19 lipca, 2024

Kekusz.pl

Portal ogólnotematyczny

Co warto wiedzieć o odpadach poprodukcyjnych

2 min read

W wyniku ludzkiej działalności powstają mniejsze lub większe ilości śmieci, natomiast wynikiem działalności różnorodnych firm i zakładów produkcyjnych jest ich jeszcze jedna odmiana, a mianowicie odpady poprodukcyjne. Co to za rodzaj śmieci i jak przedsiębiorstwa muszą sobie z nimi radzić?

Odpady powstałe w wyniku produkcji – co to takiego?

Do tego terminu nie zalicza się odpadów, tzw. ubocznych, które powstają wskutek, np. obróbki innych materiałów. Odpadami produkcyjnymi określa się wszystkie te, które zostały wygenerowane w wyniku produkcji, ale ostatecznie nie znalazły zastosowania. Zawsze jednak powstają w wyniku przemysłowej lub wytwórczej działalności człowieka.

Odpady poprodukcyjne zależnie więc od branży mogą się bardzo od siebie różnić. Często są to pozostałości, które można powtórnie przetworzyć, ale dużą grupę stanowią także pozostałości, które nie znajdują ponownego zastosowania i nie pozostaje nic innego jak poddać je utylizacji.

Każde przedsiębiorstwo ma obowiązek prowadzić ewidencję swoich odpadów. Musi przede wszystkim informować o ich charakterze, a także o tym, co z nimi robi. Dzięki temu unika się dziki wysypisk, które są realnym zagrożeniem dla środowiska.

Rodzaje odpadów poprodukcyjnych

Jedną z najliczniejszych kategorii stanowią odpady opakowaniowe. Są to przede wszystkim folie czy kartony, z którymi zazwyczaj ma do czynienia prawie każda firma. Nie sprawiają jednak one dużo problemów, ponieważ zazwyczaj można je powtórnie przetworzyć.

Dużo bardziej niebezpieczne mogą być odpady z branży chemicznej, farmaceutycznej, a nawet mięsnej czy spożywczej. Zalicza się do nich przeterminowane i nie wykorzystane lub uszkodzone opakowania z lekami, kosmetykami, jedzeniem, a także, np. kości. Są to potencjalne niebezpieczne odpady.

Utylizacja odpadów poprodukcyjnych

Z pozostałościami, których nie można w żaden sposób ponownie wykorzystać i przetworzyć, nie pozostaje nic innego jak poddać je utylizacji. Dlatego każde przedsiębiorstwo ma obowiązek znaleźć odbiorcę tego rodzaju odpadów, który je profesjonalnie zutylizuje.

Odpady poprodukcyjne mogą więc stanowić bardzo duże zagrożenie nie tylko dla środowiska, ale również ludzi. Niewłaściwe gospodarowanie tego rodzaju pozostałościami może wiązać się z poważnymi sankcjami.