20 czerwca, 2024

Kekusz.pl

Portal ogólnotematyczny

Alkomaty policyjne w walce z patologią

2 min read

Nietrzeźwość za kierownicą jest prawdziwą plagą naszych czasów. Z tego powodu alkomaty policyjne to takie ważne narzędzie w walce z patologią. Statystyki, choć pokazują spadek wartości są i tak alarmujące. Według danych za 2019 r. śmierć na drogach UE poniosło około 23 tysięcy osób i znaczny wkład mają tu pijani kierowcy.

Podstawowe narzędzie w walce o praworządność

Badanie stanu nietrzeźwości odbywa się za pomocą środków technicznych, takich jak alkomaty profesjonalne.

Różne metody analizy

Obecnie opracowano różne metody określania stężenia alkoholu w różnych ludzkich płynach biologicznych (krew, mocz, ślina, pot, łzy), a także w wydychanym przez człowieka powietrzu.

Najczęstszą jest analiza oznaczania stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, przeprowadzana jest za pomocą analizy spektrofotometrycznej i elektrochemicznej. Alkomaty dowodowe to urządzenia oparte na ich zastosowaniu, które charakteryzują się wystarczającą dokładnością, stabilnością właściwości metrologicznych, selektywnością i stosunkowo niskim kosztem pomiaru.

W praktycznej działalności stosuje się alkomaty policyjne i szeroką gamę przyrządów do pomiaru stężenia etanolu w wydychanym powietrzu producentów krajowych i zagranicznych zarówno z czujnikami spektrofotometrycznymi, jak i elektrochemicznymi.

Ważna zasada

Konstrukcyjnie alkomaty profesjonalne są wykonywane zgodnie z wymogami tzw. niezależnego eksperta, tj. zapewniony jest warunek, w którym ani badany, ani operator nie mają możliwości wpływania na wskazania. Ponadto istotną cechą alkomatów jest możliwość stworzenia zapisu wyników badań na nośniku papierowym zawierającego numer fabryczny urządzenia, datę i godzinę pomiarów, datę weryfikacji metrologicznej, wartość zmierzonego stężenia oparów etanolu w wydychanym powietrzu, a także miejsce do wprowadzania danych operatora i badania. Tablica wyników badania jest zapisywana w pamięci urządzenia. Jak widać alkomaty dowodowe są dobrze przygotowane do spełniania swoich zadań.

Wygoda użytkowania

Zidentyfikowano następujące pozytywne cechy stosowanych alkomatów policyjnych:
– wysoka dokładność pomiaru
– wysoka sprawność przygotowania urządzenia do pracy
– wygoda obsługi
– wygoda pracy z drukarką.

Aby ułatwić obsługę, alkomat profesjonalny zapewnia bezprzewodowe połączenie z drukarką lub port podczerwieni, a w niektórych alkomatach dowodowych wbudowano drukarkę w obudowę urządzenia.

Ponadto pozytywne cechy obejmują relatywnie niskie ceny niektórych modeli urządzeń.