20 czerwca, 2024

Kekusz.pl

Portal ogólnotematyczny

Kontrola ciężarówki we Włoszech

2 min read

Realizowanie usług transportu międzynarodowego przez firmy transportowe, łączy się z koniecznością spełnienia szeregu wymagań stawianych zarówno przez prawo unijne jak i poszczególne ustawodawstwa krajowe. Braki dokumentacyjne lub nieścisłości formalne mogą być przyczyną restrykcji karnych. Tak dzieje się między innymi we Włoszech.

Zatrzymanie ciężarówki we Włoszech – konsekwencje

Nałożenie mandatu karnego na kierowcę ciężarówki w wyniku naruszenia obowiązujących przepisów, pociągać może za sobą znaczące reperkusje finansowe. Warto więc w takiej sytuacji skontaktować się z prawnikiem, który pokieruje tokiem sprawy. Znająca prawo transportowe we Włoszech kancelaria, przygotuje wszystkie wymagane przez władze pisma lub odwołania w języku włoskim. Podejmie się również reprezentowania poszkodowanej firmy transportowej przed organami administracji lub sądami. Na pewno nie warto próbować samodzielnie rozwiązywać takiej sprawy, jeśli dana osoba nie zna dostatecznie dobrze włoskiego systemu prawnego lub języka.

Sugerowane postępowanie po otrzymaniu mandatu

W przypadku opłacenia mandatu bezpośrednio po jego zatrzymaniu nie zawsze istnieje możliwość uniknięcia kary dodatkowej w postaci odstawienia pojazdu na policyjny parking. Płacąc mandat przyznajemy się do winy za zarzucane wykroczenie.

Lepszym rozwiązaniem jest wpłacenie określonej kwoty tytułem kaucji.

Kaucja, która w domyśle może zostać po pozytywnym rozstrzygnięciu sprawy zwrócona, upoważnia firmę transportową do odwołania się od nałożonej kary. Nie należy również godzić się na unieruchomienie, często nawet na trzy miesiące, auta na policyjnym parkingu. Zatrzymanie ciężarówki we Włoszech nie musi wiązać się z jej długotrwałą bezczynnością. Znająca dobrze prawo transportowe we Włoszech kancelaria, może wystąpić do lokalnego prefekta lub Sędziego Pokoju o zwolnienie auta. Oczywiście pożądaną decyzję otrzymamy tylko wówczas, gdy zażalenie lub odwołanie jest zasadne i właściwie udokumentowane.

W przypadku przedstawienia dostatecznych argumentów, możemy wnioskować do sądu o anulowanie nałożonego mandatu. Jednak należy liczyć się w takiej sytuacji z dość długotrwałą procedurą – do kilku miesięcy. Tak więc zatrzymanie ciężarówki we włoszech może pociągnąć za sobą konieczność zmierzenia się z szeregiem problemów natury prawnej. Warto je powierzyć specjalistom.