16 kwietnia, 2024

Kekusz.pl

Portal ogólnotematyczny

Wystaw fakturę zgodnie z przepisami

2 min read

Wystawianie faktur to nieodłączny element działalności gospodarczej. Niezależnie od tego, czy sprzedajesz towary, czy też dostarczasz swoim klientom usługi, każda taka działalność stanowi postawę do wystawiania faktur. Fakturowanie to proces, którego dotyczą określone wymagania opisane w obowiązujących przepisach. Warto zapoznać się z nimi, gdyż jest to niezbędne w prowadzeniu księgowości zgodnie z prawem.

Wystaw fakturę w zgodzie z przepisami

Podstawową kwestią związaną z fakturowaniem jest dochowanie terminu na sporządzenie tego dokumentu. Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z obowiązujących przepisów, fakturę należy wystawić do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży lub dostarczono usługę.

Istnieją od tej reguły odstępstwa, które warto zweryfikować by ustalić, czy w swojej działalności podlegamy właśnie tym wyjątków.

Co musi znaleźć się na fakturze?

Obowiązkowe elementy faktury to kolejna ważna kwestia. Wielu przedsiębiorców nie jest świadomych, że szereg danych standardowo zamieszczanych na fakturach nie jest wcale niezbędnych.

Do podstawowych danych, które muszą znaleźć się na fakturze, należą – oczywiście – dane obydwu stron. Muszą to być pełne dane z adresem i numerem identyfikacji podatkowej. Konieczny jest również opis fakturowanego towaru, sprzedana ilość tego towaru, obowiązująca stawka VAT, a także cena netto i brutto wraz ze wskazaniem kwoty naliczonego podatku VAT.

Podpis na fakturze – czy jest konieczny?

Wielu przedsiębiorców podpisuje i opieczętowuje swoje faktury. Okazuje się jednak, że podpis na fakturze wcale nie jest konieczny, a dokument bez tego elementy jest w pełni ważny i stanowi zobowiązanie do zapłaty, jak też podstawę do uiszczenia podatku VAT.

To samo dotyczy pieczątki. Choć wiele osób traktuje stempel na fakturze jako element nadający jej wagi i mocy prawnej, równie dobrze można przedstawić nabywcy dokument bez pieczątki. Tym samym wystawianie faktur jest łatwiejsze – z łatwością można generować je w systemie księgowym i w formie cyfrowej wysyłać bezpośrednio do klienta. To znaczne ułatwienie – dzięki temu nie ma konieczności drukowania i podpisywania dokumentów, a następnie wysyłania go pocztą tradycyjną bądź skanowania i wysyłania w wiadomości mailowej.