19 maja, 2024

Kekusz.pl

Portal ogólnotematyczny

Audyt energetyczny – kiedy należy go przeprowadzić?

2 min read

Koszty energii stały się znaczną częścią wydatków wielu przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych. Wydatki w energochłonnych gałęziach przemysłu, takich jak produkcja papieru, obróbka metali itp., stanowią do 20-50% całkowitych kosztów przedsiębiorstw. Jak zredukować te koszta? Czy audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstw stanowi rozwiązanie problemów wielu przedsiębiorstw?

Efektywność energetyczna – musisz to wiedzieć

W każdym przedsiębiorstwie istnieją procesy nieefektywne energetycznie – technologie zużywające zbyt dużo energii, np. niekontrolowane pompy i silniki, wycieki w układach sprężarek, użycie niepotrzebnego światła, brak czujników obecności do oświetlenia i podobne zbyteczne źródła zużycia energii. Najlepszym rozwiązaniem w celu zmniejszenia kosztów energii jest identyfikacja potencjału efektywności energetycznej przedsiębiorstwa i przeprowadzenie odpowiednich działań mających na celu poprawę jego wydajności energetycznej.

Audyty efektywności energetycznej przedsiębiorstw – cel

Głównym celem audytu efektywności energetycznej w przemyśle jest uzyskanie prawdziwego obrazu zużycia energii i określenie ekonomicznych środków poprawy wydajności systemu. Dzięki audytowi można określić środki, które obniżają zużycie energii i oszczędzają koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo. Audyt efektywności energetycznej jest ważnym krokiem dla każdej firmy. Podczas audytu doświadczeni audytorzy analizują całkowite zużycie energii przez firmę (w tym energię elektryczną, ciepło, paliwo i inne formy energii) i określają potencjał poprawy zużycia energii.

Kontrola zużycia energii elektrycznej

Kontrola zużycia energii i wdrożenie odpowiednich środków technicznych mogą doprowadzić do pożądanej oszczędności energii, zarówno w małych, jak i dużych przedsiębiorstwach. Raport z audytu energetycznego obejmuje zarówno krótko-, jak i długoterminowe pomiary efektywności energetycznej w celu ułatwienia dalszego rozwoju zużycia energii oraz analizy efektywności energetycznej firmy.  Warto przy tym pamiętać, że pierwszy audyt energetyczny powinien zostać przeprowadzony w ciągu pierwszego roku od włączenia przedsiębiorstwa na listę dużych przedsiębiorstw krajowych. Kolejne okresowe audyty energetyczne powinny być przeprowadzane raz na cztery lata – to optymalny okres między kolejnymi kontrolami.