19 maja, 2024

Kekusz.pl

Portal ogólnotematyczny

Szkolenia SEP – co należy o nich wiedzieć?

2 min read

SEP, czyli Stowarzyszenie Elektryków Polskich, to organizacja, której zadaniem jest między innymi organizowanie kursów i szkoleń zawodowych. Ich ukończenie wiąże się z uzyskaniem specjalnego certyfikatu, za którym idą uprawnienia niezbędne do wykonywania wielu zawodów. Co należy wiedzieć o tych szkoleniach?

Czy uprawnienia SEP są niezbędne do wykonywania zawodu elektryka?

Zawód elektryka jest o wiele bardziej złożony niż mogłoby się to początkowo wydawać. Najczęściej pod tym określeniem rozumiemy osobę zajmującą się wykonaniem i eksploatacją instalacji elektrycznych, jest to jednak duże uproszczenie. Praca taka wiąże się również z dozorem instalacji, obsługą maszyn wymagających specjalistycznej wiedzy i umiejętności (a także uprawnień), rzeczoznawstwem, wydawaniem certyfikatów energetycznych dla budynków i wieloma innymi. Podjęcie się któregokolwiek z tych zadań wymaga uzyskania odpowiedniego certyfikatu, a kurs sep Poznań jest z całą pewnością właściwym do tego miejscem.

Według obecnie obowiązujących w naszym kraju przepisów, Stowarzyszenie Elektryków Polskich – a więc również SEP Poznań – jest jedyną instytucją uprawnioną do wydawania certyfikatów w tym zakresie. W praktyce nawet osoby, które zawodu elektryka uczyły się w szkołach zawodowych i technikach specjalistycznych, zobowiązane są do uzyskania takiego właśnie certyfikatu.

Szkolenia SEP Poznań – od czego zacząć?

Przede wszystkim warto wiedzieć, jakiego dokładnie rodzaju uprawnienia nas interesują, czyli jaką pracę będziemy wykonywać po ukończeniu kursu. Kurs SEP Poznań to wielka różnorodność możliwości, dzięki którym można uzyskać uprawnienia różnego rodzaju. Warto natomiast pamiętać, że aby uzyskać niektóre z certyfikatów SEP, konieczne jest posiadanie uprawnień niższego szczebla – również wydawanych przez tę instytucję. Dokładne, a co najważniejsze – pewne informacje na ten temat uzyskać można na stronach SEP. Same kursy SEP organizowane są nie tylko przez stowarzyszenie, ale również przez prywatne firmy szkoleniowe, jednak ich program musi odpowiadać oficjalnym, aktualnym wymaganiom. SEP jest natomiast jedyną organizacją uprawnioną do przeprowadzania stosownych egzaminów, a także wydawania certyfikatów potwierdzających posiadane uprawnienia.