19 lipca, 2024

Kekusz.pl

Portal ogólnotematyczny

Wycena przedsiębiorstwa – na czym się opiera?

2 min read

Wycena przedsiębiorstw jest zadaniem trudnym i skomplikowanym. Bierze się tu pod uwagę bardzo dużą różnorodność czynników, z których nie wszystkie można bardzo łatwo zdefiniować. Można jednak wskazać konkretne czynniki, które przekładają się w prosty sposób na ostateczną ocenę wartości danego przedsiębiorstwa.

Czynniki na które przedsiębiorcy nie mają wpływu

Kwestią na którą przedsiębiorcy nie mają wpływu jest między innymi branża, w której działa dana firma. Oczywiście przedsiębiorcy mogą decydować o tym w momencie rozpoczynania swojej działalności, ale później już tylko w niewielkim stopniu. Należy pamiętać, że wycena przedsiębiorstw zależy w dużej mierze właśnie od branży – niektóre są generalnie bardziej cenione, a inne mniej.

W pewnym stopniu jednak możliwe jest wpływanie na wartość firmy związaną z branżą, w której ona działa. Przedsiębiorstwa bardzo innowacyjne, które w danym obszarze gospodarski wykorzystują nowe, dotychczas nieznane możliwości, oceniane są zazwyczaj bardzo wysoko.

Czynniki związane ze sposobem działania przedsiębiorstwa

Bardzo istotny dla ceny, jaką dana firma osiągnie podczas sprzedaży, jest sposób zarządzania. Szczególnie ważna wydaje się umiejętność przedsiębiorcy wykorzystywania dostępnych narzędzi analitycznych, które pozwalają na przewidywanie wyników finansowych firmy. Przedsiębiorca, który wie dobrze w jaki sposób jego firma przynosi zyski i potrafi tą wiedzę świadomie wykorzystać z całą pewnością odniesie większy sukces w negocjacjach z potencjalnymi inwestorami.

Drugą istotną z punktu widzenia sposobu zarządzania przedsiębiorstwem kwestią, jest obecność dobrze wyszkolonej kadry. Wynik wyceny przedsiębiorstwa będzie zdecydowanie wyższy, jeżeli właściciela firmy ma kto zastąpić.

Czynniki związane z produktem

Produkt oferowany przez firmę również wpływa na to, jak zostaje ona oceniona pod względem wartości rynkowej. Najwyżej oceniane są przedsiębiorstwa, które oferują swoim konsumentom produkty i usługi nowatorskie, najlepiej takie, których nie ma konkurencja.

Duże znaczenie odgrywa tu również moda. Doświadczenie podpowiada, że wiele dużych firm bardzo chętnie odświeża swój wizerunek, przejmując marki, które są w danym momencie modne i cieszą się dużym zainteresowaniem klientów.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.