19 lipca, 2024

Kekusz.pl

Portal ogólnotematyczny

Kto kontroluje zbiorniki paliwa w gospodarstwie rolnym?

2 min read

Chęć zgromadzenia zapasu paliwa, kupionego po korzystnej cenie sprawia, że rozważamy zaopatrzenie się w duże zbiorniki do jego przechowywania. Pytanie, czy i kto sprawdza, jaki mamy zbiornik i czy spełnia on wymogi bezpieczeństwa?

Zbiornik dwupłaszczowy w gospodarstwie

Musi być odpowiednio posadowiony – na równym i stabilnym, niepalnym podłożu np. betonowym, w bezpiecznej odległości od domów, budynków gospodarczych, sąsiednich działek i linii energetycznych. To wszystko ma znaczenie, bo zmniejsza zagrożenie w przypadku, gdy ściany dwupłaszczowego zbiornika ulegną przedziurawieniu i dojdzie do pożaru.

Niezależnie od tego, gdzie wyznaczymy miejsce na trzymanie oleju napędowego, musimy pamiętać, że od trzech lat prawo wymaga, abyśmy mieli zbiornik dwupłaszczowy na olej napędowy. Dostawca ON nie zaleje paliwa do zwykłych beczek po nawozach, nawet jeśli je dokładnie umyjemy z resztek ropy.

Kontrola zbiornika na paliwo – kiedy się jej spodziewać?

Zbiornik dwupłaszczowy na olej napędowy o pojemności poniżej 2,5 tys. litrów jest objęty uproszczoną formą dozoru, czyli nie musi być kontrolowany. Oczywiście, musi posiadać wszelkie certyfikaty i być wyprodukowany z zachowaniem obowiązujących norm, tankowanie musi zachodzić w warunkach pełnej szczelności itp.

Jak określił to minister gospodarki w rozporządzeniu z 2014 roku, pojemniki, w których mieści się więcej niż 2,5 metra sześciennego ropy, objęte są kontrolą Urzędu Dozoru Technicznego, przeprowadzaną co dwa lata. Zbiorniki należy także zarejestrować w UDT.

Jak przygotować się do rejestracji zbiornika na paliwo?

Urzędnik rejestrujący będzie chciał zobaczyć plik dokumentów. Na początek konieczne jest udostępnienie poświadczenie producenta pojemnika, w którym deklaruje, że produkt został wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną i normami, wskazanymi w wydanym mu uprawnieniu do produkcji.

Następnie okażemy opis działania zbiornika z danymi na temat osprzętu, zasilania i podłączenia, plan urządzeń współpracujących i plan usytuowania pojemnika na ropę z zaznaczeniem budynków mieszkalnych i gospodarczych, linii energetycznych itp.

Podczas rejestracji bowiem urzędnicy dozoru będą chcieli sprawdzić, czy magazynujemy olej napędowy zgodnie ze wszystkimi przepisami. Tak, aby zagrożenie pożarem lub wybuchem i przeniknięciem paliwa do gruntu było jak najmniejsze.