19 maja, 2024

Kekusz.pl

Portal ogólnotematyczny

Uprawnienia energetyczne – w jakim celu się je zdobywa?

2 min read

W wielu polskich domach nadal ogrzewanie oparte jest o kotły grzewcze opalane paliwem stałym lub płynnym. Dlatego w kwestii eksploatacji pieców grzewczych wiele osób uważa się za ekspertów. Aby jednak zostać specjalistą w dziedzinie i móc zarabiać konieczne są uprawnienia energetyczne g2. Dopiero odpowiednie przygotowanie merytoryczne pozwoli na efektywne ogrzewanie.

Uprawnienia cieplne, jak zdobyć?

Aby zostać posiadaczem uprawnień sep g2 konieczne jest odbycie szkolenia, a w następnej kolejności zdanie egzaminu. Aby móc przystąpić do szkolenia należy mieć ukończone osiemnaście lat oraz posiadać ukończone minimum podstawowe wykształcenie. Co istotne, nie trzeba legitymować się wykształceniem kierunkowym gdy chodzi o energetykę cieplną. Szkolenie powinno być wieloaspektowe i przygotowywać do zdania egzaminu i pracy w zawodzie. Uprawnienia energetyczne g2 można uzyskać w dwóch zakresach: eksploatacji „E” lub dozoru „D”. Kurs powinien przynajmniej dotknąć takich tematów jak prawo energetyczne w Polsce (również obostrzenia unijne), bezpieczeństwo i higiena pracy z urządzeniami cieplnymi łącznie z możliwymi zagrożeniami wynikającymi z eksploatacji urządzeń.

Oczywiście wskazane powinny być takie informacje jak poprawne przygotowanie miejsca pracy, metody postępowania z substancjami opałowymi oraz innymi substancjami chemicznymi. Kompleksowe szkolenie powinno obejmować również tematykę przechowywania paliw kopalnianych, ze szczególnym uwzględnieniem węgla kamiennego, który jest najpopularniejszym paliwem ciepłowniczym. Również tematyka montażu, konserwacji i eksploatacji urządzeń powinna być poruszona w ramach szkolenia. Kompleksowe szkolenie połączone z pilnością kursanta pozwoli na zdobycie uprawnień w czasie egzaminu.

Jak wykorzystać uprawnienia cieplne?

Uprawnienia sep g2 pozwalają podjąć pracę zarówno w sektorze ciepłowniczym – wiele elektrociepłowni wymaga aby pracownicy posiadali uprawnienia, jak i w innych instytucjach jako palacze kotłów, serwisanci i montażyści urządzeń energetycznych, Uprawnienia g2 obejmują nie tylko piece na paliwa stałe, ale również turbiny parowe i wodne o mocy powyżej 50 kW, urządzenia i klimatyzatory o rzeczonej mocy jak i obsługę urządzeń do rozładunku paliw energetycznych i wiele innych kompetencji. To szerokie uprawnienie i dające wiele możliwości zawodowych.