19 lipca, 2024

Kekusz.pl

Portal ogólnotematyczny

Szkolenia bhp – dla nowych i starych pracowników

2 min read

Pracodawca, jako jednostka organizacyjna, ma wiele obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników. Obok tych najbardziej oczywistych, jak chociażby wypłata wynagrodzeń, są też obowiązki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. A te nierozerwalnie wiążą się ze szkoleniami.

Szkolenia dla nowych pracowników

Zatrudniając nowego pracownika, każdy przedsiębiorca musi zapewnić mu wstępny kurs bhp. Oczywiście kurs taki musi odbyć się w godzinach pracy. A co obejmuje? Szkolenia bhp dla nowych pracowników dzielą się na dwie części. Pierwsza z nich to tak zwany instruktaż ogólny. Podczas niego pracownik poznaje przede wszystkim przepisy zawarte w Kodeksie Pacy. Dopiero później następuje instruktaż stanowiskowy. Jak wskazuje sama nazwa, instruktaż dotyczy specyfiki danego stanowiska wraz z zagrożeniami i sposobami ochrony przed nimi.

Szkolenia okresowe

Każdy pracownik, mimo coraz większego doświadczenia, potrzebuje co jakiś czas uaktualnić i ugruntować swoją wiedzę. Dlatego też Kodeks Pracy, obok wstępnych kursów bhp, przewiduje również szkolenia okresowe. Tego typu kursy prowadzone są z częstotliwością uzależnioną zawsze od stanowiska. I tak na przykład pracownicy administracyjno – biurowi kursy bhp muszą przechodzić co 6 lat. Tymczasem pracownik wykonujący prace szczególnie niebezpieczne, kurs bhp musi odbywać co roku.

Kursy, instruktaże, wykłady

Kursy bhp, czy to dla nowych, czy starych pracowników, dzielą się na dwie części. Pierwsza z nich to zawsze omówienie zasad, które reguluje ogólnie Kodeks Pracy. Część druga koncentruje się natomiast na konkretnych stanowiskach. I to od nich, od ich specyfiki, w dużej mierze zależy to, jak kurs wygląda. W przypadku stanowisk administracyjnych, czy zarządzających, ma on najczęściej formę seminarium. W przypadku stanowisk robotniczych – wykładu połączonego z instruktażem. A to wszystko po to, aby precyzyjnie omówić potencjalne zagrożenia, które na danym stanowisku mogą się pojawić.

Szkolenia bhp to obowiązek zarówno każdego pracodawcy, jak i pracownika. Tak często nielubiane, czy traktowane po macoszemu, są jednak kluczowym elementem ochrony zdrowia i życia w miejscu pracy. I dlatego też warto z zaanagażowaniem w nich uczestniczyć.