19 maja, 2024

Kekusz.pl

Portal ogólnotematyczny

Szkolenie BHP dla pracowników – podstawowe informacje

2 min read

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy powinno być przeprowadzane w każdym przedsiębiorstwie i być wyznacznikiem do zatrudnienia osoby na danym stanowisku. Każdy pracownik musi być bowiem dobrze zaznajomiony ze standardami bezpieczeństwa, aby w razie zagrożenia zdrowia lub życia własnego, czy też współpracowników, podjąć odpowiednie kroki. Oto kilka podstawowych informacji na temat szkolenia BHP pracowników.

Obowiązki pracownika

Każdy pracownik ma obowiązek stawienia się na szkoleniu BHP organizowanym przez zakład pracy. Wiele osób uważa, że na tym kończy się ich zadanie. Bardzo istotna jest zaś znajomość omawianych na spotkaniu przepisów i zasad BHP. Dzięki temu pracownik może zadbać o bezpieczne warunki swojej pracy i nie stwarzać ogólnego zagrożenia.

Kolejnym obowiązkiem przeszkolonego członka personelu jest poddanie się egzaminom i testom sprawdzającym wiedzę. Bez zaliczonego szkolenia pracownik nie może być dopuszczony do wykonywania obowiązków zawodowych na terenie organizacji.

Obowiązki pracodawcy

Szkolenie BHP pracowników leży w gestii szefostwa. Może być ono przeprowadzone przez samego pracodawcę, bądź zewnętrzną firmę szkoleniową. Kształcenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy odbywa się w godzinach pracy oraz na koszt pracodawcy. Także na jego barkach spoczywa organizacja szkoleń okresowych (szkolenia BHP pracowników powtarzane są co jakiś czas).

Dla kogo szkolenie BHP jest obowiązkowe?

Szkoleniom BHP podlegają wszystkie zatrudnione osoby niezależnie od charakteru wykonywanej pracy. Na przykład szkolenie bhp dla pracowników biurowych niczym nie będzie różniło się od instruktażu dla pracujących fizycznie. Członkowie kadry pracowniczej pracujący na umowach cywilnoprawnych oraz praktykanci także mają obowiązek stawienia się na kursie BHP.

Różne formy szkoleń

Szkolenie BHP może przyjąć różnoraką formę. Najczęściej jest przeprowadzane jako trwający nie mniej niż 2 godziny lekcyjne instruktaż przekazujący wiedzę oraz zasady prawidłowego zachowania się w miejscu pracy.

Kształcenie w ramach BHP może odbyć się również jako kurs nie krótszy niż 15 godzin lekcyjnych. Składa się on z teorii i praktyki.

Ostatnia forma szkolenia to seminarium trwające minimum 5 godzin lekcyjnych. Szkolenie BHP dla pracowników biurowych odbywa się właśnie w takiej formie.