19 maja, 2024

Kekusz.pl

Portal ogólnotematyczny

Usługi świadczone przez kancelarię notarialną: pełny przewodnik po aktach i dokumentach

2 min read

W Polsce notariusz pełni bardzo ważną funkcję w procesie sporządzania dokumentów prawnych oraz dokonywania wielu innych czynności prawnych. Ich rola jest nie tylko formalna, ale przede wszystkim gwarancyjna – dbają o to, by akty i dokumenty były sporządzone zgodnie z prawem i chroniły interesy stron. Oto przewodnik po najważniejszych usługach, jakie oferuje kancelaria notarialna.

**Akty notarialne**

To najbardziej rozpoznawalna usługa notarialna. Akty te mają specjalną moc prawną i są wymagane w wielu sytuacjach, na przykład przy sprzedaży nieruchomości czy założeniu spółki. W akcie notarialnym notariusz potwierdza tożsamość stron, ich wolenie oraz zgodność treści aktu z obowiązującym prawem.

**Pozwolenia i pełnomocnictwa**

Notariusz może przyjmować oświadczenia woli dotyczące udzielenia pełnomocnictwa. Dzięki temu jedna osoba może działać w imieniu innej w określonych sprawach prawnych.

**Spisy inwentarza**

Notariusz sporządza spis inwentarza w przypadku spadków lub likwidacji majątku. Dzięki temu majątek jest dokładnie opisany i wyceniony, co jest kluczowe dla dalszych działań prawnych.

**Protokoły**

W niektórych sytuacjach notariusz sporządza protokoły, które mają charakter dokumentu urzędowego. Mogą to być protokoły z walnych zgromadzeń spółek, z posiedzeń rad nadzorczych czy innych organów korporacyjnych.

**Depozyty notarialne**

Notariusz może przechowywać ważne dokumenty, pieniądze czy inne wartości w formie depozytu notarialnego. Dzięki temu są one bezpieczne i dostępne tylko dla uprawnionych osób.

**Doradztwo prawne**

Choć główną rolą notariusza jest dokonywanie czynności prawnych, to często świadczy on także usługi doradcze. Może pomóc w interpretacji prawa, doradzić w kwestii skomplikowanych umów czy innych sprawach prawnych.

**Potwierdzanie kopii dokumentów i podpisów**

Notariusz może potwierdzić zgodność kopii dokumentu z jego oryginałem oraz prawdziwość podpisu na dokumencie.

**Przyjęcie oświadczenia do przechowania**

W niektórych sytuacjach osoby fizyczne czy prawne składają ważne oświadczenia woli w kancelarii notarialnej, które notariusz przechowuje do momentu ich ujawnienia.

**Podsumowanie**

Notariusze w Polsce wykonują wiele różnych czynności, które mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania obrotu prawnego. Dzięki ich pracy mamy pewność, że dokumenty są sporządzone zgodnie z prawem, a nasze interesy są odpowiednio zabezpieczone. Przy wyborze kancelarii notarialnej warto zwrócić uwagę na zakres oferowanych usług oraz doświadczenie notariusza w konkretnych sprawach prawnych.

Zobacz więcej