczucie językowego obciachu. Prawdziwy inteligent wie, kiedy rzucić k …, ćwierćinteligenci rzucają kuźwami.” – Źródło: Mariusz Cieślik, „O wyższości k … nad kuźwą”; „Newsweek”, 5.12.2010 r., s. 12.

6 „Pier…攫lekceważyć»; Słownik Języka Polskiego

7 „TUMAN”: «człowiek tępy, ciężko myślący; matoł, tępak»;Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1051