19 maja, 2024

Kekusz.pl

Portal ogólnotematyczny

Możliwości zastosowania badania mikromacierzy klinicznej

2 min read

Mikromacierz kliniczna to badanie o bardzo szerokich możliwościach zastosowania, które obejmują pełną diagnostykę. Warto je poznać i dowiedzieć się na ich temat nieco więcej.

Analiza kariotypów

Badanie mikromacierzy klinicznej wykorzystywane jest przede wszystkim do analizy kariotypów. Z różnych przyczyn wykonywanie standardowych badań może nie ukazać wszystkich zmian w ilości chromosomów. Natomiast dzięki mikromacierzy klinicznej możliwe jest wykrycie nawet najdrobniejszych zmian. Więcej o tym badaniu można dowiedzieć się na stronie internetowej: https://www.gyncentrum.pl/mikromacierz-kliniczna-kariotyp-molekularny.

Badanie materiału poronnego

Mikromacierz kliniczna to działanie diagnostyczne, które także umożliwia badanie materiału poronnego, jeśli występuje taka konieczność. Dzięki niemu możliwe jest poznanie przyczyn wewnątrzmacicznego obumarcia płodu, a także urodzenia martwego dziecka. Metoda umożliwia bardzo dokładną analizę materiału genetycznego, dzięki której można wykryć nawet najmniejsze aberracje chromosomowe.

Badania prenatalne

Wśród możliwości zastosowania mikromacierzy klinicznej można wskazać także badania prenatalne. W przypadku pojawienia się pewnych nieprawidłowości wykonuje się amniopunkcję lub biopsję kosmówki. Dzięki analizie materiału genetycznego możliwe jest wykrycie nawet najmniejszych zmian w kariotypie płodu. Dlatego badanie może być wykorzystane do potwierdzenia lub wykluczenia wad genetycznych u dziecka.

Diagnozowanie schorzeń genetycznych

Badanie mikromacierzy genetycznej może być także stosowane w przypadku chęci zdiagnozowania różnego rodzaju schorzeń genetycznych u dzieci. Proces diagnozowania dziecka może być utrudniony, między innymi ze względu na niejednoznaczny obraz kliniczny, a także inne uzyskane wyniki testów diagnostycznych. Dzięki badaniu mikromacierzy klinicznej możliwe jest wykrycie nawet najmniejszych zmian, które są odpowiedzialne za zaburzenia rozwoju.