20 czerwca, 2024

Kekusz.pl

Portal ogólnotematyczny

Testament notarialny – trudniejszy do podważenia od własnoręcznego

2 min read

Testament umożliwia przekazanie majątku spadkobiercom określonym przez spadkodawcę. Dokument ten można sporządzić własnoręcznie, ale zaleca się, aby spisać go w kancelarii notarialnej.

Testament – nieobowiązkowy, lecz pomocny

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, przygotowanie testamentu nie jest obowiązkowe. Wtedy, gdy spadkodawca go nie przygotował, ma miejsce tak zwane dziedziczenie ustawowe, czyli zgodne z przepisami Prawa spadkowego zawartego w Kodeksie cywilnym.

Dziedziczenie ustawowe obejmuje konkretny krąg spadkobierców w najbliższej rodzinie spadkodawcy, w tym jego małżonka, zstępnych, rodzeństwo, rodziców. Dziedziczą oni majątek w określonej kolejności i proporcjach.

Spadkodawca ma jednak możliwość samodzielnego dysponowania swoim majątkiem w obliczu śmierci. W tym celu powinien on przygotować testament. Może być to testament własnoręczny lub testament notarialny.

Testament własnoręczny

Testament własnoręczny, inaczej holograficzny, musi być sporządzony odręcznie i opatrzony podpisem spadkodawcy, a także powinien posiadać datę sporządzenia.

Testament ten spadkodawca może przygotować w domu, lecz musi on pamiętać o tym, że taki rodzaj testamentu może powodować problemy z podziałem majątku po jego śmierci.

Przede wszystkim istnieje ryzyko, że testament zostanie zniszczony, zaginie, będzie skradziony. Można także go podważyć, na przykład wtedy, gdy zachodzi podejrzenie, że został napisany pod wpływem groźby, w stanie wyłączającym świadome powzięcie decyzji czy pod wpływem błędu.

Testament notarialny

Aby zapobiec takim problemom warto spisać testament notarialny. Właściwym miejscem do jego przygotowania jest kancelaria notarialna.

Testament notarialny ma formę aktu notarialnego, który jest trudniejszy do podważenia. Notariusz może zadbać także o to, aby testament ten był zgodny z prawem i odpowiadał w pełni woli spadkodawcy. Kancelaria notarialna przechowuje także testament i wprowadza go do Notarialnego Rejestru Testamentów.

Koszt sporządzenia testamentu w kancelarii notarialnej wynosi 50 zł. W przypadku, gdy testament ma zawierać zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego zachowku, koszt to 150 zł, a dla testamentu z zapisem windykacyjnym – 200 zł. Za odwołanie testamentu notarialnego należy zapłacić 30 zł.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariusz-bydgoszcz.com.pl.